Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • Ü.B.K. BAŞVURUSU (1)

 • ÜCRET (5)

 • ÜCRET - İş Karşılığında İşveren veya Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanan ve Para Ile Ödenen Tutarı Olarak Tanımlandığı - İş Sözleşmesi veya Bordroda Gösterilen Ücretin Gerçeği Yansıtmadığı Durumlarda Gerçek Ücretin Tanık Beyanları İşçinin Çalışma Tarihler Sendika ve Meslek Odalarından Benzer İşçilerin Aldığı Ücretler Araştırılarak Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • ÜCRET 6 AYLIK BRÜT ÜCRET TUTARINDA TAZMİNAT VE GÜNLÜK %1 GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI (498)

 • ÜCRET ALACAĞI BAKIMINDAN FAİZE HAK KAZANABİLMEK İÇİN KURAL OLARAK İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI BAKIMINDAN FAİZE HAK KAZANMAK İÇİN İŞVEREN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMELİDİR (1)

 • ÜCRET ALACAĞI BAKIMINDAN FAİZE HAK KAZANMAK İÇİN İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMELİDİR ANCAK BİREYSEL YA DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE AÇIKÇA BİR ÖDEME GÜNÜ KARARLAŞTIRILDIĞINDA BELİRLENEN ÖDEME TARİHİ SONRASINDA FAİZ İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ÜCRET ALACAĞI BAKIMINDAN FAİZE HAK KAZANMAK İÇİN KURAL OLARAK İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMELİDİR (6)

 • ÜCRET ALACAĞI BAKIMINDAN FAİZE HAK KAZANMAK İÇİN KURAL OLARAK İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI DAVASINDA ISLAH - Dava ve Islah Dilekçesinde Alacaklara Yasal Faiz İstenildiği Belirtilmiş Olduğundan En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranını Aşmamak Üzere Yasal Faize Hükmetmek Gerekir (1)

 • ÜCRET ALACAĞI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI HAFTA TATİLİ ÜCRETİ İLE GENEL TATİL ÜCRET ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI FAZLA MESAİ ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAĞIYLA ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI FAZLA MESAİ ÜCRETİ GENEL TATİL ÜCRETİ HAFTA TATİL ÜCRETİ YILLIK İZİN ÜCRETİ İKRAMİYE ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI FAZLA MESAİ ÜCRETİYLE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI FAZLA MESAİ YILLIK İZİN ÜCRETİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÇOCUK PARASI İLE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İKRAMİYE ALACAĞI FAZLA MESAİ İLE ARAZİ TAZMİNATI ALACAKLARI İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İLE FAZLA MESAİ ÜCRETİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İLE İLGİLİ OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR HÜKÜM KURULMAMASI (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İLE PRİM ÜCRETİ ALACAKLARI İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İLE YOL PARASI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İSTEMİNDE FARK ÜCRETİN HESABI - Davacının Ücreti, İndirim Yapılmadan Önce Asgari Ücretin %30 Fazlası İse Bunun Rakamsal Karşılığı Bulunmalı, Asgari Ücrette Yapılan Artışlar Dikkate Alınarak Yapılan Ödemeler Düşüldükten Sonra Fark Alacağının Bulunması Gerektiği Davacının Ücret İndirimini Kabul Ettiği Dönemler İçin İş Kanunu'nun 22. Maddesini Hükmünün Uygulanma İmkanı Bulunduğundan Bu Dönem Sonrası İçin Alınması Gereken Ücret Buna Göre Belirlenip Yapılan Ödemeler Karşılaştırılarak Varsa Farkın Hüküm Altına Alınabileceği (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İSTEMİNDE DAVALI TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİNİN KABUL EDİLEBİLİR BİR YANILGIYA DAYANMASI - Davacının İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinden İşverenin .... Kabin San. Tic. A.Ş. Olmasına Rağmen, Şirket Yetkilisi Olan ve Fesih Bildirimi İle Davacının Maaş Bordrosunda İsmi Geçen Kişiye Dava Açıldığı - Davalı Tarafın Yanlış Gösterilmesinin Kabul Edilebilir Bir Yanılgıya Dayandığı - Davanın .... Kabin San. Tic. A.Ş.'Ye Yöneltilmesi ve Davalının Davanın Tarafı Olmaktan Çıkartılması İçin Davacı Tarafa Mehil Verilmeli, Usulüne Uygun Bir Şekilde Taraf Teşkili Sağlanması Gerektiği - Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilmesinin Usule Aykırı Olduğu (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İSTEMİNDE DOSYADA BULUNAN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ – Dosya İçerisinde Davacının İmzası Bulunan Bazı Ödeme Belgeleri Ve Mahkemenin Gerekçeli Kararında Da İfade Ettiği Banka Aracılığı İle Yapılan Ücret Ödemeleri Bulunduğu - İşyerinde Davacının Çalıştığı Birimde İki Doktor Bulunduğı ve Bu İki Doktorun da İmzası Bulunan Belgelerde Yazılı Miktarın Yarısının Davacıya Yarısının İse Diğer Doktora Ödendiği - Sadece Davacının İmzası Bulunan Belgelerde Yazılı Tutarların İse Tamamının Davacıya Ödendiği - Dosya İçerisinde Bulunan Şubat Ayı Dahil Ödemelerin Belirtilen Esasa Göre Hesaplanan Alacak Miktarından Mahsubu Gerektiği - Ayrıca Banka Aracılığı İle Davacıya Dosyada Bulunan Ödeme Makbuzları İle Ödenen Miktarlar Dışında Bir Ödeme Yapılıp Yapılmadığı da İrdelenerek Sonucuna Göre Mahsuplarının Gerekip Gerekmediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İSTEMİNDE EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ - Mahkemece, Aylık Ücret Miktarının Belirlenmesinde, İddiaya İtibar Edilerek Sonuca Gidilmiş İse De, Yapılan Araştırma ve İnceleme Yetersizdir - İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre, İşyerinde Çalıştığı Tarihler, Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Emsal Ücretin Ne Olabileceği Araştırılmalıdır - Yapılacak Araştırma Neticeleri İle Dosya Delil Durumu Birlikte Tartışılarak, Aylık Ücret Miktarına Yönelik Uyuşmazlık Çözümlenmeli, Banka Kayıtlarındaki Ödemeler de Değerlendirilerek Bir Sonuca Gidilmelidir (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İSTEMİNDE HASMIN TAYİNİ - Dava Dışı Şirketin Ticaret Sicili Kayıtlarına Göre İki Ortağının Bulunduğu Davalının Bu Şirketin Hakim Ortağı Olduğu - Dava Dışı Şirket Hesabına ve Kendi Adına Ödeme Yapıldığı - Kabul Edilebilir Yanılgıya Düşüldüğü - Karşı Tarafın Muvafakati Aranmaksızın Hakim Tarafından Kabul Edilmek Suretiyle Taraf Değişikliğinni Yapılabileceği (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İSTEMİNDE ÖDEMENİN İSPATININ İŞVERENE AİT OLDUĞU - İşçi Ücretlerinin Ödenmesi Konusunda Taraflar Arasında Uyuşmazlık Bulunduğu - İş Kanunu Uyarınca İşçiye Ücretin Ödenmesi Durumunda Ücret Hesabını Gösteren İmzalı ve İşyerinin Özel İşaretini Taşıyan Ücret Hesap Pusulası Verilmesinin Zorunlu Olduğu - Banka Aracılığı İle Yapılan Ödemelerde Banka Kayıtları da Ödemeyi Gösteren Belge Niteliğinde Olduğu - Ücretin Ödendiğinin İspatı İşverene Ait Olduğu - Bu Konuda İşçinin İmzasını Taşıyan Bir Ödeme Belgesi Yeterli Olduğu - Para Borcu Olan Ücretin Ödendiğinin Tanıkla İspatı Mümkün Olmadığı - Uzun Süre Ücretlerinin Ödenmediği İddiası Karşısında İşverence Cevap Dilekçesinde Dayanılmak Kaydıyla Yemin Teklifi Hakkının Olduğu Hatırlatılması Gerektiği - Gerekirse Bu Yönde Usulü İşlemler Tamamlandıktan Sonra Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Çok Uzun Süre Ücret Ödenmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Bu Halde Hakimce Resen Yemin Teklifinde Bulunulabileceğinin Kabul Edildiği - İşveren Tarafından Davacının Talep Ettiği Son Bir Yıllık Döneme İlişkin Olarak İşçinin Ücretinin Ödendiğine İlişkin Herhangi Bir Belge Sunmadığı - Ücret Alacağına İlişkin Talebin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ÜCRET ALACAĞI İSTEMİNDE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI - Yargılama Aşamasında Dayanılıp Sunulmayan Delillerin Temyiz veya Karar Düzeltme Aşamasında Sunulamayacağı - Bu Kuralın Tek İstisnasının Dayanılıp Sunulan Delillin, O Davaya Konu Borcu Söndüren Bir Nitelik Taşıması Hali Olduğu - Temyiz Aşamasında Sunulan ve Borcu Söndüren Bir Belgenin Varlığı Karşısında Savunmanın Genişletilmesi Yasağından Söz Edilemeyeceği (1)

 • ÜCRET ALACAĞI MİKTARINDAN MAHKEMECE TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMASININ YASAL OLUP OLMADIĞI (1)

 • ÜCRET ALACAĞI NEDENİYLE İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - İşçi İle İşveren Arasında İşçinin Ücret Alacağına Hak Kazanıp Kazanmadığı Konusunda Uyuşmazlık Bulunduğu - Ücretin, Bir Kimseye Bir İş Karşılığında İşveren veya Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan ve Para İle Ödenen Tutar Olduğu - Ücretin Kural Olarak Dönemsel (Periyodik) Bir Ödeme Olduğu - Kanunun Kabul Ettiği Sınırlar İçinde Tarafların Sözleşme İle Tespit Ettiği Belirli ve Sabit Aralıklı Zaman Dilimlerine, Dönemlere Uyularak Ödenmesi Gerektiği - Ücretin Ödeneceği Sürenin En Çok Bir Ay Olabileceği - İş Sözleşmesinin Taraflarının, Asgarî Ücretin Altında Kalmamak Kaydıyla Sözleşme Özgürlüğü Çerçevesinde Ücreti Serbestçe Kararlaştırabileceği - İş Sözleşmesinde Ücretin Miktarının Açıkça Belirtilmemiş Olmasının, Taraflar Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı Anlamına Gelmeyeceği - Mahkemece Aynı Tarihli Belge Kapsamında Ücret Alacağının Kabulüne Karar Verildiği - İşçinin Fiilen Çalışmadığı İş Karşılığı Ücrete Hak Kazanması Mümkün Olmadığı - İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sona Erdirildiğinin İşçinin Kendi Kabulünde Olduğu - Ücret Çalışma Karşılığı Olduğundan Hesaplamanın Fesih Tarihine Kadar Yapılması Gerektiği (1)

 • ÜCRET ALACAĞI YANINDA CEZAİ ŞARTIN DA TALEP EDİLDİĞİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞI YIPRANMA PRİM ALACAĞI İKRAMİYE İLE İLAVE TEDİYE ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞINA MEVDUAT FAİZİ UYGULAMASI (2)

 • ÜCRET ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ORANI (41)

 • ÜCRET ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI (1)

 • ÜCRET ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI (1)

 • ÜCRET ALACAĞINDAN TAKDİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ 5 YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİ OLMASI (34)

 • ÜCRET ALACAĞININ BELİRLENMESİ (4)

 • ÜCRET ALACAĞININ DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDENMESİ – Ücret Alacağı Ödendiğinden Konusuz Kalıp Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerekir - Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalı Aleyhine Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekir (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ İSPATI (4)

 • ÜCRET ALACAĞININ LİKİT OLMAMASI (4)

 • ÜCRET ALACAĞININ LİKİT OLMASI (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ MİKTARI (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ ÖDENMESİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ (2)

 • ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (4)

 • ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (3)

 • ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ - Davacının Davalı İşverenliğe Bağımlı Olarak Çalışmadığı ve Davacı İle Davalı Arasında İş İlişkisi Bulunmadığı - İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsurunun İçeriğini İşverenin Talimatlarına Göre Hareket Etmek ve İş Sürecinin ve Sonuçlarının İşveren Tarafından Denetlenmesi Oluşturduğu - Davanın Görev Yönünden Dava Şartı Yokluğu Nedeni İle Usulden Reddedileceği (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ (2)

 • ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN DAVALI HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATTIKLARI (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİP (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİNDE İKRAR - Davacının 11 Günlük Ücret Alacağının Ödenmediğinin Kabul Edildiği - Davacının Yeminli Tanık Olarak Dinlendiği Bir Başka İşçilik Alacağı Dosyasındaki "Ücret Alacağının Kalmadığına" İlişkin Beyanının İkrar Niteliğinde Olduğu - Tarafların veya Vekillerinin Mahkeme Önünde İkrar Ettikleri Vakıaların Çekişmeli Olmaktan Çıkacağı ve İspatı Gerekmediği (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE GECİKME FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ALACAĞININ YAZILI BELGEYE DAYANMASI (1)

 • ÜCRET ALACAĞIÜCRETİN İSPATIİMZALI ÜCRET BORDROLARI (1)

 • ÜCRET ALACAĞIYLA YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ HESABINA ESAS ÜCRET MEBLAĞINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN DAHİL EDİLMESİNİN HATALI OLDUĞU (1)

 • ÜCRET ALACAKLARI İSTEMİNDE FAİZ - Gerek Dava Dilekçesinde Gerekse Islah Dilekçesinde Alacaklar İçin Kamu Bankalarınca Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Talebinde Bulunulduğu - Mahkeme Tarafından Talep Aşılarak, Alacaklar İçin Daha Yüksek Orana Sahip Olan Bankalarca Mevduata Uygulanana En Yüksek Faizin Belirlendiği (1)

 • ÜCRET ALACAKLARI YÖNÜNDEN TİS’DE BELİRLENEN TEMMERRÜT TARİHLERİNDEN İTİBAREN EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (2)

 • ÜCRET ALACAKLARI YÖNÜNDEN ZAMANAŞIMI DEFİ (1)

 • ÜCRET ALACAKLARINDA FAİZ (8)

 • ÜCRET ALACAKLARININ 5 YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİ OLMASI (1)

 • ÜCRET ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞ AKDİNİ HAKLI OLARAK FESHETTİĞİ (1)

 • ÜCRET ALACAKLARININ TAHSİLİ (1)

 • ÜCRET ALACAKLARININ ZAMANAŞIMINA UĞRAYIP UĞRAMADIĞI (1)

 • ÜCRET ALMA İDDİALARININ YAZILI DELİLLE KANITLANMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • ÜCRET ALMADAN YAPILAN ÇALIŞMALARINDA SİGORTA KAPSAMINA ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRET ARAŞTIRILMASI (1)

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI (15)

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ (4)

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPTIRILMASI (1)

 • ÜCRET ARAŞTIRMASININ GEREKLİLİĞİ (1)

 • ÜCRET ARAŞTIRMASININ GEREKMESİ (2)

 • ÜCRET ARAŞTIRMASININ YETERLİ YAPILMAMASI - Mahkemece Emsal Ücret Yönünden Sadece Ticaret Odası’Na Yazı Yazılmış Olup, Ücret Konusunda Yapılan İnceleme ve Araştırma Eksik ve Yetersizdir - Mahkemece İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre, İşyerinde Çalıştığı Tarihler, Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Gerek Türkiye İstatistik Kurumu Kazanç Sorgulama Ekranından Gerekse İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Emsal Ücretin Ne Olabileceği Araştırılmalıdır - Mahkemece Eksik Araştırma ve İncelemeyle Hüküm Kurulması Hatalı Olup, Kararın Bu Sebeple Bozulması Gerekmiştir. (1)

 • ÜCRET ARTIŞ TALEBİNİN YASAL OLMAMASI (1)

 • ÜCRET ARTIŞI (1)

 • ÜCRET ARTIŞINDA EŞİTLİK VE ADALET (1)

 • ÜCRET ARTIŞINI İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ (1)

 • ÜCRET ARTIŞLARI (1)

 • ÜCRET AVANSI (1)

 • ÜCRET BAKİYE ÜCRET VE FAZLA MESAİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET BELİRLEMESİNDE ESAS İŞÇİ SAYISI (1)

 • ÜCRET BORCU (2)

 • ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMALARIN GÖSTERİLMİŞ OLMASI (4)

 • ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN ÜCRETLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI (1)

 • ÜCRET BORDROLARINDA İMZA BULUNMUYOR İSE GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALAR BANKA KANALI İLE ÖDENSE DE GÖRÜNEN FAZLA ÇALIŞMALARDAN DAHA FAZLA ÇALIŞILDIĞININ HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ - Bordroların İmzalı ve İhtirazi Kayıtsız Olması Durumunda İşçinin Bordroda Belirtilenden Daha Fazla Çalışmayı Yazılı Belge İle Kanıtlaması Gerektiği - İşçiye Bordro İmzalatılmadığı Halde Fazla Çalışma Ücreti Tahakkuklarını da İçeren Her Ay Değişik Miktarlarda Ücret Ödemelerinin Banka Kanalıyla Yapılması İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemiş Olması Ödenenin Üzerinde Fazla Çalışma Yapıldığının Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği Sonucunu Doğurduğu - Yapılan Açıklamanın Hafta Tatili Alacağı Bakımından da Geçerli Olduğu - Fazla Mesai Hesabı Davacı İmzasını Taşıyan Giriş Çıkış Föyleri Esas Alınarak Yapıldığı - İmzalı Föylerde Hafta Tatili Çalışması Kaydı Bulunmamasına Rağmen Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Tanık Beyanları Doğrultusunda Hafta Tatili Alacağı Hesaplanması Açıklanan İlkeler Işığında Hatalı Olduğu (1)

 • ÜCRET BORDROLARINDAKİ İMZANIN İŞÇİYE AİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ÜCRET BORDROLARINDAN SİGORTA PRİM KESİNTİLERİNİN ANLAŞILMASI (1)

 • ÜCRET BORDROLARININ GERÇEĞİ YANSITMAMASI (1)

 • ÜCRET BORDROLARININ GETİRTİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ÜCRET BORDROLARININ GÖNDERİLMEMESİ (1)

 • ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRÜLMEDEN İMZALANMIŞ OLDUĞU (1)

 • ÜCRET BORDROLARININ İMZALANMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞMANIN YAZILI DELİLLE İSPATLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRET BORDROLARININ İMZALI OLMASI (1)

 • ÜCRET BORDROLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (1)

 • ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA SÜTÜNUNÜN BOŞ BIRAKILMASI (2)

 • ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TAHAKKUKU BULUNMASI (6)

 • ÜCRET BORDROSUNDA GENEL TATİL ÜCRETİ TAHAKKUKU BULUNMASI (2)

 • ÜCRET BORDROSUNUN GERÇEĞİ YANSITMAMASI (1)

 • ÜCRET BORDROSUNUN İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMASI (9)

 • ÜCRET BORDROSUNUN İNCELENMESİ (2)

 • ÜCRET BORDROSUYLA BANKA HESAP EKSTRESİ YENİDEN BİR DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULARAK DAVACININ ÜCRET ALACAĞI HUSUSUNDA YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRET ÇALIŞILAN AYI TAKİP EDEN AYBAŞINDA MUACCEL HALE GELMEKTEDİR (1)

 • ÜCRET DIŞINDA KALAN PARASAL HAKLARIN BİR YILDA YAPILAN ÖDEMELER TOPLAMININ ÜÇYÜZALTMIŞBEŞE BÖLÜNMESİ SURETİYLE BİR GÜNLÜK ÜCRETE EKLENMESİ GEREKEN TUTAR BELİRLENİR (1)

 • ÜCRET EMEĞİN KARŞILIĞIDIR DEVLET ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İŞE UYGUN ADALETLİ BİR ÜCRET ELDE ETMELERİ VE DİĞER SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANMALARI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİNDE ÇALIŞANLARIN GEÇİM ŞARTLARI İLE ÜLKENİN EKONOMİK DURUMU DA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULUR (1)

 • ÜCRET EN GEÇ AYDA BİR ÖDENİR (2)

 • ÜCRET FARK ALACAĞI (2)

 • ÜCRET FARK ALACAĞI İKRAMİYE FARK ALACAĞI FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARK ALACAĞINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • ÜCRET FARK ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ - İşçi Ücretlerinde İndirim Yapılamaz - Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik İşçiye Bildirim Yoluyla Yapılır - İşçinin Açıkça Onay Vermediği Esaslı Değişiklikler İşçiyi Bağlamaz - İşçi Tarafından Açıkça Kabul Edilmemesine Rağmen Ödeme Döneminde Daha Az Ücret Ödenmesi, Ücret Bordrosunun İşçi Tarafından İmzalanması Durumunda Dahi İşçinin Fark Ücret İsteme Hakkı Devam Eder (1)

 • ÜCRET FARK FAZLA MESAİ VARDİYA ZAMMI VE İKRAMİYE FARKI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI (1)

 • ÜCRET FARKI ALACAĞI (35)

 • ÜCRET FARKI ALACAĞI - Davalı veya Alt İşverenleri Tarafından Davacı İşçinin Ücretinde Yapılan İndirim İçin İşçiden Yazılı Bir Muvafakat Alınmadığı - Davaya Konu Edilen Sürede Değişen Bazı Alt İşverenler İle Davacı Arasında Hizmet Sözleşmeleri İmzalandığının Anlaşıldığı - Davacı İle Alt İşverenler Arasında İmzalanan ve Ücret Miktarının Yazılı Olduğu Hizmet Sözleşmeleri İle Ücrette Yapılan İndirimi İşçinin Yazılı Olarak Kabul Ettiği ve Bu Tarihten İtibaren Ücrette Yapılan İndirimin Geçerli Hale Geleceği - İşçinin Ücretinde İndirim Yapılan Tarih İle Davacı İle Davalı İdarenin Alt İşverenleri Arasında Yapılan ve Maaş Miktarının Yazılı Olduğu Hizmet Sözleşmesinin Tarihi Arasındaki Dönemde İşçinin Ücretinde Yapılan İndirime Muvafakatının Olmadığı Kabul Edilerek, Bu Dönem İçin Oluşacak Ücret Farkı Hesaplanıp Hüküm Altına Alınacağı (1)

 • ÜCRET FARKI ALACAĞI, TEDİYE FARKI ALACAĞI, İKRAMİYE FARKI ALACAĞI VE YIPRANMA PRİM FARKI ALACAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİNDE UYGULANACAK FAİZ - Yasal İlave Tediye Alacağının En Yüksek İşletme Kredisi Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsiline Karar Verildiği - Yasal İlave Tediye Alacağında Faiz Oranının Yasal Faiz Olduğu - Mahkemece Talepte Dikkate Alınarak Bu Alacağa Yasal Faiz Oranını Geçmemek Üzere En Yüksek İşletme Kredisi Faizi Yürütülmesi Gerektiği (1)

 • ÜCRET FARKI ALACAĞIN İSTEMİNDE YARGILAMA AŞAMASINDA SUNULAN BORCU İTFA EDEN BELGENİN SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI KAPSAMINDA OLMADIĞI - Davanın Ücret Farkı Alacağının Ödetilmesine İlişkin Olduğu - Davalının Temyiz Aşamasında Dava Konusu Borcu Söndüren Nitelikte Bir Belge Sunduğu - Bu Belge Üzerinde Gerekli İnceleme Yapılmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Temyiz Aşamasında Sunulan ve Borcu Söndüren Bir Belgenin Varlığı Karşısında Savunmanın Genişletilmesi Yasağından Söz Edilemeyeceği - Davalı Tarafından Temyiz Aşamasında Davacının İmzasını İçeren Hizmet Sözleşmesini Sunulduğu - Hizmet Sözleşmesinin Borcu Sona Erdiren Nitelikte Olduğundan Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınması Gerektiği (1)

 • ÜCRET FARKI ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (3)

 • ÜCRET FARKI ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ - İş Sözleşmesinde Ücretin Miktarının Yazılı Olduğu - Ücretin İşverence Tek Taraflı Olarak İndirildiği - İşiçye Yazılı Olarak Bildirilmediği - İstemin Kabulü Gerektiği (1)

 • ÜCRET FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ - Davacının Ücretinde İndirim Yapılan Tarih İle Davacı İle Davalı İdarenin Alt İşverenleri Arasında Yapılan ve Maaş Miktarının Yazılı Olduğu Hizmet Sözleşmesinin Tarihi Arasındaki Dönemde Davacının Ücretinde Yapılan İndirime Muvafakatinin Olmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği (1)

 • ÜCRET FARKI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÜCRETİ HAFTA TATİLİ ÜCRETİ EŞYA NAKİL PARASI KİRA ELEKTRİK SU VE ISINMA GİDERLERİ İLE TİS İLE SAĞLANIP SÖZ KONUSU DÖNEMDE FAYDALANDIRILMAYAN BİR KISIM HAKLAR KARŞILIĞI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI FAZLA MESAİ HAFTA TATİLİ İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI İKRAMİYE FARKI İLE İLAVE TEDİYE FARK ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (3)

 • ÜCRET FARKI İKRAMİYE FARKI İLE İLAVE TEDİYE FARKI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI İKRAMİYE FARKI VE İLAVE TEDİYE FARKI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (3)

 • ÜCRET FARKI İLAVE TEDİYE ALACAĞI İKRAMİYE ALACAĞI YEMEK BEDELİ VARDİYA NÖBET PRİMİ ALACAĞI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ GÜNLÜK PRİM VE GİYECEK YARDIMI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (10)

 • ÜCRET FARKI İLAVE TEDİYE ALACAĞI İKRAMİYE ALACAĞI YEMEK BEDELİ VARDİYA NÖBET PRİMİ ALACAĞI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ GÜNLÜK PRİM VE GİYECEK YARDIMI İSTEMİ (9)

 • ÜCRET FARKI İLAVE TEDİYE ALACAĞI İKRAMİYE ALACAĞI YEMEK BEDELİ VARDİYA NÖBET PRİMİ ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI İLAVE TEDİYE ALACAĞI İKRAMİYE ALACAĞI YEMEK BEDELİ VE VARDİYA NÖBET PRİMİ ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI İLAVE TEDİYE İKRAMİYE ALACAĞI YEMEK BEDELİ VARDİYA NÖBET PRİMİ ALACAĞI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ GÜNLÜK PRİM VE GİYECEK YARDIMI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI İLE BAKİYE SÜRE ALACAĞINI İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI İSTEMİNDE İŞÇİNİN ÜCRETİNİN SONRADAN DÜŞÜK YATIRILMASINI, YAZILI ONAYI BULUNMADIĞINDAN KABUL ETMİŞ SAYILAMAYACAĞI - İşçi Tarafından Ücretinin, İş Sözleşmelerinde Belirtilen Ücretten Eksik Yatırıldığından Fark Ücret Alacağı Talebinde Bulunulduğu - Mahkemece On Altı Ay Boyunca Eksik Maaş Ödenmesine Rağmen Davacının Aynı İşi Yapmaya Devam Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - İşçinin Ücretinin Azaltılmasına İlişkin İşverenin Davranışını Zımni veya Sarih Olarak Kabul Ettiği - Bu Nedenle Fark Ücreti Alacağı Talebinin Reddine Karar Verildiği - İşçinin Ücret Düşürülmesine Muvafakat Ettiği Yönünde Yazılı Onayı Olmadığı - Ücretin Düşürülmesine Rağmen İşçinin Suskun Kalarak Çalışmaya Devam Etmesi Halinin, Bu Değişikliğe Muvafakat Ettiği Anlamına da Gelmeyeceği - İşçinin Rızası Olmaksızın Ücretinin Düşürülmesinin Esaslı Değişiklik Olduğu - İşçinin Bu Değişikliği Yazılı Onayı İle Kabul Ettiği İspatlanamadığından İşçinin İş Sözleşmesinde Belirlenen Ücretleri Esas Alınarak, Ödenen Ücretler Mahsup Edilmek Suretiyle Fark Ücret Alacağı Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • ÜCRET FARKI İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI SAVUNMASI YAPILDIĞI - Davalının Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Davaya Karşı Zamanaşımı Savunulmasında Bulunmadığı - Cevap Dilekçesinin Islahı Yolu İle Davaya Karşı Zamanaşımı Savunmasında Bulunulduğu - Usulüne Uygun Olan Bu Savunma Dikkate Alınmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Ücret Farkı Alacağı Bakımından Davacı Yanca Miktar Yönünden Islah Dilekçesi Verilmiş Olup Bu Dilekçenin Davalıya Tebliğ Edilmediği - Davacı Yanca Sunulan Islah Dilekçesi Davalıya Tebliğ Edilmeden Karar Verilmiş Olmasının Savunma Hakkını Kısıtlar Mahiyette Olduğu (1)

 • ÜCRET FARKI VE YILLIK İZİN ÜCRET ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (11)

 • ÜCRET FARKI VE YILLIK İZİN ÜCRET ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (2)

 • ÜCRET FARKI YIPRANMA PRİMİ İLAVE TEDİYE FARKI İKRAMİYE FARKI VE VARDİYA ZAMMI ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (2)

 • ÜCRET FARKI YIPRANMA PRİMİ İLAVE TEDİYE FARKI İKRAMİYE FARKI VE VARDİYA ZAMMI ALACAĞININ ÖDETİLMESİNİ İSTEMİ (2)

 • ÜCRET FARKI YIPRANMA PRİMİ İLAVE TEDİYE FARKI İKRAMİYE FARKI YIPRANMA PRİMİ VE VARDİYA ZAMMI ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (2)

 • ÜCRET FARKI YIPRANMA PRİMİ İLAVE TEDİYE FARKI İKRAMİYE FARKI YIPRANMA PRİMİ VE VARDİYA ZAMMI ALACAĞININ ÖDETİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FARKI, İKRAMİYE FARKI İLE FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ÜCRET FARKININ ÖDENMESİ İSTEMİ - Bakanlığa Ait Hastanede Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalışıldığı - Bireysel İş Sözleşmelerine İtibar Edilip İş Sözleşmelerinin İmzalandığı Tarihten Sonraki Döneme Ait Fark Ücret Taleplerinin Reddi Gerektiği - Ücretinin Düşürülmesine Rıza Gösterdiğine Dair İş Sözleşmesi Bulunmadığı - Bilirkişiden Hesap Raporu Alınarak Davanın Kabulü Gerektiği (1)

 • ÜCRET FARKLARININ FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ (1)

 • ÜCRET FARKLARININ İADESİ (1)

 • ÜCRET FAZLA ÇALIŞMA GENEL TATİL ÜCRETİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL İKRAMİYE TEDİYE ÜCRETİ SAİR SOSYAL YARDIM HAKLARI EK TAZMİNAT VARDİYA ZAMMI YOL YEMEK ÜCRETİ İLE ALACAK FARKININ GERİYE DÖNÜK BEŞ YILLIK ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ İLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (2)

 • ÜCRET FAZLA MESAİ İLE HAFTA TATİL ÜCRETİ ALACAKLARI İSTEMİ (3)

 • ÜCRET FAZLA MESAİ İLE HAFTA TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (21)

 • ÜCRET FAZLA MESAİ İLE HAFTA TATİL ÜCRETİ İSTEMİ (18)

 • ÜCRET GARANTİ FONUNDAN FAYDALANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET GARANTİ FONUNDAN ÜCRETİN ALINABİLECEK OLMASININ HAKLI FESİH HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞ (1)

 • ÜCRET GEÇ ÖDENMESİ (1)

 • ÜCRET GELİRİNDEN OLMASI GEREKENDEN FAZLA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILDIĞINI BELİRTEREK MÜLKİYET HAKKI VE ETKİLİ BİR HUKUK YOLUNA BAŞVURMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANICAK TARİFE (1)

 • ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ (3)

 • ÜCRET HESAP PUSULASI (34)

 • ÜCRET HESAP PUSULASI VERME ZORUNLULUĞU (1)

 • ÜCRET HESAP PUSULASI· (1)

 • ÜCRET HESAP PUSULASININ HİÇ VERİLMEMİŞ OLMASININ GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • ÜCRET İKRAMİYE DEVLET İKRAMİYESİ İLE GİYİM YARDIMI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET İKRAMİYE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ HAFTA TATİLİ İLE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET İKRAMİYE İLAVE TEDİYE FAZLA MESAİ SOSYAL HAKLAR PRİM İSTEMİ (1)

 • ÜCRET İKRAMİYE İLAVE TEDİYE FAZLA MESAİ SOSYAL HAKLAR PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ (2)

 • ÜCRET İKRAMİYE İLAVE TEDİYE İLE YIPRANMA PRİM ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET İKRAMİYE İLAVE TEDİYE ÜCRETİ VE YIPRANMA PRİM ALACAKLARI İSTEMİ (1)

 • ÜCRET İKRAMİYE PRİM VE PARAYA İLİŞKİN SOSYAL YARDIM KONULARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE BU KONULARDA ÜYELER YARARINA AYRIM YAPILABİLECEĞİ VE SÖZLEŞMENİN PARASAL HÜKÜMLERİNDEN SADECE ÜYELERİN YARARLANACAĞI AÇIKTIR (1)

 • ÜCRET İKRAMİYE VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (1)

 • ÜCRET İKRAMİYE VE İLAVE TEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET İLAVE TEDİYE İKRAMİYE YEMEK BEDELİ ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ PRİM VARDİYA PRİMİ İLE GİYECEK YARDIMI ALACAKLARI İSTEMİ (2)

 • ÜCRET İLE İKRAMİYE ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (1)

 • ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK (5)

 • ÜCRET İLE YILLIK ÜCRETİ TUTARINDA TAZMİNAT ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET İNDİRİMİ NEDENİYLE FESİH (1)

 • ÜCRET İŞ ARAMA İZİN İLE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET KARŞILIĞINDA TAŞIMA İŞİNİN YAPILMASI (1)

 • ÜCRET KARŞILIĞINDA TAŞIMA OLGUSU (1)

 • ÜCRET KAVRAMI (3)

 • ÜCRET KAVRAMI GENİŞ ANLAMDA ÜCRET OLUP ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRETLER İLE İKRAMİYE PRİM JESTİYON VE BENZERİ ÖDEMELER VE FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ DE BU KAPSAMA DAHİLDİR (1)

 • ÜCRET KESİMİ CEZASI (1)

 • ÜCRET KESİNTİSİ ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET KESME CEZASI (6)

 • ÜCRET KESME CEZASININ İPTALİ (3)

 • ÜCRET KONUSUNDA YAZILI BİR ANLAŞMANIN OLUP OLMADIĞI (1)

 • ÜCRET KURAL OLARAK DÖNEMSEL BİR ÖDEMEDİR (1)

 • ÜCRET KURAL OLARAK DÖNEMSEL BİR ÖDEMEDİR (4)

 • ÜCRET MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ÜCRET MİKTARININ İHTİLAFLI OLMASI (183)

 • ÜCRET MİKTARININ İSPATI (2)

 • ÜCRET MİKTARININ TESPİTİ (9)

 • ÜCRET MİKTARININ ÜCRET BORDROSUNA GÖRE BELİRLENMEMESİ (1)

 • ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARIN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE BANKALARCA MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRET ÖDEMEMENİN YAPTIRIMLARI (1)

 • ÜCRET ÖDEMENİN 3. ŞAHSI İŞVEREN YAPAMAMASI (1)

 • ÜCRET ÖDEMESİNDE 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE ALAMADIĞI PARASAL HAKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ÖDEMESİNİN GECİKMESİ (1)

 • ÜCRET ÖDEMESİNİN KANITLANMASI (2)

 • ÜCRET ÖDENMEME NEDENİYLE FESİH (1)

 • ÜCRET ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAKLI FESİH (1)

 • ÜCRET ÖNCEDEN KESİN OLARAK TAYİN EDİLMİŞ İSE YÜKLENİCİ ESERİ BU MEBLAĞA TAMAMLAMAK YÜKÜMÜNDEDİR VE ÜSTELİK ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLENDEN FAZLA ÇALIŞMA VEYA DAHA BÜYÜK GİDERLER YAPMIŞ OLSA BİLE HERHANGİ BİR ARTIRMA İSTEYEMEMESİ (1)

 • ÜCRET ÖNCEDEN KESİN OLARAK TAYİN EDİLMİŞ İSE YÜKLENİCİ ESERİ BU MEBLAĞA TAMAMLAMAK YÜKÜMÜNDEDİR VE ÜSTELİK ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLENDEN FAZLA ÇALIŞMA VEYA DAHA BÜYÜK GİDERLER YAPMIŞ OLSA BİLE HERHANGİ BİR ARTTIRMA İSTEYEMEZ (1)

 • ÜCRET ÖNCEDEN KESİN OLARAK TAYİN EDİLMİŞ İSE YÜKLENİCİNİN ESERİ BU MEBLAĞA TAMAMLAMAK YÜKÜMÜNDE OLDUĞU VE ÜSTELİK ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLENDEN FAZLA ÇALIŞMA VEYA DAHA BÜYÜK GİDERLER YAPMIŞ OLSA BİLE HERHANGİ BİR ARTTIRMA İSTEYEMEYECEĞİ (1)

 • ÜCRET ÖNCEDEN KESİN OLARAK TAYİN EDİLMİŞSE MÜTEAHHİT ESERİ BU MEBLAĞA TAMAMLAMAK YÜKÜMÜNDEDİR VE ÜSTELİK ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLENDEN FAZLA ÇALIŞMA VEYA DAHA BÜYÜK GİDERLER YAPMIŞ OLSA BİLE HERHANGİ BİR ARTIRMA İSTEYEMEZ (1)

 • ÜCRET ÖNCEDEN KESİN OLARAK TAYİN EDİLMİŞSE YÜKLENİCİNİN ESERİ BU MEBLAĞA TAMAMLAMAK YÜKÜMLÜĞÜNDE OLDUĞU (1)

 • ÜCRET PRİM İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ ÖDEMELERİN BANKA HESABINA YATIRILMASI ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMAKLA İKRAMİYE ÜCRETİN EKİ OLARAK İŞ KANUNUNDA İFADESİNİ BULMUŞTUR (1)

 • ÜCRET PUSULALARINDAKİ MİKTARLARIN BANKA ARACILIĞI İLE DAVACIYA ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ ARAŞTIRILARAK ÖDENMİŞ OLDUĞUNUN TESPİTİ HALİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TAHAKKUKU BULUNAN AYLARIN DIŞLANARAK ALACAĞIN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKİR (1)

 • ÜCRET SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • ÜCRET SÖZLEŞMESİ (5)

 • ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI (1)

 • ÜCRET SÜRESİNİN SAPTANMASI (1)

 • ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE TATİL ÜCRETİ (1)

 • ÜCRET TALEBİ (1)

 • ÜCRET TANIMI (1)

 • ÜCRET TARİFESİNDE YAZILI AVUKATLIK ÜCRETİ - Kesin Hüküm Elde Edilinceye Kadar Olan Dava, İş ve İşlemlerin Karşılığı Olduğu - Yargı Yerlerince Karşı Tarafa Yükletilecek Avukatlık Ücretinin Tarifelerde Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından Çok Olamayacağı - Ücretin Belirlenmesinde, Avukatın Emeği, Çabası, İşin Önemi ve Niteliğinin Gözönünde Tutulması Gerektiği (1)

 • ÜCRET TARİFESİNİN TASDİK EDİLMEDEN İADESİ (1)

 • ÜCRET TEDİYE BORDROLARINDA SİGORTA PRİMLERİNİN KESİLMESİ (1)

 • ÜCRET TESPİTİ (1)

 • ÜCRET TESPİTİ - Verilen İlk Kararın Davacı Tarafça Temyiz Edilmemesine Göre Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu Asgari Ücret Olarak Tespit Edilen Prime Esas Kazanç Miktarından Daha Fazlasına Karar Verilemeyeceği Açık Olmasına Rağmen Mahkemece Bu Husus Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin Bir Davada ya Taraflar ya Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Bir Hakkın Varlığından Söz Edilebilmesi Gerektiği (1)

 • ÜCRET TESPİTİ DAVASI - İşveren Tarafından Bankaya Yatırılan Ücret Ödemesi Olup Olmadığının Araştırılması - Davacı Tarafından Dosyaya Sunulan Belgenin Doğruluğunu ve İşveren Tarafından Kabul Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi - Emsal Ücret Araştırması Yapılması (1)

 • ÜCRET TESPİTİ KONUSUNDA İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DİĞER DAVA DOSYASININ İNCELENMESİ GEREĞİ (1)

 • ÜCRET TUTARI GÖTÜRÜ İŞ (1)

 • ÜCRET TUTARI SINIRLARI AŞTIĞI TAKDİRDE TESPİTİ GEREKEN GERÇEK ÜCRETİN HUKUKSAL GEÇERLİLİĞE SAHİP OLARAK DÜZENLENMİŞ BULUNMALARI KAYDIYLA SİGORTALININ İMZASINI İÇEREN AYLIK ÜCRETİ GÖSTEREN PARA MAKBUZLARI BANKA KAYITLARI TİCARİ DEFTER KAYITLARI ÜCRET BORDROLARI GİBİ BELGELERLE KANITLANMASININ OLANAKLI OLDUĞU (1)

 • ÜCRET TUTARININ GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • ÜCRET UYGULAMASINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • ÜCRET VE DİĞER HAKLARIN TAHSİLİ (1)

 • ÜCRET VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ve HAFTA TATİLİ ALACAĞI İSTEMİ – Tır Şoförü Olarak Çalışma - Tanık Beyanlarına Göre Yapılan Hesaplamanın Doğru Olmadığı - Davacı Sefere Çıkartılmayarak Sadece Asgari Ücret Karşılığı Çalışmasının İş Koşullarının Oluşturulmaması Niteliğinde Olduğu Kontakt Durum Raporu ve Güzergah Raporlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • ÜCRET VE İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI İÇİN AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ - İcra İnkar Tazminatına Karar Verilebilmesi İçin Alacağın Belirli ya da Belirlenebilir Olması Gerekir - Alacağın Likit Olması Şartıyla, İtirazın İptali Davası Sonunda Borçlunun İtirazının Kısmen Kabulü Halinde Dahi, Kabul Edilen Kısım Bakımından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmelidir - İtirazın İptali Davasına Konu Edilen Ücret ve İhbar Tazminatı Alacaklarının Belirlenebilir Nitelikte Olduğundan Söz Konusu Alacaklar Yönünden İcra İnkar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerekir (1)

 • ÜCRET VE İKRAMİYE ALACAĞININ EMSAL ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASI (1)

 • ÜCRET VE İKRAMİYE FARKI ALACAKLARININ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET VE İKRAMİYE İLE SİNYORİTA TELEFON GÖRÜŞME ÜCRETİ TEDAVİ GİDERLERİ VE RAPORLU GÜNLER KARŞILIĞI ALACAKLARININ ÖDENMEDİĞİ (1)

 • ÜCRET VE İKRAMİYENİN 1/4'ÜNÜN HACZEDİLEBİLECEĞİ (3)

 • ÜCRET VE KİRA ÖDEMELERİNDEN DOLAYI EKSİK BEYANDA BULUNMAK (1)

 • ÜCRET VE MAAŞ KESİNTİSİNİN DURDURULMASI (1)

 • ÜCRET VE PRİM ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ - Belirli Süreli İş Sözleşmesinden Söz Edilebilmesi İçin Sözleşmenin Açık veya Örtülü Olarak Süreye Bağlanması ve Bunun İçin Objektif Nedenlerin Varlığı Gerekir - Objektif ve Esaslı Bir Neden Olmaksızın Süreye Bağlı Kılınan İş Sözleşmelerinin Belirli Süreli Olarak Kabulü Mümkün Değildir (1)

 • ÜCRET VE SÖZLEŞME CEZASININ İNDİRİLMESİ (3)

 • ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER (1)

 • ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ (42)

 • ÜCRET YIPRANMA PRİMİ AKDİ İKRAMİYE İLE TEDİYE ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ZAM FARKI (1)

 • ÜCRET ZAMLARINDAN YARARLANMA (1)

 • ÜCRET ZAMLARININ BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN YÜKSEK ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILAMAYACAĞI (1)

 • ÜCRET ZAMLARININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE BELİRLENEN ÜCRET ÜZERİNE UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRET ZAMMI FARKI ALACAĞI (2)

 • ÜCRET ZAMMI FARKI İLE SOSYAL YARDIM ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET ZAMMI FARKI KIDEM TAZMİNATI FARKI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ (4)

 • ÜCRET ZAMMI SÖZLEŞMESİNİN BULUNMAMASI (1)

 • ÜCRET ZAMMINDAN FAYDALANMA (1)

 • ÜCRET ZAMMININ EMSALERİNDEN DÜŞÜK OLMASI (1)

 • ÜCRET, BİR KİMSEYE BİR İŞ KARŞILIĞINDA İŞVEREN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN SAĞLANAN VE PARA İLE ÖDENEN TUTAR OLARAK TANIMLANMIŞTIR. (1)

 • ÜCRET, BİR KİMSEYE BİR İŞ KARŞILIĞINDA İŞVEREN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN SAĞLANAN VE PARAYLA ÖDENEN TUTAR OLARAK TANIMLANMIŞTIR (2)

 • ÜCRET, İKRAMİYE ALACAĞI İLE İŞ GÜÇLÜĞÜ TAZMİNATI (1)

 • ÜCRET, İKRAMİYE İLAVE TEDİYE, FAZLA MESAİ, SOSYAL HAKLAR, PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ TAHSİLİNİN İSTEMİ (1)

 • ÜCRET, İKRAMİYE İLE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRET, İKRAMİYE VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRETE ÇALIŞMA KARŞILIĞI HAK KAZANILAN GENEL TATİL ÜCRETİNİN DE DAHİL OLMASI (1)

 • ÜCRETE FALA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN DAHİL OLMASI (1)

 • ÜCRETE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN DAHİL OLDUĞU - İş Sözleşmesinde Yeralan Bu Yöndeki Hükmün Hesaplamalarda Dikkate Alınması Gerektiği - Sözleşme Hükmü Gereğince, Yıllık 270 Saati Aşan Fazla Çalışmaların Hesaplanması Gerektiği - Yıllık 270 Saate Kadar Olan Fazla Çalışmaların Aylık Ücrete Dahil Olduğu - Hesap Dışı Tutulması Gerektiği (1)

 • ÜCRETE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN DAHİL OLMASI (1)

 • ÜCRETE HAK KAZANMA (2)

 • ÜCRETE KESİNTİ (1)

 • ÜCRETE TABİ İŞLER (4)

 • ÜCRETE TABİ MUAMELELER (1)

 • ÜCRETE ZAM YAPILDIĞININ KANITLANMAMASI (1)

 • ÜCRETE ZAM YAPILMAMASININ İŞÇİ İÇİN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAMASI (1)

 • ÜCRETİ GÖSTEREN BELGELER (1)

 • ÜCRETİ İLE İKRAMİYE ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRETİ İZİN ALACAĞI (1)

 • ÜCRETİ KANITLAYAN BELGELER (1)

 • ÜCRETİ ÖDENMEYEN GAZETECİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI (1)

 • ÜCRETİ ÖDENMEYEN GAZETECİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKININ BULUNMAMASI (1)

 • ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN DAVA YA DA İCRA TAKİBİ GİBİ YASAL YOLLARDAN TALEP ETMESİ (1)

 • ÜCRETİ VEKALET ALACAĞI İÇİN BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ İLE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • ÜCRETİ VEKALET VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUK (1)

 • ÜCRETİM İŞVERENCE TEK TARAFLI OLARAK İNDİRİLDİĞİ - Ücret Farkı Alacağı İstemi - İş Sözleşmesinde Ücretin Miktarının Yazılı Olduğu - İşçiye Yazılı Olarak Bildirilmediği - İstemin Kabulü Gerektiği (1)

 • ÜCRETİN 3. ŞAHIS TARAFINDAN DA ÖDENEBİLMESİ (2)

 • ÜCRETİN AİLE GEÇİMİNE YETMEMESİ (1)

 • ÜCRETİN ALACAĞININ TESPİTİ (1)

 • ÜCRETİN ARTTIRILMASI (1)

 • ÜCRETİN AYNİ OLARAK ÖDENMESİ (1)

 • ÜCRETİN BELİRLENMESİ (4)

 • ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK USUL (1)

 • ÜCRETİN BİR İŞ VE HİZMET KARŞILIĞI OLMASI (1)

 • ÜCRETİN BORDRODA BELLİ OLMAMASI (1)

 • ÜCRETİN BORDRODA BELLİ OLMASI (2)

 • ÜCRETİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMASI (8)

 • ÜCRETİN DAYANAĞI OLAN TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİNİN İLGİLİ MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRASI OLARAK KARARLAŞTIRILMASI (1)

 • ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİ (1)

 • ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU - İşçinin İmzasını Taşıyan İş Sözleşmelerinde Ücret Miktarının Belirlenmiş Olduğu - Kabul Beyanında da Ücretin Düşürülmesinin İşçi Tarafca Kabul Edildiği - İşçinin Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliği Kabul Ettiği Sonucuna Varılması Gerektiği - İrade Fesadı İddiasının da Yöntemince Kanıtlanamadığı - İşçinin Sözleşme İçerikleri ve Kabul Beyanı İle Bağlı Olduğu (1)

 • ÜCRETİN EKSİK ÖDENMESİ (3)

 • ÜCRETİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ (1)

 • ÜCRETİN EN FAZLA 270 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMAYI KAPSAYABİLECEĞİ (26)

 • ÜCRETİN EN FAZLA 270 SAATLİK FAZLA MESAİYİ KAPSAYABİLECEĞİ (1)

 • ÜCRETİN FAZLA ÇALIŞMAYI DA KAPSAMASI (3)

 • ÜCRETİN GECİKMELİ ÖDENMESİ (1)

 • ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKTIĞINDA BU KONUDA ŞAHİT BEYANLARI GÖZETİLMELİ İLGİLİ İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINDAN EMSAL ÜCRETİN NE OLABİLECEĞİ ARAŞTIRILMALI (1)

 • ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKTIĞINDA BU KONUDA ŞAHİT BEYANLARI GÖZETİLMELİ VE İŞÇİNİN MESLEKTE GEÇİRDİĞİ SÜRE İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞI TARİHLER MESLEK UNVANI VE FİİLEN YAPTIĞI İŞ BİLDİRİLEREK İLGİLİ İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINDAN EMSAL ÜCRETİN NE OLABİLECEĞİ ARAŞTIRILMALI (1)

 • ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKTIĞINDA BU KONUDA ŞAHİT BEYANLARI GÖZETİLMELİ VE İŞÇİNİN MESLEKTE GEÇİRDİĞİ SÜRE İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞI TARİHLER MESLEK UNVANI VE FİİLEN YAPTIĞI İŞ BİLDİRİLEREK İLGİLİ İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINDAN EMSAL ÜCRETİN NE OLABİLECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ (50)

 • ÜCRETİN HACZİ (1)

 • ÜCRETİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI (1)

 • ÜCRETİN HİÇ YA DA BİR KISMININ ÖDENMEMİŞ OLMASI BU KONUDA ÖNEMSİZDİR (1)

 • ÜCRETİN İHTİLAFLI OLDUĞU DURUMLARDA İLGİLİ ODA VE MESLEK KURULUŞLARINDAN EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI GEREKİR (1)

 • ÜCRETİN İHTİLAFLI OLMASI (4)

 • ÜCRETİN İHTİRAZI KAYITSIZ ALINMIŞ OLMASI (1)

 • ÜCRETİN İSPATI (32)

 • ÜCRETİN İSPATI NOKTASINDA TARAFLAR DELİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SIRASINDA, İŞVERENCE DÜZENLENMESİ GEREKEN ÇALIŞMA BELGESİ İLE ÜCRET HESAP PUSULASININ DÜZENLENMİŞ OLUP OLMAMASININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRETİN KANUNUN KABUL ETTİĞİ SINIRLAR İÇİNDE TARAFLARIN SÖZLEŞME İLE TESPİT ETTİĞİ BELİRLİ VE SABİT ARALIKLI ZAMAN DİLİMLERİNE DÖNEMLERE UYULARAK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜCRETİN MUACCELLİYETİ (1)

 • ÜCRETİN MUACELLİYET (1)

 • ÜCRETİN MUACELLİYETİ (19)

 • ÜCRETİN NE ŞEKİLDE ÖDENDİĞİ DAVACININ ŞİRKETTEN TALİMAT ALIP ALMADIĞI HUSUSLARININ ARAŞTIRILMADIĞI (1)

 • ÜCRETİN ÖDEME GÜNÜNÜN TİS BELİRLENMİŞ OLMASI (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İSPAT (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN İSPAT ETMESİNİN GEREKMESİ (2)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI (64)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI İŞVERENE AİTTİR (2)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPATININ İŞVERENE AİT OLDUĞU (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İŞVEREN TARAFINDAN YAZILI BELGE İLE İSPATLANMASI GEREĞİ (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN KANITLANMASI (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI (1)

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN YAZILI BELGELERLE KANITLANMASI (1)

 • ÜCRETİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ KONUSUNDA İŞÇİNİN İSTİCVAP EDİLEREK DİNLENMESİ (1)

 • ÜCRETİN ÖDENMEDİĞİNDEN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN İŞÇİNİN YASA YA DA SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN ÜCRET ÖDENME DÖNEMİNİN GELMİŞ OLMASI VE İŞÇİNİN BU ÜCRETE HAK KAZANMASI GEREKİR (4)

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ (6)

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH (1)

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAKLI FESİH (1)

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERECEĞİ - Aksi Bireysel ya da Toplu İş Sözleşmesinde Kararlaştırılmadığı Sürece İşçinin Ücretinin Bir Ay Çalışıldıktan Sora Ödeneceği - Ücreti Ödenmeyen İşçinin Bu Ücretini İşverenden Dava ya da İcra Takibi Gibi Kanuni Yollardan Talep Etmesinin Mümkün Olduğu - İşverenle Bir Çekişme İçine Girmek İstemeyen İşçinin, Haklı Sebebe Dayanarak İş Sözleşmesini Feshetme Hakkı da Tanındığı - Ücretin Ödenmediğinden Söz Edebilmek İçin İşçinin Kanun ya da Sözleşme İle Belirlenen Ücret Ödenme Döneminin Gelmiş Olması ve İşçinin Bu Ücrete Hak Kazanmış Olması Gerektiği - Ücretin, Geniş Anlamda Ücret Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği - İkramiye, Primi, Yakacak Yardımı, Giyecek Yardımı, Fazla Mesai, Hafta Tatili, Genel Tatil Gibi Alacakların da Ödenmemesinin İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verdiği (1)

 • ÜCRETİN ÖDENMEMİŞ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKEN DURUMLAR (1)

 • ÜCRETİN ÖDENMEMİŞ SAYILMASININ KOŞULLARI· (1)

 • ÜCRETİN ÖDENMESİ (2)

 • ÜCRETİN PİYASA KOŞULLARININ ÜZERİNDE OLMASI (1)

 • ÜCRETİN PRİM ŞEKLİNDE ARTTIRILMASI (1)

 • ÜCRETİN SAFİ DEĞERİ (1)

 • ÜCRETİN SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULU OLAN DURUMLARDA ÜCRET ALMA OLGUSUNUN VAR OLUP OLMADIĞI ÖZELLİKLE SAPTANMALIDIR (1)

 • ÜCRETİN SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULU OLAN DURUMLARDA ÜCRET ALMA OLGUSUNUN VAR OLUP OLMADIĞI ÖZELLİKLE SAPTANMASI GEREKTİĞİ (2)

 • ÜCRETİN SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULU OLAN DURUMLARDA ÜCRET ALMA OLGUSUNUN VAR OLUP OLMADIĞININ ÖZELLİKLE SAPTANMASI GEREKTİĞİ (4)

 • ÜCRETİN SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULU OLAN DURUMLARDA ÜCRET ALMA OLGUSUNUN VAR OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI GEREKTİĞİ (2)

 • ÜCRETİN TAHSİLİ İÇİN TAKİBE İTİRAZ EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İLE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • ÜCRETİN TAM OLARAK ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ (1)

 • ÜCRETİN TARAFLAR ARASINDA ÇEKİŞMELİ OLMASI (1)

 • ÜCRETİN TARAFLARCA BELLİ EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE HAKEMLERİN KENDİ ÜCRETLERİNİ BELLİ EDEMEYECEKLERİ TARAFLARIN BELİRTMEMİŞ OLDUKLARI HAKEM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANAMAYACAĞI (1)

 • ÜCRETİN TESPİT USULÜ (1)

 • ÜCRETİN TESPİTİ (3)

 • ÜCRETİN TESPİTİNDE KIDEMİN BELİRLEYİCİ UNSUR OLARAK KULLANILMASINI ENGELLEYEN YASAL DÜZENLEME BULUNMAMASI (1)

 • ÜCRETİN TESPİTİNDE UYULACAK USÜL (1)

 • ÜCRETİN UZUN SÜRE ÖDENMEDİĞİ İDDİASI KARŞISINDA YEMİN (1)

 • ÜCRETİN UZUN SÜRE ÖDENMEMESİ HALİNDE YEMİN TEKLİFİ YAPILABİLECEĞİ (1)

 • ÜCRETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN ÖDENİYOR OLMASININ İŞÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İŞÇİSİ SAYILMASINI GEREKTİRMEDİĞİ (1)

 • ÜCRETİN VEKALET SÖZLEŞMESİNİN ZORUNLU UNSURU OLMADIĞI (1)

 • ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK ALINMASI (1)

 • ÜCRETİN YANLIŞLIKLA NET YERİNE BRÜT YAZILMIŞ OLMASI (1)

 • ÜCRETİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRETİN YAZILI BELGEYLE İSPATI (1)

 • ÜCRETİN YAZILI DELİLLE İSPATI ZORUNLULUĞU (1)

 • ÜCRETİN YÜZDE USULÜYLE ÖDENDİĞİ DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (1)

 • ÜCRETİN YÜZDE USULÜYLE ÖDENMESİ (20)

 • ÜCRETİNDEN KESİLEN MEBLAĞIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRETİNİN HER AY GEÇ ÖDENMESİNİN GAZETECİNİN GECİKME BEDELİNİ İSTEME HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI - Ücretlerin Geç Ödenmesi Nedeni İle Basın İş Kanunu Uyarınca %5 Fazlalıklarının Tahsili Talebinde Bulunulduğu - İşverenin, Gazeteciye Gününde Ödemediği Ücretleri İçin Geçen Her Gün % 5 Fazlası İle Ödeme Yapacağı (1)

 • ÜCRETİNİN İŞYERİNE YENİ GİRMİŞ BİR İŞÇİ GİBİ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE İNDİRİLDİĞİ (2)

 • ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPTIĞI İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRETİNİN YİRMİ GÜN İÇİNDE ÖDENMEMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINABİLECEĞİ (1)

 • ÜCRETLE FİİLEN ÇALIŞANLARA UYGULANMAK İÇİN GETİRİLEN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETLİ BİR ÇALIŞMANIN SÖZ KONUSU OLMADIĞI PASİF DEVRE ZARARININ HESAPLANMASI SIRASINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI (1)

 • ÜCRETLE İKRAMİYE ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ İLE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • ÜCRETLERDE İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI YASAĞI - İşverenin Tek Taraflı İndirim Yapamaması - Tarafların Karşılıklı Anlaşarak ve İleriye Dönük Her Zaman Asgari Ücretin Altına İnmemek Şartıyla Ücrette İndirim Yapabileceği - Ücretin Düşürülmesine Rıza Gösterildiğine Dair Yazılı Beyanının Bulunmadığı - Fark Ücretin Hesaplanması Doğrudur (1)

 • ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ (1)

 • ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL YAPILMASI (1)

 • ÜCRETLERİN DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDENMESİ (1)

 • ÜCRETLERİN HACZİ (1)

 • ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT KÜLFETİ İŞVEREN ÜZERİNDEDİR (1)

 • ÜCRETLERİNİ ZAMANINDA ALAMADIĞI SÜREKLİ YILLIK İZİN KULLANDIRILIP GÖREVİNİ YAPMASININ ENGELLENDİĞİ (1)

 • ÜCRETLERİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ VE İŞVEREN TARAFINDAN BUNU KABUL ETMEYENLERE DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI ÜZERİNE TÜM HAKLARININ ÖDENECEĞİNİN BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİĞİ (1)

 • ÜCRETLERİNİN GECİKMELİ VE EKSİK ÖDENDİĞİNDEN İŞ AKDİNİ HAKLI SEBEPLE FESHETTİĞİ (1)

 • ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİ İLE İŞ AKDİNİ HAKLI OLARAK FESHETTİĞİ (1)

 • ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ALACAĞINI TAHSİL EDEBİLMEK İÇİN DAVALI ALEYHİNE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ BAŞLATTIĞI (1)

 • ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İŞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIĞI (1)

 • ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE AKDİ HAKLI SEBEPLE FESHETTİĞİ (1)

 • ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİNDEN DOLAYI İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI SEBEPLE FESHETTİĞİ (1)

 • ÜCRETLİ EK DERS SAATİNİN HESAPLANMASI (1)

 • ÜCRETLİ İZİN (2)

 • ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (2)

 • ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ İSPATI (1)

 • ÜCRETLİ İZİN GÜNLERİNİN SİGORTALI HİZMET SÜRESİ OLARAK TESPİTİ (1)

 • ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ (1)

 • ÜCRETLİ ÖĞRENCİ YURDU İŞLETMESİNDE ELDE EDİLEN GELİR (1)

 • ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK LİSEDE ÇALIŞTIĞI BUNA RAĞMEN SİGORTALILIK SÜRESİNİN EKSİK GÖSTERİLDİĞİ (1)

 • ÜCRETLİLERDE VERGİ İADESİ MİKTARININ BEYAN EDİLEN (STOPAJ) GELİR VERGİSİNDEN MAHSUBU TALEBİNİN BEYANNAMEDE VERGİ İADESİ MİKTARININ YAZILI OLMAMASI NEDENİYLE KABUL EDİLMEMESİ SURETİYLE GELİR (STOPAJ) VERGİSİNİN VADESİNDE ÖDENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HESAPLANAN GECİKME ZAMMI (1)

 • ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ (1)

 • ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ (1)

 • ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRME HAKKI (1)

 • ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ SÜRESİNİN BORÇLANDIRILMASI (1)

 • ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNİN KULLANILMASININ İŞVERENİN TAKDİRİNE BAĞLI OLMAMASI· (1)

 • ÜCRETSİZ İZİN (27)

 • ÜCRETSİZ İZİN DÖNÜŞÜ İŞE BAŞLATMAMA (1)

 • ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRMA YETKİSİ (1)

 • ÜCRETSİZ İZİN KULLANILMAK İSTENDİĞİNE DAİR DOSYADA BELGE BULUNMASI - Döküm Cetvelinde Bu Sürenin Çalıştığı Gün Sayısından Düşülerek Bildirildiği ve Eksik Bildirim Nedeni Olarak Ücretsiz İzin Gösterildiği - İşçinin Belirtilen Tarihler Arasında Çalışmadığı Gözetilmeksizin Bu Tarihler İçin de Fazla Mesai Ücreti Hesabı Yapılmasının Hatalı Olduğu (1)

 • ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ (3)

 • ÜCRETSİZ İZİN TALEBİNİN REDDİ (1)

 • ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ YAZILI OLARAK İŞÇİYE BİLDİRİLMEMESİ (1)

 • ÜCRETSİZ İZİN VE ÇALIŞMA SÜRESİ - Ücretsiz İzinli Günlerin Çalışma Olmadığı İçin Hizmet Süresinden Sayılmayacağı - Davaya Konu Tazminat ve Alacakların Çalışılan Süreye Göre Hesaplanması Gerektiği - Dosya Kapsamında Davacıya Ait Ücretsiz İzin Dilekçesi Mevcut Olup Bu Sürelerin Çalışılmadan Geçtiği Konusunda Uyuşmazlık Olmadığı - Davacı Kendisine Verilen İhbar Süresinin Elli Altı Gün Olduğunu Bildiğinden Davalı İradesinin İhbar Süresini Elli Altı Gün Olarak Tam Kullandırmak Niyeti Açık Olduğundan Kullanılmayan İki Güne Dair de Ödeme Yapıldığından İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Vermek Gerektiği (1)

 • ÜCRETSİZ İZİNDE GEÇEN SÜREDE ÖDENMEYEN ÜCRET ALACAKLARININ TAZMİNAT OLARAK ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRETSİZ İZİNDE GEÇEN SÜRELER İÇİN TAZMİNAT ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜCRETSİZ İZİNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE BAKIMINDAN DİKKATE ALINMAYACAĞI - Kural Olarak Ücretsiz İzin Süresi Boyunca İşverenin Ücret Ödeme Borcu Bulunmadığı - Asgari Geçim İndirimi Hesabı İçeren Raporda Dışlamanın Yapıldığı Ancak Hüküm Altına Alınan Diğer Talepler Yönünden Kök Raporda Ücretsiz İzin Günlerinin Dışlanmadığı - Ücretsiz İzin Dönemleri Dışında Kalan Hizmet Süresinin Hesaplanması Gerektiği (1)

 • ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN DAVA AÇMASI İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH ANLAMINA GELECEĞİ (1)

 • ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARMA (1)

 • ÜCRETSİZ İZİNLERİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE İÇERİSİNDE YER ALMAMASI (1)

 • ÜCRETSİZ İZİNLİ OLDUĞU GÜNLER İÇİN YERSİZ MAAŞ TAHAKKUK ETİRİLEREK ÖDENMESİ NEDENİYLE VERİLEN TAZMİNAT HÜKMÜ (1)

 • ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDIĞINI BU DURUMUN HAKSIZ OLARAK İŞ AKDİNİN FESHİ NİTELİĞİ OLDUĞU VE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMEDİĞİ (1)

 • ÜCRETSİZ İZNİN FESİH ANLAMINA GELMESİ (1)

 • ÜCRETSİZ ONARIM HAKKI TANINMASI TALEBİ (1)

 • ÜCRETSİZ TEDAVİ NEDENİYLE VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ (1)

 • ÜCRETSİZ TERCÜMAN YARDIMI (3)

 • ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ HASTA BAKIMI İŞLEMİ (1)

 • ÜCRETTE İNDİRİM YASAĞI (5)

 • ÜCRETTE YAPILAN EKSİLTME NEDENİYLE TÜM ÜCRET İKRAMİYE VE DEVLET İKRAMİYELERİNDE EKSİKLİK MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • ÜCRETTEN İNDİRİM (1)

 • ÜCRETTEN KESİLEN ZORUNLU TASARRUF (1)

 • ÜCRETTEN KESİLMESİ GEREKEN VERGİ VE SİGORTA PRİMLERİ (1)

 • ÜCRETTEN KESİLMESİ GEREKEN VERGİLER VE SİGORTA PRİMLERİNİN İLGİLİ KAMU İDARESİNE ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU BORÇLU İŞVERENE AİTTİR (1)

 • ÜCRETTEN KESİLMESİ GEREKEN VERGİLER VE SİGORTA PRİMLERİNİN İLGİLİ KAMU İDARESİNE ÖDENMESİ ZORUNLULUĞUNUN BORÇLU İŞVERENE AİT OLDUĞU (4)

 • ÜCRETTEN MAHSUP (1)

 • ÜCRETTEN TENZİL (1)

 • ÜÇ ADET İLAÇLI STENT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜÇ ADET TAŞINMAZIN YARI HİSSESİNİN ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜÇ AY İÇİNDE TARAFLARCA YENİLENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • ÜÇ AYLIK MAKUL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA DAVA AÇILMASI DURUMUNDA DAVA YENİ BORÇLANMA İRADESİ SAYILARAK DAVANIN AÇILDIĞI TARİHİNDEKİ PRİMLER ESAS ALINARAK BORÇLANMA BEDELİ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜÇ AYLIK MAKUL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA DAVA AÇILMASI DURUMUNDA İSE DAVA YENİ BORÇLANMA İRADESİ SAYILARAK DAVANIN AÇILDIĞI TARİHİNDEKİ PRİMLER ESAS ALINARAK BORÇLANMA BEDELİ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜÇ AYLIK SÜRE İÇİNDE GENEL KURULA VEYA MAHKEMEYE BAŞVURMAK SURETİYLE İTİRAZ EDİLMEYEN ÇIKARILMA KARARLARI KESİNLEŞİR (1)

 • ÜÇ AYRI HIRSIZLIK SUÇUNU MU YOKSA MÜTESELSİL HIRSIZLIK SUÇUNU MU OLUŞTURDUĞUNUN TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜÇ DEĞİŞİK MERAYA İKİNCİ KEZ TECAVÜZ EYLEMİ (1)

 • ÜÇ GÜNLÜK BİLDİRİM SÜRESİ İÇERİSİNDE ESERLERİN ELE GEÇİRİLMESİ (1)

 • ÜÇ GÜNLÜK MÜHLET (1)

 • ÜÇ HEKİMİN YAZACAĞI İLACIN TEK HEKİMİN YAZDIĞI REÇETE İLE KARŞILANAMAYACAĞI KARARLAŞTIRILMAKLA BİRLİKTE MEDULANIN İŞLEME ONAY VERDİĞİ (1)

 • ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZALI BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİNDE DAVACININ VEFAT ETTİĞİ - Miras Bırakan Adına Yapılan Vergilendirmeye Karşı Açılan Davalarda Gerçek Kişi Olan Davacının Ölümü Nedeniyle Davayı Takip Hakkının Mirası Reddetmemiş Kanuni veya Mansup Mirasçılara Geçtiği - Davacının Ölümü Nedeniyle Vekaletin Sona Erdiği - Dosya İşlemden Kaldırılarak Vergi İdaresinin Mirasçılara Karşı Takibinin Yenilemesinin Sağlanması Gerektiği (1)

 • ÜÇ KATLI BİNANIN ÇATI ONARIMI SIRASINDA ONBEŞ METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN KAZALININ ÖLDÜĞÜ (1)

 • ÜÇ KATLI BİNAYA PROJE HARİCİ RUHSATSIZ OLARAK EKLEDİĞİ MERDİVEN VE İLAVE KATI MÜHÜRLENEN SANIĞIN YAPILAN İHTARA RAĞMEN RUHSAT ALMADIĞI (1)

 • ÜÇ KİŞİ OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NÖBET GÖREVİNİN İKİ KİŞİ OLARAK YERİNE GETİRİLMEYE DEVAM EDİLMESİYLE HİZMETİN KISMEN DE OLSA AKSADIĞININ KABULÜNDE ZORUNLULUK BULUNDUĞU BİR ZARARIN DOĞMAMIŞ OLMASI HİZMETİN AKSAMADIĞININ KABULÜNÜ GEREKTİRMEDİĞİ (1)

 • ÜÇ KİŞİLİK UZMAN BİLİRKİŞİ KURULUNA TEVDİ EDİLİP İŞİN YAPILDIĞI TARİHTEKİ SERBEST PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE İŞİN BEDELİNİN SAPTANIP ELDE EDİLECEK SONUÇ DAİRESİNDE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜÇ KİŞİLİK UZMAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ KURULUNDAN ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN TOPRAK YAPISI İLE KOMŞU TAŞINMAZLARIN TOPRAK YAPISININ MUKAYESE EDİLMESİ SURETİYLE TAŞINMAZIN TOPRAK YAPISI VE NİTELİĞİNİ BELİRTİR AYRINTILI VE GEREKÇELİ RAPOR ALINMALI (1)

 • ÜÇ KİŞİLİK ZİRAAT BİLİRKİŞİSİNDEN DAVA KONUSU TAŞINMAZIN KULLANIM DURUMUNU BELİRTİR KOMŞU PARSELLERLE MUKAYESELİ RAPOR ALINMASI GEREĞİ (1)

 • ÜÇ KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ (1)

 • ÜÇ ORMAN MÜHENDİSİ VE BİR FEN ELEMANI YARDIMIYLA YENİDEN YAPILACAK İNCELEME VE KEŞİFTE GETİRTİLEN HARİTA VE FOTOĞRAFLAR ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARLA BİRLİKTE ÇEVRE ARAZİYE DE UYGULANMAK SURETİYLE TAŞINMAZLARIN ÖNCESİNİN BU BELGELERDE NE ŞEKİLDE NİTELENDİRİLDİĞİ BELİRLENMELİ (1)

 • ÜÇ SENE BOYUNCA GENEL KURULUN TOPLANMAMASI NEDENİYLE KOOPERATİFİN FESHİ (1)

 • ÜÇ VARDİYA HALİNDE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILMAMASI (1)

 • ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA (1)

 • ÜÇ YIL AYRI KALMAK (1)

 • ÜÇ YIL BOYUNCA DEVAM EDEN AKIL HASTALIĞI (1)

 • ÜÇ YIL BOYUNCA LPG ŞİRKETLERİNİN DOĞRUDAN İTHALAT YAPABİLMESİNE OLANAK TANIYACAK ŞEKİLDE RAFİNERİDEKİ İTHALAT ALTYAPISININ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN KULLANIMINA DOĞRUDAN AÇILMASI KOŞULUNUN GETİRİLDİĞİ (1)

 • ÜÇ YIL İÇİNDE MÜŞTEREK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI (1)

 • ÜÇ YIL SÜREYLE AYLIKSIZ İZİN ALMA (1)

 • ÜÇ YIL SÜREYLE LOJMANI BOŞALTMA (1)

 • ÜÇ YILLIK BEKLEME SÜRESİ (1)

 • ÜÇ YILLIK FİİLİ AYRILIK SÜRESİ (2)

 • ÜÇ YILLIK SÜRE (1)

 • ÜÇ YILLIK YASAL SÜRE (2)

 • ÜÇ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • ÜÇBİN TÜRK LİRASI DAHİL İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR KESİNDİR (1)

 • ÜÇER YILLIK DİLİMLER HALİNDEKİ KİRANIN ÜÇ YIL SONUNDA TEKRAR BELİRLENMESİ (1)

 • ÜÇLÜ VARDİYA İLE ÇALIŞILAN İŞYERİ (3)

 • ÜÇLÜ VARDİYA SİSTEMİ İLE ÇALIŞILAN İŞYERİNDE FAZLA ÇALIŞMA (2)

 • ÜÇLÜ VARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞAN İŞYERLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILMAMASI (1)

 • ÜÇLÜ VARDİYADA (1)

 • ÜÇPINAR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜÇÜCÜ ŞAHSA YAPILAN SATIŞ (1)

 • ÜÇÜNCÜ BİR KİMSENİN SUÇ SAYILIR DAVRANIŞI SONUCU YARALANAN SİGORTALI İÇİN KARŞILANAN TEDAVİ GİDERLERİ NEDENİYLE OLUŞAN KURUM ZARARININ RÜCUAN ALINMASI İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ TARAFINDAN UĞRAMIŞ OLDUĞU SİLAHLI SALDIRI SONUCU SAĞ AYAK VE DİZİNDE DEVAMLI HAREKET KISITLILIĞI OLUŞTUĞUNU OLAY İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ADLİ SÜRECİN MAKUL SÜREDE SONLANMAYARAK DAVANIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN KASTI NEDENİYLE MALÛL VEYA VAZİFE MALÛLÜ OLAN SİGORTALIYA VEYA ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIĞIN BAŞLADIĞI TARİHTEKİ İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN YARISI İÇİN KURUMCA ZARARA SEBEP OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCÛ EDİLECEĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN KASTI NEDENİYLE MALÜL VEYA VAZİFE MALÜLÜ OLAN SİGORTALIYA VEYA ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİPLERİNE BU KANUN UYARINCA BAĞLANACAK AYLIĞIN BAŞLADIĞI TARİHTEKİ İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN YARISI İÇİN KURUM ZARARA SEBEP OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCU EDİLİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN KASTI NEDENİYLE MALÜL VEYA VAZİFE MALÜLÜ OLAN SİGORTALIYA VEYA ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİPLERİNE, BU KANUN UYARINCA BAĞLANACAK AYLIĞIN BAŞLADIĞI TARİHTEKİ İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN YARISI İÇİN KURUM ZARARA SEBEP OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCU EDİLİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ DERECE DOĞAL SİT ALANINDA KALMAKLA BİRLİKTE ÜZERİNDE KESİN YAPILAŞMA YASAĞI OLDUĞU TARTIŞMASIZ OLAN TAŞINMAZA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ VE FERİLERİNİN ÖDENMEDİĞİNDEN BAHİSLE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR KAN HISIMLARIYLA EŞLER VE İKİNCİ DERECEYE KADAR SIHRİ HISIMLAR ARASINDA YAPILAN İVAZLI TASARRUFLARIN BAĞIŞLAMA NİTELİĞİNDE OLUP İPTALE TABİ OLDUĞU (1)

 • ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ ÇIKARTILMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİNİN ŞİRKET YETKİLİ TEMSİLCİSİNE TEBLİĞ TARİHİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ HAKEMİN MAHKEMECE TAYİNİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KADEME YÖNETİCİLİĞİNDE GEÇEN SÜRE (1)

 • ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK EYLEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK EYLEMİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİNİN ALINMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KEZ AMELİYATA ALINDIĞI VE VEFAT ETTİĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ (7)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ ANCAK KUSURLU BİR HAREKETİNİN VARLIĞI HALİNDE RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLUDUR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARACINDA MEYDANA GELEN HASAR BEDELİNİN ZARAR GÖRENE ÖDENDİĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ BANKA İLE BORÇLU ARASINDA İMZALANAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN BORCUN VAR OLUP OLMADIĞI VAR İSE ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ BANKA VEKİLİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASININ KABULÜ İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ BANKANIN HACİZ YAZISINA KARŞI MEVDUAT ÜZERİNDE REHİN VE HAPİS HAKKININ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİNİN İSTİHKAK İDDİASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ BANKANIN MEVDUAT ÜZERİNDE REHİN HAKKI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ GÖNDERİLENİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDAKİ HACİZ TALEPLERİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Üçüncü Kişinin Haciz Müzekkeresinin Kendisine Tebliğ Edildiği Tarihten Başlayarak Borçlunun İşten Ayrıldığı Tarihe Kadar Olan Dönemde Borçlunun Maaşından Para Kesmediği veya Kesipte Göndermediği - Üçüncü Kişiden Sorumlu Olduğu Dönemle Sınırlı Olarak Kesmediği veya Kesipte Göndermediği Paranın Tahsili İçin İşlem Yapılması Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ İCRA MAHKEMESİNDE TAŞINMAZI HACİZDEN ÖNCEDEN YAPILAN RESMİ BELGELENMİŞ AKDE DAYANARAK İŞGAL ETMEKTE OLDUĞUNU İSPAT ETMELİDİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİRACI OLDUĞUNU HACİZDEN ÖNCE NOTERDE DÜZENLENMİŞ VEYA ONAYLANMIŞ BİR KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İSPAT EDERSE TAHLİYE EMRİNİN İPTALİNE KARAR VERİLİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDA BULUNAN DAVALININ HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI SÜRESİNDE YAPMIŞ OLDUĞU İTİRAZIN GERÇEĞE AYKIRI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDA OLAN DAVALININ BORÇLU DAVALININ ŞİRKETİNDE YÖNETİCİ OLDUĞU BORÇLUNUN ALACAKLILARI IZRAR KASTINI BİLEN VEYA BİLMESİ GEREKEN KİŞİLERDEN BULUNDUĞU (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE İPOTEK (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEZDİNDE ALACAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEZDİNDE İLERİDE DOĞMASI MUHTEMEL ALACAKLARININ HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMAYANA HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLİRSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ ŞİRKETİN ARAÇLARINA HACİZ KONULMASI - Şikayetçi Tarafından Açıkça Şikayetten Vazgeçilmedikçe Dosya Borcunun Ödenmiş Olması İcra Mahkemesince Usulsüz Tebligat ve Haczin Kaldırılmasına İlişkin Şikayetin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Her Davanın Yapıldığı Andaki Şartlara Göre Değerlendirilmesi Gerektiği - Haciz Müzekkeresi Tebligatı Usulsüzlüğünün Tespiti ve Dolayısıyla Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Durumunda Şikayetçinin Sorumluluğunun Doğup Doğmayacağı Sübuta Erecek Olup Araçlarına Konulan Hacizlerin de Kaldırılabilmesi İhtimali Olacağından Şikayetçinin Şikayette Hukuki Yararı Bulunmadığı - Mahkemece Haciz Müzekkeresinin Usulsüz Tebliğ Edildiğine İlişkin Şikayetin Esası İncelenerek Sonucuna Göre Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN İSTİHKAK DAVASI (7)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİHKAK İDDİASI - Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin Görevi İçine Girmektedir (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEKİL ÇIKAR VE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE İSE VEYA KÖTÜ NİYETLİ OLUP VEKİLİN VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞINI BİLİYOR VEYA BİLMESİ GEREKİYORSA VEKİL EDENİN SÖZLEŞMEYLE BAĞLI SAYILMAZ HAKİM TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN ( RESEN ) GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI ZORUNLUDUR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA BİR EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞMEDE TAKAS (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞMENİN KAPSAMI (5)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA TAZMİNATA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN ALACAKLININ HACİZLİ MALLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT OLDUĞUNU BİLEREK HACZİN YAPILMASINI SAĞLAMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ,VEKİL İLE ÇIKAR VE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE İSE VEYA KÖTÜ NİYETLİ OLUP VEKİLİN VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞINI BİLİYOR VEYA BİLMESİ GEREKİYORSA VEKİL EDENİN SÖZLEŞME İLE BAĞLI SAYILMAYACAĞI - Üçüncü Kişi Vekil İle Çıkar ve İşbirliği İçerisinde İse veya Kötü Niyetli Olup Vekilin Vekalet Görevini Kötüye Kullandığını Biliyor veya Bilmesi Gerekiyorsa Vekil Edenin Sözleşme İle Bağlı Sayılmaması, Dürüstlük Kuralının Doğal Bir Sonucu Olarak Kabul Edilmelidir (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİDE HACZEDİLEN MALLAR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİDE OLUP OLMADIĞI BİLİNMEYEN PARANIN HACZİ İÇİN İCRA MÜDÜRÜNÜN YAZI YAZMASI YETERLİ OLMAYIP BORÇLUNUN MAL VEYA PARA ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİ KISITLAYACAK İŞLEM DE YAPILMASI GEREKİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ ALACAĞIN HACZİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ ALACAKLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ HAK VE ALACAKLARIN DOĞRUDAN HACZİ TALEBİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ MALLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN GELEN PARANIN DOSYA ALACAKLISINA ÖDENMİŞ OLMASI SIRA CETVELİ YAPILMASINA ENGEL OLMADIĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLER (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ALEYHİNE AÇILAN DAVALARIN BİR VE ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLER MUVAZAA NEDENİYLE HAKLARI ZARARA UĞRATILDIĞI TAKDİRDE TEK VEYA ÇOK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLERİN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜREBİLİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLER NEZDİNDEKİ HAK VE ALACAKLARA İLİŞKİN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN HACZE YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN DARP İDDİASIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN YARGILAMADA ZAMANAŞIMINDAN DÜŞME KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE EZİYET YASAĞI USUL YÖNÜNDEN İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLER UĞRADIKLARI ZARARIN ÖDETİLMESİNİ İŞİ YAPMAYI ÜSTLENEN YÜKLENİCİDEN İSTEYEBİLECEKLERİ GİBİ İŞİN ASIL SAHİBİ OLAN İŞVERENDEN DE İSTEYEBİLİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ ALACAK (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ ALACAKLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN MAL KAÇIRMA (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE CİRO EDİLEMEYECEĞİ KAYDI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLMEMESİ İÇİN ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KARARI KONULAN TAŞINMAZIN MÜTEAHHİT ŞİRKETÇE BU DURUMDAN HABERİ OLMAYAN DAVACIYA SATIŞINA İLİŞKİN TAPU KAYDININ ADLİYE MAHKEMESİNCE İPTALİ NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HAKKIN İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI TAŞINMAZIN KORUNMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ÖDENEN TAZMİNATLARIN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN ELEKTRİK BAĞLANTILARININ TEHLİKE YARATACAK ŞEKİLDE PROJEYE AYKIRI YAPILDIĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN ZARARDAN DOLAYI SİGORTACININ SORUMLULUĞU (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YAPILAN SATIŞ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BELEDİYENİN PTT HESABINA YATIRDIĞI PARALARIN KAMU HİZMETİNDE KULLANILMASI NEDENİYLE HACZEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI (8)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ SÜRESİ - Dede ve Babaannenin Çocukla İlişki Süresi - Üçüncü Kişilerin, Koşulları Gerçekleştiği Takdirde Çocukla Kişisel İlişki Kurma Hakkının Olduğu - Kişisel İlişki Süresinin Ana ve Babaya Tanınan Genişlikte Olamayacağı - Dede ve Babaanne İle Çocuk Arasında Ayın Belirli Haftasonlarında, Yarıyıl Tatili ve Yaz Tatillerinde Yatılı Olacak Şekilde Kişisel İlişki Kurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI AÇABİLMELERİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İCRA DAİRESİ ÖNÜNDE TAKİP BORÇLUSUNUN BORCUNA KISMEN VEYA TAMAMEN KEFİL OLMALARI HALİNDE İCRA KEFALETİ DOĞACAĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İŞLEDİĞİ YARALAMA, TEHDİT VE HAKARET SUÇLARINA İLİŞKİN YAPILAN SORUŞTURMA SONUCUNDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ KÖTÜ MUAMELE YASAĞININ USUL BOYUTUNUN İHLALİ NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İYİNİYET İDDİASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İYİNİYETİNİN KORUNMASI (4)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINI İSTEME HAKKI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MUVAZAADAN ARİ HAKLARI ALEYHİNE SONUÇ DOĞURMAMA ŞARTI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE KAMUNUN MENFAATİNİ KORUMAK İÇİN KONULMUŞ AMİR HÜKÜMLERE AYKIRI OLARAK YAPILMIŞ İŞLEMLER KAMU DÜZENİNE AYKIRIDIR BU İŞLEMLER İÇİN HER ZAMAN ŞİKAYET YOLUNA GİDİLEBİLİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNME HAKLARI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI (12)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI - Borcun İradi Ödenmesinden Bahsedilemeyeceği - Haczin Yatırılan Paraya Dair Olduğunu Kabul Etmek Gerektiği - İstihkak Davası Açılabilmesi İçin Ortada Hukuken Geçerli Bir Haczin Varlığının Kabulüyle İşin Esasına Girilip Toplanacak Delillere Göre Bir Karar Verileceği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASININ KABULÜ İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BAŞKA KİŞİ ADINA İSTİHKAK İDDİASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BEYANINI AKSİNİ İSPAT (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETTİĞİ - Üçüncü Kişinin İtirazının 2004 Sayılı Kanun 89/4 Gereği Alacaklı Tarafından İspat Edilebileceği - Üçüncü Kişiye Kesin Süre Verilip Ticari Defter ve Kayıtlarının İbrazının Sağlanması Gerektiği - Hiçbir İnceleme Yapılmadan Borçlunun 3. Kişide Alacağının Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilemeyeceği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BORCU ÖDEYEREK HACZİN KALDIRILMASINI TALEP HAKKI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BORÇLUNUN KASTINI BİLMESİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BORÇLUYA ÖDEME YAPMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVACI ALEYHİNE ALDIĞI TAZMİNAT KARARININ KESİNLEŞMESİNİ BEKLEMEDEN TAHSİLİ İÇİN ONU İCRAYA KOYDUĞU (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVAYA MÜDAHALESİ (43)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DOSYAYA YATIRDIĞI PARANIN İADESİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EDİMİNİ TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE OLAN TAŞINMAZIN TAHLİYE VE TESLİMİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EYLEMİ SONUCU ÖLEN BAĞ-KUR SİGORTALISI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT (3)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME HALİNDE ZARARDAN SORUMLULUK (32)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ İHBARNAMELERİNE İTİRAZI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZI (3)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMASI NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ MÜZEKKERESİNE KARŞI MEVDUAT HESABI ÜZERİNDE KENDİSİNİN REHİN HAKKI BULUNDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ İSTİHKAK İDDİASI NİTELİĞİNDEDİR - İcra Müdürlüğünün Şikayete Konu Müzekkeresinin Dayanağı Olan İşlem Haciz Müzekkeresidir - Üçüncü Kişi Durumundaki Bankanın Haciz Yazısına Karşı Mevduat Üzerinde Rehin, Takas ve Mahsup Hakkının Olduğunu İleri Sürmesi İstihkak İddiası Niteliğindedir - İcra Müdürü Üçüncü Kişi Aleyhine İcra Mahkemesinde İstihkak Davası Açması İçin Alacaklıya Süre Verir - Bu Süre İçinde İcra Mahkemesine İstihkak Davası Açılmaz İse Üçüncü Kişinin İddiası Kabul Edilmiş Sayılır - Paranın Bankadan İstenmesi Yasaya Aykırıdır (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACZEDİLEN MENKULLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA ETMESİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İCRA DAİRESİNE ÖDEME YAPMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHALENİN FESHİ TALEBİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İİK MADDELERİNE DAYALI İSTİHKAK İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İİK'NİN 96. VD. MADDELERİNE DAYALI İSTİHKAK İDDİASI – Haciz, Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Ve Dayanak Senette Geçen Adreste, Borçlunun Huzurunda Yapılmıştır - Borçlu, 3.Kişi Şirketin Yarı Hisseli Kurucu Ortağı İken Borcun Doğum Tarihinden Sonra Hissesini Eşi Olan Şirket Ortağına Devretmiştir - Borçlu İle 3.Kişi Şirketin Faaliyet Alanı da Aynıdır - Mülkiyet Karinesi Alacaklı Yararına Olup, Yasal Karinenin Aksinin Davacı 3. Kişi Tarafından İnandırıcı ve Güçlü Delillerle İspat Edilmesi Gerekir - 3. Kişinin Dayandığı, Borcun Doğumundan Sonraki Tarihleri Taşıyan ve Ayırt Edici Özellikleri Bulunmayan Faturalar Mülkiyet Karinesinin Aksini İspata Yeterli Değildir - Mahkemece Bu Maddi ve Hukuki Olgular Gözönüne Alınması Gerkmektedir (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İİK'NUN 96. VD. MADDELERİ UYARINCA AÇTIĞI “İSTİHKAK” DAVASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İİK'NUN 96. VD. MADDELERİ UYARINCA AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İİK'NUN 96. VD. MADDELERİNE DAYALI İSTİHKAK İDDİASI – Haciz Adresinin Uzun Süreden Beri Davacının Ticaret Sicilde Kayıtlı İş Yeri Adresi Olduğu - Haciz Sırasında Borçlunun Hazır Olmadığı - Borçluya Ait Bulunan Vergi Levhasının Borçlunun Şirketteki Hissesini Devrettiği - Borçlunun, Borcun Doğumundan Önceki Tarihlerde Davacı Şirkette Ortak Olarak Çalışması Karinenin Borçlu Lehine İşletilmesi İçin Yeterli Olmadığı - Mülkiyet Karinesinin 3. Kişi Yararına Olduğu - Yasal Karinenin Aksinin Davalı Alacaklı Tarafından İnandırıcı ve Güçlü Delillerle İspat Edilmesi Gerektiği - İspat Yükü Altında Olan Alacaklı Karinenin Aksini Kanıtlamaya Elverişli Delilleri Sunamadığı (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İLERİ SÜRDÜĞÜ HAKLAR SEBEBİYLE KİRAYA VERENİN SORUMLULUĞU (4)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI - Takibe Konu Alacak Miktarı Hacizli Malların Değerinden Daha Az Olduğundan Davalı Alacaklı Yararına Bu Miktar Üzerinden Hesap Edilecek Nispi Avukatlık Ücretine Hükmedileceği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMA HAKKI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASINDA SÜRE (4)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDASINDA HARİCEN TAHSİL - Karar Tarihinden Sonra Alacaklının Takibe Konu Alacağın Haricen Tahsil Edildiğini Beyan Ettiği - Aynı Gün Haricen Tahsil Harcını Yatırdığı - İstihkak Davasının Konusuz Kaldığı - Davanın Açıldığı Tarihteki Tarafların Haklılık Durumuna Göre Yargılama Giderlerinin Takdirine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI (22)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI - Dava Konusu Takibin Nafaka Borcu Sebebiyle Başlatıldığı - Şirket Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Ait Malların Haczedilemeyeceği -Ortaklardan Birinin Kişisel Alacaklısının Hakkını Şirketin Bilançosu Gereğince O Ortağa Düşen Kâr Payından ve Şirket Fesholunmuşsa Tasfiye Payından Henüz Bilanço Düzenlenmemişse Bilançonun Düzenlenmesi Sonucu Borçluya Düşecek Kar ve Tasfiye Payından veya Borçlularına Ait Olan Senede Bağlanmış veya Bağlanmamış Payların Taşınırlara Dair Hükümler Uyarınca Haczedilmesi Yolu İle ya da Ortağın Şirketten Olan Diğer Alacaklarından Alabilme ve Bunun İçin Haciz Yaptırabilme Yetkisini Haiz Olduğu - Bunun Dışında Şirket Ortağı Borçlunun Şahsi Borcu Sebebiyle Şirkete Ait Malvarlığının Haczedilemeyeceği - Davanın Kabulü Gerekirken Reddinin Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI - Borçlu Şirketin Haciz Adresinde Muhasebe Sorumlusunun Mahkemece Tanık Olarak Dinlendiği - Tanığın 3. Kişi Şirketin Borçlu Şirket İle Aynı İşçiler, Aynı Makineler ve Aynı İşe Devam Ettiğini Beyan Ettiği - İcra ve İflas Kanununun 97/A Maddesinde Düzenlenen Mülkiyet Karinesinin Borçlu, Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu - İspat Yükü Altında Olan ve Karinenin Aksini Her Türlü Delille Kanıtlama Olanağına Sahip Davacı 3.Kişinin, Karinenin Aksini Güçlü ve İnandırıcı Delillerle İspatlayamadığı - İstihkak İddiasının, Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Danışıklı Olarak İleri Sürüldüğünün ve Muvazaalı İşlemler Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken, Yazılı Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Doğru Olmamış, Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI - Dava Konusunun Tescile Tabi Araçlardan Olduğu - Devir ve Temlikinin Noterde Düzenlenen Sözleşme İle Yapılması Gerektiği - Üretici ya da İthalat Yapan Firmadan Alınan İlk El Faturasının da Mülkiyet Hakkının Kanıtlanması Açısından Sahiplik Belgesi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Üçüncü Kişinin Noter Satış Sözleşmesi Sunamadığı - Faturanın İse İlk El Faturası Olduğunun Anlaşılamadığı - Davacının Dayandığı Faturayı Düzenleyen Firmanın Üretici ya da Mahcuzu İthal Eden Şirket Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Faturanın İlk El Faturası Olup Olmadığı İle İspat Gücünün Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI - Davacı Üçüncü Kişinin Kira ve Satış Tarihlerinde Fiilen Sera İşletmecisi Olarak Faaliyet Gösterdiği - Borçlu Tarafından Sergilenen Tutumun ve Yaptığı İşlemlerin Muvazaalı Olduğunun Kabulü Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI - İstihkak Davalarında, Geçerli Bir Haczin Varlığı Davanın Ön Koşullarından Biri Olduğu - Haczin Mevcut Olup Olmadığının, Mahkemece, Davanın Her Aşamasında Resen Gözetilmesi Gerektiği - Davacı 3. Kişi Vekilince Dilekçelerin Teatisi Aşamasında İbraz Edilen Dilekçe İle Takip Dosyasına Konu Borcun Ödendiği, Ödeme Nedeniyle İcra Dosyasının Kapatıldığı Öne Sürülerek Konusuz Kalan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Talep Edildiği - Bu Beyanın Ödemeye İlişkin Bir Vakıa Açıklaması Olup, Davadan veya Talepten Feragat Niteliğinde Olmadığı - Mahkemece Takip Dosyası Getirtilerek İddia Edildiği Şekilde Ödemenin Yapıldığının, Dosyanın İnfaz Edildiğinin Dolayısıyla Haczin de Kalktığının Tespiti Halinde Dava Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Vermek Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASINDA AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN FATURA MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPATA YETERLİ DEĞİLDİR - Üçüncü Kişinin Dayandığı, Ayırt Edici Özelliği Bulunmayan Fatura Mülkiyet Karinesinin Aksini İspata Yeterli Değildir, Bu Belge İstihkak Davalarında Güçlü Delil Teşkil Etmez - Mahkemece Davanın Reddi Yerine Oluşa ve Dosya İçeriğine Uygun Düşmeyen Gerekçe İle Haciz Tutanağında Mahcuzun Seri Numarası, Üretim Yılı ve Modeli Açıkça Yazılı Olmasına Rağmen, Ayırt Edici Özelliği Bulunmayan, Düzenleyen Şirketin Kapanış Tasdiki Bulunmayan, Üçüncü Kişinin İse Açılış Tasdikinin Yapılıp Yapılmadığı Belli Olmayan Defterlerinde Kayıtlı Fatura Uyarınca Kabulüne Yönelik Hüküm Kurulması Doğru Olmamıştır (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASINDA KABUL - Takip Dosyasından Alacaklı Vekilinin, Dava Açılmadan Önce Yazılı Beyanda Bulunduğu ve 3.Kişinin İstihkak İddiasını Kabul Ettiği Tespit Edilmiştir - Dava Tarihi İtibarı İle Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASINDA YETKİLİ MAHKEME - İstihkak Davalarının Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açılması Gerektiği - Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davalarında Kesin Yetki Kuralı Öngörülmediğinden Yetki İtirazının Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi Gerektiği - Kesin Yetki Kuralı Olmadığı Durumlarda, Hakimin Doğrudan Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ KABULÜ İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İSTEMİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İSTEMİ (3)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK TALEBİ (4)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK TALEBİ - Dava, 6100 Sayılı Hmk Yürürlüğe Girdikten Sonra Açılmış Olup Bu Kanun’Da 1086 Sayılı Humk’A Paralel Bir Düzenleme Getirilmemiştir - Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerekir - Davalı Tarafından Süresi İçinde Yetki İlk İtirazında Bulunulmadığı Halde Mahkemece, Re'sen Yetki Hususu Değerlendirilerek Yetkisizlik Kararı Verilmesi Hatalıdır (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK TALEBİNİ İNCELEMEKLE GÖREVLİ DAİRE - Dosya Kendisine Gönderilen İlgili Hukuk Dairesi Bir Ay İçinde Yapacağı Ön İnceleme Sonucunda İşbölümü Bakımından Kendisini Görevli Görmez İse Gerekçesiyle Birlikte Dosyayı Görevli Olduğu Kanısına Vardığı İlgili Hukuk Dairesine Göndermesi Gerektiği - Üçüncü Kişinin İstihkak Talebinin Niteliği Bakımından Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin Görevli Olduğu (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İŞGALİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİ NİYETİNİN KORUNMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİNİYET İDDİASI (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİNİYETİNİN KORUNMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİNİYETLE KAZANIMI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİNİYETLİ OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEMESİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KASTI VEYA SUÇ SAYILIR HAREKETİ NEDENİYLE DOĞAN RÜCÜ HAKKI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KASTIYLA MALUL OLAN VEYA ÖLEN SİGORTALI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KAZANIMI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KİRACININ HAKKIYLA BAĞDAŞMAYAN BİR HAK İLERİ SÜRMESİ HALİNDE KİRAYA VEREN BİLDİRİM ÜZERİNE DAVAYI ÜSTLENMEK VE UĞRANILAN HER TÜRLÜ ZARARI GİDERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KÖTÜ NİYETLİ MALİK OLDUĞUNUN KANITLANAMAMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI (3)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURLU EYLEMİ İLE DAVALI NOTERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRACAK ŞEKİLDE İLLİYET BAĞININ KESİLİP KESİLMEDİĞİ HUSUSLARINDA RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURUNA DAYALI ÖDENEN ÖLÜM AYLIĞININ RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ - Sigortalının İş Kazasına Bağlı Olmaksızın Ölümü Durumunda Hak Sahiplerine, Diğer Koşulların da Varlığı Durumunda Uzun Vadeli Nitelikteki Ölüm Sigortasından Ölüm Aylığı Bağlanabilecektir - Kurumun Rücu Hakkı, Üçüncü Kişinin Sadece Kasıtlı Fiili Haline Özgülenmiştir - Üçüncü Kişi, Kasta Dayanmayan Fiili Sonucunda Sigortalının Malül Kalmasına veya Ölümüne Neden Olmuş İse, Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Bağlanan Aylıkların İlk Peşin Değerinin Yarısından Sorumlu Tutulması Mümkün Değildir - Bir Davada Maddi Olayı Anlatmak Taraflara, Hukuki Nitelendirmeyi Yapmak Hakime Aittir (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALI ELİNDEN ÇIKARDIĞI TARİHTEKİ GERÇEK DEĞERİ ORANINDA BEDELLE SORUMLU TUTULACAĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN KAYNAKLANAN DESTEK ZARARLARI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TEMİNATI KAPSAMINDA OLDUĞUNDAN BAŞVURU SAHİBİNİN DESTEĞİNİN KUSURUNA DENK GELEN TAZMİNATI TALEP ETME HAKKI BULUNMADIĞI - Üçüncü Kişinin Ölümü Dolayısıyla Destek Zararları, Destekten Yoksun Kalma Teminatı Kapsamında Olduğu - İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Sürücünün Üçüncü Kişi Olarak Kabul Edilmediği - Destekten Yoksun Kalan Hak Sahibinin Destek Şahsının Kusuruna Denk Gelen Destek Tazminatı Taleplerinin Teminat Kapsamı Dışında Tutulduğu - Sürücünün Asli Kusuruna İsabet Eden Destek Tazminatı Sigorta Teminatı Kapsamında Olmadığı - Başvuru Sahibinin Desteğinin Kusuruna Denk Gelen Destek Tazminatını Talep Etme Hakkı Bulunmadığı - Davacının Destekten Yoksun Kalma Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUĞU (25)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUĞUNDA KASTININ BULUNMASI GEREĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR ELDEN ÇIKARILAN MALIN O TARİHTEKİ GERÇEK DEĞERİDİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU (3)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILIR EYLEMİNDEN SORUMLULUK (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ŞİKAYET HAKKI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ŞİKAYETİ (3)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAKİP HUKUKUNA DAİR İSTİHKAK İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAPUDA ŞERHLİ TAŞINMAZI SATIN ALMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TARAF OLMADIĞI DOSYADA HACZİN UYGULAMA BİÇİMİNE ŞİKAYET HAKKININ OLMADIĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAŞINMAZINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAŞINMAZINDA KİRACI OLARAK BULUNAN BORÇLU ŞİRKETİN BORCUNDAN DOLAYI TAŞINMAZDA BULUNAN DEMİRBAŞ EŞYALARININ HACZEDİLDİĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU DAVA KONUSU MALI ELDEN ÇIKARDIĞI TARİHTEKİ MALIN DEĞERİ KADARDIR (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÜSTÜN HAK İDDİASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN VEKİL İLE İŞBİRLİĞİ İÇERSİNDE OLMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZİLYETLİĞİNE DAYALI İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İSTEMİ - Ortaklık İçin Edinilen veya Ortaklığa Devredilen Şeyler, Alacaklar ve Ayni Haklar, Ortaklık Sözleşmesi Çerçevesinde Elbirliği Hâlinde Bütün Ortaklara Ait Olur - Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Dava Açılırken Husumet Tüm Ortaklara Karşı Yöneltilir (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT ADRESTE HACİZ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ANCAK YAPILAN HACZİN USULSÜZ OLDUĞU (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT MALIN HACZİ HALİNDE AÇILAN İSTİHKAK DAVASINDA ÖDENEN HARÇ MİKTARININ YARGILAMAYA ETKİSİ - Haczedilen Buğdayın Üçüncü Kişiye Ait Olduğunu - Davanın Hiç Harç Yatırılmadan Açıldığı - Süre Verilerek Harcın Tamamlanmasının Mümkün Olmadığı - Davanın Reddi - Yatırılacak Harcın Miktarının Açıkça Ara Kararda Belirtilmemiş Olduğu - Dava Değeri Üzerinden Davacı Tarafın Harcı Tamamlamış Olduğu - Yargılamaya Devam Edilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT TAŞINMAZ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT TEFERRUAT (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT VERGİ LEVHASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BAĞIŞLANAN TAŞINMAZLARI TAKİP (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVREDİLEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ TASFİYE ALACAĞINA ESAS OLMAK ÜZERE KATILMA ALACAĞININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSLİ İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ NİTELİĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HACİZ BİLDİRİMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ TALEBİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HACİZ İHBARNAMESİ YOLLANMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHALE EDİLEN MENKUL (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TEMLİKİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHTAR YAPILMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN GÖNDERİLMEMESİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE MUHTIRA TEBLİĞİ TALEBİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN SAHTE PLAKA KULLANILMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEBLİĞ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK EDİLEN PAY YÖNÜNDEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPILAN 89/1 İHBARI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPILAN PAY SATIŞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPILAN SATIŞ (1)

 • ÜÇÜNCÜ SAHISTAKİ ALACAKLAR (2)

 • ÜÇÜNCÜ SINIF TARIM ARAZİSİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ADINA KAYITLI TAŞINMAZ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACİZ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HACİZ İHBARNAMESİNE MÜDDETİ İÇİNDE İTİRAZ EDERSE ALACAKLI ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN VERDİĞİ CEVABIN AKSİNİ TETKİK MERCİİNDE İSPAT EDEREK ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN CEZALANDIRILMASINI VE AYRICA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİNİ İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HACİZ İHBARNAMESİNE MÜDDETİNDE İTİRAZ EDERSE ALACAKLI AKSİNİ TETKİK MERCİİNDE İSPAT EDEREK ÜÇÜNCÜ ŞAHSINMADDESİ HÜKMÜNE GÖRE CEZALANDIRILMASINI VE AYRICA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİNİ İSTEYEBİLİR (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İPOTEĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS KONUMUNDA OLAN DAVACININ SADECE SATIMA KONU EDİMİN İFA EDİLMESİNİ İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS NEZDİNDE ALACAĞIN BULUNMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS NEZDİNDEKİ BORÇLUYA AİT HAK VE ALACAKLAR (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS NEZDİNDEKİ HAK VE ALACAKLARIN TAKİBİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN HACZEDİLEN MALLAR (2)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN HACZEDİLEN MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ÖNCE O MAL ÜZERİNE KAMU ALACAĞI İÇİN HACİZ KONULMASI HALİNDE KAMU ALACAĞININ HACZE İŞTİRAK EDECEĞİ VE SATIŞ BEDELİNİN GARAMETEN PAYLAŞTIRILACAĞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ ALACAK VE HAKLARIN HACZİ (6)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ ALACAKLARIN TALEBİNDE TAKDİR EDİLECEK VEKALET ÜCRETİ - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Uygulanmasından Doğan Her Türlü Davalar İçin Avukatlık Ücreti Tutarı Maktu Olarak Belirleneceği (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ ALACAKLARIN TALEP EDİLDİĞİ - Banka İle Dava Dışı Şirket Arasında Kredi Genel Sözleşmesi Bulunduğu - Sözleşme Uyarınca Bankanın Dava Dışı Firmanın Her Türlü Hak ve Alacağı Üzerinde Doğmuş ve Doğacak Hakları İçin Rehin, Takas ve Mahsup Hakkı Bulunduğu - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ HAK VE ALACAKLARININ İHTİYATEN HACZİNİ TALEP (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MAL VE ALACAK HACZİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MALLARIN HACZİ (3)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MAL VE ALACAKLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARIN (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARIN HACZİ (6)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARIN, ALACAK VE HAKLARIN HACZİ (3)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HACZETTİĞİ MALLARI PARAYA ÇEVİRMEDEN MAL ÜZERİNE AMME ALACAĞI İÇİN HACİZ KONULURSA BU ALACAK DA HACZE İŞTİRAK EDER ARALARINDA SATIŞ BEDELİ GARAMETEN TAKSİM OLUNUR (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İDDİALARINA KARŞI TEMİNAT (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISTAKİ ALACAKLARIN HACZİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISTAKİ MENKUL MALLARIN VE HAKLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT HAKKIN SAKLI OLMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT TAŞINMAZ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR - Borçlu Şirketin İş Yerinde Haczedilen Menkul Mallarının Başka Bir Yerde Muhafaza Altına Alınmaksızın Şirket Çalışanına Yediemin Olarak Teslim Edildiği - Haczedilen Malların Bulunamadığı - Teslim Edilen Hacizli Malları Teslim Etmemesinin Kendisine Atfolunamıyacak Bir Sebepten Dolayı Ziyaı Olduğunu İspatladığı- Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSA RUCÜ EDEBİLME TARİHİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSA YAPILAN PAY SATIŞI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSA YAPILAN SATIŞ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ELİNDEN ÇIKARMIŞ OLDUĞU MALLAR YERİNE GEÇEN DEĞERE TAALLUK EDİYORSA BU DEĞERLER NİSPETİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN NAKDEN TAZMİNE MAHKÛM EDİLMESİ GEREKECEĞİ (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN FİİLİNİ TAAHHÜD (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN FİİLİNİ TAAHHÜT (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZI (3)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZININ HAKSIZ OLDUĞU VE CEZALANDIRILMASI İSTEMİ - Yargı İşlemlerinden Alınacak Harçlar Ödenmedikçe Müteakip İşlemler Yapılamayacağı - Tazminata İlişkin Dava İle İlgili Olarak Yargılamanın Yapılabilmesi İçin Harcının Yatırılması Gerektiği - Nisbi Peşin Harç Tamamlattırılıp, Yargılamaya Devam Edilerek, Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi İtibariyle Üçüncü Şahısın Kesinleşmiş ve Muaccel Bir Borcu Bulunup Bulunmadığı Hususunda Her İki Tarafa Ait Ticari Defter ve Belgeler İle Takip Dosyası da Dikkate Alınarak Bilirkişi Raporunun Düzenlettirilmesi Gerektiği (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ ETMESİ (4)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İDDİALARINA KARŞI TEMİNAT (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI (2)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI - Finansal Kiralamaya Konu Uçağın Haczolunamaması - İstihkak İddiasına Yönelik İtiraz, Süresi İçinde Yapılmış Olmakla Birlikte Dosyanın İcra Mahkemesi'ne Gönderilmemesi -İstihkak Prosedürü Tamamlanmamış Olduğundan Davanın Süresinde Olduğunun Kabul Edilmesi (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İTİRAZI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İTİRAZININ AKSİNİN ALACAKLI TARAFINDAN İSPATI - Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edildiği - Üçüncü Kişiye Kesin Süre Verilip Ticari Defter ve Kayıtlarının İbrazının Sağlanması Gerektiği - Hiçbir İnceleme Yapılmadan Borçlunun 3. Kişide Alacağının Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilemeyeceği (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN SORUMLULUĞU (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN SÜRESİNDE İTİRAZ ETMEMESİ HALİNDE MAL ELİNDE VE BORÇ ZİMMETİNDE SAYILIR VE HAKKINDA BU KANUN HÜKÜMLERİ TATBİK OLUNUR (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN TASARRUFU (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYEDLİĞİNE DAYANILARAK DAVA AÇILAMAMASI (1)

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYETLİĞİ (2)

 • ÜÇÜNCÜ YETKİLİ ORTAĞIN İTİRAZ İÇİN İZİN VERMEMESİ (1)

 • ÜÇÜNÇÜ KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (1)

 • ÜÇÜNÇÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI (1)

 • ÜÇÜNÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI (1)

 • ÜÇYÜZ GÜN İÇİNDE DOĞAN ÇOCUK (1)

 • ÜÇYÜZYEDİ PROMİL ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANAN SANIĞIN KASTININ YOĞUNLUĞU VE MEYDANA GELEN TEHLİKENİN AĞIRLIĞI GÖZETİLEREK ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK HAK VE NESAFETE UYGUN BİR CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜFE ORANINIDA ARTIŞ YAPILMASI GEREKTİĞİ - Yoksulluk Nafakasında Artış Oranı - Yoksulluk Nafakası İçin Gelecek Yıllarda Tüik Tarafından Belirlenecek Üfe Oranında Artış Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği (1)

 • ÜFÜRÜKÇÜLÜK (3)

 • ÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNUNDA GEÇEN TANIMLAR (1)

 • ÜKÜNÇ VE GÜNEŞ/TÜRKİYE (1)

 • ÜLGER/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • ÜLKE ÇAPINDA UYGULANACAK DÜZENLEYİCİ BİR İŞLEM OLMAYAN DAVA KONUSU İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVANIN GENEL GÖREVLİ İDARİ YARGI MERCİİ OLAN İDARE MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR (1)

 • ÜLKE ÇAPINDA UYGULANACAK DÜZENLEYİCİ BİR İŞLEM OLMAYAN DAVA KONUSU İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVANIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAYDA GÖRÜLECEK DAVALAR ARASINDA YER ALMAMASI NEDENİYLE GENEL GÖREVLİ İDARİ YARGI MERCİİ OLAN İDARE MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP ÇÖZÜMLENMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • ÜLKE PARASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ÜLKE SINIRLARI DIŞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI (1)

 • ÜLKE SINIRLARI DIŞINDAKİ GÖREV YERİNDEN FİRAR (1)

 • ÜLKEDE ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİNDE YAYIMLANAN BİR HABER NEDENİYLE BAŞVURUCU HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDIĞI (1)

 • ÜLKEDE ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİNİN 25/6/2006 TARİHLİ NÜSHASINDA YAYIMLANAN BİR YAZI NEDENİYLE İLGİLİ GAZETE NÜSHASINA EL KONULDUĞU (1)

 • ÜLKELER ARASI KARŞILIKLILIK BULUNMADIĞI GEREKÇESİNE DAYALI OLARAK BAŞVURUCUNUN MİRASÇI OLARAK KABUL EDİLMEMESİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ÜLKELER ARASI KARŞILIKLILIK BULUNMADIĞI GEREKÇESİNE DAYALI OLARAK MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMEMESİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ÜLKEMİZ İLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUNAN ÜLKELERDE İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLANILAN TARİHİN ÜLKEMİZDE SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNULMASI VEYA KISMEN DE OLSA BORÇLANMA BEDELİNİN ÖDENMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR (1)

 • ÜLKEMİZDE ARAZİ DÜZENLENMESİNİN SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞMAMIŞ OLMASI VE HER TAŞINMAZIN YOL İHTİYACINA CEVAP VERİLMEMESİ GEÇİT DAVALARININ NEDENİDİR (1)

 • ÜLKEMİZDEKİ İSTİKRARSIZ EKONOMİK DURUMUN DAVACI TARAFINDAN TAHMİN OLUNABİLECEK BİR KEYFİYET OLDUĞU (1)

 • ÜLKEMİZE ÖZGÜ VE GÜNCEL VERİLERİ İÇEREN TRH 2010 TABLOSUNUN BAKİYE ÖMRÜN BELİRLENMESİNDE NAZARA ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜLKESİNE DÖNMESİ HALİNDE İŞKENCE VE DİĞER KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALMA RİSKİ TAŞIDIĞINA İLİŞKİN İDDİASI DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN, KAZAKİSTAN’A GÖNDERİLMESİ SEBEBİYLE İŞKENCE YASAĞI HAKKI VE ETKİLİ BAŞVURU HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ÜLKEYE YASAL OLMAYAN YOLLARDAN SOKULMAYA TEŞEBBÜS EDİLEN KAÇAK EŞYA (1)

 • ÜLÜFER V./TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜMİT ATA BAŞVURUSU (1)

 • ÜMİT AYDIN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜMİT BALABAN BAŞVURUSU (3) (1)

 • ÜMİT GÜL V./TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜMİT GÜL/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • ÜMİT ÖMÜR SALAR BAŞVURUSU (1)

 • ÜMMÜ ÇAKIR BAŞVURUSU (1)

 • ÜMMÜHAN KAPLAN / TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜMMÜHAN KAPLAN DAVASI - TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ÜMMÜHAN KAPLAN DAVASI / TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ÜMMÜHAN KAPLAN DAVASI/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ÜNAL AKPINAR İNŞAAT SANAYİ TURİZM MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.- TÜRKİYE (1)

 • ÜNAL ARSLAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜNAL ASLANTÜRK BAŞVURUSU (1)

 • ÜNAL GÖKPINAR BAŞVURUSU (1)

 • ÜNAL TEKELİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜNAY/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜNEL/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜNİTE AMİRİNİN GÖRÜŞÜ (1)

 • ÜNİVERSİTE ADINA TAŞINMAZ TAHSİSİ YAPILMASI (1)

 • ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELİNE ÖDENEN MAKAM TAZMİNATI (1)

 • ÜNİVERSİTE ASIL İŞE YARDIMCI İŞ NİTELİĞİNDEKİ TEMİZLİK İŞİNİ HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ İLE SATIN ALABİLİR (1)

 • ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE BULUNAN STANDIN KİRA SÖZLEŞMESİNİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK (1)

 • ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNE GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİ GEREKEN PROMOSYON BEDELİNİN ÜNİVERSİTE VAKFINA BAĞIŞ OLARAK KABUL EDİLMESİ (1)

 • ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNE GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİ ZORUNLU GELİRLER (1)

 • ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINA FAZLA ÜCRET ÖDENMESİ (1)

 • ÜNİVERSİTE DİPLOMASININ GERİ ALINMASI (1)

 • ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE TEMİZLİK ŞİRKETİNE İHALE EDİLEN BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİNDE HAKEDİŞ TUTARININ TESPİTİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF YERİNE GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMEYE GÖRE YAPILDIĞI VE BU NEDENLE EKSİK İŞ KESİNTİSİNİN HATALI HESAPLANDIĞI (1)

 • ÜNİVERSİTE ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİNDE MEMUR OLARAK GÖREV YAPANIN KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İLE İŞLEM SEBEBİYLE YOKSUN KALDIĞI TÜM PARASAL HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTE EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ESASI HAKKINDA KARAR ALMA YETKİSİ (1)

 • ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV KOŞULARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ÜNİVERSİTE HARÇLARINA YAPILAN ZAMLARI PROTESTO ETMEK AMACIYLA DÜZENLENEN TOPLANTININ DAĞITILMASI SIRASINDA KOLLUK GÖREVLİSİNİN MÜDAHALESİYLE YARALANMA MEYDANA GELMESİ SONUCUNDA YAPILAN ŞİKÂYET ÜZERİNE AÇILAN KAMU DAVASINDA FİİLİN SABİT GÖRÜLEREK HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLMESİNE RAĞMEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI NEDENİYLE EYLEMİN YAPTIRIMSIZ KALDIĞI BELİRTİLEREK İNSAN HAYSİYETİYLE BAĞDAŞMAYAN MUAMELE YASAĞININ MADDİ VE USUL BOYUTU İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ÜNİVERSİTE HARÇTAN MUAF OLDUĞU HALDE BUNDAN SORUMLU TUTULMASININ HATALI OLDUĞU (1)

 • ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BAHÇIVAN OLARAK ÇALIŞTIĞINI VE BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI MUVAZAA TESPİTİ NEDENİYLE KENDİSİNE ÖDENMEYEN YASAL İLAVE TEDİYE ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE TEMİZLİK İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIĞI VE BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI MUVAZAA TESPİTİ NEDENİYLE KENDİSİNİN YARARLANDIRILMADIĞI TİS GEREĞİ ÖDENMESİ GEREKEN İLAVE TEDİYE ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE TEMİZLİK İŞİ YANINDA ÇOK ÇEŞİTLİ İŞLERDE ÇALIŞTIĞI VE BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI MUVAZAA TESPİTİ NEDENİYLE KENDİSİNE ÖDENMEYEN YASAL İLAVE TEDİYE ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTE HASTANESİ RAPORU İLE ADLİ TIP KURUMU RAPORU ARASINDAKİ ÇELİŞKİ (1)

 • ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPANIN; EŞ DURUMU NEDENİYLE, BAŞKA BİR ÜNİVERSİTENİN HASTANESİNE ATANABİLMESİ İÇİN GEREKEN MUVAFAKATIN VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Eş Durumuna Dayalı Muvafakat Taleplerinde İlgili Kanunda Belirtilen Beş Yıl Süreyle Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Atama Yasağının Uygulanamayacağı (1)

 • ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TEŞHİS VE TEDAVİDE GEREKLİ DİKKAT VE ÖZENİN GÖSTERİLMEDİĞİ - Kadrosuz ve Aylıksız Olarak Uzmanlık Eğitimi Gören Kişi Hakkında Ceza Soruşturması Yapılamayacağı - Son Soruşturmanın Açılıp Açılamayacağı Yolunda Bir Karar Alınamayacağı - Yetkili Kurulun Men-İ Muhakemelerine İlişkin Kısmının Bozulması Gerektiği (1)

 • ÜNİVERSİTE HASTANESİNE TEDAVİ AMACIYLA GİDEN DAVACI TARAFINDAN KENDİSİNDEN OTOPARK ÜCRETİ ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEME KARŞI YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE ATANMA ŞARTLARI (1)

 • ÜNİVERSİTE İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİ MUVAZAALI OLMADIĞINDAN DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN ÜNİVERSİTE İŞÇİSİ OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİNİN HATALI OLDUĞU (1)

 • ÜNİVERSİTE İLE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARASINDA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İÇEREN BİR SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARDIR (1)

 • ÜNİVERSİTE İLE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARASINDA TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İÇEREN BİR SÖZLEŞME İLİŞKİSİ (1)

 • ÜNİVERSİTE İLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ (1)

 • ÜNİVERSİTE İLE ÖĞRETİM ÜYESİ ARASINDAKİ İSTİHDAM İLİŞKİSİ (1)

 • ÜNİVERSİTE KADININ DONDURULMASI VE SINAVA ALINMAMA (1)

 • ÜNİVERSİTE KAMPUS ALANINDA BULUNAN TAŞINMAZINA İDARECE FİİLEN MÜDAHALEDE BULUNULDUĞU (1)

 • ÜNİVERSİTE KANTİNLERİNİN VERGİ MUAFİYETİ (1)

 • ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETİ VE DİPLOMA BEDELİ OLARAK YATIRILAN BEDELLERİN KURUM BÜTÇESİNE GELİR KAYDEDİLMEMESİ NEDENİYLE VERİLEN TAZMİN HÜKMÜ (2)

 • ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME ŞARTI (1)

 • ÜNİVERSİTE LEHİNE YÜKLENDİĞİ MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KEFALET SENEDİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜNİVERSİTE MALLARININ HACZİ (1)

 • ÜNİVERSİTE MEZUNU VE REŞİT ÇOCUĞUN MESLEKİ SINAVLARA HAZIRLIK KURSLARINA GİDEREK EĞİTİMİNE DEVAM ETMESİ HALİNDE ANA VE BABANIN DURUM VE KOŞULLARA GÖRE KENDİLERİNDEN BEKLENEBİLECEK ÖLÇÜDE YARDIMDA BULUNMALARI GEREKTİĞİ - Dava Tarihi İtibariyle Davalı Çocuk Reşit Olup Üniversiteden Mezun Olmakla Birlikte Sınava Hazırlık Kursuna Devam Ettiği - Türk Medeni Kanunu’Nun İlgili Maddesi Ergin Çocuğun Eğitiminin Devam Etmesi Hâlinde Ana ve Babanın Durum ve Koşullara Göre Kendilerinden Beklenebilecek Ölçüde Yardımda Bulunmalarını Bir Yükümlülük Olarak Öngörüldüğü - Davacı Babanın Aylık Gelirinin Olduğu – Sınava Hazırlık Kursuna Giderek Eğitimine Devam Eden ve Düzenli Bir Geliri Bulunmayan Çocuğuna Bir Miktar Nafaka Ödeyebilecek Durumda Olduğu - Babanın Eğitimine Devam Eden ve Yoksulluğa Düşmüş Olan Çocuğuna Yardım Etmesi Bir Zorunluluk Olduğu (1)

 • ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ (2)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI (1)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINAN KAYIT ÜCRETLERİNİN GELİR OLARAK KAYDEDİLMEMESİ (1)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLAN ÇOCUĞUN NAFAKA TALEBİ (2)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ AYLIKLARININ HESAPLANMASINDA DEVLET MEMURLARININ AYLIKLARINA ESAS OLAN GÖSTERGE TABLOSU VE KATSAYININ DİKKATE ALINACAĞI (1)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA (2)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZASI İLE YOKSUN KALINAN ÖZLÜK HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ (2)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARTMA (2)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN VEYA KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA (1)

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ OLANA 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN 6/C, 8.,15.,17., VE 47. MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTE PERSONELİ (1)

 • ÜNİVERSİTE PERSONELİNDEN OLMAMASI NEDENİYLE BU KİŞİNİN GÖREVİ DOLAYISIYLA YA DA GÖREVİNİ YAPTIĞI SIRADA İŞLEDİĞİ BİR SUÇTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNCE OLUŞTURULAN KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ (2)

 • ÜNİVERSİTE SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA MEMUR OLARAK GÖREV YAPANIN ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEBİLMESİ AMACIYLA TÜRKİYE İŞ KURUMUNA ATANMAK İÇİN MUVAFAKAT VERİLMESİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Eğitim Durumuna Dayalı Muvafakat Taleplerinde Beş Yıl Süreyle Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Atama Yasağının Uygulanamayacağı (1)

 • ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN KARAR ALMA YETKİSİ (1)

 • ÜNİVERSİTE SOSYAL TESİSLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN BAZI PERSONELİN GİDERLERİNİN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNDEN ÖDENDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTE TARAFINDAN KİRALANAN TAŞINMAZLARIN KİRA BEDELLERİ ÜZERİNDEN KATMA DEĞER VERGİSİ ALINMADIĞI (1)

 • ÜNİVERSİTE TARAFINDAN MÜKELLEFİYET TESİSİNİN İPTALİNE YÖNELİK DAVA AÇILMIŞ REDDEDİLMİŞSE DE BU MÜKELLEFİYET TESİSİ İŞLEMİNE KARŞI VERGİ YARGISINA KONU OLABİLECEK TAMAMLAYICI İŞLEMLERLE DAVA AÇMA HAKKININ OLMADIĞI (1)

 • ÜNİVERSİTE TARAFINDAN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KİRACININ KENDİ KUSURUNDAN KAYNAKLANDIĞI VE FESİHTE ÜNİVERSİTE HAKLI OLDUĞUNDAN VE ZARARA KENDİSİ SEBEBİYET VERDİĞİNDEN TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNAMAYACAĞI (1)

 • ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YAPILAN SORUŞTURMA (1)

 • ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLDUKLARI DÖNEMLERDE MAAŞ TAHAKKUK ETTİRİLEREK YERSİZ ÖDEMEDE BULUNULDUĞU (1)

 • ÜNİVERSİTE VAKFI YARARINA AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU (1)

 • ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNİN YOK SAYILMASI (1)

 • ÜNİVERSİTEDE AMBAR MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN ŞİKAYETÇİ YILLIK İZNE AYRILMASINA İLİŞKİN BELGEYİ İMHA EDEREK VE İMZASINI TAKLİT EDEREK 16 GÜN İZNE AYRILMAK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU (1)

 • ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ OLARAK GÖREV YAPANIN, REKTÖRLÜK EMRİNE ATANMASINA MUVAFAKAT VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Memurların Kurumlar Arasında Naklen Atanmaları Konusunda İdareye Tanınan Takdir Yetkisinin, Mutlak ve Sınırsız Nitelik Taşımadığı - Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleriyle Sınırlı ve Bu Açıdan Yargı Denetimine Tabi Olduğu - Davacının Annesinin %98 Oranında Engelli, Hastalıkları Nedeniyle Bakıma Muhtaç Olduğu - Yaşı Nedeniyle de Alışkın Olduğu Çevre Dışında Bakımının Son Derece Zor Olduğu - Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Tek Bekar Kız Çocuğu Olan Davacının Bakımına İhtiyaç Duyduğu - Davacının Üniversite Rektörlüğü Emrine Atanmasına Muvafakat Verilmemesine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞANIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ NEDENİ İLE İŞTEN AYRILMASI SONRASI ALAMADIĞI KIDEM ALACAĞI İLE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI PRİM ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTEDE GÖREVLİ PERSONELİN TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNDE BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA DÜZENLEMELER ÖNGÖRÜLDÜĞÜ (1)

 • ÜNİVERSİTEDE OKUYAN VE DÜZENLİ BİR GELİRİ BULUNMAYAN ERGİN DAVACI ÇOCUK YARARINA YARDIM NAFAKASI TAKDİRİ GEREKİP GEREKMEDİĞİ (1)

 • ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİ İKEN İŞ AKDİ FESHEDİLEN DAVACININ, FESİH İŞLEMİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ İLE İŞE İADESİNE VE PARASAL HAKLARININ TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözülmesi Gerektiği (1)

 • ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN DAVACININ MESAİ SAATLERİ DIŞINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN BAŞKA YERLERDE MESLEKÎ FAALİYETTE BULUNABİLMESİ VE MUAYENEHANE AÇMAK SURETİYLE MESLEK VEYA SANATLARINI SERBEST OLARAK İCRA EDEBİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU - Davacının Üniversitede Öğretim Üyesi Olarak Görev Yaptığı - Özel Sağlık Merkezi İle Özel Muayenehanesinde de Mesleğini İcra Ettiği - Davacının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İşlemi Uyarınca İptal Edilmek Üzere İadesinin İstenildiği - Davacı Tarafından Söz Konusu İşlemin İptaline İlişkin Dava Açıldığı - Davacının, Dava Konusu İşlem Tarihinde Kadrosunun Bulunduğu Üniversitede Yalnızca Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinde Bulunması Gerektiği - Döner Sermaye Faaliyetleri Kapsamında Gelir Elde Edilen Hizmetlerde Çalışmaması Gerektiği - Bu Koşullara Uygun Olarak Mesai Saatleri Dışında Yükseköğretim Kurumlarından Başka Yerlerde Meslekî Faaliyette Bulunabileceği ve Meslek veya Sanatlarını Serbest Olarak İcra Edebileceği (1)

 • ÜNİVERSİTEDE YARDIMCI DOÇENT OLAN DAVACININ GÖREVİNE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTEDEKİ MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE KEFALET SENEDİNİN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ - Davanın, Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği (1)

 • ÜNİVERSİTEDEKİ ÜST YÖNETİCİLERİN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUKLARI ŞİKAYETLERİYLE OLUŞAN İFTİRA SUÇUNUN ÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVDEN KAYNAKLANMADIĞINDAN BAŞSAVCILIK TARAFINDAN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DOĞRUDAN SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKTİĞİ - Adı Geçenin Üniversite Üst Yöneticilerini Karalamak Amacıyla Kişilerin Terör Örgütü Üyesi Oldukları Konusunda İlgili Makamlara Defalarca Şikayet Dilekçeleri ve Yalan İfadeler Vermek Suretiyle Şikayetçiye İftira Attığı - Adı Geçenin Eyleminin Üniversitedeki Görevinden Kaynaklanmadığı - İftira Suçunun Üniversitedeki Görev Sebebiyle İşlenmediği - Bu Nedenle Adı Geçen Hakkında Yükseköğretim Kanunu Kapsamında Ceza Soruşturması Yapılamayacağı - İl İdare Kurulunca Meni Muhakemesi veya Lüzumu Muhakemesi Yolunda Karar Alınamayacağı - Atılı Suç Nedeniyle Adı Geçen Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca Genel Hükümlere Göre Doğrudan Soruşturma Yapılması Gerektiği (1)

 • ÜNİVERSİTEDEN ALINAN TRANSKRİPT İLE YATAY GEÇİŞ SIRASINDA VERİLEN TRANSKRİPTİN BİRBİRİNDEN FARKLI OLDUĞU (1)

 • ÜNİVERSİTELER HARÇTAN MUAFTIR (1)

 • ÜNİVERSİTELER KARAR VE İLÂM HARCINDAN MUAF OLDUĞU (1)

 • ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİNİN HARÇTAN MUAF OLMASI (1)

 • ÜNİVERSİTELERARASI KURUL (1)

 • ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI KARARININ İPTALİ (1)

 • ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (1)

 • ÜNİVERSİTELERE YAPILACAK BAĞIŞ (1)

 • ÜNİVERSİTELERİN ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ KÜRSÜLERİNE MENSUP ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN OLUŞAN BİLİRKİŞİ KURULUNA İNCELEME YAPTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜNİVERSİTELERİN BAĞIMSIZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMASININ ENGELLENMESİ (1)

 • ÜNİVERSİTELERİN KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİP OLMASI (1)

 • ÜNİVERSİTELERİN KAYIT KOŞULLARI ARASINDA BELİRLİ BİR YAŞI DOLDURMAMIŞ OLMA ŞARTINA YER VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI - Davanın Yaş Koşulu Sebebiyle Davacının Üniversite Kaydının Yapılmamasına İlişkin Olduğu - Davanın Üniversite Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü İşlemi İle Bu İşlemin Dayanağı Olan Dgs Kılavuzunda Yer Alan Yirmi Üç Yaşından Gün Almamış Olmak Koşulunun İptali İstemiyle Açıldığı - Üniversitelerin Çağdaş Eğitim Öğretim Esaslarına Dayanan Bir Düzen İçinde Milletin ve Ülkenin İhtiyaçlarına Uygun İnsan Gücü Yetiştirmek Amacı İle Kurulduğu - Üniversitelerin Kamu Tüzelkişiliğine ve Bilimsel Özerkliğe Sahip Kurumlar Olarak İfade Edildiği - Bu Kurumlara Girişte Objektif Verilere Dayanmış Olsa Dahi Yaş Koşulu Aranmasının Hiçbir Koşulda Mümkün Olmadığı Sonuç ve Kanaatine Varıldığı - Yirmi Üç Yaşından Gün Almamış Olmak Koşulunun Hiçbir Objektif Veriye Dayanmadığı Gerekçesinde Hukuki İsabet Görülmediği (1)

 • ÜNİVERSİTELERİN SORUNLARI İLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN BİR PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE KOLLUK KUVVETİNİN ORANTISIZ GÜÇ KULLANARAK MÜDAHALE ETMESİ NEDENİYLE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ÜNİVERSİTENİN BAKIM VE ONARIM SORUMLULUĞUNDA OLAN LOJMANIN ÇATI KAPAĞININ DÜŞMESİ SONUCU DAVACININ ARACINDA MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜNİVERSİTENİN DAİMİ STATÜDE ÇALIŞANLARININ ÖZEL KANUNLARDA BELİRLENEN GÖREVLER VE TELİF HAKLARI HARİÇ OLMAK ÜZERE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN BAŞKA YERLERDE ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ RESMİ VEYA ÖZEL BAŞKACA HERHANGİ BİR İŞ GÖREMEZ (1)

 • ÜNİVERSİTENİN GAYRİMENKUL KİRALAMA TALEBİNİN UYGUN GÖRÜLMESİ (1)

 • ÜNİVERSİTENİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İDDİA OLUNAN BÖLÜM ADI DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTENİN HARÇTAN MUAFİYETİ (6)

 • ÜNİVERSİTENİN HİZMET ALIMI YAPTIĞI ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI (2)

 • ÜNİVERSİTENİN HİZMET ALIMI YAPTIĞI ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI VE BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI MUVAZAA TESPİTİ NEDENİYLE KENDİSİNE ÖDENMEYEN YASAL İLAVE TEDİYE ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTENİN İHALE İLE DİĞER DAVALIYA VERDİĞİ GÜVENLİK İŞİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIRKEN HAKSIZ OLARAK İŞTEN ÇIKARILDIĞI İDDİASI (1)

 • ÜNİVERSİTENİN STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI KADROSUNDA 1. DERECE DAİRE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, 3. DERECE ŞEF KADROSUNA ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE MAHRUM KALINAN PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARININ TAZMİNİ İSTEMİ - Memurların İstekleri İle Kurumlarında Kazanılmış Hak Derecelerinin En Çok Üç Derece Altında Aynı veya Başka Yerlerdeki Kadrolara Atanabileceği (1)

 • ÜNİVERSİTENİN TAŞINMAZ MALLARI (1)

 • ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE YAZDIĞI YAZININ HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ (1)

 • ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA GÖREV YAPAN HASTABAKICILARA MART 2002 AYINDAN İTİBAREN ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ FAZLA TAHAKKUK ETTİRİLDİĞİ (1)

 • ÜNİVERSİTESİYE ÖDENEN KAMU ZARARININ VE MANEVİ ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİNDE YETKİLİ MAHKEME - Bir Davada Genel Yetkili Mahkemenin Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu - Sözleşmeden Doğan Davalar İçin Sözleşmenin İfa Edildiği veya Davalı ya da Vekilinin Dava Tarihinde Orada Bulunması Kaydıyla, Sözleşmenin Yapıldığı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu -Davacının Davasını Özel veya Genel Yetkili Mahkemelerden Herhangi Birinde Açabileceği (1)

 • ÜNİVERSİTEYE AİT SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANEYE İLİŞKİN SU TÜKETİM BEDELİNİN ÖDENDİĞİ İDDİASI (1)

 • ÜNİVERSİTEYE AİT SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANEYE İLİŞKİN SU TÜKETİM BEDELİNİN ÜNİVERSİTENİN 2009 MALİ YILI BÜTÇESİNDEN ÖDENDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜNİVERSİTEYE BAĞLI TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TAŞERON FİRMALAR VASITASI İLE HASTANENİN ASIL İŞLERİNDE ARALIKSIZ OLARAK ÇALIŞTIĞI (1)

 • ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER VE GEÇİCİ MADDE EKSİKLİĞİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA MARUZ KALINMASI (1)

 • ÜNİVERSİTEYE NAKLEN ATANDIĞI MAAŞ BORDROSUNU İNCELEDİĞİNDE 5510 SAYILI YASADAN ÇOK DAHA ÖNCE MEMUR OLMASINA RAĞMEN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KİŞİ PAYI OLARAK AYLIK 62,30 TL PRİM KESİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • ÜNİVERSİTEYE ÖN KAYDI YAPTIRILAN KİŞİNİN KAYDININ SİLİNMESİ SONUCU KAYIT ESNASINDA ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Özel Hukuk Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Davada Kamu Hukukundan Kaynaklanan ve İdari Yargıda Görülmesi Gereken İdari Bir İşlem veya Hizmetin Söz Konusu Olmadığı - Uyuşmazlığa Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanması Gerekli Olup, Davada Görevli Mahkeme de Adli Yargı Mahkemeleri Olduğu (1)

 • ÜNİVERSİTEYİ TEMSİLEN GEÇİCİ GÖREVLE ŞEHİR DIŞINA GÖREVLENDİRİLEN KAFİLEYE ÖDENEN KONAKLAMA ÜCRETİNİN ÜST SINIRI AŞACAK ŞEKİLDE BELİRLENDİĞİ (1)

 • ÜNİVERSİTEYLE BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ OLMAYAN KİŞİLERE YOLLANMAK SURETİYLE BÜTÇE GİDERLERİ İÇİN KULLANILMADIĞI GEREKÇESİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • ÜNSAL/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ (1)

 • ÜNVAN YÜKSELTİLMESİ (1)

 • ÜNVAN YÜKSELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜNVAN YÜKSELTME SINAVI (1)

 • ÜNVANIN TESCİL EDİLMİŞ OLMASI (1)

 • ÜRETİCİ KART KREDİSİNİN TÜKETİCİ İŞLEMİ SAYILMAMASI - Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Üretici Kredi Kartı İle İlgili Uyuşmazlıkla İlgili Olarak Karar Verme Yetkisi Bulunmamaktadır - Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Bir Uyuşmazlığa Bakabilmesi İçin Taraflardan Birisinin Tüketici Olması Gerekir - Kredi Kartının Tarımsal Kredi Kullanılmasını Amaçlayan Üretici Kredi Kartı Niteliğinde Olduğu ve Tüketici İşlemi Sayılamayacağı İçin Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Üretici Kredi Kartı İle İlgili Uyuşmazlıkla İlgili Olarak Karar Verme Yetkisi Bulunmadığı (1)

 • ÜRETİCİ KÖYÜLÜLER SENDİKASININ HUKUKİ NİTELİĞİ (1)

 • ÜRETİCİ SIFATI (1)

 • ÜRETİCİ TARAFINDAN DİSTRİBÜTÖRÜNE BASKI NİTELİĞİ TAŞIMAMASI (1)

 • ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNİN ALIMI VE SATIMI (1)

 • ÜRETİCİ VE İTHALATÇININ SORUMLULUĞU (1)

 • ÜRETİCİDEN ALINAN MEYVE VE SEBZELERİN TÜKETİCİYE YÜKSEK FİYATTAN ULAŞMASI (1)

 • ÜRETİCİLERİN HAKLI BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMASI BAKIMINDAN DÜZENLENME YAPILMAMASI (1)

 • ÜRETİCİLERİN ÜRÜNLERİNİ MALİYETİNE VEYA MALİYETİNDEN DAHA AZ FİYATA SATTIKLARI PAZARIN BÜYÜK BİR KISMINA SAHİP OLAN ŞİRKETLERİN TOPLU FİYAT ARTIRACAKLARININ RASYONEL OLARAK AÇIKLANAMAYACAĞI (1)

 • ÜRETİCİNİN GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE MALI ELİNDE BULUNDURANA KARŞI SORUMLULUĞU (1)

 • ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUNA DAYANAN TAZMİNAT (1)

 • ÜRETİLEN ELEKTRİĞİN YİNE İNŞA EDİLEN ENH VE DAĞITIM TESİSLERİ VASITASI İLE FAKAT DAVALININ KONTROL VE DENETİMİNDE DAVALIYA AİT ENERJİ NAKİL HATLARINA VERİLMEYE BAŞLANILDIĞI (1)

 • ÜRETİLEN ELEKTRİK VE KOK GAZI ÜZERİNDEN ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ ALINMASI NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN SADECE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK OLAN VE ANILAN HİZMETLERİ KAPSADIĞI (1)

 • ÜRETİLMİŞ OLAN A KOLTUK TAKIMI VE B KOLTUK TAKIMI ÜRÜNLERİNİN DAVACININ TPE YE TESCİLLİ ENDÜSTRİYEL TASARIMLARINA BELİRGİN ŞEKİLDE BENZER OLDUĞU (1)

 • ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLERLE İLGİLİ YAYIN BROŞÜR AMBALAJ İLAN REKLAM AFİŞ TANITIM MALZEMESİN BULUNDUĞU YERDEN TOPLATILARAK MUHAFAZASI VE İLANINI İSTEMİ (1)

 • ÜRETİM DİNAMOLARI KALORİFER KAZANI VE PETEKLERİN KESİNTİDEN ZARAR GÖRDÜĞÜ (1)

 • ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERE VERİLEN LİSANSLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN TESİS TAMAMLAMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR OLARAK ALINAN KURUL KARARINDAKİ YENİ REFERANS SÜRELER VE DAVACININ YATIRIM PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİK SEBEBİYLE OLUŞAN DURUMU DİKKATE ALINMADAN İŞLEM TESİSİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI (1)

 • ÜRETİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞMIŞ OLUP ÜZERİNDE GENEL MÜDÜRÜN BULUNMASI SEBEBİ İLE KENDİ MESAİSİNİ BELİRLEMEDİĞİ (1)

 • ÜRETİM GİDERLERİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • ÜRETİM GİDERLERİNİN İÇERİSİNE TARLA KİRASI MASRAFLARIN FAİZ KARŞILIĞI VE GENEL İDARİ GİDERLER DAHİL EDİLMEMELİDİR (1)

 • ÜRETİM HATASI OLAN ARACIN İADESİ İLE BEDELİNİN ÖDENMESİNE AYRICA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜRETİM HATASINDAN KAYNAKLANAN ZARAR (1)

 • ÜRETİM HATASINDAN KAYNAKLI ARACIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ - Araçta Oluşan ve Halen Devam Eden Arızalar Nedeniyle Sekiz Kez Servise Başvurulduğu - Sorunun Giderilemediği – Tramer Kaydında Aracın Davacı Elinde İken Davadan Önce Maddi Hasarlı Kazaya Karıştığı - Bilirkişi Raporunda Kaza Nedeniyle Hasar Oluştuğu ve Bu Miktar İkinci El Piyasasında Aracın Değerinin Düşeceğinin Belirtildiği - Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Davacıdan Tahsili Hakkında Hüküm Kurulmadığı (1)

 • ÜRETİM İZİN TARİH VE SAYISI (1)

 • ÜRETİM İZNİ VERMEYE YETKİLİ MAKAM (1)

 • ÜRETİM KAYBINA DAYALI ALACAK DAVASI (1)

 • ÜRETİM KAYBINDAN DOĞAN TAZMİNAT (1)

 • ÜRETİM KUSURU (1)

 • ÜRETİM KUSURU SONUCU MEYDANA GELEN PATLAMA (1)

 • ÜRETİM LİSANSI BAŞVURUSU (1)

 • ÜRETİM LİSANSI BAŞVURUSUNUN REDDİ İSTEMİ (1)

 • ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİNDE “ÇED OLUMLU KARARI” (1)

 • ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI (1)

 • ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜRETİM LİSANSININ İPTALİ (1)

 • ÜRETİM MASRAFLARINA GENEL İDARİ GİDERLERİN DAHİL EDİLMESİ SURETİYLE HESAPLAMA YAPAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE DÜŞÜK BEDELE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • ÜRETİM PLANI İÇİNDE BUĞDAY MISIR BULUNDUĞU HALDE, HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MÜNAVEBEYE BUĞDAY MISIR YANINDA DOMATESİN DE ALINMAK SURETİYLE YÜKSEK DEĞER BELİRLENMİŞ OLMASI (1)

 • ÜRETİM TESİSİ KURMA VE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞI ESASLARI (1)

 • ÜRETİM VE İŞ SIRLARINI HUKUKA AYKIRI OLARAK İFŞA ETMEK (1)

 • ÜRETİM VE İŞ SIRLARINI İFŞA ETMEK SURETİYLE HAKSIZ REKABET (1)

 • ÜRETİM VE SEVKİYAT (3)

 • ÜRETİMDE SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI AMACINA YÖNELİK AR-GE FAALİYETİNDE KULLANILAN HEKZANIN YASA HÜKMÜNE AYKIRI KULLANIMININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI (1)

 • ÜRETİME DEVAM EDEREK BORCA BATIKLIKTAN KURTULACAĞINI İLERİ SÜREREK İFLASIN BİR YIL SÜREYLE ERTELENMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜRETİME TEŞVİK PRİMİ ALACAĞI (1)

 • ÜRETİMİ DÜŞÜRME, UYARIYA KARŞIN DEVAM ETME (1)

 • ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ (1)

 • ÜRETİMİN ARTTIRILMASINI (1)

 • ÜRETİMİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ İNCELEMEİN YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • ÜRKÜT/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜRPER VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (8)

 • ÜRPER/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜRÜN BEDELİNDEN YAPILAN KESİNTİ (1)

 • ÜRÜN BEDELİNDEN YAPILAN TEVFİKAT NEDENİYLE TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ (7)

 • ÜRÜN BEDELİNDEN YAPILAN TEVKİFAT (9)

 • ÜRÜN BEDELİNİN TÜKETİCİYE ÖDENMESİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜRÜN BEDELLERİNDEN PRİME ESAS TEVKİFAT YAPILMASI (80)

 • ÜRÜN BEDELLERİNDEN TEVKİF SURETİYLE TAHSİL EDİLEN VE SÜRDÜRÜLEN TARIMSAL FAALİYETE DAYALI TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI (1)

 • ÜRÜN BELGELENDİRME YÖNERGESİ (1)

 • ÜRÜN ELDE ETMEK İÇİN YAPILAN ZORUNLU GİDERLER (1)

 • ÜRÜN ESASINA GÖRE ECRİMİSİL TESPİTİ (1)

 • ÜRÜN GELİRİNİN HESABI (1)

 • ÜRÜN HESABI ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI (1)

 • ÜRÜN KAYBI ZARARI HESABINDA GERÇEK ZARARIN ESAS ALINMASI GEREĞİ (1)

 • ÜRÜN KAYBI ZARARI VE ÜRÜNÜN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILAN MASRAFLARIN ÖDETİLMESİ TALEBİ (1)

 • ÜRÜN KAYBINA SEBEP OLMAK (1)

 • ÜRÜN KAYBINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ (1)

 • ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT DAVASI (1)

 • ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ İLE SONA ERMESİ (10)

 • ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACININ İFLASI HALİNDE OLAĞANÜSTÜ FESHİ (1)

 • ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACININ İFLASI NEDENİYLE SONA ERMESİ (2)

 • ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ SEBEPLER NEDENİYLE SONA ERMESİ (2)

 • ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRENİN GEÇMESİ NEDENİYLE SONA ERMESİ (18)

 • ÜRÜN KİRASI (1)

 • ÜRÜN KİRASINA AİT BELİRLİ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZAYABİLMESİ İÇİN TARAFLARDAN BİRİNİN KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ İÇİNDE İÇERİSİNDE SÖZLEŞMEYİ YENİLEMEYECEĞİNE DAİR İHTAR GÖNDERİLMEMİŞ OLMASI GEREKİR (1)

 • ÜRÜN KİRASINDA ALT KİRA VE KULLANIM HAKKINI DEVİR YASAĞI (2)

 • ÜRÜN KİRASINDA BAKIM BORCU (2)

 • ÜRÜN KİRASINDA ESASLI ONARIMLAR (3)

 • ÜRÜN KİRASINDA FESİH HAKKI (8)

 • ÜRÜN KİRASINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2)

 • ÜRÜN KİRASINDA KİRACININ BAKIM BORCU (1)

 • ÜRÜN KİRASINDA KİRACININ KİRA BEDELİNİ VE YAN GİDERLERİ ÖDEME BORCU (1)

 • ÜRÜN KİRASINDA KİRALANANI KULLANMA VE İŞLETME BORCU (2)

 • ÜRÜN KİRASINDA KİRAYA VERENİN TESLİM BORCU (1)

 • ÜRÜN KİRASINDA KULLANMANIN MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE SORUMLULUK (1)

 • ÜRÜN KİRASINDA OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KİRA BEDELİNDEN İNDİRİM (3)

 • ÜRÜN KİRASINDA SAMAN, GÜBRE VE BENZERLERİ (1)

 • ÜRÜN KİRASINDA TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİ (2)

 • ÜRÜN KİRASINDA TEMERRÜT (17)

 • ÜRÜN KİRASINDA TEMİNAT (2)

 • ÜRÜN KİRASINDA TESLİM BORCU (9)

 • ÜRÜN KİRASINDA TUTANAĞA GEÇİRİLMİŞ EŞYANIN TESLİMİ (2)

 • ÜRÜN KİRASINDA TUTANAK DÜZENLEME (1)

 • ÜRÜN KİRASININ TANIMI (26)

 • ÜRÜN KULLANMA BEDELİNİN RAYİÇ BEDELDEN DÜŞÜRÜLMESİ (1)

 • ÜRÜN KUTUSUNUN İLTİBASA SEBEBİYET VERDİĞİNİ HAKSIZ REKABET YARATTIĞINI BELİRTEREK TAKLİT ÜRETİM VE MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ VE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP VE DAVA (1)

 • ÜRÜN PAYLAŞIMINDAN ÖNCE ÖDEME YAPILMADIĞININ İSPATI (1)

 • ÜRÜN PAZARINDA HAKİM DURUMDA BULUNMAK (1)

 • ÜRÜN TESLİMATI SEBEBİYLE TEVKİFAT YAPILMASI GEREĞİ (14)

 • ÜRÜN TESLİMATI SEBEBİYLE YEVKİFAT YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • ÜRÜN TESLİMATINA BAĞLI TEVKİFATIN VARLIĞININ TESPİTİ (1)

 • ÜRÜN TESLİMİ VEYA PRİM TEVKİFATI OLMAYAN YILLAR YÖNÜNDEN TARIMSAL FAALİYETTE BULUNDUĞUNUN YÖNTEMİNCE KANITLANIP KANITLANMADIĞI (1)

 • ÜRÜN TESLİMİ VEYA PRİM TEVKİFATI OLMAYAN YILLAR YÖNÜNDEN TARIMSAL FAALİYETTE BULUNULDUĞUNUN YÖNTEMİNCE KANITLANIP KANITLANMADIĞI (1)

 • ÜRÜN TESLİMİNİN DEVAM EDEN TARIMSAL FAALİYETE KARİNE TEŞKİL ETMESİ (4)

 • ÜRÜN VERMEYİ REDDETMENİN 4054 SAYILI KANUN'UN 6. MADDESİ KAPSAMINDA BİR İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN DAVRANIŞI GERÇEKLEŞTİREN TEŞEBBÜSÜN HAKİM DURUMDA OLMASI VE SÖZ KONUSU DAVRANIŞIN BİR KÖTÜYE KULLANMA SONUCUNU DOĞURDUĞUNUN ORTAYA KONMASININ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜRÜN YERLEŞTİRMEDE ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN KİRALANMASI VEYA SATIN ALINMASI DOĞRUDAN TEŞVİK EDİLEMEZ VE ÜRÜNE AŞIRI VURGU YAPILAMAZ HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • ÜRÜN YETİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN ZORUNLU GİDERLERİ TALEP ETME HAKKI (1)

 • ÜRÜN ZARARI BEDELLERİNİN DAVACIYA ÖDENDİĞİNİN TESPİTİ HALİNDE BU MİKTARLARIN TOPLAM ECRİMİSİL BEDELİNDEN İNDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ (2)

 • ÜRÜN ZARARININ TAZMİNİ (1)

 • ÜRÜNDE MEVCUT OLAN AYIP, AÇIK VEYA GİZLİ OLABİLİR (1)

 • ÜRÜNE VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ (2)

 • ÜRÜNLERDEN İTHALATTA ALINMASI GEREKEN VERGİ (1)

 • ÜRÜNLERİ HAKSIZ ÜRETİMİNİN DEPOLAMASININ PİYASAYA SUNULMASININ ÖNLENMESİ TOPLATILARAK ÜRÜNLERE EL KONULMASI (1)

 • ÜRÜNLERİN AKARYAKIT OLARAK KULLANILMAK ÜZERE SATIMI TİCARİ AMAÇLA ALIM FİİLLERİNİN SUÇ OLARAK KABUL EDİLDİĞİ (1)

 • ÜRÜNLERİN AMBALAJ ADI OLARAK TESCİL TESCİL EDİLMEMESİ (1)

 • ÜRÜNLERİN ESER NİTELİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ÜRÜNLERİN İMHASINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • ÜRÜNLERİN ÖNCELİK SIRASIYLA TS VEYA EN STANDARTLARINA VEYA BU STANDART DA YOKSA TSE TARAFINDAN KABUL GÖREN DİĞER STANDARTLARA UYGUN OLMASI (1)

 • ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZINDA ÜRETİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (1)

 • ÜRÜNLERİN YENİ DOĞAN BEBEK VE ÇOCUKLARA SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE ARZ ETTİĞİ İDDİASI - Ayıp İhbarının Makul Süre İçinde Yapıldığı - Takibe ve Davaya Konu Edilen ve Gizli Ayıplı Olduğu İddia Edilen Bebek ve Çocuk Kıyafetleri İle İlgili Araştırma Yapılması Gerektiği - Tacir Olan Tarafların Carî Hesap Bilgileri Açısından Defter Kayıtlarının İncelenmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali İstemi (1)

 • ÜRÜNLERİN YENİSİNİ YA DA ÜRÜN BEDELİNİ ALMAK İÇİN TÜRKİYEYE GELEN MÜŞTERİLERİNİN UÇAK BEDELLERİNİ DE ÖDEDİĞİ (1)

 • ÜRÜNÜN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE ÜRÜNDE MEYDANA GELEN ZARARIN TAHSİLİ DAVASI (1)

 • ÜRÜNÜN AYNEN TESLİMİ MÜMKÜN OLMADIĞI TAKDİRDE BEDELİNİN İADESİ YADA İSTİHSAL GİDERLERİNİN TAHSİLİ (1)

 • ÜRÜNÜN BOZUK OLMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (1)

 • ÜRÜNÜN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILAN MASRAFLARIN TALEP EDİLEMEMESİ (1)

 • ÜRÜNÜN İADESİ (1)

 • ÜRÜNÜN İSTİRDADI VEYA BEDELİNİN TAZMİNİ (1)

 • ÜRÜNÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ÜZERİNE, MÜCBİR SEBEP GEREKÇESİYLE BULUNULAN SÜRE UZATIMI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Uyuşmazlığın Çözümünde Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu (1)

 • ÜRÜNÜN ŞEKLİNİN BOZULDUĞUNU RENKLERİNDE FARKLILIK OLUŞTUĞUNU İLERİ SÜREREK İŞÇİLİK HATALARI SEBEBİ İLE ORJİNALLİĞİ BOZULAN ALYANSLARIN AYNI MODEL YENİ ALYANSLARLA DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜRÜNÜN TARIM FONU PAYI KODUNUN VE GTİP’İNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DOLAYISIYLA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK PARA CEZASI KARARININ VERİLMESİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR (2)

 • ÜRÜNÜN TESLİM ALDIĞININ KANTAR FİŞLERİYLE SABİT OLDUĞUNU BELİRTEREK İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI İSTEMİ (2)

 • ÜST ARAMASI (1)

 • ÜST ARAMASI YAPILACAĞI SIRADA SANIĞIN CEBİNDEN PARAYI ÇIKARIP BU PARALARI ÇOCUKLARDAN ALDIM DİYEREK KOLLUK GÖREVLİLERİNE TESLİM ETTİĞİ (1)

 • ÜST ARAMASINDA ORTAYA ÇIKAN SUÇ EŞYASININ HIRSIZLIK SUÇUNUN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI ANLAMINA GELMEYECEĞİ (1)

 • ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU MADDENİN BULUNMASI - Olayın Sanığın Yapılan Üst Aramasında Pantolonun Ön Cebinde Suça Konu Uyuşturucu Madde Ele Geçirilmesi Şeklinde Meydana Geldiği - Suçüstü Halinin Varlığının ve Bu Şekilde Yapılan Aramanın Usulüne Uygun Olduğu - Yargılamaya Devamla Derhal Beraat Kararı Verilecek Hallerin Bulunmadığı - Sanığın Usulüne Uygun Savunması Alınıp Dosyada Mevcut Hastane Raporu da Dikkate Alınarak Sanığın Akıl Hastalığına İlişkin Hükümlerden Yararlanıp Yararlanmayacağı Hususunda Rapor Aldırılarak Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği (1)

 • ÜST ARZA TABİ KURALININ İSTİSNASI (1)

 • ÜST BİRLİK ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİP (1)

 • ÜST DERECE MAHKEMESİNİN İNCELEMESİ GEREKEN HUSUSLAR (1)

 • ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ (1)

 • ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK (9)

 • ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ OLMASI (2)

 • ÜST DERECELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR (4)

 • ÜST DERECELİ ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI (2)

 • ÜST DERECELİ MAHKEMENİN GÖREVİ (1)

 • ÜST DÜZEY BİR KAMU GÖREVLİSİYLE İLGİLİ YAPILAN HABER NEDENİYLE CEZALANDIRILMA BAŞVURUCULARIN İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİ İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ÜST DÜZEY ÖNETİCİYE AYNI YERDE TALİMAT VEREN BİR YÖNETİCİNİN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ (4)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KAVRAMINDAN ANLAŞILAN ŞİRKETİN MALİ VE İDARİ KONULARINDA TEK BAŞINA EMİR VE TASARRUF YETKESİNE SAHİP ÖZEL ŞEKİLDE KENDİSİNE YETKİ VERİLEN KİŞİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KAVRAMINDAN ANLAŞILAN ŞİRKETİN MALİ VE İDARİ KONULARINDA TEK BAŞINA EMİR VE TASARRUF YETKESİNE SAHİP ÖZEL ŞEKİLDE KENDİSİNE YETKİ VERİLEN KİŞİDİR (2)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KAVRAMINDAN ANLAŞILAN ŞİRKETİN MALİ VE İDARİ KONULARINDA TEK BAŞINA EMİR VE TASARRUF YETKİSİNE SAHİP ÖZEL ŞEKİLDE KENDİSİNE YETKİ VERİLEN KİŞİDİR (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMDA ÇALIŞAN İŞÇİ GÖREV VE SORUMLULUKLARININ GEREKTİRDİĞİ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ DURUMUNDA AYRICA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE HAK KAZANAMAZ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMUNDA OLAN İŞÇİYE AYNI YERDE GÖREV VE TALİMAT VEREN BİR BAŞKA YÖNETİCİ YA DA ŞİRKET ORTAĞI BULUNMASI HALİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİ KENDİSİNİN BELİRLEDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN YASAL SINIRLAMALARI AŞAN ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEP HAKKI DOĞAR (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DIŞINDAKİ KAMU PERSONELİNE GÖREVLERİ NEDENİYLE UÇAKLA SEYAHAT İMKANININ TANINMAMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN PRİM BORCU (4)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU (2)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN İSTİSNA TUTULMASI (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN BORÇ TUTARININ BELİRLENMESİNDE 6183 SAYILI YASANIN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİSİNİN BELİRLEMESİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (3)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEYEMEYECEĞİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE KARARLAŞTIRLABİLECEĞİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI (44)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN İDARİ PARA CEZASINDAN SORUMLULUĞU (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (55)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SİGORTA PRİMİNDEN SORUMLULUĞU (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SİGORTA PRİMLERİNDEN SORUMLULUĞU (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ŞİRKETTEN AYRILMASI (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜCRETİ (1)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YILLIK İZİN HAKKI (2)

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI (1)

 • ÜST GÖREVE ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN, KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİKTE BİR İŞLEM OLDUĞU (1)

 • ÜST GÖREVLİ MAHKEMELER (7)

 • ÜST GÖSTERGE SİSTEMİ (1)

 • ÜST GÖSTERGEDEN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI (1)

 • ÜST HAKKI (3)

 • ÜST HAKKI İPOTEĞİNİN TESCİLİ (1)

 • ÜST HAKKI KİRA PARASININ RÜCUEN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ (1)

 • ÜST HAKKI KURULMA SÜRESİ (1)

 • ÜST HAKKI SAHİBİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE DEVİR HAKKINI KULLANMASI (1)

 • ÜST HAKKI SAHİBİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE DEVİR İSTEMİNİN KOŞULLARI (1)

 • ÜST HAKKI SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI DAVRANMASI (1)

 • ÜST HAKKINA İLİŞKİN YAPILAN ANLAŞMALARIN ŞEKLİ (1)

 • ÜST HAKKINA KONU PAYIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI (1)

 • ÜST HAKKINDA BEDEL (1)

 • ÜST HAKKININ DEVRİ (1)

 • ÜST HAKKININ İÇERİK VE KAPSAMI (2)

 • ÜST HAKKININ İLK TESİS BEDELİ ÜZERİNDEN VERGİ TEVKİFATI YAPILMASI (1)

 • ÜST HAKKININ İPOTEK EDİLMESİNİ İSTEME HAKKI (1)

 • ÜST HAKKININ KONUSU VE TAPU KÜTÜĞÜNE KAYIT (6)

 • ÜST HUKUK NORMUNA AYKIRI YÖNETMELİK (1)

 • ÜST İŞVEREN (1)

 • ÜST İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMET YOKLUĞU (1)

 • ÜST İŞVEREN OLDUĞU İŞYERİNDEN EMEKLİLİK SEBEBİYLE AYRILDIĞINI BİLDİREREK ÖDENMEYEN KIDEM TAZMİNATININ FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜST İŞVEREN-ALT İŞVEREN (2)

 • ÜST İŞVERENİN GERÇEK İŞVEREN KONUMUNDA OLMASI (1)

 • ÜST İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DAYANIŞMALI OLARAK SORUMLU OLMASI (1)

 • ÜST KADEME YÖNETİCİLERİ (1)

 • ÜST KADEMEDEKİ BİR MAKAMIN ALT KADEMEDEKİ BİR İDARİ MAKAMIN GÖREVİNE GİREN BİR KONUDA KARAR ALMASI HALİNDE İŞLEM YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRI OLACAKTIR (1)

 • ÜST KAT DAİRELERİN LAĞIM VE PİS SU AKINTILARININ DAİRESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ZARARIN TAHSİLİ İÇİN TAKİP YAPILDIĞI (1)

 • ÜST KAT KOMŞUNUN BALKON VE BANYOSUNDAN GELEN SIZINTILAR NEDENİYLE TAZMİNAT VE HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ - Davanın, Davalıya Ait Bağımsız Bölümünden, Davacıya Ait Bağımsız Bölüme Su Sızması Nedeniyle Oluşan Zararın Tahsili ve Onarımına İlişkin Olduğu - Zararların Tespiti İçin Sulh Hukuk Mahkemesince Tespit Yapıldığı - Davacıya Ait Balkon ve Banyodaki Rutubetlerin, Dökülmelerin ve Kararmaların Davalının Dairesinden Kaynaklandığı - Davalının Balkonunu Doğrama Korkulukları İle Balkon Çıkıntısı Arasındaki Kılcal Boşlukların Su Geçirmez Likit İzolasyon Malzemeleri İle Dolgusunu Yaptırması Gerektiği - Davalının Dairesinin Banyosunda Bulunan Küvetin Sökülerek Seramik Kaplamaların ve Derzlerin Yenilenmesi Gerektiği (1)

 • ÜST KAT KOMŞUNUN BANYOSUNDAN SU SIZINTISI SEBEBYİLE TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • ÜST KATINDA KIZ KARDEŞİNİN OTURDUĞU DAİRENİN SATILIK İLANINI GÖRÜNCE BELİRTİLEN EMLAK BÜROSUNA GİTTİĞİ VE DAİREYİ PAZARLIK SONUCU DAVALININ HAZIRLADIĞI BELGELERLE SATIN ALDIĞI (1)

 • ÜST KATLARDA YOLA ÇIKINTI BULUNAN TAŞINMAZ (1)

 • ÜST KATLARDAN AKAN SU SIZINTISI NEDENİYLE BAĞIMSIZ BÖLÜMDE OLUŞAN HASAR (1)

 • ÜST KOTTA YER ALAN İNŞAATTAN YOĞUN YAĞIŞ NETİCESİ OLUŞAN TOPRAK VE ÇAMUR AKINTISININ İNŞAATA GİRMESİ SONUCU HASAR MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • ÜST KURUL ÜYELERİ VE PERSONELE DAİR GEÇİŞ HÜKÜMLERİ (1)

 • ÜST KURULLARIN REGÜLASYONU (1)

 • ÜST LİMİT GÖSTERİLEREK KONULAN İPOTEK (2)

 • ÜST MAHKEME DE BİR HÜKMÜN HUKUKA UYGUN OLUP OLMADIĞINI ANCAK GEREKÇE SAYESİNDE DENETLEYEBİLİR (1)

 • ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ TALEBİ (1)

 • ÜST MAKAMA YAPILMAYAN BAŞVURU (1)

 • ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA (5)

 • ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA HALINDE DAVA AÇMA SÜRESI (1)

 • ÜST MAKAMLARA BAŞVURU YOLU (1)

 • ÜST ÖĞRENİM DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜST ÖĞRENİM DURUMU DİKKATE ALINARAK SÖZLEŞME ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLER İÇİN İNTİBAK (1)

 • ÜST SINIR İPOTEĞİ (25)

 • ÜST SINIR İPOTEĞİ NİTELİĞİ (3)

 • ÜST SINIR İPOTEĞİNDE BORCUN ULAŞACAĞI MİKTAR BELİRSİZ OLDUĞUNDAN TAŞINMAZIN NE MİKTAR İÇİN TEMİNAT TEŞKİL EDECEĞİ İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ LİMİTLE SINIRLANABİLİR (1)

 • ÜST SINIR İPOTEĞİNDE SORUMLULUK (3)

 • ÜST SINIR İPOTEĞİNDE TEMİNATIN MİKTARININ BELİRLENMESİ (1)

 • ÜST SINIR İPOTEĞİNİ AŞAN ALACAK (2)

 • ÜST SINIR İPOTEĞİNİN KAPSAMI (3)

 • ÜST SINIRA YAKIN CEZA TAYİNİ (2)

 • ÜST SINIRDAN CEZA TAYİN EDİLMESİ (1)

 • ÜST SINIRI ÜÇ YIL VEYA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN SUÇLAR (1)

 • ÜST SINIRI YASADA BELİRLENMEYEN HAPİS CEZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • ÜST SINIRI YENİ TCK İLE İNDİRİLEN SUÇTAN ESKİ TCK’DAN ALINAN CEZANIN İNDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜST SINIRIN AŞILMASININ TEK İSTİSNASI 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNUN 31. MADDESİNDEKİ SENDİKAL SEBEPLE YAPILAN FESİHLERDİR (1)

 • ÜST SINIRIN AŞILMASININ TEK İSTİSNASI SENDİKAL SEBEPLE YAPILAN FESİHLERDİR (1)

 • ÜST TARAFTAKİ ARAZİ MALİKİ SULARIN TAHLİYESİ İÇİN YAPILACAK GİDERLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ (1)

 • ÜST TAŞIYICI KONUMUNDA OLAN DAVACI TARAFINDAN MALIN TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE ZARARA UĞRADIĞINDAN BAHİSLE ALT TAŞIYICILARA KARŞI AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASI (1)

 • ÜST TAŞIYICININ DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • ÜST TAŞİYİCİNİN SİGORTA SİRKETİNDEN ÖDEME TALEBİNDE BULUNABİLMESİNİN KOŞULU (1)

 • ÜST TOPRAĞA BAĞLIDIR İLKESİNİN İSTİSNASI (2)

 • ÜST TOPRAĞA BAĞLIDIR KURALI (2)

 • ÜST ÜSTE BİRDEN FAZLA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN ESASLI NEDENİN BULUNMASI (1)

 • ÜST ÜSTE İKİ DÖNEM KAYIT YENİLEMEME (1)

 • ÜST ÜSTE İKİ GÜN İŞE GELMEME (1)

 • ÜST ÜSTE OLUMSUZ SİCİL ALINMASI (1)

 • ÜST YAPI KULLANIM HAKKINDAN KAYNAKLANAN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ - Borçlunun Serbest Bölgedeki Üst Hakkının Haczine Karar Verildiği - Borçlu İle Serbest Bölge Arasındaki Sözleşme Kapsamında, Borçlunun Söz Konusu Hakkının, Üçüncü Kişilere Devrini Yasaklayan Hüküm Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Üst Yapı Kullanım Hakkının Devredilmesi İmkanı Tanınmış İse, Ekonomik Değer Karşılığında Devredilip Devredilemeyeceğinin Araştırılması Gerektiği (1)

 • ÜST YAPI SÖZLEŞMESİ (1)

 • ÜST YÖNETİCİ (1)

 • ÜSTDÜZEY YÖNETİCİLERİN İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLULUĞU (1)

 • ÜSTDÜZEY YÖNETİCİNİN KURUMA KARŞI SORUMLULUĞU (1)

 • ÜSTE FİİLEN TAARRUZ (1)

 • ÜSTE FİİLEN TAARRUZ SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK SUÇUNDA SANIĞIN SAVUNMA VE ADİL YARGILAMA HAKKININ KISITLANMASI (1)

 • ÜSTE FİİLEN TAARRUZ SUÇU (6)

 • ÜSTE FİİLEN TAARRUZ VE ÜSTE HAKARET SUÇLARI (1)

 • ÜSTE FİİLEN TAARRUZ VE ÜSTE HAKARET SUÇU (1)

 • ÜSTE FİİLEN TAARRUZA TEŞEBBÜS SUÇU (2)

 • ÜSTE FİİLEN TAARRUZA TEŞEBBÜSTEN SÖZ EDİLEBİLMESİ İÇİN ORTADA TEŞEBBÜS OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK BİR FİİLİN VARLIĞI VE BUNUN AÇIKÇA ORTAYA KONULMASININ GEREKLİLİĞİNİN ARANDIĞI (1)

 • ÜSTE HAKARET SUÇU (2)

 • ÜSTLENİLEN BELEDİYE İÇME SUYU İNŞAATI İŞİNDE HAKEDİŞTEN KESİLEN GECİKME CEZASI KESİNTİSİNİN HAKSIZ OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜSTLENİLEN İŞİN YERİNE GETİRİLMESİ NEDENİYLE BEDELSİZ KALAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ÜSTÖĞRENİM İNTİBAKININ YAPILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ÜSTSOY ALTSOY BABALIK ANALIK YADA EŞE EZİYET YAPMA SUÇU (1)

 • ÜSTSOY VE ALTSOY İLE KARDEŞLER (1)

 • ÜSTSOYA VERİLEN YARDIM NAFAKASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ÜSTSOYA YARDIM NAFAKASI VERİLMESİ (1)

 • ÜSTSOYA YARDIM NAFAKASI VERME (1)

 • ÜSTSOYU VE ALTSOY (1)

 • ÜSTÜ KONUMUNDAKİ MAĞDURUN RÜTBE VE MAKAMINI AŞAĞILAYICI ONURUNU KIRICI KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ ŞEREF VE HAYSİYETİNE TECAVÜZ EDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU KABUL EDİLEN SÖZLERİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURDUĞU (1)

 • ÜSTÜ TEHDİT SUÇU (1)

 • ÜSTÜ TEHDİT SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • ÜSTÜN ARZA TABİYETİ (1)

 • ÜSTÜN BAŞARI KIDEMİNDEN YARARLANDIRILMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ÜSTÜN HAK (1)

 • ÜSTÜN HAK İDDİASI (1)

 • ÜSTÜN KAMU YARARI (2)

 • ÜSTÜN KAMU YARARININ VARLIĞI - Elektrik Üretilmesinde Kamu Yararı Olduğu Ancak Unesco'ca Türkiye'nin İlk ve Tek Dünya Biyosfer Rezervi İlan Edilen Vadinin Ekosistemine ve Canlı Yaşamına Onarımı Mümkün Olmayan Zararlar Verecek Hes Projeleri Karşısında Üstün Kamu Yararının Vadinin Korunması Olduğu - Hes Projeleri Yapılabilmesi İçin İmar Planı Yapılmasına Dair İl Özel İdaresi Genel Meclisi'nin Kararının İptali İstemi (1)

 • ÜSTÜN KULLANMA HAKKI (1)

 • ÜSTÜN MİRASÇILIK HAKKINA DAYALI DAVA (1)

 • ÜSTÜN NİTELİKTE OLMA (1)

 • ÜSTÜN PAY SAHİPLERİ (1)

 • ÜSTÜN TOPRAĞA BAĞLILIĞI KURALI (1)

 • ÜSTÜN VE KORUNMAYA DEĞER ZİLYETLİĞE DAYANMAYAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİNİN REDDİ GEREKTİĞİ - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Zilyetlik Hükümleri Çerçevesinde Çözümlenip Sonuçlandırılmasının Gerektiği - Davacı ve Davalının Akraba Oldukları, Yıkılan Yerin Taraflarca Değil Aile Büyükleri Tarafından İnşa Edildiği - İçinde Birkaç Ailenin Toplu Olarak Birlikte Yaşadığı - Daha Sonra Davacı ve Ailesinin Antalya'ya Taşındıkları, Davalı ve Ailesinin İse Evi Hep Kullanmaya Devam Ettikleri, Bir Kısmı Zaman Içerisinde Kendiliğinden Çöken Evin Kalan Kısmın İse Tehlike Oluşturmaması Adına Muhtarlık Yardımı İle Davalı Tarafından Yıktırıldığı - Nizalı Yerde Hali Hazırda Davacı Tarafından İnşa Edilen Bir Yapı da Bulunmadığı - Taşınmazda Üstün ve Korunmaya Değer Zilyetliği Bulunmayan Davacının Açmış Olduğu Davanın Reddi Gerektiği (1)

 • ÜSTÜN VE KORUNMAYA DEĞER ZİLYETLİĞİN BELİRLENMESİ GEREĞİ (2)

 • ÜSTÜN VE ÖNCEYE DAYALI HAK (1)

 • ÜSTÜN ZİLYETLİK HAKKI (2)

 • ÜSTÜN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜSTÜNLÜK HAKKININ KABULÜ (1)

 • ÜSTÜNÜN ASTININ VEYA ARKADAŞININ BİR ŞEYİNİ ÇALMA SUÇU (1)

 • ÜSTÜNÜN BİR ŞEYİNİ ÇALMAK SUÇU (1)

 • ÜSTÜNÜN EŞYASINI ÇALMA SUÇU (2)

 • ÜSULSÜZ VEKALETNAME (1)

 • ÜTEBAY/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜVEY ANNESİNİN YARAMAZLIK YAPTIĞI ZAMANLARDA MAĞDURENİN ELLERİNE VURDUĞU (1)

 • ÜVEY ANNEYE GELİR BAĞLANAMAMASI (1)

 • ÜVEY ÇOCUKLARA ÖZEN VE İLGİ GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2)

 • ÜVEY OĞLUNU ÖLDÜRMEK (1)

 • ÜYE AİDATI (1)

 • ÜYE AİDATININ VERİLMESİ (1)

 • ÜYE AİDATLARININ DÖVİZ ÜZERİNDEN ÖDENMESİ (1)

 • ÜYE GİRİŞ AİDATININ İPTALİ (1)

 • ÜYE İŞ YERİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ (5)

 • ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ UYARINCA ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİNE YÖNELİK TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (1)

 • ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK (2)

 • ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI (5)

 • ÜYE İŞYERİ VE ÜYE İŞYERİ ANLAŞMASI YAPAN KURULUŞLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER (2)

 • ÜYE İŞYERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI (1)

 • ÜYE İŞYERİNİN KONTROL VE DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • ÜYE İŞYERİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • ÜYE KABUL EDEMEME (1)

 • ÜYE OLDUĞU SENDİKANIN AFİŞİNİ ÖĞRETMENLER ODASININ DUVARINA ASTIĞI (1)

 • ÜYE OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE ELEKTRİK VE SUYUNUN KESİLMESİ HAKKIN KULLANIMINA ENGEL KOOPERATİF UYGULAMALARINA SON VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜYE OLMAYAN ŞAHISLARIN KATILIMIYLA GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI (1)

 • ÜYE OLUNAN SENDİKANIN ALDIĞI KARAR DOĞRULTUSUNDA İKİ GÜN İŞE GELİNMEMESİ NEDENİYLE KINAMA CEZASI VERİLDİĞİ (2)

 • ÜYE OLUNAN YAPI ORTAKLIĞI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TAZMİNAT İSTEKLERİ (1)

 • ÜYE SAYISINDAKİ AZALMANIN GREVİ ETKİSİZ HALE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ÜYE SIFATI İLE GENEL KURULA ÇAĞIRILABİLMEK İÇİN HAZİRUN CETVELİNE ADININ YAZILMASI TALEBİ (1)

 • ÜYE SIFATI İLE GENEL KURULA ÇAĞIRILARAK HAZİRUN CETVELİNE KAYIT EDİLME (1)

 • ÜYELERDEN ALINAN BEDELLER (1)

 • ÜYELERE ÖDENEN PRİMLER İÇİN İMZA ALINMADAN ÖDEME YAPILMASI VE USULSÜZ ÖDEMELERDE BULUNULMASI (1)

 • ÜYELERİN 3 YIL İÇİN SEÇİLMELERİ İLE MÜNFERİT İMZA YETKİSİ VERİLMESİNİN İYİNİYETLE BAĞDAŞMADIĞI (1)

 • ÜYELERİN GÖREV YAPTIĞI KURUM İLE BANKA ARASINDA MAAŞ PROTOKOLÜ YAPILDIĞI (1)

 • ÜYELERİN NİTELİKLERİ VE SAYISI (1)

 • ÜYELERİN PARASAL SORUMLULUKLARINI ARTIRAN KARARLARIN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK İLE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜYELERİN PROMOSYON ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASI İSTEMİYLE İDAREYE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELERİN YOK HÜKMÜNDE SAYILAN İŞLEMLERİ (1)

 • ÜYELERİNDEN TAHSİL EDİLEN TUTARLARIN İADESİ TALEBİ (1)

 • ÜYELERİNE OTOMOBİL VERME AMACININ OLAMAYACAĞINI İLERİ SÜREREK GENEL KURULUN İPTALİ VE ÖZELLİKLE 12. MADDENİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELERİNE UYGUN KOŞULLARLA KONUT EDİNDİRME AMACIYLA KURULAN KOOPERATİFİN BU AMACI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN EDİNDİĞİ ARSAYA KARŞILIK OLARAK YAPTIĞI TAŞINMAZ TESLİMLERİNİN TİCARİ NİTELİK TAŞIMADIĞI (1)

 • ÜYELERİNİN YEMEK ÜCRETLERİNİN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİNE HÜKMEDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELİĞE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİLİ (1)

 • ÜYELİĞE KABUL (1)

 • ÜYELİĞE SEÇİLME YETERLİLİĞİNİN KAYBI (1)

 • ÜYELİĞİN TESPİTİ İLE TAPU İPTAL TESCİL BU TALEBİN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE KONUT DEĞERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELİĞİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARIN İNFAZI AŞAMASINDA DAVALI TARAFÇA ÜYELİĞİN TESCİLİ YAPILACAK OLUP MAHKEMECE ÜYELİĞİN TESPİTİYLE YETİNİLMESİ VE TESCİL İSTEMİNİN REDDİ GEREKTİĞİ (1)

 • ÜYELİĞİN VE BORÇLARININ TESPİTİ (1)

 • ÜYELİĞİNİN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ÜYELİK AİDATI BORÇLARININ TAHSİLİ (1)

 • ÜYELİK AİDATLARINI ZAMANINDA YATIRMAMASI SEBEBİYLE BORCU OLDUĞU GENEL KURUL KARARINA GÖRE GECİKME ZAMLARI 5.000,00 TL'NİN ALTINDA OLAN ÜYELERİN BORÇLARININ AFFEDİLDİĞİ (1)

 • ÜYELİK AİDATLARININ ÖDENMEMESİ (2)

 • ÜYELİK BORCUNU ÖDEMEYEN KOOPERATİF ÜYESİ HAKKINDA AİDAT ALACAĞI İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • ÜYELİK DEVİR SÖZLEŞMESİ DEVRİN KOOPERATİFE BİLDİRİLMESİ VE YÖNETİMİN MAKUL SÜREDE YAPACAĞI İNCELEME SONUNDA DEVİR ALANIN ORTAKLIK ŞARTLARINI TAŞIMASI DURUMUNDA DEVİR ALANI MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE ÜYELİĞE KABULÜ KARARI VERDİĞİ TARİHTE HÜKÜM İFADE EDER (1)

 • ÜYELİK DEVİR SÖZLEŞMESİ YAPILDIĞI TARİH İTİBARİYLE SÖZLEŞMENİN YANLARI ARASINDA GEÇERLİ SONUÇ DOĞURMASINA KARŞIN DEVRİN KOOPERATİFE BİLDİRİLMESİ VE YÖNETİMİN MAKUL SÜREDE YAPACAĞI İNCELEME SONUNDA DEVİR ALANIN ORTAKLIK ŞARTLARINI TAŞIMASI DURUMUNDA DEVİR ALANI MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE ÜYELİĞE KABUL KARARI VERDİĞİ TARİHTE HÜKÜM İFADE EDER (1)

 • ÜYELİK DEVRİNİN ANASÖZLEŞMEYE UYGUN OLMASI (1)

 • ÜYELİK HAKKINDAN KAYNAKLANAN TAŞINMAZ TAHSİSİ VEYA BEDELİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELİK HAKKINDAN KAYNAKLANAN VE KOOPERATİF ALEYHİNDE AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TAZMİNAT VE KİRA BEDELİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELİK KAYIT FİŞLERİNİN İNCELENMESİ (1)

 • ÜYELİK KOŞULU (1)

 • ÜYELİK ÖDEMELERİ VE İNŞAATIN YAPIM GİDERLERİNİN DAVACI TARAFINDAN YAPILDIĞI (1)

 • ÜYELİK ÖDEMELERİ VE İNŞAATIN YAPIM GİDERLERİNİN YAPILDIĞI (1)

 • ÜYELİK SIFATI İPTAL DAVASININ DİNLENEBİLMESİ KOŞULUDUR (1)

 • ÜYELİK SIFATININ İPTALİ (1)

 • ÜYELİKTEN AYRILAN VEYA ÇIKARILAN ORTAĞIN ÖDEMİŞ OLDUĞU AİDATIN TAMAMINI DEĞİL AYRILDIĞI YILSONU BİLANÇOSUNA GÖRE HESAPLANACAK OLAN MASRAF HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA BAKİYESİNİN İADESİNİ TALEP HAKKI OLDUĞU (1)

 • ÜYELİKTEN AYRILAN VEYA ÇIKARILAN ORTAĞIN ÖDEMİŞ OLDUĞU AİDATIN TAMAMINI DEĞİL, AYRILDIĞI YIL SONU BİLANÇOSUNA GÖRE HESAPLANACAK OLAN MASRAF HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA BAKİYESİNİN İADESİNİ TALEP HAKKI OLDUĞU (1)

 • ÜYELİKTEN ÇEKİLME (1)

 • ÜYELİKTEN ÇIKARILMA (1)

 • ÜYELİKTEN ÇIKARILMA KARARINA İTİRAZ (1)

 • ÜYELİKTEN ÇIKARMA (3)

 • ÜYELİKTEN ÇIKARMA KARARINA İTİRAZ (2)

 • ÜYELİKTEN ÇIKARTMA CEZASININ ANCAK SENDİKA GENEL KURULUNCA VERİLEBİLECEĞİ (1)

 • ÜYELİKTEN İHRACA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ (1)

 • ÜYELİKTEN İHRACINA İLİŞKİN KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI BULUNDUĞUNU SAVUNARAK DAVANIN REDDİNİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELİKTEN İHRAÇ KARARI (2)

 • ÜYELİKTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ (1)

 • ÜYELİKTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ İLE İHTARNAMELERDE BELİRTİLEN MİKTARLARDA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELİKTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELİKTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ TALEBİ (4)

 • ÜYELİKTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ VE ÜYELİĞİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ÜYELİKTEN İHRAÇ KOŞULLARININ TESPİTİ VE ÇIKARMA YETKİSİNİN KOOPERATİFE AİT OLMASI (1)

 • ÜYENİN DEVİRDEN SONRA KOOPERATİFE YAPTIĞI BİR KISIM ÖDEMELERİN TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜYENİN HAKLI NEDENLE ÇIKARILMASI (1)

 • ÜYENİN KARAR MUHALİF KALARAK KEYFİYETİ ZAPTA GEÇİRMESİ (1)

 • ÜYENİN KOOPERATİF AİDAT BORÇLARINDAN İSTİFA TARİHİNE KADAR SORUMLULUĞU (1)

 • ÜYENİN ÖDEDİĞİ AİDATLARIN GERİ ÖDENMEMESİ ÜZERİNE ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN TAKİP BAŞLATTIĞI (1)

 • ÜYENİN TAHSİS HAKKI TANINMIYORSA VE MÜDAHALE ÖNLENMİYORSA ÜYE ZORUNLU OLARAK KOOPERATİFİ DE DAVAYA DAHİL ETMELİDİR (1)

 • ÜYESİ BULUNDUĞU PARTİNİN KAPATILMASI SONUCU MİLLETVEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİ (1)

 • ÜYESİ OLDUĞU İZMİR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİNDE İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ÜYESİ OLDUĞU KOOPERATİFİN YÖNETİMİNE BANKADAN KREDİ KULLANIMI KONUSUNDA YETKİ VERDİĞİ (1)

 • ÜYESİ OLDUĞU SENDİKANIN TÜM TÜRKİYE DE YAPTIĞI GÖREVE GELMEME ÇAĞRISINA KATILDIĞI VE SEVK ALARAK GÖREVİNE GELMEDİĞİ (1)

 • ÜYESİ OLDUĞU SENDİKANIN TÜM TÜRKİYE’DE YAPTIĞI GÖREVE GELMEME ÇAĞRISINA KATILARAK GÖREVİNE GELMEDİĞİNİ, ANCAK MAZERETSİZ OLARAK GÖREVE GELMEDİĞİ GEREKÇESİYLE UYARMA CEZASI VERİLDİĞİ (1)

 • ÜYESİ OLDUĞU SENDİKANIN TÜM TÜRKİYEDE YAPTIĞI GÖREVE GELMEME ÇAĞRISINA KATILARAK GÖREVİNE GELMEDİĞİ (2)

 • ÜYESİ OLDUĞU SENDİKANIN TÜM TÜRKİYEDE YAPTIĞI GÖREVE GELMEME ÇAĞRISINA KATILARAK GÖREVİNE GELMEDİĞİ ANCAK MAZERETSİZ OLARAK GÖREVE GELMEDİĞİ GEREKÇESİYLE UYARMA CEZASI VERİLDİĞİ (1)

 • ÜYEYE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN TAŞINMAZA YÖNELİK DAVALILAR TARAFINDAN YAPILAN MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNE İSTEMİ (1)

 • ÜYEYE MEVCUT BORCU ÖDEME OLANAĞI SAĞLAMAK AMACIYLA BORCUN DEPO ETTİRİLMESİ DOĞRU OLMADIĞINDAN DEPO KARARINA KONU MİKTARIN YATIRILMASI KONUSUNDA İLGİLİ TARAFA KESİN SÜRE VERİLMESİ ŞEKLİNDE BİR UYGULAMANIN HATALI OLDUĞU (1)

 • ÜZER/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ÜZERİNDE AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNAN EVİN İCRA YOLU İLE SATILMASI DURUMUNDA, BORÇLU İLE EVLİ OLAN EŞİN İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEĞİ - İhaleye Konu Taşınmaz Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunduğu - Eşin Taşınmaz Üzerinde Tesis Edilen İpoteğe Muvafakatinin Olmadığı - Şikayetçinin, Borçlu İle Evli Olduğu - İhale Konusu Taşınmazın Tapu Kaydına İhaleden Önce Aile Konutu Şerhi Konulduğu -Eşin, Tapu Sicilindeki İlgililerden Olması Nedeniyle İhalenin Feshini İsteyebileceği (1)

 • ÜZERİNDE AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZLA İLGİLİ OLARAK ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ÜZERİNDE BAŞKACA HACİZLAR BULUNAN TAŞINMAZIN ALACAĞA MAHSUBEN ALINMASI (1)

 • ÜZERİNDE BİNA YAPILACAK ARSANIN BİRDEN FAZLA MALİKİ VARSA SÖZLEŞMEYE ARSANIN TÜM MALİKLERİNİN KATILMASI GEREKLİ OLUP AKSİ HALDE SÖZLEŞMENİN İFA KABİLİYETİ OLMADIĞI (1)

 • ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNAN TAŞINMAZ (1)

 • ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLEN EROİNİ SATMAK İÇİN BULUNDURDUĞUNA KESİN VE YETERLİ DELİL BULUNMADIĞI (1)

 • ÜZERİNDE GECEKONDU BULUNAN TAŞINMAZIN TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYANILARAK BELEDİYE ADINA OLAN TAPUSUNUN İPTAL EDİLEREK DAVACI ADINA TESCİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI GÖREVLİDİR (1)

 • ÜZERİNDE HACİZ BULUNAN MAHCUZLAR HAKKINDA DAVALI KARŞI DAVACI ALACAKLI İÇİN ARTIK SATIŞ İSTEME İMKÂNI DOĞMUŞ OLDUĞUNDAN KARŞI DAVA OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KONUSUZ KALDIĞI (1)

 • ÜZERİNDE İPOTEK BULUNAN TAŞINMAZIN SATIN ALINDIĞI (1)

 • ÜZERİNDE KAT MÜLKİYETİNE ELVERİŞLİ YAPI BULUNAN ORTAK TAŞINMAZDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLEBİLMESİ ŞARTLARI (2)

 • ÜZERİNDE KENDİ FOTOĞRAFI BULUNAN ANCAK BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ İHTİVA EDEN NÜFUS CÜZDANI İLE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUDA BULUNMA - Emniyet Müdürlüğünce Mutad Araştırma Görevi Gereğince Yapılan Basit Bir Araştırma ve İnceleme Sonucu Gerçek Durumun Ortaya Çıktığının Anlaşıldığı - Sanığın Eyleminde "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı (1)

 • ÜZERİNDE MUHDESAT BULUNAN TAŞINMAZDAKİ PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ - Muhdesat Arzın Değerinde Bir Artış Meydana Getiriyorsa Bu Artışın Belirlenmesi İçin Dava Tarihi İtibariyle Arzın ve Muhdesatın Değerlerinin Ayrı Ayrı Tespit Edileceği - Taşınmazın Tüm Değerinin Ne Kadarının Arza Ne Kadarının Muhdesata İsabet Ettiğinin Yüzdelik Oran Kurulmak Suretiyle Belirleneceği - Satış Sonunda Elde Edilecek Bedelin Bölüştürülmesinin de Bu Oranlar Esas Alınarak Yapılacağı (1)

 • ÜZERİNDE MUHDESAT BULUNAN TAŞINMAZLARIN ORTAKLIĞININ SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ TALEBİ (1)

 • ÜZERİNDE TESİS YAPILAN TAŞINMAZLARA VEYA KAYNAKLARA KISMEN VEYA TAMAMEN VEYAHUT İRTİFAK HAKKI TESİS ETMEK SURETİYLE (1)

 • ÜZERİNDE VE TAŞINMAZDA HAKSIZ OLARAK DAVALI LEHİNE İRTİFAK HAKKI KURULDUĞU (1)

 • ÜZERİNDE ZEYTİN AĞAÇLARI BULUNAN ALANIN KONUT ALANI OLARAK ÖNGÖRÜLEMEMESİ (1)

 • ÜZERİNDEKİ HACİZ NOTERDE DE VERGİ DAİRESİNDE DE GÖRÜNMEYEN ARACI SATIN ALAN DAVACI ADINA TESCİLİ TALEP ETTİĞİ TARİH İTİBARİYLE ARAÇ ÜZERİNDEKİ HACİZLERLE BİRLİKTE TRAFİK TESCİL KAYDININ YAPILMASI GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMAKTADIR (1)

 • ÜZERİNDEKİ ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ YOK EDİLMİŞ OLSA DAHİ SALT ORMAN TOPRAĞININ ORMAN SAYILAN YER OLDUĞU (1)

 • ÜZERİNDEN ALINAN NÜFUS KAYDINDA SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLDÜĞÜ (1)

 • ÜZERİNE ATILI SUÇLARDAN MAHKEME KARARIYLA BERAAT ETMİŞ KİŞİNİN HERKESİN GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAMAYA DAVET EDİLDİĞİ BİR ÇALIŞTAYA DAVET EDİLMESİNİN ELEŞTİRİSİ YAPILIRKEN SARFEDİLEN İFADELERİN ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞTIĞI (1)

 • ÜZERİNE BASTIĞI BİTİŞİK BİNAYA AİT PLASTİK MERDİVEN AYDINLATMASININ KIRILMASI İLE 4 M YÜKSEKTEN AŞAĞIDAKİ MERDİVENE DÜŞEREK YARALANDIĞI (1)

 • ÜZERİNE HACİZ ŞERHİ KONULAN TAŞINMAZLARIN BELEDİYEYE AİT PAZAR YERLERİ OLDUĞU MÜLKİYETLERİNİN KENDİLERİNE AİT OLMAYIP BU YERLERİ SADECE KİRACI OLARAK KULLANMAKTA OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEREK HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ÜZERİNE İHTİYATI TEDBİR KONUNAL MAL (1)

 • ÜZERİNE KAYDEDİLMESİ GEREKİRKEN DAVALI ADINA TESCİL EDİLDİĞİ (1)

 • ÜZERİNE PİLON DİKİLİP ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLEN TAŞINMAZIN PİLON YERİ BEDELİ İLE İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ÜZERİNE YATARAK KENDİSİNİ ÖPTÜĞÜ VE CİNSEL BÖLGELERİNE DOKUNDUĞU (1)

 • ÜZERLERİNDE BULUNAN PARA VE ALTINLAR İLE 2 ADET CEP TELEFONUNUN ALINIP KAÇILDIĞI (1)

 • ÜZÜNTÜ VE ACIYI ZAMANA YAYMAK SURETİYLE MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMESİ BİR KISMININ DAVA KONUSU YAPILMASI KALANIN SAKLI TUTULMASI OLANAĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • ÜZÜNTÜ VE ACIYI ZAMANA YAYMAK SURETİYLE MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMESİ BİR KISMININ DAVAYA KONU YAPILMASI KALANIN SAKLI TUTULMASI OLANAĞI YOKTUR (1)

 • ÜZÜNTÜ VE ACIYI ZAMANA YAYMAK SURETİYLE, MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMESİ, BİR KISMININ DAVA KONUSU YAPILMASI KALANIN SAKLI TUTULMASI OLANAĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • ÜZÜNTÜNÜN MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİREBİLMESİ İÇİN KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ SONUCU OLUŞMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ÜZÜNTÜNÜN MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİRİP GEREKTİRMEYECEĞİ (1)