Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • JABARİ/TÜRKİYE DAVASI (5)

 • JAMES VE DİĞERLERİ - BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI (1)

 • JAMES VE DİĞERLERİ/BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI (4)

 • JANDARMA ASTSUBAYIN ZORUNLU HİZMET SÜRESİNDEN ÖNCE İSTİFA ETTİĞİ GEREKÇESİYLE EĞİTİM GİDERLERİNİN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİNİN İSTENMESİ ZORLA ÇALIŞTIRMA VE ANGARYA YASAĞINI İHLAL ETMEMİŞTİR (1)

 • JANDARMA BÖLÜK KOMUTANININ BAKANLIĞI TEMSİL YETKİSİ (1)

 • JANDARMA ER OLARAK GÖREV YAPTIĞI YOL KONTROLÜNDE SEYİR HALİNDEKİ SİVİL BİR ARACIN ÇARPARAK YARARLANMASINA SEBEBİYET VERMESİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • JANDARMA ERİ (1)

 • JANDARMA ERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ (1)

 • JANDARMA ERİNİN SUÇ İŞLEMESİ (1)

 • JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI (1)

 • JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ’NDE YER ALAN "KADIN PERSONELİN ŞAPKA, KEP VEYA ÖRGÜ BERE ALTINDA YÜZÜNÜ KAPATMAYACAK ŞEKİLDE BAŞLARINA TAKTIKLARI RESMİ ÜNİFORMA RENGİNDEKİ DESENSİZ GİYSİLER HARİÇ" İBARESİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ - Uyuşmazlığın Niteliğine ve Davanın Durumuna Göre, Olayda İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun İlgili Maddesinde Sayılan Koşulların Gerçekleşmediği - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği (1)

 • JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN AÇIKTAN SİVİL MEMUR ALIMI İLANINDA YER ALAN TERZİ KADROSUNA YERLEŞTİRİLEN KİŞİNİN, İLANDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIMADIĞINDAN ATAMASININ YAPILMAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Kamu Hizmetine Alınmada, Görevin Gerektirdiği Niteliklere Uygun Olarak Genel Şartlar Yanında Özel Şartların da Arandığı - Görevin Önem ve Özelliği de Gözönünde Bulundurularak Güvenlik ve Arşiv Araştırmasının Olumlu Olması Şartı Getirilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Güvenlik Soruşturması Kapsamında Elde Edilen ve Davacının Kongra-Gel Terör Örgütü (Pkk) Ile Iltisaklı Olduğuna Ilişkin Istihbari Nitelikte Bilginin, Somut Bilgi veya Belgelerle Desteklenmediği Sürece, Bu Örgütün ya da Başka Bir Örgütün Üyesi Olduğunu veya Yasadışı Siyasi, Yıkıcı, Bölücü Ideolojik Görüş veya Eylem Içinde Olduğunu Kanıtlayan Hukuken Geçerli Bir Belge Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Bu Nedenle Hakkında Yapılmış Bir Işlem ya da Açılmış Bir Kamu Davası Sonucunda Verilmiş Bir Mahkumiyet Kararı da Bulunmadığı - Davacının Anılan Göreve Atanmasında Şahsı Açısından Bir Engel Bulunmadığı - Hakkında Hukuken Geçerli Kabul Edilebilecek Herhangi Bir Olumsuz Tespit Bulunmayan Davacının Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlandığından Hareketle Edilen Işlemin Iptali Gerektiği (1)

 • JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAMASI (1)

 • JANDARMA GÖREVLİLERİNCE TUVALET DELİĞİNDEN ÇIKARILAN TUTANAĞIN KURUTULDUKTAN SONRA ÜZERİNDEKİ YAZILARIN SİLİNMEMİŞ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI VE BU HALİYLE HUKUKİ SONUÇ DOĞURACAĞI CİHETLE SANIĞA YÜKLENEN RESMİ BELGEYİ BOZMA YOK ETME VEYA GİZLEME SUÇUNUN TEŞEBBÜS AŞMASINDA KALDIĞI GÖZETİLMELİDİR (1)

 • JANDARMA KARAKOL KOMUTANI (1)

 • JANDARMA KARAKOL KOMUTANININ İDARİ GÖREVİNDE SUÇ İŞLEMESİ (1)

 • JANDARMA KARAKOLUNA TAŞIMASI İÇİN GÖREVİ GEREĞİ TESLİM EDİLEN BİR KOLİ SİGARAYI DAHA SONRA İÇMEK AMACIYLA ÇAMAŞIR KURUTMA ÇADIRINA SAKLADIĞI (1)

 • JANDARMA KARAKOLUNDA HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIRKEN JANDARMA GÖREVLİLERİNE OLAYLA İLGİLİ İŞLEM YAPMAMALARI İÇİN PARA VE BİR ADET CEP TELEFONU TEKLİF ETMEK (1)

 • JANDARMA KARAKOLUNDA UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPAN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU (1)

 • JANDARMA MENSUPLARININ BAŞKA GÖREVE ATANMASI (1)

 • JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINDA ÖNLEME ARAMASI YAPILMASI VE CEP TELEFONUNA EL KONMASI NEDENİYLE ÖZEL HAYATA SAYGI VE MÜLKİYET HAKLARININ; BU İŞLEME YAPILAN İTİRAZIN TEK HAKİM TARAFINDAN REDDEDİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ UNSURLARINDAN OLAN KANUNİ HAKİM GÜVENCESİNİN İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİALARIN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU (1)

 • JANDARMA PERSONELİ OLAN SANIK HAKKINDA, MÜLKİ GÖREVLERİ SIRASINDA İŞLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN “EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR ETMEK” SUÇU NEDENİYLE AÇILAN KAMU DAVASI (1)

 • JANDARMA PERSONELİNİN ADLİ GÖREVLERİ SIRASINDA İŞLENDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ASKERLİK HİZMET VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ OLARAK İŞLENMEDİĞİ ANLAŞILAN SUÇ NEDENİYLE ASKER KİŞİ SANIK HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASININ ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • JANDARMA PERSONELİNİN ANCAK ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN EYLEMLERİNDEN DOLAYI ASKERİ YARGIYA TABİ BULUNDUKLARI (1)

 • JANDARMA PERSONELİNİN YARGILANMASINDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • JANDARMA SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN JANDARMANIN ATANMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARI (1)

 • JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • JANDARMA TRAFİK TİMLERİNİN FAALİYETLERİ MUTLAKA HAREKAT MERKEZİ GÖREVLİLERİNCE TAKİP EDİLECEKTİR ” ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEMENİN HİLAFINA HAREKET EDEREK VE GEREĞİNİ HİÇ YAPMAMAMASI (1)

 • JANDARMA TUTANAK MÜMZİLERİNİN DİNLENMEMESİ (1)

 • JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE SİVİL ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI HAKKINDA TESİS EDİLEN DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİYLE AÇILAN DAVADA İTİRAZ KONUSU KURALIN İPTALİ (1)

 • JANDARMA YÜZBAŞI DAVACININ KINAMA CEZASINA İLİŞKİN BAŞVURUSUNDA CEZANIN DOSYADAN ÇIKARILMASI TALEBİNİN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUN’A GÖRE VERİLEN KINAMA CEZASI İŞLEMİNİN YOK HÜKMÜNDE SAYILMASININ DOĞAL SONUCU OLDUĞU - Davacının Jandarma Komutanlığı Emrinde Jandarma Yüzbaşı Olarak Görev Yaptığı - Davacı Tarafından Askeri Silsileyi Bozarak Hareket Etmek Fiilini İşlediğinden Bahisle Kınama Cezası İle Tecziyesine İlişkin İşleminin İptali ve Özlük Dosyasından Çıkarılması Talebiyle Yapmış Olduğu Başvurusunun Reddine İlişkin İşleminin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Davacı Tarafından Özetle Disiplin Cezası İşleminin Yoklukla Malûl Olduğu Bu Nedenle de Söz Konusu İşlemin Dosyasından Çıkarılması Gerektiğinin Belirtildiği - Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesine İlişkin Bir Talebinin Olmadığı Belirtilerek Kararın Kaldırılması İstemiyle İstinaf Başvurusunda Bulunulduğu - Davacının Başvurusunun İşlem Tarihinde Yargı Denetimine Kapalı Olan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanun’A Göre Verilen Kınama Cezası İşleminin Yokluk Denetimi Yapılarak Yok Hükmünde Sayılması ve Bu Suretle de İşlemin Dosyasından Çıkarılması İstemine İlişkin Olduğu - Dosyadan Çıkarılma Talebinin Yokluk Tespitinin Doğal Sonucu Olduğu - Bu Nedenle Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Uyarınca Bir Talepte Bulunulmadığından Mahkemece Bu Yönde Bir Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • JANDARMA, AŞAĞIDA YAZILI HALLERDE SİLAH KULLANMAYA YETKİLİDİR (1)

 • JANDARMANIN GENEL OLARAK GÖREVLERİ (1)

 • JANDARMANIN GÖREVİ NEDENİYLE PSİKOLOJİSİNİN BOZULUP İNTİHARA KALKIŞMASINDA İDARENİN SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARLARIN TAZMİNİ TALEBİNİN REDDİ GEREKTİĞİ - Jandarma Uzman Onbaşı Olarak Görev Yapmakta İken, İcra Ettiği Görevin Neden ve Etkisiyle Psikolojisinin Bozulduğu, Bu Süreçte İntihara Kalkıştığı, İdarenin Sorunu Çözmek Yerine Sözleşmesini Feshettiği İleri Sürülerek Uğranılan Zararlara Karşılık Maddi ve Manevi Tazminatın Ödenmesine Karar Verilmesi İstenildiği - İdare Mahkemesinin Kararıyla Davanın Reddine Karar Verildiği - Bölge İdare Mahkemesince; Davacının İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Verildiği - Bölge İdare Mahkemelerinin Nihai Kararlarının Temyizen Bozulmasının İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun İlgili Maddesinde Yer Alan Sebeplerden Birinin Varlığı Hâlinde Mümkün Olduğu - Temyizen İncelenen Kararın Usul ve Hukuka Uygun Olduğu - İleri Sürülen Temyiz Nedenleri Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediği - Davacının Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği (1)

 • JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVLERİNDEN OLAN CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNİN DIŞ KORUMA GÖREVİNİN İFASI SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞUNDA KUŞKU BULUNMADIĞI (1)

 • JANDARMANIN TUTUKLUYU ÖLDÜRMESİ (1)

 • JANT KAPAKLARININ AYIPLI OLMASI (1)

 • JELİKANLAR İÇERİSİNDE 260 LT MAZOTU GÜMRÜK KAPISI OLMAYAN SINIRDAN ÜLKEMİZE SOKARKEN YAKALANDIKLARI (1)

 • JENARATÖR ÇALIŞMALARI SIRASINDA HASAR MEYDANA GELMESİ (1)

 • JENERATÖRÜN ELEKTRİK PANOSUNA KABLO BAĞLANTILARI YAPTIĞI SIRADA, PANONUN ELEKTRİĞİNİ KESTİRMEMESİ İZOLE ELDİVEN GİBİ KORUYUCU APARATLARI KULLANMAMASI SONUCUNDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜĞÜ (1)

 • JEOLOJİ MÜHENDİSİ RAPORU (1)

 • JEOLOJİ MÜHENDİSİ UNVANINA SAHİP OLUP ANTALYA H-TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA İNFAZ VE KORUMA MEMURU GÖREVİNDE BULUNAN DAVACININ ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ EMRİNDE BİR GÖREVE KURUMLARARASI NAKİL YOLUYLA ATANMA İSTEĞİNE MUVAFAKAT VERİLMEMESİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • JEOTERMAL ALANLAR İÇİN YAPILAN ARAMA RUHSATI TALEPLERİNİN, İLGİLİ ALANLARIN MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE "BLOKE ALAN" OLARAK BELİRLENDİĞİ İÇİN REDDEDİLMESİNİN BLOKE ALANIN KANUNİ DAYANAĞI OLMAMASINA RAĞMEN YORUM YOLUYLA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ KARŞISINDA DEVLET KURULUŞUNA ÜSTÜNLÜK TANINMASI NEDENLERİYLE EŞİTLİK İLKESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI (1)

 • JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ÇALIŞMALARININ BELEDİYE TARAFINDAN DURDURULMASI SEBEBİYLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ASKIYA ALINMASI İSTEMİNDE RUHSAT BULUNDUĞU HALDE DİĞER KURUMLARDAN İZİN ALINAMAMASININ MÜCBİR SEBEP OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ - Davacı Tarafından Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahalarında Faaliyette Bulunmak Amacıyla Başlatılan Sondaj Kuyusu Açma Çalışmalarının Belediye Tarafından Durdurulması Nedeniyle Yükümlülüklerinin Askıya Alınması Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptalinin İstenildiği - Davacı Şirket Adına İl İlçe Sınırları İçerisinde Koordinatları Ruhsat İçeriğinde Belirlenmiş Bölgede Sondaj Kuyusu Açmak ve Jeotermal Kaynak Mineralli Su Aramak İçin Arama Ruhsatlarının Düzenlendiği - İdare Mahkemesi Kararında Davacının Sondaj Kuyusu Açma ve Kazı Çalışmalarının Belediyece Durdurularak Mühürlenmesi İşlemlerinin Mevzuat Gereğince Diğer Kurumlardan İzin Alınamaması Kapsamında Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği Sonucuna Varıldığı - Belirtilen Gerekçelerle Dava Konusu İşlem Hukuka Aykırı Bulunarak Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - Temyizen İncelenen Karar Usul ve Hukuka Uygun Olup Dilekçede İleri Sürülen Temyiz Nedenleri Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediği (1)

 • JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI BAŞVURUSUNUN REDDİ (1)

 • JEOTERMAL SU BEDELİ (1)

 • JERSILD/DANİMARKA DAVASI (4)

 • JESTİYON İKRAMİYESİ (3)

 • JESTİYON PRİMİ (7)

 • JESTİYON PRİMİ ALACAĞININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • JET PİLOTU STATÜSÜNÜN YİTİRİLMESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI (1)

 • JETTFON VE JETTFON PLUS TÜRKİYE TARİFELERİNİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARLARININ İPTALİ (1)

 • JOHNSTON VE DİĞERLERİ/ İRLANDA DAVASI (1)

 • JOHNSTON VE DİĞERLERİ/İRLANDA DAVASI (5)

 • JOHNSTON VE DİĞERLERİ/İRLANDA DAVASI) (1)

 • JOINT VENTURE HUKUKİ NİTELİĞİ (1)

 • JOINT VENTURE’NİN TÜZEL KİŞİLİĞİ YOKTUR (1)

 • JOİNT VENTURE (1)

 • JOSEF ASBOTH BAŞVURUSU (1)

 • JOSEF FISCHER/AVUSTURYA DAVASI (1)

 • JUHNKE/TÜRKİYE DAVASI (8)

 • JÜRİ ÜYELERİNİN MEVZUATA UYGUN OLUŞTURULMAMASI (1)