Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • 9 YIL SONRA AÇILAN DAVADA İSTİFA DİLEKÇESİNE İLİŞKİN İRADE FESADINA DAYANILAMAYACAĞI - Yargıtay Uygulamasında İstifa Dilekçesinde Her Hangi Bir Nedene Dayanılmadığı Hallerde Kısa Süre İçerisinde Açılan Davalarda, Dava Dilekçesinde Haklı Fesih Nedenlerinin İleri Sürülebileceği - Haklı Fesih Nedeninin İspatlanması Durumunda Kıdem Tazminatı Talebinin Kabul Edildiği - İnceleme Konusu Uyuşmazlıkta 9 Yıl Sonra Açılan Davada İstifa Dilekçesinin Verilmesinde İrade Fesadına Dayanılmasının Mümkün Olmadığı - Kıdem Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği (1)

 • 9. HUKUK DAİRESİ (2)

 • 9/10/1956 TARİHİNDEN ÖNCE KAMU HİZMETLERİNE FİİLEN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLARI TAHSİS TARİHİNDE KAMULAŞTIRILMIŞ SAYAN KURALLARIN İPTALİ (1)

 • 90 GÜNLÜK GERİ İSTEME SÜRESİ (1)

 • 90 GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİNİN SONA ERMİŞ BULUNDUĞU (1)

 • 900 GÜN MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMİ BİLDİRİLMİŞ DURUMDA İKEN ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE YAZILI İSTEKTE BULUNMALARI HALİNDE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANACAĞI (1)

 • 900 HATLI TELEFON KONUŞMA ÜCRETLERİNİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ (1)

 • 900’LÜ HATLAR (2)

 • 924 GÜN SÜRE İLE HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALDIĞINI BELİRTEREK MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • 926 SAYILI TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU’NA EKLENEN GEÇİCİ 32. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAKLARDAN YARARLANMAK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ (1)

 • 926 SAYILI TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU’NUN 112. MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç...” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • 926 SAYILI TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN 68. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN “...ARANACAK ŞARTLAR,... ” İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • 969 SAYILI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 3. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN "...BAKANLIK KADRO VE POZİSYONLARINDA BULUNAN PERSONELDEN..." İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)