Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • 6 ADET HOPARLÖR KULLANILDIĞI SES SEVİYELERİNİN ÖLÇÜMÜNDE 2010 TARİHLİ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE BELİRLENEN SINIR DEĞERLERİN AŞILDIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ (1)

 • 6 AY HAPİS CEZASININ TCK'NIN 119/1-C MADDESİ GEREĞİNCE BİR KAT ARTIRIMINDA 12 AY YERİNE 1 YIL OLARAK HESAPLANMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • 6 AY SÜREYLE MESLEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA CEZASINA İLİŞKİN MERKEZ DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6 AYLIK ASKI İLAN SÜRESİ (1)

 • 6 AYLIK ASKI İLÂN SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ (1)

 • 6 AYLIK ASKI İLÂN SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ EDİLDİĞİ (1)

 • 6 AYLIK İTİRAZ SÜRESİ (3)

 • 6 AYLIK RUHSAT YENİLETME SÜRESİ (2)

 • 6 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE AÇILAN ORMAN KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (2)

 • 6 AYLIK SÜRENİN BAŞLANGICI (1)

 • 6 AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN MAHKEMECE BORÇLUNUN ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • 6 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE FESİH BİLDİRİMİ (1)

 • 6 GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE FESİH HAKKININ KULLANILMAMASI (1)

 • 6 İŞ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU (1)

 • 6 KAT GİBİ YÜKSEK DEĞER FARKI BULUNAN BİR PARSELİN UYGUN EMSAL OLMADIĞI YAPILACAK KARŞILAŞTIRMADAN SAĞLIKLI VE GERÇEKÇİ BİR SONUCA ULAŞILAMAYACAĞI (1)

 • 6 SİGORTALININ İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ İLE AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGELERİNİN VE DÖRT AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BORDROLARININ KURUMA VERİLMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE HAZIRLANAN ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI AÇILAN DAVADA 5510 SAYILI YASA’NIN 88. MADDESİ GÖZETİLDİĞİNDE İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİDİR (1)

 • 6 YAŞINDAKI MAĞDURU BIÇAK ZORUYLA EVINDEN UZAK BIR YERE GÖTÜREREK CINSEL ORGANINA PARMAK SOKUP KIZLIĞINI BOZMASI ŞEKLINDE GERÇEKLEŞEN OLAY (1)

 • 6. DERECEDEN İŞE BAŞLATILMASININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 60 GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ (1)

 • 60 GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞLETİLMESİ SONUCU BULUNAN SON DAVA AÇMA TARİHİ GEÇİRİLEREK AÇILAN BU DAVANIN SÜREAŞIMINDAN REDDİ GEREKTİĞİ (1)

 • 60 KALEM MUTFAK MALZEMESİNİN TEMİNİ İÇİN İHALE BAŞLATILDIĞI (1)

 • 60 YAŞ ESASI (1)

 • 60 YAŞ SONRASI PASİF DÖNEM İÇİN ZARAR HESABI YAPILMASINA OLANAK BULUNMADIĞI (1)

 • 6001 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 30. MADDESİNİN (5) NUMARALI, (6) NUMARALI VE (7) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6009 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖDEME HAKKINDA MALİ YARGILAMA VE TAKİBAT YAPILAMAYACAĞI (1)

 • 6009 SAYILI YASA GEREĞİ KAMU PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASI NEDENİYLE MALİ YARGILAMA YAPILAMAMASI (1)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDA EK ÖDEME YAPILMASI (1)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASI (5)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASI SEBEBİYLE MALİ YARGILAMA YAPILAMAMASI (1)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE YAPILAN EK ÖDEME (1)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE YAPILAN EK ÖDEME NEDENİYLE MALİ YARGILAMA YAPILAMAMASI (2)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÖDEME YAPILMASI NEDENİYLE MALİ YARGILAMA YAPILAMAMASI (1)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN EK ÖDEME NEDENİYLE MALİ YARGILAMA YAPILAMAMASI (1)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ KAMU PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASI NEDENİYLE MALİ YARGILAMA YAPILAMAYACAĞI (1)

 • 6009 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER HAKKINDA MALİ YARGILAMA YAPILAMAMASI (1)

 • 6036 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 4. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINA EKLENEN PARAGRAFIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6087 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNUN 6524 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6087 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNUN DEĞİŞTİRİLEN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI HAKKINDA (1)

 • 6087 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNUNUN 9. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (E) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNUNDA REKABET YASAĞINA İLİŞKİN HÜKMÜN HAKKANİYET GEREĞİ HAKİM TARAFINDAN SINIRLANDIRABİLECEĞİ DÜZENLEMESİNİN YER ALDIĞI (1)

 • 6098 SAYILI KANUNA UYGUN OLARAK KİRACI ZARARINA VEYA MAĞDURİYETİNE MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE ÜÇ AY ÖNCEDEN BİLDİRİM YAPILMIŞ OLDUĞU (1)

 • 6098 SAYILI TBK'NIN 592. MADDESİNİN OLAYDA UYGULANMA İMKANI BULUNMADIĞI GÖZETİLEREK DAVANIN REDDİ GEREKİR (1)

 • 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 347. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 584. MADDESİNİN VE 603. MADDESİNDE YER ALAN “...VE EŞİN RIZASINA...''’ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 55 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “KISMEN VEYA TAMAMEN RÜCU EDİLEMEYEN SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ İLE... ” İBARESİNİN VE İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6098 SAYILI YASANIN 155. MADDESİNDE EKSİK TESELSÜL KABUL EDİLMEDİĞİNDEN 4857 SAYILI YASANIN 2. MADDESİ VE 6098 SAYILI YASANIN 155. MADDESİ GÖZETİLEREK ASIL İŞVEREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ZAMANAŞIMI DEF İNDEN MÜTESELSİL SORUMLU DİĞER ALT İŞVERENİN DE YARARLANMASI GEREKİR (1)

 • 6099K/14 (1)

 • 6100 SAYILI HMK HÜKÜMLERİ TAMAMLANMIŞ İŞLEMLERİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR (1)

 • 6100 SAYILI HMK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE AÇILAN VE ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ OLAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • 6100 SAYILI HMK'NIN TAMAMLANMIŞ İŞLEMLERİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA DERHAL UYGULANACAĞI HÜKME BAĞLANMIŞTIR (1)

 • 6100 SAYILI HMK'NUN 297/2 MADDESİNE GÖRE; HÜKMÜN AÇIK, ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK NİTELİKTE OLMASI ZORUNLUDUR (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 150. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ VE (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...VEYA DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILIR...” İBARESİNİN VE (4), (5) VE (6) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 167. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...SONRADAN BİRLEŞTİRİLMİŞ... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 23. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...DAVAYA ONDAN SONRA BAKACAK MAHKEMEYİ BAĞLAR. ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 353. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNDE YER ALAN “...KESİN OLARAK KARAR VERİR” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 353. MADDESİNİN (a) BENDİNİN 7251 SAYILI KANUN’UN 35. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN (6) NUMARALI ALT BENDİNİN “…uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması.” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 377. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BENTLERİNİ BAĞLAYAN HÜKMÜNÜN “…her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır.” BÖLÜMÜNÜN ANILAN FIKRANIN (e) BENDİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNU GEÇİCİ MADDE 3 ATFİYLA UYGULANMAKTA OLAN HUMKNUN 433.MADDESİ GEREĞİNCE DAVACI VEKİLİNE TEBLİGAT KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT DİKKATE ALINARAK TEBLİĞ EDİLMELİ VE YASAL SÜRE BEKLENİLDİKTEN SONRA HUKUK GENEL KURULU BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMELİDİR (2)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 1086 SAYILI KANUNDAN FARKLI OLARAK İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YAHUT DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞINI DİLEKÇELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİNİN TAMAMLANMASINA BAZI HALLERDE ÖN İNCELEME DURUŞMASINA KADAR İLERİYE ÖTELEDİĞİ (2)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 166. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “AYNI DÜZEY VE SIFATTAKİ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN 166. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “VE BU KARAR, DİĞER MAHKEMEYİ BAĞLAR” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 20. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...BU KARAR VERİLDİĞİ ANDA KESİN İSE BU TARİHTEN...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 20. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 233. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...HÂKİM DE DÂHİL OLMAK ÜZERE..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 266. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN, 268. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...UZMANLIK DALINDA... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 305/A MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 331. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 341. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin davalar” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 341. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “ön alım hakkından kaynaklanan davalar” YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 393. MADDESİNİN 1 NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 398. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN 450. MADDESİ İLE 18/06/1927 TARİHLİ VE 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN EK VE DEĞİŞİKLİKLERİ İLE BİRLİKTE TÜMÜYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR (1)

 • 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 57. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN "...VEYA BİRBİRİNE BENZER... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6100 SAYILI KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (1)

 • 6100 SAYILI KANUNUN GÖREVE VE YARGI YOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ DAVALARDA UYGULANMAZ (1)

 • 6100 SAYILI KANUNUN YÜRÜLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE AÇILAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • 6100 SAYILI KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (1)

 • 6100 SAYILI YASADAN ÖNCE BİR KEZ İŞLEMDEN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLAN DOSYANIN BİR KEZ DAHA TAKİPSİZ BIRAKILMASI (2)

 • 6100 SAYILI YASADAN SONRA DOSYANIN BİR KEZ TAKİPSİZ BIRAKILMASI (1)

 • 6100 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE AÇILAN DAVADA GİDER AVANSI İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ (1)

 • 6101 SAYILI TBK'NIN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKİ KANUNUN 2. MADDESİ UYARINCA KAMU DÜZENİ VE GENEL AHLAKA İLİŞKİN BİR KURAL NİTELİĞİNDE BULUNMAMASI NEDENİYLE GEÇMİŞE ETKİLİ ŞEKİLDE SOMUT OLAYA UYGULANMASI DA MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • 6101 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN’UN GEÇİCİ 2. MADDESİNİN "...ON YILLIK UZAMA SÜRESİ DOLMUŞ OLANLAR HAKKINDA DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İKİ YIL..." BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6101 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN’UN 1. MADDESİNİN İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...SONA ERME...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6102 s. TTK/382, 382, 84, 385, 389, 480 (1)

 • 6102 SAYILI KANUN'A GÖRE AYIP İHBARI - Diğer Tarafı Temerrüde Düşürmeye Sözleşmeyi Feshe Sözleşmeden Dönmeye Dair İhbarlar veya İhtarlar Noter Aracılığıyla Taahhütlü Mektupla Telgrafla veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle Yapılacağı (1)

 • 6102 SAYILI TTK.NUN 1472. MADDESİNDEN KAYNAKLANAN KASKO RÜCU DAVASI (1)

 • 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...DAVA OLUNAN ŞEYİN DEĞERİNE VEYA TUTARINA BAKILMAKSIZIN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 62. MADDESİNİN (A) BENDİNİN ANILAN KANUNUN 55. MADDESİNİN (C) BENDİNİN (1) NUMARALI ALT BENDİ İLE ALT BENTLERİNİ BAĞLAYAN HÜKMÜ YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13. MADDENİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN VE (3) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…istisnalar ile…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİNİN (15) NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6111 SAYILI KANUN İLE TEDAVİ GİDERLERİNİN SGK SORUMLULUĞUNDA OLMASI - Sigorta Şirketinin Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Bu Yükümlülüğü, 6111 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenleme İle Sona Erdirilmiş Bulunmaktadır (1)

 • 6111 SAYILI KANUN UYGULAMASI GEREĞİ OLARAK BORCUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İŞLEMİNİN AÇILMIŞ DAVALARI DURDURMAYACAĞI ANCAK İDARENİN TAKDİRİ İLE İCRA İŞLEMLERİNİN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLMEDİĞİ SÜRECE ERTELENEBİLECEĞİ (1)

 • 6111 SAYILI KANUN UYGULAMASI GEREĞİ OLARAK BORCUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İŞLEMİNİN, AÇILMIŞ DAVALARI DURDURMAYACAĞI (2)

 • 6111 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 6111 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMEDE TRAFİK KAZALARI SEBEBİYLE ÜNİVERSİTELERE BAĞLI HASTANELER VE DİĞER BÜTÜN RESMÎ VE ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SUNDUKLARI SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN KARŞILANACAĞI BELİRTİLMİŞ OLUP GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİNİN YASA KAPSAMI İÇERİSİNDE BULUNMADIĞI (1)

 • 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA BAŞKA BİR KURUMA NAKLEDİLDİĞİ (1)

 • 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN ALACAK (1)

 • 6111 SAYILI YASA UYARINCA TEDAVİ GİDERLERİNDEN DAVALININ SORUMLU OLDUĞU İDDİASI (1)

 • 6111 SAYILI YASADAN YARARLANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • 6111 SAYILI YASADAN YARARLANMA HAK VE İMKANI (2)

 • 6111 SAYILI YASADAN YARARLANMA HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ (1)

 • 6111 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİNDE BULUNULDUĞU (1)

 • 6111 SAYILI YASADAN YARARLANMAK AMACIYLA MATRAH ARTIRIMINA YÖNELİK OLARAK VERİLEN KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNE YAPILAN TAHAKKUKLARIN DÜZELTİLMESİ (1)

 • 6111 SAYILI YASAYA GÖRE ÖDENECEK TOPLAM TUTAR HESAPLANACAK; SÜRESİNDE ÖDENMEYEN VEYA EKSİK ÖDENEN TAKSİTLERİN BELİRTİLEN ŞEKİLDE DE ÖDENMEMESİ VEYA BİR TAKVİM YILINDA İKİDEN FAZLA TAKSİTİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE İSE BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA HAKKI KAYBEDİLECEKTİR (1)

 • 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUNUN 26. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASININ Beşinci cümlesine eklenen “…veya bu Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yayınlarına devam eden…” ibaresinin iptali istemi (1)

 • 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUNUN 26. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASININ birinci ve ikinci cümlelerinin iptali istemi (1)

 • 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUNUN 26. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASININ Üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının iptali istemi (1)

 • 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “KANAL VE FREKANS KULLANIM BEDELİNİ 42 NCİ MADDEYE GÖRE ÖDEMEYEN... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6114 SAYILI ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK SUÇU (3)

 • 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN 7190 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN 18. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 7. MADDESİNİN (7) NUMARALI BENDİNİN “…ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar…”; BÖLÜMÜNDE YER ALAN “…Milli Güvenlik Kurulunca…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN 7190 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN 18. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (3) VE (5) NUMARALI BENTLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6136 SAYILI AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 6136 SAYILI KANUN AYKIRILIK SUÇUNDAN KURULAN HÜKÜMLE İLGİLİ OLARAK BELİRTİLEN HUSUSTA YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA İTİRAZ KANUN YOLUNA BAŞVURULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HUSUSUNUN ÖN SORUN OLARAK ELE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 6136 SAYILI KANUN UYARINCA HAPİS CEZASININ YANINDA HÜKMOLUNMASI GEREKEN ADLİ PARA CEZASI MİKTARININ 30 GÜN İLE 100 GÜN ARASINDA OLMASI GEREKİR (1)

 • 6136 SAYILI KANUN’A AYKIRILIK SUÇU (4)

 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (29)

 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (4)

 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK EYLEMİNDE GEREKÇESİ AÇIKLANMADAN OTUZ GÜN OLAN ADLİ PARA CEZASININ YÜZELLİ GÜN OLARAK BELİRLENDİĞİ (1)

 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK EYLEMİNDE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA İMKANININ BULUNMADIĞI (1)

 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (16)

 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU YÖNÜNDEN İSE SANIĞIN EYLEMİNİN ANILAN KANUNUN 13/1.MADDESİ KAPSAMINDA KALDIĞI GÖZETİLMEYEREK SUÇ NİTELİĞİNİN HATALI BELİRLENMESİ İSABETSİZDİR (1)

 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇUNDAN KURULAN MAHKÛMİYET HÜKMÜ İLE İLGİLİ OLARAK İNCELEME TARİHİ İTİBARIYLA GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK VE TEHDİT SUÇU (1)

 • 6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET (14)

 • 6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET EDEREK SİLAH BULUNDURMA (1)

 • 6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇLARI (1)

 • 6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (32)

 • 6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇUNDA SANIĞIN AKIL HASTASI OLDUĞU - Beş Kişilik Sağlık Kurulunca Muayene Edilip Oybirliği İle Sanıkta Aktif Psikopatoloji Saptanmadığına ve Cezai Ehliyetinin Tam Olduğuna Dair Rapor Düzenlendiği - Mevzuatımızda Akıl Hastalığı İle İlgili Ayrıca ve Mutlaka Adli Tıp Kurumundan da Rapor Alınması Şeklinde Bir Zorunluluk Bulunmadığı - Sanığın Ceza Sorumluluğunun Tam Olduğuna Dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden Alınan Raporun Hükme Esas Alınmaya Yeter Nitelikte Olduğu (1)

 • 6136 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN BIÇAKLAR (1)

 • 6136 SAYILI YASA KAPSAMINDA TABANCA SAYILMASI (1)

 • 6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİLAHLAR (1)

 • 6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SUÇTA SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 6136 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ TABANCA VE FİŞEKLERİN MÜSADERESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN SANIĞIN AYNI YASANIN 13/3. MADDE VE FIKRASI UYARINCA CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • 6136 SAYILI YASANIN 15. MADDESİNE AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ (6)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMAK (2)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMAK SUÇU (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (4)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK EYLEMİ (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (40)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNDA ARŞİVE ALINAN KAYITLARIN ŞARTLARI OLUŞTUĞUNDA ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE SİLİNECEĞİ GÖZETİLMEDEN YAZILI ŞEKİLDE MAHKEMECE ARŞİV KAYDININ ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILMASINA KARAR VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNDAN AÇILAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNDAN BAŞKA DAVA AÇILIP AÇILMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNUN KESİNTİSİZ SUÇ OLMASI (3)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNUN KESİNTİSİZ SUÇLARDAN OLDUĞU VE HUKUKİ KESİNTİYİ OLUŞTURAN İDDİANAMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİHE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLERİN TEK SUÇ BU TARİHTEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLERİN İSE AYRI SUÇ OLUŞTURACAĞI (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNUN MÜTEMADİ SUÇLARDAN OLDUĞU VE HUKUKİ KESİNTİYİ OLUŞTURAN İDDİANAMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİHE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLERİN TEK SUÇ BU TARİHTEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLERİN İSE AYRI SUÇ OLUŞTURACAĞI (2)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK VE GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇLARI (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK VE KASTEN YARALAMA SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMI - Suç Tarihi İtibariyle 15 Yaşını Doldurup 18 Yaşını Doldurmayan Çocuğa Yüklenen Suçların Türü ve Üst Sınırı İtibariyle 8 Yıllık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden, Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gereği (1)

 • 6136 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK VE SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI SUÇLARI (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET (4)

 • 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET EDEN SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASI YANINDA ADLİ PARA CEZASI UYGULANMASI GEREĞİ (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ETMEK SUÇU (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (9)

 • 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNDA HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUNLUĞUNUN SONA ERDİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞSE DE SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİNİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE HÜKMÜN BOZULMASI GEREKİR (1)

 • 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNDAN AÇILAN DAVADA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • 6136 SAYILI YASAYTA MUHALEFET (1)

 • 6136 SYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN’A MUHALEFET SUÇU (1)

 • 6136 YASAYA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 616 SAYILI KHK’NIN UYGULANMA ALANI (3)

 • 618 SAYLI KANUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’UN MÜKERRER 35. MADDESİNE EKLENEN BEŞİNCİ VE ALTINCI FIKRALARIN İPTALLERİ (1)

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEKSİZİN ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLECEĞİNİN BELİRTİLMESİ (1)

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 28. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1) NUMARALI BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 35. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ VE ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 58. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 9. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ VE 13. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1) NUMARALI BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNA DAYANILARAK AÇILMIŞ TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN 79 MADDESİ GEREĞİNCE AÇILMIŞ MENFİ TESPİT İSTEMİ (1)

 • 6183 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 6183 SAYILI YASA GEREĞİ TASARRUFUN İPTALİ (41)

 • 6183 SAYILI YASA GEREĞİ TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (1)

 • 6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE KESİN HACİZ KONULMASI (1)

 • 6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA AMME BORÇLUSU DURUMUNDAKİ ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA DAVACININ MEVDUAT HESABINA UYGULANAN İHTİYATİ HACZİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK KARARIN BOZULMASI İSTEMİ (1)

 • 6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLMAYAN ALACAĞIN TAHSİLİNDE GÖREVLİ YARGI YOLU (1)

 • 6183 SAYILI YASA UYARINCA AMME ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 6183 SAYILI YASADAN DOĞAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • 6183 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR (3)

 • 6183 SAYILI YASANIN 24 VE DEVAMI MADDELERİNE DAYALI OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (1)

 • 6183 SAYILI YASANIN 24 VE DEVAMI MADDELERİNE DAYALI OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6183 SAYILI YASANIN 24 VE DEVAMI MADDESİNDEN KAYNAKLANIN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA AVUKATLIK ÜCRETİ - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Uygulanmasından Doğan Her Türlü Davalar İçin Avukatlık Ücreti Tutarının Maktu Olarak Belirlenmesi Gerekir (1)

 • 6183 SAYILI YASANIN 24 VE DEVAMI MADDESİNDEN KAYNAKLANIN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA İLAM HARCI - Davanın Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği Bu Hali İle Esas Hakkında Bir Karar Verilmediğinden İlam Harcının da Maktu Olarak Hükmedilmesi Gerekir (1)

 • 6183 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI (2)

 • 6183 SAYILI YASANIN UYGULANMASINDAN DOĞAN HER TÜRLÜ DAVALAR İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİ TUTARININ MAKTU OLARAK BELİRLENECEĞİ (2)

 • 6183 SAYILI YASANIN UYGULANMASINDAN DOĞAN HER TÜRLÜ DAVALAR İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİ TUTARININ MAKTU OLARAK BELİRLENMESİ (1)

 • 6183 SAYILI YASAYA DAYALI İSTİHKAK DAVASI (12)

 • 6183 SAYILI YASAYA DAYALI YAPILAN HACİZ (2)

 • 6183 SAYILI YASAYA GÖRE GECİKME ZAMMI TALEBİ (1)

 • 6183 SAYILI YASAYA GÖRE TAKİP (8)

 • 6183 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN İHALENİN FESHİ TALEBİ (1)

 • 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU’NUN 3. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ (f) BENDİNİN “mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNUN 6. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ (1)

 • 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNUN 6. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ (h) BENDİNİN “mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNUN 6. MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...kendilerinden istifade edilememe hâlleri ile...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNUN 7. MADDESİNİN (3) VE (5) NUMARALI FIKRALARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6656 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 8. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUNUN 5. MADDESİNİN SEKİZİNCİ, DOKUZUNCU VE ONUNCU FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • 6199 SAYILI KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (1)

 • 6217 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİ İLE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ MADDE 3 ATFIYLA UYGULANMAKTA OLAN 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 440.MADDESİNDE SAYILAN SEBEPLERDEN HİÇBİRİSİNE UYGUN OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİ GEREKİR (1)

 • 6217 SAYILI KANUNUN 30.MADDESİ İLE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ MADDE 3 ATFIYLA UYGULANMAKTA OLAN 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 440.MADDESİNDE SAYILAN SEBEPLERDEN HİÇBİRİSİNE UYGUN OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLDİ (4)

 • 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN 18. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİ İLE (9) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN 18. MADDESİNİN (3) VE (9) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN 18. MADDESİNİN (3), (5), (6), (8) VE (9) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN 5. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ CÜMLELERİNİN VE (11) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6225 SAYILI KANUNLA EKLENEN MADDELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6235 SAYILI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN 26. MADDESİNİN İPTALİ (1)

 • 6235 SAYILI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN EK 1. MADDENİN İPTALİ (1)

 • 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 33. MADDESİNİN (D) FIKRASINDA YER ALAN “...VE HER DEFASINDA ON GÜN İLE SINIRLI OLMAK...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6283 SAYILI HEMŞİRELİK KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 3. MADDENİN İKİNCİ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN 20. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN "...çocuk “...veya şiddet tehlikesi... ", "...İdarî,...", “...hukukî..." ve “...ve çekişmesiz yargıya..." İBARELERİNİN DIŞINDA KALAN KISMININ ESASINA İLİŞKİN İNCELEMENİN "EŞ" YÖNÜNDEN YAPILMASINA ANAYASAYA AYKIRI OLMADIKLARI (1)

 • 6284 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK HALİNDE AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 6292 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER SONUÇLANINCAYA KADAR 2/B ALANLARI HAKKINDA HAZİNE TARAFINDAN KİŞİLER ALEYHİNE AÇILMASI GEREKEN DAVALAR AÇILMAZ AÇILMIŞ VE DEVAM EDEN DAVALAR DURDURULUR (1)

 • 6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNUN 6. MADDESİNİN (13) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNUN 6. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’UN 3. MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASININ, EK 1. MADDENİN (2) NUMARALI FIKRASININ, (A) BENDİNİN İKİNCİ CÜMLESİ İLE (B) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ (1)

 • 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ - Kararların Hukuki Denetiminin İdari Yargı Mercilerince 6306 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği - Adli Yargıda, Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Hukuki Denetim Sonucu Verilen Karara Dayanılarak Davaya Konu İdari İşlemin de Hukuka Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Verilen Temyize Konu İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği (1)

 • 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI HAKKINDA (1)

 • 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI KARARI SONRASI TAHLİYESİ VE YIKIMI NEDENİYLE 3 AYRI BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN KİRA YARDIMI YAPILMASI TALEBİNİN REDDİ - Davacının 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kira Yardımından Yararlanabilmek İçin 2014 Yılı İçerisinde İdareye Müracaat Ettiğine Dair Herhangi Bir Belgenin Dosyada Bulunmadığı - 2014 Yılı Kira Yardımı Kılavuzundan Yararlanabilmek İçin Müracaat Edildiği, Dava Dilekçesinde İptali İstenilen Dava Konusu İşlemin 14.10.2015 Tarihinde Tebellüğ Edildiğinin Beyan Edildiği - Tebliğ Edilen Dava Konusu İşleme Karşı Bu Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği - Bu Süre Dolduktan Sonra 14.12.2015 Tarihinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan, Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği (1)

 • 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA HİZMETLİ KADROSUNA ATANDIĞI (2)

 • 633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ VE İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 634 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • 634 SAYILI KANUN'DAN BAHSEDİLMESİNİN UYUŞMAZLIĞIN SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ ANLAŞILMAKLA UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE SONUÇLANDIRILMASININ GEREKMESİ (1)

 • 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUDAN KAYNAKLI İHTİLAF (1)

 • 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 3. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 634 SAYILI YASA UYGULAMASI (1)

 • 634 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • 634 SAYILI YASANIN UYGULANMASI (1)

 • 634 YASA UYGULAMASI (1)

 • 6343 SAYILI VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN 41. MADDESİNİN İPTALİ (1)

 • 6343 SAYILI YASAYA GÖRE VETERİNER HEKİM HAKKINDAKİ İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEPLİ DAVADA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI (1)

 • 6352 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HÜKÜMLERİNİN BU KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCEKİ TAKİP İŞLEMLERİNE YÖNELİK OLARAK UYGULANAMAYACAĞI (1)

 • 6352 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 2. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ ANAYASA’YA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 6352 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİ İLE 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU'NUN 67. MADDESİNDEKİ YÜZDE KIRK ORANI YÜZDE YİRMİSİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİĞİ (1)

 • 6352 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİNİN 1. FIKRASI UYARINCA ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI TAZMİN ETMESİ HALİNDE SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMESİ (1)

 • 6352 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 2. MADDESİNİN 2. FIKRASI UYARINCA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • 6352 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİNİN 2. FIKRASI UYARINCA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEMESİ (1)

 • 6352 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2/2. MADDESİ GEREĞİNCE HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİNE DAİR BİLDİRİMDE BULUNULMADAN VE SANIĞIN SORGUSU YAPILMADAN BERAAT KARARI VERİLMESİ (1)

 • 6356 SAYILI KANUN’UN 41 İNCİ VE DEVAMI MADDELERİ KAPSAMINDA OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR İŞ DAVALARINA BAKMAKLA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLÜR (1)

 • 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN 39. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6356k/79 (1)

 • 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNDE YER ALAN “...VALİNİN UYGUN GÖRECEĞİ... ” VE “...İLGİSİNE GÖRE...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN (9) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 13. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ (1)

 • 6384 SAYILI KANUNUN TÜKETİLMESİ GEREKEN İÇ HUKUK YOLU SUNMASI (1)

 • 6413 SAYILI KANUN’A EKLİ (1) SAYILI DİSİPLİN AMİRLERİNİN CEZA YETKİLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE’YE EKLENEN “Hizmetten Men” BAŞLIKLI SÜTUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUN’UN 25. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ “…disiplin amirleri veya…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 13. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “…Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek…” İBARESİNİN “…Milli Savunma Bakanlığı…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN, ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNE EKLENEN “…bu kararlar Cumhurbaşkanının onayı ile…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 13. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “Genelkurmay Başkanı veya…” İBARESİNİN MADDE METNİNDEN ÇIKARILMASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 13. MADDESİNİN (9) NUMARALI FIKRANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…süre dâhil,…” İBARESİNİN “…süre dâhil veya disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre,…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNDE BULUNAN “…süre dâhil...” İBARESİ İLE “…veya disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre,…” İBARESİNİN İPTALLERİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…yedi…” İBARESİNİN “…on beş…” ve “…on beş…” İBARESİNİN “…otuz…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 31. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “Disiplin kurulları…” İBARESİNİN “Disiplin amirleri veya disiplin kurulları…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNDE BULUNAN “Disiplin amirleri veya…” İBARESİ İLE “...disiplin kurulları…” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 34. MADDESİNİN İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…Genelkurmay Başkanlığı…” İBARESİNİN “…Milli Savunma Bakanlığı…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…ile Genelkurmay Başkanlığı…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “Üst komutanlık disiplin kurulu…” İBARESİNİN “Milli Savunma Bakanlığı veya üst komutanlık disiplin kurulları…” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNİN İPTAL İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU’NUN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ SON CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNUNUN 19. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6413 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNUNUN 43. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…KINAMA...” VE “...CEZALARI HARİÇ…” İBARELERİNİN İPTALLERİ (1)

 • 6413 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNUNUN 43. MADDESİNİN 24/6/2021 TARİHLİ VE 7329 SAYILI KANUNUN 17. MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…uyarma,...” VE “…ve hizmete kısmi süreli devam…” İBARELERİNİN İPTALİ (1)

 • 6413 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNUNUN 7. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6428 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6428 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİN (9) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6428 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NUN 16. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (C) BENDİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 6. MADDESİNİN, 18. MADDESİNİN, 27. MADDESİNİN, GEÇİCİ 8. MADDESİNİN, GEÇİCİ 19. MADDESİNİN, GEÇİCİ 20. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN GEÇİCİ 25. MADDE YER ALAN “…kendiliğinden uzamış kabul edilir.” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6446 SAYILI KANUNUN 17. MADDESİNİN (10) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 6446 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 26. MADDENİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…otuz altı ay süreyle uzatılır.” İBARESİ İLE (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…idarenin fesih hakkının ötelenmesi de dahil olmak üzere…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6455 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ (1)

 • 6455 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN MUHALEFET KABAHATLERİNDE LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI USULÜNÜN 5252 SAYILI KANUNUNA GÖRE DAVA ADLİ YARGIDA GÖRÜLMELİDİR (1)

 • 6456 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ İZLEYEN SEKİZ AYIN SONUNA KADAR İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULMASI HALİNDE DAHA ÖNCE DAVA KONUSU EDİLMİŞ VE VEYA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞ ALACAKLAR İÇİN DAVALARIN SONLANDIRILACAĞI VE İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULACAĞI (1)

 • 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NUN 53. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNDE YER ALAN "...ON BEŞ GÜN..." İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN 21. MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…Cumhurbaşkanı…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN 21. MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…%20’sinin…” İBARESİ İLE “…Bakan onayıyla…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN 21. MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALLERİ (1)

 • 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN 80. MADDESİNDE YER ALAN BAZI İBARELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN 81. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6460 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 13. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 647 s. MülgaCİK/4 (1)

 • 6475 SAYILI POSTA HİZMETLERİ KANUNU’NUN 19. MADDESİNİN (1) VE (2) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6475 SAYILI POSTA HİZMETLERİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6486 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6487 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6487 SAYILI YASANIN 21. MADDESİ İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE DEĞİŞTİRİLEN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN 12. FIKRASININ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLDİĞİ (1)

 • 649 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNEMENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNUNA GÖRE TAŞINMAZIN KULLANIM HAKKI DAVALI İDAREYE AİT OLMAK KAYDIYLA HAZİNE ADINA TESCİLİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6495 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6495 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (1)

 • 65 YAŞINDAN BÜYÜK OLAN SANIK HAKKINDA TAYİN EDİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ MİKTARI İTİBARİYLE SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 65 YAŞINDAN BÜYÜK OLUP DAHA ÖNCEDEN HAPİS CEZASINA DAİR MAHKUMİYETİ BULUNMAYAN SANIK HAKKINDA TAYİN OLUNAN KISA SÜRELİ HAPİS SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 65 YAŞINI BİTİRMİŞ OLAN KİŞİLER HAKKINDA 3 YIL VE DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZALARI BAKIMINDAN ERTELEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ (1)

 • 65 YAŞINI BİTİRMİŞ SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI (2)

 • 6502 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN VE DEĞERİ KANUNDA BELİRTİLEN SINIRIN ALTINDA OLAN UYUŞMAZLIKLARDA HAKEM HEYETİNE BAŞVURULMADAN DOĞRUDAN TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE VEYA İCRA DAİRELERİNE BAŞVURULAMAYACAĞI (1)

 • 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 70. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 61.MADDESİNE AYKIRILIK HALİNDE MÜEYYİDEYİ DÜZENLEYEN 77.MADDENİN DAVACI LEHİNE UYGULANMASI GEREKİR (1)

 • 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “TARAFLARIN İCRA VE İFLAS KANUNUNDAKİ HAKLARI SAKLI OLMAK KAYDIYLA;... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 70. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ... ” İBARESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77. MADDESİNİN (12) NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ, ALTINCI VE YEDİNCİ, SEKİZİNCİ VE DOKUZUNCU CÜMLELERİNİN İPTALLERİ (1)

 • 6504 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (İ) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 651 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ (1)

 • 6514 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHE KADAR GEÇEN SÜREÇTE ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE BU SÜREÇTE MUAYENEHANE AÇMA HAKKI OLAN DAVACININ SERBEST MESLEK İCRASINDA BULUNABİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU - Davanın Profesör Unvanı İle Öğretim Üyesi Olarak Görev Yaptığından Bahisle Mesai Saatleri Sonrası Serbest Mesleki Faaliyette Bulunmak Üzere Muayenehane Açmak İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İl Sağlık Müdürlüğü İşleminin İptali İstemine İlişkin Olduğu - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Geçen Süreçte Öğretim Üyesi Kadrosunda Yükseköğretim Kurumunda Görev Yaptığı - Bu Süreçte Muayenehane Açma Hakkı Olduğu Dosya İçeriğinden Anlaşılan Davacının Hukuki Güvenlik Hukuki Belirlilik ve Eşitlik İlkeleri Gereği Kanun'un Yürürlük Tarihinden Sonra da Serbest Meslek İcrasında Bulunabilecek Olduğu - Davacının Muayenehane Açma Başvurusunun Muayenehane Uygunluk Şartları Bakımından Değerlendirilmesi Gerektiği - Kanunun Yürürlük Tarihi İtibariyle Muayenehanesinde Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunmadığı İçin Muayenehane Açamayacağı Gerekçesiyle İsteminin Reddi Yönünde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği (1)

 • 6514 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6514 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (2)

 • 6518 SAYILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6519 SAYILI ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 61 İNCİ MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 652 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 17. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ VE 41. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 652 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİNİN (9) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...İLE BAKAN ONAYIYLA DOĞRUDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA BAĞLANAN KURUMLARA... ” İBARESİNİN VE (10) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 652 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 11. MADDEDE YER ALAN “…Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı hariç…” VE “…sözlü sınavda başarılı olanlar…” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6524 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6524 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI HAKKINDA (1)

 • 6524 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TÜMÜNÜN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN SAPTANMASI İSTEMİ (1)

 • 6525 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6526 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6527 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6528 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6532 SAYILI DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6537 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 5. MADDESİYLE EKLENEN MADDENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6545 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6546 SAYILI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI HAKKINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR KANUNUN 2. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (D) BENDİNDE YER ALAN “BAŞKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN USUL VE ESASLARA GÖRE…” İBARESİNİN, “…BİLGİ VEREN…” İBARESİNİN VE KALAN KISMININ İPTALLERİNE (1)

 • 6546 SAYILI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI HAKKINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR KANUNUN EK 1. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…alan klavuzları veya…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6546 SAYILI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI HAKKINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR KANUNUN EK 1. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…yerine alan klavuzu da…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6546 SAYILI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI HAKKINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR KANUNUN EK 1. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 655 SAYILI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 15. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “....Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 655 SAYILI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 10. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 655 SAYILI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 9. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (2)

 • 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI HAKKINDA (1)

 • 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMAYA TABİ KURUM ALACAĞI İSTEMİ (4)

 • 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMAYA TABİ KURUM ALACAĞINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK (3)

 • 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMAYA TABİ KURUM ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 6552 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRMADAN YARARLANILIP YARARLANILMADIĞININ KURUMDAN SORULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 6552 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRMADAN YARARLANIP YARARLANMADIĞININ KURUMDAN SORULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 6552 SAYILI KANUN'UN 81.MADDESİ İLE 5510 SAYILI KANUN'A GEÇİCİ 60.MADDE EKLENEREK BU MADDEDE BELİRTİLMESİ (1)

 • 6552 SAYILI KANUNUN TANIDIĞI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI OLANAĞINDAN YARARLANILIP YARARLANILMADIĞININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • 6552 SAYILI KANUNUN TANIDIĞI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI OLANAĞINDAN YARARLANMAK İSTEYEN BORÇLULARIN DAVA AÇMAMALARI AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇMELERİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURMAMALARININ ŞART OLDUĞU (1)

 • 6552 SAYILI YASA'NIN 123. MADDESİ İLE 5393 SAYILI YASA'NIN GEÇİCİ 8. MADDESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK GEREĞİ TÜM HACİZLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ (2)

 • 6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN EK 2. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6563 SAYILI KANUNUN EK 4. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...net işlem hacmi...” İBARESİNİN, (3) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...net işlem hacminin;” İBARESİNİN, (4) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNDE YER ALAN “...net işlem hacimleri...” İBARELERİ İLE İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “Net işlem hacimleri...” İBARESİNİN, (6) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...net işlem hacmine...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6569 SAYILI TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPTIĞI (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA EKLİ (IV) SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ’NİN (8) NUMARALI SIRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “...NÜN (Ğ) BENDİ... ” İBARESİNİN “GELİR UZMANI” YÖNÜNDEN VE “...MERKEZ TEŞKİLATINA AİT... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE MEMUR OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN ÖDEMESİ GEREKEN MEMUR KATKI BEDELLERİNİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASI (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK GÖREV YAPMAKTA OLAN KURUM DOKTORLARINA İŞ YERİ HEKİMLİĞİ YAPTIKLARI SÜRELER İÇİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKÇESİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA 7070 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMENİN İPTALİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN (I) SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİNİN "VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" BÖLÜMÜNÜN (E) BENDİNİN, “2200” RAKAMININ İPTALİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 122. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 152. MADDESİNİN “II TAZMİNATLAR:” KISMININ “G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI” BÖLÜMÜNÜN “HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONELİ” YÖNÜNDEN İÇERİĞİ İTİBARIYLA İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 152. MADDESİNİN “II TAZMİNATLAR:” KISMININ “G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI” BÖLÜMÜNÜN “HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONELİ” YÖNÜNDEN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 152. MADDESİNİN “II TAZMİNATLAR:” KISMININ “G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI” BÖLÜMÜNÜN ESASINA İLİŞKİN İNCELEMENİN “HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONELİ” YÖNÜNDEN YAPILMASINA, (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 36 NCI MADDESİNİN ORTAK HÜKÜMLER BÖLÜMÜNÜN (C) FIKRASININ İPTALİ HAKKINDA (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EK 33. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EKİ (I) SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİNİN "VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” BÖLÜMÜNÜN (E) BENDİNİN (AA) ALT BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN GEÇİCİ 41. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 657 SAYILI KANUN GEREĞİ BOŞ KADROLARA AİT GÖREVLERİN MEMURLARA ÜCRETSİZ OLARAK VEKALETEN GÖRDÜRÜLEBİLMESİ (2)

 • 657 SAYILI KANUNA TABİ OLAN AVUKATLARA VEKALET ÜCRETİ ÖDENMESİNDE YILLIK LİMİTE UYULMAMASI (1)

 • 657 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ÜST SINIRA UYULMAMASI (1)

 • 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNİN SON PARAGRAFINDAKİ "SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHETMELERİ HALİNDE, FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL GEÇMEDİKÇE KURUMLARIN SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA İSTİHDAM EDİLEMEZLER." KISMININ ESASTAN İNCELENİP İPTAL EDİLMEK ÜZERE ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ TALEBİ (1)

 • 657 SAYILI YASADA DÜZENLENMEYEN TEVHİDEN CEZALANDIRMA YÖNTEMİNİN SORUŞTURMA RAPORLARINDA GETİRİLEN TEKLİFLER VE BU TEKLİFLER ÜZERİNE VERİLEN CEZALARLA UYGULAMA KAZANMIŞ OLDUĞU (1)

 • 657 SAYILI YASADA SÖZ EDİLEN UZMAN DOKTORLARIN 657 SAYILI YASAYA TABİ OLARAK ÇALIŞAN UZMAN TABİPLER OLDUĞU BU NEDENLE 2547 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ UZMAN DOKTORLARIN BU DÜZENLEMEDEN YARARLANMALARININ MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • 657 SAYILI YASAYA TABİ PERSONEL (1)

 • 6570 SAYILI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU’NUN 6. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “BARO BAŞKANLARININ...” VE “...SEÇECEĞİ..." İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN ÖRTÜLÜ BİNA NİTELİĞİ (1)

 • 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZIN TAHLİYE TALEBİ (2)

 • 6570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ (3)

 • 6570 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN TAŞINMAZ (2)

 • 6570 SAYILI KANUNUN KAPSAMI (1)

 • 6570 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN (1)

 • 6570 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ (1)

 • 6570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI (1)

 • 6570 SAYILI YASANIN UYGULANMA ALANI (1)

 • 6570 SAYILI YASAYA TABİ OLAMAYAN TAŞINMAZ (1)

 • 6570 SAYILI YASAYA TABİ TAŞINMAZ (1)

 • 6572 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (2)

 • 6583 SAYILI 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 5. MADDESİNİN 7. FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN, 13. MADDESİNİN 1. FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...VALİ... ” İBARESİNİN VE 2. FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN EK 1. MADDENİN (3) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…düzenlemeler yapmak,…” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 659 SAYILI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 14. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN "...avukatlar..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ YÖNÜNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLADIĞI (1)

 • 6592 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 3213 SAYILI MADEN KANUNUNDA YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 661 SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ HAKKINDA (1)

 • 662 SAYILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ HAKKINDA (1)

 • 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEMİN 47. MADDESİNİN (1), (2) VE (3) NUMARALI FIKRALARININ YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI (1)

 • 663 SAYILI SAĞLIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN MÜLGA GEÇİCİ 14. MADDENİN (3) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “PERSONELE, MEMUR...”, “...STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ SEBEBİYLE, İŞ MEVZUATINA GÖRE.,.”, “...TÜRKİYE DİYANET VAKFI TARAFINDAN...” VE “...KULLANMAMIŞ OLDUKLARI YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ İÇİN HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAZ. ” İBARELERİNİN “...MEMUR... ” İBARESİ YÖNÜNDEN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIKLARI (1)

 • 663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 7070 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMENİN İPTALİ (1)

 • 663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 33. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN (5) NUMARALI FIKRASININ VE EKLENEN (7) NUMARALI FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLMADIKLARI (1)

 • 6637 SAYILI KANUNUN 7. MADDESİYLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (N) BENDİNE EKLENEN “...HER TÜRLÜ PROGRAM,...”, YAPIM VE YAYINLARLA...” VE U...MAL VE...” İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6638 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU, JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ (1)

 • 6639 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN 39. MADDESİYLE 5018 SAYILI KANUNUN 24. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6639 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ (1)

 • 6643 SAYILI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN 30. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN “Haysiyet Divanı … evrakı kendisine tevdi edilen azanın meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzıbati cezaları verir:” BÖLÜMÜNÜN, (a), (b), (c) ve (d) BENTLERİNİN, İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN VE KALAN KISMININ İPTALİ (1)

 • 6643 SAYILI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN 58. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 666 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEMİN EKİ (I) SAYILI CETVELİNDEKİ BAZI İBARELERİ İPTALİ (1)

 • 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 667 SAYILI KHK VE 668 SAYILI KHK GEREĞİNCE, HAKLARINDA İNCELEME BAŞLATILAN ASKERÎ YARGITAY ÜYELERİ BAZI HAKİMLERİN MİLLİ GÜVENLİĞİNE KARŞI FAALİYETTE BULUNDUĞUNA KARAR VERİLEN YAPI, OLUŞUM VEYA GRUPLARA ÜYELİĞİ, MENSUBİYETİ VEYA İLTİSAKI OLDUĞUNDAN MESLEKTEN ÇIKARILMALARI GEREKTİĞİ (1)

 • 667 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYARINCA FETÖ İLE İLTİSAK VE İRTİBATININ OLDUĞU GEREKÇESİYLE MESLEKTEN ÇIKARILMAYA İLİŞKİN HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - Demokratik Kurumlara ve Demokratik Toplum Düzeninin Bizatihi Kendisine Karşı Darbe Teşebbüsü Yapıldığı - Teşebbüsün Faili Olan Fetö İle İltisak ve İrtibatı Olduğu Gerekçesiyle Hakkında Tesis Edilen Karar İle Yargı Mensubu Olarak Görev Yapması Nedeniyle Üstün Kamu Gücü Ayrıcalığına Sahip Olan Davacının, Meslekte Kalmasının Uygun Olmadığı - Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilmesi Suretiyle Özel Hayatına Saygı Hakkına Yapılan Müdahalenin, Aihs ve Anayasa Anlamında Durumun Gerektirdiği Ölçüde Bir Tedbir Olduğu - Davacının, Fetö İle İltisak ve İrtibatının Olduğu - Bu Nedenle Demokratik Anayasal Düzene Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiği - Davacının Meslekte Kalmasının Uygun Olmadığı - Meslekten Çıkarılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olduğu (1)

 • 667 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN “YARGI MENSUPLARI İLE BU MESLEKTEN SAYILANLARA İLİŞKİN TEDBİRLER” BAŞLIKLI 3. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASI UYARINCA ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ ALPARSLAN ALTAN VE ERDAL TERCAN’IN HUKUKİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • 668 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME UYARINCA AYİM ÜYELERİ HAKİM ALBAY CEMİL ÇELİK VE HAKİM ALBAY YAŞAR YÜCE HAKKINDA İŞLEM YAPILMASI - Bağımsız Mahkemelerin Anayasaya, Kanuna ve Hukuka Uygun Olarak Vicdani Kanaatlerine Göre Türk Milleti Adına Hüküm Verebilen Hakimler İle Mümkün Olabileceği - Hakimlerin Kendilerini Bağımsızlık veya Tarafsızlıklarının Sorgulanması Neticesini Doğuracak Durumlara Sokmamaları; Üçüncü Şahısların Emir veya Talimatları İle Hareket Etmemeleri ya da Bu Yönde Bir Kanaate Neden Olmamalarının Gerektiği - Belirli Bir Hiyerarşik Yapıda Hareket Eden Terör Örgütleri İle Üyelik, Mensubiyet veya İltisak Yahut İrtibatlı Olan Hakimlerin Bu Durumlarının Yargı Bağımsızlığı İle Bağdaştırılamayacağı (2)

 • 668 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6682 SAYILI 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN 6. MADDESİNİN VE 9. MADDESİNİN BAZI FIKRA VE BENTLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6682 SAYILI 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN EKİ E CETVELİNİN BAZI SIRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 669 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 13. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN VE 15. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELER HARİÇ... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 16. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN, 24. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “...KURULCA GEREKLİ GÖRÜLENLERİN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 28. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) VE (Ç) BENTLERİNİN VE 30. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (D) BENDİNDE YER ALAN “...VEYA İŞLENDİKLERİ AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 5. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (C), (Ç), (E) VE (F) BENTLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 6. MADDESİNİN 1. (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...MEZHEBİ,... ” VE “...KILIK VE KIYAFETİ... ” İBARELERİNİN VE (3) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 7. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ, 8. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ VE 9. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 670 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 10. MADDESİNİN (7), (9) VE (10) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6701 SAYILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNUNUN 7. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) VE (B) BENTLERİNİN, 10. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNİN, (8) NUMARALI FIKRASININ SONUNDA YER ALAN “...BAŞBAKAN VEYA GÖREVLENDİRECEĞİ BAKANIN ONAYIYLA... ” İBARESİNİN, 21. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...BAŞVURANIN İDDİASININ GERÇEKLİĞİNE İLİŞKİN KUVVETLİ EMARELERİN VE KARİNE OLUŞTURAN OLGULARIN VARLIĞINI ORTAYA KOYMASI HALİNDE... ” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 671 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6713 SAYILI KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUNUN 3. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN, (2) NUMARALI FIKRASININ, 5. MADDESİNİN (10) NUMARALI FIKRASININ İPTAL TALEPLERİNİN REDDİ (1)

 • 6719 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN BAZI MADDELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6721 SAYILI TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6723 SAYILI DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 2575 SAYILI DANIŞTAY KANUNUNDA GÖREV SÜRELERİYLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6723 SAYILI DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 2797 SAYILI YARGITAY KANUNUNDA GÖREV SÜRELERİYLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6723 SAYILI DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6723 SAYILI DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 4954 SAYILI TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6723 SAYILI DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6723 SAYILI DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 76. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (D) BENDİNDE YER ALAN “…2/8/2013 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN İŞLEMLERE UYGULANMAK ÜZERE...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 10. MADDESİNİN (16) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “... BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE TAHSİL EDİLMİŞ OLAN TUTARLAR...’’'' İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 3. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ “ANCAK, VERİLEN EN SON KARARIN BOZMA KARARI OLMASI HÂLİNDE BİRİNCİ FIKRA HÜKMÜ, KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI OLMASI HÂLİNDE İSE ONANAN KISIM İÇİN BU FIKRANIN (B) BENDİ, BOZULAN KISIM İÇİN BİRİNCİ FIKRA HÜKMÜ UYGULANIR. ” BİÇİMİNDEKİ SON CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6736 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANARAK KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLER ADINA, MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULAN DÖNEMLERE İLİŞKİN OLARAK VERDİKLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANLARININ BAZILARINDA HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ BULUNMAYIP, KANUN'UN FARKLI BENDİNE GÖRE MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULDUĞUNDAN YAPILAN EK TAHAKKUKLARIN KALDIRILMASI İSTEMİ - Bir Aylık veya Üç Aylık Vergilendirme Dönemine Tabi Olup Olmaması Farklılık Arz Etmeksizin Vergilendirme Dönemlerine İlişkin Tüm Beyannamelerini Veren ve Bu Beyannamelerin Asgari Birinde Hesaplanan Katma Değer Vergisi Bulunan Mükelleflerin Kanun'un 5. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrasının (a) İşaretli Bendi Uyarınca Vergi Artırımında Bulunacağı - Bu Suretle Hesaplanan Katma Değer Vergisini Ödemekle Yükümlü Olacağı - Bir Aylık Vergilendirme Dönemine Tabi Olmakla Birlikte (3) Numaralı Fıkranın (b) İşaretli Bendinde Üç Alt Bent Halinde Düzenlenen Ayrıksı Hallere Uyan Durumları Bulunan Mükelleflerin İse Bu Alt Bentlerde Belirlenen Usul Gereğince Vergi Artırımında Bulunacağı - Bu Suretle Hesaplanan Katma Değer Vergisini Ödemekle Yükümlü Olacağı - Kanun'un 5. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrasının (b) İşaretli Bendinin (3) Numaralı Alt Bendinde Belirtilen Mükelleflerin Herhangi Bir Vergilendirme Döneminde Tecil Terkin Kapsamına Girmeyen Hesaplanan Katma Değer Vergisi Beyan Etmeleri Halinde Bu Alt Bent Kapsamında İşlem Yapılamayacağı - Tüm Dönemlere İlişkin Katma Değer Vergisi Beyannamesini Veren Ancak, Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilen Dönemlerin Bir Kısmında Hesaplanan Katma Değer Vergisi Bulunmayan Mükellefler Adına 6736 Sayılı Kanun'un 5. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrasının (b) İşaretli Bendinin (3) Numaralı Alt Bendi ve 1 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nin İlgili Kısmı Uyarınca Yapılan Ek Tahakkukun Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 4. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİNDE YER ALAN “...BAKANLAR KURULU TARAFINDAN... ” İBARESİNİN 8. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “3/12/2010 TARİHLİ VE 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU,...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 4. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (D) BENDİNİN İLİŞKİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 8. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİ (1)

 • 6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ (1)

 • 6749 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ (1)

 • 6749 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN 4. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 6749 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN 4. MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRANIN ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ (1)

 • 6749 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN 6. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 675 SAYILI KHK'NIN 12. MADDESİNE DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • 675 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 12. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 675 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 12. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...DAVA VE...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...TAKİPLERE... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU’NUN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALLERİ İSTEMİ (1)

 • 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNUNUN 3. MADDESİNİN (8) NUMARALI FIKRASININ, 4. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNİN (3) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN, 10. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ, 12. MADDESİNİN (6) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...UZMANLIK DALINDA... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNUNUN 6. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ (H) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6755 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6755 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN “SORUMLULUK” BAŞLIKLI 37. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6756 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6758 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6758 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN 20. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ DEĞİŞTİRİLEN İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…38 inci…” İBARESİNİN VE İKİNCİ CÜMLESİNİN KALAN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6762 s. TTK/329, 405 (1)

 • 6762 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • 6762 SAYILI TTK’NIN 644. MADDESİNE DAYALI OLARAK AÇILAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI (1)

 • 6767 SAYILI 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN 6. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNİN VE (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA AYRIMINA BAKILMAKSIZIN..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6767 SAYILI 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN 9. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN "(ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE METRO YAPIM PROJELERİ İLE DİĞER DEMİRYOLU YAPIMI VE ÇEKEN ARAÇ PROJELERİ HARİÇ)" BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6767 SAYILI 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN EKİ “BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARINA İLİŞKİN ESASLAR” BAŞLIKLI E CETVELİ’NİN BAZI SIRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN 29. VE 30. MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6770 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 6 VE 38 İNCİ MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6771 SAYILI KANUNLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KONUSUNDA YETKİ KANUNU’NUN TÜMÜNÜN ANAYASA’YA ESAS BAKIMINDAN AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ VE BU TALEBİN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALLERİ VE YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • 6772 SAYILI KANUN GEREĞİ İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ YAPILMASI GEREKTİĞİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ (1)

 • 68. MADDEYE UYGUN BELGE (1)

 • 680 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KENDİLERİNE AİT OLDUĞU İDDİASI (1)

 • 6831 s. OrmanK/2 (1)

 • 6831 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • 6831 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETMEK SUÇU (2)

 • 6831 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 6831 SAYILI KANUNUN 11/1. MADDESİNE GÖRE 2009 YILINDA 10 YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILAN ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ (1)

 • 6831 SAYILI KANUNUN 18. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…; bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına…” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ (1)

 • 6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NA MUHALEFET (1)

 • 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA MUHALEFET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA MUHALEFET SUÇU (2)

 • 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İKİNCİ, DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ CÜMLELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...OTUZ GÜN İÇİNDE... ” İBARESİ İLE DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “İLAN SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 82. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN EK 9. MADDESİNE 6292 SAYILI KANUNUN 13. MADDESİYLE EKLENEN DÖRDÜNCÜ FIKRADA İPTAL İSTEMİ (1)

 • 6831 SAYILI ORMAN YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN DAVAYA ETKİSİ (3)

 • 6831 SAYILI YASADAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN DAVAYA ETKİSİ (10)

 • 6831 SAYILI YASADAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ELDEKİ DAVAYA ETKİSİ (5)

 • 6831 SAYILI YASANIN 101. MADDESİNE AYKIRILIK SUÇU (2)

 • 6831 SAYILI YASANIN 2/B MADDESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN DAVAYA ETKİSİ (1)

 • 6831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ (2)

 • 6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU (4)

 • 6831 SAYILI YASAYA MUHALEFET (1)

 • 6831 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • 696 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İÇİN BAŞVURAN İŞÇİNİN KHK GEREĞİ VERMESİ GEREKEN BEYANININ SERBEST İRADEYE DAYALI OLARAK VERİLEN BİR FERAGAT OLMAYIP GEÇİŞ ŞARTLARINDAN BİRİ OLMASI (1)

 • 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN DAVACININ KADROYA GEÇİŞTE DÜZENLENEN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÜCRETİNİN TESPİTİ İLE FARK ALACAKLARI İSTEMİ (2)

 • 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN DAVACININ KADROYA GEÇİŞTE DÜZENLENEN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÜCRETİNİN TESPİTİ İLE FARK ALACAKLARININ İSTEMİ (1)

 • 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN İŞÇİNİN KADROYA GEÇİŞTE DÜZENLENEN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÜCRETİNİN TESPİTİ İLE FARK ALACAKLARININ İSTEMİ (7)

 • 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN İŞÇİYE KADROYA GEÇİŞTE DÜZENLENEN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN BİR TAKIM İŞÇİLİK ALACAKLARININ İSTEMİ (5)

 • 696 SAYILI KHK UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINI İSTEMİ (1)

 • 696 SAYILI KHK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE ASIL İŞVERENDEN FARKLI İŞKOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN VE YENİ TESCİL EDİLEN İŞYERİNE DAİR İŞÇİ SENDİKA TARAFINDAN YETKİ TESPİT BAŞVURUSU YAPILDIĞI ANCAK YENİ TESCİL EDİLEN İŞYERLERİNDE 30/06/2020 TARİHİNE KADAR YETKİ TESPİT BAŞVURU YASAĞI BULUNDUĞU (1)

 • 6964 SAYILI ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 698 SAYILI 477 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN TÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 699 SAYILI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN İPTALİ İSTENEN KURALLARININ ANAYASA’YA AYKIRI OLMADIĞI (1)