Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • 1 - Davalının Temyiz Isteminin Reddİne, (1)

 • 1 ADET MERMİYİ KOLYE YAPMAK İÇİN SAKLAMAK (1)

 • 1 ADET PLASTİK MEDYA İLE BOYA SÖKME SİSTEMİNİN YAPIM SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ OLARAK FESHEDİLDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • 1 ADET SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMİŞ ÇEKE DAYALI VE 9 ADET BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİ NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE TİCARET MAHKEMESİDİR (1)

 • 1 AY İÇİNDE KEFİLE BAŞVURULMASI GEREĞİ (1)

 • 1 AYLIK DAVA AÇMA SÜRESİ (1)

 • 1 AYLIK İTİRAZ SÜRESİ DOLMADAN TAKİP YAPILMASI (2)

 • 1 AYLIK İTİRAZ SÜRESİNİ BEKLEMEDEN TAKİBE BAŞLADIĞINDAN HESAP KAT İHTARI İ.İ.K.NUN 68/1. MADDESİNDE BELİRTİLEN BELGE NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE ESAS ALINAMAYACAKTIR (1)

 • 1 AYLIK SÜRE (1)

 • 1 AYLIK SÜRENİN BEKLENMESİNİN ZORUNLU OLMASI (1)

 • 1 GÜN SÜRE İLE RESMİ İLAN VE REKLAMLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ – Gazetede Yayınlanan Yazı Nedeniyle Tekzip İstemi - Mahkemece Verilen Resmi İlan ve Reklamlarının 1 Gün Süre İle Kesilmesine İlişkin Yaptırım Kararının Kaldırılmasına Kesin Olarak Karar Verildiği - Kurum Tarafından O Gazete veya Dergiye Verilecek İlan ve Reklamlar, Kesinleşen Yönetim Kurulu Kararına Dayanılarak, Kurum Genel Müdürlüğünce, İki Ayı Geçmeyecek Bir Süre İle Kesileceği - Mahkemece, Anılan Kanun ve Genel Kurul Kararına Göre Şekli Bir İnceleme Yapılarak Davacının Basın İlan Kurumu Kararına Yaptığı İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • 1 GÜNLÜK FİİLİ ÇALIŞMA OLGUSUNA YÖNELİK YETERLİ ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPILMADAN SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLMASI (1)

 • 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE İZİNSİZ AFİŞ ASTIĞI İÇİN BAŞVURUCUYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ NEDENİYLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TAKSİM MEYDANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNE HUKUKA AYKIRI OLARAK MÜDAHALE EDİLMESİ NEDENİYLE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI İHLAL EDİLMEMİŞTİR (1)

 • 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE KATILDIĞI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNÜN POLİS TARAFINDAN ENGELLENMESİ VE DAHA SONRA POLİSİN ORANTISIZ GÜÇ KULLANARAK YARALANMASINA SEBEP OLMASI (1)

 • 1 MAYIS GÖSTERİLERİNE YAPILAN POLİS MÜDAHALESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMANIN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARIYLA NETİCELENMESİ KÖTÜ MUAMELE YASAĞININ USUL BOYUTU İLE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKINI İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • 1 MAYIS’TA TAKSİM MEYDANI'NDA KUTLAMA YAPILMASINA İZİN VERİLMEMESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKINI İHLAL ETMEMİŞTİR (1)

 • 1 NO. LU PROTOKOL’ÜN 1. MADDESİNİ İHLALİ (1)

 • 1 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KİM TARAFINDAN VE HANGİ NEDENLE KULLANILDIĞI HUSUSUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADIĞI (1)

 • 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNAN SANIĞIN 1 YIL SÜRE İLE DENETİME TÂBİ TUTULMASINA KARAR VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR (1)

 • 1 YIL İÇİNDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇMAK SURETİYLE İLAMSIZ TAKİBE DEVAM EDİLEBİLİR (1)

 • 1 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNİ ORTAK ZİNCİRLEME KEFİL SIFATIYLA İMZALAMIŞ OLUP SÖZLEŞME KEFİL YÖNÜNDEN 1 YIL İLE SINIRLIDIR (1)

 • 1 YIL SÜREYLE ALKOLLÜ İÇKİ SATILAN VE TÜKETİLEN YERLERE GİRMEKTEN MEN TEDBİRİ (1)

 • 1 YIL VE DAHA UZUN SÜRELİ MAHKUMİYET HALİNDE KİŞİNİN KISITLANMASI VE KENDİSİNE VASİ ATANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 1 YILLIK ASKERLİK SÜRESİNİN KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA 900 GÜN ÜZERİNDE ÇALIŞMA GÜN SAYISI OLACAĞINDAN SSK KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK SÜRESİNE GÖRE AYLIK BAĞLANMASI İSTEMİ OLDUĞUNDAN DAVACININ ÖLÜM AYLIĞI KOŞULLARININ BU DURUMA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR (1)

 • 1 YILLIK DAVA AÇMA SÜRESİ (1)

 • 1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (6)

 • 1 YILLIK SÜRE (1)

 • 1 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • 1 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ (8)

 • 1 YLLIK SÜRE ŞARTI (1)

 • 1 YTL’NİN ALTINDA KALAN PARA CEZASI (1)

 • 1,43 PROMİL ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANILDIĞINDAN SÜRÜCÜ BELGESİNİN İKİ YIL SÜREYLE GERİ ALINMASI İŞLEMİ İLE İDARİ PARA CEZA VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Tutanağı Düzenleyen Polislerin Verdikleri İfadelerde, Davacıyı Aracı Kullanırken Görmediklerini Beyan Ettiği - Kişinin Olay Günü Aracı Kullandığına İlişkin Başkaca Bir Tanık, Mobese Kaydı Gibi Bir Bilgi Belgede Bulunmadığı - Davacının Alkollü Olarak Araç Kullandığının Kesin Bir Şekilde Ortaya Konulamadığı - Alkollü Olarak Araç Kullanıldığı Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • 1. CETVELDEN 2. CETVELE GEÇİRİLME (1)

 • 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI (4)

 • 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT VE DOĞAL ( TABİİ ) SİT ALANI (2)

 • 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT VE DOĞAL SİT ALANI (1)

 • 1. DERECE DOĞAL 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI (2)

 • 1. DERECE DOĞAL SİT ALANI (8)

 • 1. DERECE DOĞAL SİT ALANI OLARAK BELİRLENMESİ (1)

 • 1. DERECE DOĞAL SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ (5)

 • 1. DERECE KARA ASKERİ YASAK BÖLGE İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ (1)

 • 1. DERECELİ BAŞMÜFETTİŞLİK KADROSUNA ATANMA YAPILMAMASI (1)

 • 1. DERECELİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ 2. DERECELİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE PARASAL VE ÖZLÜK HAK TALEBİNE DAVANIN KONUSUNDA YER VERİLMEYEREK KURULAN EKSİK HÜKÜMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI - Dava Dilekçesinde Belediye Başkanlığı Bünyesinde 1. Dereceli Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Görevlendirilmesi Sonlandırılarak 2. Dereceli Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kadrosuna Asaleten Atandığı - Davalı İdare İşleminin İptali İsteminin Yanı Sıra Yoksun Kalınan Parasal ve Özlük Haklarının Ödenmesine Karar Verilmesinin de İstenildiği Halde Yerel Mahkeme Tarafından Yalnızca Atama İşleminin Davanın Konusu Olarak Gösterildiği - Atama İşlemi Yönünden Karar Verildiği Parasal ve Özlük Hak Talebi Yönünden İse Herhangi Bir İnceleme Yapılmadığı - Parasal ve Özlük Hak Talebi Yönünden İse Herhangi Bir İnceleme Yapılmadığı ve Bu İstem Hakkında Bir Karar Verilmediği - Dava Dilekçesinde Yer Alan Parasal ve Özlük Hak Talebine Davanın Konusunda Yer Verilmeyerek Kurulan Eksik Hükümde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı (1)

 • 1. DERECELİ BİR KADROYA ATANMA TALEBİ (1)

 • 1. GRUP HİZMETİNDE HİZMET SÜRESİ (1)

 • 1. VE 2. SIRADAKİ MÜDDETLERİN HESAPLANMASINDA ALACAK HAKKINDA AÇILMIŞ OLAN DAVANIN DEVAM ETTİĞİ SÜRENİN DİKKATE ALINMAMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 1., 2. VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI (1)

 • 1.1.2002 TARİHİNDEN BOŞANMA DAVASININ AÇILDIĞI TARİHE KADAR EŞLER BAŞKA BİR MAL REJİMİNİ SEÇTİKLERİNİ İLERİ SÜRMEDİKLERİNDEN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU (1)

 • 1.1.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞERİ 12.690.-TL.'DEN AZ OLAN DAVALARA AİT HÜKÜMLERİN ONANMASINA VEYA BOZULMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI HAKKINDA KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİ (1)

 • 1.2.2004 TARİHİ VE SONRASI DÖNEM YÖNÜNDEN PRİM FARKINDAN KAYNAKLANAN FARK AYLIKLARIN TUTARI DAVALI KURUMDAN SORULMAK SURETİYLE BELİRLENMELİDİR (1)

 • 1.6.2005 TARİHİNDEN ÖNCE KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERLE İLGİLİ OLARAK 5237 SAYILI TCK'NIN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN DERHAL UYGULANABİLECEĞİ HALLERDE DURUŞMA YAPILMAKSIZIN DA KARAR VERİLEBİLECEĞİ (1)

 • 1.969 METRE KUMAŞIN DİKİLMEK ÜZERE DAVALIYA TESLİM EDİLMİŞ OLMASINA KARŞIN İŞ YAPILMADIĞI GİBİ KUMAŞIN DA İADE EDİLMEDİĞİ İDDİASI (1)

 • 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZA İNŞAAT YAPMAK (1)

 • 1.DERECE DOĞAL SİT ALANI OLAN TAŞINMAZ (1)

 • 1.DERECE DOĞAL SİT ALANI OLARAK BELİRLENMESİ (1)

 • 1.DERECE SİT ALANI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ (1)

 • 1.DERECEDE DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZA ELATMA (1)

 • 1.LİG FUTBOL YAYIN İHALESİ (1)

 • 1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE ALINMA TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • 1.SINIF TARIM ARAZİSİ OLAN DAVA KONUSU TAŞINMAZA DEĞERLENDİRME TARİHİ OLAN 2014 YILI RESMİ VERİLERİ ESAS ALINARAK SINIFINA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 1.YENİLEME BONOLARINA DAYANILARAK YAPILAN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE VE ÖDENMESİNE RAĞMEN TAKİP BORCUNDAN MAHSUP EDİLMEYEN BEDEL NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL GÜNEYİ UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ – Plan Değişikliği İle Daha Önce Yol Ve Yeşil Alan Olarak Terk Ettikleri Taşınmazların İmara Açıldığı - Terk Edilen Taşınmazların Daha Önceki Uygulama İmar Planında 10 Metrelik Yol ve Yeşil Alan Olarak Öngörüldüğü - Taşınmazın Bulunduğu Alanda Mevcut Nazım İmar Planında Yeşil Alan Olduğu Belirtilen Alanın Ticaret ve Konut Alanı Olarak Gösterildiği - Nazım İmar Planının İptali İstemiyle Dava Açmadığı - Dosyada Bulunan Nazım İmar Planı Örneğinde En Az 12 Metrelik Yolların Gösterildiği - 10 Metrelik Yolların İse Gösterilmediği - Bu Büyüklükteki Yolların Uygulama İmar Planı Üzerinden İncelenmesinin Zorunluluk Arz Ettiği -Uygulama İmar Planının Nazım İmar Planına Uygun Olmadığı - Taşınmazla İlgili Alana İlişkin Nazım İmar Planı Paftasının Onaylı Örneğinin Davalı İdareden Temin Edilerek İncelenmesi Gerektiği (1)

 • 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ KARARININ REDDEDİLEREK SÖZ KONUSU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ONAYLANMASI YOLUNDAKİ BELEDİYE MECLİSİ KARARININ VE DAYANAĞI NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Belediye Meclisinin Kararıyla Reddedildiği - Bu Kararın Onay İçin Büyükşehir Belediye Meclisine Sunulması Üzerine Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı İle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Kabul Edildiği - Uyuşmazlık Konusu Olayda Yürürlükte Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Tadilat Yapılmasına İlişkin Dava Konusu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararında Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İşlemin İptaline İlişkin Mahkeme Kararında Sonucu İtibariyle İsabetsizlik Görülmediği (1)

 • 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDE OLAN ARAZİLER ARSA VASFINDADIR (1)

 • 1/2 PAY NEDENİYLE PAYDAŞ OLDUĞU ÇAYIR NİTELİKLİ TAPU KAYDINA DAYANARAK DAVA AÇILDIĞI (1)

 • 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLÂNINDA GÖSTERİLMEDEN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLÂNI PAFTASINDA SAĞLIK TESİS ALANI KULLANIMI GETİRİLMESİNİN HUKUKEN MÜMKÜN OLMADIĞI GEREKÇESİ İLE SAĞLIK TESİS ALANI FONKSİYONU BAKIMINDAN İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNDE HUKUKÎ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ - Davanın Büyükşehir Belediye Meclisinin Onaylanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Plânının İptaline Karar Verilmesi İstemine İlişkin Olduğu - Olayda İlgili Alanda Sağlık Tesis Alanı İhtiyacının Bulunduğu Yer Seçiminin ve Konumlandırmanın Şehircilik İlkelerine Plânlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olduğu - Anılan Fonksiyonun ve Plân Kararının 1/5000 Ölçekli Nâzım İmar Plânında Getirilmesinin Hukuken Mümkün Olduğu Sağlık Tesis Alanı Fonksiyonu Bakımından Dava Konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plânında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - 2.27 Mm X 2.27 Mm Bir Alanın 1/25000 Ölçekli Nâzım İmar Plânı Paftasında Leke Olarak Gösterilmesinin Hukuken ve Fiilen Mümkün Olmamasına İstinaden İlk Derece Mahkemesinin 3217 M2'lik Sağlık Tesis Alanının 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Plânında Gösterilmediği - 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Plânında Gösterilmeden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plânı Paftasında Sağlık Tesis Alanı Kullanımı Getirilmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Sağlık Tesis Alanı Fonksiyonu Bakımından İşlemin İptaline Karar Verilmesinde Hukukî İsabet Bulunmadığı (1)

 • 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILDIĞI (1)

 • 1/50.000 ÖLÇEKLİ METROPOLİTAN ALAN NAZIM İMAR PLANINDA JEOLOJİK AÇIDAN SAKINCALI ALANDA KALAN I. DERECE DEPREM KUŞAĞI VE HEYELAN ALANINDA YER ALAN TESİSE DAİR ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMSUZ KARARININ YARGI KARARIYLA HUKUKA UYGUN OLDUĞUNUN KARARA BAĞLANDIĞI (1)

 • 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNUN ONAYLANMASINA DAİR BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI İLE ANILAN PLANLARA YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE DAİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ YOLUNDAKİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1/8 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI İLE TECZİYE EDİLDİĞİ (1)

 • 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI İLE İLGİLİ HÜKÜM SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNDEN HÜKMOLUNAN 10 AY HAPİS CEZASININ BİR GÜN KARŞILIĞI TAKDİR EDİLEN 20 TL’DEN PARAYA ÇEVRİLMESİ SURETİYLE 6.000 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI (1)

 • 10 GÜN İÇİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURMAK (1)

 • 10 GÜNDE BİR İZİN KULLANDIĞI HAFTA TATİLLERİNİ TAM OLARAK KULLANMADIĞINI AYRICA MİLLİ BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIĞINI İDDİASIYLA ALACAKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 10 GÜNLÜK CEVAP SÜRESİ İÇERİSİNDE YETKİ İTİRAZINDA BULUNULMAMASI (1)

 • 10 GÜNLÜK İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU SÜRESİNİN KANUN GEREĞİ TEFHİMDE İTİBAREN BAŞLAMASI (1)

 • 10 GÜNLÜK SÜRE (1)

 • 10 GÜNLÜK YASAL SÜREDEN SONRA DOSYANIN YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 10 GÜNLÜK YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE DOSYANIN YETKİLİ İCRA DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNİN TALEP EDİLMEMESİ (1)

 • 10 SAATİ AŞAN İŞLERDE ARA DİNLENME SÜRESİ (1)

 • 10 SENELİK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (2)

 • 10 YIL GEÇ EMEKLİ OLDUĞU BU SÜRE ZARFINDA SOSYAL GÜVENCEDEN YOKSUN BIRAKILDIĞI (1)

 • 10 YILLIK ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMAMASI (2)

 • 10 YILLIK BORÇLANMA HAKKI (5)

 • 10 YILLIK DAVA AÇMA SÜRESİ (2)

 • 10 YILLIK GENEL ZAMAN AŞIMI SÜRESİ (1)

 • 10 YILLIK GENEL ZAMANAŞIMI (3)

 • 10 YILLIK GENEL ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI (2)

 • 10 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (15)

 • 10 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZLAR (1)

 • 10 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI (2)

 • 10 YILLIK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE (9)

 • 10 YILLIK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DOLMASI (4)

 • 10 YILLIK KISITLAMA SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (1)

 • 10 YILLIK SÖZLEŞME ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI (1)

 • 10 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE AÇILAN ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 10 YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILAN ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI (2)

 • 10 YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILAN ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TESCİL DAVASI (1)

 • 10 YILLIK SÜRE İÇİNDE ZİLYETLİĞE DAYALI DAVA AÇILAMAYACAĞI (1)

 • 10 YILLIK SÜRENİN DOLMAMIŞ OLMASI (1)

 • 10 YILLIK TAKYİT SÜRESİNİN GEÇMESİNDEN SONRA SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA OLANAĞININ DOĞMUŞ OLDUĞU (1)

 • 10 YILLIK UZAMA SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİNE DAYALI TAHLİYE İSTEMİ - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Girdiği - Davacı Kiralayanların 01.07.2014 Tarihinden En Az 3 Ay Öncesinde Kiracıya Ulaşmak Üzere İhtarname Göndermesi Gereği - Sözleşmenin Sonu Olan 01.07.2014 Tarihine Göre Üç Ay Önce Tebliğ Edilmeyen İhtarnamenin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı (1)

 • 10 YILLIK ZAMANAŞIMI (3)

 • 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ (12)

 • 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ÖNGÖRÜLDÜĞÜ (1)

 • 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BORCUN MUACCEL OLDUĞU FESİH TARİHİNDEN BAŞLAMASI (1)

 • 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DAVANIN AÇILDIĞI TARİH İTİBARİYLE DOLMAMIŞ OLMASI (1)

 • 10. CEZA DAİRESİ (1)

 • 10.000 DOLAR EĞİTİM BEDELİ İLE 500 EURO CEZA-İ ŞARTIN FAİZİ İLE ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 10.000 TL’NİN KESİNTİ TARİHLERİNDEN İTİBAREN AVANS FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 10/3/2011 TARİH VE 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU’NUN 10. MADDESİ İLE 27/7/1967 TARİH VE 926 SAYILI TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU’NA EKLENEN GEÇİCİ 32. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAKLARDAN YARARLANMAK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ ÜZERİNE AÇTIĞI DAVANIN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • 10/4/1981 TARİHİNDEN İTİBAREN KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN NURETTİN YEDİGÖL’ÜN POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA DEVLETİN HİMAYESİ ALTINDA KAYBOLDUĞU (1)

 • 100 DÖNÜMDEN AZ MİKTARLI TAŞINMAZIN ZİLYETLİKLE İKTİSABI (3)

 • 1000 LİRANIN ALTINDAKİ PARA CEZALARI (1)

 • 102 ADA 36 PARSEL HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR HÜKÜM KURULMADIĞI, İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMADIĞI BÖYLELİKLE HEM DAVANIN TARAFLARI HEM DE 102 ADA 36 PARSEL MALİKLERİ AÇISINDAN MÜLKİYET HAKKINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK BİR DURUM OLUŞMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN BU PARSELE YÖNELİK KANUN YARARINA TEMYİZ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • 102 ADA 66 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ HAKKINDA USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE AÇILMIŞ DAVA OLMAMASINA RAĞMEN ANILAN TAŞINMAZDA ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE BU PARSEL HAKKINDA KANUN YARARINA TEMYİZ TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • 103 DAVETİYESİ (1)

 • 103 DAVETİYESİ TEBLİĞİ (1)

 • 103 DAVETİYESİNİN TEBLİĞİ (1)

 • 1072 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 1072 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİNDE SAYILAN BAHT VE TALİHE BAĞLI OYUN ALET VE MAKİNESİ OLUP OLMADIĞI VE BUNA GÖRE EYLEMİN ANILAN KANUNA MUHALEFET SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR (1)

 • 1072 SAYILI RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUNEN MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...LANGIRT... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1080 GÜN ASKERLİK SÜRESİ BORÇLANILMADIĞI HALDE KURUMCA KISMİ YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLANMASINA ESAS ALINMASINDA SİGORTALIYA ATFEDİLECEK BİR KUSUR BULUNMADIĞI (1)

 • 1083 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN DAVA DIŞI PAYDAŞLARADA HUSUMETİN YÖNELTİLMESİ TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREKİR (1)

 • 1086 SAYILI H.U.M.K.NUN 427. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KESİNLİK SINIRI 1.1.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN 1.820,00 TL'NA ÇIKARILMIŞTIR (1)

 • 1086 SAYILI HMK NIN 440/LLL-2.MADDESİNDE BELİRTİLEN İSTİSNALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE SULH HUKUK MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARI ONANMASI VEYA BOZULMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI (1)

 • 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 440 MADDESİNDE SAYILAN SEBEPLERDEN HİÇBİRİSİNE UYGUN OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 433. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN "... VE AİLE...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 440 MADDESİNDE SAYILAN SEBEPLERDEN HİÇBİRİSİNE UYGUN OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 440 MADDESİNDE SAYILAN SEBEPLERDEN HİÇBİRİSİNE UYGUN OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEKLERİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 1086 SAYILI HUMK NİN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU 01.10.2011 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE AÇILAN DAVA İÇİN YAPILACAK MASRAFLAR NEDENİYLE İSTENİLECEK GİDERLERİN DELİL AVANSI KABUL EDİLİP 6100 SAYILI HMK NİN 324. MADDESİ UYGULANMAK SURETİYLE SONUCA GİDİLMESİNİN GEREKTİĞİ (1)

 • 1086 SAYILI HUMK YÜRÜRLÜKTEYKEN AÇILAN BU DAVADA İSTENİLEN GİDERLERİN DELİL AVANSI KABUL EDİLİP HMK NUN 324. MADDESİ UYGULANMAK SURETİYLE SONUCA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 1086 SAYILI HUMK ZAMANINDA AÇILMIŞ DAVADA DELİL AVANSI YERİNE GİDER AVANSI İSTENMESİ (1)

 • 11 AYIN ÜZERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALAR (1)

 • 11 YAŞINDAN BÜYÜK 15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK (1)

 • 11 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK (1)

 • 11.04.2013 TARİHİNDEN SONRA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARININ ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA AŞAMASININ TAMAMLANMASINDAN SONRA KURUL TARAFINDAN KARARA BAĞLANMASI GEREKİR (2)

 • 11.05.2011 TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU 5 YILLIK DÖNEM BAKIMINDAN ECRİMİSİL ALACAĞI İSTEĞİ (1)

 • 11.09.2014 TARİH VE 29116 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 2, 3, 4, 6, 11, 17, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 VE 33. MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 11/04/2012 TARİHİNDEN İTİBAREN ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMLERİ ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YERİNE GETİRİLİR (1)

 • 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 81. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...RESMİ HASTANE DOĞUM KAYITLARI ESAS ALINARAK...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNA GEÇİCİ 52. MADDENİN BEŞİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...İDARİ ... SORUŞTURMA ... YAPILMAZ, BAŞLATILMIŞ OLANLAR SONA ERDİRİLİR..." İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 10. MADDESİNDE YER ALAN “...YÜKÜMLÜLERİN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUN 43. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA EKLENEN ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN 134. MADDESİNİN VE 136. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN 164. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ “DAVA SONUNDA, KARARLA TARİFEYE DAYANILARAK KARŞI TARAFA YÜKLENECEK VEKÂLET ÜCRETİ AVUKATA AİTTİR.” ŞEKLİNDEKİ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN 180. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ ALTINCI CÜMLESİNDE YER ALAN “...yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN 38. MADDESİ GEREĞİNCE ARALARINDA MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNAN TARAFLARIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA AYNI AVUKAT TARAFINDAN TEMSİL EDİLEMEYECEĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 1136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (1)

 • 1136 SAYILI KANUNUN 168 VE HÜKÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 13. MADDESİNİN 5. FIKRASI UYARINCA BERAAT EDEN VE KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN SANIK LEHİNE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR (1)

 • 1136 SAYILI KANUN'UN 168 VE HÜKÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 13. MADDESİNİN 5. FIKRASI UYARINCA BERAAT EDEN VE KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN SANIK LEHİNE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR (1)

 • 1160 SAYILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR İLE 584 KARAR NUMARALI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1163 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (9)

 • 1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (1)

 • 1163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 1163 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (3)

 • 1163 SAYILI KANUNDAN DOĞAN DAVALARDA DAVA DEĞERİNE GÖRE SULH HUKUK MAHKEMESİNİN DE GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU'NA AYKIRILIK (1)

 • 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNA EKLENEN EK 4. MADDENİN VE GEÇİCİ 5. MADDENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNUN BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE DEĞİŞTİRİLEN 69. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASINDA YER ALAN “...yönetmelikle düzenlenir.” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNUN EK 2 MADDESİNDE YER ALAN “GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNUN GEÇİCİ 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI İLE KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 1163 SAYILI SAYILI KANUNUN BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE DEĞİŞTİRİLEN 87. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...ücret tarifeleri...” İBARESİ DIŞINDA KALAN İBARELER YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1163 SAYILI SAYILI KANUNUN BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE DEĞİŞTİRİLEN 87. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...yönetmelikle düzenlenir.” İBARESİNİN ANILAN CÜMLEDE YER ALAN “...ücret tarifeleri...” İBARESİ YÖNÜNDEN İPTALİ; (1)

 • 1163 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA YARGILAMA USULÜ (2)

 • 1163 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 1163 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 12 - 15 Yaş Grubunda Bulunan Suça Sürüklenen Çocuk - Hırsızlık Suçu - Sosyal İnceleme Raporu Aldırılması ve Sanık Hakkında Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Karar Yerinde Gerekçesi Gösterilmesi Gerektirdiği (1)

 • 12 - 15 Yaş Grubunda Olan Suça Sürüklenen Çocuk - Hırsızlık Suçu - Öngörülen Cezanın Üst Sınırına Göre Tayin Edilen Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiği (1)

 • 12 15 YAŞ GRUBUNDA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK - İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamadığı veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediği Hususunda Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu Yönünde Uzman Hekim Raporu Alınması Gerektiği (1)

 • 12 AY SÜREYLE GECELİ GÜNDÜZLÜ BİR ODADA TECRİT EDİLMEK SURETİYLE HÜCRE CEZASININ İNFAZI (1)

 • 12 AY VE DAHA FAZLA SÜREYE İLİŞKİN PRİM BORCU BULUNUP BULUNMADIĞINI DAVALI KURUMDAN SORMAK GEÇİCİ 63.MADDENİN UYGULANMA KOŞULLARI VAR İSE DAVACININ SİGORTALILIĞININ ÖDEDİĞİ PRİMLERİN KARŞILADIĞI SÜRE SONUNDA DURDUĞUNU KABUL ETMEK VE BU SİGORTALILIK SÜRELERİNE GÖRE DAVACININ TALEBİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK GEREKİR (1)

 • 12 EYLÜL 1980 DÖNEMİNDE MARUZ KALINDIĞI İDDİA EDİLEN İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELELERE İLİŞKİN ŞİKAYET SONUCUNDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • 12 NO'LU EŞİTLİK CETVELİ (1)

 • 12 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME ŞEKLİNDE ÇALIŞILAN İŞYERİNDE HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI OLAMAYACAĞI (1)

 • 12 SAAT FAZLA ÇALIŞMA (1)

 • 12 YAŞINI BİTİRMEYEN MAĞDURU KAÇIRMAK (1)

 • 12 YILLIK GENEL DAVA ZAMANAŞIMININ SUÇUN İŞLENDİĞİ GÜNDEN İNCELEME TARİHİNE KADAR GEÇMİŞ BULUNMASI (1)

 • 12.1.1995 GÜNLÜ VE 95/6428 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARIN 2. MADDESİNİN İPTALİ VE BU KARARA DAYANILARAK FAZLADAN TAHSİL EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN % 3 FON PAYI KARŞILIĞI BEDELİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • 12.11.2012 TARİHLİ OLUR İLE İŞ ARTIŞINA GİDİLMESİNE RAĞMEN, 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU’NUN 14’ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA ALINMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİNİN ALINMAMASI (1)

 • 12.690 TL DEN AZ OLAN DAVALARA AİT HÜKÜMLERİN ONANMASI YA DA BOZULMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTİLMESİ YOLUNA GİDİLEMEZ (1)

 • 1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNUNUN GEÇİCİ 12. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 12-15 YAŞ ARALIĞINDA BULUNAN VE MALA ZARAR VERME SUÇUYLA BİRLİKTE İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK VE İŞ YERİ DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇLARINDAN HAPİS CEZALARIYLA MAHKUM OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA GÖNÜLLÜ DE OLSA KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞMA SEÇENEK YAPTIRIMINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • 12-15 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA SOSYAL İNCELEME RAPORU ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 12-15 YAŞ GRUBUNDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKÎ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYIP ALGILAMADIĞI VEYA DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİNİN YETERİNCE GELİŞİP GELİŞMEDİĞİ HUSUSUNDA RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 12-15 YAŞ GRUBUNDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULURKEN İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKÎ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYIP ALGILAMADIĞI VEYA DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİNİN YETERİNCE GELİŞİP GELİŞMEDİĞİ HUSUSUNDA UZMAN HEKİM RAPORU ALINMASI GEREKİR (1)

 • 12-15 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUK SANIKLARIN CEZA SORUMLULUĞUNUN OLABİLMESİ İÇİN İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKİ ANLAM SONUÇLARINI ANLAMA FİİLLE DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİNİN BULUNMASI GEREKİR (1)

 • 1219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETME SUÇU (1)

 • 1219 SAYILI KANUNA UYGUNLUK SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞINDAN DAVACININ 1219 SAYILI KANUNUN 12. MADDESİ UYARINCA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE SÖZLEŞME YAPILAN BRANŞTA SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN SERBEST MESLEK İCRA EDEMEYECEKLERDİR (1)

 • 1219 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 127/1997 SAYILI NUMERUS CLAUSUS (SINIRLI SAYI) İLE İLGİLİ YASA TARAFINDAN İZLENEN AMAÇLARIN MEŞRU OLMADIĞINI VE SÖZ KONUSU UYGULAMANIN BU AMAÇLARLA ORANTILI OLMADIĞI (1)

 • 13 ADET ÇEKTEN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 13 EYLÜL 1331 TARİHLİ GEÇİCİ KANUNLA BU KANUNUN BAZI MADDELERİNİN VE 20 NİSAN 1338 TARİHLİ 333 SAYILI KANUNUN ANAYASA'NIN 10, 11 VE 36 NCI MADDELERİNE AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 13 İŞYERİNİN PETROL, KİMYAİ LASTİK,PLASTİK VE İLAÇ İŞKOLUNDA YER ALAMADIĞI (1)

 • 13 KARTON KAÇAK VE BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİĞİ (1)

 • 13 YAŞI İÇERİSİNDE BULUNAN MAĞDURUN YAŞI GEREĞİ ŞİKAYET İRADESİNDE BULUNAMAYACAĞI DURUMU (1)

 • 13 YAŞI İÇERİSİNDE OLAN MAĞDURU DİĞER SANIKLA BİRLİKTE GECE VAKTİ ARABAYLA ISSIZ BİR ALANA GÖTÜRMESİNİN ARDINDAN MAĞDURA BİRA İÇİRTİP SIZMASINI BEKLEDİKTEN SONRA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EYLEM (1)

 • 13 YILLIK KIDEMİ OLAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BEŞ AYLIK BRÜT ÜCRETİ TUTARI OLARAK BELİRLENMESİNE KARAR VERİLMESİNDE HATALI BİR DURUM OLMADIĞI - İşe Başlatmama Tazminatının Alt ve Üst Sınırları Gösterilmiş Olduğu - Üst Sınırın Aşılmasının Tek İstisnası Sendikal Nedenle Yapılan Fesihler Olduğu - Anılan Maddeye Göre Feshin Sendikal Nedene Dayanması Halinde İşe Başlatmama Tazminatının İşçinin En Az Bir Yıllık Ücreti Tutarında Belirlenmesi Gerektiği - Yargıtay İçtihatlarında Yıllık Ücretli İzinle İlgili Kıdem Sürelerini Dikkate Alarak 6 Ay İle 5 Yıl Arasında Kıdemi Olan İşçi İçin 4 Aylık Ücreti Tutarında İşe Başlatmama Tazminatın Belirlenmesini Öngörüldüğü - 5 Yıl İle 15 Yıl Arasında Kıdemi Olan İşçi İçin 5 Aylık Ücreti Tutarında İşe Başlatmama Tazminatın Belirlenmesini Öngörüldüğü - 15 Yıldan Fazla Kıdemi Olan İşçi İçin 6 Aylık Ücreti Tutarında İşe Başlatmama Tazminatın Belirlenmesini Öngörüldüğü - Fesih Sebebine Göre Bu Miktarlarda Azami Sınır Sekiz Aya Kadar da Çıktığı - İşçinin 13 Yıllık Kıdemi Olduğundan İşe Başlatmama Tazminatının İşçinin Beş Aylık Brüt Ücreti Tutarı Olarak Belirlenmesine Karar Verilmesinde Hatalı Bir Durum Olmadığı (1)

 • 13.05.2015 TARİH VE 29354 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • 13/4/1995 TARİHİNDE BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇTIĞI TESPİT DAVASI İLE BİRLEŞEN ÜÇ AYRI DAVAYA İLİŞKİN YARGILAMA SÜRECİNDE ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN YANLIŞ UYGULANDIĞI (1)

 • 13181 SAYILI KARARNAMEYE DAYALI ALACAK TALEBİ (1)

 • 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU’NUN 40. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 132 SAYILI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 132 SAYILI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNUNUN 1. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 132 SAYILI TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNUNUN 10/A MADDESİNİN MÜLGA YEDİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...DİSİPLİN... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 1324 SAYILI GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNE AİT KANUN’UN 8. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNUN 24/A MADDESİNE MUHALEFET ETME EYLEMİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİĞİ (1)

 • 1380 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • 1380 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (3)

 • 14 SAAT SÜREN NAKİL İŞLEMİ BOYUNCA KELEPÇELİ OLDUĞUNDAN, TEMİZ HAVA ALMADIĞINDAN, TUVALETE GİDEMEDİĞİNDEN VE SON OLARAK GIDA VE SU VERİLMEMESİ NEDENİYLE YAPILAN İŞKENCE YASAĞININ İHLALİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • 14 YAŞ 7 AYLIK OLAN MAĞDURE İLE CEBİR TEHDİT VE HİLE OLMAKSIZIN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİKLERİ İDDİASI (1)

 • 14 YAŞ İÇERİSİNDE OLAN MAĞDURENİN FARKLI ZAMANLARDA İKİ KEZ YANAĞINI OKŞAYARAK "SEN NE GÜZEL KIZSIN" DEMEK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EYLEM (1)

 • 14 YAŞINDA OLAN SANIK (1)

 • 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAPALI OLMASI GEREKEN KAPININ AÇIK OLMASI SEBEBİYLE SORUMLULUĞUNDAKİ TRAFO BİNASINA GİRMESİ DURUMU (1)

 • 14.03.2013 TARİHLİ İHTARLA ÖDENMEYEN 2013 OCAK ŞUBAT MART AYI KİRA BEDELİ İSTENMİŞ İHTAR DAVALIYA 15.03.2013 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLMESİNE RAĞMEN İHTARA KONU KİRA BEDELLERİ TEBLİĞDEN SONRA 30.03.2013 GÜNÜ ÖDENDİĞİNDEN BU İHTARIN HAKLI OLDUĞU (1)

 • 14.7.2015 TARİHLİ VE 1096 SAYILI RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR TBMM KARARININ RTÜK ÜYELİĞİ SEÇİLMESİNE İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 14.8.2003 GÜNLÜ, 29 SAYILI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1412 s. MülgaCMUK/326 (1)

 • 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMLAR İÇİN AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 14151 SAYILI PARSELDE BULUNAN YAPIDA RUHSAT VE EKİ MİMARİ PROJESİNE AYKIRI İMALATLAR YAPILDIĞINDAN BAHİSLE İMAR KANUNUNU BİNANIN PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNE GETİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE BELEDİYECE YIKILARAK MASRAFLARIN MAL SAHİBİNDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 1416 SAYILI ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…Milli Güvenlik Kurulunca…” VE “…üyeliği, mensubiyeti veya…” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 1453 SAYILI ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA KANUNDA 7070 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMENİN İPTALİ (1)

 • 1475 SAYILI İŞ KANUNU'NUN YÜRÜLÜKTE OLAN 14. MADDEESİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN ÖDENİR VE KIDEM TAZMİNATLARININ YILLIK MİKTARI TAVAN OLARAK ADLANDIRILAN DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ EN YÜKSEK DEVLET MEMURUNA 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BİR HİZMET YILI İÇİN ÖDENECEK AZAMİ EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİ GEÇEMEZ (1)

 • 1475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (4)

 • 1475 SAYILI YASAYA MUHALEFET (1)

 • 1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNUNUN KAPSAMI (1)

 • 1479 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI EŞ VE BABA ÜZERİNDEN HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞU SIFATIYLA ÇİFT ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE EŞİ ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALMAKTA OLANA HAKKI DOĞURAN OLAY TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTEKİ YASAL MEVZUAT GEREĞİNCE BABASI ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI TAHSİS EDİLEMEYECEĞİ GİBİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA DA ÇİFT AYLIĞA HAK KAZANAMADIĞI (1)

 • 1479 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE SİGORTALI BABA ÜZERİNDEN HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞU SIFATIYLA ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIK İSTEMİNDE 01.10.2008 TARİHİNDEN SONRAKİ TESPİT İSTEMİNE YÖNELİK OLATAK 5510 SAYILI YASANIN 4/1-B MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DEĞERLENDİRME İLE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞININ SON BULDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI KANUNA TABİ HİZMETİ BULUNAN VE BU KANUNA GÖRE YURT DIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİ BAĞ-KURA BORÇLANANLARIN BORÇLANDIKLARI SÜRELER BAĞ-KURDAN AYRILDIKLARI SON BASAMAK ÜZERİNDEN TALEBE BAKILMAKSIZIN BASAMAK İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLİR (1)

 • 1479 SAYILI KANUNA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI YASA KAPSAMINDA BAĞKUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI YASA KAPSAMINDA BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN İPTALİ VE 01.02.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK (1)

 • 1479 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ (1)

 • 1479 SAYILI YASAYA TABİ OLDUĞU TARİHLER ARASINDAKİ SİGORTALILIĞIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1479 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALI OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 149 NOLU DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (1)

 • 15 18 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIK HAKKINDA YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİ İLE İNDİRİM YAPILMASI (1)

 • 15 18 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIKLAR HAKKINDA SOSYAL İNCELEME YAPTIRILIP RAPORUNUN ALDIRILMAMASI VE SOSYAL İNCELEME RAPORU ALDIRILMAMA NEDENİNİN GEREKÇELİ KARARDA TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 15 EYLÜL VE SONRASINDA AYRILANLARDAN İSE BARINMA HİZMETİ ALDIĞI AYLAR VE İÇİNDE BULUNULAN AYIN ÜCRETİNİN TAMAMI VE KALAN AYLARA AİT BARINMA HİZMETİ ÜCRETİNİN %30’UNUN ALINMASI (1)

 • 15 GÜN SÜREYLE MÜZİK YAYINININ DURDURULMASINA KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • 15 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDE AÇILMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN BU DAVALI ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN BU NEDENLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 15 SAATLİK NÖBET (1)

 • 15 TAM YIL HİZMET SÜRESİNİN BULUNMAMASI NEDENİYLE REDDİ (1)

 • 15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜNE KARŞI KOYAN SİVİLLERİN BU EYLEMLERİ NEDENİYLE SORUMLULUKLARININ BULUNMAMASINA İLİŞKİN KURALIN ANAYASA’YA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 15 YAŞINDAKİ TANIKLARIN YEMİNSİZ DİNLENMESİ (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜN ZORLA IRZINA GEÇMEK (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK HAKKINDA DURUŞMA AÇMADAN CEZA KARARNAMESİ İLE HÜKÜM TESİSİ (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK HAKKINDA İDARİ PARA CEZASININ UYGULANAMAYACAĞI (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK KATILANIN RIZASIYLA BİLE GERÇEKLEŞMİŞ OLSA BU EYLEMİN KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURE İLE GİRDİĞİ CİNSEL İLİŞKİYİ KAYDA ALDIĞI MAĞDURENİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİĞİ VE BU KAYITLARI CEP TELEFONUNUN HAFIZA KARTINDA SAKLADIĞI (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURENİN IRZINA GEÇMEK (2)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURENİN RIZASIYLA BİLE GERÇEKLEŞMİŞ OLSA BU EYLEM KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNU OLUŞTURMAKTADIR (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ KENDİSİNE AİT EVİNİN İÇERİSİNE DAVET EDEREK GÖĞÜSLERİNİ VE KALÇASINI ELLEDİĞİ DURUM (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURUN ZORLA IRZINA GEÇME (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURUN ZORLA IRZINA GEÇMEBİLEŞİK SUÇ (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN MAĞDUR (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN MAĞDUREYE YÖNELİK KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK (4)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA YAŞI NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMASI (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖZ KIZININ ZORLA IRZINA GEÇMEK (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK (2)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK HAKKINDA HÜKMÜN GİZLİ TEFHİM EDİLMESİ (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜKLE GAYRİRESMİ EVLİLİK (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜKLE RIZAEN CİNSEL İLİŞKİ (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLARDA KÜÇÜĞÜN RIZASININ ÖNEMİNİN BULUNMADIĞI DURUM (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN CEZAİ SORUMLULUĞUNDA SAĞLIK RAPORU ALINMASI ŞARTI (1)

 • 15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN CİNSEL AMAÇLI OLARAK ALIKONULMALARINA GÖSTERDİKLERİ RIZANIN BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLAMAYACAĞI (1)

 • 15 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜN RIZASI İLE IRZINA GEÇMEK VE ALIKOYMAK (1)

 • 15 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK (1)

 • 15 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK (3)

 • 15 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK HAKKINDA 1/2 ORANINDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMEKSİZİN 1/3 ORANINDA İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE FAZLA CEZA TAYİNİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ (1)

 • 15 YAŞINI TAMAMLAMIŞ AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLAN KÜÇÜK (1)

 • 15 YAŞINI TAMAMLAYIP 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK (1)

 • 15 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİ (1)

 • 15 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİNİ DOLDURMUŞ OLDUĞUNDAN YAŞ HARİÇ EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETMİŞ OLMASI NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ALMAYA HAK KAZANDIĞI HALDE ÖDENMEDİĞİ (1)

 • 15 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİNİ KADIN İSE 50 ERKEK İSE 55 YAŞINI DOLDURMUŞ VE 3600 GÜN MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMİ ÖDEMİŞ BULUNANLARA İSTEKLERİ HALİNDE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANACAĞI DÜZENLENMİŞTİR (1)

 • 15 YILLIK UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKİRKEN EKSİK İNCELEME VE YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE GÖRE SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİNİN HATALI OLMASI (1)

 • 15 YILLIK UZATMALI DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU ANLAŞILMAKLA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVALARININ DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 15, 20, 25 YIL ÖNCESİNE AİT ÜÇ AYRI DÖNEMDE ÇEKİLMİŞ STEREOSKOPİK HAVA FOTOĞRAFLARI İKMAL EDİLEREK YEREL BİLİRKİŞİ KURULU VE TARAF TANIKLARI İLE JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİSİ, 3 KİŞİLİK ZİRAAT MÜHENDİSLERİ BİLİRKİŞİ KURULU, FEN BİLİRKİŞİSİ KATILIMI İLE YENİDEN KEŞİF YAPILMASININ GEREKMESİ (1)

 • 15.01.2016 TARİH VE 2016/1 SAYILI DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARINDA DEĞİŞİKLİK (1)

 • 15.08.2009 TARİH VE 27320 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 15/18 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUĞA SOSYAL YÖNDEN İNCELEME YAPTIRILMASININ ZORUNLU OLMADIĞI - 16 Yaşındaki Suça Sürüklenen Çocuğun, Kendisiyle Aynı Lisede Bir Alt Sınıfta Öğrenim Gören ve Samimi Arkadaşı Olan 15 Yaşındaki Mağdurla Tartıştığı - Ardından, Daha Önce Mağdur Tarafından Kendisine Gönderilen ve Üzerine Şort İle Askılı Tişört Giymiş Olan Mağdurun Evde Tek Başına Dans Ederken Çektiği Videoyu, Whatsapp Adlı Uygulama Üzerinden, Tanığa, Mağdurun Rızası Olmaksızın Gönderdiği - Görüntü veya Seslerin İfşa Edilmesi Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunu Oluşturduğu - Fiil İşlendiği Sırada 15-18 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal Yönden İnceleme Yaptırılmasının Zorunlu Olmadığı - Ancak Mahkemece Sosyal İnceleme Raporuna Gerek Görülmediği Takdirde Gerekçesinin Kararda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu (1)

 • 15/5/1959 TARİHLİ VE 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN KAPSAMINDA VERİLEN TAPUNUN İPTALİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • 1512 SAYILI NOTERLİK KANUNUNUN 109. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN, İKİNCİ CÜMLESİNİN VE İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1512 SAYILI NOTERLİK KANUNUNUN 111. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN VE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 15-18 ARALIĞINDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN UYGULAMA YAPILIRKEN 5237 SAYILI TCK'NIN 31/3 MADDESİ UYARINCA CEZADA İNDİRİM YAPILMAMASI (1)

 • 152 NUMARALI ÖDEME EMRİ (1)

 • 155 GÜNLÜK SİGORTALILIK SÜRESİNİN İKMALİ SONRASI TAKİP EDEN AY BAŞINDAN İTİBAREN DAVACIYA YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ GEREKTİĞİ VE 2926 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK BAĞLANAN İLK TAHSİS TARİHİ OLAN 01.04.2002 TARİHİ İLE AYLIK BAĞLANMASI GEREKEN İKİNCİ TAHSİS TARİHİ ARASINDAKİ AYLIK FARKLARININ KURUMCA İSTİRDADININ MÜMKÜN OLDUĞU NAZARA ALINARAK VARILACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • 1567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (17)

 • 1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET (1)

 • 1567 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ (2)

 • 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU'NUN 153. MADDESİNE EKLENEN “GEBE VEYA RAHMİNDEKİ BEBEK İÇİN TIBBİ ZORUNLULUK BULUNMASI HÂLİNDE DOĞUM, SEZARYEN AMELİYATI İLE YAPTIRILABİLİR.” BİÇİMİNDEKİ İKİNCİ FIKRANIN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 16 YAŞIN DOLDURULMASI (2)

 • 16 YAŞINDA OLAN VE BİRDEN FAZLA KEZ EVDEN KAÇAN MAĞDUR (1)

 • 16.07.2012 OLAN ŞİKAYET TARİHİNİN GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINDA 07.10.2013 OLARAK YAZILMIŞ OLMASI (1)

 • 16/4/2017 TARİHLİ HALKOYLAMASI DEVAM EDERKEN YÜKSEK SEÇİM KURULU TARAFINDAN SANDIK KURULU MÜHRÜ TAŞIMAYAN OY PUSULASI VE ZARFLARIN GEÇERLİ SAYILMASINA DAİR KARAR NEDENİYLE SEÇME HAKKI VE BAĞLANTILI OLARAK ETKİLİ BAŞVURU HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDİASINA İLİŞKİN BAŞVURU KONU BAKIMINDAN YETKİSİZLİK NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • 1608 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 1608 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN 33. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “Birlik,...” VE “…birlik üyelerine disiplin cezası verir.” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ İLE İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN 34. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “Disiplin Kurulunun görevleri; yönetmelikte belli edilen disiplin fiilleri hakkında yönetmelik gereğince disiplin cezaları vermektir.” HÜKMÜNÜN İPTALİ İLE ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “…Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 163 ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İŞLEMİ (1)

 • 163 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (1)

 • 163 ÖRNEK ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ (1)

 • 1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNUNUN 153. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...VEYA KARI KOCA GİBİ HERHANGİ BİR KİMSE İLE NİKÂHSIZ OLARAK DEVAMLI SURETTE YAŞAMAKTA...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNUNUN 153. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN (A) FIKRASININ İPTALİ HAKKINDA (1)

 • 1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNUNUN 67. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 1632 SAYILI ASKERÎ CEZA KANUNUNUN EK 13. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1632 SAYILI ASKERÎ CEZA KANUNUNUN EK 15. MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASINDA YER ALAN ‘‘...gibi...’’ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1632 SAYILI ASKERÎ CEZA KANUNUNUN EK 15. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “…ya da resen…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNUNUN EK 8. MADDESİNE 6763 SAYILI KANUN İLE EKLENEN FIKRANIN “SIRF ASKERÎ SUÇLAR İLE HAPİS CEZASININ ÜST SINIRI ÜÇ AYI GEÇEN ASKERÎ SUÇLAR HAKKINDA,...” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 169. MADDEYE DAYANAN İTİRAZLAR (1)

 • 17 YAŞINI BİTİRMİŞ BİR ÇOCUĞA KAYYIM ATANMAMIŞ OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK EVLAT EDİNİLENİN MENFAATİNİ AĞIR BİÇİMDE ZEDELEYEK OLMASI (1)

 • 17/7/2004 TARİHLİ VE 5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YAPILAN TALEP NETİCESİNDE HÜKMEDİLEN TAZMİNAT MİKTARININ ZARARLARI KARŞILAMADIĞI (1)

 • 1700 SAYILI DAHİLİYE MEMURLARI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ HAKKINDA (1)

 • 1705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (4)

 • 1705 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (2)

 • 1734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU’NUN 43. MADDESİNİN ONBİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN "ADAY, ÖĞRETMENLER HAKKINDA UYGULANMAZ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN 43 ÜNCÜ MADDESİNE EKLENEN ALTINCI FIKRANIN BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “YAZILI VE SÖZLÜ SINAVA” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1764 SAYILI İLAMIN 27 NCİ MADDESİ İLE İLE 1.165,50 TL. NİN TAZMİNİNE DAİR HÜKME İTİRAZ ETMEKTE İSE DE, AYNI TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • 1764 SAYILI İLAMIN 31 İNCİ MADDESİ İLE 3.185,22 TL. NİN TAZMİNİNE DAİR HÜKME İTİRAZ (1)

 • 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 29. MADDESİNİN ONUNCU FIKRASINDA YER ALAN “...GRUP BAŞKANLIKLARINDA GÖREVLENDİRİLMELERİ VE... ” VE “...YER DEĞİŞTİRMELERİNE..." İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 18 AY SÜREYLE İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 18 YAŞ (1)

 • 18 YAŞ İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞILACAĞI KABULÜ İLE HESAPLAMA YAPILMASI (1)

 • 18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİNDE HUKUKİ YARARIN BULUNMASI (1)

 • 18 YAŞINA KADAR OLAN DÖNEMİN HESAPLANAN TOPLAM MADDİ ZARARDAN DÜŞÜLMESİ (1)

 • 18 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUK LEHİNE YARDIM NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜĞE CİNSEL SALDIRI (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜN ÇEK DÜZENLEYEMEMESİ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN SAVUNMASINI YAPMASI İÇİN ZORUNLU MÜDAFİİ GÖREVLENDİRİLMESİ NEDENİYLE MÜDAFİİYE ÖDENEN ÜCRETİN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA YARGILAMA GİDERİ OLARAK YÜKLETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ SURETİYLE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEKİ DÜZENLEMEYE AYKIRILIK MEYDANA GETİRİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK HÜKÜMLÜ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURE (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYE YÖNELİK EYLEM (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN MAĞDURA ZORUNLU OLDUĞU HALDE VEKİL TAYİN EDİLMEMESİ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIĞIN ÇEK KEŞİDE ETMESİ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK (4)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK CEZASINDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKİR (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK HAKKINDA HÜKMEDİLEN PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞU ANLAŞILAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNDAN DOLAYI TAYİN EDİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI YERİNE ÇEVRİLEN TEDBİRE UYMAMASI HALİNDE KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ İNFAZININ MÜMKÜN OLMADIĞI SEÇENEK TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA VERİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ GEREĞİ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK (6)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIKLARIN SAVUNMALARINI YAPMAK ÜZERE ZORUNLU SAVUNMAN GÖREVLENDİRİLMESİ NEDENİYLE SAVUNMANA ÖDENEN AVUKATLIK ÜCRETİNİN SANIKLARA YARGILAMA GİDERİ OLARAK YÜKLETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİN ADİL YARGILANMA HAKKINA AÇIKÇA AYKIRI OLMASI (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN SAVUNMASINI YAPMAK ÜZERE ZORUNLU MÜDAFİİ GÖREVLENDİRİLMESİ NEDENİYLE MÜDAFİİYE ÖDENEN ÜCRETİN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA YARGILAMA GİDERİ OLARAK YÜKLETİLEMEYECEĞİ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN SAVUNMASINI YAPMAK ÜZERE ZORUNLU MÜDAFİİ GÖREVLENDİRİLMESİ NEDENİYLE MÜDAFİYE ÖDENEN ÜCRETİN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA YÜKLETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN SAVUNMASINI YAPMASI İÇİN ZORUNLU MÜDAFİİ GÖREVLENDİRİLMESİ NEDENİYLE MÜDAFİİYE ÖDENEN ÜCRETİN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA YÜKLENMESİ HATALIDIR (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HALİNDE DENETİM SÜRESİ 3 YILDIR (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE İÇKİ SUNUMU YAPILDIĞINDAN BAHİSLE DAVACI ŞİRKETİN UYARILMASI YOLUNDA TESİS EDİLEN BAŞKANLIK İŞLEMİNDE YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUNLUK DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN İDARE MAHKEMESİ KARARINDA İSE HUKUKİ İSABET BULUNMAMAKTADIR (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE TEKERRÜR HÜKÜMLERİ UYGULANMAMASI (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE VERİLEN KISA SÜRELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALAR (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN ÇOCUK KABUL EDİLMESİ (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN ÇOCUK OLMASI (1)

 • 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN PARA CEZALARI (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINA TABİ OLANLARIN SİGORTALILIK SÜRESİ 18 YAŞINI DOLDURDUKLARI TARİHTE BAŞLADIĞI KABUL EDİLİR (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINA TABİ OLANLARIN SİGORTALILIK SÜRESİ 18 YAŞINI DOLDURDUKLARI TARİHTE BAŞLAMIŞ KABUL EDİLECEĞİ ANCAK BU TARİHTEN ÖNCEKİ SÜRELER İÇİN ÖDENEN MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMLERİ PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESABINA DAHİL EDİLECEĞİ (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCE MALÛLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINA TÂBİ OLANLARIN SİGORTALILIK SÜRESİ 18 YAŞINI DOLDURDUKLARI TARİHTE BAŞLAMIŞ KABUL EDİLİR - Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri, Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dâhil Edilir (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINA TÂBİ OLANLARIN SİGORTALILIK SÜRESİ 18 YAŞINI DOLDURDUKLARI TARİHTE BAŞLAMIŞ OLUR (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINA TABİ OLANLARIN SİGORTALILIK SÜRESİNİN 18 YAŞINI DOLDURDUKLARI TARİHTE BAŞLAMIŞ KABUL EDİLECEĞİ (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINA TABİ OLANLARIN SİGORTALILIK SÜRESİNİN 18 YAŞININ İKMAL EDİLDİĞİ TARİHTE BAŞLAMIŞ OLACAĞI (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASINA TABİ OLANLARIN SİGORTALILIK SÜRESİNİN 18 YAŞINI DOLDURDUKLARI TARİHTE BAŞLAMIŞ KABUL EDİLECEĞİ (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ İÇİN ÖDENEN MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI PRİMLERİNİN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARINA DAHİL EDİLEREK HEM YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARINDA HEM DE YAŞLILIK AYLIĞI HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ (1)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALI ÇALIŞMALAR (5)

 • 18 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK DURUMU (3)

 • 18 YAŞINI BİTİREN ÇIRAKLARA İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (2)

 • 18 YAŞINI BİTİRİNCEYE KADAR KORUNMA KARARININ GEÇERLİ OLMASI (1)

 • 18 YAŞINI BİTİRMEDİĞİ ANLAŞILAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN MÜDAFİİ BULUNDURULMAKSIZIN HÜKÜMLÜLÜĞÜNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLAN SANIK (1)

 • 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK (1)

 • 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK (1)

 • 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK HAKKINDA ÖNÖDEME İHTARI (1)

 • 18 YAŞINI DOLDURAN VE EĞİTİM GÖRMEYEN YETİM ERKEK ÇOCUKLARINA AYLIK BAĞLANABİLMESİ İÇİN "MALÜL VE MUHTAÇ OLMA" KOŞULLARININ BİRLİKTE ARANILACAĞI (1)

 • 18 YAŞINI DOLDURANIN YARALANDIRILMASI (1)

 • 18 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK (3)

 • 18 YAŞINI DOLDURMUŞ OLAN SANIK (1)

 • 18 YAŞINI İKMAL ETMEMİŞ OLAN SANIĞIN CEZASININ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • 18 YAŞINI İKMAL ETTİĞİ DÖNEME KADARKİ EYLEMLERİNİN ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI 18 YAŞINI İKMAL ETTİKTEN SONRAKİ EYLEMLERİNİN İSE NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNU OLUŞTURDUĞU (1)

 • 18 YAŞINI TAMAMLAMADAN ÖNCEKİ TARİHİN HÜKME ESAS ALINDIĞI (1)

 • 18 YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ VE DOSYADA MEVCUT ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE HAPİS CEZASINA MAHKUMİYETİ BULUNMAYAN SUÇU SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL VE MALA ZARAR VERME SUÇLARINDAN BELİRLENEN HAPİS CEZALARININ KISA SÜRELİ OLMASI (1)

 • 18 YAŞINI TAMAMLAYINCAYA KADAR YETİŞTİRME YURDUNDA KALDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 18 YAŞTAN ÖNCEKİ SÜRELERİN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESABINA DAHİL EDİLMEK ÜZERE TESBİTİ GEREKTİĞİ (1)

 • 18.07.2009 TARİH VE 27292 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (5)

 • 18.07.2009 TARİH VE 27292 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN; EK-3 SAYILI ÇİZELGESİNİN "ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ" YAN DALINI DÜZENLEYEN 11. SATIRI İLE 11. MADDESİNİN (Ç) VE (G) BENTLERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI; 4. MADDESİNİN (J) BENDİ; 27. MADDESİNİN 2., 3. VE 4. FIKRALARI, 28. MADDESİNİN 3. FIKRASI, GEÇİCİ 2. MADDESİNİN 1. FIKRASI, GEÇİCİ 3. MADDESİNİN 1. FIKRASI YÖNÜNDEN YÜRÜTMENİN DURDURULMAIS İSTEMİ (1)

 • 1807 LİTRE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI YAPAN SANIĞIN CEZASININ TEŞDİDEN VERİLEREK DOSYA İÇERİĞİNE UYGUN DÜŞMEYEN VE YASAL OLMAYAN GEREKÇEYLE ASGARİ HADDEN UZAKLAŞILARAK FAZLA MİKTARDA CEZA TAYİNİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • 1853 SAYILI EK İLAMIN 1. MADDESİYLE VERİLEN TAZMİN HÜKMÜNÜN AYNI TAZMİN HÜKMÜNDE MECLİS ÜYESİ SIFATIYLA İŞTİRAKİ BULUNANIN BAŞVURUSU ÜZERİNE DÜZENLENEN TEMYİZ KURULU KARARI İLE BOZULDUĞU (1)

 • 19/12/1997 TARİHİNDE AÇILAN MENİ MÜDAHALE ECRİMİSİL VE TAZMİNAT DAVASININ 1/11/2012 TARİHİNE KADAR DEVAM ETTİĞİ (1)

 • 1918 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI (1)

 • 1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (19)

 • 1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET (2)

 • 1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (6)

 • 1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (17)

 • 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU UYARINCA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAMASI SONUCU KAMU ZARARINA NEDEN OLUNDUĞU (15)

 • 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN MÜKERRER 120. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...VE CEZA...'” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 31. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “Çalışma gücünün…” İBARESİNİN VE ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1948 1958 YILLARI ARASINDA T C EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI OLARAK ÇALIŞTIĞI DÖNEME İLİŞKİN EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ÖDEME TARİHİNDEKİ KATSAYILAR ÜZERİNDEN ALMAK İÇİN DAVA AÇTIĞI (1)

 • 1963 YILINDA YAPILAN KADASTRO SIRASINDA TESPİT HARİCİ BIRAKILAN TAŞINMAZLAR HAKKINDA KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TESCİL İSTEMİ (1)

 • 1967 YILINDA YAPILAN KADASTRO TESPİTİ İLE ÇAP VE TAPU KAYITLARI OLUŞAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNBE İNŞAAT YAPILMASI HALİNDE İYİNİYET VARLIĞINDAN SÖZ EDİLMEMEMESİ SEBEBİ İLE TEMLİKEN TESCİL İSTEMİNİN REDDİNİN GEREKMESİ (1)

 • 1983 SONRASI KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA UZLAŞMANIN DAVA ŞARTI OLMADIĞI - Dava Konusu Taşınmaza El Konulma Tarihinin Tespit Edilmesi Gerektiği - 04.11.1983 Tarihinden Sonra El Atılmış İse Uzlaşma Usulünün Dava Şartı Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği (1)

 • 1983 YILINDAN SONRA ALINAN KAMUŞLAŞTIRMA KARARININ TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ - Davalı Tarafından Dava Konusu Taşınmazlara 1983 Tarihinden Sonra El Atıldığı Anlaşılmakla Bu Taşınmazlar Yönünden Açılan Davada Uzlaşma Usulünün Uygulanamayacağı - İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Davalı Tarafından 1988 Yılında Kamulaştırma Kararı Alındığı - Kamulaştırma İşlemlerinin Davacılara Tebliğ Edilmediği - Davacılar Yönünden Geçerli Bir Kamulaştırmanın Söz Konusu Olmadığı (1)

 • 1983 YILINDAN SONRAKİ EL KOYMAYA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELLERİNE DAİR DAVA VE TAKİPLERDE MAHKEME VE İCRA HARÇLARI İLE HER TÜRLÜ VEKALET ÜCRETLERİNİN MAKTU HESAPLANMASI SÖZ KONUSU OLMAYIP NİSPİ OLARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 1984 YILINA İLİŞKİN OLARAK YÜKÜMLÜ ŞİRKET ADINA SALINAN AĞIR KUSUR CEZALI TAPU HARCI İLE CİNS TASHİHİ HARCININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 1985 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ İHTİRAZİ KAYITLA VEREN ANCAK İSTEMİ KABUL EDİLMEYEREK KOOPERATİF ADINA TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİNİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • 1985 YILINDA AİT OLUP YATIRILAN VE DAVANIN UZAMASI HALİNDE YATIRILACAK BİNA VERGİSİ İLE TEMİZLEME VE AYDINLATMA HARÇLARININ İADESİ İLE TAPU HARCI VE SEHVEN YATIRILAN BEDELİN İADESİNİN GEREKTİĞİ İDDİASIYLA İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1987 YILINDA EVLENDİĞİ EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE TAŞINMAZIN EDİNİLEREK MURİSİ ADINA TESCİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLAYARAK EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ İSTEMİ (1)

 • 1988-2008 YILLARI ARASINDA GEÇEN ÇALIŞMA SÜRESİ İÇERİSİNDE HER AY İÇİN 30 GÜN ÜZERİNDEN KURUMA BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1989 YILINDA BULGARİSTANDAN ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULARAK TÜRKİYEYE GELEN DAVALUNUN GÖÇMEN EVLERİ PROJESİNDE BORÇLANDIRILARAK KONUT SATIN ALMASINDA DAHA ÖNCE YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEMENİN KONUT MALİYETİNDEN DÜŞÜLMESİ İSTEMİ (1)

 • 1990-1999 YILLARI KAZANÇLARININ SADECE ÇALIŞTIĞI PRİM ÖDEME GÜN SAYILARINI DİKKATE ALINARAK GÖSTERGESİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1991 DE EVLENEN TARAFLARIN EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN MESKENİN DAVALI ADINA TESCİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLAYARAK EDİNİLMİŞ MAL NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN TAPUSUNUN İPTALİYLE ½ PAYIN DAVACI ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • 1994 DE EVLENDİKLERİ DAVALI ÜZERİNDE KAYITLI BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN VEKİL EDENİN KATKILARIYLA ALINDIĞI DAVALININ “BU EVİ BENİM ÜZERİME YAPMAZSAN SENDEN BOŞANIRIM” DEMESİ SÖZÜ (1)

 • 1994 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN FON PAYI NİSPETİNİN % 7 OLMASI GEREKTİĞİ YOLUNDAKİ İHTİRAZİ KAYDIN KABUL EDİLMEYEREK % 10 NİSPET ÜZERİNDEN TAHAKKUK ETTİRİLEN FON PAYININ % 3 ORANINDAKİ KISMININ DAVA KONUSU YAPILDIĞI (1)

 • 1997-2001 YILLARI ARASINDAKİ YERSİZ ÖDEME BORCUNDAN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ VE KURUM'UN FAİZ TALEBİNİN HAKSIZ BULUNDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 1998 1999 VE 2000 TAKVİM YILLARINDA SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇLARINDAN KAMU DAVASI (1)

 • 1998 MALİ YILI SONUNDA NET KÖMÜR SATIŞLARINDAN OLUŞAN YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRİ ÜZERİNDEN İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 1999 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE OĞULLARI VE ANNESİNİN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK VEFAT ETTİĞİ DAVALININ BİNANIN YAPIMINDA ÇALIŞAN MÜTEAHHİT OLDUĞU İDDİASI (1)

 • 1999-2002 DÖNEMLERİNE AİT ÖDENMEYEN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ KAYNAKLI KAMU BORCU NEDENİYLE EMEKLİ AYLIĞINA HACİZ KONULDUĞU (1)