Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • 2 - … Vergi Mahkemesinin … Tarih ve E:…, K:… Sayılı ısrar Kararının Onanmasina, (1)

 • 2 ADET ÇEKE DAYALI İCRA TAKİBİ YAPILDIĞI (1)

 • 2 ADET ÇEKTEN DOLAYI BORÇLU OLMADIKLARININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 2 ADET TABANCAYI SATARKEN YAKALANMAK (1)

 • 2 HAFTA İÇERİSİNDE GÖREVSİZLİK KARARI VEREN MAHKEMEYE BAŞVURULMASI ÜZERİNE DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ GEREKİR (1)

 • 2 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ KONUSUNDA TARAFLAR ARASINDA BİR UYUŞMAZLIK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • 2 YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASINA İLİŞKİN MAHKUMİYETLER (3)

 • 2 YILDA 4 ÜRÜN MÜNAVEBEYE ALINMASI SURETİYLE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR (1)

 • 2 YILLIK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANAMAMASI (2)

 • 2 YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRESİ (3)

 • 2 YILLIK SÜRE (1)

 • 2 YILLIK SÜRE GEÇMEDEN KIYMET TAKDİRİ İSTENEMEMESİ (1)

 • 2 YILLIK SÜRE GEÇMEDEN YENİDEN KIYMET TAKDİRİ İSTENEMEMESİ (2)

 • 2 YILLIK SÜRENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (1)

 • 2. ALACAKLILAR TOPLANTISINDA DAVANIN İFLAS İDARESİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEMESİNİN KARARLAŞTIRILMASI (1)

 • 2. BİLİRKİŞİNİN ÇALIŞMA HEYETİNE ALINMAMASI (1)

 • 2. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI (2)

 • 2. DERECE DOĞAL SİT VE TURİZM ALANI (1)

 • 2. EL ARAÇ SATIMINDA AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU - Satım Sözleşmesinde Satıcı Alıcıya Karşı Herhangi Bir Surette Bildirdiği Niteliklerin Satılanda Bulunmaması Sebebiyle Sorumlu Olduğu Gibi Nitelik veya Niteliği Etkileyen Niceliğine Aykırı Olan Kullanım Amacı Bakımından Değerini ve Alıcının Ondan Beklediği Faydaları Ortadan Kaldıran veya Önemli Ölçüde Azaltan Maddi, Hukuki Yada Ekonomik Ayıpların Bulunmasından da Sorumlu Olur - Satıcı Ayıpların Varlığını Bilmese Bile Bundan Davacıya Karşı Sorumludur (1)

 • 2. GRUP YAPI (1)

 • 2. HUKUK DAİRESİ (2)

 • 2. İHTARNAMENİN TEBLİĞ TARİHİNDEN TAKİP TARİHİNE KADAR ECRİMİSİL HESAPLANMASININ GEREKMESİ (1)

 • 2. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE (1)

 • 2. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI (1)

 • 2. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE (2)

 • 2. SINIF GSM OLAN HURDA DEPOSUNA RUHSAT VERME (1)

 • 2.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINA ÖZÜRLÜ KONTENJANINDAN ALINARAK DEVLET MEMURA OLAN VE HALEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE BAĞLI ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA SİVİL MEMUR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2.DERECE USULSÜZLÜK CEZASININ TAHSİLİ (1)

 • 2/3 CM.'LİK KESİ SONUCU HAYATİ TEHLİKE (1)

 • 2/A VEYA 2/B BELİRTMELERİNİN TERKİNİ VE İADE EDİLECEK TAŞINMAZLAR (1)

 • 2/B ALANI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ (1)

 • 2/B ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI EYLEMLİ ORMAN ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ (1)

 • 2/B ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL (1)

 • 2/B ALANLARINDA GÜNCELLEME VE TEKNİK MEVZUATA GÖRE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ YOLUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA POLİGONUN KADASTROYA TABİ TUTULMADIĞI (1)

 • 2/B ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE MALİYE BAKANLIĞININ TASARRUFUNA GEÇECEĞİ (1)

 • 2/B ÇALIŞMALARI (2)

 • 2/B GEREĞİNCE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN ALANLARA İLİŞKİN ŞERHLERİN SİLİNMESİ (1)

 • 2/B İDDİASINA DAYALI MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI (1)

 • 2/B İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • 2/B İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • 2/B KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ (2)

 • 2/B MADDE ALANLARINDA YAPILAN KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ EDİLDİĞİ (1)

 • 2/B MADDE UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNE ADINA TESPİT VE TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN BEYANLAR HANESİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 2/B MADDE UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • 2/B MADDE UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (2)

 • 2/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ (3)

 • 2/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZTAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİNE SAHİP (1)

 • 2/B MADDESİ GEREĞİ ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL (3)

 • 2/B MADDESİ GEREĞİ ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ (1)

 • 2/B MADDESİ GEREĞİ ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN PARSELİN TAPU KAYDININ İPTAL VE TESCİLİ (1)

 • 2/B MADDESİ GEREĞİNCE ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKAN TAŞINMAZ (3)

 • 2/B MADDESİ GEREĞİNCE ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ (1)

 • 2/B MADDESİ GEREĞİNCE ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL (2)

 • 2/B MADDESİ GEREĞİNCE ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ (2)

 • 2/B MADDESİ GEREĞİNCE ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL (2)

 • 2/B MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • 2/B MADDESİNE DAYANILARAK AÇILAN DAVALARDA TAŞINMAZIN FİİLEN KULLANILDIĞININ İSPATI (1)

 • 2/B NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESPİT EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • 2/B NİTELİĞİ TAŞIMADIKLARI VE BAZILARININ İSE EYLEMLERİ ORMAN OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİĞİ (1)

 • 2/B PARSELLERİNE KOMŞU BULUNAN PARSELLERDE ÖLÇÜ TERSİMAT VE HATALI ORMAN PAFTASI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANDIĞI BELİRTİLEN DÜZELTME İŞLEMİNİN YAPILDIĞI (1)

 • 2/B SAHASINDA KALAN TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL DAVASI (1)

 • 2/B ŞERHİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • 2/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ (1)

 • 2/B TUTANAĞINDA YER ALAN İŞGALCİ VE NİTELİĞE DAİR BEYANLARA İTİRAZ (1)

 • 2/B UYARINCA YAPILAN ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESBİTİ İSTEMİ (1)

 • 2/B UYGULAMA ALNINDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ (2)

 • 2/B UYGULAMA YETKİSİ (1)

 • 2/B UYGULAMALARININ HATALI OLMASI (1)

 • 2/B UYGULAMASI (33)

 • 2/B UYGULAMASI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ (1)

 • 2/B UYGULAMASI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ (5)

 • 2/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZDA KULLANIM DURUMUNA İTİRAZ (1)

 • 2/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ (14)

 • 2/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZDA BULUNAN KULLANIM DURUMUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 2/B UYGULAMASI VE APLİKASYONUN KESİNLEŞMEMESİ (1)

 • 2/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (9)

 • 2/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (2)

 • 2/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ (1)

 • 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ (3)

 • 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ DAVASI (10)

 • 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ VE TESCİL DAVASI (1)

 • 2/B UYGULAMASINA KONU OLAN YERLER (1)

 • 2/B UYGULAMASINA TABİ OLAMAYAN YERLER (1)

 • 2/B UYGULAMASININ İLAN EDİLMEDEN SONUÇ DOĞURMAMASI (1)

 • 2/B UYGULAMASININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • 2/B UYGULAMASIYLA ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN GAYRİMENKUL (1)

 • 2/BH UYGULAMASINA İTİRAZ (1)

 • 20 KIDEM YILINI DOLDURDUĞUNDAN BAHİSLE 90 GÜNLÜK NORMAL ÜCRETİ TUTARINDA KIDEM TEŞVİKİ PRİMİ ALMAYA HAK KAZANDIĞI İDDİASI (1)

 • 20 MAYIS 2010 TARİHİNDE YASADIŞI BİR ÖRGÜT OLAN PKK YA ÜYE OLMA ŞÜPHESİYLE YAKALANMIŞTIR (1)

 • 20 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE VE SONRASINDA VERİLEN TEMYİZ İNCELEMESİNDEN GEÇMEYEN KARARLARA KARŞI YASA YOLUNA GİDİLMESİ HALİNDE DOSYANIN İSTİNAFA GÖNDERİLMESİNİN ZORUNLU OLMASI (1)

 • 20 YIL SÜREYLE ZİLYET EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN TAŞINMAZLARIN İMAR İHYA EDİLDİĞİNİN VE ZİLYETLİĞİN BAŞLANGIÇ VE SÜRESİNİN KULLANILIP KULLANILMADIĞININ VE TASARRUF SINIRLARININ NE OLDUĞUNUN YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIK SÖZLERİ YANINDA TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN KONUMUNUN VE KULLANIM DURUMUNUN İSE BİLİMSEL YÖNTEMLE KESİN OLARAK BELİRLENMESİ GEREKİR (1)

 • 20 YILDAN FAZLA SÜRELİ TASARRUF ŞARTI (1)

 • 20 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (2)

 • 20 YILLIK İKTİSAP ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ (2)

 • 20 YILLIK KAZANMA SÜRESİNİN DOLMAMASI (5)

 • 20 YILLIK SÜRENİN DOLMAMIŞ OLMASI (1)

 • 20 YILLIK SÜRENİN GERÇEKLEŞMEMESİ (1)

 • 20 YILLIK SÜREYLE MALİK SIFATIYLA ZİLYETLİKTE BULUNDURMA KOŞULU GERÇEKLEŞTİĞİNDEN TAPUNUN TALEP EDEN ADINA TESCİLİNİE KARAR VERİLMESİ (1)

 • 20 YILLIK TASARRUF MECBURİYETİ (5)

 • 20 YILLIK TASARRUF SÜRESİ (1)

 • 20 YILLIK ZAMAN AŞIMININ DOLDUĞU VE MÜLKİYETİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA İDAREYE GEÇTİĞİNİ İDDİASI (1)

 • 20 YILLIK ZAMANAŞIMI (3)

 • 20 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLUP DOLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • 20 YILLIK ZİLYETLİK SÜRESİ (12)

 • 20 YILLIK ZİLYETLİK SÜRESİ 20 SENELİK KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • 20 YILLIK ZİLYETLİK SÜRESİNİN DOLMAMASI (1)

 • 20 YILLIK ZİLYETLİK SÜRESİNİN HENÜZ DOLMAMASI (1)

 • 20/02/2005 TARİHİNDEN İTİBAREN SSK'YA AİT SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ NEDENİYLE SSK İŞTİRAKÇİLERİNİN BAKANLIĞA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE MUAYENE TETKİK VE TEDAVİLERİ İLE VERİLEN HİZMET VE BUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEMEK AMACIYLA TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜNE AYKIRI İŞ VE İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KURUM ZARARININ TAHSİLİ TALEP EDİLDİĞİNDEN DAVANIN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKMESİ (1)

 • 20/02/2005 TARİHİNDEN İTİBAREN SSK'YA AİT SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ NEDENİYLE, SSK İŞTİRAKÇİLERİNİN DAVALI BAKANLIĞA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE MUAYENE TETKİK VE TEDAVİLERİ İLE VERİLEN HİZMET VE BUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEMEK AMACIYLA TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜNE AYKIRI İŞ VE İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KURUM ZARARININ TAHSİLİ TALEP EDİLDİĞİNDEN DAVANIN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKMESİ (1)

 • 200 TÜRK LİRASI ÜSTÜ OLARAK ALDIĞI 190 TÜRK LİRASININ İÇİNDEN 100 TÜRK LİRASINI GİZLİCE ALDIĞI (1)

 • 2000 YILINDA TEMİN EDİLDİĞİ ANLAŞILAN KLOZET LAVABO VE DUŞ TEKNESİ FİYATLARININ DAVA TARİHİ OLAN 2003 YILI FİYATLARINA GÜNCELLENDİĞİ VE 2003 YILI FİYATLARINA GÖRE HESAPLAMA YAPILDIĞI (1)

 • 2001 2002 VE 2003 YILLARINA İLİŞKİN OLARAK SALINAN CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TERKİNİ İSTEMİYLE YAPILAN DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN 2001 VE 2002 YILLARINA AİT KISMININ REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2001 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ (1)

 • 2002 KPSS YERLEŞTİRMELERİNİN YAPILDIĞI TARİHTEN, İNFAZ VE KORUMA MEMURU OLARAK GÖREVE BAŞLADIĞI TARİHE KADAR GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN MAAŞ KAYBININ ÖDENMESİ İSTEMİ - İptal Davasının Devamı Sırasında E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Çalışmaya Başladığı - Danıştayca Verilen İptal Kararının Gerekçesi Doğrultusunda 3. Tercihi Olan Tapu Kadastro Sicil Memurluğuna Yerleştirmesinin Yapıldığı (1)

 • 2002 YILINA AİT VERGİ VE CEZANIN İSE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SON YILI İÇERİSİNDE TARH VE TEBLİĞ EDİLDİĞİ BU DURUMDA DÜZELTME ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BİR YIL UZAYACAĞI (1)

 • 2002 YILINDAN SONRA EDİNİLEN MALLARDAN İSE KATILMA ALACAĞI HAKKI BULUNDUĞU (1)

 • 2002/3 SAYILI KAMU İHALE TEBLİĞİ'NİN 1. MADDESİNİN İPTALİ (1)

 • 2003 YILI MAHALLİ PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE BEDELİ KONUSUNDA UZMAN İNŞAAT BİLİRKİŞİSİNDEN RAPOR ALINIP SONUCUNA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 2003 YILINDA GERÇEKLEŞEN EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMAK SUÇLARININ YASADA GEREKTİRDİĞİ CEZASININ TÜRÜ VE ÜST SINIRI İTİBARİYLE TABİ OLDUĞU DAVA ZAMANAŞIMININ SUÇ TARİHLERİNDEN HÜKÜM TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİĞİ GÖZETİLMELİDİR (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 72. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE AÇILAN...” İBARESİ İLE ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU'NA 7141 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİYLE EKLENEN ÖZEL OKULLAR İLE ÖZEL ÖĞRENCİ YURT VE BENZERİ KURUMLARIN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ HACZİ BAŞLIKLI 362/A MADDESİNİN İPTALİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 128/A MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 278. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ (1) NUMARALI BENDİNDE YER ALAN “…usul ve…” VE “…sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar,…” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 278. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ (1) NUMARALI BENDİNDE YER ALAN “Karı ve koca ile...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 278. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ 3494 SAYILI KANUNUN 53. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN (1) NUMARALI BENDİNDE YER ALAN “...NESEBEN VEYA... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 279. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (2) NUMARALI BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 280. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…karı veya kocası,...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN 308/C MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “…ve 206 ncı madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir;…” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 339. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 339. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 345/b MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...veya artırmaya katılmayan...” İBARESİ İLE İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 5358 SAYILI KANUNUN 15. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 344. MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 5358 SAYILI KANUNUN 8. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 337/A MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 2004 TAKVİM YILINDA SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU (1)

 • 2004 VE 2005 YILLARINDA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN PLASTİK KIRIKLARI, ÇAPAK, GRANÜL GİBİ HURDA VE ATIKLARININ KATMA DEĞER VERGİSİNDEN (KDV) İSTİSNA OLDUĞU YÖNÜNDE DEFTERDARLIK TARAFINDAN GÖRÜŞ VERİLDİĞİ HÂLDE DAHA SONRA RESEN YAPILAN TARH İŞLEMLERİ SONUCU VERGİ ÖDENMESİ VE AYNI KONUYA İLİŞKİN DAVALARDA FARKLI KARARLAR VERİLMESİ NEDENLERİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • 2004 YILI KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ (2)

 • 2004 YILINA İLİŞKİN OLARAK DAVACI ADINA SALINACAK KATMA DEĞER VERGİSİNİN EN GEÇ 31.12.2009 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI GEREKTİĞİNDEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA 30.03.2010 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ TERKİNİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • 2004 YILINDA BİR KISIM ALIŞLARINI SAHTE FATURA İLE BELGELENDİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ŞİRKET ADINA RESEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ İLE KESİLEN VERGİ ZİYASI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 2004/7674 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA EK KARARIN 15İNCİ MADDESİNİN 2711.21.00.00.00 TARİFE VE İSTATİSTİK POZİSYONUNDAKİ GAZ HALİNDEKİ DOĞALGAZIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2005 İLE 2009 YILLARINDA EĞLENCE VERGİSİNE TABİ BAZI MÜKELLEFLERDEN VERGİ TAHSİLAT İŞLEMİNİN YAPILMADIĞI GEREKÇESİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • 2005 YILI VE ÖNCESİ İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ İLE BU SÜRELERİN SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 2006 AĞUSTOS 2007 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA İŞVERENLER NEZDİNDE ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 2006 YILINA AİT DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMEDİĞİNDEN BAHİSLE SALINAN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI, CEZALI KATMA DEĞER VERGİLERİ İLE VERGİ ZİYAI CEZALARININ TEKERRÜRLÜ KISIMLARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 2006 YILINA KADAR DAVACI İŞÇİYE SAĞLANAN HAKLARIN VERİLMEMESİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA İŞÇİ ALEYHİNE ESASLI DEĞİŞİKLİK OLUŞTURDUĞU İDDİASI (1)

 • 2006 YILINDA BİR KÖYDE GERÇEKLEŞEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU İKİ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ CEZA SORUŞTURMASI VE KAMU DAVASININ ETKİLİ YÜRÜTÜLMEMESİ NEDENİYLE YAŞAM HAKKININ USUL BOYUTU İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • 2006 YILINDA İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLMEYEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • 2007 87 SAYILI GENELGE'NİN 1 VE 7 MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2007 TAKVİM YILINDA SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK SUÇLARINDAN DAVA AÇILDIĞI SAHTE FATURA KULLANMAK VE SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇLARININ BİRBİRİNDEN AYRI VE BAĞIMSIZ SUÇLARI OLUŞTURDUĞU GİBİ AYNI TAKVİM YILINDA BİRDEN FAZLA FATURA KULLANILMASI NEDENİYLE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI DA GEREKTİĞİ (1)

 • 2007 YILINA AİT GELİR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ VERGİ ZİYAI CEZASI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VE GECİKME FAİZİNDEN OLUŞAN BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2007 YILINDA YAPILAN İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI MÜLAKAT SINAVI’NIN VE BU SINAVDA BAŞARISIZ SAYILMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • 2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTA ÖĞRETİM/ÖNLİSANS KILAVUZUNDA YER ALAN DÜZENLEMENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2008 VE 2009 YILLARINA AİT KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMEDİĞİNİ BELİRTEREK KİRA ALACAĞININ 01/08/2008 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 2008 YILI SERBEST PİYASA FİYATLARIYLA AYIBIN GİDERİLME BEDELİNİN HESAPLANMASI VE SONUCUNA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • 2008 YILINDA TESBİT EDİLMİŞ HASTALIK VE MALULİYETTE YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN UZATILIP UZATILAMADIĞINI USULEN TESBİT ETMEK GEREKTİĞİ (1)

 • 2008 YILINDAN GERİYE DÖNÜK OLARAK 5 YILLIK BORÇLANMA HAKKININ TORBA YASA YOLU İLE VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 2009 VE 2010 YILLARINA AİT İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE YÜKLENDİĞİ KATMA DEĞER VERGİLERİNİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • 2009 YILI EKİM AYINDAN İTİBAREN AYRI YAŞADIKLARI DÖNEMDE İSE NAFAKALARI ALACAKLIYA ELDEN ÖDEDİĞİ (1)

 • 2009 YILI SÖZLEŞMESİNİN 1 YIL SÜREYLE TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLDİĞİ (1)

 • 2009 YILI ŞUBAT AYI İLE 2012 YILI HAZİRAN AYLARI ARASI 28 AYLIK KİRA BEDELİ VE İŞLEMİŞ FAİZİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 2009 YILINA İLİŞKİN AĞUSTOS VE EYLÜL AYI ÜCRET ALACAĞININ ÖDENMEDİĞİ BU ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 2009 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞININ İADESİ TALEBİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2009 YILININ EKİM, KASIM VE ARALIK AYLARI İÇİN BAŞKAN YARDIMCISI ÖDENEĞİNİN 2/3’Ü ORANINDA ÖDEME YAPILMASI NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • 2010 YILI KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA GİRMİŞ OLAN DAVACININ SINAVDA KOPYA ÇEKENLERİN SINAVLARININ GEÇERSİZ SAYILMASI SONUCUNDA YENİ DURUMA GÖRE PUANININ YENİDEN HESAPLANARAK GERİYE DÖNÜK YERLEŞTİRME HAKKI TANINMASI İSTEMİ (1)

 • 2010 YILINDA KURULAN SAHA DOLABININ TAŞINMAZDAKİ KULLANIMINA İZİNLERİNİN OLMASI İHTARNAME TEBLİĞİ TARİHİ İTİBARIYLA DAVACININ KULLANIM İZNİNİ GERİ ALDIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ (1)

 • 2011 /OCAK, NİSAN, ARALIK DÖNEMLERİ İÇİN RE'SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ - Mahkemece Dava Konusu Tarhiyatların Dayanağını Oluşturan ve 2010/ağustos - Ekim Dönemleri İçin Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisine Karşı Açılan Davada Verilen Karara Atıf Yapılarak Reddedildiği - Kararın Danıştayca Bozulduğu - Kararın Düzeltilmesi İsteminin de Reddedildiği - Vergi Mahkemesince Oluşan Hukuki Durum Göz Önüne Alınmak Suretiyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • 2011 YILINDAN BERİ YAPILAN SEÇİMLERDE OY KULLANAMAMIŞ VE HÜKÜMLÜ OLDUĞU SÜRECE GELECEK SEÇİMLERDE DE OY KULLANAMAYACAK OLDUĞU (1)

 • 2012 YILI MAYIS AYI İLE 2013 YILI AĞUSTOS AYLARI ARASI KİRA PARALARININ TAHSİLİNİ İSTEMİ (1)

 • 2012 YILI VE ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR NEDENİ İLE İŞİN NORMAL İŞLEYİŞİNİN BOZULDUĞU İŞ YERİNDEKİ UYUMUN OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ VE BU NEDENLERLE İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMININ BEKLENEMEYECEĞİ KABUL ETMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • 2012 YILINDA ASKERLİK HİZMETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINA İLİŞKİN ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YAPILMADIĞI (1)

 • 2012 YILINDA ŞANLIURFA (E) TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA ÇIKAN YANGINDA ARALARINDA BAŞVURUCUNUN OĞLUNUN DA BULUNDUĞU ON ÜÇ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYA İLİŞKİN ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YAPILMADIĞI (1)

 • 2013 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KİRA PARASININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 2014 YGS'DE SORULACAK SORULARIN %20SİNİN YAYIMLANMASINA İLİŞKİN ÖSYM YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İLE 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNUNUN 2. MADDESİNİN 3. FIKRASINDA YER ALAN "ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN UYGULANAN SINAVLARA AİT SORU VE CEVAPLAR BU KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR." CÜMLESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI İSTEMİ (1)

 • 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF 1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ORTAK SINAVINA KATILAN DAVACI TARAFINDAN, BAHSE KONU SINAVIN A VE C KİTAPÇIKLARI 17. SORUSUNUN B VE D KİTAPÇIKLARI 20. SORU İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2016/9154 SAYILI KARARNAME'NİN EKİ GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA YAZ SAATİ UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ - Ülkemizde Esas Olarak Uygulanması Gereken Saatin Kış Saati Olduğu - Bunun İstisnasını İse, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Belirtilmek ve Bir Saati Aşmamak Şartıyla Yaz Saati Uygulanması Konusunda Bakanlar Kuruluna Tanınan Yetkinin Oluşturduğu - Yasayla Bakanlar Kurulu’na Tanınan Yetkinin Sınırlı Bir Yetki Olduğu - Bu Yetkinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Belirtilmek ve Bir Saati Aşmamak Şartıyla Kullanılacağı - Yasanın Söz Konusu Yetkinin Süreklilik Arzedecek Şekilde Kullanılması Konusunda Bakanlar Kuruluna Bir Yetki Vermediği - 2016/9154 Sayılı Kararnamenin Eki Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Kararda, Bakanlar Kurulu’na Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Belirlemek Suretiyle Yaz Saati Uygulanması Konusunda Verilen Yetkinin Sürekli Hale Getirilerek Kanunun Verdiği Yetki Kullanımının Aşıldığı - Yaz Saati Uygulamasının Kalıcı Hale Getirilmesi Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı (1)

 • 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN "GENEL HÜKÜMLER" İLE “ÜCRET TARİFESİ" BÖLÜMÜNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ - Tarifenin 17. Maddesinin 2. Fıkrası Uygulamada Tereddüt Doğuracağından Bu Maddeye İlişkin Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - 22. Maddesi Düzenleme Hukuka ve Hak Arama Özgürlüğüne Aykırı Olduğundan Bu Maddeye İlişkin Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - 6. Maddesi Uygulamada Tereddüte Mahal Verilmesi Nedeniyle Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - 7. Maddesi Belirtilen Zaman Dilimlerinde Ekonomik Verilerin Çok Üzerinde Yapılan Artışın Haklı Bir Nedeni Bulunmadığından Bir Önceki Tarifeye Göre Bu Maddede Yapılan Artışa İlişkin Yürütmenin Durdurulması Gerektiği (2)

 • 2017 YILI UZMAN JANDARMALIKTAN ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ SINAVI SONUCUNDA YETERLİLİK SINAVINDAN BAŞARISIZ SAYILARAK İLİŞİĞİN KESİLMESİNE DAİR YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesinde Uzman Jandarma Çavuş Olarak Görev Yapmakta İken, Astsubay Olabilmek İçin Jandarma Genel Komutanlığınca Açılan Sınavlara Başvurulduğu - Sağlık Kontrolleri, Spor Testi ve Sözlü Sınavda da Başarılı Olunarak, Astsubay Kursiyeri Olarak Eğitim Almaya Başlandığı - Eğitim Sonunda Tâbi Tutuldukları Spor, Atış ve Akademik Konulardan Oluşan Yeterlilik Sınavında, Puanlarının, Yönetmelikle Başarılı Sayılabilmek İçin Belirlenen 60 Puanın Altında Kalması Nedeniyle, Eğitim Merkezlerinden Çıkarılmaları Üzerine İşlemlerin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Eğitim Öğretim Yönetmeliği Hükümlerine Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Yeterlilik Sınavında Başarısız Sayılma Sonucu Tesis Edilen İlişik Kesme İşlemlerinin Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • 2019 YILI AAÜT UYARINCA TOPLAMDA YÜZ ELLİDEN FAZLA AÇILAN SERİ DAVALARDA HER BİR DOSYA İÇİN AYRI AYRI TAM ÜCRETİN %30'U ORANINDA AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEĞİ DÜZENLEMESİNİN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULMUŞ İSE DE KONUYA İLİŞKİN DAVA SAYISININ 150’DEN FAZLA OLDUĞU DA GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA DAVALI İDARE LEHİNE TAM ÜCRETİN %30'U ORANINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ - Geçici Barınma Merkezinde Alt İşveren İşçisi Olarak Çalışan Davacı Tarafından, Sürekli İşçi Olarak Atanma Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Kararın Seri Dosyalarda Vekalet Ücretine İlişkin Kısmına İlişkin İstinaf İncelemesi Yapıldığı - 2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Toplamda Yüz Elliden Fazla Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücretin %30'U Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedileceğinin Düzenlendiği - Karar Tarihindeki 2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Seri Davalarda Ücreti Düzenleyen Maddesiyle Önceki Tarifelerin Aynı Konuyu Düzenleyen Maddelerinin Yargı Kararı İle Hukuka Aykırı Bulunduğu - Anılan Yargı Kararlarında Yer Verilen Gerekçeler Karşısında, Konuya İlişkin Dava Sayısı da Göz Önüne Alındığında, Davalı İdare Lehine Tam Ücretin %30'U Oranında Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • 2020 YILI PROTOKOLÜNDE BELİRTİLEN HASTALARIN REÇETE MUHTEVİYATI İLAÇLARI ALIP ALMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMEMİŞ OLMASI HATALI OLMASI (1)

 • 2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN’UN 2. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...hane içinde kişi başına düşen ortalama ...” İBARESİNİN VE ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KENDİSİNE AYLIK BAĞLANAN DAVACININ YAPILAN ARAŞTIRMA NETİCESİNDE KOŞULLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLDİĞİNDEN YERSİZ ÖDENEN ALACAĞIN DAVALIDAN TAHSİLİ (1)

 • 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KENDİSİNE AYLIK BAĞLANAN DAVALININ KOŞULLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLDİĞİNDEN YERSİZ ÖDENEN ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KENDİSİNE AYLIK BAĞLANAN DAVALININ YAPILAN ARAŞTIRMA NETİCESİNDE KOŞULLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLDİĞİNDEN YERSİZ ÖDENEN ALACAĞIN DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KENDİSİNE AYLIK BAĞLANAN DAVALININ, YAPILAN ARAŞTIRMA NETİCESİNDE KOŞULLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLDİĞİNDEN YERSİZ ÖDENEN ALACAĞIN DAVALIDAN TAHSİLİNİ İSTEMİ (1)

 • 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YERSİZ VEYA FAZLA ÖDENMİŞ AYLIKLAR SEBEBİYLE İLGİLİLER ADINA ÇIKARILMIŞ OLAN BORÇ VE PARA CEZALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN FAİZLER TERKİN EDİLMİŞ SAYILACAĞI VE HAKLARINDA HERHANGİ BİR ADLİ İDARİ VE İCRAİ TAKİBAT YAPILMAYACAĞI (1)

 • 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YERSİZ VEYA FAZLA ÖDENMİŞ AYLIKLAR SEBEBİYLE İLGİLİLER ADINA ÇIKARILMIŞ OLAN BORÇ VE PARA CEZALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN FAİZLER TERKİN EDİLMİŞ SAYILIR VE HAKLARINDA HERHANGİ BİR ADLİ İDARİ VE İCRAİ TAKİBAT YAPILMAZ (1)

 • 2022 YILI YARIŞ PROGRAMI VE GENEL HÜKÜMLERİNİN İPTALİ VE YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • 209 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNUN 5. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...MEMURLAR VE SÖZLEŞMELİ...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 209 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNUN 5. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “…disiplin durumu,…” VE “…yönetmelikle…” İBARELERİNİN VE ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN KALAN KISMININ İPTALLERİ (1)

 • 21 YIL KIDEMİ BULUNAN İŞÇİNİN TAZMİNATINDAN VAZGEÇEREK İSTİFA ETMESİNİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU - Davacının Davalı İşyerinde 21 Yıl 2 Ay Hizmeti Bulunduğundan Tazminat Hakkından Vazgeçecek Şekilde Davranmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - İşçi Lehine Yorum İlkesi de Dikkate Alınarak Tazminatlara Hak Kazanacak Şekilde İşverenlik Tarafından İş Akdine Son Verildiği - Asıl Davada Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Kabulüne Karar Verilir İken Karşı Davanın da Kabulüne Karar Verildiği - Dosya İçeriğinden; Davalı/Karşı Davacının, Karşı Davaya Konu Ettiği Davacının Eylemleri Nedeniyle Hakkında Ceza Davasının Açıldığı ve Yargılamasının Devam Ettiğini Beyan Ettiği - Bu Durumda, Ceza Yargılaması Sonucunda Verilecek Karar Bu Davayı Etkileyeceğinden Söz Konusu Davanın Bekletici Mesele Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • 21.12.2012 TARİHLİ TUTANAKTA BAHSİ GEÇEN EYLEMLERİN AYDINLATILMASINA YÖNELİK TUTANAKTA İMZASI BULUNAN VE GÖRGÜYE DAYALI BİLGİLERİ OLDUĞU ANLAŞILAN TUTANAK TANIKLARI OLAN KOLLUK GÖREVLİLERİ DİNLENİLMEDEN EKSİK İNCELEMEYLE YAZILI BİÇİMDE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • 210 SAYILI DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUNA BAĞLI “DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU”NUN (6) NUMARALI SIRASININ (C) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNUN 56/A MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ “…veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde askerî birlik komutanının veya askerî kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri…” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ (1)

 • 211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNUN 56/B MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…gerektiğinde el ile…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNUN 56/B MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN İKİNCİ CÜMLEDE YER ALAN “…aracı,…” İBARESİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNUN 56/B MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN İKİNCİ CÜMLEDE YER ALAN “…üstleri,…” ve “…eşyaları…” İBARELERİ YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI KANUNA MUHALEFET (3)

 • 213 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU UYARINCA HER YIL BELİRLENEN YENİDEN DEĞERLEME ORANI UYGULANMAK SURETİYLE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 102. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...TAYİN OLUNACAK MÜNASİP BİR SÜRE...’’ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesine göre "mükellef" tabiri hem vergi mükellefini hem de vergi sorumlusunu kapsamaktadır. Buna göre vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden(düşen) gerçek veya tüzelkişidir. "Vergi sorumlusu" ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇUNDAN VERİLEN HÜKMÜN ALEYHE BOZULMASI HALİNDE DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMECE SANIKTAN BOZMAYA KARŞI DİYECEĞİNİN SORULMASI ZORUNLU OLUP MÜDAFİİN DİNLENİLMESİ İLE YETİNİLEMEZ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 107/A MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 120. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ SON CÜMLESİNDE YER ALAN “...BİR YIL...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 153/A MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 153/A MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 153/A MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme zammı tatbik edilerek mükelleften,...” VE “...6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilir.” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 153/A MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 160/A MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “…vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin edilir…” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 23/1/2008 TARİHLİ VE 5728 SAYILI KANUNUN 276. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 359. MADDESİNİN (a) FIKRASININ (2) NUMARALI BENDİNDE YER ALAN “…gizleyenler…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 339. MADDESİNDE YER ALAN “Vergi ziyaına sebebiyet vermekten…”, “…vergi ziyaında beş,…” VE “…vergi ziyaı cezası yüzde elli,…” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 340. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ VE İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 353. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1) NUMARALI BENDİNİN “...bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi... ” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 359. MADDESİNE (ç) FIKRASINDAN SONRA GELEN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 359. MADDESİNİN (b) FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…veya bu belgeleri kullananlar,…” İBARESİNİN VE SON PARAGRAFININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 367. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 367. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 378. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 4369 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 344. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...BU FİLLERE İŞTİRAK EDENLERE İSE BİR KAT... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 7061 SAYILI KANUNUN 17. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN “TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ” BAŞLIKLI 102. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ CÜMLELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 93. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...İLAN YOLU... ” İBARESİNİN, 101. MADDESİNİN, 102. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...İLAN YOLU... ” İBARESİNİN, 103. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1), (2), (3) VE (4) NUMARALI BENTLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN GEÇİCİ 34. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN ANILAN FIKRANIN BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…infaz…” İBARESİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN GEÇİCİ 34. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN MADDENİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…kovuşturma…” İBARESİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN MÜKERRER 355. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “...BU MADDEYE GÖRE UYGULANAN CEZALARDAN AZ OLMAMAK ÜZERE...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 213 SAYILI VUK NIN 359 MADDESİNİN A FIKRASINDAKİ CEZANIN ALT SINIRININ 5728 SAYILI KANUN'UN 276 MADDESİ İLE ALTI AY DAN BİR YIL HAPİS CEZASINA YÜKSELTİLMESİ MADDE METNİNDE 5904 SAYILI KANUNUN 23 MADDESİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE DE CEZANIN ALT SINIRININ ON SEKİZ AYA YÜKSELTİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE ANILAN MADDEDE ÖNGÖRÜLEN HAPİS CEZASININ ASGARİ HADDİNİN BİR YIL OLDUĞU GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 213 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 22 KİŞİLİK DANIŞMA ZİYARETÇİ YÖNLENDİRME VE SEKRETERLİK DESTEK HİZMETLERİ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE ASGARİ ÜCRETİN BELLİ KATI ÜCRET VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN PERSONEL İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN FİYAT FARKININ HATALI HESAP EDİLMESİ (1)

 • 22.03.2012 TARİHİNDE BAŞLATILAN TAKİPTE 20.03.2012 TARİHİNDE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİNİN MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • 22.4.2008 TARİH VE 26855 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNİN 6 NCI BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 22.7.2010 TARİHLİ 5721 SAYILI İŞLEMLE ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ AKYAZI KURVAZİYER LİMAN VE SPOR ALANI DOLGU İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 221 SAYILI AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN MADDELERİNİN İPTALİ (1)

 • 2219 SAYILI HUSUSİ HASTANELER KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 2247 SAYILI YASA’NIN 14. MADDESİNDE BELİRTİLEN BİÇİMDE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI OLUŞMADIĞI GİBİ ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN ÖNCESİNDE İDARİ YARGI YERİNCE VERİLMİŞ KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ BİR GÖREVSİZLİK KARARININ BULUNMAMASI NEDENİYLE 19. MADDEDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN DA OLUŞMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN AYNI YASA’NIN 27. MADDESİ UYARINCA YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMİŞTİR (1)

 • 2247 SAYILI YASADA BELİRTİLEN KOŞULLARIN OLUŞMADIĞI (1)

 • 2247 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMADIĞI (1)

 • 2247 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMEDİĞİ (1)

 • 2247 SAYILI YASANIN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KESİN VE KESİNLEŞMİŞ GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR (1)

 • 2247 SAYILI YASANIN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAN TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN AYNI YASANIN 27. MADDESİ UYARINCA REDDİ GEREKMİŞTİR (1)

 • 2259 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 2279 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 2-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava dört ay içerisinde sonuçlandırılamadığından, Anayasa Mahkemesi’nin 19.12.2013 tarih ve 2013/817 başvuru numaralı 1. bölüm kararı da göz önüne alınarak, kamulaştırma bedeline 11.09.2012 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz yürütülmesi gerektiğinden, (1)

 • 2308 SAYILI ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLÂT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HÂZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUNUN 1., 2., 3. VE 4. MADDELERİNİN İPTALİ (1)

 • 2313 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • 2313 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇUNDA HÜKMÜN GEREKÇE BÖLÜMÜNDE SANIKLARIN LEHİNDEKİ VE ALEYHİNDEKİ DELİLLERİN BELİRTİLMESİ GEREKİR (1)

 • 2313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETMEK (5)

 • 2313 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN EK 2. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (c) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN EK 2. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN “(c)” BENDİ VE “satış dışı yöntemlerle tasfiye” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2313 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMAK (2)

 • 2313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • 2330 SAYILI GEREĞİNCE YAPILAN ÖDEMELER (3)

 • 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • 2368 SAYILI KANUN’UN İDAREYİ BAĞLI YETKİ İÇİNE ALAN BİR NİTELİK TAŞIMADIĞI, İDARENİN HİZMET KOŞULLARINI SAPTAMA KONUSUNDA TAKDİR YETKİSİ BULUNDUĞU (1)

 • 237 SAYILI KANUNA MUHALEFET (1)

 • 24 ADET GAZ DRENAJ BORUSUNUN DİKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİĞİ (1)

 • 24 SAAT ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMASI (4)

 • 24 SAAT ÇALIŞIP 48 SAAT DİNLENME ESASLI ÇALIŞMA SİSTEMİNDE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ - Davacının, Davalı Bakanlığa Bağlı Çocuk Yuvasında 15/10/2010-10/06/2013 Tarihleri Arasında 24 Saat Çalışılıp 48 Saat Dinlenme Esasına Göre, Bir Hafta 3 Gün, Bir Hafta 2 Gün Çalıştığı – 24 Saat Süren Çalışma Sisteminde Günlük 14 Saatin Mesaide Geçtiği ve Çalışma Süresinin Günlük 11 Saatten Fazla Olamayacağı Hususu Dikkate Alınarak, Davacının Bir Hafta 9 Saat, Diğer Hafta 6 Saat Fazla Çalışmasının Bulunduğu - Davacının Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine Denk Gelen Günlerde de Çalışmasını Sürdürdüğü Gözetilerek, Dosyaya Sunulan İmzasız Bordrolarda Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücretlerine Dair Tahakkuk Bulunan Dönemlerin, Ücretinin Yattığı Bankalardan Getirtilecek Ekstrelerle Karşılaştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği – Hükmün Bozulması Gerektiği (1)

 • 24 SAATLİK ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENMELER DIŞINDA KALAN FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİNİN 14 SAAT OLABİLECEĞİ (1)

 • 24 SAATLİK NÖBET (1)

 • 24.11.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİ NİN 08.10.2015 GÜN 2014/140-2015/85 ESAS VE KARAR SAYILI KARARI İLE TCK NIN 53/1-B MADDESİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİ İPTAL EDİLMİŞTİR (1)

 • 24.11.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİ NİN 08.10.2015 GÜN 2014/140-2015/85 ESAS VE KARAR SAYILI KARARI İLE TCK NIN 53/1-B MADDESİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİNİN İPTAL EDİLDİĞİ (1)

 • 24.11.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİNİN 08.10.2015 GÜN, 2014/140- 2015/85 ESAS VE KARAR SAYILI KARARI İLE TCK'NIN 53/1-B MADDESİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİNİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • 24.11.2015 TARİHLİ RESMİ GEZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİNİN 08.10.2015 GÜN 2014/140 2015/85 ESAS VE KARAR SAYILI KARARI İLE TCK'NIN 53/1-B MADDESİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİ İPTAL EDİLMİŞTİR (1)

 • 24.8.2011 TARİH VE 28035 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN 4. MADDESİNİN 1. FIKRASININ ( B ) VE ( EE ). 5. MADDESİNİN 1. FIKRASININ ( D ) BENTLERİNİN. 23. MADDESİNİN 3., 4., 5. VE 6. FIKRALARI İLE 24. MADDESİNİN 7. FIKRASININ, ÇEVRE HUKUKUNDAKİ KİRLETEN ÖDER PRENSİBİNE AYKIRI OLDUĞU, ATIK ÜRETİCİLERİ ARASINDA EŞİTSİZLİK YARATTIĞI, BELEDİYELERE MALİYET YÜKÜ GETİRDİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNA AYKIRI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 24/11/2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİNİN 08/10/2015 GÜN 2014/140 2015/85 ESAS VE KARAR SAYILI KARARI İLE TCK NIN 53/1. MADDESİ UYGULANIRKEN (B) BENDİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİ İPTAL EDİLMİŞTİR (1)

 • 24/11/2015 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİNİN 08/10/2015 GÜN 2014/140 2015/85 ESAS VE KARAR SAYILI KARARI İLE TCK'NIN 53/1. MADDESİ UYGULANIRKEN (B) BENDİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİNİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 2499 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 25 EKİM 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • 25 SENEYİ GEÇENBİR ZAMAN SONRASINDA SERVİS BULUNMASI İDDİASI İLE TALEPTE BULUNULMASI (1)

 • 25 YIL HİZMET KOŞULUNUN YERİNE GETİRİLMEYEN DAVACIYA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • 25.07.2005 TARİH VE 25886 SAYILI RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN XV-İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BAŞLIKLI KISMININ G. TEMİNATLARIN GELİR KAYDEDİLMESİ BAŞLIKLI MADDESİNDE YER ALAN DÜZENLEMENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 25/02/1995 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİYLE, AKSİ YÖNDEKİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • 253 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN "SEVK İRSALİYESİNİN DÜZENLENMESİNDEN SONRA EMTİANIN SEVK EDİLMESİ" BAŞLIKLI ( A/2 ) İŞARETLİ BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ - İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Süresinin İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren Başladığı - Ancak, Bu İşlemlerin Uygulanması Üzerine İlgililerin Düzenleyici İşlem veya Uygulanan İşlem Yahut Her İkisi Aleyhine Birden Dava Açabilecekleri (1)

 • 2531 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN 53/Ç MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (E) BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELE UYGULANACAK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU KARARININ İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ - İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği - Kararda Yer Alan "...her İki Kanunda Bulunmayan Usul Kuralları Açısından Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Yer Alan Usule İlişkin Hükümlerin..." İbaresi Yönünden Yürütmenin Durdurulması Gerektiği (1)

 • 2547 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELE UYGULANACAK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU KARARININ İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ - İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Öngörülen Koşulların Yükseköğretim Genel Kurulunun Toplantısında Alınan Kararda Yer Alan "...her İki Kanunda Bulunmayan Usul Kuralları Açısından Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Yer Alan Usule İlişkin Hükümlerin..." İbaresi Yönünden Birlikte Gerçekleşmiş Olduğu - Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - Kanunda Belirtilen Koşullar Birlikte Gerçekleşmediğinden Davaya Konu Düzenlemenin Diğer Kısımları Yönünden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNUN 54. MADDESİNİN (a) BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNUN 65. MADDESİNİN (a) FIKRASININ 9 NUMARALI ALT BENDİNDE YER ALAN “...ile öğrencilerin...” İBARESİNİN AYNI ALT BENTTE YER ALAN “...disiplin işlemleri...” VE “…ile ilgili hususlar...” İBARELERİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NA EKLENEN GEÇİCİ 64. MADDENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NA EKLENEN GEÇİCİ 77. MADDENİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NA, 19.11.2014 TARİHLİ VE 6569 SAYILI KANUN’UN 32. MADDESİYLE EKLENEN GEÇİCİ 70. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 23. MADDESİNİN (C) FIKRASINDA YER ALAN “...EK KOŞULLAR BELİRLEYEBİLİRLER. ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 24. MADDESİNİN (D) FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...EK KOŞULLAR BELİRLEYEBİLİRLER. ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN EK 11. MADDESİNE EKLENEN BÖLÜMLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN EK 30. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 53. MADDESİNİN (B) FIKRASININ (1), (2), (3), (4) VE (6) NUMARALI BENTLERİNDE YER ALAN “657 SAYILI KANUNDAKİ FİİLLERE İLAVE OLARAK... ” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 53/A MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİNİN İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “SORUŞTURMAYI YAPANIN…” VE “…VERDİĞİ…” İBARELERİNİN İPTALLERİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 53/A MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (b) BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 53/A MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (c) BENDİNİN “…GEREK GÖRÜRSE,…” VE “…TEKRAR…” İBARELERİ İLE “…İSTEYEBİLİR.” İBARESİNİN “…YEBİLİ…” KISMININ İPTALLERİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 53/A MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (c) BENDİNİN KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 53/A MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “SORUŞTURMAYI YAPANIN…” VE “…VERDİĞİ…” İBARELERİ DIŞINDA KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN EK 31. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ “..., mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı...” VE “...Millî Eğitim Bakanlığı tarafından...” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN EK 31. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ “...veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara...” BÖLÜMÜNÜN “...Milli Güvenlik Kurulunca...” İBARESİ İLE KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNUNUN 6. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’UN 21. MADDESİNİN (A) FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2560 SAYILI KANUN İLE İDARELERİN İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN MİKTAR VE ZAMANINI SERBESTÇE BELİRLEYEBİLMESİ (1)

 • 2565 SAYILI ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNUNUN 27/A MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2575 SAYILI DANIŞTAY KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2576 SAYILI BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 21. MADDENİN İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • 2576 SAYILI BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 3/D MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 27. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNA 6552 SAYILI KANUNUN 96. MADDESİYLE EKLENEN 20/B MADDESİ 1.FIKRASININ Ç BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN "KARARIN BOZULMASI" BAŞLIKLI 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU DANIŞTAYIN GÖREV VE YETKİ DIŞINDA BİR İŞE BAKILMIŞ OLMASI HUKUKA AYKIRI KARAR VERİLMESİ USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMIŞ OLUNMASI SEBEPLERİNDEN DOLAYI İNCELENEN KARARI BOZACAĞI (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN "KARARIN DÜZELTİLMESİ" BAŞLIKLI 54. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA, DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNCE VERİLEN KARARLAR HAKKINDA BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE TARAFLARCA KANUNDA SAYILI HALLERDE KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTENEBİLİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 2/1-A MADDESİNDE SAYILAN İPTAL DAVALARI KAPSAMINDA GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLİDİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 20/C MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 45. MADDESİNDE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN TEK HÂKİMLE VERİLEN NİHAÎ KARARLARINA BAŞKA KANUNLARDA AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ MAHKEMELERİN BULUNDUĞU YARGI ÇEVRESİNDEKİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE İTİRAZ EDİLEBİLECEKTİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 45. MADDESİNDE, İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN TEK HÂKİMLE VERİLEN NİHAÎ KARARLARINA, BAŞKA KANUNLARDA AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ MAHKEMELERİN BULUNDUĞU YARGI ÇEVRESİNDEKİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE İTİRAZ EDİLEBİLECEKTİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 45. MADDESİNDE, TEK HAKİMLE VERİLEN NİHAİ KARARLARA, BAŞKA KANUNLARDA AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ MAHKEMELERİN BULUNDUĞU YARGI ÇEVRESİNDEKİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE İTİRAZ EDEBİLİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 45. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “istinafın kanuni süre geçtikten sonra yapılması hâli” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 45. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “…ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde,…” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 46. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİNDE YER ALAN “Konusu yüz bin Türk lirasını aşan...” İBARESİNİN VE (b) BENDİNİN KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 48. MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…ve 6 ncı…” İBARESİNİN “istinafın kanuni süre geçtikten sonra yapılması hâli” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA SAYILAN BOZMA NEDENLERİNDEN HİÇBİRİSİ BULUNMADIĞINDAN BOZMA İSTEMİ YERİNDE GÖRÜLMEYEREK MAHKEME KARARININ ANILAN BÖLÜMÜNÜN ONANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (3)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA SAYILAN BOZMA NEDENLERİNDEN HİÇBİRİSİ BULUNMADIĞINDAN TEMYİZ İSTEMİ YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR (7)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA SAYILAN BOZMA NEDENLERİNDEN HİÇBİRİSİ BULUNMADIĞINDAN TEMYİZ İSTEMİ YERİNDE GÖRÜLMEYEREK ANILAN MAHKEME KARARININ ONANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (2)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA SAYILAN BOZMA NEDENLERİNDEN HİÇBİRİSİ BULUNMADIĞINDAN TEMYİZ İSTEMİ YERİNDE GÖRÜLMEYEREK ANILAN MAHKEME KARARININ ONANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (3)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA SAYILAN BOZMA NEDENLERİNDEN HİÇBİRİSİ BULUNMADIĞINDAN, BOZMA İSTEMİ YERİNDE GÖRÜLMEYEREK ANILAN MAHKEME KARARININ ONANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA SAYILAN BOZMA NEDENLERİNDEN HİÇBİRİSİ BULUNMADIĞINDAN, TEMYİZ İSTEMİ YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA SAYILAN BOZMA NEDENLERİNDEN HİÇBİRİSİ BULUNMADIĞINDAN, TEMYİZ İSTEMİ YERİNDE GÖRÜLMEYEREK ANILAN MAHKEME KARARININ ONANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 50. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 54 MADDESİNİN 1. FIKRASINDA KARAR DÜZELTME SEBEPLERİ SAYILMIŞTIR (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 54. MADDESİNDE YAZILI NEDENLERLE KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTENEBİLİR (1)

 • 2577 SAYILI İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 54. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNCE VERİLEN KARARLAR HAKKINDA BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE TARAFLARCA KANUNDA SAYILI HALLERDE KARARIN DÜZELTİLMESİNİN İSTENEBİLECEĞİ HÜKMÜNE YER VERİLMİŞTİR (12)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 6. MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI VE İTİRAZIN REDDİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN EK 3. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN GEÇİCİ 8. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “ ...KARARIN VERİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN KARARIN BOZULMASI BAŞLIKLI 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU DANIŞTAYIN A) GÖREV VE YETKİ DIŞINDA BİR İŞE BAKILMIŞ OLMASI B) HUKUKA AYKIRI KARAR VERİLMESİ C) USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMIŞ OLUNMASI SEBEPLERİNDEN DOLAYI İNCELENEN KARARI BOZACAĞI KURALINA YER VERİLMİŞTİR (9)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN KARARIN BOZULMASI BAŞLIKLI 49. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA; TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU DANIŞTAYIN A) GÖREV VE YETKİ DIŞINDA BİR İŞE BAKILMIŞ OLMASI B) HUKUKA AYKIRI KARAR VERİLMESİ C) USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMIŞ OLUNMASI SEBEPLERİNDEN DOLAYI İNCELENEN KARARI BOZACAĞI KURALINA YER VERİLMİŞTİR (9)

 • 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN TEMYİZE KONU KARARIN VERİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE OLAN HALİYLE 49. MADDESİNİN 1/B FIKRASI UYARINCA BOZULMASINA, AYNI MADDENİN 3622 SAYILI KANUN'LA DEĞİŞİK 3. FIKRASI GEREĞİNCE VE YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR DA GÖZETİLEREK YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • 2577 SAYILI KANUN UN 20/A KAPSAMINDAKİ İVEDİ YARGILAMA USULÜNE TABİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALARDA İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLARIN TEMYİZ EDİLMESİ SONUCU DANIŞTAY TARAFINDAN VERİLEN BOZMA KARARININ KESİN OLDUĞU BU KARARLARA KARŞI MAHKEMELERİN ISRAR HAKKININ BULUNMADIĞI (1)

 • 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/11/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. (1)

 • 2577 SAYILI KANUN'UN 14. MADDESİNİN 3/F BENDİ VE 15. MADDESİNİN 1/C BENDİ HÜKÜMLERİ UYARINCA YANINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN HASIM MEVKİİNE ALINMAK SURETİYLE DOSYANIN TEKEMMÜL ETTİRİLEREK UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR (1)

 • 2577 SAYILI KANUNUN 15/1-D MADDESİ UYARINCA BU KARARIN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜN İÇERİSİNDE 3. MADDEYE UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENMEK VE NOKSANI TAMAMLANMAK SURETİYLE HARÇ YATIRILMAKSIZIN YENİDEN DAVA AÇMAKTA SERBEST OLMAK ÜZERE DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 2577 SAYILI KANUN'UN YUKARIDA ANILAN MADDELERİ UYARINCA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA HASIM MEVKİİNE ALINMAK SURETİYLE DOSYA TEKEMMÜL ETTİRİLEREK, UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR (1)

 • 2577 SAYILI YASAMIN 20/B MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN ÖZEL YARGILAMA USULÜNE TABİ İŞLEMLERİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ AMACIYLA ARANAN ŞARTLAR (1)

 • 2577 SAYILI YASANIN 31. MADDESİNİN GÖNDERME YAPTIĞI, 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 326. MADDESİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVAYI KAYBEDEN TARAFA YÜKLENECEĞİ 330. MADDESİNDE VEKİL İLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA MAHKEMECE KANUNA GÖRE TAKDİR OLUNACAK VEKÂLET ÜCRETİ TARAF LEHİNE HÜKMEDİLEMEZ (1)

 • 26. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (C) BENDİYLE 10/7/2018 TARİHLİ VE 30474 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN (1) NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ’NİN 485. MADDESİNE EKLENEN (i) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 26.06.2011 TARİHLİ GENEL KURULUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 26.10.2006 TARİHİNDE EŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇTIKLARI TAZMİNAT DAVASINDA YARGILAMANIN HALEN DEVAM ETTİĞİ VE MAKUL SÜREDE SONUÇLANMADIĞI (1)

 • 26.4.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN VE 1.5.2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN BAZI HÜKÜMLERİNİNİ İPTALİ İSTEMİ - Tebliğinin Dava Konusu Edilen Bölümlerinde, Bedelin Döviz Cinsinden veya Dövize Endekslenerek İfade Edildiği İşlemlerde, Bedelin Kısmen veya Tamamen Teslim veya Hizmetin Yapıldığı Tarihten Sonra Ödenmesi Halinde, Satıcı veya Alıcı Lehine Ortaya Çıkan Kur Farkının Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Edileceği ve Teslim veya Hizmetin Yapıldığı Tarihte Bu İşlemler İçin Geçerli Olan Oran Uygulanmak Suretiyle Katma Değer Vergisi Hesaplanacağı Yolunda Düzenleme Yapılmıştır - Mal veya Hizmetin Karşılığını Teşkil Eden Bedelin Döviz İle Hesaplanması Halinde Döviz, Malın Teslimi veya Hizmetin Yapılması İle Gerçekleşen Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Cari Kur Üzerinden Türk Parasına Çevrilerek, Bu Yolla Bulunan Tutar Katma Değer Vergisinin Matrahını Oluşturacaktır -Bedelin Farklı Zamanlarda Ödenmesi Nedeniyle Zaman İçinde Oluşabilecek Kur Farklarının Matraha İlave Edilmesi Mümkün Değildir - İthalatta Verginin Matrahına Dahil Olan Unsurlar Arasında Kur Farkı Açıkça Sayılmasına Rağmen Matraha Dahil Olan Unsurlar Arasında Kur Farkına Yer Verilmemiş Olması da Kanun Koyucunun, İthalat Dışındaki İşlemlerde Kur Farkının Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Edilmesini Amaçlamadığını Gösterir (1)

 • 2659 SAYILI ADLÎ TIP KURUMU KANUNU’NUN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2690 SAYILI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNUNA EKLENEN “YAPI DENETİMİ" BAŞLIKLI EK 1. MADDENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2692 SAYILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNUNUN EK 14. MADDESİNDE YER ALAN “Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve…” VE “…veya resen…” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2692 SAYILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNUNUN EK 4. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasını gerektiren durumlar gibi...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2692 SAYILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNUNUN EK 7. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN“…veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 27.06.2006-01.07.2010 TARİHLERİ ARASINDA DAVALI İŞYERİNDE AYDA 15 GÜN HİZMET AKDİ İLE KISMİ ÇALIŞMA OLARAK ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 27.1.2014 TARİHLİ OTURUMDA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TESPİT EDİLEN BEDELİN HASAR BEDELİNE HÜKMEDİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • 270 SAATLE SINIRLI HÜKÜM DOĞURACAĞI (1)

 • 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA EKLENEN GEÇİCİ 20. MADDENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2738 LİTRE MAZOT ALINMASINA RAĞMEN 5868 LİTRELİK FATURA TEMİN EDİLİP KÖY BÜTÇESİNDEN KARŞILANMIŞ GİBİ HESAPLARA İNTİKAL ETTİRİLDİĞİ (1)

 • 2797 SAYILI YARGITAY KANUNUNUN 15 MADDESİ DİKKATE ALINDIĞINDA DR.M.B.K. TARAFINDAN VERİLEN 18.06.2014 GÜNLÜ DİLEKÇE HAKKINDA HUKUK GENEL KURULUNCA YAPILACAK BİR İŞLEM BULUNMAMAKTADIR (1)

 • 2797 SAYILI YARGITAY KANUNU'NUN 15.MADDESİ DİKKATE ALINDIĞINDA HUKUK GENEL KURULU’NCA YAPILACAK BİR İŞLEM BULUNMAMAKTADIR (1)

 • 2797 SAYILI YARGITAY KANUNUNUN 45. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ VE BEŞİNCİ FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2797 SAYILI YARGITAY KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 102 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI VE İTİRAZIN REDDİ (1)

 • 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 28. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ FIKRALARININ İTİRAZ BAŞVURUSUNDA BULUNAN MAHKEMENİN BAKMAKTA OLDUĞU DAVADA UYGULANMA İMKÂNI BULUNMADIĞINDAN BAŞVURUNUN MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE REDDİ (1)

 • 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 28. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ “…kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef süreler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 6524 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNUN 13/A MADDESİNİN ALTINCI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...disiplin...” İBARESİNİN VE “...disiplin...” İBARESİNDEN SONRA GELEN “…ve…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNUN 15/A MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNUN EK 18. MADDESİNDE YER ALAN “Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve…” VE “…veya resen…” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNUN EK 8. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasını gerektiren durumlar gibi...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2804 SAYILI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNUNUN EK 1. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU’NA EKLENEN BAZI EK MADDELERİN İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (1)

 • 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 158. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN, BEŞİNCİ FIKRASININ DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ CÜMLELERİNİN İPTALLERİ (1)

 • 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 158. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 207 MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin…” İBARESİNİN, İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuat hükümleri…” İBARESİNİN VE KALAN KISMI İLE MADDEYE EKLİ (1) SAYILI LİSTENİN İPTALLERİ (1)

 • 2813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 2813 SAYILI KANUNA AYRILIK SUÇU (1)

 • 2813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ (2)

 • 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET (2)

 • 2822 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETMEK (1)

 • 2822 SAYILI KANUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK (1)

 • 2828 SAYILI KANUN UYARINCA KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR HAKKINDA KORUNMA KARARI ALMA VE KOŞULLARININ VARLIĞI HALİNDE BU KARARI KALDIRMADA AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • 2828 SAYILI KANUNA GÖRE ALINMIŞ OLAN KORUMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNA GÖRE KORUMA KARARI İSTEMİ (1)

 • 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDAKİ TEDBİR KARARLARINDA DA ÇOCUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN GEÇİCİ 16. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNUN 33. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN "GENEL SEÇİMLERDE ÜLKE GENELİNDE, ARA SEÇİMLERDE SEÇİM YAPILAN ÇEVRELERİN TÜMÜNDE, GEÇERLİ OYLARIN % 10 'UNU GEÇMEYEN PARTİLER MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMAZLAR." HÜKMÜNÜN ANAYASAL HAKLARINI İHLAL ETTİĞİ (1)

 • 2847 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN DERNEKLER (1)

 • 2859 SAYILI YASANIN UYGULANMASI (1)

 • 2860 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 2860 SAYILI KANUNA MUHALEFET (2)

 • 2863 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRİLMESİ (1)

 • 2863 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI OLUP OLMADIĞI TASNİF VE TESCİLE TABİ OLUP OLMADIĞI BİLDİRİM ZORUNLULUĞU OLAN ESERLERDEN OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (14)

 • 2863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (6)

 • 2863 SAYILI KANUNA MUHALEFET (3)

 • 2863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETMEK (1)

 • 2863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (5)

 • 2863 SAYILI KANUN'UN 65. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DE DİKKATE ALINARAK SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİR VE TAYİNİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (1)

 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUA MUHALEFET ETMEK (3)

 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU (4)

 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNUN 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ, İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...BİRİNCİ...” SÖZCÜĞÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNUN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (F) BENDİNİN İLK CÜMLESİNDE YER ALAN İBARENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNUN 65. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “...İLE İZİNSİZ İNŞAÎ VE FİZİKİ MÜDAHALE..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2863 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SUÇ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZA BAKIMINDAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 2863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (2)

 • 2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (5)

 • 2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET (2)

 • 2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 2863 SAYILI YASAYADAN DOĞAN UYUŞMAZLIK (1)

 • 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU’NUN 5491 SAYILI KANUN’UN 14. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 20. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 3. MADDEDE YER ALAN “…PLANLAMA AŞAMASI GEÇMİŞ VE İHALE SÜRECİ BAŞLAMIŞ OLAN VEYA...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2872 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 2873 SAYILI MİLLİ PARKLAR KANUNUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUN'UNUN “ECRİMİSİL VE TAHLİYE” BAŞLIKLI 75.MADDESİNİN UYGULANMASI - Belediye Taşınmazları, 5538 Sayılı Kanun'un 26/B Maddesi Uyarınca İl Özel İdareleri ve Son Olarak 5737 Sayılı Kanun'un 79/C Maddesi Uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Ait Taşınmazlar Hakkında da Uygulanması Öngörülmüştür (1)

 • 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 84. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2886 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHLİYE İSTEMİ (1)

 • 29.019,50 TL BEDELLİ FATURA İLE MAL SATTIĞI BORCUNU ÖDEMEMESİ ÜZERİNE ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNİN HAKSIZ İTİRAZ NEDENİYLE DURDUĞUNU İDDİASI (1)

 • 2908 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET (2)

 • 2908 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (1)

 • 2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (1)

 • 2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • 2911 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 2911 SAYILI KANUNA MUHALEFET VE MALA ZARAR VERME SUÇU (1)

 • 2911 SAYILI KANUNUN 32/1 VE 33/1. MADDELERİNE MUHALEFET, SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA VE GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME - Aynı Örgüt Çağrısına İstinaden ve Bir Kaç Gün Devam Eden Olaylarda, Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Eylemlerinin Gerçekleştirildiği - Aynı Suçun Zincirleme Şekilde İşlendiği - Terör Örgütünün Propagandasına Dönüştürülen İzinsiz Gösterilere Elinde Taş İle Katıldığı - Kolluk Kuvvetlerine Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direndiği - Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin Delil Bulunmadığı Halde Atılı Suçlardan Beraati Yerine Yazılı Şekilde Mahkumiyetine Karar Verilmiş Olduğu – Hükmün Bozulmasının Gerekliliği (1)

 • 2911 SAYILI KANUNUN 7. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 2911 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN 22. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez. " İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN 6, 7, 10, 11, 20, 22 VE 23 ÜNCÜ MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN 6. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2911 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMAK (2)

 • 2911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM (1)

 • 2911 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇLARINDAN BERAATLERİNE KARAR VERİLMESİ YERİNE YAZILI BİÇİMDE MAHKUMİYETLERİNE HÜKMOLUNMASI (1)

 • 2911 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 2911 SAYILI YASAYA MUHALEFET VE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA SUÇLARI (1)

 • 2918 SAYILI KANUN TRAFİKLE İLGİLİ KURALLARI ŞARTLARI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BUNLARIN UYGULANMASINI VE DENETLENMESİNİ KAPSADIĞI İÇİN MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMELİDİR (1)

 • 2918 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE ÇIKIŞ İZİN BELGESİ ADI ALTINDA TUTULAN TUTANAĞIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KANUN’DAN DOĞAN SORUMLULUK DAVALARININ ADLİ YARGIDA GÖRÜLECEĞİ (1)

 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (8)

 • 2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • 2918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETMEK SUÇU (3)

 • 2918 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (5)

 • 2918 SAYILI KANUNUN EK İKİNCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILACAK DAVANIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI YERİ GÖREVLİDİR (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 67. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN EK 2. MADDESİNE EKLENEN ÜÇÜNCÜ FIKRADA YER ALAN “…ARAÇ SAHİBİNE…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NDA DA BU PARA CEZASINA İTİRAZ KONUSUNDA GÖREVLİ MAHKEMENİN GÖSTERİLMEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 115. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 31. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “birinci fıkranın … (b) bendine göre araçlarında … takoğraf … kullanmayan … sürücüler…” İBARESİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 31. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN, AYNI FIKRANIN BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “BİRİNCİ FIKRANIN.,.(B) BENDİNE GÖRE ARAÇLARINDA TAKSİMETRE, ...KULLANMAYAN...SÜRÜCÜLER...” İBARESİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 41. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (e) BENDİ İLE DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASINDA YER ALAN “...SÜRÜCÜ BELGESİ İKİ YIL SÜREYLE GERİ ALINIR İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 48. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 48. MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 48. MADDESİNİN ON ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN ‘'...ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması;...” VE “...ayrıca..." İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 65. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…veya tespit edilememesi…” İBARESİNİN ANILAN MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 65. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ “MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ" YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 67. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ “AYRICA, ARAÇ ALTMIŞ GÜN SÜRE İLE TRAFİKTEN MENEDİLİR.” ŞEKLİNDEKİ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN “SÜRÜCÜNÜN ARAÇ SAHİBİ OLMADIĞI HÂL” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 7148 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN EK 2. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ (a) BENDİNİN VE DÖRDÜNCÜ FIKRASININ (a) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 90. MADDESİNİN 1. BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...bu Kanun...” VE “...öngörülen usul ve esaslara tabidir.” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 90. MADDESİNİN 1. BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 90. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 90. MADDESİNİN İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...ve genel şartlarda... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 90. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 92. MADDESİNİN (g) VE (h) BENTLERİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 92. MADDESİNİN (i) BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 92. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (L) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 93. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları,... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 97. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 99. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN EK 2. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILACAK DAVANIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • 2918 SAYILI KTK NUN 109/2 MADDESİ UYARINCA BU SÜRENİN GÖRÜLMEKTE OLAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİN DE GEÇERLİ OLMASI DAVANIN OLAY TARİHİ ÜZERİNDEN ONBEŞ YIL GEÇMEDEN AÇILMIŞ OLMASI KARŞISINDA SOMUT OLAYDA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ (1)

 • 2918 SAYILI YASA GEREĞİ TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN SORUMLULUK DAVALARINDA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 2918 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU BULUNMAYAN DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ HAKKINDAKİ DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • 2918 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞININ İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ (2)

 • 2918 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İLE SÜRÜCÜ BELGESİNİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (2)

 • 2918 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI YASA’NIN 48/5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA İLE UYGULANAN 20 CEZA PUANININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 2918 SAYILI YASADAN DOĞAN SORUMLULUK DAVALARINDA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI (2)

 • 2918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASI (1)

 • 2918 SAYILI YASANIN 110. MADDESİ KANUNUN TRAFİKLE İLGİLİ KURALLARI ŞARTLARI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BUNLARIN UYGULANMASINI VE DENETLENMESİNİ İLGİLİ KURULUŞLARI VE BUNLARIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİNİ KAPSADIĞI DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN BU DAVANIN DA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR (1)

 • 2918 SAYILI YASANIN 48.MADDESİNİN 5.FIKRASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İLE EK 17. MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN ADAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN TUTANAĞIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVALARDA İDARİ YARGINININ GÖREVLİ OLDUĞU - Davacıya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5. Maddesi Uyarınca İdari Para Cezası Verilmiş, Aynı Birim Tarafından, 2918 Sayılı Kanun’un Ek 17. Maddesi Uyarınca Aday Sürücü Belgesinin İptaline Karar Verildiği - Sürücü Belgesinin Belli Bir Süre İçin Geri Alınması Değil İptal Edildiği Dikkate Alındığında Bu Kararın İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari Bir İşlem Olduğu - İdari Para Cezasına Konu İşlem Kapsamında Aynı Kişi İle İlgili Olarak “sürücü Belgesinin İptali” Kararı da Verildiği ve İdari Yargı Yerinde Dava Konusu Edildiği - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın Hukuka Aykırılığı İddiasının Da, İdari Yargı Yerinde Görüleceği - 2918 Sayılı Kanun’un 48. Maddesinin Beşinci Fıkrası Uyarınca Verilen İdari Para Cezası İle Aday Sürücü Belgesinin İptaline Karşı Açılan Davanın Çözümünde İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu (1)

 • 2918 SAYILI YASANIN 98. MADDESİ KAPSAMINDA KALAN TEDAVİ GİDERLERİ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE SGKNIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ VE BU TEDAVİ GİDERLERİ YÖNÜNDEN SGKNIN YASA KAPSAMI DIŞINDA KALAN TEDAVİ GİDERİ BAKICI VEYA TEDAVİYE BAĞLI SAİR GİDERLERDEN İSE DAVALI GÜVENCE HESABININ SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 2918 SAYILI YASAUYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 2924 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE HAK SAHİPLERİ BELİRLENEREK RAYİÇ BEDELİ TAHSİL EDİLEN ANCAK TAPUDA TESCİL İŞLEMİ YAPILMAYAN TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDININ İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • 2926 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ VE 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 2926 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • 2926 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 2926 SAYILI KANUNA TABİ TARIM BAĞKUR SİGORTALILIĞININ VE 6111 SAYILI YASA’DAN YARARLANABİLECEĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ - Ziraat Odası Kaydının ve Tanık Beyanlarının Tek Başına Tarımsal Faaliyeti Kanıtlamaya Yeterli Olmadığı - Davacının Prim Tevkifatı veya Ürün Teslimi Bulunmayan 01.01.2008 Tarihinden Sonraki Döneme İlişkin Olarak Tarımsal Faaliyetinin Devam Edip Etmediği Hususunda Yapılan Araştırmanın Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı (1)

 • 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ (2)

 • 2926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ (1)

 • 2926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALILIK (1)

 • 2926 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞINA DAİR PRİM BORCUNU ÖDEMESİ ÜZERİNE EMEKLİLİĞE HAK KAZANACAĞINDAN VE DAVALI KURUM TARAFINDAN BU TARİH İTİBARİYLE DAVACIYA YAŞLILIK AYLIĞI DA TAHSİS EDİLDİĞİNDEN DAVANIN TÜMDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • 2926 SAYILI YASANIN 36 VE 10.MADDESİNDEKİ ŞARTLARIN DA GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE 506 VE 1479 SAYILI YASALAR KAPSAMINDAKİ KISA SÜRELİ ÇALIŞMALAR DIŞINDA KALAN SÜRELER BAKIMINDAN TARIM BAĞ KUR SİGORTALISI OLUNDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKECEĞİ (1)

 • 2926 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ SİGORALILIK HAKKINDAN VAZGEÇİLEMEYECEĞİ ORTADADIR (1)

 • 2926 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILIK İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK HERHANGİ BİR BAŞVURUSU PRİM ÖDEMESİ TESCİLİ ÜRÜN SATIŞI VEYA BU SATIŞLARDAN YAPILAN PRİM TEVKİFATI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 2933 SAYILI MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN MADALYALARIN GERİ ALINMASINI ÖNGÖREN KURALIN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 2935 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 2937 SAYILI DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNUN 30. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 2937 SAYILI DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNUN 30. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2941 SAYILI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNUNUN 17. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinde yazılı suçları işleyenler…” İBARESİNİN “…26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109, 124, 148, 149, 170 ila 172, 179, 185 ila 188, 190, 202, 213 ila 217, 220, 223, 240, 299 ila 339 uncu maddelerinde belirtilen suçları işleyenler…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN VE ANILAN MADDEYE EKLENEN İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALARIN İPTALLERİ (1)

 • 2941 SAYILI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNUNUN 17. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU’NA EKLENEN GEÇİCİ 14. MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (F) BENDİNDE YER ALAN “...KAMULAŞTIRMA TARİHİNDEKİ...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...BELİRLİ KESİMİ... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN GEÇİCİ 13. MADDESİNİN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNA 6745 SAYILI KANUNUN 34. MADDESİYLE EKLENEN GEÇİCİ 11. MADDENİN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA 6487 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİNE 6459 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİYLE EKLENEN HÜKÜM UYARINCA DAVA DÖRT AY İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILAMADIĞINDAN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 19.12.2013 TARİH VE 2013/817 BAŞVURU NUMARALI 1. BÖLÜM KARARI DA GÖZ ÖNÜNE ALINARAK KAMULAŞTIRMA BEDELİNE KARAR TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN YASAL FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (I) BENDİNDE YER ALAN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BEDEL TESPİTİNDE UYGULANACAK ARTIŞIN BELİRLENEN ARAZİ BEDELİNİN YARISINI GEÇEMEYECEĞİNE DAİR KURALIN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN EK 1. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN HARİCİNDEKİ BÖLÜMÜNÜN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN EK 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN GEÇİCİ 12. MADDENİN İKİNCİ FIKRASININ “DEVAM EDEN DAVA VE İCRA TAKİPLERİ İSE, BU MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.” BİÇİMİNDEKİ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN GEÇİCİ 12. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN GEÇİCİ 16. MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 7.MADDENİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİNDEN VE KAMULAŞTIRMA KANUNU GEREĞİNCE DAVACI YÖNÜNDEN GEÇERLİ BİR KAMULAŞTIRMADAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN HÜKMÜN BOZULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 2942 SAYILI KANUNUN EK 3. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…dava tarihi itibarıyla…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…ek 3 üncü madde hükmü uygulanarak…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2942 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 7. MADDESİNİN ANAYASA MAHKEMESİNİN 13.11.2014 TARİH VE 2013/95 ESAS 2014/176 KARAR SAYILI KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞ OLMASININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 2942 SAYILI YASAYA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (1)

 • 2954 SAYILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU’NUN 56. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN DİSİPLİN CEZALARI... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 2955 SAYILI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU’NA EKLENEN GEÇİCİ 11. MADDENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (1)

 • 298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (2)

 • 298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesinin yürürlükten kaldırılmasının iptali istemi (1)

 • 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş...” ve “...ad çekme suretiyle tespit edilir.” İBARELERİNİN, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN, BEŞİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “Ad çekmeye katılacak hâkimin bulunmaması durumunda ise...” İBARESİNİN, YEDİNCİ CÜMLESİNİN, SEKİZİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN ‘‘Ancak, bu...’’ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 155. MADDESİNİN BAŞLIĞININ “Bakanların yasaklara uymamaları:” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 18. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...ad çekme suretiyle...” ve “...hâkim, kurulun başkanıdır.” İBARELERİNİN, BİRİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “Ad çekmeye katılacak hâkimin bulunmaması durumunda ise...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 65. MADDESİNİN BAŞLIĞININ “Bakanlara ilişkin yasaklar:” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 65. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE VE İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...Başbakan ve...” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 66. MADDESİNDE YER ALAN “...Başbakan,...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 24. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 2981 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN İMAR UYGULAMALARINDAN DOĞAN VE İPOTEKLE TEMİNAT ALTINA ALINANLARDA DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ALACAK VE BEDELLERİNİN BORÇLU İDARELERCE ÖDENECEĞİ (1)

 • 2981 SAYILI YASA GEREĞİ AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 2981 SAYILI YASA GEREĞİ TAPU TAHSİS BELGESİ İSTEMİ (1)

 • 2981 SAYILI YASA’YA DAYANILARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVİNE GİRMEKTEDİR (1)

 • 2981 SAYILI YASAYA DAYANILARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ İDARİ YARGI YERİ GÖREVLİDİR (1)

 • 2B ARAZİSİ (1)

 • 2B UYGULAMALARI (1)

 • 2B UYGULAMASI (3)

 • 2B UYGULAMASININ İPTALİ İLE TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİYLE TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • 2-DAVA KONUSU TAŞINMAZLARDAN 118 ADA 11 VE 13 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARDAN GEÇEN VE TAPU KAYDINDA DA YER ALAN ESKİ İRTİFAKLAR NEDENİYLE MEYDANA GELECEK OLAN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ORANI BELİRLENİP, TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILAN KISMI İÇİN BELİRLENEN BEDELDEN BU ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 2'NCİ DERECENİN 2'NCİ KADEMESİNDEN EMEKLİ OLUNMASI NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)