Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • 4 ADET ÇEKE DAYALI KAMBİYO TAKİBİNDE TAKİP DOSYASINDA 6 AYI AŞKIN SÜRE İŞLEM YAPILMADIĞI GEREKÇESİYLE TAKİBİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI BELİRTİLEREK TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4 ADET NİTELİKSİZ TABANCA BULUNDURMAK (1)

 • 4 ADET ÖDEME EMRİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK ADLİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • 4 AYLIK BRÜT ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • 4 KATI ORANINDA PARA CEZASININ UYGULANMASINA DAİR YASAL DÜZENLEMENİN TAHSİLAT YAPILMAYAN PARA CEZASINA UYGULANMASI SEBEBİYLE GEÇİŞ ÜCRETİ VE CEZA BEDELLERİN ÖDENMEDİĞİNİN YASAL DELİLLERLE İSPAT EDİLEMEDİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KADIN ADINA SATIN ALINDIĞININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLARAK KABULÜNÜN GEREKTİĞİ (1)

 • 4 TAŞINMAZIN AYNI GÜN VE SAATTE SATILMASI (1)

 • 4 YIL SONRA TAŞINMAZ MALİKİNİN KENDİSİ ALEYHİNDE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇTIĞI HARİCEN YAPTIĞI ARAŞTIRMADA DAVALININ SAHTE VEKALET ÇIKARTTIĞINI ÖĞRENDİĞİ (1)

 • 4. CEZA DAİRESİNİN GÖREVİ (1)

 • 4. HUKUK DAİRESİ (1)

 • 4. KİŞİ KONUMUNDAKİ DAVALININ DİĞER DAVALILAR İLE MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞININ OLMAMASI NEDENİYLE YETKİSİZ MAHKEMEDE DAVA AÇILMIŞ OLMAKLA YETKİ İTİRAZININ KABULÜNE VE HAKKINDAKİ DAVANIN TEFRİKİ İLE İKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 4.3.2005 İLE 10.5.2006 TARİHLERİ ARASINDA DAVALI İŞVEREN NEZDİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 4/11/1983 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN EL ATMALARDA NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ - Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 Gün ve 2013/95-2014/176 Sayılı Kararı İle Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesinin On Üçüncü Fıkrasının İptal Edildiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde Vekalet Ücreti (1)

 • 4/C STATÜSÜNDE BİR GÖREVDEN EMEKLİ OLARAK AYRILAN DAVACININ ON YILLIK GENEL ZAMAN AŞIMI SÜRESİ İÇİNDE DAVALI İDAREYE BAŞVURARAK 4/C STATÜSÜNDE GÖREV YAPTIĞI DÖNEME İLİŞKİN İŞ SONU TAZMİNATININ ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLECEKTİR (1)

 • 4/I/a KAPSAMINDA SİGORTALILIK (9)

 • 4/I/b KAPSAMINDA SİGORTALILIK (5)

 • 400 ÖĞRENCİYE OYUNLA ÖĞRENME METODU PROJESİ KAPSAMINDA VERİLEN 7 HAFTALIK İNGİLİZCE VE MATEMATİK KURSU HİZMETİNİNDERSHANEDEN SATIN ALINDIĞI (1)

 • 4045 SAYILI GÜVENLİK SORUŞTURMASI, BAZI NEDENLERLE GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKIYÖNETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 1. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…Milli Savunma Bakanlığı, jandarma,…” VE “…ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel…” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 4045 SAYILI GÜVENLİK SORUŞTURMASI, BAZI NEDENLERLE GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKIYÖNETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 1. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 4046 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK TARİHİNDEN SONRA YENİ KURUMUNA GEÇİLDİĞİ - Nakle Tabi Tutulmak Suretiyle Zorunlu Olarak Hukuki Statüsü Değişen ve Yeni Kurumuna Geçişi 1.8.2005 Tarihinde Olan Davacının Atamasının 4046 Sayılı Kanun'da Yapılan Değişiklikten Önce Gerçekleştiği - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği (1)

 • 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 30. MADDESİNİN BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALARININ İPTALİ (1)

 • 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUNUNUN GEÇİCİ 28. MADDENİN İPTALİ (1)

 • 4046 SAYILI YASA'NIN GEÇİCİ 21. MADDESİNDE TANINAN NAKİL HAKKINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIMAYAN DAVACININ NAKLE TABİ PERSONEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK ANILAN İŞLEMİN İPTALİ YOLUNDA VERİLEN İDARE MAHKEMESİ KARARINDA İSE HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR (1)

 • 4054 SAYILI KANU’UN 34. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 4054 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (8)

 • 4054 SAYILI KANUNA İLİŞKİN YASAKLAMADAN MUAF TUTULMA (1)

 • 4054 SAYILI KANUNU İHLÂL ETTİKLERİ GEREKÇESİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4054 SAYILI KANUNUN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİNDE YER ALAN “...bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir,” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4054 SAYILI KANUN'UN 16. MADDESİ VE REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISIMLARI İLE CEZAYA DAYANAK ALINAN YÖNETMELİĞİN 3. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (Ç) BENDİ 5. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (A) BENDİ VE GEÇİCİ 1. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4054 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “...Kurum danışmanı, Başkan danışmanı, idari koordinatör, müdür, araştırma uzmanı, basın danışmanı, sistem çözümleyici, veri iletişim uzmanı, programcı, idari hizmet yetkilisi ve idari hizmet uzmanı kadrolarında bulunanlar araştırmacı kadrolarına;...” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ (1)

 • 4054 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK (2)

 • 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU İHLAL ETTİĞİ (1)

 • 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUİHLAL ETTİKLERİ (2)

 • 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESİNİ İHLAL ETTİKLERİ (1)

 • 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİN SON İKİ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 9. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “...ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri...” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4054 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANILIP DAVRANILMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • 4054 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (3)

 • 4054 SAYILI YASAYA MUHALEFET (1)

 • 4077 SAYILI KANUNUN MADDE 4 SEÇİMLİK HAKLARIN KULLANILMASI İSTEMİ (1)

 • 4077 SAYILI KANUNUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İHTİLAFA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI (1)

 • 4077 SAYILI KANUNUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İHTİLAFA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR (1)

 • 4077 SAYILI TÜKETİCİCİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAN KAYNAKLANAN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA KANUNİ TEMSİLCİSİ OLDUĞU ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİĞİ (1)

 • 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK (1)

 • 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAN KAYNAKLANAN İDARİ PARA CEZASI DAVASINDA KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 4077 SAYILI YASA KAPSAMI (2)

 • 4077 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR (1)

 • 4077 SAYILI YASANIN KAPSAMI (6)

 • 4077 SAYILI YASANIN KAPSAMINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR (1)

 • 4077 SAYILI YASANIN UYGULANAMAMASI (2)

 • 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İHTİLAFA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI (1)

 • 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İHTİLAFA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI (1)

 • 4077 SAYILI YASAYA MUHALEFET (1)

 • 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ KORUMA HİZMETLERİNDEN ÇİFTÇİNİN İSTEĞİNE BAĞLI OLARAK ÇIKILIP ÇIKILAMAYACAĞINA İLİŞKİN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ - 4081 Sayılı Kanun Kapsamındaki Koruma Hizmetlerinin, Hizmet Alan Çiftçinin İsteğine Bağlı Olduğu - Kamu Kuruluşları İle Gerçek veya Tüzel Kişilere Ait Tarımsal İşletmelerin, Söz Konusu Hizmetten Yararlanmak İstememeleri Durumunda İse, Bu İşletmelerden Koruma Ücreti Alınmayacağı - Bu İşletmelere Koruma Sandığından Herhangi Bir Tazminat Ödenmeyeceği - Bu Durumda Kanun Kapsamındaki Koruma Hizmetlerinden Ayrılma İstemiyle Yapılan Başvuruların, İlgili Çiftçiler Tarafından Alınan Koruma Tedbirlerinin Ne Olduğu ya da Ne Olması Gerektiği İrdelenmeksizin, Bir Zarara Uğramaları Halinde Koruma Sandığından Herhangi Bir Tazminat Ödenmeyeceği Koşuluyla Kabul Edilmesi Gerektiği (1)

 • 4207 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNA AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA 6487 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (9)

 • 4250 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (1)

 • 4250 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (6)

 • 4296 SAYILI YASAYA MUHALEFET ETME SUÇU (1)

 • 4320 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 4320 SAYILI KANUNUNDAKİ TEDBİRLERE UYMAMASI BİÇİMİNDEKİ EYLEMLERİN BİR SUÇ İŞLEME KARARI KAPSAMINDA DEĞİŞİK ZAMANLARDA ZİNCİRLEME ŞEKİLDE İŞLENDİĞİ (1)

 • 4320 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (3)

 • 4342 SAYILI MERA KANUNUNUN EK 1. MADDESİNDE YER ALAN “...BU KANUN HÜKÜMLERİNE BAĞLI KALINMAKSIZIN RESEN KALDIRILIR... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4357 SAYILI HUSUSİ İDARELERDEN MAAŞ ALAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN’UN, 11. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ,... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4389 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 4389 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 440 MADDESİNDE SAYILAN NEDENLERDEN HİÇ BİRİNE UYGUN OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 442 SAYILI KÖY KANUNUNUN 74. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI AÇISINDAN SİGORTALI SAYILMAZLAR. ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 442 SAYILI KÖY KANUNUNUN EK 18. MADDESİNDE YER ALAN “...uygulanacak disiplin cezaları...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 17. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...Fondan...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 23. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “…ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 26. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…ve destek tutarı Fondan karşılanır.” İBARESİNİN, SEKİZİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “Fondan…” İBARESİNİN VE DOKUZUNCU FIKRASINDA YER ALAN “…sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 27. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 29. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN, İKİNCİ CÜMLESİNİN VE ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALLERİ (1)

 • 4456 SAYILI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUNUN 15. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...disiplin esasları,...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA VERİLEN MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU’NUN 216. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 197. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...CEZA DAVASI AÇILMIŞ OLMAK KAYDIYLA,..” İBARESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI VE İTİRAZIN REDDİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 211. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ PARAGRAFINDA YER ALAN “...veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 218/A MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU VE İPTALİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 235. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN “...EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 238. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1) NUMARALI BENDİNİN (C) ALT BENDİNİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (3) NUMARALI BENDİNDE YER ALAN İBARENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4458 SAYLI KANUN’A TABİ OLMAYAN İŞLEM İÇİN İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI (1)

 • 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (2)

 • 4-5 YILDIR MAĞDURE İLE ARKADAŞLIK ETTİĞİ VE CEBİR, TEHDİT VEYA HİLE OLMAKSIZIN DEFALARCA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ İDDİASI (1)

 • 4531 SAYILI YASANIN KAPSAMI (1)

 • 4531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI (2)

 • 4531 SAYILI YASANIN UYGULANAM ALANI (1)

 • 4531 SAYILI YASANIN UYGULANMA ALANI (4)

 • 4531 SAYILI YASANIN UYGULANMASI (1)

 • 4531 SAYILI YASANIN UYGULANMASI GEREĞİ (1)

 • 4531 SAYILI YASAYA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANININ TESPİTİ (1)

 • 4531 SAYLI YASA UYARINCA ARTTIRIM YAPILMASI (1)

 • 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ - Vergi Dairelerince Düzenlenen ve Muhataplarına Tebliği Gereken Evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı Aracılığıyla Elektronik Ortamda Tebliğ Edilmesi İle İlgili Usul ve Esasları Belirlemek Amacıyla Tebliğ Yayımlandığı - Davaya Konu Tebliğin Ceza Hükümlerine İlişkin Bölümünde Bu Tebliğ İle Getirilen Yükümlülüklere Uymayanlar İçin Cezai Müeyyidenin Uygulanacağı Yolunda Düzenleme Yapıldığı - Tebliğin Getiriliş Amacıyla Doğrudan Bağlantılı Durumların Düzenlenmediği - İdare Tarafından Sınırları Kanunla Belirlenmiş Bir Yetkiye Dayanmaksızın Düzenleyici İşlem İle Suç ve Ceza İhdas Edilmiş Olduğu - Tebliğin Söz Konusu Düzenlemelerinin "Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi"Ne Aykırılık Teşkil Ettiği (1)

 • 46 ADET İRSALİYELİ FATURAYA DAYALI OLARAK BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • 4616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASININ İNFAZ ŞEKLİ (1)

 • 4616 SAYILI YASA (1)

 • 4616 SAYILI YASA GEREĞİNCE ERTELEMENİN DÜŞMESİ (1)

 • 4616 SAYILI YASADAN ÖNCE KESİNLEŞEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR (1)

 • 4628 SAYILI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 15. MADDESİNİN (G) FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4628 SAYILI KANUNU’NUN 4.MADDESİNDE, ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NA SINIRSIZ BİR FİYAT BELİRLEME HAK VE YETKİSİ VERİLMEMİŞTİR (1)

 • 4628 SAYILI YASANIN ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİNE İLİŞKİN HUKUKA AYKIRILIK DURUMU (1)

 • 4632 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4632 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNUN EK 2. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN, İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...MÜSTEŞARLIKÇA UYGUN GÖRÜLEN... ” İBARESİNİN, ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN VE BEŞİNCİ FIKRASININ DOKUZUNCU CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4632 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4634 SAYILI ŞEKER KANUNUNUN 2/A MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “…suretlerini alabilir,…” ve “…her türlü teknolojik imkândan yararlanabilir.” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2942 SAYILI KANUNUN 10.MADDESİ GEREĞİNCE AÇILAN TESPİT VE TESCİL DAVALARINDA DEĞERLENDİRMENİN DAVA TARİHİ İTİBARİYLE YAPILMASI GEREKİR (2)

 • 4650 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 05.05.2001 TARİHİNDEN SONRA AÇILAN DAVANIN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI NİTELİĞİNDE GÖRÜLEREK İŞİN ESASINA GİRİLİP HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇELERLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • 466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • 466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MANEVİ TAZMİNAT (1)

 • 466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMEK (1)

 • 466 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ (2)

 • 466 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAZMİNAT HAKKI (1)

 • 466 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • 466 SAYILI YASA UYARINCA TAZMİNAT TALEBİ (2)

 • 4678 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUNUN 24. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...VE 137 NCİ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ (C) BENDİ...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU’NUN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNDE YER ALAN "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI,... “ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNUN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİNDE YER ALAN “...daire başkanları...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNUN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (d) BENDİNDE YER ALAN “...fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNUN 15. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4703 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK YAPILDIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE VERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca verilen idari para cezasının iptali istemi (1)

 • 4706 SAYILI HÂZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN'UN 5. MADDESİNİN ONBİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4706 SAYILI HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 7/B MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4706 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN TEK TARAFLI KAMU GÜCÜNE DAYALI VE İDAREYE ÜSTÜN HAK VE YETKİ TANIYAN İDARİ BİR SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR (1)

 • 4706 SAYILI KANUN UYARINCA HAK SAHİPLERİNE RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK BELEDİYEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZIN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARLARIYLA 2005-2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN SATIŞLARININ RAYİÇ BEDELİN ÇOK ALTINDA OLDUĞU GEREKÇESİYLE OLUŞAN HAZİNE ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • 4706 SAYILI KANUN UYARINCA HAK SAHİPLERİNE VE HALEFLERİNE RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK BELEDİYEYE DEVREDİLEN PARSELLERİN DAVALI BELEDİYECE RAYİÇ BEDELLERİNİN ÇOK ALTINDA SATILMASINDAN DOLAYI HAZİNENİN UĞRADIĞI ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • 4706 SAYILI KANUN UYARINCA HAK SAHİPLERİNE VE HALEFLERİNE RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK BELEDİYEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZIN BELEDİYE ENCÜMENİNİN KARARLARIYLA 2005-2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN SATIŞLARININ RAYİÇ BEDELİN ÇOK ALTINDA OLDUĞU GEREKÇESİYLE OLUŞAN HAZİNE ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • 4706 SAYILI KANUN UYARINCA HAK SAHİPLERİNE VE HALEFLERİNE YA DA KANUNİ TEMSİLCİLERİNE RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK BELEDİYEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZIN BELEDİYE ENCÜMENİNİN KARARLARIYLA 2005-2008 YILLAN ARASINDA YAPILAN SATIŞLARININ RAYİÇ BEDELİN ÇOK ALTINDA OLDUĞU GEREKÇESİYLE OLUŞAN HAZİNE ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • 4706 SAYILI KANUN UYARINCA HAK SAHİPLERİNE VE HALEFLERİNE YA DA KANUNİ TEMSİLCİLERİNE RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK BELEDİYEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZIN BELEDİYE ENCÜMENİNİN KARARLARIYLA 2005-2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN SATIŞLARININ RAYİÇ BEDELİN ÇOK ALTINDA OLDUĞU GEREKÇESİYLE OLUŞAN HAZİNE ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • 4706 SAYILI KANUN UYARINCA HAK SAHİPLERİNE VE HALEFLERİNE YA DA KANUNİ TEMSİLCİLERİNE RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK BELEDİYEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZLARIN BELEDİYE ENCÜMENİNİN KARARLARIYLA 2005-2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN SATIŞLARININ RAYİÇ BEDELİN ÇOK ALTINDA OLDUĞU GEREKÇESİYLE OLUŞAN HAZİNE ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ (2)

 • 4706 SAYILI KANUN UYARINCA HAK SAHİPLERİNE VE HALEFLERİNE YA DA KANUNİ TEMSİLCİLERİNE RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK EYÜP BELEDİYESİNE DEVREDİLEN TAŞINMAZIN BELEDİYE ENCÜMENİNİN KARARLARIYLA 2005-2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN SATIŞLARININ RAYİÇ BEDELİN ÇOK ALTINDA OLDUĞU GEREKÇESİYLE OLUŞAN HAZİNE ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • 4706 SAYILI YASA KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ GÖRÜLEN UYUŞMAZLIKTA KAMU TÜZEL KİŞİSİ OLAN BAKANLIKLARIN VE BELEDİYELERİN BU KANUNLAR UYARINCA HESAPLANAN ALACAKLARININ KAMU ALACAĞI NİTELİĞİNDE OLDUĞU (1)

 • 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNUN “İDARİ MÜEYYİDELER VE TEMİNAT” BAŞLIKLI 8. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNUN 9. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN "...YAPI MÜTEAHHİDİ,... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI KANUN (1)

 • 4721 SAYILI KANUNUN 436. MADDESİNİN (6) NUMARALI BENDİNİN “Resmî sağlık kurulu raporunun alınabilmesini temin amacıyla; kişinin vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilir, kişiye gerekli tıbbi müdahaleler yapılabilir...” BÖLÜMÜNÜN KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 4721 SAYILI MEDENİ KANUN (1)

 • 4721 SAYILI MEDENİ KANUNUN ÖNCESİ VE SONRASI BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 291. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİNDEN ÖNCE...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 300. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 187. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİ İLE İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 219. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (4) NUMARALI BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 286. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 313. MADDESİNDE YER ALAN “EVLÂT EDİNENİN ALTSOYUNUN AÇIK MUVAFAKATİYLE..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 314. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 318. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ VE 319. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 407. MADDESİNİN 1. BİRİNCİ FIKRASI İLE İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 409. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 471. MADDESİNİN İPTALİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 510. MADDESİNDE YER ALAN “…saklı paylı…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN 589. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 883. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN İKİNCİ KİTABINDAN ÜÇÜNCÜ KISIM HARİÇ OLMAK ÜZERE (M.118-395) KAYNAKLANAN BÜTÜN DAVALARIN AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEĞİ (1)

 • 4722 SAYILI KANUN (4)

 • 4733 SAYILI KANUN UYARINCA BU KANUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI YAPILACAK İTİRAZLARDA AÇIKÇA İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ KILINMASI KARŞISINDA SULH CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 4733 SAYILI KANUN!A MUHALEFET ETMEK SUÇU (1)

 • 4733 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 4733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (42)

 • 4733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇUNDA SANIĞIN EYLEMLERİNİN TCK'NIN 43/1 MADDESİ KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNDE YER ALAN “...ELLİBİN YENİ TÜRK LİRASINDAN İKİYÜZELLİBİN YENİ TÜRK LİRASINA KADAR İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR. ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4733 SAYILI TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUNA MUHALEFET SUÇU - Sanık Evinde Yapılan Aramada Pet Şişeler İçerisinde Bir Miktar Alkollü İçki Ele Geçirildiği - Yapılan Analiz Sonucu Ele Geçen İçkinin Rakı İle Uyumlu Olduğu - Sanıkların Aşamalardaki Savunmalarında Ele Geçen İçkileri İçmek İçin Aldıklarını Beyan Ettikleri - Dosya Kapsamında Tanık Olarak Dinlenen ve Arama Sırasında Evde İçki İçtiği Görünen Tanığın da Beyanında İçkileri Arkadaşı Olan Sanıklarla Beraber İçmek İçin Aldıklarını Beyan Ettiği - Sanıklarda Ele Geçen Eşyanın Miktar İtibariyle Ticari Mahiyette Olmadığı (1)

 • 4733 SAYILI TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUNUN 8. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...askıya alınır...” İBARESİ İLE İKİNCİ CÜMLESİNİN KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 4733 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • 4733 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNDA DAVANIN ÇÖZÜMÜNDE ASKERİ YARGI YERİ GÖREVLİDİR (1)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET (1)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET EYLEMİ (1)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (18)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNA İLİŞKİN KAMU DAVASINDA YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KARAR VERİLİNCEYE KADAR İTİRAZINI GERİ ALMASININ MÜMKÜN OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR (1)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNDA SANIĞIN ELE GEÇEN SİGARALARI TİCARİ AMAÇLA BULUNDURDUĞUNA İLİŞKİN CEZALANDIRILMASINA YETERLİ HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK KESİN VE İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİ (1)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNDA SUÇ TARİHİ VE ELE GEÇEN EŞYANIN NİTELİĞİNE GÖRE, SUÇTAN ZARAR GÖRMEYEN VE DAVAYA KATILMA HAKKI OLMAYAN GÜMRÜK İDARESİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ HATALIDIR (1)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNDA SUÇTAN ZARAR GÖRMEDİĞİ HALDE DAVAYA KATILMASINA KARAR VERİLEN GÜMRÜK İDARESİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ İSABETSİZDİR (1)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREKİR (2)

 • 4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNU (1)

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 62. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (H) BENDİNİN ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...BEŞ YILDIR...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3. MADDESİNİN (J) BENDİNDE YER ALAN “...depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Çevre Ajansının yapacağı mal ve hizmet alımları,” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (aa) BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 55. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE BİR KARAR ALINMAMASI DURUMUNDA BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN KARAR VERME SÜRESİNİN BİTİMİNİ... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4734 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN “…; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “…Millî Eğitim Bakanlığınca…” İBARESİNİN VE KALAN KISMININ İPTALLERİ (1)

 • 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…Cumhurbaşkanı…” İBARESİNİN VE BEŞİNCİ FIKRASININ KALAN KISMININ İPTALLERİ (1)

 • 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “…ilgili mevzuatında düzenleme…” İBARESİNİN VE DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KALAN KISMININ İPTALLERİ (1)

 • 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 34. MADDEDE YER ALAN “…1/1/2020 TARİHİNDEN…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4753 SAYILI ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU (1)

 • 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NUN 13. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN “...FİYAT GRUPLARI OLUŞTURMAYA, BU FİYAT GRUPLARI VE..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4771 SAYILI KANUN KARŞISINDA, TCK.NIN 2/2 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK UYGULAMA (1)

 • 4771 SAYILI YASA UYGULAMASI (1)

 • 4785 SAYILI KANUN (1)

 • 4811 SAYILI YASADAN FAYDALANMAK AMACIYLA BAŞVURULMASINA RAĞMEN TAKSİTLERİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI (1)

 • 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN’UN 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ D BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4822 SAYILI KANUNUN 10 VE 10/A MADDELERİ (1)

 • 4822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 MADDESİNDEN FAYDALANMA (1)

 • 4822 SAYILI YASADAN FAYDALANABİLMENİN KOŞULLARI (1)

 • 4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA (3)

 • 4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA BAŞVURUSUNDA BULUNULDUĞU TARİHTEN SONRA YAPILAN ÖDEMELERİN İSTİRDADININ TALEP EDİLEBİLMESİ (1)

 • 4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ (1)

 • 4822 SAYILI YASADAN YARARLANMA (2)

 • 4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1 MADDESİ (1)

 • 4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1 MADDESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ (3)

 • 4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA (3)

 • 4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ (3)

 • 4822 SAYILI YASAYA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN HESAPLANMASI (4)

 • 4833 SAYILI BÜTÇE KANUNU’NA GÖRE KANUNÎ FAİZ ORANI (2)

 • 4856 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ ÇEVRE DÜZENİ PLANI KONUSUNDA YETKİSİNİN KALMADIĞI (1)

 • 4857 S. YASADAN SONRAKİ DÖNEM (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞVERENİN TANIMI (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 26. MADDESİNDE DÜZENLENEN 6 İŞ GÜNLÜK NİSPİ VE BİR YILLIK MUTLAK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE AYNI YASANIN 25. MADDESİNDE Kİ HAKLI NEDENLERLE BİLDİRİMSİZ FESİHLERDE UYGULANACAKTIR (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 34. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİ SAYILAN KİMSELERLE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİ ARASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNDEN VEYA İŞ KANUNUNA DAYANAN HER TÜRLÜ HAK İDDİALARINDAN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YERİNİN İŞ MAHKEMELERİ OLDUĞU (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT VE ALACAK İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 112. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASININ VE GEÇİCİ 9. MADDENİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 2. MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASININ (b) BENDİNDE YER ALAN “…personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 2. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...ALT İŞVERENİN TARAF OLDUĞU... ” İBARESİNİN VE DOKUZUNCU FIKRANIN (B) BENDİNDE YER ALAN “...TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 20. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...ARABULUCUYA BAŞVURMAK ZORUNDADIR ” İBARESİNİN, 21. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “ ...DAVA TARİHİNDEKİ ÜCRETİ ESAS ALARAK PARASAL OLARAK... ” İBARESİNİN, 91. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETMESİ KAYDIYLA... ” İBARESİNİN, EK 3. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN "...BEŞYILDIR” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 63. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...ÖREL İSTİHDAM BÜROSU ARACILIĞIYLA YA DA... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN ALTINCI FIKRASININ DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN VE ONBİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN İKİNCİ FIKRASININ (D), (E ), (F) VE (G) BENTLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...SÜRE SINIRI OLMAKSIZIN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI (1)

 • 4857 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI DAVASI (1)

 • 4857 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 4857 SAYILI KANUNA DAYALI İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • 4857 SAYILI KANUNA TABİ ÇALIŞANLAR ARASINDA DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (1) SAYILI TABLONUN “II. Kararlar ve mazbatalar” BAŞLIKLI BÖLÜMÜNÜN (2) NUMARALI FIKRASININ PARANTEZ İÇİ HÜKMÜNÜN İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN EK 2. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 49 NO’LU ÖRNEK ÖDEME EMRİ (1)

 • 49 NOLU ÖDEME EMRİ (1)

 • 49 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ (1)

 • 49 YIL SÜRELİ İRTİFAK HAKKI (1)

 • 49 YILLIĞINA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPMAK AMACIYLA İZİN HAKKI TESİS EDİLMESİ SURETİYLE BAŞLAYAN ZİLYETLİĞİN FER'İ ZİLYETLİK OLDUĞU (1)

 • 4904 SAYLI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • 4915 SAYILI KANUNA MUHALEFET (1)

 • 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFENİN “I - Tapu İşlemlerİ” Başlikli Bölümünün (20) Numarali Fikrasinin (a) Bendİne 6824 Sayili Kanun İle Eklenen Paragrafin İptalİ İstemİ (1)

 • 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU'NUN 1 SAYILI TARİFESİNDE YAZILI OLAN YARGI İŞLEMLERİNİN YARGI HARÇLARINA TÂBİ OLDUĞU - Harçlar Kanunu'na Ekli 1 Sayılı Tarifede Mahkeme Harçları Hukuk Davalarında Mahkemesine Göre Başvurma Harcı İle Konusu Belli Bir Değerle İlgili Bulunan Davalarda Davanın Değerine Göre Nispi Harçlar Olarak Gösterilmiştir - Dava Açılırken Maktu Başvurma Harcının Tamamı ve Değere Göre Alınması Gereken Nispi Harcın 1/4'Ünün Peşin Olarak Yatırılması Zorunludur (1)

 • 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN 28. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN 32. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN, “davalısı harçtan muaf olan kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları” İBARESİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN 36. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI İLE İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN EK 1. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 4922 SAYILI DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 4922 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 4924 SAYILI ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA İRADESİNİ SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞMA YÖNÜNDE ORTAYA KOYAN DAVACININ BU TALEBİNİN HASTANE İÇİN BOŞ VE VİZELİ SÖZLEŞMELİ POZİSYON BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMAMAKTADIR (3)

 • 4925 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ - Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu (1)

 • 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 4926 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNA GÖRE ARAMA YAPMA (1)

 • 4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA AYKIRILIK (1)

 • 4926 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (1)

 • 4926 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 4926 SAYILI YASA NEDENİYLE TAYİN EDİLEN TAZMİNİ NİTELİKTE ADLİ PARA CEZASI UYGULAMASINDA TCK'NIN 62. MADDESİ GEREĞİNCE TAKDİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 4926 SAYILI YASA'NIN 34. MADDESİNİN SON FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN GÜMRÜK İDARESİNCE İBARESİNİN HÜKÜMDEN SONRA ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI İLE ANAYASAYA AYKIRI GÖRÜLEREK İPTAL EDİLMİŞ OLMASI (1)

 • 4926 SAYILI YASANIN 34.MADDESİNİN SON FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN BU MADDENİN UYGULANMASINDA PARA CEZASINA ESAS ALINACAK DEĞER GÜMRÜK İDARESİ'NCE BELİRLENEN DEĞERDİR DÜZENLEMESİNDEKİ GÜMRÜK İDARESİ'NCE İBARESİNİN HÜKÜMDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI İLE ANAYASAYA AYKIRI GÖRÜLEREK İPTAL EDİLMİŞ OLMASININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 4926 SAYILI YASANIN 9/1 MADDESİNE AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 4926 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (10)

 • 4926 SAYILI YASAYA MUHALEFET ETME SUÇU (2)

 • 4926 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 4945 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI (1)

 • 4949 SAYILI YASANIN UYGULANMASI (2)

 • 4956 SAYILI KANUNUN 47. MADDESİ İLE 1479 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 18. MADDESİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN HEM SÜRESİ İÇERİSİNDE BAŞVURMAK HEM DE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEK GEREKİR (1)

 • 4956 SAYILI YASADAN YARARLANARAK PRİM ÖDEMESİ NEDENİYLE AYLIĞININ BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN ONYEDİNCİ BASAMAĞA GÖRE BELİRLENMESİ İSTEMİ (1)

 • 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN 2. MADDESİNE EKLENEN FIKRANIN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (1)