Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • 3 ADET VİLLA SATIN ALDIĞI VE BEDELİNİ DE ÖDEDİĞİ ANCAK TAPU DEVRİNİN GERÇEKLEŞMEDİĞİ (1)

 • 3 AY İÇERİSİNDE YENİLENMEDİĞİNDEN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMİŞ HÜKÜM DAVALI ORMAN İDARESİ VEKİLİ TARAFINDAN VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLMİŞTİR (1)

 • 3 AYLIK BİRLİKTE ÇALIŞMA KOŞULU (1)

 • 3 AYLIK DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • 3 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (1)

 • 3 AYLIK SÜRE İÇİNDE HARÇ YATIRILARAK DAVANIN YENİLENMESİ (2)

 • 3 AYLIK SÜRENİN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN İHRAÇ KARARININ TEBLİĞİNİN ZORUNLU OLDUĞU ORTAĞIN HARİCEN ÖĞRENMESİNİN SONUCA ETKİSİNİN BULUNMADIĞI (1)

 • 3 AYLIK YENİLEME SÜRESİ (1)

 • 3 GÜN İÇİNDE DELİL DELİLLER İLE BİRLİKTE İTİRAZ SEBEPLERİNİ GÖSTERMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • 3 GÜN SÜRE İLE TİCARET VE SANATTAN MEN EDİLME (1)

 • 3 KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK EYLEMİNDEN DOLAYI UYGULANAN YAPTIRIM KARARI (1)

 • 3 KİŞİLİK JEOLOG VEYA JEOMORFOLOG BİLİRKİŞİ KURULUNDAN ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KADASTRO PAFTASI İLE KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÇAKIŞTIRILMASI NETİCESİNDE TAŞINMAZIN KONUMU HUSUSUNDA AYRINTILI VE GEREKÇELİ RAPOR ALINMALI (1)

 • 3 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ALÜMİNYUM SAPLI FIRÇA İLE BOYARKEN ALÜMİNYUM SAPIN YÜKSEK GERİLİM HATTINA DEĞMESİ SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİASI (1)

 • 3 YIL İÇİNDE ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI (3)

 • 3 YIL KİRAYA VEREMEME ŞARTI (1)

 • 3 YIL SÜRE İLE AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN BİR BAŞKA ŞİRKETTE HİÇBİR GÖREVDE ÇALIŞAMAMASI BİR REKABET ETMEME KOŞULU DEĞİL KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLUP DAVALININ EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYAN BİR HÜKÜM OLDUĞU (1)

 • 3 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK DAVALI HAKKINDA TAHLİYE İSTEKLİ İCRA TAKİBİ BAŞLATTIĞI (1)

 • 3 YIL SÜREYLE DEBETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMA (1)

 • 3 YIL ÜST ÜSTE GENEL KURULUN TOPLANMAMASI NEDENİYLE KOOPERATİFİN DAĞILMIŞ SAYILACAĞI TARİHE KADAR GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASININ GEREKTİĞİ (1)

 • 3 YILLIK DENETİM SÜRESİ İÇEREN HÜKMÜN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE İŞLENEN KASITLI SUÇA İLİŞKİN SUÇ TARİHİ ARASINDAKİ SÜREDE DAVA ZAMANAŞIMININ DURDUĞU KABUL EDİLMELİDİR (2)

 • 3 YILLIK SORUŞTURMA ZAMANAŞIMININ EYLEM TARİHİNDEN İNCELEME TARİHİNE KADAR GEÇMİŞ BULUNMASI (1)

 • 3 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • 3. DERECE AKRABA (1)

 • 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI (1)

 • 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA BULUNAN TAŞINMAZ (2)

 • 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA BULUNAN TAŞINMAZA İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNMAK (1)

 • 3. DERECE SAKAT KADROSUNDA ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ (1)

 • 3. DERECE SİT ALANINA İZİNSİZ İNŞAAT YAPMAK (1)

 • 3. DERECE SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ (1)

 • 3. DERECEDE SİT ALANI OLAN ALANA İZİNSİZ LOKAL İNŞA ETMEK (1)

 • 3. KİŞİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI (1)

 • 3. KİŞİ ADINA TAŞINMAZIN TESCİL İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI (1)

 • 3. KİŞİ ALEYHİNE AÇILAN İSTİHKAK DAVASI (1)

 • 3. KİŞİ BANKANIN MEVDUAT ÜZERİNDE REHİN VE HAPİS HAKKI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ (1)

 • 3. KİŞİ DOSYAYA YATIRDIĞI PARANIN İADESİNİ ANCAK GENEL MAHKEMELERDE AÇACAĞI İSTİRDAT DAVASIYLA İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • 3. KİŞİ İLE DAVALI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN TESPİTİ (1)

 • 3. KİŞİ KONUMUNDAKİ DAVALININ BORÇLU DAVALININ MALİ DURUMU İLE ALACAKLILARI IZRAR KASTINI BİLEN VEYA BİLMESİ LAZIM GELEN KİŞİLERDEN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 3. KİŞİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ (1)

 • 3. KİŞİ MALİK OLAN ANNESİNİN BORÇLU İLE ORTAKLIĞI NEDENİYLE MEYDANA GELEN BORCUNDAN BAHSEDEREK BU HUSUSU İPOTEK AKİT TABLOSUNA GEÇİRTMESİ ASIL BORÇLUYA AİT KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARINI İÇEREN BİR İRADE BEYANI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • 3. KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN TESCİL DAVASI (1)

 • 3. KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN TESPİT DAVASINDA HUKUKİ YARAR KOŞULUNUN BULUNMAMASI (1)

 • 3. KİŞİ TARAFINDAN ALINAN ÖDEME YASAĞI KARARI NEDENİYLE BORÇLU TARAFINDAN KARŞILIĞI BULUNDURULAN ÇEK BEDELİNİN ÖDENMEMESİNDEN DOLAYI ÇEK TAZMİNATINDAN SORUMLU TUTULMASI DÜŞÜNÜLEMEZ (1)

 • 3. KİŞİ TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNAT ÜZERİNE HACİZ KONULMASI (1)

 • 3. KİŞİDE OLAN MAL VE ALACAKLARIN HACZİ (1)

 • 3. KİŞİDEKİ ALACAK (1)

 • 3. KİŞİDEKİ PARANIN HACZİ (1)

 • 3. KİŞİLERE 89/1 İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ (1)

 • 3. KİŞİLERE AİT HESAPLARA VİRMAN YAPILABİLMESİNİN ŞARTI (1)

 • 3. KİŞİLERE DEVREDİLEN YA DA SEBEPSİZCE SAHİFESİ KAPATILARAK EL KONULAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN EL KOYMA BEDELİ OLARAK TAKDİR EDİLECEK MİKTARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 3. KİŞİLERİN DAVADA TARAF OLMA ZORUNLULUĞU (1)

 • 3. KİŞİLERİN HAKLARI (1)

 • 3. KİŞİLERİN KEFALETİ (1)

 • 3. KİŞİLERİN KOOPERATİFİN AMACI VE KONUSUNU BİLMESİ (1)

 • 3. KİŞİNİN ALACAĞIN TEMLİKİNDEN HABERDAR OLDUĞUNUN KABULÜ (1)

 • 3. KİŞİNİN BORÇLU DAVALININ MALİ DURUMU İLE ALACAKLILARI IZRAR KASTINI BİLEN VEYA BİLMESİ LAZIM GELEN KİŞİLERDEN OLUP OLMADIĞININ İRDELENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 3. KİŞİNİN DEVİR ALDIĞI İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (1)

 • 3. KİŞİNİN ELİNDEKİ MALLARIN HACZİ (1)

 • 3. KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT (3)

 • 3. KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜTÜ (1)

 • 3. KİŞİNİN HACZİN DÜŞTÜĞÜ YOLUNDA MERCİYE ŞİKAYETTE BULUNAMAMASI (1)

 • 3. KİŞİNİN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNMASI (3)

 • 3. KİŞİNİN HAKSIZ FİİLİNDEN SORUMLULUK (1)

 • 3. KİŞİNİN İCRA MEMURUNUN HACİZ İŞLEMİNE KARŞI ŞİKAYET HAKKI (3)

 • 3. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI (21)

 • 3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI (7)

 • 3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ - İcra Müdürlüğü'nce Alacaklıya Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açması İçin 7 Günlük Süre Verilir - Dava Açma Süresi, Verilen Bu Kararın Alacaklıya Tefhim veya Tebliği İle Başlar (1)

 • 3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDEDİLMESİ (1)

 • 3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ TALEBİ - İcra Müdürlüğü'nce 3. Kişi Hakkında Dava Açmak Üzere Alacaklı Tarafa 7 Günlük Süre Verilmiş, Karar Alacaklı Tarafa Tebliğ Edilmemiştir - Kararda 7 Günlük Süre İçinde İstihkak Davası Açılmaması Durumunda Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğacağına Dair İhtarata da Yer Verilmemiştir - Süre Verilmesine İlişkin Kararın, Alacaklıya Tefhim veya Tebliğ Edilmediği Gibi Dava Açılmaması Halinde Doğacak Hukuki Sonuçlar Bakımından da Gerekli İhtaratların Yapılmadığı - Temyize Konu Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü Gerekir (1)

 • 3. KİŞİNİN İTİRAZI (1)

 • 3. KİŞİNİN İYİNİYET SAVUNMASI (1)

 • 3. KİŞİNİN İYİNİYETİ (2)

 • 3. KİŞİNİN KÖTÜNİYETLİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • 3. KİŞİNİN KUSURU ORANINDA İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI (1)

 • 3. KİŞİNİN MALİK OLDUĞU TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA HACİZ KONULMASI (1)

 • 3. KİŞİNİN ORTAK YERE ELATMASI (1)

 • 3. KİŞİNİN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR (1)

 • 3. KİŞİNİN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR ELDEN ÇIKARILAN MALIN ELDEN ÇIKARDIĞI TARİHTEKİ GERÇEK DEĞERİDİR (1)

 • 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • 3. KİŞİNİN ŞİKAYET HAKKI (1)

 • 3. KİŞİNİN TAKİP ALACAKLISINA HALEF OLMASI (1)

 • 3. KİŞİNİN TAŞINMAZIN SONRADAN MALİKİ OLMASI (1)

 • 3. KİŞİNİN TAŞINMAZINA AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLEMEMESİ (1)

 • 3. KİŞİNİN VEKİL İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE VE KÖTÜNİYETLİ OLMASI (1)

 • 3. KİŞİNİN YALAN BEYANI (1)

 • 3. KİŞİYE BİRİNCİ HACİZ İHBARININ TEBLİĞİ (1)

 • 3. KİŞİYE ÇIKARILAN HACİZ İHBARNAMESİ (1)

 • 3. KİŞİYE DEVREDİLEN MALLARIN HACZİ (1)

 • 3. KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ (2)

 • 3. KİŞİYE HACİZ İHBARNAMESİ (1)

 • 3. KİŞİYE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ (1)

 • 3. KİŞİYE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ TALEBİ (1)

 • 3. KİŞİYE İSTİRDAT DAVASI AÇMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ (1)

 • 3. KİŞİYE KARŞI TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI (1)

 • 3. KİŞİYE KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN GÖNDERİLEN MUHTIRA (1)

 • 3. KİŞİYE MÜHLET VERİLMEMESİ (1)

 • 3. KİŞİYE TEMLİK VE EL DEĞİŞTİRME (1)

 • 3. KİŞİYE YAPILAN ÖDEMELERİN RUCUAN TAHSİLİ DAVASI (1)

 • 3. KİŞYE GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ (1)

 • 3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE (2)

 • 3. ŞAHIS BELEDİYENİN HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (1)

 • 3. ŞAHIS İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE HACZOLUNUP YEDİEMİN OLARAK KENDİSİNE BIRAKILAN MALLARI İCRA DAİRESİNCE TALEP EDİLDİĞİNDE EVVELKİ VAZİYETİNDE İADE İLE MÜKELLEFTİR (1)

 • 3. ŞAHISLARDAKİ MAL VE HAKLARIN HACZİ (1)

 • 3. ŞAHISLARI VEYA ORTAKLARI ZARARLANDIRAN TASFİYE MEMURLARI KUSURSUZ OLDUKLARINI İSPAT ETMEDİKÇE ZARARDAN MÜTESELSİLEN SORUMLUDURLAR (1)

 • 3. ŞAHSA BORÇLUNUN NEZDİNDE DOĞMUŞ VE DOĞACAK ALACAKLAR İÇİN HACİZ İHBARNAMESİ ÇIKARILMASI (1)

 • 3. ŞAHSA GÖNDERİLEN HACİZ MÜZEKKERESİ (1)

 • 3. ŞAHSA HACİZ İHBARI TEBLİĞİ YAPILMASININ GEREKMEMESİ (1)

 • 3. ŞAHSIN CEZALANDIRILMASI VE TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • 3. ŞAHSIN ELİNDEN ÇIKARMIŞ MALLAR (1)

 • 3. ŞAHSIN ELİNDEN ÇIKARMIŞ OLDUĞU MALLAR YERİNE GEÇEN DEĞER (1)

 • 3. ŞAHSIN FİİLİNİN TAAHHÜDÜ (1)

 • 3. ŞAHSIN NAKDEN TAZMİN SORUMLULUĞU (1)

 • 3. ŞAHSIN SORUMLULUĞU (1)

 • 3. ŞAHSIN VERGİ LEVHASI İBRAZ ETMESİ (1)

 • 3.600 OLAN EMEKLİLİK EK GÖSTERGESİNİN 2.200 OLARAK DÜZELTİLMESİ NETİCESİNDE EMEKLİ AYLIĞININ AZALTILMASI VE GERİYE YÖNELİK OLARAK FAZLADAN ÖDENDİĞİ BELİRTİLEN EMEKLİ AYLIKLARININ İADESİNİN İSTENMESİ MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR (1)

 • 3.KİŞİ FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALLARIN HACZEDİLEMEYECEĞİ İDDİASINA DAYALI HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİNDE VEKALET ÜCRETİ - Şikayet Niteliğindeki Talebin Kabulü Üzerine, Davalı Aleyhine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Nispi Vekalet Ücreti ve Nispi Harcın Tahsiline Hükmedilemeyeceği - Yapılan Bu Yanlışlığın Giderilmesi Yargılmamanın Tekrarını Gerektirir Nitelikte Olmadığından Hükmün Düzeltilerek Onanması Gerektiği (1)

 • 3.KİŞİ İLE BİRLİKTE ZORUNLU DAVA ARKADAŞI OLAN BORÇLUNUN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 3.KİŞİ KONUMUNDAKİ DAVALININ BORÇLU DAVALININ MALİ DURUMU İLE ALACAKLILARI IZRAR KASTINI BİLEN VEYA BİLMESİ GEREKEN KİŞİLERDEN OLUP OLMADIĞININ TANIKLARDAN SORULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 3.KİŞİ TARAFINDAN AÇILMIŞ İSTİHKAK DAVASI (1)

 • 3.KİŞİ TARAFINDAN İİK'NUN 96.MADDESİ GEREĞİ AÇILAN İSTİHKAK İDDİASININ KABULÜ İSTEMİ (1)

 • 3.KİŞİ TARAFINDAN İSTİHKAK İSTEMİ (1)

 • 3.KİŞİ TARAFINDAN TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3.KİŞİLERİN SORUMLULUĞU GERÇEK ZARAR İLE SINIRLANMAKSIZIN GELİRİN İLK PEŞİN DEĞERİNİN YARISININ KUSUR KARŞILIĞI OLDUĞUNUN VE DAVA TESELSÜLE DAYALI OLARAK AÇILDIĞI HALDE YARGILAMA GİDERLERİNDEN DE DAVALILARIN TESELSÜLEN SORUMLU OLDUKLARI (1)

 • 3.KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI (4)

 • 3.KİŞİNİN DANIŞIKLI İŞLEM İLE HAKKININ ZARAR GÖRDÜĞÜNÜN BENİMSENEBİLMESİ İÇİN ONUN DANIŞIKLI İŞLEMDE BULUNANDAN BİR ALACAĞININ VAR OLMASI VE BU ALACAĞIN ÖDENMESİNİN ÖNLEMEK AMACIYLA DANIŞIKLI BİR İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 3.KİŞİNİN İİK'NUN 96 VE DEVAMI MADDELERİNE DAYALI OLARAK AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI (1)

 • 3.KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI - Haczedilen Şey, Borçlunun Elinde Olmayıp da Üzerinde Mülkiyet veya Diğer Bir Ayni Hak İddia Eden Üçüncü Kişi Nezdinde Bulunursa, İcra Müdürü, Üçüncü Kişi Aleyhine İcra Mahkemesinde İstihkak Davası Açması İçin Alacaklıya Yedi Gün Süre Verileceği - 7 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine İstihkak Davası Açılmaz İse Üçüncü Kişinin İddiası Kabul Edilmiş Sayılacağı - Alacaklıya Verilen Süre İçerisinde İstihkak Davası Açılmaması Durumunda , Alacaklı Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını Kabul Etmiş Sayılacağından 3. Kişi Tarafından Açılan Davanın Konusuz Kaldığı - . Kişi Tarafından Açılan Davada, Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilerek Yargılama Gideri İle Vekalet Ücreti Yönünden Davanın Açıldığı Tarihteki Tarafların Haklılık Durumuna Göre Yargılama Giderlerinin Takdir Edilmesi Gerektiği (1)

 • 3.KİŞİNİN YASAL SÜREDE MAAŞ HACZİ YAZISINA CEVAP VERMESİ (1)

 • 30 ADET GAZ DRENAJ BORUSU ALIMI VE 60 ADET GAZ DRENAJ BORUSU DÖŞENMESİ İÇİN ÖDEME YAPILMASI (1)

 • 30 FİİLİ HİZMET YILINDAN FAZLA SÜRELER İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİNE ENGEL OLAN YASAL DÜZENLEMENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ (1)

 • 30 GÜN ERTELİ HAPİS CEZASININ TCK.NUN 50/3. MADDESİ UYARINCA TCK.NUN 50/1. MADDESİNDE BELİRTİLEN ADLİ PARA CEZASI VEYA SEÇENEK TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 30 GÜNDEN EKSİK PRİM ÖDEME GÜN SAYISI (2)

 • 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (2)

 • 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE BEDEL ARTIRIM DAVASI AÇILMADIĞI BU İTİBARLA ADI GEÇEN DAVACILAR MURİSİ YÖNÜNDEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN KESİNLEŞTİĞİ (1)

 • 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE BEDEL ARTTIRIM DAVASI AÇILMADIĞI BU NEDENLE ADI GEÇEN DAVACI YÖNÜNDEN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞTİĞİ (1)

 • 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE BEDEL ARTTIRIM DAVASI AÇILMAMIŞ OLDUĞUNDAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞTİĞİ (1)

 • 30 GÜNLÜK KANUNİ SÜREDEN SONRA YAPILAN SANIK ALEYHİNDEKİ İTİRAZIN CEZA GENEL KURULUNCA GÖRÜŞÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • 30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ - Ödeme Süresinin Dolmasının Beklenmesi Gerktiği - Alacaklının İcra Mahkemesinden Tahliye İsteminin Erken Olduğu - Tahliye Talebinin Reddi - Kira Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası - Kira Alacağı İstemi (1)

 • 30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE BORCUN ÖDENMEMESİ (2)

 • 30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ VERİLMEYEN İHTARLAR GEÇERLİ BİR TEMERRÜT İHTARI OLARAK KABUL EDİLEMEZ (1)

 • 30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNİN DOLMASI BEKLENMEDEN ALACAKLI İCRA MAHKEMESİNDEN TAHLİYE İSTEMİNDE BULUNAMAZ (1)

 • 30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNİN DOLMASI BEKLENMEDEN ALACAKLI TARAFINDAN İCRA MAHKEMESİNDEN TAHLİYE İSTEMİNDE BULUNAMAZ (1)

 • 30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNİN DOLMASI BEKLENMEDEN ALACAKLI TARAFINDAN İCRA MAHKEMESİNDEN TAHLİYE İSTEMİNDE BULUNULAMAZ (2)

 • 30 GÜNLÜK SÜRE DOLMADAN TAHLİYE TALEP EDİLMEMESİ (1)

 • 30 GÜNLÜK SÜRENİN BEKLENMESİNİN ARDINDAN SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • 30 GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİ (1)

 • 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARAR (1)

 • 30 YIL SÜREYLE DAĞITIM LİSANSI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 30 YIL SÜREYLE ÜRETİM LİSANSI VERİLEN ŞİRKETİN USULÜNE UYGUN OLARAK KURULMUŞ BİR PROJE ŞİRKETİ SIFATINI HAİZ OLMADIĞINDAN BAHİSLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 30.04.2013 TARİHİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ VE HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVALARINDA ÖNGÖRÜLEN DÖRT AYLIK YARGILAMA SÜRESİNİN MAKUL SÜRE KABUL EDİLDİĞİ (1)

 • 30.04.2013 TARİHİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ VE HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVALARINDA ÖNGÖRÜLEN DÖRT AYLIK YARGILAMA SÜRESİNİN MAKUL SÜRE KABUL EDİLEREK HAKKANİYET GEREĞİNCE TAŞINMAZ MALİKİNİN ZARARININ GİDERİLMESİ (1)

 • 30.06.2010 TARİHİNDEN ÖNCE OLMASI DURUMUNDA İDARENİN MAL HAK VE ALACAKLARININ HACZEDİLEBİLECEĞİ İLAM TARİHİ 30.06.2010 TARİHİNDEN SONRA İSE İDARENİN MAL HAK VE ALACAKLARININ HACZEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • 3056 SAYILI BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN’UN 35 İNCİ MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU VE İPTALİ (1)

 • 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 13. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (İ) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN HÜKÜMLERİ İLE REKABET ETME YASAĞI İHLALİNE DAYALI İSTEMİN MADDİ TAZMİNAT DAVASI NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU VE KDVYE HÜKMEDİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • 3091 SAYILI KANUN’A MUHALEFET SUÇU (1)

 • 3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (4)

 • 3091 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM (1)

 • 3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (3)

 • 3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 3095’E GÖRE FAİZ YERİNE AVANS FAİZİ UYGULAMASI (1)

 • 31 12 2017 TARİHİNE KADAR ÜZERİNDE YAZILI DÜZENLEME TARİHİNDEN ÖNCE ÇEKİN ÖDENMEK İÇİN MUHATAP BANKAYA İBRAZININ GEÇERSİZ OLDUĞU (1)

 • 31 ADET DAİRENİN TAPUSUNUN İPTALİ İLE YÜKLENİCİ ADINA TESCİLİ FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 31.12.2012 TARİHİNE KADAR İŞLETMEYE GİRECEK ÜRETİM VE OTOPRODÜKTÖR LİSANS SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERE TEŞVİK İNDİRİMİ SAĞLAMAYI AMAÇLADIĞI (1)

 • 31/12/2011 TARİHİNE KADAR BASIN VE YAYIN YOLUYLA YA DA SAİR DÜŞÜNCE VE KANAAT AÇIKLAMA YÖNTEMLERİYLE İŞLENMİŞ OLUP TEMEL ŞEKLİ İTİBARIYLA ADLÎ PARA CEZASINI YA DA ÜST SINIRI BEŞ YILDAN FAZLA OLMAYAN HAPİS CEZASINI GEREKTİREN BİR SUÇTAN DOLAYI KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLEBİLECEĞİ (1)

 • 31/7/1973 TARİHİNDE NOTER OLARAK DÜZENLEDİĞİ VEKÂLETNAMENİN SATIŞ SENEDİ NİTELİĞİNDE GÖRÜLEREK DAVACI ADINA SORUMLU SIFATI İLE SALINAN KUSUR CEZALI TAŞIT ALIM VERGİSİNİN VE KESİLEN KUSUR CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3153 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • 3154 SAYILI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 2. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3167 SAYILI ESKİ KANUN DÖNEMİNDE VERİLMİŞ 5491 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE İBRAZ EDİLMİŞ OLAN ÇEKLERLE İLGİLİ DAVADA 3167 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN SORUMLULUK MİKTARININ ÖDENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAZ (1)

 • 3167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (33)

 • 3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (5)

 • 3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (9)

 • 3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETME SUÇU (1)

 • 3167 SAYILI YASADA OBJEKTİF SORUMLULUK (1)

 • 3167 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ (2)

 • 3167 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMA SUÇU (3)

 • 3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (4)

 • 3167 SAYILI YASAYA MUHALEFET (9)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNA AYKIRILIK (9)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNA AYKIRILIK SUÇU (5)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNA MUHALEFET (1)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNA MUHALEFET ETME SUÇU (7)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNA MUHALEFET SUÇU (5)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU KAPSAMINA GÖRE, HANGİ TAŞINMAZLARIN ARSA OLARAK NİTELENDİRİLECEĞİ (1)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASININ KALDIRILMASI (1)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA VEZASINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI YOLU (1)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 32. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTAL İSTEMİ (1)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 42. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA EKLENEN (Ç) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE HER TÜRLÜ BİNA YAPIMI YEREL İDARELERDEN İZİN ALINMASINA BAĞLIDIR (1)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 5. MADDESİNDE YER ALAN “SU YOLU; İMAR PLANI KARARIYLA YAPAY OLARAK OLUŞTURULAN VE DENİZ ARAÇLARIYLA ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI SU GEÇİDİDİR. ” TANIMININ, 11. MADDESİNDE YER ALAN “SU YOLU, ”, 18. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “... SU YOLU,” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN GEÇİCİ 16. MADDENİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN "...TAHSİL EDİLEMEYEN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3194 SAYILI KANUN’A MUHALEFET SUÇU (1)

 • 3194 SAYILI KANUN’UN EK 4. MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (1)

 • 3194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (5)

 • 3194 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 3194 SAYILI YASA GEREĞİNCE TESİS EDİLEN İDARİ NİTELİKTEKİ UYGULAMA İŞLEMLERİNDEN DOĞDUĞU ANLAŞILAN UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRMEKTEDİR (1)

 • 3194 SAYILI YASANIN 18. MADDESİ UYARINCA YAPI BEDELİ ÖDENİNCEYE KADAR DAVACININ YAPILARI KULLANMA HAKKI BULUNDUĞUNDAN KULLANIMDAN DOLAYI FUZULİ ŞAGİL SAYILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • 3194 SAYILI YASANIN 18. MADDESİNDEN YARARLANMA HAKKI (1)

 • 32 NOLU GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ (1)

 • 3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLÂT KANUNU’NUN EK 24. MADDESİNE EKLENEN ÜÇÜNCÜ FIKRANIN BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ŞARTI ARANMAKSIZIN,...” İBARESİNİN İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • 3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN 83. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3201 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLANILMAMIŞ OLSA BİLE SÖZLEŞMEDE BAHSEDİLEN SİGORTA BAŞLANGICI HÜKMÜ KISMİ SÖZLEŞME AYLIĞINDA NAZARA ALINABİLECEĞİ (1)

 • 3201 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLANILMAMIŞ OLSA BİLE SÖZLEŞMEDE BAHSEDİLEN SİGORTA BAŞLANGICI HÜKMÜNÜN KISMİ SÖZLEŞME AYLIĞINDA NAZARA ALINABİLECEĞİ (1)

 • 3201 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLANMAYA KONU YAPILAN R..SİGORTASI KAPSAMINDAKİ YURT DIŞI ÇALIŞMALARIN TASFİYE EDİLİP EDİLMEDİĞİ USULÜNCE YAPILACAK ARAŞTIRMA İLE BELİRLENMESİ GEREKİR (1)

 • 3201 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇLANMALARDA BORÇLANMA TUTARININ BELİRLENMESİNDEKİ ÖDEME TARİHİ KISTASININ BORÇLANMA BAŞVURU TARİHİ OLARAK DEĞİŞİKLİĞE UĞRADIĞI (2)

 • 3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ - Hükümlerin Çelişkiden Uzak ve İnfaza Elverişli Gerçeğe ve Hukuka Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Borçlanma Talebi Yönünden Davacının İzinle Türk Vatandaşlığından Çıkmadan Önceki Yurt Dışında Geçen ve Belgelendirilen Sigortalılık Süreleri Arasında veya Sonunda Her Birinde Bir Yıla Kadar Olan İşsizlik Sürelerini Talep Tarihinde Türk Vatandaşı Olma Şartı Aranmaksızın Hakkı Bulunduğuna Yönelik İnfazında Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde Karar Verileceği - Borçlanma Talebi Yönünden Davacının İzinle Türk Vatandaşlığından Çıkmadan Önceki ve 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarihten İtibaren Türk Vatandaşı Olarak Yurt Dışında Geçen ve Belgelendirilen Sigortalılık Süreleri ve Bu Süreleri Arasında veya Sonunda Her Birinde Bir Yıla Kadar Olan İşsizlik Sürelerini Talep Tarihinde Türk Vatandaşı Olma Şartı Aranmayacağı - Borçlanma Hakkı Bulunduğunun Tespitine Yönelik Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • 3201 SAYILI YASA UYARINCA KURUMA BORÇLANDIĞI SÜRENİN BASAMAK İNTİBAKINDA ESAS ALINARAK AYLIK MİKTARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 3201 SAYILI YASAYA TABİ BORÇLANMASI SONUCU ELDE EDİLEN HİZMETLERİN BASAMAK İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİ (1)

 • 3201 SAYILI YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN’UN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTAL İSTEMİ (1)

 • 3213 SAYILI MADEN KANUNU’NUN GEÇİCİ 22. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN 12. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN 24. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “...BEŞ KATINDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN 29. MADDESİNE 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 10. MADDESİYLE EKLENEN ON DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN GEÇİCİ 29. MADDESİNE EKLENEN İKİNCİ FIKRANIN ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “MALİYET ARTIŞLARININ KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNUNUN 5. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA EKLENEN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİN İPTAL TALEPLERİNİN REDDİ (1)

 • 3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU’NUN 12. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “…kendilerinden istifade edilememe…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU’NUN 19. MADDESİNDE YER ALAN YER ALAN “…kendilerinden istifade edilememe…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNUN 5. MADDESİNE EKLENEN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3285 SAYILI KANUNA AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • 3289 SAYILI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 9 UNCU VE GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN İBARELERİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 3294 SAYILI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU İLE KURULAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİP OLUP, AYRI İŞYERİ OLAN BAĞIMSIZ İŞVERENDİRLER - Her Vakıf İçin İşyeri Düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi Verilebilir - İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmanın Ön Koşullarından Olan İşçi Sayısı Tespit Edilirken Her Vakıf Yönünden Sadece Kendi İşçi Sayısı Dikkate Alınır - Türkiye’de Kurulu Bulunan Tüm Vakıf İşçi Sayısı Toplamı Esas Alınarak İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmak da Mümkün Değildir (1)

 • 3294 SAYILI YASA GEREĞİNCE SÖZ KONUSU VAKIFLARIN MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ OLARAK KURULUP FAALİYETTE BULUNMALARININ ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI NEDENİ İLE DAVA KONUSU İŞLEMİN KAMU GÜCÜ KULLANILMAK SURETİYLE TESİS EDİLDİĞİNİN KABULÜ MÜMKÜN BULUNMADIĞI SONUCUNA VARILMAKLA DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİ GÖREVLİDİR (1)

 • 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNUN 25. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM YASASININ GEÇİCİ 1/B-1 MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞ BULUNDUĞUNDAN YASAL DAYANAĞI ORTADAN KALKAN İŞLEMDEN DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN BU HUSUS GÖZÖNÜNE ALINARAK ÇÖZÜMLENMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • 3359 SAYILI KANUNUN EK 3. MADDESİNDE SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞMA DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İFASI AÇISINDAN BİR SEÇENEK OLDUĞUNDAN DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ OLMAYAN DAVACININ 4924 SAYILI KANUN'A GEÇME TALEBİNİN REDDEDİLMESİNE YÖNELİK DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • 3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU’NA 2/1/2014 TARİHLİ VE 6514 SAYILI KANUN’UN 47. MADDESİYLE EKLENEN EK 12. MADDEYE 15/4/2020 TARİHLİ VE 7243 SAYILI KANUN’UN 28. MADDESİYLE EKLENEN İKİNCİ FIKRANIN (a) VE (b) BENTLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU’NA 2/1/2014 TARİHLİ VE 6514 SAYILI KANUN’UN 47. MADDESİYLE EKLENEN EK 12. MADDEYE 15/4/2020 TARİHLİ VE 7243 SAYILI KANUN’UN 28. MADDESİYLE EKLENEN İKİNCİ FIKRANIN BENTLERİNİ BAĞLAYAN HÜKMÜ İLE (a) BENDİNİN ANILAN FIKRADA YER ALAN “…kasten yaralama (madde 86)…” VE “…hakaret (madde 125)…” İBARELERİ YÖNÜNDEN VE (b) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU'NUN EK 1. MADDESİNE EKLENEN FIKRANIN VE EK 9. MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN EK 12. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BENTLERİNİ BAĞLAYAN HÜKMÜNÜN “…veya özel…”, “…kasten yaralama (madde 86),…” VE “…ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265)…” İBARELERİ DIŞINDA KALAN KISMININ VE (a) BENDİNİN “KAMU SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİ İLE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI GÖREVLERİ SEBEBİYLE İŞLENEN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN TEHDİT (MADDE 106) SUÇU” YÖNÜNDEN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU (2)

 • 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU'NUN 14 VE 17. MADDELERİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 14. MADDELERİNE DAYALI TESCİL İSTEĞİ - Tescil Davalarında Hazine Yanında İlgili Kamu Tüzel Kişiliklerine de Husumet Yöneltilmesi Gerekmektedir - Yargılama Sırasında Hazine Yanında Büyükşehir Belediye Başkanlığının da Davaya Dahil Edilmesi Gerekmekle Dahil Edilmeden Devam Edilmiştir - Taraf Teşkili Dava Şartı Olup, Bu Şart Sağlanmadan İşin Esasına Girilemez - Büyükşehir Belediye Başkanlığı da Davaya Dahil Edilerek Husumet Yaygınlaştırılmalı, Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmelidir (1)

 • 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 4 MADDESİ UYARINCA ORMAN TAHDİT SINIRLARI BELİRLENMİŞSE UYGULANACAK USUL ASKI İLANI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER YÖNÜNDEN DE 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI (1)

 • 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 4. MADDESİNE GÖRE BELİRLENMİŞ OLAN SINIR İKİ İLÇE ARASINDAKİ İDARİ SINIR SAYILAMAZ (1)

 • 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 46. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3402 SAYILI KANUN (1)

 • 3402 SAYILI KANUNA 5831 SAYILI KANUN İLE EKLENEN EK-4 MADDE UYARINCA YAPILAN KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ EDİLDİĞİ (1)

 • 3402 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ İSTEMİ (1)

 • 3402 SAYILI YASA GEREĞİNCE YAPILAN KULLANIM KADSTRO TESPİTİNE İTİRAZ (1)

 • 3402 SAYILI YASANIN 18. MADDESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ (2)

 • 3402 SAYILI YASA'NIN 41. MADDESİ UYARINCA TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 3402 SAYILI YASANIN EK4 MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (1)

 • 3402 SAYILI YASAYA EK 4. MADDESİNE GÖRE YAPILAN VE KESİNLEŞEN KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI (1)

 • 35 SAYILI İLAMIN BİRİNCİ MADDESİNDE KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞAN PERSONELE BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENEN TAVAN ÜCRETİN AŞILARAK ÖDEMEDE BULUNULMASININ MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ (1)

 • 35 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMA KOŞULU (1)

 • 35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT (7)

 • 353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN EK 4. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNA EKLENEN 15/A MADDESİNİN BAZI BÖLÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 1 MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 17. MADDESİNİN İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3533 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN KURULUŞLAR (1)

 • 3533 SAYILI YASAYA TABİ KURUMLAR (1)

 • 3533 SAYILI YASAYA TABİ KURUMLAR ARASINDA GÖRÜLEN DAVALAR (2)

 • 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU’NUN 45. MADDESİNE EKLENEN ALTINCI FIKRANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3568 SAYILI YASA UYARINCA TEŞEKKÜL EDEN ODALAR (1)

 • 357 SAYILI ASKERİ HAKİMLER KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 13. MADDENİN VE 105. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 357 SAYILI ASKERİ HAKİMLER KANUNUNUN 21. MADDESİNDE YER ALAN “ASKERİ HAKİM SINIFI SUBAYLARIN GÖREV YERLERİ VE SIFATLARI NE OLURSA OLSUN EMEKLİLİK YAŞ HADLERİ DİĞER SUBAYLAR GİBİDİR. ” CÜMLESİNİN VE “...ASKERİ HAKİM SUBAYLAR RÜTBELERİNİN YAŞ HADDİNE KADAR HİZMETE DEVAM EDERLER” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 357 SAYILI ASKERİ HAKİMLER KANUNUNUN 37. MADDESİNDE YER ALAN “ASKERİ HAKİMLER ...KENDİLERİ İSTEMEDİKÇE ALTMIŞ YAŞINI BİTİRİNCEYE KADAR EMEKLİYE SEVK OLUNAMAZLAR” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3573 SAYILI KANUN UYARINCA ZEYTİNLİK SAHALARINA ÜÇ KM DEN DAHA KISA MESAFEDE KURULMASI MÜMKÜN OLMAYAN TESİSLERDEN OLAN MADEN OCAĞI İÇİN VERİLEN RUHSAT VE İZİNLERDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI (1)

 • 3573 SAYILI KANUNUN 3. MADDESİ UYARINCA VERİLİŞ AMACI DIŞINDA KULLANILAN VE YÜZÖLÇÜMÜ BÖLÜNEN ZEYTİNCİLİK VASFINDAKİ TAŞINMAZIN TAPU İPTAL VE TESCİLİ İLE TAPU KAYDI ÜZERİNDEKİ ŞERHİN SİLİNMESİ (1)

 • 36 AY-HİZMETİ ALIMI İŞİ KAPSAMINDA TEMİN EDİLEN PERSONELDEN LOJMANLARDA KAPICI OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERİN ÜCRETLERİNİN KURUM BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ (1)

 • 3600 GÜN KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI (1)

 • 3621 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİCİL KAYDININ TERKİNİ (1)

 • 3621 SAYILI KANUN GEREĞİNDE SİCİL KAYDININ TERKİNİ (2)

 • 3621 SAYILI KIYI KANUNU'NA DAYALI TAPU İPTALİ VE TERKİN İSTEMİ (1)

 • 3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN EK 2. MADDESİ VE EKLİ (1), (2), (3) VE (4) NOLU KROKİLER İLE LİSTELERİN İPTALİ (1)

 • 3621 SAYILI YASADAN DOĞAN TAPU İPTALİ VE TESCİL (4)

 • 3621 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN İPTAL DAVASI (1)

 • 3621 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE SİCİL KAYDININ TERKİNİ İLE YIKIM DAVASI (1)

 • 3628 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 3713 SAYILI KANUN (2)

 • 3713 SAYILI KANUN UYARINCA EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • 3713 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (3)

 • 3713 SAYILI KANUNUN 13. MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ OLMASI NEDENİYLE SANIKLARIN HUKUKİ DURUMLARININ YENİDEN TAKDİR VE TAYİNİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 3713 SAYILI KANUNUN 5532 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ 17/1. MADDESİ HÜKÜMLERİ İLE SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN VE 5275 SAYILI KANUNUN 107/4. MADDESİ HÜKÜMLERİ ARASINDA YAPILACAK LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİNDE HER İKİ DURUMDA DA KOŞULLU SALIVERİLME İÇİN CEZAEVİNDE İYİ HALLİ OLARAK GEÇİRİLMESİ GEREKEN SÜRENİN HÜKMEDİLEN SÜRELİ HAPİS CEZASININ DÖRTTE ÜÇÜ OLACAĞI (1)

 • 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA 7070 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMENİN İPTALİ (1)

 • 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA 7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 14. MADDESİNDE YER ALAN “...BULUNDUKLARI AŞAMADAN İTİBAREN KOVUŞTURMAYA DEVAM EDİLMEK ÜZERE... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAMAMENİN EK 10. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN “...MÜFETTİŞ,... ” İBARESİNİN VE (III) SAYILI ÜCRET VE TAZMİNAT GÖSTERGE CETVELİNİN (1) NUMARALI SIRASINDA YER ALAN “...MÜFETTİŞ,... ” İBARESİNİN İPTALLERİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYARINCA TAZMİNAT ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN (III) SAYILI ÜCRET VE TAZMİNAT GÖSTERGE CETVELİ’NDE YER ALAN “...NÜN (Ğ) BENDİ... ” İBARESİNDEN SONRA GELEN “...MERKEZ TEŞKİLATINA AİT... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN (III) SAYILI ÜCRET VE TAZMİNAT GÖSTERGE CETVELİ’NDE YER ALAN “...NÜN (Ğ) BENDİ... ” İBARESİNİN “GELİR UZMANI” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN (III) SAYILI ÜCRET VE TAZMİNAT GÖSTERGE CETVELİ’NİN, (1) NUMARALI SIRASINDA YER ALAN "...657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 152 NCI MADDESİNİN “II - Tazmİnatlar” Kisminin “a- Özel Hİzmet Tazmİnati” Bölümünün (ğ) Bendİnde Yer Alanlardan Merkez Teşkİlatina Aİt Uzman Unvanli... ” İbaresİnİn “hazİne Uzmanlari” Yönünden İptalİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 10. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN “ ...UZMAN,...” İBARESİNİN “HAZİNE UZMANLARI” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 10. MADDENİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN, “GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İL MÜDÜRÜ” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 10. MADDESİNDE YER ALAN “MERKEZ TEŞKİLATLARINDA;... ” İBARESİNİN “UZMAN” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 10. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İL MÜDÜRÜ” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 11. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “...UZMAN...” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 11. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ 6495 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN (Ç) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “...15/1/2012 TARİHİNDEN SONRA..." İBARESİ İLE “...VE UZMAN...” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “...MURAKIP VE... ” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 9. MADDENİN DOKUZUNCU FIKRASINDA YER ALAN “...ÇEŞİTLİ STATÜLERDE İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELE,..." ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 9. MADDENİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 9’UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN EK ÖDEMEDEN YARARLANMA - Benzer Kadro ve Görevlerde Bulunan Devlet Memurları Arasındaki Ücret Dengesini Sağlamak Amacıyla, Ekli Cetvelde Belirtilen Kadro ve Görev Unvanlarına Karşılık Gelen Oranda Ek Ödeme Öngörüldüğü - Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilenlerin Ek 9’Uncu Madde Kapsamında Değerlendirilmesinde Olanak Bulunmadığı - Sözleşme Uyarınca İstihdam Edilen Personelin de Ödenen Ek Ödemelerden Yararlandırılması Gerektiği (15)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 9’UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN EK ÖDEMEDEN YARARLANMA - Benzer Kadro ve Görevlerde Bulunan Devlet Memurları Arasındaki Ücret Dengesini Sağlamak Amacıyla Kadro ve Görev Unvanlarına Karşılık Gelen Oranda Ek Ödeme Öngörüldüğü - Ek Ödemeye İlişkin Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilenlerin Ek 9’uncu Madde Kapsamında Değerlendirilmesinde Olanak Bulunmadığı - Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Yapılan Sözleşme Uyarınca İstihdam Edilen Personelin Ödenen Ek Ödemelerden Yararlandırılması Gerektiği - Davacının Bu Yönde Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 9’UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN EK ÖDEMEDEN YARARLANMA - Benzer Kadro ve Görevlerde Bulunan Devlet Memurları Arasındaki Ücret Dengesini Sağlamak Amacıyla, Ekli Cetvelde Belirtilen Kadro ve Görev Unvanlarına Karşılık Gelen Oranda Ek Ödeme Öngörüldüğü - Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilenlerin Ek 9’Uncu Madde Kapsamında Değerlendirilmesinde Olanak Bulunmadığı - Sözleşme Uyarınca İstihdam Edilen Personelin de Ödenen Ek Ödemelerden Yararlandırılması Gerektiği (8)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KARARNAMENİN EK 11. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “...KURUL ÜYESİ...” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ (I) SAYILI CETVEL’İN (G) SIRASINDA YER ALAN “...MÜŞAVİR,../’ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 3787 SAYILI YASADAN YARARLANMA KOŞULU (1)

 • 3836 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN KURULUŞLAR (1)

 • 3863 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMA ŞEKLİ (1)

 • 395 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NİN ÖZELGE TALEBİNDE BULUNABİLECEKLER BAŞLIKLI MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ - Özelge İle Amaçlanan, Mükelleflerin İdarenin Görüşü Doğrultusunda Hareket Etmelerinin Sağlanması, Vergi İle İlgili Olarak Uygulamada Karşılaşılacak Sorunların Baştan Çözüme Kavuşturulmasıdır - Özelgelerin Bağlayıcı Bir Özelliği Bulunmamakla Birlikte Mükellef Açısından Ceza Kesilmesini Önleyici Bir İşlevi Vardır - Davacı Birliğin Tartışmalı Bir Konuda Özelge İsteminde Bulunması ve Alınacak Cevabın Tüm Üyelere Bildirilmesi Mesleki Faaliyetleri Geliştirerek Uygulamada Birliği Sağlayacağı Gibi İdarenin İş Yükünün Azalmasında ve Yanlış Yorumların Önüne Geçilmesinde Etkili Olacaktır - Mükelleflerin ve Vergi Sorumlularının Vergi Durumları ve Vergi Uygulamaları Bakımından Ülke Çapında Uygulama Birliğinin Sağlanması Amacıyla Maliye Bakanlığından Vergiye İlişkin Şüpheli Konularda Özelge İstenilmesinde, Bir Engel Bulunmamaktadır - Odalar ve Birlikler Gibi Mesleki Kuruluşların Üyelerine Bildirmek Üzere Özelge Talebinde Bulunamayacakları, Talebin Üyelerin Kendileri Tarafından Yapılması Gerektiği Şeklindeki Düzenleme Hukuka Aykırıdır (1)

 • 3984 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 399 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN “...6 aydan fazla..." İBARESİNİN VE “...veya..." İLE “...hapis..." İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 399 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EK-I SAYILI CETVEL KAPSAMINDAKİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER (1)

 • 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAN ÇIKMA (1)

 • 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN İPTALİ (1)

 • 3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP İŞLET DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNUN EK 2. MADDENİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “...SİVRİADA’DA... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)