Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • I. BAŞVURUNUN KONUSU (1)

 • I. VE II. SINIF TÜCCARLARA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (2)

 • ICRA MEMUR MUAMELESINE KARŞI ŞİKAYET DAVASI (1)

 • ICRA MEMURUNUN MUAMELESINE KARŞI ŞIKAYET (1)

 • ICRA MEMURUNUN MUAMELESINE KARŞI ŞİKAYET YOLU (1)

 • II. GRUP KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLİNİN DEVAMI UYGUN BULUNAN TAŞINMAZIN TESCİL KAYDININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - Anayasal Güvence Altındaki Temel Hak ve Özgürlüklerden Olan Mülkiyet Hakkının Kullanılabilmesi İçin, İlgililerin, Gerekli İşlemin Yapılmasını İdareden Her Zaman İsteyebileceği - Mülkiyet Hakkının Zaman Ötesi Niteliği Olduğu - Mülkiyet Hakkının Zamanaşımına Uğramadığı - Mülkiyet Hakkının Bu Niteliğinden Dolayı, Bu Hakkı İlgilendiren Konularda Gerekli İşlemin Yapılması İsteminin İdarece Reddedilmiş Olması Halinde, İdareye Tekrar Başvurulmasına ve Başvurunun Reddi Halinde Ret İşlemine Karşı Dava Açılmasına Bir Engel Bulunmadıığ - Her Yeni Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşlem İçin Kanunda Öngörülen Süre İçinde Dava Açılmasının Mümkün Olduğu - Davacının Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Bir Konuda İşlem Yapılması İstemiyle Yaptığı En Son Başvurusunun Reddi Üzerine Süresinde Dava Açıldığı - Daha Önceden Aynı Konuda Yaptığı Başvuru Tarihinde İşlemden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu (1)

 • II.DERECE DOĞAL SİT ALANI (1)

 • II.DERECE SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLEN ALANI TAHRİP ETMEK (1)

 • II.DERECE USULSÜZLÜK CEZASI (1)

 • ILICAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • IMBRİOSCİA/İSVİÇRE DAVASI (1)

 • INCAL/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • INÉS DEL RİO PRADA – İSPANYA KRALLIĞI DAVASI (1)

 • INSTUTUE TIME CLAUSES HULLS (1)

 • INZE/AVUSTURYA DAVASI (1)

 • IP ADRESİNİN TESPİT EDİLMESİ - Bylock İletişim Sisteminde Bağlantı Tarihi Bağlantıyı Yapan Ip Adresi Hangi Tarihler Arasında Kaç Kez Bağlantı Yapıldığı Haberleşmelerin Kimlerle Gerçekleştirildiği ve İçeriğinin Ne Olduğunun Tespit Edilebildiği - Bağlantı Tarihinin Bağlantıyı Yapan Ip Adresinin Tespit Edilmesi ve Hangi Tarihler Arasında Kaç Kez Bağlanıldığının Belirlenmesinin Kişinin Özel Bir İletişim Sisteminin Bir Parçası Olduğunun Tespiti İçin Yeterli Olduğu - Haberleşmelerin Kimlerle Yapıldığı ve İçeriğinin Ne Olduğunun Saptanmasının Kişinin Örgüt İçindeki Konumunu Tespit Etmeye Yaradığı (1)

 • IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ HİZMETİNE YÖNELİK PORT VE TRANSMİSYON TEMELLİ ÜCRETLERİN GENİŞBANT İNTERNET PİYASASINA ETKİLERİNİN GÖZLEMLENMESİNDEN SONRA DEĞERLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • IPS İLETİŞİM VAKFI BAŞVURUSU (1)

 • IPS İLETİŞİM VAKFI BAŞVURUSU (2) (1)

 • IPSD VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • IRAK (KÖRFEZ) SAVAŞI NEDENİYLE SAĞLANAN DEVLET DESTEĞİ NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • IRAKTA UĞRANILAN SALDIRIDAN DOLAYI OLUŞAN ZARAR (1)

 • IRK VE BÖLGE AYRIMINA DAYALI OLARAK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME SUÇU (1)

 • IRMAK VE TİRİKİAM SINIRLAR (1)

 • IRMAK YATAĞI OLARAK TESPİŞT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZ (1)

 • IRS VE NESEBE İLİŞKİN KAYIT DÜZELTME DAVASI (1)

 • IRZ VE NAMUSA TASADDİ (10)

 • IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA (7)

 • IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA EYLEMİ (1)

 • IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA SUÇU (7)

 • IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA SUÇU YERİNE IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMAK (19)

 • IRZA GEÇME (17)

 • IRZA GEÇME BULGULARI (1)

 • IRZA GEÇME SUÇU (51)

 • IRZA GEÇME SUÇUNDA LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI GEREĞİ (1)

 • IRZA GEÇME SUÇUNDA MAĞDURENİN YAŞ TESPİTİ (1)

 • IRZA GEÇME SUÇUNDA SANIK İLE MAĞDURENİN HÜKÜMDEN ÖNCE EVLENMESİ (1)

 • IRZA GEÇME SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMASINA RAĞMEN BERAAT KARARI VERİLMESİ (1)

 • IRZA GEÇME VE REŞİT OLMAYAN KİMSEYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇLARI (1)

 • IRZA GEÇME, IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMAYA EKSİK TEŞEBBÜS (1)

 • IRZA GEÇMEK (6)

 • IRZA GEÇMEK SUÇU (13)

 • IRZA GEÇMEYE (CİNSEL SALDIRI) TEŞEBBÜS SUÇU (1)

 • IRZA GEÇMEYE EKSİK DERECEDE TEŞEBBÜS ETMEK (4)

 • IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜS (4)

 • IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜS SUÇU (1)

 • IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜSTE BULUNMAK (1)

 • IRZA GEÇMEYE İŞTİRAK ETME SUÇU (1)

 • IRZA GEÇMEYE KALKIŞMA SUÇU (1)

 • IRZA GEÇMEYE TAM TEŞEBBÜS (1)

 • IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS (8)

 • IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS ETMEK (1)

 • IRZA TASADDİ (7)

 • IRZA TASADDİ AYRIMI (1)

 • IRZA TASADDİ İLE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU ARASINDA UZUN SÜRE GEÇMESİ (1)

 • IRZA TASADDİ SUÇU (4)

 • IRZA TASADDİ VE ALIKOYMA SUÇU (1)

 • IRZA TASADDİDE BULUNMA (1)

 • IRZA VE NAMUSA TASADDİ (1)

 • IRZA YÖNELİK SUÇLARDA KASTIN TAYİNİ (1)

 • ISI PAY ÖLÇER SİSTEMİNİN VE BU SİSTEMDEN VAZGEÇİLMESİNE İLİŞKİN KARARLARIN KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE ALABİLECEĞİ - Merkezi Isınma Sistemli Ana Yapılarda ve Sistemlerde Merkezi veya Lokal Isı veya Sıcaklık Kontrol Cihazları İle Bu Cihazlara Bağlı Olarak Giderin Paylaşılmasının Yapılmasının Faydalı Giderlerden Olduğu - Faydalı Giderlere Anayapının Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğuyla Karar Verildiği - Enerji Verimliliği Kanununun Mevcut Binalar İçin Zorunluluk Getirmediği - Isı Pay Ölçer Sisteminden Vazgeçilmesine İlişkin Kararın Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Alınabildiği - Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Alınıp Alınmadığı Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ISI YALITIMI İLE İLGİLİ KAT MALİKLERİ KURULUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ISITMA SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ (1)

 • ISITMA SİSTEMİNİN YAKIT DÖNÜŞÜMÜ VE ISITMA SİSTEMİNİN MERKEZİ SİSTEMDEN FERDİ SİSTEME VEYA FERDİ SİSTEMDEN MERKEZİ SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILACAĞI (1)

 • ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA KLİMA CİHAZLARI SU BASINÇLANDIRMA CİHAZLARI İLE BU ÜRÜNLERE İLİŞKİN TAMİR VE BAKIM/ONARIM HİZMETLERİ PAZARLARINDA FAALİYETTE BULUNMASI (1)

 • ISKAT (1)

 • ISKAT HÜKÜMLERİNİN İPTALİ DAVASI (1)

 • ISKAT SEBEPLERİ (1)

 • ISKATI KARARININ NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • ISKATIN İPTALİ (3)

 • ISKATTA ALTSOYUN MİRAS HAKKI (1)

 • ISLAH (96)

 • ISLAH AYNI DAVADA YALNIZCA BİR KERE YAPILABİLİR (1)

 • ISLAH DİLEKCESİNİN DİKKATE ALINMAMASI (1)

 • ISLAH DİLEKCESİNİN VERİLMESİNDEN SONRAKİ İLK OTURUMA KADAR ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNULABİLECEĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ (7)

 • ISLAH DİLEKÇESİ DAVALILARA TEBLİĞ EDİLMEDEN KARAR VERİLDİĞİ - Savunma Hakkının Kullanılabilmesi İçin Dava Dilekçesi Gibi Islah Dilekçesinin de Tebliğ Edilmesi Zorunludur (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE ARTIRILAN BÖLÜM YÖNÜNDEN CEZA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞTİĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE DARALTILAN ALACAK BAKIMINDAN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE DAVA MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT İSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ (5)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE FAİZ TALEBİNDE BULUNULMASI (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE İFANIN İMKANSIZLAŞMASI (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI İTİRAZI (2)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE İSTENEN FAİZ TALEBİ HAKKINDA MAHKEMECE KARAR VERİLMEMEİŞ OLMASI (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (3)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİ YÜKSELTEREK ISLAHLA ARTTIRILAN ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE TERDİTLİ OLARAK ÖNCELİKLE ZİNA HUKUKİ NEDENİNE DAYALI OLARAK BOŞANMA TALEBİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DAVANIN AÇILDIĞI TARİHE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ - Kadının Evlilik Birliğinin Temelinde Sarsılması Hukuki Nedenine Dayalı Olarak Boşanma Talebinde Bulunduğu - Usule Uygun Islah Dilekçesi İle Davasını Terditli Hale Getirdiği - Tarafların Zina Olmadığı Takdirde Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Hukuki Nedenine Dayalı Olarak Boşanmaları Talebinde Bulunduğu - Kadının Islah Dilekçesinde Talebin Dava Dilekçesinin Islahı Niteliğinde Olduğu - Bu Durumda Türk Medeni Kanununun Zina İle İlgili Maddesinde Belirtilen Atlı Aylık Hak Düşürücü Sürenin Davanın Açıldığı Tarihe Göre Değerlendirilmesi Gerektiği - Kadının Zinaya İlişkin İddiasını İspatladığı - Belirtilen Olay Tarihleri Dikkate Alındığında Davada Altı Aylık Hak Düşürücü Sürenin Dolmadığı - Zina Hukuki Nedenine Dayalı Olarak Açılan Davada Verdiği Hükme Yönelik İstinaf Başvurusunun Esası İncelenmesi Gerektiği (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİ İLE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TOPLAM DEĞERİN DAVALI BELEDİYEDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTEMİNDE BULUNULMAMIŞ OLMASI (2)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP EDİLMEDİĞİ HALDE TALEP AŞILARAK ISLAHLA ARTIRILAN MİKTARLAR İÇİN DE FAİZE HÜKMEDİLMESİNİN HATALI OLDUĞU (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP EDİLMEMESİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP ETMEME (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAZLAYA DAİR HAK SAKLI TUTULMASA DAHİ DAVACI EK DAVADA TALEP ETTİĞİ MİKTAR YÖNÜNDEN AÇIKÇA FERAGAT ETMEDİĞİNDEN EK DAVADA TALEP EDİLEN MİKTARIN DA KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAZLAYA DAİR HAKKIN SAKLI TUTULMASI (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDE ISLAH İLE ARTTIRILAN MİKTARA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ TALEP EDİLDİĞİ HALDE MAHKEMECE ISLAH İLE ARTTIRILAN MİKTARA HER DÖNEM SONU İTİBARİYLE FAİZ YÜRÜTÜLMÜŞ OLMASI (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDEKİ TALEP DİKKATE ALINARAK KARAR VERİLMESİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNDEN SONRA ZAMANAŞIMI İTİRAZI (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI BEYANDA BULUNMAK ÜZERE KESİN SÜRE VERİLMESİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULMASI (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNE ZAMANAŞIMI DEFİ İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN DAVALI TARAFA TEBLİĞİ ÜZERİNE İKİ HAFTALIK SÜRE İÇİNDE ISLAHA KONU KISIMLAR İÇİN ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULABİLECEĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN ELDEN TEBLİĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞE ÇIKARTILMAMASININ HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINI İHLAL ETTİĞİ - Davanın Taraflarının Kendi Hakları İle Bağlantılı Olarak Hukuki Dinlenilme Hakkına Sahip Olduğu - Bu Hakkın Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olunmasını da İçerdiği - Kural Olarak, Duruşma Yapılması Zorunlu Olan Çekişmeli Yargıda Hakimin, Kanunun Gösterdiği İstisnalar Dışında Tarafları Dinlemeden veya İddia ve Savunmalarını Bildirmeleri İçin Kanuna Uygun Biçimde Davet Etmeden Hükmünü Veremeyeceği - Tarafların Gerek Yargı Organlarınca Gerekse Karşı Tarafça Yapılan İşlemler Konusunda Bilgilendirilmelerinin Zorunlu Olduğu - Islah Dilekçesinin Davalı Tarafa Tebliğe Çıkartılmayıp Celsede Elden Tebliğ Edildiği - Islah Dilekçesine Beyanda Bulunmak Üzere Süre İstenilmesine Rağmen Mahkemece Bu Talebin Dikkate Alınmadığı - Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlal Edildiği - Davalı Tarafa Islah Dilekçesinin Tebliği Üzerine Beyanda Bulunması İçin İki Haftalık Süre Verilmesi Gerektiği (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ ÜZERİNE İKİ HAFTALIK SÜRE İÇİNDE ISLAHA KONU KISIMLAR İÇİN ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULABİLECEĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (4)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNİ İZLEYEN İLK OTURUMA KADAR YA DA İLK OTURUMDA YAPILAN ZAMANAŞIMI DEFİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN VERİLMESİNDEN SONRAKİ İLK OTURUMA KADAR ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNULABİLECEĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN YENİ ADRESE TEBLİĞİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA İBRAZ EDİLMESİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA VERİLMESİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN ZAMANI (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİYLE BİRLİKTE ANILAN MEBLAĞIN TEMERRÜT FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİYLE DAVA NEDENİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ISLAH DİLEKÇESİYLE İTİRAZIN İPTALİ DAVASINI ALACAK DAVASINI DÖNÜŞTÜRMÜŞ OLMA (1)

 • ISLAH EDEN TARAF ISLAH SEBEBİYLE GEÇERSİZ HALE GELEN İŞLEMLER İÇİN YAPILAN YARGILAMA GİDERLERİ İLE KARŞI TARAFIN UĞRAYACAĞI VE UĞRADIĞI ZARARLARI KARŞILAMAK ÜZERE HAKİMİN TAKDİR EDECEĞİ TEMİNATI BİR HAFTA İÇİNDE MAHKEME VEZNESİNE YATIRMAK ZORUNDADIR (1)

 • ISLAH EDEN TARAFIN ISLAH SEBEBİYLE GEÇERSİZ HALE GELEN İŞLEMLER İÇİN YAPILAN YARGILAMA GİDERLERİ İLE KARŞI TARAFIN UĞRADIĞI VEYA UĞRAYABİLECEĞİ ZARARLARI KARŞILAMAK ÜZERE HAKİMİN TAKTİR EDECEĞİ TEMİNATI BİR HAFTA İÇİNDE MAHKEME VEZNESİNE YATIRMAK ZORUNDA OLDUĞU (1)

 • ISLAH EDENİN ISLAH DİLEKÇESİNDEKİ TALEPLE BAĞLI OLMASI (1)

 • ISLAH EDİLEN ASIL ALACAK TUTARI (1)

 • ISLAH EDİLEN BÖLÜM İÇİN DAVACININ DAVALIYI DAVA TARİHİNDEN EVVEL TEMERRÜDE DÜŞÜREN İHTARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (1)

 • ISLAH EDİLEN BÖLÜM YÖNÜNDEN ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR (1)

 • ISLAH EDİLEN BÖLÜM YÖNÜNDEN ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ (2)

 • ISLAH EDİLEN BÖLÜME ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREĞİ (2)

 • ISLAH EDİLEN BÖLÜMÜN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI (1)

 • ISLAH EDİLEN DAVADA ZAMANAŞIMI (2)

 • ISLAH EDİLEN KISIM YÖNÜNDEN DAVANIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDEN REDDİ GEREKTİĞİ (1)

 • ISLAH EDİLEN KISMA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREĞİ (1)

 • ISLAH EDİLEN MİKTAR BAKIMINDAN DA FAİZ TALEP EDİLEBİLECEĞİ - İnceleme Konusu Uyuşmazlıkta İstinaf İncelemesi Yapan Dairesinin Salt Davacının Başvurusu Üzerine Talep Aşımına İlişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’Nun İlgili Maddesini Re’ Sen Uygulaması İstinafa Başvuranın Aleyhine Hüküm Oluşturma Yasağına Aykırı Olduğu - Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca Yapılan Toplantıda: “Bir Miktar Para Alacağının Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Talep Edildiği Kısmî Davada, Dava Konusu Miktarın Kısmî Islahla Faiz Talebi Belirtilmeksizin Arttırılması Halinde, Arttırılan Miktar Bakımından Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedileceği" Yönünde Karar Verildiği - Yargıtay Kanunu' Nun İlgili Maddesinin “ İçtihadı Birleştirme Kararlarının Benzer Hukuki Konularda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerine ve Adliye Mahkemelerini Bağlayacağı “ Hükmünü İçerdiği - Yargıtay Kanunu' Nun İlgili Maddesi Karşısında, "...Islahta Faiz İstenilmese Dahi Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedilmesi..." Zorunlu Hale Geldiği - Yibk. Doğrultusunda Islah Edilen Miktarlara da Faiz Yürütülmesi Gerektiği - Açıklanan Sebeplerle Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ Nce Davacı Lehine Oluşan Usuli Kazanılmış Hakkı Ortadan Kaldırır Şekilde Aleyhe Hüküm Oluşturma Yasağına Aykırı Karar Vermesinin Hatalı Olduğu – Bu Durumun Bozma Sebebi İse de Bu Hususun Düzeltilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği - Hükmün Düzeltilerek Onanmasına Karar Vermek Gerektiği (1)

 • ISLAH EDİLEN MİKTAR NAZARA ALINARAK KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLEN DAVADA YARGILAMA GİDERLERİNİN KABUL VE RED ORANINA GÖRE TARAFLAR ARASINDA BÖLÜŞTÜRÜLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ISLAH EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • ISLAH EDİLEN MİKTAR YÖNÜNDEN BAKİYE NİSPİ KARAR VE İLAM HARCI ÖDENMEKSİZİN SONRAKİ İŞLEMLERİN YAPILMASINA OLANAK BULUNMADIĞI (1)

 • ISLAH EDİLEN MİKTAR YÖNÜNDEN BAKİYE NİSPİ KARAR VE İLAM HARCI ÖDENMEKSİZİN SONRAKİ İŞLEMLERİN YAPILMASINA OLANAK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • ISLAH EDİLEN MİKTAR YÖNÜNDEN BAKİYE NİSPİ KARAR VE İLÂM HARCI ÖDENMEKSİZİN SONRAKİ İŞLEMLERİN YAPILMASINA OLANAK BULUNMAMAKTADIR - Yargı İşlemlerinden Alınacak Harçlar Ödenmedikçe Müteakip İşlemler Yapılmaz - Harçlar Tarifesi Uyarınca Islah Edilen Dava Değeri Üzerinden Islah Harcını Ödemesi Konusunda Davacıya Usulünce Süre Verilmesi Gerekir - Harç Tamamlanırsa Islah Edilen Miktar Üzerinden Aksi Taktirde Dava Dilekçesinde Gösterilen Miktar Üzerinden Hüküm Kurulması Gerekir (1)

 • ISLAH EDİLEN TAZMİNAT MİKTARININ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ NEDENİYLE REDDİ (1)

 • ISLAH EDİLEREK MUHAFAZA EDİLECEK YAPILAR (7)

 • ISLAH EDİLMİŞ DAVADA FAİZ (14)

 • ISLAH HARCI YATIRILMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ (1)

 • ISLAH HARCININ ÖDENMİŞ OLMASI (1)

 • ISLAH HARCININ YATIRILMAMASI (1)

 • ISLAH HARCININ YATIRILMASI ÜZERE SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ISLAH İÇİN KARŞI TARAFIN KABULÜNE GEREK OLMAMASI (1)

 • ISLAH İLE ARTIRILAN KISIM (1)

 • ISLAH İLE ARTIRILAN MİKTAR (1)

 • ISLAH İLE ARTIRILAN TAZMİNAT İSTEMİNİN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE REDDEDİLMESİ GEREKİRKEN KABUL EDİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA UYGUN DÜŞMEMEKTEDİR (1)

 • ISLAH İLE ARTIRIMIN ZAMAN SINIRI - Islah, İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağının İstisnası Olduğu - Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağı - Bozma Kararından Sonra Yapılan Islah İle Arttırılan İstemin Kabulü Yasal Düzenlemeye ve İçtihadı Birleştirme Kararına Aykırıdır (1)

 • ISLAH İLE ARTTIRILAN ALACAKLARA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ (1)

 • ISLAH İLE ARTTIRILAN BÖLÜMÜN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE REDDEDİLMESİ (1)

 • ISLAH İLE ARTTIRILAN KISMIN HARCININ TAMAMLATTIRILMAMASI (1)

 • ISLAH İLE DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ (1)

 • ISLAH İLE DAVAYA KATILMA (1)

 • ISLAH İLE DEĞİŞTİRİLEN HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK TAPU İPTALİ VE FESİH KARARI VERİLMESİ (1)

 • ISLAH İLE FAİZİN YÜRÜTÜLECEĞİ TARİHİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ISLAH İLE HUKUKİ SEBEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ISLAH İLE İSTEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ISLAH ile MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Yargılaması Devam Eden Bir Dava İçinde Islah İle İkinci Bir Davanın Açılması Olanağı Bulunmadığı (1)

 • ISLAH İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNULAMAMASI (1)

 • ISLAH İLE TALEP EDİLEN MİKTARIN ARTTIRILMASI (3)

 • ISLAH İLE VAKIALAR DAVA KONUSU VE TALEP SONUCU DEĞİŞTİRİLEBİLİR ISLAH YOLUYLA İKİNCİ TANIK LİSTESİ VERİLEMEZ (1)

 • ISLAH İLE ZAMANAŞIMI DEFİ İLERİ SÜRÜLMESİ (2)

 • ISLAH İMAR DAĞITIM CETVELİ (1)

 • ISLAH İMAR PLANI (6)

 • ISLAH İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ (1)

 • ISLAH İMAR PLANI UYARINCA YAPILACAK PARSELASYON (1)

 • ISLAH İMAR PLANI UYGULAMASI (3)

 • ISLAH İMAR PLANI VE PARSELASYON (1)

 • ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI KOŞULLARI (1)

 • ISLAH İMAR PLANINDA YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER (1)

 • ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ (4)

 • ISLAH İMAR PLANLARI (1)

 • ISLAH İSTEMİNDE KARŞI TARAFIN ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNMASI HALİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK 5 YIL SÜRE İLE İSTENEBİLECEĞİ - İşçi Vekilinin Bilirkişi Hesap Raporundan Sonra Islah Sureti İle Alacakları Arttırmış Olduğu - İşveren Vekilinin İse Islaha Karşı Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu - Hüküm Altına Alınan Fazla Mesai ve Tatil Çalışmaları Karşılığı Ücret Alacaklarının Kısmi Olarak İstenen Miktar Dışlandığında Kalan Kısmında Islah Tarihine Göre Geriye Beş Yıllık Süre Dikkate Alındığında Bu Süre Dışında Kalan Miktarların Zamanaşımına Uğradığı - Mahkemece Islaha Karşı Yapılan Zamanaşımı İtirazı Dikkate Alınmadan ve Bu Konuda Ek Rapor Alınmadan Tatil Çalışmaları Karşılığı Ücretin Hüküm Altına Alınmasın da İsabetsiz Olduğu (1)

 • ISLAH İŞLEMİNİN FAİZE ETKİSİ - Fesih Tarihinden İtibaren Islah Edilen Alacağa da Islah Dilekçesindeki Talep Ile Bağlı Kalınarak Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği (1)

 • ISLAH İŞLEMİNİN NİTELİĞİ (1)

 • ISLAH KAPSAMI - Taraflardan Her Biri, Yapmış Olduğu Usul İşlemlerini Kısmen veya Tamamen Islah Edebilir - Aynı Davada, Taraflar Ancak Bir Kez Islah Yoluna Başvurabilir - Taraflar Islah Yolu İle İddialarını ve Savunmalarını Genişletip Değiştirebilirler - Islah, Tahkikatın Sona Ermesine Kadar Yapılabilir - Islah, Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilir - Islah Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği, Islahın Geçerliliği İçin Şart Değildir - Islahın Tamamlanması ve Hüküm İfade Etmesi, Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Değildir (1)

 • ISLAH KELİMESİNİN KULLANILMASININ ISLAH ANLAMINA GELMEYECEĞİ (1)

 • ISLAH KONUSU ALACAĞA ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULMASININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ (1)

 • ISLAH MÜMKÜN OLMADIĞINDAN FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN TAHSİLİNİ İSTEMİ (1)

 • ISLAH SONRASI İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ (1)

 • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI (1)

 • ISLAH SONRASI ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNULMASI (1)

 • ISLAH SONRASI ZAMANAŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ (2)

 • ISLAH SONUCUNDA TENKİSE DÖNDÜRÜLEN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (1)

 • ISLAH SURETİYLE MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI (1)

 • ISLAH SURETİYLE ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ (3)

 • ISLAH SURETİYLE ZAMANAŞIMI SAVUNMASI (1)

 • ISLAH TAHKİKATIN BİTTİĞİ BİLDİRİLMEDEN VE SÖZLÜ YARGILAMA SAFHASINA GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN BİR USUL İŞLEMİDİR (1)

 • ISLAH TAHKİKATIN SONA ERMESİNE KADAR YAPILABİLİR (1)

 • ISLAH TALEBİ (12)

 • ISLAH TALEBİ - İşçilik Alacakları - Dava Dilekçesi İle Islah Dilekçesi Arasında Bayram Tatili Hafta Tatili ve Yıllık İzin Ücret Talepleri Yönünden Açıkça Çelişki Bulunduğu - Dava Dilekçesinde Bu 3 Alacak İçin Toplamda 200,00 Tl Talep Edildiği Halde Islah Dilekçesinde Sanki Dava Dilekçesinde 3 Alacak İçin 350 Tl Talep Edilmiş Gibi İstekte Bulunulduğu Anlaşılmakla Çelişki Giderilmeden Islah Dilekçesine Değer Verilerek Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu (1)

 • ISLAH TALEBİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ISLAH TALEBİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMEMESİ (1)

 • ISLAH TARIHINDEN ITIBAREN FAIZ (1)

 • ISLAH TARİHİ İTİBARİYLE ÜCRET ALACAKLARININ 5 YILLIK ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI (1)

 • ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ (1)

 • ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ (1)

 • ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ UYGULANMASI (3)

 • ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ (20)

 • ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZİN İŞLETİLMESİ (2)

 • ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZE HÜKMOLUNMASI (1)

 • ISLAH TARİHİNDEN SONRA FAİZ (1)

 • ISLAH TELEBİ KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ (1)

 • ISLAH USULUNE İLİŞKİN İŞLEMLER (1)

 • ISLAH VE TAHKİM (1)

 • ISLAH VE TEMERRÜT FAİZİ (1)

 • ISLAH YETKİSİ (1)

 • ISLAH YOLU İLE MÜDDEABİHİN ARTTIRILMASI (2)

 • ISLAH YOLUYLA ARTIRILAN MİKTAR (1)

 • ISLAH YOLUYLA ARTTIRILAN MİKTAR (3)

 • ISLAH YOLUYLA DAHİ OLSA HASIM DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ GİBİ DAHİLİ DAVA YOLUYLA DA BİR KİMSEYE TARAF SIFATI VERİLEMEZ (1)

 • ISLAH YOLUYLA DAVA AÇILDIKTAN SONRA HASMIN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ (1)

 • ISLAH YOLUYLA DAVANIN TARAFLARININ DEĞİŞTİRİLMEMESİ (3)

 • ISLAH YOLUYLA FAİZ İSTENEBİLMESİ (3)

 • ISLAH YOLUYLA FAİZ İSTENEMEMESİ (1)

 • ISLAH YOLUYLA HASIM DEĞİŞTİRİLEMEMESİ (3)

 • ISLAH YOLUYLA HASIM DEĞİŞTİRİLEMEZ (1)

 • ISLAH YOLUYLA HASIM DEĞİŞTİRME (1)

 • ISLAH YOLUYLA İZİN ÜCRETİNİN TALEP EDİLMESİ (1)

 • ISLAH YOLUYLA MÜDDEABBİHİN ARTIRILABİLMESİ (1)

 • ISLAH YOLUYLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI (1)

 • ISLAH YOLUYLA MÜDDEABİHİN ARTTIRILMASI (15)

 • ISLAH YOLUYLA MÜDDEABİHİN ARTTIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ISLAH YOLUYLA TAFAR DEĞİŞTİRİLEMEMESİ (1)

 • ISLAH YOLUYLA TARAF DEĞİŞTİRİLEMEMESİ (6)

 • ISLAH YOLUYLA TARAFLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ISLAH YOLUYLA TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ (1)

 • ISLAH YOLUYLA TERDİTLİ TALEPTE BULUNMA (1)

 • ISLAH YOLUYLA ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ (2)

 • ISLAH YOLUYLA ZAMANAŞIMI İTİRAZI (1)

 • ISLAH YOLUYLA ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNULABİLECEĞİ (2)

 • ISLAHA KARŞI İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEFİ (1)

 • ISLAHA KARŞI İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEFİNİN DİKKATE ALINMAMASI (1)

 • ISLAHA KARŞI SÜRESİ İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULMASI (1)

 • ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEF’İNDE SÜRE - Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda, Islah Dilekçesinin Davalı Tarafa Tebliği Üzerine İki Haftalık Süre İçinde Islaha Konu Kısımlar İçin Zamanaşımı Definde Bulunulabileceği - Davacının Islah Dilekçesinin Davalılara Tebliğ Edildiği, Davalılarca Islaha Karşı Süresinde Zamanaşımı Def'inde Bulunduğu - Mahkemece Islaha Karşı İleri Sürülen Zamanaşımı Savunması Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİ İLERİ SÜRÜLMESİ (10)

 • ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULMASI (1)

 • ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLEMEMESİ (1)

 • ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI İLERİ SÜRÜLMESİ - Kısmi Dava Olarak Açılan Davada Alacağın Islah İle Genişletilmesi - Zaman Aşımı Savunmasında Bulunduğu Halde Zamanaşımı Savunması Dikkate Alınmadan Hazırlanan Rapora İtibarla Hüküm Kurulması (1)

 • ISLAHA KONU TUTARLARA FAİZ İŞLETİLMESİ HATALI OLUP BOZMA SEBEBİ İSE DE, BU EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ YENİDEN YARGILAMAYI GEREKTİRMEDİĞİNDEN KARAR BOZULMAMALI DÜZELTİLEREK ONANMALIDIR (1)

 • ISLAHDA FAİZ VE FAZİN BAŞLANGICI (2)

 • ISLAHDA ZAMANAŞIMI (5)

 • ISLAHEN 19.06.2009 TARİHLİ İŞ KAZASINDA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNA GİREN SİGORTALIYA BAĞLANAN GELİRLER İLE YAPILAN ÖDEMELERDEN OLUŞAN KURUM ZARARININ RÜCUAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ISLAHEN HASIM DEĞİŞTİRİLMESİ (2)

 • ISLAHEN HASIM DEĞİŞTİRME (1)

 • ISLAHIN AMACI - Yargılama Sürecinde, Şekil ve Süreye Aykırılık Sebebiyle Ortaya Çıkabilecek Maddi Hak Kayıplarını Ortadan Kaldırmak - Maddi Hukuk İşlemlerinin Islah Yoluyla Düzeltilebilmesi Mümkün Değildir - Feragat, Kabul, Sulh Gibi İşlemlerin Islah Yoluyla Düzeltilmesi İmkansızdır - Açık Bir İrade Beyanı İle Terk Edilen Haklar, Maddi Gerçeğin Şekle Feda Edilmesi Gibi Bir Sonuç Doğurmadığı İçin, Islahın Konusu Olamaz (1)

 • ISLAHIN ANCAK TAHKİKAT TAMAMLANINCAYA KADAR YAPILABİLECEĞİ (1)

 • ISLAHIN BİR KEZ YAPILABİLECEĞİ HAKKINDA (1)

 • ISLAHIN EK DAVA NİTELİĞİNDE OLMAMASI (1)

 • ISLAHIN EK DAVA NİTELİĞİNDE OLMASI (2)

 • ISLAHIN ETKİSİ (12)

 • ISLAHIN KAPSAMI VE SAYISI (42)

 • ISLAHIN KONUSU (1)

 • ISLAHIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ISLAHIN SÜRESİNDE YAPILMAMASI (2)

 • ISLAHIN ŞARTLARI - Islahın Tahkikatın Bitimine Kadar Yapılması Gerektiği - Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağı - Bozma İlamından Sonra Yapılan Islah İle Bir Kısım Davalılar Tarafından İleri Sürülen Zamanaşımı Defi Dikkate Alınarak, Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmeyeceği (1)

 • ISLAHIN TAHKİKAT BİTİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI (1)

 • ISLAHIN TAHKİKATIN SONA ERMESİNE KADAR YAPILABİLECEĞİ (4)

 • ISLAHIN TAHKİKATIN SONA ERMESİNE KADAR YAPILABİLECEĞİ - İçtihadı Birleştirme Kararlarının Benzer Hukuki Konularda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerine ve Adliye Mahkemelerini Bağlayacağı - Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu'nun Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağına İlişkin Kararına Uygun Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ISLAHIN USULE UYGUN YAPILMAMASI (3)

 • ISLAHIN YALNIZCA BİR KEZ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • ISLAHIN YALNIZCA TAHKİKAT BİTİNCEYE VE HÜKÜM VERİLİNCEYE KADAR YAPILABİLECEĞİ (2)

 • ISLAHIN YARGILAMANIN SONA ERMESİNE KADAR HER AŞAMADA YAPILABİLECEĞİ GİBİ SÖZLÜ VEYA YAZILI OLARAK DA YAPILABİLECEĞİ (1)

 • ISLAHIN ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ISLAHIN ZAMANI - Islahın Tahkikatın Sona Ermesine Kadar Yapılabileceği - Islahın Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabileceği - Islahın Yalnız Tahkikatın Sona Ermesine Yani Hakimin Tahkikatın Bittiğini İlan Etmesine Kadar Mümkün Olabileceği - Karşı Taraf Duruşmada Hazır Değilse veya Islah Talebi Duruşma Dışında Yapılıyorsa, Bu Yazılı Talep veya Tutanak Örneği, Haber Vermek Amacıyla Karşı Tarafa Bildirileceği (1)

 • ISLAHIN ZAMANI VE ŞEKLİ (34)

 • ISLAHLA ARTTIRILAN BÖLÜM YÖNÜNDEN ISLAH TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ (1)

 • ISLAHLA ARTTIRILAN KISIM (1)

 • ISLAHLA ARTTIRILAN KISIM İÇİN FAİZ TALEP EDİLMEMESİ (1)

 • ISLAHLA ARTTIRILAN KISIM İÇİN ZAMANAŞIMI DEF’İ (8)

 • ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR ÜZERİNDEN HARCIN YATIRILMAMASI (5)

 • ISLAHLA ARTTIRILAN YILLIK İZİN ALACAĞI (1)

 • ISLAHLA DAVA KAPSAMINDA OLMAYAN BİR TALEBİN DAVA KONUSU YAPILAMAYACAĞI (1)

 • ISLAHLA DAVA NEDENİNİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN İSE DE YENİ BİR TAHLİYE NEDENİ EKLENMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ISLAHLA FAİZ BAŞLANGICININ DEĞİŞTİRİLEMEMESİ (3)

 • ISLAHLA FAİZ TÜRÜ VE ORANININ DEĞİŞTİRİLEMEMESİ (1)

 • ISLAHLA HUKUKİ İŞLEMİN DÜZELTİLMESİ (1)

 • ISLAHLA İKİNCİ BİR DAVANIN AÇILAMAMASI (1)

 • ISLAHLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI MÜMKÜNDÜR ANCAK DAVA KONUSU ISLAHLA DEĞİŞTİRİLEMEZ (1)

 • ISLAHLA MÜDDEABİHİN ARTTIRILMASI (1)

 • ISLAHLA SONRADAN İLAVE TEDİYEDE İSTENEBİLECEĞİ (1)

 • ISLAHLA TALEP DEĞİŞTİRİLEBİLİR FAKAT YENİ BİR TALEP EKLENEMEZ (1)

 • ISLAHLA TALEP EDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN BİRLEŞTİRME TALEPLİ EK DAVA OLARAK KABULÜ GEREĞİ (1)

 • ISLAHLA TENKİSE TEBDİL ETTİKLERİNİ BİLDİREN DAVACILAN BU TALEBİ GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • ISLAHLA ZAMANAŞIMI (1)

 • ISLAHLA ZAMANAŞIMI DEFİ İLERİ SÜRÜLMESİ (4)

 • ISLAHLA ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ (3)

 • ISLAHTA FAİZ İSTENİLMESE DAHİ DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAZİ TALEBİNE BAĞLI OLARAK FAİZ HÜKMEDİLECEĞİ - Davacının Kısmi Dava Açtığı - Taleplerini Islah Dilekçesi İle Artırdığı - Ancak Islah Ettiği Miktarlara Faiz Yürütülmesini Talep Etmediği - Mahkemece Islah İle İstenilen Miktarlara Faiz Talep Edilmediği Gerekçesi İle Faiz Yürütülmediği - Mahkemenin Bu Uygulamasının " Islah Edilen Miktarlar Açısından Faiz Talep Edilmemesi Halinde Islah İle Artırılan Miktarlara Faiz Yürütülemeyeceği " Şeklindeki Kökleşmiş İçtihada Uygun Olduğu - Karardan Sonra Bu Konu İle İlgili Olarak Yapılan İçtihadı Birleştirme Talebi Üzerine Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca Yapılan Toplantıda: “Bir Miktar Para Alacağının Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Talep Edildiği Kısmî Davada, Dava Konusu Miktarın Kısmî Islahla Faiz Talebi Belirtilmeksizin Arttırılması Halinde, Arttırılan Miktar Bakımından Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedileceği" Yönünde Karar Verildiği - Yargıtay Kanunu' Nun İlgili Maddesi “ İçtihadı Birleştirme Kararlarının Benzer Hukuki Konularda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerine ve Adliye Mahkemelerini Bağlayacağı “ Hükmünü İçerdiği - Yargıtay Kanunu' Nun Bu Maddesi Karşısında, "...Islahta Faiz İstenilmese Dahi Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedilmesi..." Zorunlu Hale Geldiği (1)

 • ISLAHTA KARŞI TARAFIN UĞRADIĞI ZARAR VE ZİYAN (1)

 • ISLAHTAN ÖNCE YAPILMIŞ USULİ İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (1)

 • ISLAHTAN SONRA ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN SÜRESİ İÇİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ - Davanın Kısmi Alacak Davası Olarak Açıldığı - Davacının Islah Dilekçesine Karşı Kanuni Süre İçerisinde Zaman Aşımı Def'inde Bulunduğu - Davacının Hak Kazandığı Alacaklarının Miktarının Yöntemine Uygun Biçimde İleri Sürülen Islaha Karşı Zamanaşımı Def'i Değerlendirilerek Belirlenmesi Gerektiği - Davalı Vekilinin Islah Dilekçesine Karşı Süresinde İleri Sürdüğü Zamanaşımı Defi Değerlendirilmeksizin Hüküm Kurulması Hatalı Olduğuıslahtan Sonra Zaman Aşımı Defi’Nin Süresi İçinde İleri Sürülebileceği (1)

 • ISMARLAYANIN BORÇLARI (1)

 • ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ BAKAN ONAYI İLE OLUŞTURULAN BAKANLIK DEVİR KOMİSYONU KARARI İLE ATANDIĞI (1)

 • ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI (1)

 • ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (2)

 • ISPAT YÜKÜ (2)

 • ISRAR KARARININ İPTALİ (1)

 • IŞIK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • IŞILDAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ITTILA TARİHİNİN SAPTANMASI (2)

 • IZRAR (1)

 • IZRAR AMACI (1)

 • IZRAR KASTI (4)

 • IZRAR SUÇU (11)

 • IZRAR SUÇUNDA ŞİKAYETİN BULUNMAMASI (1)

 • IZRAR VE SÖVME SUÇU (1)