Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • 7 GÜN 24 SAAT İŞYERİNDE BULUNAN VE İŞ YAŞANTISIYLA AİLE VE SOSYAL YAŞANTISI İÇ İÇE GİREN DAVACIYA İŞVERENİNİN ÇALIŞACAĞI SAATLERE DAİR BİR SINIRLAMASI DA BULUNMADIĞINA GÖRE DAVACININ FAZLA MESAİ YAPTIĞINDAN DA SÖZ EDİLEMEYECEKTİR (1)

 • 7 GÜN İÇİNDE TAHSİL DAİRESİNE BEYANDA BULUNMAK (1)

 • 7 GÜNLÜK DİLİMDE İŞÇİYE 24 SAAT KESİNTİSİZ HAFTA TATİLİ KULLANDIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 7 GÜNLÜK DİLİMDE İŞÇİYE 24 SAAT KESİNTİSİZ HAFTA TATİLİ KULLANDIRILMASI GEREKTİĞİ İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ TALEBİNİN OLMAMASI HALİNDE HAFTA TATİLİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMANIN FAZLA MESAİ SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 7 GÜNLÜK SÜRE TANINMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • 7 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ ÖNCESİNDE CUMHURBAŞKANININ KONUŞMALARINDA DİLE GETİRDİĞİ DÜŞÜNCELERİN VE YORUMLARIN CUMHURBAŞKANININ TARAFSIZLIĞINA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE BASINDA YER ALMAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN TALEBİN YÜKSEK SEÇİM KURULU TARAFINDAN YETKİSİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİĞİ (1)

 • 7 YAŞ VE ÜZERİ LOGOSUNUN KULLANILMIŞ OLMASININ İŞLEME KONU OLAN YAYIN İÇERİĞİNİN ÇOCUK VE GENÇLERİN GELİŞİMİNİ MENFİ YÖNDE ETKİLEYECEK BİR İÇERİĞE SAHİP OLMASINI ENGELLEMEDİĞİ (1)

 • 7 YIL HAPİS CEZASI YERİNE SANIĞIN ALEYHİNE OLACAK ŞEKİLDE 10 YIL HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • 7,5 SAATİ AŞAN GECE ÇALIŞMALARININ FAZLA ÇALIŞMA NİTELİĞİNDE OLACAĞI (1)

 • 7,5 SAATLİK ÇALIŞMANIN 1 GÜN KABUL EDİLMEK SURETİYLE HESAP YAPILMASI GEREKTİĞİ (2)

 • 7,5 SAATLİK ÇALIŞMANIN 1 GÜN KABUL EDİLMEK SURETİYLE HESAP YAPMAK YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ VE DAYANAĞINI GÖSTEREREK BUNA GÖRE TARAFLARIN BU GİDERLERDEN SORUMLULUĞUNU BELİRLEMEK GEREKİR (2)

 • 7,5 SAATLİK ÇALIŞMANIN 1 GÜN KABUL EDİLMEK SURETİYLE HESAP YAPMAK YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ VE DAYANAĞINI GÖSTEREREK BUNA GÖRE TARAFLARIN BU GİDERLERDEN SORUMLULUĞUNU BELİRLEMEK GEREKMEKTEDİR (1)

 • 7,5 SAATLİK ÇALIŞMANIN 1 GÜN KABUL EDİLMEK SURETİYLE HESAP YAPMAK YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ VE DAYANAĞINI GÖSTEREREK BUNA GÖRE TARAFLARIN BU GİDERLERDEN SORUMLULUĞUNU BELİRLEMEK GEREKTİĞİ (5)

 • 7. AYIN SONUNDA ŞANTİYE SAHASINA GÖNDERİLMEDİĞİ ALDIĞI BİR E-POSTA İLE İŞ AKDİNİN İHBAR ÖNELİNE UYULMAKSIZIN HAKSIZ OLARAK DAVALILAR TARAFINDAN FESHEDİLDİĞİ (1)

 • 7.5 SAAT ÇALIŞMA BİR GÜNLÜK ÇALIŞMA HESABI İLE KAÇ İŞ GÜNÜNE KARŞILIK OLDUĞU HUSUSUNDA BİR UZMAN BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜ ALMAK DAVACININ ÇALIŞMASININ KISMİ SÜRELİ VEYA TAM ZAMANLI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK GEREKTİĞİ (1)

 • 7.9.2003 VADELİ BONODAN DOLAYI DAVACININ BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • 7.GÜN ÇALIŞMASINDA 7.5 SAATLİK HAFTA TATİLİNİN ÜSTÜNDEKİ SÜRESİNİN FAZLA MESAİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ (1)

 • 700 SAYILI ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN TÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 702 SAYILI NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN İPTALİ (1)

 • 7033 SAYILI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7034 SAYILI TÜRK JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN’UN 6. MADDESİNİN, 7. MADDESİNİN, GEÇİCİ 1. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...ORMAN VASIFLILAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE...'’ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNUN 3. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...ARABULUCUYA BAŞVURULMUŞ OLMASI DAVA ŞARTIDIR” İBARESİNİN, (12) NUMARALI FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...YARGILAMA GİDERİNİN TAMAMINDAN SORUMLU TUTULUR” İBARESİNİN, ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...YARGILAMA GİDERLERİ... ” İBARESİNİN, (14) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 47. MADDESİYLE 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN 9. MADDESİNE EKLENEN FIKRALARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 58. MADDESİYLE 4706 SAYILI HÂZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNE EKLENEN BEŞİNCİ FIKRANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 71. MADDESİYLE 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 29. MADDENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7062 SAYILI YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7066 SAYILI 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN VE EKİ CETVELDEKİ DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7068 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN 14. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “…OLAYIN ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİNE KANAAT GETİRİRSE...'” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7068 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7069 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE 1512 SAYILI NOTERLİK KANUNUNUN 7. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA EKLENEN “...İLE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI VEYA İRTİBATLI BULUNANLAR...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7069 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNUNUN 20. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASINA EKLENEN (D) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7069 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNUNUN 10. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASINA EKLENEN (B) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7069 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7070 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7071 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 11. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA EKLENEN (G) BENDİNİN, 11. MADDESİNE EKLENEN BEŞİNCİ FIKRANIN BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİ İLE DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...YAYAN... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7071 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 75. MADDESİNE EKLENEN DÖRDÜNCÜ FIKRANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7071 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN İLE 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN 63. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN (1) NUMARALI FIKRASININ “...BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ, BANKACILIK HİZMETLERİNDE EKONOMİK VEYA FİNANSAL İSTİKRARI... ” BÖLÜMÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7071 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN BAZI KURALLARININ İPTALİ (1)

 • 7071 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN 34. MADDESİNİN (1) VE (2) NUMARALI FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7071 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7072 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN BAZI KURALLARININ İPTALİ (1)

 • 7072 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7073 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA MİLLİ SAVUNMA İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7074 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7075 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN 10. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNİN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞU VE İPTALİ (1)

 • 7075 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN 2. MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASINDA YER ALAN “...İLAVE TEDBİRLER İLE...” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 7075 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7076 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7077 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7078 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7079 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7080 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7081 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7082 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7083 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7084 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7085 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN, TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7086 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN, TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7087 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN, TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7088 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN SAPTANMASI VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7089 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7090 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7091 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7092 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HÂLİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASAYA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7098 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE ŞEKİL BAKIMINDAN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7102 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN 2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUNUN 19. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7102 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 5, 14, 22, 23, 68, 82, 98, 101 İNCİ MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 70. MADDESİYLE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA EKLENEN EK 17. MADDENİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ (1)

 • 7139 SAYILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN’UN 5. MADDESİNİN (4) NUMARALI FIKRASININ (A) BENDİNİN İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7144 SAYILI KANUNUN 3. MADDESİYLE 5659 SAYILI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNUNUN EK 1. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7144 SAYILI KANUNUN 6200 SAYILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 11. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN İKİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7146 SAYILI KANUNUN 9. MADDESİYLE 3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP İŞLET DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNUN 2. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA EKLENEN “...KANAL İSTANBUL VE BENZERİ SU YOLU PROJELERİ,...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7147 SAYILI TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUNUN 3. MADDESİNİN 1. BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle,…” İBARESİNİN VE 2. İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7147 SAYILI TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN (2) NUMARALI FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…Bankanın ihtiyaç duyduğu uygun işlerde…” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7151 SAYILI SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNA EKLENEN EK 15. MADDENİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN VE İKİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7151 SAYILI SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7152 SAYILI KANUN’UN 1. MADDESİYLE 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU’NA EKLENEN EK 1. MADDENİN, 2. MADDESİYLE 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU’NA EKLENEN EK 1. MADDENİN İPTALLERİ VE YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • 7156 SAYILI 2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN VE EKİ CETVELDEKİ DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7159 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7163 SAYILI SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN 14. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN DOKUZUNCU, ONUNCU VE ON BİRİNCİ FIKRALARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN 24. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ; DÖRDÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...beş katından fazla olmamak üzere...” İBARESİNİN VE ALTINCI CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN EK 1. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7164 SAYILI MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNUNUN 15. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLEN (C) BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “...damga süresi geçmiş...” İBARESİNİN VE (E) BENDİNİN BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7166 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 8. MADDESİYLE 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİNE EKLENEN ON DÖRDÜNCÜ FIKRANIN BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...Fondan karşılanmak üzere... ’’ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7191 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 5. MADDESİYLE 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU’NUN 22. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLEN İKİNCİ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ CÜMLESİNDE YER ALAN “...yaptırılır. ” İBARESİNİN “...onayı,...” ve “...kabulü...” İBARELERİ YÖNÜNDEN İPTALİ (1)

 • 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN TEBLİĞ MAZBATASINI DÜZENLEYEN 23. MADDESİNİN 9. FIKRASINDA TEBLİĞ EVRAKI KİME VERİLMİŞ İSE ONUN İMZASI İLE TEBLİĞ MEMURUNUN ADI SOYADI VE İMZASINI İHTİVA ETMESİ LAZIMDIR HÜKMÜ GETİRİLMİŞTİR (1)

 • 7201 SAYILI YASA'NIN 21. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILMASI - 21/1. Maddeye Göre Bilinen En Son Adrese Çıkartılan Tebligattan Sonuç Alınamazsa, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Esas Alınarak Başkaca Araştırma Yapılmaksızın O Adrese Tebligat Çıkarılacağı - Muhatap O Adreste Hiç Oturmamış ya da Adresten Ayrılmış Dahi Olsa, Tebligat İade Edilmeyecek, 21/2. Madde Gereğince İşlem Yapılacağı - Bunun Yapılabilmesi İçin de Tebligatı Çıkaran Merciin, Adresin, Adres Kayıt Sistemindeki Mernis Adresi Olduğunu Tebliğ Evrakında Belirtmesi ve Tebligatın Anılan Madde Gereğince Yapılması Konusunda Tebliğ Evrakı Üzerine Meşruhat Vermesi Gerektiği (1)

 • 7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7249 SAYILI AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TÜM MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 7258 SAYILI KANUN’A AYKIRILIK SUÇU – Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkum Edilmediği - Sanık Hakkında, Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaat Oluşup Oluşmadığı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • 743 SAYILI KANUN (1)

 • 743 SAYILI MEDENİ KANUN (1)

 • 743 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENİSİNDE BELİRTİLEN SÜRE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE DEĞİL ZAMANAŞIM SÜRESİDİR (1)

 • 765 s. MülgaTCK/72, 539 (1)

 • 765 SAYILI TCK HÜKÜMLERİ SANIK LEHİNE KABUL EDİLİP BU KANUN GEREĞİNCE UYGULAMA YAPILMASINA RAĞMEN 5237 SAYILI TCK'NIN 58. MADDESİ GEREĞİNCE SANIK HAKKINDA TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLEREK KARMA UYGULAMA YAPILMASI (1)

 • 765 SAYILI TCK NUN 102. MADDESİNDE ORTADAN KALDIRMA CMK NUN 223. MADDESİNDE İSE DÜŞME İBARELERİ YER ALMASINA RAĞMEN DÜŞÜRÜLME KARARI VERİLMESİ (1)

 • 765 SAYILI TÜRK CEZA YASASI UYGULANARAK VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ OLAN HÜKÜMLERİN YENİDEN ELE ALINIP LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI SIRASINDA DURUŞMALI İNCELEME YAPILARAK HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • 765 SAYILI YASADA TEKERRÜR CEZADA ARTIRIM NEDENİ OLARAK DÜZENLENİP 5237 SAYILI TCK'DA ÖNGÖRÜLEN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ KOŞULLU SALIVERME SÜRESİNİ DE ETKİLEYECEK ŞEKİLDE BİR İNFAZ REJİMİ KURUMU OLARAK ÖNGÖRÜLDÜĞÜ (1)

 • 765 VE 5237 SAYILI YASALARIN İLGİLİ TÜM HÜKÜMLERİ OLAYA UYGULANARAK HER İKİ YASAYA GÖRE VERİLECEK CEZALARIN DENETİME OLANAK SAĞLAYACAK ŞEKİLDE AYRI AYRI SAPTANMASI VE SONUÇ CEZALARIN KARŞILAŞTIRILMASI SURETİYLE LEHE YASANIN BELİRLENMESİ GEREKİR (1)

 • 766 SAYILI TAPULAMA KANUNU (1)

 • 772 SAYILI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNUNUN 6. MADDESİNİN (E) BENDİNDE YER ALAN “...6 aydan fazla hapis... ” İBARESİNİN İPTALİ (1)

 • 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI İLE İKİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİ (1)

 • 775 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN TAHSİS İŞLEMİ (1)