Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • 5 ADET 18 GR BİLEZİK VE 11 ADET ATA ALTINININ AYNEN İADESİ OLMAZSA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • 5 GÜN İÇİNDE YENİ KURUMUNDA İŞE BAŞLAMAYAN İŞÇİLERİN ATAMALARI İPTAL EDİLEREK İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİRİLİR (1)

 • 5 GÜN ZORLAMA HAPSİNE TABİ TUTULMASI (1)

 • 5 PUANLIK İNDİRİMLERİ UYGULAMAK SURETİYLE SİGORTA PRİMLERİNİN TAHAKKUK ETTİRİLDİĞİ VE ÖDENDİĞİ ANCAK DAVALI İDARENİN SÖZ KONUSU PİRİM İNDİRİMLERİNİ HAK EDİŞLERİNDEN HAKSIZ OLARAK KESTİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK BEDELİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİNİN ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKINDAN KESİLMEDİĞİ (1)

 • 5 SAATLİK UÇUŞ TEHİRİNİN UÇUŞ İPTALİ OLARAK KABUL EDİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLMASI (1)

 • 5 YIL 4 AYLIK DAVA ZAMANAŞIMININ MAHKUMİYET TARİHİNDEN HÜKÜM TARİHİNE KADAR DOLMASI NEDENİYLE DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • 5 YIL BOYUNCA YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANILMADAN ÇALIŞILMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • 5 YIL SİGORTA PRİMİ ÖDENMESİ KOŞULU (1)

 • 5 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ İLE BOŞ FABRİKA BİNASINDA YILLIK BEDELİN KİRA SÖZLEŞMESİ İLE KİRACI OLDUĞU İDDİASI (1)

 • 5 YIL VE DAHA FAZLA CEZA GEREKTİREN SUÇLARDA MÜDAFİ ZORUNLULUĞU (2)

 • 5 YIL ZABIT KATİBİ KADROSUNDA GÖREV YAPMA ŞARTI (1)

 • 5 YILLIK ASLİ ZAMANAŞIMININ DOLMASI (2)

 • 5 YILLIK BİNA YAPMA SÜRESİ (1)

 • 5 YILLIK DENEME SÜRESİ SONUNDA DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE FAZLADAN TUTUKLU KALINAN SÜRELER İÇİN SÜRESİNDE DAVA AÇILMASI HALİNDE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLECEĞİ (1)

 • 5 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRE İÇİNDE İŞLENEN TEHDİT SUÇU - Sanığın 5 Yıllık Denetim Süresi İçerisinde Tehdit Suçunu İşlediği Gerekçesiyle Mahkeme Tarafından İhbarda Bulunulduğu - Kanunda Uzlaşma Hükümlerinin Yeniden Düzenlenip Tehdit Suçunun da Uzlaşma Kapsamına Alındığı - Mahkeme İlamına Konu Hüküm Yönünden Uyarlama Yargılaması Yapılıp Yapılmadığı Araştırılacağı - Olumlu Sonuçlanması Halinde Sanığın Denetim Süresinde İşlediği Başkaca Kasıtlı Suçlardan Mahkum Olup Olmadığı Tespit Edileceği (1)

 • 5 YILLIK ERTELEME SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE KOVUŞTURMA ŞARTININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ DİKKATE ALINARAK DÜŞME KARARI VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (2)

 • 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDE DAVANIN AÇILMAMIŞ BULUNMASI (1)

 • 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN TESPİTİNDE DİKKATE ALINAN HUSUSLAR (1)

 • 5 YILLIK İMAR PROGRAMININ HAZIRLANMASI GEREĞİ (1)

 • 5 YILLIK KAZANÇ PAYININ ŞİRKETTEN ALINMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 5 YILLIK KİRA BEDELİNİN PEŞİN ÖDENDİĞİ (1)

 • 5 YILLIK MESLEKİ DENEYİM ŞARTINI TAŞIMAYAN DAVALININ DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSUNA YAPILAN ATAMASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADIĞINDAN DAVANIN ESASINA GİRİLEREK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR (1)

 • 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİİ SUÇLAR (2)

 • 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMADIĞI (2)

 • 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMEMESİ (1)

 • 50 ADET ÜRÜNÜ YAPMADIĞI HALDE YAPMIŞ GİBİ DCT SİSTEMİNE GÖSTERMİŞ OLDUĞU İDDİASIYLA FESHEDİLDİĞİ (1)

 • 50 GÜN ADLİ PARA CEZASININ TCK'NIN 52. MADDESİ UYARINCA ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ SIRASINDA 1.000 TL YERİNE HESAP HATASI SONUCU 1.500 TL ADLİ PARA CEZASI OLARAK BELİRLENMESİ SURETİYLE SANIĞA FAZLA ADLİ PARA CEZASI TAYİNİ KANUNA AYKIRIDIR (1)

 • 50’DEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN TARIM VE ORMAN İŞLERİ (3)

 • 500 ADET SPOR ŞORTU YAPTIRILMASI İŞİ İMALATININ YAPILIP İMALAT KARŞILIĞINDA FATURA KESİLDİĞİ ANCAK BEDELİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI (1)

 • 5004 SAYILI YASADAN YARARLANANLAR İHBAR TAZMİNATI ALAMAZ (1)

 • 5015 SAYILI KANUNLA YAPILMASI İÇİN LİSANS ALINMASI GEREKEN FAALİYETLERİ YÜRÜTEN KİŞİLER BU KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN SONRA BİR YIL İÇİNDE DURUMLARINI BU KANUNA UYGUN HALE GETİRMEK ZORUNDADIR (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU’NUN, 19. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN “AŞAĞIDAKİ HALLERDE, SORUMLULARA ALTIYÜZBİN TÜRK LİRASI İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR. " BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU (4)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNDA BELİRLENEN SINIRLAR AŞILARAK YÖNETMELİKTE DÜZENLEME YAPILDIĞI BU DÜZENLEMELERE DAYANILARAK VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 10. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…tamamının…” VE “…geçiş ücreti dahil…” İBARELERİNİN VE ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “…Arab Heavy (27.5 API)…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “...yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz.” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (h) BENDİNDE YER ALAN “...onda biri...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN (2) NUMARALI ALT BENDİNİN VE (3) NUMARALI ALT BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 20. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (g) BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN “...ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 20. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (g) BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN “...ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur...” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ (1)

 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU'NUN 20. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VEYA MAHKEME KARARI KESİNLEŞİNCEYE KADAR” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5015 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK SUÇUNUN YARGILAMASININ 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUYLA BİRLİKTE YAPILMASI YASAYA AYKIRIDIR (1)

 • 5015 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NA EKLİ (I) SAYILI CETVEL’İN SONUNA EKLENEN SIRALARIN KONU BAKIMINDAN YETKİ YÖNÜNDEN İPTALLERİ (1)

 • 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN 24. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDAKİ DEĞİŞTİRİLEN “CUMHURBAŞKANLIĞI VE... ” İBARESİNİN VE DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 21. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN “...GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN YÜZDE ONUNU GEÇMEMEK KAYDIYLA, MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİ ARASINDAKİ ÖDENEK AKTARMALARINA İLİŞKİN YETKİ VE İŞLEMLER İLE USUL VE ESASLAR MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA BELİRLENİR. ” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 21. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN VE ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 23. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 23. MADDESİNİN İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 506 SAYILI KANUN İLE 1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI HALİNDE HANGİSİNE ÖNCELİK VERİLECEĞİ NOKTASINDA UYUŞMAZLIK BULUNDUĞU (1)

 • 506 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINAN İŞYERİ (1)

 • 506 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TELAFİ EDİCİ ÖDEME (1)

 • 506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (2)

 • 506 SAYILI KANUNA DAYALI HİZMET TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI KANUNA GÖRE TESCİL EDİLMİŞ OLMAK (1)

 • 506 SAYILI KANUNA MUHALEFET (1)

 • 506 SAYILI KANUNA UYULMAMASI NEDENİ İLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI - İşverenin Sigortaya Tabi İşçi Çalıştırmaya Başlamadan Önce Bildirimde Bulunması Gereği - Dershanede Bulunan Ders Defterleri, Yıllık Plan, Günlük Yoklama Fişlerinin İncelenmesi - Öğretmenlerin Sözleşmelerde Tespit Edilen Tarihlerde İşyerinde Çalışmaya Başladıklarının İspat Edilmesi Gereği (1)

 • 506 SAYILI KANUNUN 79/10 VE 5510 SAYILI KANUN'UN 86/9. MADDELERİ UYARINCA AÇILMIŞ HİZMET TESPİTİ DAVASI (1)

 • 506 SAYILI KANUNUN 79/10. VE 5510 SAYILI KANUN’UN 86/9. MADDELERİ UYARINCA AÇILMIŞ HİZMET TESPİTİ DAVASI (3)

 • 506 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA İSE; YETKİLİ MAHKEME (1)

 • 506 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAN DOĞAN UZLAŞMAZLIKLARIN YETKİLİ İŞ MAHKEMELERİNDE VEYA BU DAVALARA BAKMAKLA GÖREVLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLECEĞİ (1)

 • 506 SAYILI MÜLGA SOSYAL SİGORTALAR KANUNU’NUN GEÇİCİ 20. MADDESİNE 6111 SAYILI KANUNLA EKLENEN BEŞİNCİ FIKRA İLE DEVAM EDEN YARGI SÜREÇLERİNE MÜDAHALE EDİLEREK ADİL YARGILANMA SOSYAL GÜVENLİK VE MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1)

 • 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINDAN KAYNAKLANAN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA AYKIRILIK (1)

 • 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA DAYALI OLARAK YETİM AYLIĞI ALMASI SEBEBİYLE 2022 SAYILI KANUN UYARINCA YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 58. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 506 sayılı SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN MÜLGA 3. MADDESİNİN (I) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİ İLE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 6. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİNİN İPTALLERİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN MÜLGA 62. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...çalıştığı işten ayrıldıktan sonra... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCEKİ DÖNEM ÇALIŞMALARI İÇİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ÖNGÖRÜLMEMİŞ OLMASI (1)

 • 506 SAYILI YASA (2)

 • 506 SAYILI YASA İLE 1479 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI HALİNDE HANGİSİNE ÖNCELİK VERİLECEĞİ (1)

 • 506 SAYILI YASA KAPSAMINA ALINAN İŞVERENİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (1)

 • 506 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN KOCA VE BABASINDAN DOLAYI HER İKİ ÖLÜM AYLIĞINI ALABİLECEĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI YASA KAPSAMINDA KURUMA BİLDİRİLEN HİZMETLERİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • 506 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÖLEN EŞ VE BABADAN DOLAYI AYRI AYRI ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANIP BAĞLANAMAYACAĞI (2)

 • 506 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÖLEN KOCA İLE ANNE VE BABADAN DOLAYI AYRI AYRI ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANIP BAĞLANAMAYACAĞI (1)

 • 506 SAYILI YASA KAPSAMINDA SANATÇILARIN ÇALIŞMA SÜRELERİNİ BORÇLANABİLMESİNİN KOŞULLARI (1)

 • 506 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ KISA SÜRELİ ÇALIŞMA (1)

 • 506 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞININ GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİYLE KURUM İŞLEMİNİN İPTALİNE 1479 SAYILI YASA UYARINCA SİGORTALI KABUL EDİLMESİ NEDENİYLE ÇIKARILAN BORÇTAN SORUMLU OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI YASA UYARINCA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR (3)

 • 506 SAYILI YASA^YA TABİ SİGORTALI (1)

 • 506 SAYILI YASADA YER ALAN GECİKME ZAMMININ FAİZ NİTELİĞİNDE OLMAMASI (1)

 • 506 SAYILI YASANIN 26. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ BULUNAN RÜCU DAVALARI KUSUR SORUMLULUĞUNA DAYANMAKTA OLUP İŞ KAZASINDA KUSURLU OLANLAR DAVACI KURUMUN RÜCU ALACAĞINDAN KUSURLARI KARŞILIĞI SORUMLUDUR (1)

 • 506 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 81. MADDESİ UYARINCA 20 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 40 YAŞ VE 5.000 PRİM GÜN SAYISI ŞARTLARINA TABİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI YASAYA DAYALI RÜCU DAVASI (1)

 • 506 SAYILI YASAYA DAYALI RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI (1)

 • 506 SAYILI YASAYA DAYANAN RÜCU DAVASINDA UZMAN BİLİRKİŞİDEN KUSUR RAPORU ALINMASI (1)

 • 506 SAYILI YASAYA TABİ ÇALIŞMALARININ GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALI OLARAK EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN VE EMEKLİ SANDIĞI İLE İLGİLENDİRİLMEMİŞ BULUNAN VE DAVA SÜRERKEN VEFAT EDENİN MAKAM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Davacının Talebinin, 5510 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Sonra Yapılması ve Davacının Murisinin 5754 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce 5434 Sayılı Kanuna Tabi İştirakçiliği ya da Emekliliğinin Söz Konusu Olmadığı - Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu (1)

 • 506 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ İSTEMİ (1)

 • 506 SAYILI YASA'YA TABİ SİGORTALILIK İLE ESNAF BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ ÇAKIŞMASI NEDENİYLE HANGİ KURUMDAKİ ÇALIŞMANIN ESAS ALINACAĞI (1)

 • 506 VE 1479 SAYILI YASALAR KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARIN UZUN SÜRELİ OLDUĞU HALLERDE İSE TARIMSAL FAALİYETİN KESİNTİYE UĞRADIĞININ VE ANILAN ÇALIŞMALARIN SONA ERMESİNDEN SONRA 2926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN YENİDEN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN DOĞRUDAN PRİM YATIRILMASI TALEP VEYA AYNI YASANIN 36.MADDESİNE GÖRE ÜRÜN BEDELİNDEN TEVKİFAT YAPILMASI YOLUYLA YENİDEN KAYIT VE TESCİL YOLUNDAKİ İRADENİN ORTAYA KONULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU BENDİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 50'DEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN (50 DAHİL) TARIM VE ORMAN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE VEYA İŞLETMELERİNDE BU KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ (1)

 • 51 ÖDEME EMRİ (1)

 • 51 ÖRNEK İHTARLI ÖDEME EMRİ (4)

 • 51 ÖRNEK ÖDEME EMRİ (2)

 • 5149 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEPLİ DAVADA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 5149 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • 5-15 YIL ARASINDA HİZMETİ BULUNAN İŞÇİLERİN YILLIK İZNİNİN 20 GÜNDEN AZ OLAMAYACAĞI (1)

 • 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNUNUN 100. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU VE İPTALİ (1)

 • 5179 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI (1)

 • 5187 SAYILI BASIN KANUNU’NUN 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...İLGİLİ YAYININ YER ALDIĞI SAYFA VE SÜTUNLARDA... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5187 SAYILI BASIN KANUNUNUN 21. MADDESİNİN (C) BENDİNDE YER ALAN "...mağdurlarının, ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5188 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • 5188 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’UN 10. MADDESİNİN 7072 SAYILI KANUN’UN 67. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN (d) BENDİNDE YER ALAN “…veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN 10. MADDESİNE 1/2/2018 TARİHLİ VE 7072 SAYILI KANUNUN 67. MADDESİYLE EKLENEN (h) BENDİNİN “MÜLGA 26/10/1994 TARİHLİ VE 4045 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN GÜVENLİK SORUŞTURMASI” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 5193 SAYILI OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ VE GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN VE ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “…disipline ilişkin hükümleri…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 5193 SAYILI OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...SAĞLIK BAKANLIĞININ DAVETİ ÜZERİNE...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5193 SAYILI OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5216 SAYILI YASA İLE SINIRLARI GENİŞLEYEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI KAPSAMINA ÇUBUK İLÇESİNİN DAHİL OLDUĞU VE DAVA TARİHİ (18.3.2014) DE DİKKATE ALINDIĞINDA DAVAYA ANKARA İŞ MAHKEMELERİNDE BAKILMASI GEREKTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR (1)

 • 5216 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 23.07.2004 TARİHİNDEN SONRA HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 27.12.2004 TARİH VE 636 SAYILI KARARI İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN İLÇELERDE GÖRÜLMEKTE OLAN VE 5216 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHE KADAR AÇILMIŞ OLAN İŞ DAVALARININ AÇILDIĞI MAHKEMELERDE GÖRÜLMEYE DEVAM OLUNACAKTIR (1)

 • 5219 VE 5236 SAYILI YASALAR İLE HUMK.NUN 427.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KESİNLİK SINIRI 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN 1.820 TL'YE ÇIKARILMIŞTIR (1)

 • 5233 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPILAN ÖDEMENİN GEÇ YAPILMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN FAİZ ALACAĞININ ÖDENMESİ İSTEMİ (2)

 • 5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUNUN 6545 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 10. MADDESİ İPTALİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 268. MADDESİNİN 3. FIKRASININ 6545 SAYILI KANUN’UN 74. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN BAZI BENTLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUNUN 18. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUNUN 35. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUNUN 40. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUNUN 5. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ CÜMLELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5236 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİ İLE EKLENEN EK 4. MADDE UYARINCA DA PARASAL SINIRLARIN HER TAKVİM YILI BAŞINDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE MALİYE BAKANLIĞINCA TESPİT EDİLEN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTTIRILACAKTIR (1)

 • 5237 SAYILI KANUNUN 53. MADDESİNDE YER ALAN HAK VE YETKİLERİ KULLANMAK YÖNÜNDEKİ YOKSUNLUĞUN KENDİ ALTSOYU ÜZERİNDEKİ VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ AÇISINDAN KOŞULLU SALIVERİLMEYE KADAR ÜSTSOYU İLE DİĞER KİŞİLER YÖNÜNDEN İSE CEZANIN İNFAZI TAMAMLANINCAYA KADAR SÜRMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 5237 SAYILI T.C.K.NUN 29 MADDESİ GEREĞİNCE ASGARİ ORAN YERİNE 1/3 ORANINDA İNDİRİM YAPILARAK EKSİK CEZA TAYİNİ TEŞEBBÜS UYGULAMASINDA HÜKÜM FIKRASINDA UYGULAMA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİ UYGULANMASI SIRASINDA UYGULANAN ORANIN BELİRTİLMEMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • 5237 SAYILI TCK 53 MADDE 1 FIKRA B. BENDİNDE DÜZENLENEN SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA HÜKMÜNÜN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE UYGULANAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • 5237 SAYILI TCK DA CEZALARIN TOPLANMASINA YASAL OLANAK BULUNMADIĞI HALDE UYGULAMA YERİ BULUNMAYAN CEZALARIN İÇTİMAINA KARAR VERİLMESİ KANUNA AYKIRIDIR (1)

 • 5237 SAYILI TCK NIN 50/1-D BENDİNDE YER ALAN MAHKÛM OLUNAN CEZANIN YARISINDAN BİR KATINA KADAR SÜREYLE, BELİRLİ YERLERE GİTMEKTEN VEYA BELİRLİ ETKİNLİKLERİ YAPMAKTAN YASAKLANMAYA ÇEVRİLEBİLİR ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEMEYE GÖRE CEZANIN BİR KATINDAN ANLAŞILMASI GEREKENİN CEZANIN KENDİSİ OLDUĞU GÖZETİLMEDEN, SANIK HAKKINDA TAYİN EDİLEN 5 AY HAPİS CEZASININ BİR KATINI AŞACAK ŞEKİLDE 6 AY SÜRE İLE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ VE SERVİSİ YAPILAN YERLERE GİTMEKTEN YASAKLANMASI SEÇENEK YAPTIRIMINA ÇEVRİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR (1)

 • 5237 SAYILI TCK NUN 53. MADDESİNDE DÜZENLENEN VE KASITLI SUÇTAN HAPİS CEZASINA MAHKUMİYETİN KANUNİ SONUCU OLARAK UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 765 SAYILI TCK DA BULUNMADIĞI (1)

 • 5237 SAYILI TCK NUN 53. MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN ANAYASA MAHKEMESİNİN 08.10.2015 GÜN 2014/140 ESAS 2015/85 SAYILI İPTAL KARARI İLE BİRLİKTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI NEDENİYLE UYGULANAMAMIŞTIR (1)

 • 5237 SAYILI TCK NUN 53/1-C MADDESİNDE BELİRTİLEN VELAYET HAKKINDAN VESAYET VEYA KAYYIMLIĞA AİT BİR HİZMETTE BULUNMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİNİN AYNI MADDENİN 3. FIKRASI UYARINCA YALNIZCA KENDİ ALT SOYU ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERMEYE KADAR UYGULANABİLECEĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 5237 SAYILI TCK NUN 86/1 MADDESİ İLE BELİRLENEN 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASININ AYNI KANUNUN 86/3-E MADDESİ UYARINCA YARI ORANINDA ARTTIRILMASI SONUCU 1 YIL 15 AY HAPİS CEZASI BELİRLENİP 87/1 -D MADDESİNE GÖRE BİR KAT ARTTIRILARAK 2 YIL 30 AY HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN CEZANIN 4 YIL 6 AY HAPİS OLARAK BELİRLENMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • 5237 SAYILI TCK.NUN 43. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKEBİLECEĞİ NAZARA ALINARAK DOSYALARI BİRLEŞTİRME OLANAĞI BULUNMADIĞI TAKTİRDE KESİNLEŞEN DOSYADAKİ CEZA MİKTARI MAHSUP EDİLEREK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKTİĞİ (1)

 • 5237 SAYILI TCK.NUN 53. MADDESİNİN 4. FIKRASI UYARINCA SUÇU İŞLEDİĞİ SIRADA ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA AYNI MADDENİN BİRİNCİ FIKRA HÜKMÜNÜN UYGULANAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 5237 SAYILI TCK.NUN SANIK LEHİNE KABUL EDİLEREK UYGULAMANIN DA BUNA GÖRE YAPILMASI KARŞISINDA TAYİN OLUNAN SONUÇ ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • 5237 SAYILI TCK’NUN 53. MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN ANAYASA MAHKEMESİNİN 08.10.2015 GÜN 2014/140 ESAS 2015/85 SAYILI İPTAL KARARI İLE BİRLİKTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 5237 SAYILI TCK’NUN 53. MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN ANAYASA MAHKEMESİNİN 08.10.2015 GÜN 2014/140 ESAS, 2015/85 SAYILI İPTAL KARARI İLE BİRLİKTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (2)

 • 5237 SAYILI TCK’NUN 53. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN HAKLARDAN SANIĞIN SADECE KENDİ ALT SOYU ÜZERİNDEKİ VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR UYGULANMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN ANAYASA MAHKEMESİNİN 08.10.2015 GÜN 2014/140 ESAS 2015/85 SAYILI İPTAL KARARI İLE BİRLİKTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 5237 SAYILI TCK’NUN 53. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN HAKLARDAN SANIĞIN SADECE KENDİ ALT SOYU ÜZERİNDEKİ VELAYET, VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR UYGULANMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 5237 SAYILI TCK’NUN 53. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN HAKLARDAN YOKSUNLUĞUNUN SANIĞIN SADECE KENDİ ALT SOYU ÜZERİNDEKİ VELAYET, VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR UYGULANMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI İLE BİRLİKTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 5237 SAYILI TCK’NUN 53. MADDESİNİN UYGULANMASINDA, ANAYASA MAHKEMESİNİN 08.10.2015 GÜN 2014/140 ESAS 2015/85 SAYILI İPTAL KARARININ İNFAZ AŞAMASINDA GÖZETİLMESİ MÜMKÜN GÖRÜLMÜŞTÜR (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NIN 50/1-A VE 52/2 MADDELERİ UYARINCA HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ SIRASINDA HESAP HATASI SONUCU 3.240 YERİNE 3.300 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİ SURETİYLE FAZLA CEZAYA HÜKMOLUNMASI (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NIN 50/6. MADDESİNİN ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN UYGULANAMAYACAĞI HÜKMOLUNAN SEÇENEK TEDBİRİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE DİĞER SEÇENEK TEDBİRLERİNDEN BİRİNE VEYA ADLİ PARA CEZASINA KARAR VERİLEBİLECEĞİ (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NIN 53. MADDESİNİN 1. FIKRASININ A,B,C,D,E BENTLERİNDEKİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMANIN HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMLANINCAYA KADAR 53/1-C MADDESİNDE BELİRTİLEN VELAYET HAKKINDAN VESAYET VEYA KAYYIMLIĞA AİT BİR HİZMETTE BULUNMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİNİN İSE AYNI MADDENİN 3. FIKRASI UYARINCA SADECE KENDİ ALT SOYU ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERMEYE KADAR UYGULANABİLECEĞİ (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NIN 53. MADDESİNİN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE BU MADDENİN UYGULANMASI AÇISINDAN SANIĞIN DURUMUNUN YENİDEN BELİRLENMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NIN 53. MADDESİNİN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ SANIĞIN DURUMUNUN YENİDEN BELİRLENMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NIN 53/1. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAK YOKSUNLUKLARININ ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 08.10.2015 TARİH 2014/140 E 2015/85 SAYILI İPTAL KARARI DOĞRULTUSUNDA İNFAZ AŞAMASINDA GÖZETİLMESİ MÜMKÜN GÖRÜLMEKLE BERABER MADDENİN (B) FIKRASINDA YER ALAN VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN ŞEKLİNDEKİ İBARESİ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NIN 53/1-A MADDESİNDEKİ YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK SURETİYLE ATILI SUÇU İŞLEYEN SANIK HAKKINDA AYNI KANUNUN 53/5. MADDE VE FIKRASI GEREĞİNCE, CEZANIN İNFAZINDAN SONRA BAŞLAMAK ÜZERE, HÜKMOLUNAN CEZANIN YARISINDAN BİR KATINA KADAR BU HAK VE YETKİNİN KULLANILMASININ YASAKLANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 5237 SAYILI TCKNIN 53/1-C MADDESİNDE BELİRTİLEN HAKLARI KENDİ ALTSOYU ÜZERİNDE KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR KENDİ ALTSOYU DIŞINDAKİLER BAKIMINDAN İSE HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMLANINCAYA KADAR KULLANAMAYACAĞI (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NIN 7. MADDESİ GÖZETİLEREK YENİ YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NİN 53/1-C MADDESİNDE BELİRTİLEN HAKLARI AYRIM YAPILMAKSIZIN TÜM KİŞİLER YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NUN 53. MADDESİNİN İPTAL EDİLEN BÖLÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NUN 53. MADDESİNİN UYGULAMASINDA, ANAYASA MAHKEMESİ' NİN 08.10.2015 GÜN 2014/140 ESAS VE 2015/85 KARAR SAYILI İPTAL KARARIYLA BİRLİKTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NUN 61. MADDESİ UYARINCA TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ SIRASINDA NAZARA ALINABİLECEĞİ GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 5237 SAYILI TCKNUN 62 MADDESİ GEREĞİNCE GÜN ADLİ PARA CEZASINDAN İNDİRİM YAPILIRKEN 4 GÜN (80,00TL) ADLİ PARA CEZASI YERİNE YANILGIYA DÜŞÜLEREK YAZILI ŞEKİLDE 3 GÜN (60,00TL) ADLİ PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • 5237 SAYILI TCK'NUN 7. VE 5252 SAYILI YASANIN 9/3. MADDELERİ UYARINCA YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE 765 SAYILI TCK.NUN LEHE OLDUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ NEDENİYLE 1 NO'LU KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ YERİNDEDİR (1)

 • 5237 SAYILI TCY NIN 53/4 MADDESİ HÜKMÜNE AYKIRI OLARAK SANIĞIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞ KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI İÇİN TCY NM 53/1 MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HAK YOKSUNLUKLARINA HÜKMOLUNMASI YASAYA AYKIRIDIR (1)

 • 5237 SAYILI TCY.NIN 141 VE 142. MADDELERİNDE TANIMLANAN HIRSIZLIK SUÇU İLE 765 SAYILI TCY.NIN 493. MADDESİNDE TANIMLANAN SUÇUN UNSURLARININ FARKLI OLMASI (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 01/06/2005 İLE 08/07/2005 TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 31/3. MADDESİ UYARINCA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA TAKDİR EDİLEN CEZADAN 1/2 ORANINDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKİR (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 123. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...YA DA AYNI MAKSATLA HUKUKA AYKIRI BAŞKA BİR DAVRANIŞTA BULUNULMASI..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 129. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 144. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 158. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...yukarıdaki fıkra hükmüne göre...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 167. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN "YAĞMA VE NİTELİKLİ YAĞMA HARİÇ... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 188. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “...VE SOSYAL...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 188. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ (b) BENDİNDE YER ALAN “…gibi...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 268. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “İFTİRA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERE GÖRE” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 53. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASININ SON CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 61. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…olası kastla...” İBARESİNİN ANAYASA’NIN 2. MADDESİNE AYKIRILIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN “CUMHURBAŞKANINA HAKARET” başlıklı 299. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN “REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ” BAŞLIKLI 104. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 103. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNDE YER ALAN “...TAMAMLAMAMIŞ...” SÖZCÜĞÜ YÖNÜNDEN (1) NUMARALI FIKRANIN BİRİNCİ VE İKİNCİ CÜMLELERİNİN İPTALİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 103. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN, (1) NUMARALI FIKRANIN (A) BENDİNDE YER ALAN “ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ... ” İBARESİ YÖNÜNDEN ANAYASA’YA AYKIRI OLMADIĞI VE İTİRAZIN REDDİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 103. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN (1) NUMARALI FIKRANIN (A) BENDİNDE YER ALAN “ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ... ” İBARESİ YÖNÜNDEN ANAYASA’YA AYKIRI OLMADIĞI VE İTİRAZIN REDDİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 103. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 106. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...ALTI AYDAN..,” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 106. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 136. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 142. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINA 6545 SAYILI KANUNUN 62. MADDESİYLE EKLENEN (H) BENDİNDE YER ALAN “...BİNA VEYA EKLENTİLERİ İÇİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ OLAN EŞYA HAKKINDA İBARESİNİN VE (2) NUMARALI FIKRASININ 6545 SAYILI KANUNUN 62. MADDESİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILAN “İŞLENMESİ HALİNDE, BEŞ YILDAN ON YILA KADAR HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNUR.” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 143. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...VERİLECEK CEZA YARI ORANINDA ARTIRILIR.” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 152. MADDESİNİN 6545 SAYILI KANUNUN 65. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...BİR YILDAN... ” İBARESİNİN FIKRANIN (A) BENDİ YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 168. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN "... ZARARIN HÜKÜM VERİLİNCEYE KADAR TAMAMEN TAZMİN EDİLMESİ HALİNDE İSE, VERİLECEK CEZA ÜÇTE BİRİNE KADAR İNDİRİLİR...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 191. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 192. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASINA 6763 SAYILI KANUN İLE EKLENEN CÜMLENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 220. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE İPTALİ VE YARGILAMANIN YENİLENMESİ VEYA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 230. MADDESİNİN (5) VE (6) NUMARALI FIKRALARININ İPTALLERİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 272. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASININ “...SÜRELİ HAPİS CEZASINA MAHKÛMİYETİ HALİNDE MAHKÛM OLUNAN CEZANIN ÜÇTE İKİSİ KADAR HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNUR. ” BÖLÜMÜNÜN İPTALİNE İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 292. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 300. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 32. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ, 57. MADDESİNİN (1),(2), (3), (4) VE (5) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 43. MADDESİNİN 1 NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NUN 43. MADDESİNİN 3. FIKRASINDA YER ALAN “...KASTEN YARALAMA,...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 51. MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...infaz hâkimliğince...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 51. MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...kasıtlı bir suç işlemesi...” İBARESİNİN “sırf askeri suçlar” YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 53. MADDESİNİN BAZI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 6545 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 103. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ ANAYASAYA İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 6545 SAYILI KANUNUN 68. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 191. MADDESİNİN BAZI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 67. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ “SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YAPILMASININ, İZİN VEYA KARAR ALINMASI VEYA DİĞER BİR MERCİDE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİR MESELENİN SONUCUNA BAĞLI BULUNDUĞU HALLERDE; İZİN VEYA KARARIN ALINMASINA VEYA MESELENİN ÇÖZÜMÜNE VEYA...” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 75. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 86. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 86. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNDE YER ALAN “...eşe... "ve “...veya kardeşe... " İBARELERİNİN BENTLERİNİ BAĞLAYAN HÜKMÜNDE YER ALAN “...şikâyet aranmaksızın,... ’’ İBARESİNİN “...eşe..." İBARESİ YÖNÜNDEN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIKLARI (1)

 • 5237 SAYILI YASANIN 2. MADDESİYLE 29/6/2005 TARİHİNDE 5237 SAYILI TCK'NIN 7/3. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK UYARINCA 1.6.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR YÖNÜNDEN 5237 SAYILI YASANIN LEHE OLDUĞU KABUL EDİLEREK YAPILAN UYGULAMALARDA,AYNI YASANIN 58 MADDESİNDE DÜZENLENEN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI (1)

 • 5237 SAYILI YASAYA GÖRE DAHA LEHE HÜKÜMLER İÇEREN 765 SAYILI YASA ESAS ALINARAK HÜKÜM KURULMASI (1)

 • 5252 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILAN BAŞVURULAR SONUCU VERİLEN KARARLAR (1)

 • 5252 SAYILI YASA'NIN 6. MADDESİ UYARINCA KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN “AĞIR HAPİS” CEZALARININ “HAPİS” CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ DİKKATE ALINARAK 5237 SAYILI TCK NUN ALEYHE SONUÇ DOĞURDUĞU GÖZETİLMEDEN 5237 SAYILI YASA UYARINCA YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU’NUN 26. MADDESİNİN İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…işletilmesi ve kapatılmasına…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU’NUN, 23.1.2008 TARİHLİ VE 5728 SAYILI KANUN’UN 558. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 32. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (D) BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU’NUN 8. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN İBARELERİN İPTALİ (1)

 • 5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNUNUN 3. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNUNUN 3. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ SONUNA EKLENEN CÜMLENİN VE SONUNA EKLENEN FIKRALARIN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIKLARI (1)

 • 5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNUNUN 8. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNUNUN 8. MADDESİNİNİKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN BAZI İBARELERİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUKLARI VE İPTALLERİ (1)

 • 5271 s. CMK/5, 283, 307, 309 (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN 150, 234, 236, 324 ÜNCÜ MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN 202. MADDESİNİN 4. FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN 253. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN VEYA YURT DIŞINDA OLMA...” İBARESİNİN, (12) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN, (12) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN 271. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN '‘MERCİİN, İTİRAZ ÜZERİNE VERDİĞİ KARARLARI KESİNDİR;...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN 281. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN 324. MADDESİNİN 1136 SAYILI KANUNUN 163. MADDESİ YÖNÜNDEN İNCELENEN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri…” İBARESİNİN ESAS İNCELEMESİNİN SANIK YÖNÜNDEN YAPILMASI VE 1136 SAYILI KANUNUN 163. MADDESİ İLE SANIK YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 5. MADDENİN (D) BENDİNDE YER ALAN “...kovuşturma evresine geçilmiş,...” İBARESİNİN AYNI BENTTE YER ALAN '‘...basit yargılama usulü... ” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA 7070 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA 7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…BU NEDENLERİ AYNEN YAZARAK…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 101. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (d) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 105. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN “KOVUŞTURMA AŞAMASINDA VERİLEN TAHLİYE KARARI” YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 128. MADDESİNİN (9) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…ve onuncu fıkra uyarınca kayyım atanmasına…” İBARESİNİN VE (10) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 134. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 134. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “…Cumhuriyet savcısının istemi üzerine…” İbaresinin “…hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından…” şeklinde değiştirilmesinde yer alan “…veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 134. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…ya da işlemin uzun sürecek olması…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 142. MADDESİNİN (9) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN “...ödenecek miktar Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için belirlenen maktu ücretten az,..” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 17/10/2019 TARİHLİ VE 7188 SAYILI KANUNUN 23. MADDESİYLE BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE YENİDEN DÜZENLENEN 250. MADDESİNİN (4), (5), (6) VE (7) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 17/10/2019 TARİHLİ VE 7188 SAYILI KANUNUN 23. MADDESİYLE BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE YENİDEN DÜZENLENEN 250. MADDESİNİN (9) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 19. MADDESİNE 6763 SAYILI KANUN İLE EKLENEN (3) NUMARALI FIKRANIN “...FİİLİ SEBEPLER VEYA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE... KARAR VEREBİLİR ” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 193. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN (11) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...KASTEN YENİ BİR SUÇ İŞLEMESİ... " İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN (12) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (2)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN (14) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİ İLE (6), (7), (8), (9), (10), (11) VE (13) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) VE (13) NUMARALI FIKRALARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASINA 6545 SAYILI KANUNUN 72. MADDESİYLE EKLENEN İKİNCİ CÜMLENİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 234. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA VE 239. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN İBARELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 236. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 247. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 252. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALLERİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 252. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 252. MADDESİNİN (3), (4), (5) VE (6) NUMARALI FIKRALARININ İPTALLERİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 253. MADDESİNİN (19) NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNİN “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz;…” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 253. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...veya yurt dışında olma…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 254. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 268. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ (c) BENDİNİN “Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine…” BÖLÜMÜNÜN “görevsizlik kararları” YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 273. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…hükmün açıklanmasından itibaren…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 280. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (E) BENDİNDE YER ALAN “...(g)...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 284. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ “BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARAR VE HÜKÜMLERİNE KARŞI DİRENİLEMEZ;... ” BÖLÜMÜNÜN REDDİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 286. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (D) BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 308/A MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 309. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ “…KARAR VEYA HÜKÜMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNDUĞUNU ÖĞRENEN ADALET BAKANLIĞI, O KARAR VEYA HÜKMÜN YARGITAYCA BOZULMASI İSTEMİNİ, YASAL NEDENLERİNİ BELİRTEREK YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAZILI OLARAK BİLDİRİR.” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 7. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE YENİDEN DÜZENLENEN 250. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “…objektif…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. MADDENİN (D) BENDİNDE YER ALAN “...hükme bağlanmış...” İBARESİNİN “basit yargılama usulü” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. MADDESİNİN (d) BENDİNDE YER ALAN “…kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış…” İBARESİNİN “…seri muhakeme usulü…” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN MAĞDUR İLE ŞİKAYETÇİNİN DİNLENMESİ BAŞLIKLI 236. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN MAĞDUR İLE ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI BAŞLIKLI 234. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI CMK NIN 231/7 VE 11 İNCİ MADDE VE FIKRALARI DA DİKKATE ALINDIĞINDA DA AÇIKLANAN HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLEMEYECEĞİ ERTELENEMEYECEĞİ VE KISMEN İNFAZ EDİLMEMESİNE KARAR VERİLEMEZ (1)

 • 5271 SAYILI CMK NUN 150/3. MADDESİNE AYKIRI BİR ŞEKİLDE MÜDAFİİ HAZIR BULUNMADAN SORGUYA ÇEKİLMEK SURETİYLE BU SANIĞIN SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI USULE AYKIRIDIR (1)

 • 5271 SAYILI CMK’NUN 223. MADDESİNDE DE GÜVENLİK TEDBİRLERİNE HÜKMEDİLMESİNE İLİŞKİN KARARLARIN HÜKÜM SAYILACAĞI AÇIKÇA BELİRTİLMEK SURETİYLE TEDBİR KARARLARININ DA TEMYİZ YETENEĞİ BULUNMAKTADIR (1)

 • 5271 SAYILI CMK'NIN 324/4. MADDESİ UYARINCA DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERLERİNİN 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN'UN 106. MADDESİNDEKİ TERKİN EDİLMESİ GEREKEN TUTARLARDAN (20 TL DAHİL) AZ OLMASI HALİNDE BU GİDERİN DEVLET HAZİNESİNE YÜKLENMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (2)

 • 5271 SAYILI CMK'NUN 170. VE 230. MADDELERİNE MUHALEFET EDİLMESİ (1)

 • 5271 SAYILI KANUNUN 191. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ 6763 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN (B) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5271 SAYILI KANUNUN 202. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNDE YER ALAN “OKUNMASI ” İBARESİNİN 6763 SAYILI KANUN İLE “ANLATILMASI ” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’UN 44. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’UN 97. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA 7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 105/A MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA İADE KARARI VERİLMESİNE RAĞMEN İKİ GÜN İÇİNDE EN YAKIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TESLİM OLMAYAN HÜKÜMLÜLER... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 106/4. MADDESİ UYARINCA SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 18 YAŞINI TAMAMLAMAYAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ HALİNDE HAPSE ÇEVRİLEMEYECEĞİ ANCAK AYNI MADDENİN 11. FIKRASINA GÖRE İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 107. MADDESİNİN (12) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…kasıtlı bir suç işlemesi…” İBARESİNİN “SIRF ASKERÎ SUÇLAR” YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 37. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 43. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (F) BENDİNDE YER ALAN “…ve benzeri oyunlar…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 49. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 68. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 68. MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SEBEBİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 92. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 97. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUNDA 7070 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ (1)

 • 5275 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 5275 SAYILI KANUNUN 83. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5275 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…özel kanunlar kapsamında kalan yerlerde bu kanunlardaki kısıtlamalara tabi olmaksızın,…” VE “…4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre…” İBARELERİ İLE (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…4342 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 53 İCRA EMRİ (2)

 • 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU’NUN 63 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN AYLIK ÖDENEKTEN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ (1)

 • 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNUN 63’ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE KELES VE HARMANCIK KAYMAKAMLARINA YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ (1)

 • 5302 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN ÖDEMELERDEN VERGİ KESİLMESİ GEREĞİ (1)

 • 5302 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ÖDEMELERDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • 5302 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELERDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • 5302 SAYILI YASAYA AYKIRI OLARAK ÖDENEN EK ÖDEME (1)

 • 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16. MADDESİNİN BAZI KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN (4) NUMARALI ALT BENDİNDE YER ALAN “...VE 13 ÜNCÜ...” İBARESİNİN VE (B) BENDİNİN (4) NUMARALI ALT BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN’A 6545 SAYILI KANUNUN 85. MADDESİYLE EKLENEN GEÇİCİ 7. MADDENİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN 11. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 13/1. MADDESİNE GÖRE KABAHATE TEŞEBBÜS CEZALANDIRILMAZ HÜKMÜ KARŞISINDA VE 3213 SAYILI MADEN KANUNU’NDA İZİNSİZ KÖMÜR OCAĞI AÇIP KÖMÜR ÇIKARMAYA TEŞEBBÜS EYLEMİNİN CEZALANDIRILACAĞINA DAİR HÜKMÜN DE BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKLA VERİLEN CEZANIN KALDIRILMASI GEREKİR (1)

 • 5326 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN BAĞLANTI SORUNU (1)

 • 5326 SAYILI KANUNUN 32 VE 1608 SAYILI KANUN’UN 1. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINA KARŞI AÇILACAK DAVANIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR (1)

 • 5326 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • 5335 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 30. MADDESİNİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5335 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 30. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ (F) BENDİNDE YER ALAN “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla…” VE “…(üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5345 SAYILI KANUN UYARINCA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ, KENDİ PERSONELİ OLAN BİR KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN AÇILAN BİR DAVADA, HASIM MEVKİİNDE OLACAĞI (1)

 • 5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNUNUN 44. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİNDE YER ALAN “...dörtte birinin...” İBARESİNİN “...beşte ikisinin...” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İPTALİ (1)

 • 5377 SAYILI YASANIN 2. MADDESİYLE 29/6/2005 TARİHİNDE 5237 SAYILI TCY.NIN 7/3. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK UYARINCA 1.6.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR YÖNÜNDEN 5237 SAYILI YASANIN LEHE OLDUĞU KABUL EDİLEREK YAPILAN UYGULAMALARDA AYNI YASANIN 58. MADDESİNDE DÜZENLENEN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI (1)

 • 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 3. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...dört yılı...” İBARESİNİN “...sekiz yılı...” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İPTALİ (1)

 • 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 3. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA 6552 SAYILI KANUNUN 123. MADDESİYLE EKLENEN GEÇİCİ 8. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN “MECLİS KARARLARININ KESİNLEŞMESİ” BAŞLIKLI 23. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15. MADDESİNE 6552 SAYILI KANUNUN 121. MADDESİYLE EKLENEN FIKRANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 51. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...MESLEKTEN ÇIKARILMA,...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI BAŞLIKLI 14. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...YAPTIRIR. ” İBARESİNİN “İTFAİYE HİZMETİ” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 5393 SAYILI YASANIN İLGİLİ MADDESİNE İSTİNADEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN DAVACININ, HİZMET SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5393k/15 (1)

 • 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU'NUN 35. MADDESİ UYARINCA ALINAN SOSYAL İNCELEME RAPORU BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YAŞI KÜÇÜK SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA YARGILAMA GİDERİ OLARAK YÜKLENEMEYECEĞİ (1)

 • 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN 35. MADDESİNE UYGUN ŞEKİLDE SOSYAL İNCELEME RAPORU ALDIRILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 5395 SAYILI KANUNA GÖRE KORUMA VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINMASI İSTEMİ (1)

 • 5395 SAYILI YASA UYARINCA ALINAN BAKIM TEDBİRİNE İLİŞKİN KORUMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • 5403 SAYILI KANUNUN 14. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNUN 13 VE 14 ÜNCÜ MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNUN 13. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNUN 8/A MADDESİNİN BEŞİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...BAKANLIĞIN İZNİ İLE...” İBARESİNİN VE 8/İ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 5403 SAYILI YASANIN 8. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN VE BİR KISIM İLAVELER GETİREN 6537 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞERLENDİRİLEREK BİR KARAR VERİLMELİDİR (1)

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NUN GEÇİCİ 16. MADDESİNDE YER ALAN “ZAMANAŞIMI’’ İLE “VE" SÖZCÜĞÜNÜN İPTALİ (1)

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 143. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 160. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “...yahut sair yöntemlerle...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 160.MADDESİNDE YER ALAN BAZI İBARELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 26. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…bankacılık sistemini ya da…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 26. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…kanunî kovuşturma talep edilen…” İBARESİNİN “...Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulan…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ VE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5411 SAYILI KANUN İLE FON ALACAĞININ TAHSİLİ BAKIMINDAN YARAR GÖRÜLEREK ZAMANAŞIMI VE DİĞER KONULARDA FON LEHİNE GETİRİLEN HÜKÜMLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLACAĞI (1)

 • 5411 SAYILI KANUN'A AYKIRILIKTA KOVUŞTURMA USULÜ - Suçlara İlişkin Soruşturma ve Kovuşturma Yapılması Bankanın veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Yazılı Başvuru Şartına Bağlı Olduğu - Bu Hususun Muhakeme Şartı Olduğu - Durma Kararı Verilip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Davadan Haberdar Edilmesi Gerektiği - Başvuru Şartının Gerçekleşmesi Halinde Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Tesisi, Aksi Halde Muhakeme Şartının Gerçekleşmemesi Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği (1)

 • 5411 SAYILI KANUNUN 55. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİNDE YER ALAN “...ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla...” İBARESİNİN “..., Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNDE BULUNAN "...Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5411 SAYILI KANUNUN 76/A MADDESİNİN İKİNCİ CÜMLESİNİN “Bu madde kapsamına giren işlem ve uygulamalar Kurul tarafından belirlenir…” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5411 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 5411 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 5429 KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • 5434 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ TEDAVİ GİDERLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK (1)

 • 5434 SAYILI KANUNA GÖRE EMEKLİ DUL VE YETİM AYLIĞI ALMAKTA OLANLAR VE İLERİDE EMEKLİLİĞE HAK KAZANACAKLAR YÖNÜNDEN SGK TARAFINDAN TESİS EDİLEN İŞLEM VE YAPACAĞI MUAMELELERİN İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEM NİTELİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİ BUNLARIN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARIN ÇÖZÜM YERİNİN İDARİ YARGI YERİ OLDUĞU (1)

 • 5434 SAYILI KANUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGIDA GÖRÜLMESİ (1)

 • 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 40. MADDESİNDE YER ALAN “ALBAYLAR 60” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 89. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...AYLIĞA VEYA TOPTAN ÖDEMEYE HAK KAZANAN...” İBARESİNİN VE ONUNCU FIKRASINDA YER ALAN “...AYLIĞA MÜSTAHAK... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN MÜLGA EK 70. MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENEN İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “...Cumhurbaşkanı...” İBARESİNİN İPTALİ İLE FIKRANIN KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 5434 SAYILI YASAYA TABİ HEKİM OLARAK SÜRDÜREN BABASININ YURTİÇİ ÇALIŞMALARININ YETERLİ SÜREYİ KAPSAMADIĞI NEDENİYLE REDDEDEN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İLE BİRİKMİŞ OLAN MAAŞININ ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGI YERİ YETKİLİDİR (1)

 • 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNUNUN 11. MADDESİNİN (C) FIKRASININ İKİNCİ PARAGRAFININ “…belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve…” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ İLE KALAN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5458 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 5458 SAYILI YASADAN YARARLANMA KOŞULLARI (1)

 • 5473 SAYILI KANUN HÜKMÜ UYARINCA DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN MEMURLARA VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE VERİLEN EK ÖDEMENİN SENDİKALI İŞÇİLERE DE VERİLMESİ (1)

 • 5473 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ TAZMİNAT YALNIZCA DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN VE KANUNDA BELİRTİLEN KURUMLARDA ÇALIŞAN MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE VERİLMEKTEDİR (1)

 • 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMADIĞI (1)

 • 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE AÇILAN DAVADA DAVALI MEVKİİNDE KAMU KURULUŞU NİTELİĞİ TAŞIMAYAN TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.NİN OLMASI KARŞISINDA DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİ GÖREVLİDİR (2)

 • 5473 SAYILI YASA'DAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE AÇILAN DAVADA DAVALI MEVKİİNDE KAMU KURULUŞU NİTELİĞİ TAŞIMAYAN TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.NİN OLMASI KARŞISINDA DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİ GÖREVLİDİR (1)

 • 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE AÇILAN DAVADA DAVALI MEVKİİNDE KAMU KURULUŞU NİTELİĞİ TAŞIMAYAN TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.NİN OLMASI KARŞISINDA DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (4)

 • 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE ALAMADIĞI PARASAL HAKLARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE ALAMADIĞI PARASAL HAKLARININ TAHSİLİ KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE ALAMADIĞI PARASAL HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE, ALAMADIĞI PARASAL HAKLARIN İSTEMİ (1)

 • 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNIRNUN 44 ÜNCÜ MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (G) BENDİ İLE (3) VE (4) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN 22. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN 45. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...KİMLİK VERİLERİNİ...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5490 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 5490 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNDAN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI (1)

 • 55 ADET PERSONEL VE TAŞIMA İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALANMASI İŞİNDE BELEDİYE ŞİRKETİ KATILIM A.Ş.NİN MÜDÜRÜNE ARAÇ TAHSİS EDİLDİĞİ (1)

 • 5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNUNUN 6552 SAYILI KANUNUN 38. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 36. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 551 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI (1)

 • 551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 158. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARIN İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEĞİ (3)

 • 5510 SAYILI KANUN MÜLGA 506 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN İŞ MAHKEMESİ OLDUĞU (1)

 • 5510 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE İŞTİRAKÇİ SIFATIYLA ÇALIŞMAKTA OLAN MEMURLARIN DURUMU (1)

 • 5510 SAYILI KANUNA GEÇİCİ 60.MADDE EKLENEREK BU MADDEDE BELİRTİLEN VE 2014 YILI NİSAN VE ÖNCEKİ AYLARA İLİŞKİN OLUP BU MADDENİN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE TAHAKKUK ETTİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ KURUM ALACAKLARINA YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİĞİ (1)

 • 5510 SAYILI KANUNA GÖRE HESAPLANAN SOSYAL GÜVENLİK PRİM TUTARINDAN 5 PUANLIK İŞVEREN PAYI İNDİRİMİNDEN YÜKLENİCİ FİRMANIN YARARLANDIĞI VE BU TUTARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENMEDİĞİ HALDE BU İNDİRİMİN HAK EDİŞTEN DÜŞÜLMEDİĞİ (1)

 • 5510 SAYILI KANUNDA YER ALAN KURALIN UYGULANMASI İSTEMİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ESASINA GİRİLEREK YAPILACAK İNCELEMEYLE SONUCA VARILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 5510 SAYILI KANUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (2)

 • 5510 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN BORÇLANMA HAKKININ 5510 SAYILI KANUNDAN ÖNCE MEYDANA GELMİŞ DOĞUM OLAYLARINA DA UYGULANABİLECEĞİ (1)

 • 5510 SAYILI KANUNUN 21. VE 39. MADDELERİNDE YENİ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞÜ ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLARDAN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI KANUN'UN 4/B-4 MADDESİ KAPSAMINDA TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİ UYARINCA SİGORTALI SAYILACAĞI VE HAKLARINDA 5510 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ KURAL VE ESASLARIN UYGULANACAĞI DOLAYISIYLA İHTİLAFLARIN DA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENECEKTİR (1)

 • 5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ’İN İPTALİ (1)

 • 5510 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEĞİ KURALI (1)

 • 5510 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASINDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARIN İŞ MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • 5510 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARINDA UYGULANMASINA OLANAK VEREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI GÖZETİLDİĞİNDE DAVANIN YASAL DAYANAĞI 506 SAYILI KANUNDUR (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN 40. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (16) NUMARALI BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN 57. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN 78. MADDESİNİN 1.FIKRASI İLE 2. FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN VE 5754 SAYILI KANUN’UN 66. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (F) BENDİYLE EKLENEN SON CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN 96. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 59. MADDESİNDE YER ALAN "13/5/2014 TARİHİ İLE 28/10/2014 (DÂHİL) TARİHLERİ ARASINDA... " İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 102. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (E) BENDİNİN (1) NUMARALI ALT BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 21. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 32. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNDE YER ALAN “...HER TÜRLÜ BORÇLANMA SÜRELERİ HARİÇ... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 63. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…ile (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 67. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINA EKLENEN “...BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMASININ YAPILMASI VE/VEYA... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 73. MADDESİNDE YER ALAN “İKİ” İBARESİNİN VE ÜÇÜNCÜ FIKRASINA EKLENEN CÜMLENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 80. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNİN VE DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 96. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNİN ONUNCU FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...Emniyet Hizmetleri Sınıfında...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 8. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI VE İTİRAZIN REDDİ (1)

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞVERENİN SİGORTALISINA KARŞI İŞE KURUMCA EL KOYUNCAYA KADAR SAĞLIK YARDIMLARINI YAPMA VE VİZİTE KAĞIDI DÜZENLEME DIŞINDA BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ HÜKME BAĞLAMAMIŞTIR (1)

 • 5510 SAYILI YASA GEREĞİ YAPILAN KESİNTİNİN İSTİRDADI İSTEMİ (1)

 • 5510 SAYILI YASA İLE YENİDEN GETİRİLEN SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNİN İŞVERENDEN İSTEYEBİLECEKLERİ TUTARLARLA SINIRLI TAZMİN HÜKMÜNÜN 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜ ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARINDA UYGULANMASINA OLANAK VEREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI (1)

 • 5510 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN FAYDALANMAK İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINARAK ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAĞI GÖZETİLDİĞİNDE İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLECEĞİ (1)

 • 5510 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN FAYDALANMAK İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLECEĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR (1)

 • 5510 SAYILI YASA NIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE BAŞLAYAN HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK EMEKLİ SANDIĞI KANUNU GEREĞİNCE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİNİN REDDİNE YÖNELİK KURUM İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM VE GÖRÜM YERİNİN İDARİ YARGI OLDUĞU (1)

 • 5510 SAYILI YASADAKİ ÜÇ AYLIK SÜREDEN SONRA FAİZ HESABI YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • 5510 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • 5510 SAYILI YASADAN ÖNCE İŞTİRAKÇİ SIFATIYLA ÇALIŞAN MEMURLARA KARŞI SGK TARAFINDAN TESİS EDİLEN İŞLEMLER (1)

 • 5510 SAYILI YASANIN 39.MADDESİYLE GETİRİLEN DÜZENLEMENİN 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜ ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNATA DAVALARINDA UYGULANMASINA OLANAK VEREN BİR DÜZENLEMENİN BULUNMADIĞI (1)

 • 5510 SAYILI YASANIN 4/1-B MADDESİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİNİN İPTALİNİ VE EMEKLİ SANDIĞINA VERMİŞ OLDUĞU TAHSİS TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇESİ GEREĞİNCE KENDİSİNE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINI İSTEDİĞİ AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR (1)

 • 5510 SAYILI YASANIN 53/1. MADDESİ 01/03/2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 6111 SAYILI YASANIN 33. MADDESİ İLE DEĞİŞTİRİLEREK (B) BENDİ -2926 SAYILI YASA- KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK İLE (A) BENDİ -506 SAYILI YASA- KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI HALİNDE (A) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİLİK TANINACAĞI (1)

 • 5510 SAYILI YASA'NIN 86. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - En Geç 03.09.2012 (pazartesi) Tarihinde Davanın Açılması Gerekirken 10.09.2012 Tarihinde Kayda Giren Dilekçeyle Açılması Nedeniyle Süresinde Olmadığı (1)

 • 5510 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 12. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DEVİRLERİN DE BU HUSUS GÖZETİLEREK AYIN 15 İ İTİBARİYLE YAPILDIĞI (1)

 • 5510 SAYILI YASANIN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEĞİ (1)

 • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE İŞTİRAKÇİ SIFATIYLA ÇALIŞMAKTA OLAN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE EMEKLİ SIFATIYLA 5434 SAYILI KANUNA GÖRE EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALMAKTA OLANLAR VE AYRICA MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN İLERİDE EMEKLİLİĞE HAK KAZANACAKLAR YÖNÜNDEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA TESİS EDİLEN İŞLEM VE YAPACAĞI MUAMELELERİN “İDARİ İŞLEM” VE “İDARİ EYLEM” NİTELİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİ (1)

 • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA ARTIK ASKERLİK BORÇLANMASININ PRİM GÜN SAYISINA DAHİL EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • 5510 SAYILI YASA'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN 5510 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ KURAL VE ESASLARIN UYGULANMASI, DOLAYISIYLA İHTİLAFLARIN DA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ (1)

 • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE 1975-1992 TARİHLERİ ARASI EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİ DÖNEME DAYALI OLARAK 2829 VE 5434 SAYILI YASALAR UYARINCA EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİNİN İSTENMİŞ OLMASI KARŞISINDA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İŞ MAHKEMESİ GÖREVLİ DEĞİLDİR (1)

 • 5520 SAYILI KANUN'UN 17'NCİ MADDESİNİN 9'UNCU FIKRASININ 03.07.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ DİKKATE ALINDIĞINDA BU HÜKÜM GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK UYGULANAMAYACAĞINDAN BU ŞEKİLDE KANUNİ TEMSİLCİLERE CEZALI TARHİYAT YAPILABİLMESİNİN OLANAKSIZ OLDUĞU (1)

 • 5525 SAYILI YASADA AF KAPSAMINDAKİ PERSONELİN ESKİ GÖREVLERİNE TEKRAR ATANMALARINI ÖNGÖREN BİR DÜZENLEME BULUNMAMASI (1)

 • 554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET SUÇU (1)

 • 5544 SAYILI MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNUNUN 25. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAMAME’NİN EK 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNİN “MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ” YÖNÜNDEN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIKLARI (1)

 • 5553 SAYILI TOHUMCULUK KANUNU’NUN 21. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA OLAN UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE FİKRİ VE SINAİ HAKLAR MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRI DAVRANMAK SUÇU (1)

 • 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK (2)

 • 556 SAYILI KHK NIN UYGULANMASINDAN DOĞACAK UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİNİN İHTİSAS MAHKEMELERİ OLDUĞU (1)

 • 556 SAYILI KHK YA AYKIRILIK (1)

 • 556 SAYILI KHK’YA MUHALEFET (2)

 • 556 SAYILI KHK’YA MUHALEFET SUÇU (4)

 • 556 SAYILI KHK'YE AYKIRILIK (1)

 • 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 16. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (I) BENDİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 5560 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNDEKİ 5395 SAYILI KANUNUN 23. MADDESİNİN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN LEHİNE OLDUĞU (1)

 • 558 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

 • 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN "...veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,..." İBARESİNİN, ANILAN FIKRADA YER ALAN "...personelinde;...” VE "...anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,..." İBARELERİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,…” İBARESİNİN ANILAN FIKRADA YER ALAN “…gerçek kişi kurucularında,…”, “…personelinde;…” VE “…cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar…” İBARELERİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,…” İBARESİNİN VE “…personelinde;…” VE “…dolandırıcılık, sahtecilik,…” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 5597 SAYILI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 1. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…15 Türk Lirası…” İBARESİ İLE İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…bu miktarı…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5597 SAYILI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 1. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...İLE BAKANLAR KURULUNCA BELİRLENEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINDAN... ” İBARESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU VE İPTALİ (1)

 • 56 GÜNLÜK İHBAR ÖNELİNDE ÇALIŞMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE İHBAR TAZMİNATININ ÖDETİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • 560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET SUÇU (1)

 • 560 SAYILI KARARININ İPTALİ İLE HALK OYLAMASI SONUÇLARININ, BU DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR AÇIKLANMAMASI YÖNÜNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ - "davacı" Yerine "İstemde Bulunan" Sıfatı Kullanıldığı - Karara Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolu Gösterilmemiş ve Yüksek Seçim Kurulunun Seçim Hukukuna İlişkin Kararlarına Karşı, Açık Anayasa Hükmü İle Başka Bir Mercie Başvurulması Yolunun Kapatılmış Olduğu - Halkoylaması Sonuçlarının Açıklanmasının Yürütülmesinin Durdurulması İsteminin Yorum Yapılmak Suretiyle Danıştayca İncelenmesinin Mümkün Olmadığı - Davanın İncelenmeksizin Reddine Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN EK 1. MADDESİNİN (1), (2) VE (3) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ (1)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNA MUHALEFET (1)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (3)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA 7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 5. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 6455 SAYILI KANUNUN 54. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 3. MADDESİNİN 18 NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN "...ÜÇ YILDAN...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN HÜKÜMLERİ UYGULANARAK ELDE EDİLECEK SONUÇLARIN BİRBİRİYLE KARŞILAŞTIRILMASI VE KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI SURETİYLE LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE BU HUSUS TARTIŞILMADAN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ (1)

 • 5607 SAYILI KANUNA MUHALEFET KAÇAKÇILIK SUÇU (1)

 • 5607 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (9)

 • 5607 SAYILI KANUN'UN 28.3.2013 GÜN VE 6455 SAYILI KANUNUN 64. MADDESİ İLE DÜZENLENEN GEÇİCİ 8. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA DA BU KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN BU KANUNA MUHALEFET KABAHATLERİNDE LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI USULÜNÜN 5252 SAYILI KANUNUN 9. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE YAPILACAĞI BELİRTİLDİĞİNDEN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİDİR (1)

 • 5607 SAYILI MUHALEFET SUÇU (1)

 • 5607 SAYILI YASANIN 3/18.MADDESİNE MUHALEFET (1)

 • 5607 SAYILI YASANIN 4/2. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇUN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ KOŞULUNUN BULUNMADIĞI VE SANIKLARIN EYLEMİNİN BİREYSEL KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMEDEN TOPLU KAÇAKÇILIKTAN HÜKÜM KURULARAK FAZLA CEZA TAYİNİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET (1)

 • 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (104)

 • 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU HAKKINDA OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ VE YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ İSTEMİNDE ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • 5607 YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİNE EKLENEN (15) NUMARALI FIKRANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 3. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...BU MADDENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ İTİBARIYLA ABONESİ BULUNAN MEVCUT İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI... ” İBARESİNİN VE 40. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5651 SAYILI KANUN’UN 9/A MADDESİNE EKLENEN (9) NUMARALI FIKRANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5653 SAYILI YUNUS EMRE VAKFI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ HAKKINDA (1)

 • 5677 SAYILI AF KANUNU (1)

 • 5682 SAYILI PASAPORT KANUNUNUN EK 7. MADDESİNİN BENTLERİNİ BAĞLAYAN HÜKMÜN “…haklarında aynı nedenlerden dolayı; devam etmekte olan herhangi bir idari veya adli soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlara, kovuşturmaya yer olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine karar verilenlere, mahkûmiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlere,…” bölümünün VE “…kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre…” İBARESİNİN VE “…verilebilir.” İBARESİNDEKİ “…lebi…” HECESİNİN İPTALİ (1)

 • 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNUGEREĞİNCE DENKLEŞTİRME (PORTFÖY) TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNUNUN 30. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASINA EKLENEN CÜMLENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5728 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 359. MADDESİNİN (A) FIKRASINDAKİ CEZANIN ALT SINIRININ BİR YILDAN ON SEKİZ AYA YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN 5904 SAYILI KANUNUN 23 MADDESİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NAZARA ALINARAK SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE TEMEL CEZANIN 18 AY HAPİS OLARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 5728 SAYILI KANUNUN 276 MADDESİ İLE ALTI AY DAN BİR YIL HAPİS CEZASINA YÜKSELTİLMESİ MADDE METNİNDE 5904 SAYILI KANUNUN 23 MADDESİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE DE CEZANIN ALT SINIRININ ON SEKİZ AYA YÜKSELTİLMİŞ OLMASI (1)

 • 5728 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK 4922 SAYILI YASANIN 20.MADDESİ UYARINCA EYLEM KABAHATE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ, ANILAN MADDEYE AYKIRILIK HALİNDE 5000TL.DEN 25.000TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASINA KARAR VERİLEBİLECEĞİ HÜKME BAĞLANMIŞTIR (1)

 • 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5737 SAYILI YASANIN 17.MADDESİNE DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ - Tasarruf Edenlerin veya Maliklerin Mirasçı Bırakmadan Ölümleri, Kaybolmaları, Terk ve Mübadil Gibi Durumlara Düşmeleri Halinde İcareteynli ve Mukataalı Taşınmaz Malların Mülkiyeti Vakfı Adına Tescil Edilir - İcareteynli Taşınmaz Paydaşlarının Sağ Olup Olmadıklarının Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmelidir - Paydaşların Yaşıyor Olması ya da Kaçak veya Yitik Olmaması ve Yine Mirasçılarının Bulunması Halinde Taşınmazın Aslı Vakıf Olsa Bile Vakfına Rücu Etmesi Mümkün Değildir (1)

 • 5754 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLECEĞİ (1)

 • 5754 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE DEVLET MEMURU OLARAK EMEKLİ OLAN DAVACI TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLECEĞİ (2)

 • 5754 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ OLAN DAVACI TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLECEĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR (1)

 • 5754 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ SANDIĞINA TABİ PERSONEL OLAN DAVACININ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPTIĞI DÖNEME İLİŞKİN OLARAK EMEKLİ SANDIĞI KESENEK KURUM KARŞILIĞI VE FAİZ TOPLAMININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ TALEP ETMESİ BU UYUŞMAZLIĞIN İSE 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENECEĞİ GÖZETİLDİĞİNDE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR (1)

 • 5754 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLAN DAVACININ HİZMET AKDİNE DAYALI İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIĞI DÖNEME İLİŞKİN HAK VE ALACAKLAR DİKKATE ALINMADAN EKSİK ÖDENEN TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLECEĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR (1)

 • 5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK (%5) İŞVEREN İNDİRİMİNDEN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YARARLANILDIĞI HALDE BU İNDİRİMİN ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKINDAN KESİLMEMESİ (1)

 • 5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN BU 5 PUANLIK (%5) İŞVEREN İNDİRİMİNDEN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YARARLANILDIĞI (1)

 • 5779k/7 (1)

 • 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU’NUN 60. MADDESİNE EKLENEN (11) NUMARALI FIKRANIN BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUNUN 51. MADDESİNİN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞU VE İPTALİ (1)

 • 5831 SAYILI YASA UYARINCA TUTANAK DÜZENLENMEYEN TAŞINMAZLAR HAKKINDA GENEL MAHKEMELERDE DAVA AÇILABİLECEĞİ (1)

 • 5838 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HURDAYA AYRILACAK MOTORLU TAŞIT VASFINI KAYBETMİŞ OLUP MODEL YILI 1998 VE DAHA ESKİ OLAN ARAÇLARIN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN BELİRLENEN ORANININ ÖDENMESİ ŞARTI GETİRİLMİŞTİR (1)

 • 5838 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ TALEP EDİLDİĞİ DAVALI İDARE TARAFINDAN BU TALEBE CEVAP VERİLMEMESİ (1)

 • 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NUN 81. MADDESİNİN ON ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN EK 10. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1) NUMARALI BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5846 SAYILI KANUNA DAYALI TAZMİNAT HAKKI (3)

 • 5846 SAYILI KANUNA MUHALEFET (14)

 • 5846 SAYILI YASA İHLALİNDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • 5894 SAYILI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 5. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 5901 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI VE BU HUSUSTA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPMA YETKİSİ BULUNAN DAVALI İDARECE 5901 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ŞARTLAR YÖNÜNDEN YAPILACAK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SONUCU KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU’NUN 25. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN “...VEYA ASKERLİK HİZMETİ...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5902 SAYILI YASA UYARINCA VALİLİK OLURU İLE İL ÖZEL İDARESİNE ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5910 SAYILI KANUN UYARINCA PERSONEL GİDERLERİNİN GELİRLERİN %40’INI AŞMASI (1)

 • 5910 SAYILI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’UN 6. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5910 SAYILI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 16. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5910 SAYILI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNUN 5. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN “...ÇEKİN ÜZERİNDE YAZILI BULUNAN DÜZENLEME TARİHİNE GÖRE KANUNİ İBRAZ TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK 3095 SAYILI KANUNA GÖRE TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİ ORANI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK FAİZİ İLE TAKİP VE YARGILAMA GİDERİ TOPLAMINDAN... ” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ (1)

 • 5941 SAYILI YASANIN UYGULANMASI (1)

 • 5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN’UN 14. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUNUN 6. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ VE YEDİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALLERİ (1)

 • 5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUNUN EK 1. MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 5996 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ (1)

 • 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNUNUN 27. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...il özel idarelerinin.., ” VE “...il özel idaresince... ” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’NUN 31. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...VEYA YETKİLENDİRİLMİŞ VETERİNER HEKİM..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNUN 26. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)