Lütfen bekleyiniz...

Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi 

                                                         2020 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

 

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

54,40

b)Danıştaya başvurma

113,30

c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

236,70

d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

157,50

II- Nispi harçlar:

 

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (54,40 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (113,30 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

 

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

54,40

b)Danıştay kararlarında

113,30

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

113,30

IV- Suret harçları:

 

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

2,00

 

2019 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

 

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

44,40

b)Danıştaya başvurma

92,50

c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

193,10

d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

128,50

II- Nispi harçlar:

 

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (44,40 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (92,50 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

 

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

44,40

b)Danıştay kararlarında

92,50

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

92,50

IV- Suret harçları:

 

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,70

 

2018 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

35,90

b)Danıştaya başvurma

74,80

c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

156,10

d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

103,90

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (35,90 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (74,80 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

35,90

b)Danıştay kararlarında

74,80

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

74,80

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,40

 

2017 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

31,40

b)Danıştaya başvurma

65,40

c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

136,40

d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

90,80

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (31,40 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (65,40 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

31,40

b) Danıştay kararlarında

65,40

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

65,40

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,30

 

2016 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

29,20

b)Danıştaya başvurma

60,80

c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

126,90

d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

84,50

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (29,20 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (60,80 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

29,20

b)Danıştay kararlarında

60,80

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

60,80

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,20

 

2015 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

27,70

b)Danıştaya başvurma

57,60

c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

120,20

d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

80,10

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (27,70 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (57,60 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

27,70

b)Danıştay kararlarında

57,60

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

57,60

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,20

 

2014 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

25,20

b)Danıştaya başvurma

52,40

c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

109,20

d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda

72,80

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (25,20 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (52,40 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

25,20

b)Danıştay kararlarında

52,40

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

52,40

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,10

 

2013 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

24,30

b)Danıştaya başvurma

50,45

c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

105,10

d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda

70,05

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (24,30 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (50,45 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

24,30

b)Danıştay kararlarında

50,45

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

50,45

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,15

 

2012 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin

uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve

 Danıştay'da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

21, 15 TL

b) Danıştay’a başvurma

43, 90 TL

c) Danıştay’a temyiz başvurularında (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

91, 40 TL

d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

60, 95 TL

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava çması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (18,40 TL’den) azolmamak üzere

(Binde 3, 96)

b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlıkkonusu vergi, resim, harç ve benzeri maliyükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (38,20 TL’den)az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

(Binde 7, 92)

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat

veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

21, 15 TL

b) Danıştay kararlarında

43, 90 TL

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

43, 90 TL

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretininher sayfasından (Fotokopiler dahil)

1, 00 TL

 

2011 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin

uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve

 Danıştay'da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

18,40 TL

b) Danıştay’a başvurma

38,20 TL

c) Danıştay’a temyiz başvurularında (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

79,50 TL

d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

53,00 TL

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava çması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (18,40 TL’den) azolmamak üzere

Binde 3,96

b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlıkkonusu vergi, resim, harç ve benzeri maliyükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (38,20 TL’den)az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

Binde 7,92

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat

veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

18,40 TL

b) Danıştay kararlarında

38,20 TL

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

38,20 TL

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretininher sayfasından (Fotokopiler dahil)

0,90 TL

 

2010 Yılı Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin

 uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve

Danıştay'da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

17,15 TL

b) Danıştay’a başvurma

35,50 TL

c) Danıştay’a temyiz başvurularında (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

73,90 TL

d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

49,25 TL

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava çması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (15,60 TL’den) azolmamak üzere

Binde 3,96

b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlıkkonusu vergi, resim, harç ve benzeri maliyükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (32,30 TL’den)az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

Binde 7,92

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat

veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

17,15 TL

b) Danıştay kararlarında

35,50 TL

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

35,50 TL

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretininher sayfasından (Fotokopiler dahil)

0,85 TL

 

2009 Yılı Vergi Yargısı Harç Tarifesi

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin

uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve

Danıştay'da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

15,60 TL

b) Danıştay’a başvurma

32,30 TL

c) Danıştay’a temyiz başvurularında (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

67,20 TL

d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

44,80 TL

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava çması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (15,60 TL’den) azolmamak üzere

Binde 3,6

b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlıkkonusu vergi, resim, harç ve benzeri maliyükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (32,30 TL’den)az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

Binde 7,2

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat

veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

15,60 TL

b) Danıştay kararlarında

32,30 TL

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

32,30 TL

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretininher sayfasından (Fotokopiler dahil)

0,80 TL

 

2008 Yılı Vergi Yargısı Harç Tarifesi

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin

uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve

Danıştay'da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

14,00 YTL

b) Danıştay’a başvurma

28,90 YTL

c) Danıştay’a temyiz başvurularında

60,00 YTL

d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda

40,00 YTL

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava çması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (13,10 YTL’den) azolmamak üzere

Binde 3,6

b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlıkkonusu vergi, resim, harç ve benzeri maliyükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (27,00 YTL’den)az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

Binde 7,2

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat

veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

14,00 YTL

b) Danıştay kararlarında

28,90 YTL

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

28,90 YTL

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretininher sayfasından (Fotokopiler dahil)

0,80 YTL