Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • L TİPİ CEZAEVİ İNŞAATI İŞİYLE İLGİLİ FAZLADAN ÖDEMELER İÇERDİĞİ İDDİA EDİLEN 26 ADET HAKEDİŞ RAPORUNU DÜZENLEMEK SURETİYLE GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANDIKLARI İDDİASI (1)

 • LA HAYE SÖZLEŞMESİ (1)

 • LABITA/ İTALYA DAVASI (1)

 • LABITA/İTALYA DAVASI (23)

 • LABORANT OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI TARAFINDAN ACİL SERVİS İÇİN BELİRLENEN RİSKLİ BİRİM EK ÖDEME KATSAYISINDAN YARARLANDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • LABORANT OLARAK GÖREV YAPTIĞI (2)

 • LABORATUAR (1)

 • LABORATUVAR TEKNİKERİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI (1)

 • LABORATUVAR VE RÖNTGEN BİRİMİNDE GÖREV YAPAN ÜYELERİNİN ACİL SERVİSE VERDİĞİ HİZMET SÜRELERİNİN RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYISI DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

 • LABORATUVAR VE RÖNTGEN SERVİSİNDE GÖREV YAPAN ÜYELERİN ACİL SERVİSE VERDİKLERİ HİZMET SÜRELERİ (1)

 • LABORATUVAR VE RÖNTGEN SERVİSİNDE GÖREV YAPAN ÜYELERİNE ACİL SERVİSE HİZMET VERDİKLERİ SÜRELER İÇİN RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYILARININ UYGULANMASI İSTEĞİ (1)

 • LAĞIM YERİNİN DAVLININ ZİLYETLİĞİNDE BULUNAN YERDE KALMASI (1)

 • LAİKLİĞE AYKIRI DAVRANIL (1)

 • LAİKLİĞE AYKIRI PROPAGANDA YAPMAK (1)

 • LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI EYLEM (2)

 • LAİKLİK İLKESİNE UYGUN EĞİTİM VE ÖĞRETİM (1)

 • LAİKLİK İLKESİNİN UNSURLARI (1)

 • LALEŞ ÇELİKER BAŞVURUSU (1)

 • LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALETLERİ (1)

 • LASTİKLİ İŞ MAKİNESİNE FORKLİFT MAKİNESİNİN ÇARPMASI SONUCUNDA OLUŞAN HASARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • LATİF FUAT ÖZTÜRK/TÜRKİYE DAVASI (4)

 • LATİF HACIBEKİROGLU BAŞVURUSU (1)

 • LAWYER PARTNERS/SLOVAKYA DAVASI (1)

 • LAZER EPİLASYON NEDENİ İLE OLUŞAN YANIK SEBEBİ İLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLECEĞİ - Dava Konusu Eylem Nedeniyle Başlatılan Ceza Yargılaması Kapmasında; Davacı Hakkında Devlet Hastanesi Tarafından Düzenlenen Raporda; "Yüz Sağ ve Sol Kısmında Çok Sayıda Yüzeysel Yaraların Mevcut Olduğunun Belirtildiği", Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün Raporunda İse; "Sol Yanak Sınırında Ancak Belli Olacak Şekilde Lazer Yanığı Görüldüğünün, Yaşamsal Tehlike Oluşturmadığı Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Nitelikte Olduğunun ve Sabit Eser Niteliğinde Bulunmadığının Belirtildiği - Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre; Lazer Tedavisi Sonrasında Davacının Yüzünün Kabardığı ve Yanık Şeklinde Yaraların Bulunduğu - 2 3 Ay Süreyle Yaraların Geçmediği - Yara ve Yanıklar Nedeniyle Dışarı Çıkamadığı - Davalıların Uyguladığı Hatalı Lazer Epilasyon İşlemi Sonucunda, Davacı İş Sahibinin İstediği Sonuca Ulaşamadığı - Yüzünde Yanıklar Meydana Geldiği - Çektiği Sıkıntı ve Izdırap da Dikkate Alındığında, Davacı Lehine Uygun Oranda Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • LCD PLAZMA TV KURUTMA MAKİNASI GİBİ EŞYALAR BORÇLU VE AİLESİ İÇİN GEREKLİ ZORUNLU MALLARDAN DEĞİLDİR (1)

 • LEASİNG (1)

 • LEASİNGLİ MALLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • LEGE FERANDA (1)

 • LEH VE ALEYHİNE İRTİFAK HAKKI KURULMASI İSTENEN TAŞINMAZ MALİKLERİNİN TAMAMININ DAVADA YER ALMASI ZORUNLUDUR (1)

 • LEHDAR (4)

 • LEHDAR ADI ÇİZİLİP HAMİLİNE YAZILAN SENET (1)

 • LEHDAR ADI OLARAK FİRMA ADI YAZILAN BELGENİN TAKİBİ (1)

 • LEHDAR CİRANTANIN SORUMLU TUTULAMAMASI (1)

 • LEHDAR HANESİ AÇIK BONO DÜZENLENMESİ (1)

 • LEHDAR HANESİ AÇIK OLAN ÇEK (1)

 • LEHDAR HANESİ BOŞ BIRAKILAN BONO (1)

 • LEHDAR HANESİ BOŞ OLAN BONONUN TAKİBİ (1)

 • LEHDAR HANESİNDE FİRMA İSMİ YAZILI OLAN BELGENİN TAKİBİ (1)

 • LEHDAR HANESİNDE GERÇEK OLMAYAN TÜZEL KİŞİ YAZILMASI (1)

 • LEHDAR İLE BORÇLU ARASINDAKİ ŞAHSİ DEF'İLER (1)

 • LEHDAR İLE KEŞİDECİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (1)

 • LEHDAR İLE KEŞİDECİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ETKİLEMEMESİ (1)

 • LEHDAR İSMİ YAZILI BULUNMAYAN ÇEKLER (1)

 • LEHDAR İSMİNİN OLMADIĞI ÇEKİN HAMİLİNE YAZILI ÇEK HÜKMÜNDE SAYILMASI (1)

 • LEHDAR KISMI YAZILMAMIŞ SENET (1)

 • LEHDAR OLMAYAN DAVACININ TEMEL İLİŞKİYE DAYALI OLARAK KEŞİDECİYE BAŞVURAMAYACAĞI (1)

 • LEHDAR VE CİRANTA (1)

 • LEHDAR VE KEŞİDECİ SIFATI BİRLEŞEN BELGE (1)

 • LEHDARA KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YAPILMASI (1)

 • LEHDARA KARŞI DAVA AÇILMASI (1)

 • LEHDARA KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEFİLER (1)

 • LEHDARA KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK DEFİLER (1)

 • LEHDARA KARŞI TAKİP HAKKININ YİTMESİ (1)

 • LEHDARI OLDUĞU ÇEKİN KAYBOLDUĞU (1)

 • LEHDARIN AĞIR KUSURU (1)

 • LEHDARIN ALACAKLI OLARAK GÖRÜNMESİ (1)

 • LEHDARIN BELLİ OLMAMASI (1)

 • LEHDARIN İMZASININ SAHTE OLMASI HALİNDE KEŞİDECİNİN SENETTEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU - Sorumluluğun Ortadan Kalkmayacağı - Keşide Edilen Çek Üzerindeki İmza İnkâr Edilmemiş Olduğundan Sorumluluğun Devam Ettiği - Kambiyo Senetlerinde İmzaların Bağımsızlığı İlkesi (1)

 • LEHDARIN KEŞİDECİYE KARŞI AÇACAĞI SEBEPSİZ İKTİSAP DAVASI (1)

 • LEHDARIN POLİÇENİN İPTALİ DAVASI AÇMASI (1)

 • LEHDARIN TİCARİ ÜNVANININ YAZILMASI (1)

 • LEHDARIN TÜZEL KİŞİ OLUP OLMADIĞI ANLAŞILMAYAN BONONUN TAKİBİ (1)

 • LEHDARIN TÜZEL KİŞİLİĞE HAİZ OLMADIĞI, BU HALİYLE BELGENİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMAYIP ÖZEL BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞU (1)

 • LEHE BOZMA İLAMI VE DURUŞMA GÜNÜ SANIĞA TEBLİĞ OLUNMADAN SADECE SANIK MÜDAFİİNE TEBLİGAT YAPILIP DİNLENİLMESİ İLE YETİNİLEREK HÜKÜM KURULMASININ SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI (1)

 • LEHE BOZMA KARARI (1)

 • LEHE DEĞİŞİKLİĞİN UYGULANMASI (1)

 • LEHE DÜZENLEMELERİN UYARLAMA YAPILMASI (1)

 • LEHE DÜZENLEMENİN CEZAYA ETKİSİ (1)

 • LEHE DÜZENLEMENİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ (2)

 • LEHE DÜZENLEMENİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (3)

 • LEHE HÜKMÜN ARAŞTIRILMASI (2)

 • LEHE HÜKMÜN BELİRLENMESİ (2)

 • LEHE HÜKMÜN BELİRLENMESİ ZARURETİ (2)

 • LEHE HÜKMÜN DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ (2)

 • LEHE HÜKMÜN TESPİTİ (2)

 • LEHE HÜKMÜN UYGULANMA USULÜ (1)

 • LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI (11)

 • LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI GEREĞİ (1)

 • LEHE HÜKÜM (3)

 • LEHE HÜKÜM İLKESİ (1)

 • LEHE HÜKÜM UYGULANMASI (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİ DEĞERLENDİRME (2)

 • LEHE HÜKÜMLERİN BİR BÜTÜN HALİNDE UYGULANMASI (7)

 • LEHE HÜKÜMLERİN DENETİME ELVERİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİ (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN DERHAL UYGULANACAĞI HALLER (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN DERHAL UYGULANMASI (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERE UYGULANMASI (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN TATBİKİNE DAİR GENEL VE SOYUT TALEBİN SÖZ KONUSU TEDBİRLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK TALEPLERİ DE İÇERDİĞİNİ DE SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANAMAMASI (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (6)

 • LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ (2)

 • LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASINA GÖRE DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜM YERİ ADLİ YARGIDIR (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA ZAMANAŞIMI (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASINI İSTEYEN SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ KONULARINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASININ TAKSİTLENDİRMEYİ KAPSAMASI (2)

 • LEHE İRAT BAĞLANMASI (1)

 • LEHE KANUN (31)

 • LEHE KANUN BELİRLENDİKTEN SONRA HÜKÜM KURULMASI GEREKİR (1)

 • LEHE KANUN DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILDIĞININ GÖZETİLMEMESİ (1)

 • LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİ (1)

 • LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI (1)

 • LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMA GÖREVİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞUNDAN DAVAYA BAKMAKTA OLAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEREK DOSYANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (3)

 • LEHE KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI (1)

 • LEHE KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (11)

 • LEHE KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE KANUN İLE SUÇUN ŞİKAYETE BAĞLI HALE GELMESİ (1)

 • LEHE KANUN KARŞILAŞTIRMASININ YANLIŞ YAPILMASI (1)

 • LEHE KANUN MADDESİNİN UYGULANMASI İÇİN YAPILAN UYARLAMA YARGILAMASININ HEYET TEŞKİL EDİLEREK KURULAN ASKERİ MAHKEMECE YÜRÜTÜLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU (1)

 • LEHE KANUN UYGULAMASI (24)

 • LEHE KANUN UYGULAMASI NEDENİYLE HÜKMÜN UYARLANMASINA İLİŞKİN TALİ DAVA SIRASINDA DA GÖREVİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ SONUCUNA VARILMIŞTIR AÇIKLANAN NEDENLERLE DAVANIN ASKERİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • LEHE KANUN UYGULAMASINDA USUL (5)

 • LEHE KANUN UYGULAMASININ KARIŞTIRILMASI (1)

 • LEHE KANUN UYGULANMASI (3)

 • LEHE KANUN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI (1)

 • LEHE KANUNUN BÜTÜN HALİNDE UYGULANMASI (7)

 • LEHE KANUNUN TESPİT EDİLMEMESİ (1)

 • LEHE KANUNUN TESPİTİ (10)

 • LEHE KANUNUN TESPİTİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ (1)

 • LEHE KANUNUN UYGULAMASI (1)

 • LEHE KANUNUN UYGULANMASI (6)

 • LEHE KANUNUN UYGULANMASI - Sanığın Mükerrirliğe Esas Kabul Edilen Mahkumiyetinin Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçuna Dair Olduğu - Kanun Değişikliğiyle Koşulları Oluştuğu Takdirde Davanın Düşmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Seçeneklerine Yer Verildiği -Lehe Olan Bu Düzenlemeye Göre Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınamayacağı (1)

 • LEHE KANUNUN UYGULANMASI GEREĞİ (3)

 • LEHE KANUNUN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (5)

 • LEHE KANUNUN UYGULANMASI GEREKTİĞİ - Basit Dolandırıcılık Suçunun Uzlaştırma Kapsamına Alınmış Olduğu - Düzenlemenin Sanık Lehine Olması Karşısında Söz Konusu Kanun Değişikliğine Göre Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu (1)

 • LEHE NİSPİ VEKÂLET ÜCRETİ YERİNE MAKTU VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ NEDENİYLE DE MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • LEHE OLAN 765 SAYILI TCK’NUN 102/4 VE 104/2. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN DAVA ZAMANAŞIMININ SUÇ TARİHİNDEN TEMYİZ İNCELEME TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI (1)

 • LEHE OLAN BU DÜZENLEME VE TCKNIN 7/2 MADDESİ UYARINCA SÖZÜ EDİLEN KARAR HAKKINDA UYARLAMA YARGILAMASI YAPILIP YAPILMADIĞI BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE SANIK HAKKINDAKİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ AÇIKLANIP AÇIKLANMAYACAĞININ BELİRLENMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • LEHE OLAN DÜZENLEMENİN UYGULANMASI (1)

 • LEHE OLAN ERTELEME VE KISA SÜRELİ HAPİS CZEASINA SEÇENEK YAPTIRIMLARIN DEĞERLENDİRİLMEMESİ (1)

 • LEHE OLAN ESKİ CEZA KANUNUNUN UYGULANMASI (1)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN BELİRLENMESİ (5)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI (2)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN ÖNCEKİ VE SONRAKİ KANUNLARIN BÜTÜN HÜKÜMLERİ OLAYA UYGULANARAK ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARIN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI SURETİYLE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN ÖNCEKİ VE SONRAKİ KANUNLARIN BÜTÜN HÜKÜMLERİ OLAYA UYGULANARAK ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARIN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI SURETİYLE BELİRLENMESİ VE HER İKİ KANUNLA İLGİLİ UYGULAMANIN DENETİME İMKAN VERECEK ŞEKİLDE KARARDA GÖSTERİLMESİ SURETİYLE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN ÖNCEKİ VE SONRAKİ KANUNLARIN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİN OLAYA UYGULANARAK ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARININ BİRBİRİYLE KARŞILAŞTIRILMASI SURETİYLE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ (2)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN TESPİTİ (3)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULAMASI (1)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI (11)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI - Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Hükümlerinin Sonuçları Karşılaştırılarak Lehe Olanın Uygulanması Gereği (1)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI GEREĞİ (1)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI GEREĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • LEHE OLAN HÜKMÜN, ÖNCEKİ VE SONRAKİ KANUNLARIN BÜTÜN HÜKÜMLERİ OLAYA UYGULANARAK ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARIN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI SURETİYLE BELİRLENMESİ VE HER İKİ KANUNLA İLGİLİ UYGULAMANIN DENETİME İMKAN VERECEK ŞEKİLDE KARARDA GÖSTERİLMESİ SURETİYLE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • LEHE OLAN HÜKÜM (7)

 • LEHE OLAN HÜKÜM BELİRLENİRKEN ÖNCEKİ VE SONRAKİ HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI GEREĞİ (1)

 • LEHE OLAN HÜKÜM ÖNCEKİ VE SONRAKİ KANUNLARIN İLGİLİ BÜTÜN HÜKÜMLERİ OLAYA UYGULANARAK ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARIN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI SURETİYLE BELİRLENİR (3)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLER (9)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN BELİRLENMESİ (4)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN DERHAL UYGULANABİLMESİ (2)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN DERHAL UYGULANMASI (3)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN DERHAL UYGULANMASININ KOŞULLARI BULUNMADIĞI HALDE DURUŞMA AÇILMASI GEREKİRKEN DURUŞMASIZ OLARAK YAPILAN İNCELEME SONUCU UYARLAMA HÜKMÜ KURULMASININ YASAYA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMASI (1)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (29)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI GEREĞİ (1)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ (4)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİNİN KAPSAMI (1)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI YOLUNDAKİ İSTEMİN NETİCETEN HÜKMEDİLEN ADLİ PARA CEZALARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ VE ERTELENMESİ TALEBİNİ İÇERDİĞİ (1)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL (30)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USÜL (3)

 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (1)

 • LEHE OLAN HÜKÜMÜN UYGULANMASI (1)

 • LEHE OLAN İNFAZ KANUNUNUN BELİRLENMESİ (1)

 • LEHE OLAN İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASI (1)

 • LEHE OLAN KANUN (2)

 • LEHE OLAN KANUN MADDELERİNİN UYGULANMASI (2)

 • LEHE OLAN KANUN UYGULAMASI (1)

 • LEHE OLAN KANUN UYGULAMASINDA USUL (2)

 • LEHE OLAN KANUN UYGULANMASINDA USUL (1)

 • LEHE OLAN KANUNLARIN UYGULANMASI (4)

 • LEHE OLAN KANUNUN BELİRLENMESİ (23)

 • LEHE OLAN KANUNUN BELİRLENMESİ GEREĞİ (1)

 • LEHE OLAN KANUNUN BELİRLENMESİ VE ONA GÖRE UYGULAMA YAPILMASININ GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE OLAN KANUNUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (1)

 • LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMAMASI (1)

 • LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI (17)

 • LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI GEREĞİ (2)

 • LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI İLKESİ (1)

 • LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASININ ŞARTLARI (1)

 • LEHE OLAN KANUNUNUN UYGULANMASI (2)

 • LEHE OLAN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLARIN DEĞERLENDİRİLMEMESİ (1)

 • LEHE OLAN KÜKÜMLERİN UYGULANMASI (1)

 • LEHE OLAN YABANCI KANUN HÜKMÜ (1)

 • LEHE OLAN YASA (5)

 • LEHE OLAN YASA BELİRLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE BU HUSUS TARTIŞILMADAN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ (1)

 • LEHE OLAN YASA DEĞERLENDİRMESİ (2)

 • LEHE OLAN YASA HÜKMÜNÜN BELİRLENMESİ (1)

 • LEHE OLAN YASA HÜKÜMLERİ (2)

 • LEHE OLAN YASALARIN UYGULANMASI (2)

 • LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ (17)

 • LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ GEREĞİ (2)

 • LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR (8)

 • LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE BU HUSUS TARTIŞILMADAN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ (1)

 • LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE UYARLANMASI (3)

 • LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI (5)

 • LEHE OLAN YASANIN TESPİTİ (22)

 • LEHE OLAN YASANIN TESPİTİ ZORUNLULUĞU (1)

 • LEHE OLAN YASANIN TESPİTİNİN GEREKTİĞİ – TESPİT YAPILMADAN ESKİ HÜKMÜN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • LEHE OLAN YASANIN UYGULANARAK CEZADA DEĞİŞİKLİK (2)

 • LEHE OLAN YASANIN UYGULANARAK CEZADA DEĞİŞİKLİK TALEBİ (3)

 • LEHE OLAN YASANIN UYGULANMAMASI (1)

 • LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI (90)

 • LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI GEREĞİ (3)

 • LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI GEREĞİ - Yürürlükte Bulunan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu İle Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kanununun Birbiriyle Karşılaştırılması Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gereği (1)

 • LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • LEHE OLAN YASANIN YERİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • LEHE OLAN YASAYI BELİRLEME GÖREVİNİN ÜST DERECELİ MAHKEMEYE AİT OLMASI (2)

 • LEHE OLAN YENİ CEZA KANUNUNUN UYGULANMASI (2)

 • LEHE OLAN YÖNETMELİK HÜKMÜ (1)

 • LEHE ÖZEL DÜZENLEME (1)

 • LEHE TEMYİZ DAVASI ÜZERİNE SUÇ VASFININ SAPTANMASINDA HATAYA DÜŞÜLDÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ HALİNDE CEZANIN TÜR VE MİKTARI YÖNÜNDEN KAZANILMIŞ HAK SAKLI TUTULARAK HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLMELİDİR (1)

 • LEHE VE ALEYHE OLAN YASANIN SAPTANMASI (2)

 • LEHE YASA (5)

 • LEHE YASA BELİRLENMEDEN HÜKÜM TESİSİ (1)

 • LEHE YASA BELİRLENMESİNDE YERİ BULUNMAYAN MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI (1)

 • LEHE YASA DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI (2)

 • LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ (1)

 • LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMASI (2)

 • LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI (4)

 • LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİNİN USULÜNCE YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ (1)

 • LEHE YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEBİ (1)

 • LEHE YASA İNCELEMESİ (1)

 • LEHE YASA KARŞILAŞTIRMASI YAPILDIKTAN SONRA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN HÜKÜMLERİYLE UYGULAMA YAPILMASI (1)

 • LEHE YASA KARŞILAŞTIRMASININ YANLIŞ YAPILMASI (1)

 • LEHE YASA NEDENİYLE YAPILAN UYARLAMA YARGILAMASI (2)

 • LEHE YASA TESPİT EDİLİRKEN ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRI DAVRANILMASI (1)

 • LEHE YASA UYGULAMASI (1)

 • LEHE YASA VE MÜKTESEP HAK HÜKÜMLERİ (1)

 • LEHE YASANIN BELİRLENMESİ (8)

 • LEHE YASANIN BELİRLENMESİ GEREĞİ (1)

 • LEHE YASANIN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN EKSİK KOVUŞTURMA İLE DENETİME OLANAK VERMEYECEK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • LEHE YASANIN BELİRLENMESİ VE UYARLANMASINA İLİŞKİN KARARLAR (1)

 • LEHE YASANIN BİR BÜTÜN HALİNDE UYGULANMASI (18)

 • LEHE YASANIN DURUŞMA AÇILARAK BELİRLENMESİ (1)

 • LEHE YASANIN KARŞILAŞTIRILMA USULÜ (1)

 • LEHE YASANIN SAPTANIP UYGULANMASI (1)

 • LEHE YASANIN SAPTANIP UYGULANMASI HERHANGİ BİR İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMASINI GEREKTİRİYORSA YA DA CEZANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR HÜKMÜN UYGULANMASI OLANAĞI SONRAKİ YASA İLE DOĞMUŞSA HÜKÜMDE DEĞİŞİKLİK YARGILAMASININ DURUŞMALI YAPILMASI ZORUNLUDUR (1)

 • LEHE YASANIN TESPİTİ (8)

 • LEHE YASANIN UYGULANMASI (11)

 • LEHE YASANIN UYGULANMASI GEREĞİ (1)

 • LEHE YASANIN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LEHE YASANIN UYGULANMASI HALİNDE HAK YOKSUNLUĞUNADA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • LEHE YASAYA GÖRE HÜKÜM FIKRASININ OLUŞTURULMASI (1)

 • LEHE YORUM (2)

 • LEHİNE AVAL VERİLEN KİMSENİN BONO BORÇLUSU OLMAMASI (1)

 • LEHİNE BAĞIŞ YAPILANANIN BAĞIŞLAYANDAN ÖNCE ÖLÜMÜ (1)

 • LEHİNE BELİRLİ MAL VASİYET EDİLENİN TENKİSTE SEÇİMLİK HAKKI (1)

 • LEHİNE CİRO YAPILAN KİMSENİN CİRODA GÖSTERİLMESİNE LÜZUM OLMADIĞI GİBİ CİRO CİRANTANIN SADECE İMZASINDAN İBARET OLABİLİR (1)

 • LEHİNE CİRO YAPILAN KİMSENİN CİRODA GÖSTERİLMESİNE LÜZUM OLMAMASI (1)

 • LEHİNE CİRO YAPILAN KİMSENİN CİRODA GÖSTERİLMESİNE LÜZUM YOKTUR CİRANTANIN SADECE İMZASIYLA CİRO MÜMKÜNDÜR (1)

 • LEHİNE İLAM OLAN İLGİLİNİN İLAMIN KENDİSİNE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ON YIL İÇİNDE İDAREYE BAŞVURARAK İLAM GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN BANKANIN EŞTEN İPOTEK TESİSİNE RIZASI BULUNDUĞUNA İLİŞKİN YAZILI İMZALI MUVAFAKAT ALDIĞI ÜZERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİĞİ (1)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN BANKANIN İYİNİYETLİ OLMADIĞINI KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BUNU İDDİA EDENE DÜŞER (1)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN BANKANIN KÖTÜNİYETLİ OLDUĞUNU KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BUNU İDDİA EDENE DÜŞECEĞİ (1)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN KİŞİ ASIL BORÇLU KONUMUNDA OLDUĞUNDAN ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI SEBEBİYLE ADI GEÇEN HAKKINDA TAKİP BAŞLATILMADAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİ HAKKINDA TAKİP YAPILAMAYACAĞI (1)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN ŞİRKETİN KÖTÜNİYETLİ OLDUĞUNU KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BUNU İDDİA EDENE DÜŞER (1)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLENE HUSUMET YÖNETİLMESİ GEREĞİ (2)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLENİN KÖTÜNİYETLİ OLDUĞUNU KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BUNA İDDİA EDENE DÜŞER (1)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLENİN KÖTÜNİYETLİ OLDUĞUNU KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BUNU İDDİA EDEN DAVACIYA DÜŞER (1)

 • LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLENİN VERASET İLAMLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI (1)

 • LEHİNE KAMULAŞTIRMA YAPILAN İDARE ADINA TAPU DAİRESİNCE TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI İDARECE İCRA MEMURUNDAN İSTENECEĞİ (1)

 • LEHİNE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARININ OLUŞTUĞU HALDE HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN KENDİSİNİN TARAF OLMADIĞI BAŞKA BİR DAVA SONUCUNDA TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • LEHİNE MUAYYEN ŞEY VASİYET EDİLEN KİMSE (4)

 • LEHİNE MUAYYEN ŞEY VASİYET EDİLEN KİMSENİN DAVA HAKKI (2)

 • LEHİNE NAFAKAYA HÜKMEDİLEN ÇOCUK YÖNÜNDEN BORÇLUNUN NAFAKA ÖDEMEKLE SORUMLU TUTULABİLMESİ İÇİN ÇOCUĞUN ALACAKLI YANINDA BULUNMASI GEREKTİĞİ - Borçlunun, Velayeti Alacaklıya Bırakılan Müşterek Çocuğun Boşandıktan Sonra Kendi Yanında Kaldığını İddia Ettiği - Bu İddiasını Her Türlü Delille İspatlayabileceği - Müşterek Çocuğun Boşandıktan Sonra Borçlu Baba Yanında Kaldığına İlişkin İddianın Borçlunun Bildirdiği Her Türlü Delil İncelenerek Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • LEHİNE OLAN DELİLLERİN TOPLANMADIĞI İDDİANAMEDEKİ ANLATIM DIŞINA ÇIKILARAK HAKKINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN EK SAVUNMASI ALINMAKSIZIN CEZA VERİLDİĞİ (1)

 • LEHİNE SİGORTA EDİLENİN AÇIK MUVAFAKATİNİN ARANMASI (1)

 • LEHİNE SİGORTA EDİLENİN AÇIK MUVAFAKATİNİN BULUNMASI (1)

 • LEHİNE ŞERH VERİLEN KİŞİLERİN DAVADA YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • LEHİNE ZİLYETLİKLE İKTİSAP KOŞULLARI (1)

 • LEHLERİNE EKSİK VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ (1)

 • LEHLERİNE HACİZ ŞERHİ BULUNAN KİŞİLER DAVADA TARAF DURUMUNU ALMADIĞINDAN KOŞULLARI YERİNDE GÖRÜLÜRSE MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ HACİZ ŞERHLERİYLE YÜKÜMLÜ OLARAK HÜKÜM ALTINA ALINMALIDIR (1)

 • LEHTAR (2)

 • LEHTAR CİRANTA TARAFINDAN YAPILAN CİRONUN TAHSİL CİROSU OLDUĞU ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLMADIĞI İDDİASIYLA TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LEHTAR DAVACIYA AİT İMZANIN SAHTELİĞİ CİRO SİLSİLESİNİ KOPARMADIĞI GİBİ MÜMEYYİZ DAVALININ YETKİLİ HAMİL OLMADIĞI SONUCUNU DOĞURMAZ (1)

 • LEHTAR DURUMUNDA OLMAYAN ALACAKLI (1)

 • LEHTAR GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLARAK BONODA GÖSTERİLMEZ İSE DAYANAK BELGE BONO OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • LEHTAR HAKKINDA KAMBİYO TAKİBİ YAPILAMAMASI (1)

 • LEHTAR İLE AVALİST SIFATININ BİRLEŞMESİ (1)

 • LEHTAR İLE KEŞİDECİ SIFATININ AYNI KİŞİDE BİRLEŞMESİ (1)

 • LEHTAR KEŞİDE TARİHİ VE VADE TARİHİNİN BONO ASLINDA BULUNMASI ZORUNLU VE YETERLİ OLUP ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUKLARI ANCAK YAZILI BELGE İLE İSPATLANABİLECEĞİ (1)

 • LEHTAR OLARAK GÖSTERİLEN İBARE (1)

 • LEHTAR TARAFINDAN YAPILAN SENET TAKİBİ (1)

 • LEHTAR VEYA HAMİL, BU HAKKIN SENEDE DAYANARAK KULLANAMAZ BİR DURUMA GİRDİĞİNDEN KEŞİDECİ BORÇLU, SENET BEDELİ KADAR SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMİŞ OLMASI (1)

 • LEHTARA İLERİ SÜRÜLEN DEFİLERİN HAMİLE KARŞI İLERİ SÜRÜLMEMESİ (1)

 • LEHTARA KARŞI ÖNE SÜRÜLEN DEFİLERİN HAMİLE KARŞIDA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ (4)

 • LEHTARA YAPILAN ÖDEMENİN İYİ NİYETLİ HAMİLE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEMESİ (1)

 • LEHTARI GÖSTERİLMEYEN SENEDİN TAKİBİ (1)

 • LEHTARI OLDUĞU DAVA KONUSU ÜÇ ÇEKİN DAVACININ CİRO ETTİĞİ KİŞİLER TARAFINDAN YASAL SÜRESİ İÇİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLDİĞİ (1)

 • LEHTARIN ADININ YAZILI OLMAMASI (2)

 • LEHTARIN AVALİST KONUMUNDA OLMASI (1)

 • LEHTARIN ÇEKİ KEŞİDECİYE CİRO ETMESİ (1)

 • LEHTARIN EKSİK İFADE EDİLMESİ (1)

 • LEHTARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMASI (2)

 • LEHTARIN KEŞİDECİYE MÜRACAAT HAKKININ BULUNMASI (1)

 • LEHTARIN KİM OLDUĞUNUN CİRO ŞERHİNDEN ANLAŞILMASI (1)

 • LEHTARIN KÖTÜNİYETLİ SAYILMASI (1)

 • LEHTE KANUNUN UYGULANMASI (1)

 • LEHTE YASANIN UYGULANMASI (7)

 • LEHTE YASANIN UYGULANMASI GEREKLİLİĞİ (1)

 • LEHTEKİ YASANIN SAPTANMASI (1)

 • LEKELENMEME HAKKI (1)

 • LEKTRİK ARIZALARINDAN KAYNAKLANAN ZARAR (1)

 • LEMKE/TÜRKİYE DAVASI (6)

 • LES SINAV KILAVUZU KURALLARINA UYMAMA (1)

 • LEVAZIM BEDELİ (2)

 • LEVAZIM SAHİBİNİN DİKKAT VE ÖZENİ (1)

 • LEVAZIM SAHİBİNİN HAKKI (1)

 • LEVENT BAŞ BAŞVURUSU (1)

 • LEVENT BEKTAŞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • LEVENT KARACA BAŞVURUSU (1)

 • LEVENT ÖZTÜRK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • LEVENT ŞABAN KARAOĞLAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • LEVENT TÜTÜNCÜ BAŞVURUSU (2) (1)

 • LEVHA BULUNMAYAN YOLDA TRAFİK KAZASI (1)

 • LEVHADAN KAYDININ SİLİNMESİ (1)

 • LEVHADAN SİLİNMEYİ GEREKTİREN HALLER (2)

 • LEVON BERÇ KUZUKOĞLU VE OHANNES GARBİS BALMUMCİYAN BAŞVURUSU (1)

 • LEX COMİSSORİA YASAĞI (1)

 • LEX REİ SİTAE (1)

 • LEYLA AYDOĞAN-TÜRKİYE DAVASI (1)

 • LEYLA DARICI BAŞVURUSU (1)

 • LEYLA DOĞAN VE SALİH DOĞAN BAŞVURUSU (1)

 • LEYLA SEZEN BAŞVURUSU (1)

 • LEYLA ŞAHİN - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • LEYLA ŞAHİN/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • LEYLA YÜCEL BAŞVURUSU (1)

 • LINGENS/AVUSTURYA DAVASI (1)

 • LITHGOW VE DİĞERLERİ/BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI (3)

 • LITHGOW VE DİĞERLERİ/BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI) (1)

 • LİBYA’DA ÇALIŞAN DAİMİ TÜRK İŞÇİLERİ (11)

 • LİG MAÇLARININ YAYIN HAKLARININ DEVRİ (1)

 • LİKİD OLMAYAN ALACAK TAKİBİ İÇİN TALEP EDİLEN İCRA İNKAR TAZMİNATI - Alacak Likid Olmadığından İcra İnkâr Tazminatı İsteminin Reddinin Gerekeceği (1)

 • LİKİT ALACAĞIN VARLIĞI (1)

 • LİKİT ALACAK (15)

 • LİKİT ALACAK - İcra İnkar Tazminatına Karar Verilebilmesi İçin Alacağın Belirli ya da Belirlenebilir Olması Gerektiği - Alacağın Miktarının Tespiti Yargılamayı Gerektirdiğinden Alacağın Likit Olmadığı - İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddi Gerekir (1)

 • LİKİT ALACAK - Alacağın Gerçek Miktarının Belli ve Sabit Olması ya da Borçlusu Tarafından Belirlenebilmesi İçin Bütün Unsurların Bilinmesi veya Bilinmesinin Gerekmekte Olması; Böylece, Borçlunun Borç Tutarını Tahkik ve Tayin Etmesinin Mümkün Bulunması Gerekir (1)

 • LİKİT ALACAK TUTARI ÜZERİNDEN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • LİKİT FAİZ ALACAĞI TALEBİ (1)

 • LİKİT OLAN BİR ALACAĞIN SIRF BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE LİKİT SAYILMAMASININ DOĞRU OLMAYACAĞI (1)

 • LİKİT OLMAYAN ALACAK (1)

 • LİKİT OLMAYAN ALACAKLARDA İCRA İNKAR TAZMİNATI (1)

 • LİKİT OLMAYAN ALACAKTAN İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • LİMAN HİZMET BEDELİ (1)

 • LİMAN HİZMETLERİ VE YÜK ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN GİDERLERİN İLAMLI İCRA YOLUYLA TAKİBİ (1)

 • LİMAN İŞLETMESİNDE BÜRO ŞEFİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ EMEKLİ İKRAMİYESİNİN %30 ZAMLI ÖDENMESİ İSTEMİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİMAN MEVKİİ SINIRLARI DAHİLİNDE BULUNAN MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN ÜZERİNDE DÜKKAN YAPILMAK SURETİYLE FUZULEN İŞGAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE DAVACIDAN ECRİMİSİL İSTENİLMESİNE İLİŞKİN ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN VE BU İHBARNAMEYE YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE DÜZENLENEN ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİMAN ÖZELLEŞTİRMESİ (1)

 • LİMAN SAHASINDAN TESLİM ALINMAYAN KONTEYNIR (1)

 • LİMAN TESİSİNİN KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİNİN İLGİLİ ŞİRKETLERCE YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK İDARE İŞLEMİNİN REDDİ GEREKTİĞİ - Davacılar Tarafından, Liman Koyunda Bulunan Liman Tesisleri İle İlçe Burnunda Bulunan Tesislerin Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetlerinin Bölge İdare Mahkemesinin Kararı Uyarınca İlgili Şirketler Tarafından Yürütülmesinin Uygun Bulunmasına Yönelik İdare İşleminin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - İdare Mahkemesince Dava Konusu İşlemin İptali Yolunda Verilen Kararın Temyizen İncelenerek Bozulması İstenildiği - İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarının Temyizen Bozulmasının İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun İlgili Maddesinde Yer Alan Sebeplerden Birinin Varlığı Hâlinde Mümkün Olduğu - Temyizen İncelenen Kararın Usul ve Hukuka Uygun Olduğu - İleri Sürülen Temyiz Nedenleri Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmemiş Olup İdarenin ve Yanındaki Müdahilin Temyiz İstemlerinin Reddi Gerektiği (1)

 • LİMANDA KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HİZMETİ VEREN DAVACININ BU HİZMETİN MARİNE TARAFINDAN DA YÜRÜTÜLMESİNİN İPTALİ TALEPLİ DAVASININ REDDİ GEREKTİĞİ - Limanda Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmeti Veren Davacı Tarafından, Bu Hizmetlerin Marine Müşterek Teşebbüsü Tarafından da Yürütülmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - İdare Mahkemesince Davanın Reddi Yolunda Verilen Kararın Temyizen İncelenerek Bozulması İstenildiği - İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarının Temyizen Bozulmasının İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun İlgili Maddesinde Yer Alan Sebeplerden Birinin Varlığı Hâlinde Mümkün Olduğu - Temyizen İncelenen Kararın Usul ve Hukuka Uygun Olduğu - İleri Sürülen Temyiz Nedenleri Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmemiş Olup Davacının Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği (1)

 • LİMANDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • LİMANIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ (1)

 • LİMANIN ÖZELLEŞTİRMESİ (2)

 • LİMANLAR KANUNUNA AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI (1)

 • LİMANLARIN DENİZ SINIRLARININ VE KOORDİNATLARININ BELİRLENMESİ (1)

 • LİMİT (1)

 • LİMİT ARTIŞLARI AYRI BİR SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLMAYIP MEVCUT ÇERÇEVE SÖZLEŞME KAPSAMINDADIR (1)

 • LİMİT AŞIMINA YÖNELİK ŞİKAYETİN İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ARASINDA YER ALMADIĞI (1)

 • LİMİT AŞIMINDA SIRASIYLA ZORUNLU VE İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTACILARININ SORUMLULUĞU SÖZ KONUSU OLACAKTIR (1)

 • LİMİT AŞIMINDA SIRASIYLA ZORUNLU VE İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTACILARININ SORUMLULUĞUNUN SÖZ KONUSU OLACAĞI (1)

 • LİMİT DIŞINDA TAKİP (1)

 • LİMİT FAZLASI SATIŞ (1)

 • LİMİT İPOTEĞİ (7)

 • LİMİT İPOTEĞİNE DAYALI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (1)

 • LİMİT İPOTEĞİNİ AŞAN MİKTARDA TAKİP YAPILMASI (3)

 • LİMİT KOŞULU (1)

 • LİMİT MİKTARINI KISMININ SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI (1)

 • LİMİT ÜSTÜNDE YAPILAN HARCAMAYA BANKANIN PROVİZYON VERMESİ (1)

 • LİMİTED ORTAKLIKLARDA ÜCRETLİ MÜDÜRÜN SİGORTALILIK İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET (8)

 • LİMİTED ŞİRKET ALEYHİNE DAVA AÇILMASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KARAR (1)

 • LİMİTED ŞİRKET BORCU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDA SORUMLULUK (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDE PAYLI MÜLKİYET (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYININ DEVİR İLE GEÇİŞİ (3)

 • LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA OY HAKKI VE HESAPLANMASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA OY HAKKINDAN YOKSUNLUK (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR BEDELİNDEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN GENEL HACİZ YOLU İLE BAŞLATILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ - Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Görevi İçine Girmektedir (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR İŞLEMİN BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİ VE DEVREDİLEN PAYLARIN İADESİ İSTEMİ - Devri Müteakip Alınan Tüm Ortaklar Kurulu Kararlarının İptali İle Zararının Tazmininin Talep Edildiği - Eylemleri Nedeniyle Davalı Hakkında Sanık Sıfatıyla Dava Açıldığının İleri Sürdüğü - Ceza Mahkemesi Dosyasının Henüz Kesinleşmediği - Ceza Davası Sonucu Beklenerek Suç Oluşturan Dava Dayanağı Olguların Ceza Mahkemesince Ne Şekilde Çözüme Kavuşturulduğunun Anlaşılması Gerektiği (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR PROTOKOLÜNE DAYALI ALACAK İSTEMİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR PROTOKOLÜNE GÖRE TAAHHÜT EDİLEN VE ÖDENMEYEN BAĞKUR BORÇLARININ TAHSİLİ İSTEMİ - Sözleşme Öncesinde Davacının Ne Kadar Prim Borcu Olduğu ve Yapılandırılan Bağkur Borçlarının Hangi Dönemleri Kapsadığı Hususları Araştırılmamıştır (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ TALEBİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR TAAHHÜDÜ ANLAŞMASINA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ - Taraflar Arasında Düzenlenen Belgelere İtibar Edilerek Protokol Hükümleri Nazara Alınıp Tarafların İddia ve Savunmaları Çerçevesinde Uyuşmazlığın Esasına Girilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLUP DOĞACAK UYUŞMAZLIKLARIN MUTLAK TİCARİ DAVA OLDUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART TALEBİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET HİSSESİ DEVRİ NEDENİYLE DÜZENLENEN BONO (1)

 • LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN ÖZEN VE BAĞLILIK YÜKÜMÜ, REKABET YASAĞI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNE KARŞI AÇILAN SORUMLULUK DAVASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU (3)

 • LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU - Şirket Parasının İcra Veznesinde Kalması Nedeni İle Yoksun Kalınan Faiz Gelirinin Tahsili İstemi - İcra Veznesine Yatırılan Para Yargılama Aşamasında Davacıya İade Edildiği - İcra Veznesine Paranın Yatırıldığı Tarihten Dava Tarihine Kadar Faize Hükmedileceği - Paranın Davadan Sonra İade Edildiği Tarihe Kadar Zarar Hesabı Yapılamayacağı (1)

 • LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞUNA DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ - Limited Şirket Yöneticilerinin Sorumlulukları Hakkında Anonim Şirketin Bu Hususlara İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı - Sorumluluk Davasının Açılabilmesi İçin, Bu Yönde Alınmış Bir Ortaklar Kurulu Kararı Bulunması Gerektiği ve Bu Hususun Dava Şartı Olduğu - Sorumluluk Davası Açılması İçin Alınmış Bir Genel Kurulu Kararı Bulunup Bulunmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği - Bulunmaması Halinde Bu Hususun Yargılama Sırasında Tamamlanabileceği - Genel Kurul Tarafından Bu Yönde Bir Karar Alınması İçin Davacı Tarafa Mehil ve Gerektiğinde Kesin Mehil Verildikten Sonra Sonucuna Göre Bir Hüküm Tesisi Gerektiği (1)

 • LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASINDA FERAGAT - Uyuşmazlık Taraflarca Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edilebilir Niteliktedir - Davadan Feragat Karar Kesinleşinceye Değin Yapılabilir ve Yapıldığı Anda Kesin Hüküm Etkisi Yaratır - Davacı Asilin Usulen Tevsik Olunan Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu Anlaşılmıştır - Öncelikle, Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerekir (1)

 • LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN YETKİLERİNİN SINIRLANDIRILMASI TALEBİ - Her Ortak, Haklı Sebeplerin Varlığında, Yöneticilerin Yönetim Hakkının ve Temsil Yetkilerinin Kaldırılmasını veya Sınırlandırılmasını Mahkemeden İsteyebilir - Yöneticinin, Özen ve Bağlılık Yükümü İle Diğer Kanunlardan ve Şirket Sözleşmesinden Doğan Yükümlülüklerini Ağır Bir Şekilde İhlal Etmesi veya Şirketin İyi Yönetimi İçin Gerekli Yeteneği Kaybetmesi Haklı Sebep Olarak Kabul Olunur (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI OLDUĞUNUN VE MÜDÜRLÜK SIFATININ DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ AYNI ZAMANDA MÜDÜR OLMASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ÇALIŞMALARI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ İHRACI (2)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ İŞYERİ İHTİYACI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ MÜNFERİT DAVA HAKKI - Limited Şirket Müdürünün Görev ve Yetkisini Aşarak Şirketin Taşınmazını Satması - Satışın Muvazaalı ve Ortaklardan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Olduğu İddiası - Ortağın Tek Başına Dava Açma Hakkı - Şirket Ortağının Münferit Dava Hakkı (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SERMAYE KOYMA BORCU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SİGORTALILIĞI (18)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU (6)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SSK PRİM BORCUNDAN SORUMLULUĞU (21)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BORCU NEDENİYLE ALACAKLININ ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLAR KURULU KARARI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLAR KURULU KARARININ UYGULANMASININ DURDURULMASI YOLUNDA İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLAR KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ - Çağrıya Yetkili Organın Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Yönelik Bir Kararı Olmadan Yetkisi Bulunmayan Bir Müdür Tarafından Yapılan Çağrı İle Toplantının Yapıldığı - Toplantı Esnasında Davacı Ortak Müdürün Bu Şekilde Toplantı Yapılamayacağına İlişkin İtirazda Bulunduğu - Bu İtirazını Muhalefet Şerhi Olarak Tutanağa Derc Ettirdiği - Bu Toplantıda Alınan Tüm Kararlar Batıl Olup Mahkemece Bu Nedenle Alınan Kararların Butlanına Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI KURULU KARARININ YOKLUKLA MALUL OLDUĞUNUN TESPİTİ VE İPTALİ İÇİN BAŞVURU ZORUNLUKLARININ OLDUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI BULUNMAYAN AMME ALACAĞINDAN SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA SORUMLU OLURLAR (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI ŞİRKETTEN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHSİL EDİLEMEYEN VEYA TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN AMME ALACAĞINDAN SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA SORUMLU OLURLAR VE BU KANUN GEREĞİNCE TAKİBE TABİ TUTULURLAR (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ AMME ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU (6)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ GENEL KURUL KARARINA GEREK OLMAKSIZIN DAVA AÇABİLECEĞİ HALLER (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ OYBİRLİĞİ İLE ALMASI GEREKEN KARARLAR (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA DOĞRUDAN SORUMLULUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI - Sosyal Güvenlik Destek Primi Tescil İşleminin İptali İstemi - Şirket Ortakları Yönünden Kapsamında Sigortalı Sayılabilmek İçin Limited Şirket Ortağı Olmanın Yeterli Olduğu - Şirketin Vergi Kaydının Sona Ermesinin Bir Önemi Bulunmadığı (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU (5)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA SORUMLU OLDUĞU İDDİASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI BULUNMAYAN AMME ALACAĞINDAN SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA SORUMLU OLACAKLARI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETTEN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHSİL EDİLEMEYEN VEYA TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN AMME ALACAĞINDAN SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA SORUMLU OLACAĞI VE TAKİBE TABİ TUTULACAĞI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETTEN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHSİL EDİLEMEYEN VEYA TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN AMME ALACAĞINDAN SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA SORUMLU OLACAKLARI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ, ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN AMME ALACAĞINDAN SERMAYE PAYLARI ORANINDA DOĞRUDAN SORUMLULUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA (3)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA İSTEMİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN HAKLI SEBEPLE ÇIKMA ÇIKMA PAYI VE DAVACI TARAFÇA DAVALI ŞİRKETE ÖDENDİĞİ İDDİA OLUNAN PARALARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞININ DEVAM EDİP ETMEDİĞİ VE ZORUNLU SİGORTALI SAYILIP SAYILMAYACAĞI VE ÇAKIŞAN SİGORTALILIK SORUNU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİNDEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT DAVASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİNE İLİŞKİN BEDELİN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET PAY SAHİPLERİNİN DAVA HAKKI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET PAYININ DEVREDİLDİĞİNİN TESPİT VE TESCİLİ DAVASI (2)

 • LİMİTED ŞİRKET PAYININ DEVRİ (3)

 • LİMİTED ŞİRKET TANIMI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET TEMSİLCİSİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHSİL EDİLEMEMESİ VEYA TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN VERGİ BORÇLARININ ŞİRKET ORTAKLARINDAN TAHSİLİ İÇİN ÖNCELİKLE KANUNİ TEMSİLCİLERİN TAKİBİNİN GEREKMEDİĞİ - Vergi Usul Kanunu İle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, Vergi Borcunun Tahsili İçin Önce Kanuni Temsilciye Mi Yoksa Ortağa Mı Gidileceğinin Düzenlenmediği - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Ortakların Sorumluluğu Hakkında Hüküm Getirilmesinin Kanuni Temsilciye Gidilmeden de Ortağa Gidilebilmesini Sağlamak Amacını Taşıdığı - Kamu Alacağını Korumaya ve Hızlı Bir Şekilde Tahsilini Sağlamaya Yönelik Olduğu - Ortak İçin Öngörülen Doğrudan Doğruya Sorumluluğun Vergi Alacağı İçin Olduğu - Limited Şirketin Vergi Borçlarının Tahsilinde Ortağa Gidilmeden Önce Kanuni Temsilciye Gidilmesi Gerektiğinin Hukuken Kabul Edilemeyeceği (1)

 • LİMİTED ŞİRKET UNVANI (1)

 • LİMİTED ŞİRKET VE ORTAKLARININ HAKSIZ FİİLDEN SORUMLULUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKET YETKİLİSİNİN İMZASI (2)

 • LİMİTED ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN ŞİRKETE VERDİKLERİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU (2)

 • LİMİTED ŞİRKET YÖNETİMİNDEN BİLGİ İSTEMİ - Limited Şirketlerde Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 6102 Sayılı Kanun’Un 614. Maddesinde Ayrıca ve Açıkça Düzenlendiği - 6102 Sayılı Kanun’Un 614. Maddesinde Genel Kurul, Bilgi Alınmasını ve İncelemeyi Haksız Yere Engellerse, Ortağın İstemi Üzerine Mahkemenin Bu Hususta Karar Vereceği Hükmüne Yer Verilmiş ve Dava Açılması İçin Bir Süre Öngörülmediği - Makemece On Gün İçinde Açılmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi Doğru Olmadığı (1)

 • LİMİTED ŞİRKETE AİT PAYIN DEVRİNDEN VAZGEÇME (1)

 • LİMİTED ŞİRKETE KAYYIM ATANMASI TALEBİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETE KAYYUM ATANMASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETE YAPILAN TEBLİGAT (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİ ORTAĞININ TESCİL EDİLİP TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE İLAN EDİLİNCEYE KADAR ŞAHISLAR NEZDİNDE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİ TEMSİL (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLMAK (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN 6762 SAYILI TTK 18. MADDESİ UYARINCA TACİR OLDUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN AMME BORCU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN AMME BORÇLARI (3)

 • LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ (3)

 • LİMİTED ŞİRKETİN BEYANDIŞI KAZANCI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILAN PROTOKOLLE DAVALIYA TAHSİSİ VE SATIŞI SAĞLANAN TAŞINMAZLARA KARŞILIK BEDEL ÖDENMEMESİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN BORCU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN BORÇLARINDAN SORUMLULUK (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN BORÇLU VE BABASI TARAFINDAN, ALACAKLILARIN ALACAKLARINA ULAŞMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA KURULDUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN EN AZ İKİ ORTAĞI OLMASI GEREĞİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN FESHİ İSTEMİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİN FESHİ TALEBİ (3)

 • LİMİTED ŞİRKETİN FESİH SEBEPLERİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ (3)

 • LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ (4)

 • LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ TALEBİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI SEBEPLE FESHİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN HİSSE DEVRİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİN İDDİANAME TARİHİNDEN ÖNCE ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI DAVASINDA HUSUMET (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI DAVASINDA TARAFLARIN TAHKİKAT İÇİN DURUŞMAYA DAVET EDİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI TALEBİ (3)

 • LİMİTED ŞİRKETİN İHYASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (3)

 • LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORCU (5)

 • LİMİTED ŞİRKETİN KAR PAYI TESİSİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN KOOPERATİFE ORTAK OLAMAMASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU (7)

 • LİMİTED ŞİRKETİN ORGANSIZ KALDIĞI İDDİASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN ORTAK OLMAYAN MÜDÜRÜNE KARŞI AÇTIĞI DAVA (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN PRİM BORCU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN PRİM BORÇLARI NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ARTTIRIMINA İLİŞKİN ORTAKLAR KURULU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE KOYMA BORCUNA İLİŞKİN ANA SÖZLEŞMESİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERME SEBEPLERİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİN TACİR OLUP TÜZEL KİŞİLİK ADINA TİCARİ İŞLETMESİNDE KULLANMAK ÜZERE OTOMOBİL SATIN ALDIĞI İŞLEMİNİN TÜKETİCİ İŞLEMİ OLMAMASI SEBEBİYLE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYE EDİLEREK TİCARET SİCİLİNDEN TERKİNİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNMESİ (TERKİNİ) İLE SONA ERER (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ BORCU (12)

 • LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI (4)

 • LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARININ ŞİRKET ORTAĞI SIFATIYLA DAVACIDAN TAHSİLİ AMACIYLA DAVACININ BANKA HESAPLARI ÜZERİNDE ELEKTRONİK ORTAMDA UYGULANAN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ - Davanın Kabulü Gerektiği - Temyiz İstemine İlişkin Dilekçede İleri Sürülen İddiaların Kararın Bozulmasını Sağlayacak Durumda Bulunmadığı (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİNDE MÜDÜRLER (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİNİN BORÇLARI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETİNİN VERGİ BORÇLARI (2)

 • LİMİTED ŞİRKETİNİN VERGİ BORÇLARININ TAKİP VE TAHSİLİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇIKARMA (2)

 • LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇIKMA VE ÇIKARILMA (2)

 • LİMİTED ŞİRKETLERDE EN AZINDAN BİR ORTAĞA ŞİRKETİ YÖNETİM HAKKI VE TEMSİL YETKİSİ VERİLMESİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR OLAN ORTAKLARIN ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK GÖSTERİLMESİ HÂLİNDE BU KİŞİLERİN İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE ÇALIŞTIĞINA DAİR BELGE ARANMAYACAĞI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR AÇISINDAN SINIRLI SORUMLULUK İLKESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETLERDE OY HAKKI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETLERİN AMME BORÇLARI (11)

 • LİMİTED ŞİRKETLERİN İNFİSAH SEBEPLERİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETLERİN KAMU BORÇLARI (4)

 • LİMİTED ŞİRKETLERİN TEMSİL VE İDAREYE YETKİLİ MÜDÜRLERİNİN ŞİRKETİN TİCARETİ TERK ETMELERİ HALİNDE GERÇEK KİŞİ TACİRLER GİBİ CEZALANDIRILIRLAR (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE ALACAKLILARA GEREĞİNDE ORTAKLARA BAŞVURMA İMKANI TANIMADIĞI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE GEÇEN ÇALIŞMLARIN VEKALET SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLMASI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVİR İŞLEMLERİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE KAR PAYI DAĞITIMI (2)

 • LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU - Taksitlerin Kısmen Ödenmesine Rağmen Aracın Taahhüt Edilen Tarihte Teslim Edilmemesi - Şirket Müdürünün Haksız Fiil Teşkil Eden Eylem ve İşlemleri Sonucu Oluşan Zararın Tazmininden Sorumlu Olduğu - Şirket Müdürünün Şirket İle Birlikte Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN ŞAHSİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ (8)

 • LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİNDE USUL (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE PAY ORTAKLIĞI (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTE SORUMLULUK (2)

 • LİMİTED ŞİRKETTE TEMSİL YETKİSİ (3)

 • LİMİTED ŞİRKETTEN AYRILMA PAYI HESABININ KARARA EN YAKIN TARİHTE ŞİRKETİN MAL VARLIĞININ RAYİÇ DEĞERLERİ ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ – Şirket Mal Varlığı Hükme En Yakın Tarihteki Rayiç Değerler Üzerinden Hesaplanarak Limited Şirket Ortaklarının Ödedikleri Sermaye Payları Gözetilerek Şirket Ortağının Ayrılma Payı Hesaplanarak Sonuca Varılması Gerektiği (1)

 • LİMİTED ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN KAMU ALACAĞI (4)

 • LİMİTED ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN KDV (2)

 • LİMİTET ŞİRKET HİSSE DEVRİ (1)

 • LİMİTET ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU (2)

 • LİMİTİ AŞAN MİKTARDA VEKALET ÜCRETİ VERİLMEK SURETİYLE KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİĞİ GEREKÇESİYLE HÜKMOLUNAN TAZMİNAT (1)

 • LİMİTİ AŞAN MİKTARDA VEKALET ÜCRETİ VERİLMEK SURETİYLE KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • LİMİTİ AŞAN MİKTARDA VEKÂLET ÜCRETİ VERİLMESİ (1)

 • LİMİTİ AŞAN MİKTARLARDA VEKALET ÜCRETİ ÖDENMESİ (2)

 • LİMİTLE SINIRLI OLMAYAN SORUMLULUK (1)

 • LİMİTLE SINIRLI SORUMLULUK (1)

 • LİMİTLE SORUMLULUK (1)

 • LİMİTLİ İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ (1)

 • LİMİTLİ İPOTEK (3)

 • LİMİTLİ İPOTEK KAPSAMINA GİREN BORÇ KISMI (1)

 • LİMİTLİ İPOTEKTE BORCUN LİMİTİNİ AŞAN KISIM İÇİN TAKİP (1)

 • LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİNE BAĞLI OLARAK DÜZENLENEN YURT DIŞI EK SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİNDE DE ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİNE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • LİNGENS/AVUSTURYA DAVASI (11)

 • LİSANS ALAMADIĞI HALDE FAALİYETİNE DEVAM ETME (2)

 • LİSANS ALANIN MARKAYA TECAVÜZ NEDENİYLE DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • LİSANS ALINMA ZORUNLULUĞU (1)

 • LİSANS ALINMADAN AKARYAKIT TAŞIMA FAALİYETİNDE BULUNULAMAZ (1)

 • LİSANS ALINMAKSIZIN LİSANSA TABİ FAALİYETLERİN YAPILMASI VE SAHİP OLUNAN LİSANSIN VERDİĞİ HAKLAR DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ HALİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAĞI (2)

 • LİSANS ALINMAKSIZIN LİSANSA TABİ FAALİYETLERİN YAPILMASI VE SAHİP OLUNAN LİSANSIN VERDİĞİ HAKLAR DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ HALİNDE SORUMLULARI HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR (1)

 • LİSANS ALINMAKSIZIN LİSANSA TABİ FAALİYETLERİN YAPILMASI VE SAHİP OLUNAN LİSANSIN VERDİĞİ HAKLAR DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ HALİNDE SORUMLULARI HAKKINDA YASADA ÖNGÖRÜLEN MİKTARDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR (1)

 • LİSANS ALINMAKSIZIN LİSANSA TABİ FAALİYETLERİN YAPILMASI, SAHİP OLUNAN LİSANSIN VERDİĞİ HAKLAR DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ VE YASADA YER ALAN KISITLAMALARA UYULMAMASI HALİNDE SORUMLULARI HAKKINDA YASADA BELİRTİLEN MİKTARDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI (1)

 • LİSANS ALINMASI GEREKEN FAALİYETLERİ YÜRÜTEN KİŞİLER İLGİLİ KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN SONRA BİR YIL İÇİNDE DURUMLARINI BU KANUNA UYGUN HALE GETİREREK KURUM TARAFINDAN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELERLE KURUMA BAŞVURMAK ZORUNDADIR (2)

 • LİSANS ALMA İŞLEMLERİ DEVAM EDERKEN BAYİLİK LİSANSI OLMADIĞINDAN BAHİSLE VERİLEN CEZANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASI FAALİYETİNDE BULUNMA (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU (6)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE VE TESİSİN MÜHÜRLÜLÜK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARAR İLE BU KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE DAVACIYA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI (2)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ VE İLGİLİ TESİSİN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE DAVACIYA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI KARARININ TEBLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE DAVACIYA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI KARARININ VE BU KARAR DOĞRULTUSUNDA TESİS EDİLEN UYGULAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNULDUĞU (29)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNULDUĞU GEREKÇESİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ VE TESİSİN MÜHÜRLÜLÜK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNULDUĞU GEREKÇESİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (3)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNULDUĞU GEREKÇESİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNULDUĞU GEREKÇESİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN VE UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNULDUĞU GEREKÇESİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNULDUĞU İDDİASI (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNULDUĞUNDAN BAHİSLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA İŞLEM YAPILDIĞI (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA İŞLEM YAPILMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA İŞLEMLER YAPILDIĞI (9)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA İŞLEMLER YAPILDIĞI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN VE UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA İŞLEMLER YAPILMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN VE BU KARARIN UYGULANMASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA İŞLEMLER YAPTIĞI (2)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA İŞLEMLER YAPTIĞI NEDENİYLE DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (5)

 • LİSANS ALMADAN PETROL PİYASASINDA İŞLEMLER YAPTIĞI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADAN TANKERLE AKARYAKIT TAŞINMASI SEBEBİYLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMADIĞI HALDE FAALİYETİNE DEVAM ETME (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN AKARYAKIT PİYASA FAALİYETİNDE BULUNULAMAZ (2)

 • LİSANS ALMAKSIZIN AKARYAKIT SATIŞI YAPTIĞINDAN BAHİSLE VERİLEN PARA CEZASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • LİSANS ALMAKSIZIN AKARYAKIT TİCARETİYLE UĞRAŞMA (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN AKARYAKIT TİCARETİYLE UĞRAŞMAK (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN BİODİZEL ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPILDIĞI (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN FAALİYETTE BULUNAN LPG OTOGAZ BAYİLERİNE OTOGAZ İKMALİ YAPILMASI (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN FAALİYETTE BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN DAVACILAR HAKKINDA ANILAN MADDE HÜKMÜ UYARINCA PARA CEZASININ MÜTESELSİLEN UYGULANMASI (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN FAALİYETTE BULUNMAK (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN HAK KONUSU YAPILAN TESİSLERİN YAPIMINA VE/VEYA İŞLETİMİNE BAŞLANMASI İLE BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI DOĞURACAK İŞLEMLERİN YAPILMASI HALİ BİRİNCİ DERECE KUSUR SAYILMASI (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN HAK KONUSU YAPILAN TESİSLERİN YAPIMINA VE/VEYA İŞLETİMİNE BAŞLANMASI İLE BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI DOĞURACAK İŞLEMLERİN YAPILMASI HALİNİN BİRİNCİ DERECE KUSUR SAYILMASIDIR (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN HAK KONUSU YAPILAN TESİSLERİN YAPIMINA VEYA İŞLETİMİNE BAŞLANMASI İLE BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI DOĞURACAK İŞLEMLERİN YAPILMASI HALİ BİRİNCİ DERECE KUSUR SAYILARAK SORUMLULARI HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEĞİ BAYİLER İÇİN CEZALARIN FARKLI ORANDA UYGULANACAĞI (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN HAK KONUSU YAPILAN TESİSLERİN YAPIMINA VEYA İŞLETİMİNE BAŞLANMASI İLE BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI DOĞURACAK İŞLEMLERİN YAPILMASI HALİNİN BİRİNCİ DERECE KUSUR SAYILMASI (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN HAK KONUSU YAPILAN TESİSLERİN YAPIMINA VEYA İŞLETİMİNE BAŞLANMASININ BİRİNCİ DERECE KUSUR SAYILMASI (2)

 • LİSANS ALMAKSIZIN LİSANSA TABİ FAALİYETLERİN YAPILDIĞININ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE FAALİYETİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ TESİS VEYA İŞLETMENİN HERHANGİ BİR ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA YAPMAYA GEREK OLMAKSIZIN LİSANS ALININCAYA VEYA SÖZ KONUSU TESİSİN KANUNA GÖRE LİSANS GEREKTİRMEYEN FAALİYET GÖSTERECEK HALE GETİRİLİNCEYE KADAR GEÇİCİ OLARAK MÜHÜRLENİR (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN LİSANSA TABİ FAALİYETLERİN YAPILMASI (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN LİSANSA TABİ FAALİYETLERİN YAPILMASI HALİ AĞIR KUSUR SAYILIR (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN MADENİ YAĞ ÜRETİMİ FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE VERİLEN PARA CEZASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN MADENİ YAĞ ÜRETİMİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN PETROL PİYASASI FAALİYETİNDE BULUNMA (1)

 • LİSANS ALMAKSIZIN PİYASA FAALİYETİNDE BULUNMA (3)

 • LİSANS ALMAKSIZIN TESİSLERİN YAPIMINA VEYA İŞLETİMİNE BAŞLANMASI İLE BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI DOĞURACAK İŞLEMLERİN YAPILMASININ BİRİNCİ DERECE KUSUR SAYILDIĞI (1)

 • LİSANS AZAMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİNİN TAMAMLANMASI (1)

 • LİSANS BAŞVURULARINDA TEMİNAT VERİLMESİ (1)

 • LİSANS BAŞVURULARINDA UYGULANACAK ESASLAR (1)

 • LİSANS BAŞVURULARININ İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK YAPILMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE, SÖZ KONUSU AYKIRILIKLARIN ONBEŞ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE GİDERİLMESİ, AKSİ TAKDİRDE BAŞVURU KAPSAMINDA SUNULAN BELGELERİN İADE EDİLECEĞİ BAŞVURU SAHİBİNE YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR (1)

 • LİSANS BAŞVURUSU (1)

 • LİSANS BAŞVURUSU SIRASINDA BÖLÜNME YOLUYLA DEVRİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE SADECE LİSANS SAHİPLERİNE TANINDIĞI KURUMUN KAMU YARARI VE HİZMETİN GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞLEM TESİS ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNAN KİŞİNİN FAALİYETLERİNE DEVAM ETMESİ (1)

 • LİSANS BAŞVURUSUNU YAPMIŞ ANCAK İŞLEMLERİ TAMAMLAYAMAYAN KİŞİLERİN FAALİYETLERİNİN DEVAMI İÇİN ÜÇ AYI AŞMAMAK ÜZERE EK SÜRE VERİLMESİ (1)

 • LİSANS BAŞVURUSUNU YAPMIŞ ANCAK İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ OLANLARA FAALİYETLERİNİN DEVAMI İÇİN ÜÇ AYA KADAR EK SÜRE VERİLEBİLECEĞİ (1)

 • LİSANS BAŞVURUSUNU YAPMIŞ ANCAK İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ OLANLARIN FAALİYETLERİNİN DEVAMI İÇİN ÜÇ AYA KADAR EK SÜRE VERİLEBİLECEĞİ (4)

 • LİSANS BAŞVURUSUNU YAPMIŞ ANCAK İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAMAYAN KİŞİLERE EK SÜRE VERİLMESİ (1)

 • LİSANS BEDELİ FAALİYET ÇEVRESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS BEDELİ FAALİYET ÇEVRESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS BEDELİ FAALİYET ÇEVRESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS BEDELİ İSTENİLDİĞİNDE MARKANIN BİR LİSANS ANLAŞMASI VARMIŞ GİBİ HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE KULLANILMASI HALİNDE ÖDENMESİ GEREKEN LİSANS BEDELİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LİSANS DENKLİK BELGELERİ (1)

 • LİSANS DEVİR BEDELLERİ (1)

 • LİSANS DEVRİNE İLİŞKİN ÜCRETE AİT KDV (1)

 • LİSANS DİPLOMASINA DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ (1)

 • LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRETİM (6)

 • LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRETİM SÜRESİ (3)

 • LİSANS DÜZEYİNDEN MEZUN OLANLARIN ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS SINAVINA BAŞVURMALARININ VE BU SINAVA GİRMELERİNİN ENGELLENMESİ YANINDA BU KİŞİLER KENDİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ SINAVA YAPACAKLARI BAŞVURULARIN İPTAL EDİLMESİ VE LİSANS DÜZEYİNDEN GİRDİKLERİ SINAVIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMASI SONUCUYLA DA KARŞI KARŞIYA BIRAKILDIĞI (1)

 • LİSANS EĞİTİM SÜRESİ (1)

 • LİSANS GENEL ESASLARI VE LİSANS TÜRLERİ (2)

 • LİSANS GEREKTİRMEYEN FAALİYET GÖSTERECEK HALE GETİRİLENE KADAR DEVAMINA İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİ (1)

 • LİSANS İLE TANINAN ŞİKAYET VE DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • LİSANS MEZUNU OLDUĞU HALDE ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN YAPILAN SINAVA KATILARAK BAŞARILI OLAN VE SAĞLIK TEKNİSYENİ OLARAK GÖREVE BAŞLAYAN DAVACININ LİSANS MEZUNU OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ÜZERİNE SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS NOT ORTALAMASI (1)

 • LİSANS OLMADAN AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI YAPILMASI - Akaryakıt Taşıma Faaliyetinde Lisans Alma veya Bayilik Lisansına İşlenmesi Zorunluluğunun Ortadan Kaldırıldığı - Epdk'nın İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptaline Karar Verileceği (1)

 • LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ (1)

 • LİSANS ÖĞRENİMİ (1)

 • LİSANS ÖĞRENİMİNDE DİKEY GEÇİŞ (2)

 • LİSANS ÖĞRETİM SÜRESİ (1)

 • LİSANS PROGRAMINA GİRİŞ ŞARTLARI (1)

 • LİSANS PROGRAMLARINA DİKEYGEÇİŞ (1)

 • LİSANS PROGRAMLARINDA AZAMİ SÜRE (1)

 • LİSANS SAHİBİ ŞİRKETLERİN TARİFELERİ UYGULAYIP UYGULAMAMA VE KAYIP KAÇAK BEDELİNİ TAHSİL ETMEME GİBİ BİR İNSİYATİFİNİN BULUNMADIĞI (2)

 • LİSANS SAHİBİ ŞİRKETLERİN TARİFEYİ DEĞİŞTİREMEYECEĞİ GİBİ TARİFEDE YER ALMAYAN BİR BEDELİ DE TAHSİL EDEMEYECEĞİ VEYA DÜZENLENEN TARİFELER KAPSAMINDA DÜZENLENMİŞ BİR BEDELİ DE TAHSİL ETMEME GİBİ BİR DAVRANIŞTA BULUNAMAYACAĞI (1)

 • LİSANS SAHİBİ ŞİRKETLERİN TARİFEYİ DEĞİŞTİREMEYECEĞİ GİBİ TARİFEDE YER ALMAYAN BİR BEDELİ TAHSİL EDEMEYECEĞİ DÜZENLENEN TARİFELER KAPSAMINDA BELİRLENMİŞ BİR BEDELİ DE TAHSİL ETMEME GİBİ BİR DAVRANIŞTA BULUNAMAYACAĞI (1)

 • LİSANS SAHİPLERİNİN AKARYAKITI TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN OLARAK ARZ ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR (1)

 • LİSANS SÖZLEŞME BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • LİSANS SÖZLEŞMESİ (2)

 • LİSANS SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (1)

 • LİSANS SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ (1)

 • LİSANS TADİL BAŞVURUSU (1)

 • LİSANS ÜCRETİ TALEBİ (1)

 • LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM (1)

 • LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETİM (6)

 • LİSANS ÜSTÜ YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 2. MADDESİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • LİSANS VE SERTİFİKALARIN GENEL ESASLARI (1)

 • LİSANS VE YAYIN İZİNLERİ DAVASI (1)

 • LİSANS VERENDEN İZİN ALMAKSIZIN DAVA AÇILAMAMASI (1)

 • LİSANS VERENİN TELİF HAKLARINI İHLALİ (1)

 • LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ (1)

 • LİSANSA İŞLETİLMEDEN KÖY POMPASI VASITASIYLA PETROL PİYASASINDA İŞLEMLER YAPTIĞI NEDENİYLE DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSA İZNE BAĞLI MALI YANILTARAK İTHAL ETMEK (1)

 • LİSANSA KAYITLI OLMAYAN AKARYAKIT SATIŞI (1)

 • LİSANSA TABİ FAALİYETİN LİSANS ALINMAKSIZIN YÜRÜTÜLMESİ (1)

 • LİSANSA,İZNE BAĞLI MALI YANILTARAK İTHAL ETMEK (1)

 • LİSANSI BULUNMADIĞI HALDE BİODİZEL TAŞIMASI YAPTIĞI GEREKÇESİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSI OLMADAN AKARYAKIT BAYİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNDUĞU (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN AKARYAKIT TAŞIMASI YAPTIĞINDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN AKARYAKIT TİCARETİYLE UĞRAŞMA (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE İDAİ PARA CEZASI VERİLMESİ (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN KARARI İLE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞ TARİHİNİ TAKİP EDEN 60 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE YATIRILMAMASI HALİNDE SÖZ KONUSU İDARİ PARA CEZASININ İLGİLİ VERGİ DAİRESİ ARACILIĞIYLA TAHSİL EDİLECEĞİNE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN DAVALI İDARENİN KUSURU NEDENİYLE LİSANSIN GEÇ VERİLMESİNDEN DOLAYI İPTALİ İSTEMİ (2)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNMA (8)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNMAK (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN FAALİYETTE BULUNMA (1)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN PİYASA FAALİYETİNDE BULUNMA (4)

 • LİSANSI OLMAKSIZIN PİYASA FAALİYETİNDE BULUNMAK (1)

 • LİSANSI OLMAYAN BAYİLERE AKARYAKIT SATIŞI YAPTIĞINDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSINA İŞLENMEMİŞ TANKERLE AKARYAKIT TAŞIMA (1)

 • LİSANSINA İŞLENMEMİŞ TANKERLE AKARYAKIT TAŞINMASI (1)

 • LİSANSINA İŞLETMEDİĞİ KÖY POMPASI İLE AKARYAKIT SATIŞI YAPTIĞINDAN BAHİSLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSINA İŞLETMEDİĞİ SEYYAR TANKERLE (KÖY POMPASI) AKARYAKIT SATIŞI YAPTIĞINDAN BAHİSLE VERİLEN CEZANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSINDA YER ALMAYAN DEPODA FAALİYET GÖSTERME (1)

 • LİSANSINI ALAMADIĞI HALDE FAALİYETİNE DEVAM ETME (1)

 • LİSANSININ DEVAMI SÖZ KONUSU OLMAYAN VE HERHANGİ BİR DAĞITICI İLE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAMIŞ OLAN DAVACI ŞİRKETİN DAĞITICISI HARİCİNDE AKARYAKIT İKMAL ETTİĞİNDEN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN DAVA (1)

 • LİSANSIZ BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNMA (1)

 • LİSANSIZ PİYASA FAALİYETİNDE BULUNMA (1)

 • LİSANSLARIN TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR (5)

 • LİSANSLARIN TÂBİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR (2)

 • LİSANSSIZ AKARYAKIT FAALİYETİNDE BULUNULAMAZ (1)

 • LİSANSSIZ AKARYAKIT SATIŞI YAPMA (1)

 • LİSANSSIZ AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNULAMAZ (1)

 • LİSANSSIZ BAYİLİK FAALİYETİ YAPILDIĞI (1)

 • LİSANSSIZ BAYİLİK FAALİYETİ YAPILMASI SEBEBİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ VE TESİSİN MÜHÜRLÜLÜK HALİNE İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSSIZ BAYİLİK FAALİYETİ YAPTIĞINDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA VE TESİSİN MÜHÜRLÜLÜK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (1)

 • LİSANSSIZ BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNA İLİŞKİN VERİLEN CEZANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSSIZ BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNMA (2)

 • LİSANSSIZ FAALİYETTE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE AKARYAKIT POMPALARININ MÜHÜRLENDİĞİ (1)

 • LİSANSSIZ FAALİYETTE BULUNULDUĞU NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KURUL KARARIYLA GERİ ALINMASINA KARAR VERİLDİĞİNDEN DAVANIN KONUSUZ KALMASI (1)

 • LİSANSSIZ OLARAK AKARYAKIT ALIM VE SATIMI FAALİYETİNDE BULUNMA (1)

 • LİSANSSIZ OLARAK BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNMA (1)

 • LİSANSSIZ OLARAK BİODİZEL ÜRETİMİ YAPILAN TESİSİN MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSSIZ OLARAK KARAYOLU ÜZERİNDE TANKERLE AKARYAKIT TAŞINMASI (1)

 • LİSANSSIZ OLARAK TANKERLE AKARYAKIT TAŞIDIĞINDAN BAHİSLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (3)

 • LİSANSSIZ PETROL DAĞITIM FAALİYETİNDE BULUNMAK (1)

 • LİSANSSIZ PİYASA FAALİYETİNDE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE TESİSİN MÜHÜRLENMESİ VE İDARİ PARA CEZASI (1)

 • LİSANSSIZ PİYASA FAALİYETİNDE BULUNMA (17)

 • LİSANSSIZ PİYASA FAALİYETİNDE BULUNMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (2)

 • LİSANSSIZ PİYASA FAALİYETİNDE BULUNULDUĞUNDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (2)

 • LİSANSSIZ PİYASA FAALİYETİNDE BULUNULMASI (1)

 • LİSANSSIZ TAŞIMA FAALİYETİNDE BULUNMA (1)

 • LİSANSÜSTÜ DİPLOMALARININ DENKLİĞİ (1)

 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLME (4)

 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞVURU ŞARTI (1)

 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDEN DOLAYI MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNE SON VERİLMESİ (1)

 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİN LİSANS EĞİTİMİNİN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLMAYAN FARKLI BİR BİLİM DALINDA YAPILMASI (1)

 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM AMACIYLA ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRİLEN DAVACININ MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN VE KEFALET SENEDİNİN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLME (1)

 • LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM KREDİ VERİLMESİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ÖĞRENCİLİĞİ STATÜSÜNE GİRİLMESİ (1)

 • LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM (1)

 • LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİME GİRİŞ KOŞULU (1)

 • LİSE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSUNUN REDDİ (1)

 • LİSE ALANI OLARAK AYRILAN İMAR PARSELİ (1)

 • LİSE BİNALARININ ONARIM VE TESİSAT YAPILMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (1)

 • LİSE DİPLOMASININ İPTAL EDİLMESİ (2)

 • LİSE DÜZEYİNDE MESLEKİ EĞİTİM GÖRMÜŞ OLAN TEKNİK PERSONEL İÇİN ÖNGÖRÜLEN % 85 AYLIK EK ÖDEME ORANININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSE MEZUNU OLMA KOŞULU (2)

 • LİSE MÜDÜR YARDIMCISI OLAN DAVACIYA 16 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSE MÜDÜR YARDIMCISININ ÖĞRENCİYE TOKAT ATMASI - Ders Ücretinden Kesilmesi Disiplin Cezası Verilmesi - Davacıya İsnat Edilen Fiilin Şikayetçinin Sınıf Arkadaşlarınca Beyan Edildiği Bunun Haricinde Olayın İddia Edildiği Şekilde Geliştiği Yönünde Başka Tanık Beyanı Tutanak Görüntü Kaydı Bulunmadığı - Eylem Sübuta Ermediğinden Disiplin Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı (1)

 • LİSE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPANIN TEVHİDEN TEVBİH CEZASI İLE TECZİYESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSE MÜDÜRÜ TARAFINDAN AÇILAN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI İSTEMLİ DAVADA MAHKEMECE VERİLEN KARARLARIN GEREKÇELİ VE SOMUTLAŞTIRILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ - Ders Yılının Bitimi İtibarıyla Müdürün Görevinin Sona Ereceği - Yapılan Değerlendirme Sonucunda Altmış Yedi Yetmiş Beş Puan Verilerek Başarısız Sayılmasına ve Buna Bağlı Olarak Görev Süresinin Uzatılmamasına Karar Verildiği - İlgili Yönetmelik Hükümleri Gereği Yapılan Sözlü Sınavda Sıfır Puan Verilerek Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Bakılmakta Olan Davanın Açıldığı - Anayasanın İlgili Maddesi Uyarınca Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması Gerektiği - Müdür Hakkında Yapılan Değerlendirmelerde Mahkeme Kararlarında Belirtilen Değerlendirme Kriterlerine Dair Somut Bilgi ve Belgelerin Bulunmadığı - İdare Tarafından Somutlaştırılamayan Kriterler Sebebiyle Müdürün Bu Kriterleri Sağladığı Sonucuna Varılarak Müdürün Müdürlük Görev Süresinin Uzatılması Gerektiği - Mahkeme Kararlarının İşlem Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata Göre Uygulanması Gerektiği - Müdürün Yeni Yönetmelik Hükümlerine Göre Sözlü Sınava Davet Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Sözlü Sınava Alınan Müdüre Sıfır Puan Verilerek Başarısız Sayılmasına Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • LİSE MÜDÜRÜNÜN ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME KAPSAMINDA ATANMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İLE YOKSUN KALINAN PARASAL HAKLARIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • LİSE ÖĞRENCİSİ (1)

 • LİSE ÖĞRETMENİNİN KATKILI YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANMASINDA YASAL ENGEL OLMADIĞI - Davanın Anadolu Lisesindeki Öğretmenin Katkılı Öğle Yemeğinden Faydalanmak İçin Yaptığı Müracaatın Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açıldığı - Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin İlgili Maddesinde Yiyecek Yardımının Sadece Yemek Verme Şeklinde Yapılacağının ve Yiyecek Yardımının Haftalık Çalışma Süresi Kırk Saati Aşmayan Yerlerde Öğle Yemeği Olarak Verileceğinin Belirtildiği – Yönetmelik Kapsamında Günün Yirmi Dört Saatinde Devamlılık Gösteren Hizmetlerde Çalışan Memurlara, Görevlerinin Diğer Yemek Saatlerinde de Devam Etmesi Şartıyla Üç Öğüne Kadar Yemek Verilebileceğinin Belirtildiği - Öğretmenin Katkılı Yemek Hizmetinden Muaf Olmadığı – Öğretmenin Yemek Hizmetinden Yararlanmasına Yasal Engel Olmadığı - Öğretmenevinde Yemekhane İçin Elverişli Yer Bulunması ve Burada Sunulacak Yiyecek Yardımından Faydalanabilecek Personel Sayısının Asgari Elli Olması Durumunda Sunulacak Hizmetten Öğretmenin de Yararlanma Hakkı Olduğu - Davanın Reddine İlişkin İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği (1)

 • LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK KOŞULUNUN YİTİRİLMESİ (1)

 • LİSEDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPANIN AYNI İLDEKİ BAŞKA BİR LİSEYE MÜDÜR BAŞYARDIMCISI OLARAK ATANMASI İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİNDE YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK – Davanın Konusuz Kalan Kısmının Yargı Kararına Dayandığı Ve Bu Konuda Davalı İdareye Bir Kusur Atfedilemediği - Davanın Açılmasına Davalı İdarece Sebebiyet Verilerek Kusurlu Davranıldığı - Söz Konusu Atamaların İptal Edilmesinin Dayanağının Yargı Kararı Olmasının İdarenin Kusurunu Ortadan Kaldırmadığı - Davada Avukat Aracılığıyla Temsil Edilen Davacı Lehine Vekalet Ücretinin Tamamının ve Haklılık Oranında Mahkeme Masraflarının Yarısının Ödenmesine Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • LİSEDE KİMYA ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI TARAFINDAN NORM KADRO FAZLASI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSEDE MUTEMET VE MEMUR OLARAK GÖREV YAPAN DAVALININ GÖREV YAPTIĞI SÜRE İÇERİSİNDE EK DERS ÜCRET BORDROLARINI SAHTE OLARAK DÜZENLEYEREK KUŞADASI MAL MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERDİĞİ (1)

 • LİSEDE ÖĞRETMEN OLAN DAVACININ HİZMET GEREĞİ ORTAOKULA ATANMASINA YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACIYI TEHDİT EDEN ŞÜPHELİNİN MAHALLESİNDEKİ BİR OKULUN GÖREV YERİNİN OLARAK BELİRLENMESİNİN HİZMET GEREKLERİNE UYGUN OLMADIĞI - Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Olan Davacının, Hizmet Gereği Ortaokula Atanmasına Yönelik Yazıyla Bildirilen Valilik Olurunun İptali İstemiyle Dava Açtığı - Davacının Gerek İdareye Gerekse Diğer Öğretmenlere Yönelik Tutum ve Davranışlarıyla Hizmetin Sağlıklı Şekilde İşleyişine Olumsuz Etkide Bulunduğu - Okuldaki Çalışma Barışının ve Davacı İle Okul İdaresi Arasındaki İletişimin Hizmetin Sürdürülmesini Sekteye Uğratacak Nitelik Taşıdığı - Bu Haliyle Davacının Aynı Yerde Görev Yapmasının Hizmet Gerekleri ve Kamu Yararına Uygun Düşmeyeceğinin Kabul Edildiği - Davacının Tehdit Edilmesi Üzerine Hakkındaki Koruma Kararı, Emniyet Güçlerinin Bildirdiği Görüş ve Ceza Mahkemesi Kararının Var Olduğu - Hem Sağlıklı ve Verimli Bir Eğitim Öğretim Hizmeti Sunumunda Yaşanabilecek Muhtemel Zorluklar Hem de Birtakım Sosyal İlişkilerin Doğurabileceği Olası Olumsuzluklar Nedeniyle Görev Yerinin Şüpheli Şahsın Mahallesindeki Bir Okul Olarak Belirlendiği - Davacının Görev Yerinin Şüpheli Şahsın Mahallesindeki Bir Okul Olarak Belirlenmesinin de Hizmet Gereklerine Uygunluk Taşımayacağı Sonucuna Varıldığı - Dava Konusu İşlemde Davacının Görev Yerinin Ortaokulu Olarak Belirlenmesi Yönüyle Hukuka Uygunluk Bulunmadığı (1)

 • LİSELERİN EĞİTİM SÜRESİNİN DÖRT YILA ÇIKARILMASI (1)

 • LİSENİN SÜREKLİ KAPATILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LİSESİ ÖĞRENCİSİ İKEN 17.6.2003 TARİHİNDE BAŞARISIZLIK SEBEBİYLE OKULLA İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ (1)

 • LİSTE DIŞI TANIK DİNLENMESİ (3)

 • LİSTE VERMEYEN SENDİKANIN FAİZ BAŞLANGICI İÇİN AYRICA İŞVERENİ TEMERRÜDE DÜŞÜRMESİNİN GEREKECEĞİ (1)

 • LİVATA (7)

 • LİVATA EYLEMİ (1)

 • LİVATA SURETİYLE IRZA GEÇMEK (2)

 • LİYAKAT (3)

 • LİYAKAT DEĞERLENDİRMESİ (1)

 • LİYAKAT İLKESİ (3)

 • LİYAKAT PRİMİ (1)

 • LOG SERVİSİNDE ÇALIŞAN RADYOSYON GÖREVLİSİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ TESPİTİ İSTEMİ - Uzmanlardan Oluşacak Üç Kişilik Bilirkişi Kurulu Marifetiyle İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim / Birimler ve Yaptığı İşin Niteliği, Somut Verilere Dayalı Olarak Belirlenmelidir - İşçinin 5510 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşyerlerinden ve Sigortalılardan Olup Olmadığı Hususu Açıklığa Kavuşturulmalıdır – Log Servisinde Çalışan İşçinin Yaptığı İşin Kapsamı ve Yaptığı İş Kapsamında Radyasyona Maruz Kaldığı Etki ve Süreler Tespit Edilmelidir (1)

 • LOGAR KAPAĞI NEDENİYLE TEK TARAFLI VE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI SONUCU İDAREDEN SİGORTA TAZMİNATININ TALEP EDİLMESİ (1)

 • LOGO VE MASKOTUN İZİNSİZ KULLANILDIĞI İDDİASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • LOJMAN AİDATI ADI ALTINDA İŞÇİNİN MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİ (1)

 • LOJMAN İÇME SUYU İÇİN EK KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ (1)

 • LOJMAN İHTİYACI NEDENİYLE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖNCEKİ SAHİPLERİNE BEDEL İADE TEKLİFİ YAPILIP ONAYLARI ALINMADAN ÖZEL MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMEK SURETİYLE AMAÇ DIŞI KULLANIMLA YÜKSEK KAZANÇ ELDE EDİLDİĞİ (1)

 • LOJMAN KİRA ALACAĞININ % 10 GECİKME ZAMMIYLA BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • LOJMAN ONARIM MASRAFLARI (1)

 • LOJMAN RAYİÇ KİRA BEDELİ (1)

 • LOJMAN TAHSİS KARARININ KALDIRILMASI (1)

 • LOJMAN TAHSİSİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • LOJMAN YARDIMI VE TELEFON GİDERİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • LOJMANDA OTURMA SÜRESİNİ DOLDURDUĞUNDAN BAHİSLE TAHLİYE ETMEMESİ HALİNDE İŞGALİYE BEDELİ ALINACAĞINA DAİR İŞLEM İLE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN YÖNETMELİĞİN DEĞİŞİK 34. MADDESİNİN 3. FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LOJMANI BOŞALTMAMAK İÇİN TEHDİT (1)

 • LOJMANIN AİDAT YAKIT SU TELEFON VE İNTERNET GİDERLERİNİN BÜTÇEDEN ÖDENDİĞİ (1)

 • LOJMANIN BOŞALTILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • LOJMANLAR BÖLGESİNDE NÖBET VE GÖREV YERLERİNE İÇKİ ALKOLLÜ MADDE SOKULMAYACAK KULLANILMAYACAK BİÇİMDE BİR İBARENİN BULUNDUĞU GÖRÜLMEKLE VE BU DÜZENLEME İLE ASKERİ MAHAL DIŞINDA KALSA DA LOJMANLAR BÖLGESİNDEKİ ASKERİ KANTİNDE GÖREV SIRASINDA ALKOLLÜ İÇKİ İÇİLMESİNİN YASAKLANDIĞI HÜKÜM İLE İDDİANAMENİN AYNI MADDİ OLAYA İLİŞKİN OLMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • LOKAVTIN TESBİTİ (1)

 • LOKMAN BALIK-TÜRKİYE DAVASI (1)

 • LOKMAN LAÇİN VE İSKENDER ELTER/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • LONDRA DENİZ TİCARETİ TAHKİM KURULUŞUNUN YARGILAMASI NETİCESİNDE TALEBİN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ VE KESİNLEŞTİĞİ (1)

 • LORRAİNE ALLEN-BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI DAVASI (1)

 • LOUİSE O’KEEFFE – İRLANDA DAVASI (1)

 • LOZAN ANDLAŞMASI VE MÜBADELE SÖZLEŞMESİ (1)

 • LPG (1)

 • LPG BAYİLİK LİSANSININ İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR İLE BAŞKANLIK OLURU İLE AKARYAKIT BAYİLİK LİSANSININ İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • LPG CNG VE LNG YAKIT SİSTEMİNDE AKSAM VE PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA BU İŞLEMİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN MONTAJ TESPİT RAPORUNUN İBRAZI GEREKLİDİR (1)

 • LPG DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN RAFİNERİLERLE İKMAL ANLAŞMASI YAPMA ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRILMASI (1)

 • LPG DEPOLANMASI VE TAŞINMASI (1)

 • LPG İKMAL İSTASYONLARI (1)

 • LPG İKMAL İSTASYONU KURULMASI (1)

 • LPG İLE ÇALIŞAN ARAÇLARIN MUAYENELERİ (1)

 • LPG İSTASYONLARI (1)

 • LPG İSTASYONU LİSANSI BULUNAN DAVACI TARAFINDAN KENDİSİNE AİT TANKER ARACILIĞI İLE LPG TAŞIMACILIĞI YAPTIĞINDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Gösterilen, Satış, Taşıma ve Dağıtım Gibi Her Bir Faaliyet İçin Ayrı Ayrı Lisans Alınması Gerektiği - Lisans Alınmaksızın Yapılan Faaliyetler İçin İdari Para Cezaları Öngörüldüğü - Davacının Otogaz Satışına Yönelik Lisansının Bulunduğu, Ancak Otogaz Taşınmasına Yönelik Lisansının Bulunmadığı - Davacının Yeraltı Tankında Gerçekleştiğini İleri Sürdüğü Sızıntı İçin Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca İlgili Birimlere "önemli Olay" Bildiriminde Bulunmadığı - Tamirin Diyarbakır İli'nde de Yapılabileceği Nedeniyle Davacının İleri Sürdüğü Hususların İnandırıcı Bulunmadığı - Eyleminin Sabit Olması Nedeni İle Eylemi İle Uyumlu İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı (1)

 • LPG İSTASYONUNUN İMAR PLANINDA İŞARETLENMEMESİ (1)

 • LPG İSTASYONUNUN SÜRESİZ KAPATILMASI (1)

 • LPG İSTASYONUNUN YIKILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • LPG KAÇAKÇILIĞININ KABAHAT OLUP OLMADIĞI (1)

 • LPG LİSANSLARIN TABİ OLACAĞI USÛL (1)

 • LPG NİN DAĞITIMI TAŞINMASI VE OTOGAZ BAYİLİK FAALİYETİNİN YAPILMASI DEPOLANMASI LPG TÜPÜNÜN İMALATI DOLUMU MUAYENESİ TAMİRİ VE BAKIMI İLE BU AMAÇLA TESİS KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İÇİN LİSANS ALINMASI ZORUNLUDUR (1)

 • LPG OTOGAZ BAYİLERİNİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN GEREKLİ BELGEYİ ALMAMIŞ OLMALARI NEDENİYLE DAĞITICI ŞİRKETLERİN DE BELİRTİLEN DURUMDA BULUNAN LPG OTOGAZ BAYİLERİNE OTGAZ İKMALİ YAPMAMALARI YASAL YÜKÜMLÜLÜK GEREĞİDİR (1)

 • LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI VERİLMESİ (1)

 • LPG OTOGAZ SATIŞ İSTASYONU (1)

 • LPG PİYASALARINDA LİSANS ALINMAKSIZIN FAALİYETTE BULUNMA (1)

 • LPG PİYASASINDA LİSANSI OLMAYAN BAYİLERE OTOGAZ SATIŞI YAPILMASI SEBEBİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ (1)

 • LPG PİYASASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK REKABET PROBLEMLERİ (1)

 • LPG SATIŞ SÖZLEŞMESİ (1)

 • LPG TANKININ NAKLİYE EDİLMEK ÜZERE KAMYONA YÜKLENDİĞİ ANCAK YÜKSEKLİĞİNİN TÜNELLERDE VEYA ALT GEÇİTLERDE GEÇİŞE ENGEL OLACAK KADAR FAZLA OLMASI (1)

 • LPG TESİSATI BULUNAN TAŞITLARIN TEKNİK MUAYENELERİNDEN ALINACAK OLAN HARÇ TUTARININ YİRMİ KAT ARTIRILMASINDA ESAS ALINAN ÖLÇÜTLERİN NELER OLDUĞUNUN ARA KARARI İLE DAVALI BAŞBAKANLIKTAN SORULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LPG YAKITI KULLANAN TAŞITLAR (1)

 • LPG'NİN MANİFESTOYA GÖRE EKSİK BEYANI (1)

 • LUAN DE SOUZA RİBEİRO- FRANSA (1)

 • LUNAPARKTAKİ ALETTE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMDE KUSUR SORUMLULUĞU - Şirkete Ait Sevk İrsaliyesi ve Fatura Fotokopisine Göre, Olaya Konu Makinanın Temmuz Ayı Bakımının Olaydan Yaklaşık 15 Gün Önce Gerçekleştirildiği - Bilirkişi Raporunda Da, Olaya Konu Makinede Emniyet Demiri Sisteminin Mevcut Olduğu - Makinanın Tekniğine Uygun Yapıldığı, İmalat Hatasının Olmadığı - Ancak Bakımlarının Zamanında ve Usulünce Yapılmaması Nedeniyle Bozulduğu - Fonksiyonunu Yerine Getirmediği - Bu Nedenle Dönüş Sırasında Emniyet Demirinin Açıldığı Kanaatinin Bildirildiği - Sanığın Olaya Konu Makinanın Bakımını Usulünce Yapmaması Nedeniyle Kabindeki Emniyet Demirinin Makina Çalışırken Kendiliğinden Açıldığı - Sanığın Meydana Gelen Ölüm Olayı Açısından Asli Kusurlu Olduğundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • LUZUMU MUHAKEME KARARI (1)

 • LÜTFEN TERBİYESİZLİK YAPMAYIN SÖZLERİNİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMADIĞI - Sanığın Suç Tarihinde Stajyer Avukat Olarak Bulunduğu İcra Dairesinde Katılan İcra Memurunun Kendisinden Israrlı Bir Şekilde Dosya Atmasını İstediği - Çıkan Tartışmada Katılana Hitaben Söylediği Kabul Edilen Lütfen Terbiyesizlik Yapmayın Şeklindeki İfadelerin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği - Sanığın Katılana Yönelttiği Sözlerin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı - Ağır Eleştiri ve Kaba Hitap Tarzı Niteliğinde Olduğu - Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı (1)

 • LÜTFİ DEMİRCİ VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • LÜTFİYE SAYNUR ŞENCAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • LÜTFİYE ZENGİN VE DİĞERLERİ - Türkiye Davası (1)

 • LÜTÜF ÖDEMESİ (1)

 • LÜZUMLU EŞYA LÜKS EŞYA AYRIMI (1)

 • LÜZUMLU EŞYANIN TANIMI (1)

 • LÜZUMLU EV EŞYALARININ HACZEDİLEMEZLİĞİ (1)

 • LÜZUMLU EV EŞYASININ HACZEDİLEMEMESİ (1)

 • LÜZUMLU GEÇİT (1)

 • LÜZUMLU GEÇİT HAKKI (1)

 • LÜZUMSUZ YERE İNCİTİCİ BEYAN (1)

 • LÜZUMU HALİNDE RESEN EMSAL CELBİ YOLUNA GİDİLMESİ VE BU EMSALLERE GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ İÇİN YENİDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ KURULUYLA KEŞİF YAPILARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • LÜZUMU MUHAKEME (2)

 • LÜZUMU MUHAKEME KARARI (9)

 • LÜZUM-U MUHAKEME KARARI (2)

 • LÜZUM-U MUHAKEME KARARINA İTİRAZ (1)

 • LÜZUMU MUHAKEME KARARINA İTİRAZA (1)

 • LÜZUMU MUHAKEME KARARINA İTİRAZA İLİŞKİN DİLEKÇENİN YETKİLİ KİŞİLERDEN TARAFINDAN İMZALANMASI - İtiraz Eden Rektörün Düzenleme Şeklinde Vekaletname Vekil Tayin Ettiği - Rektörün Lüzum-U Muhakemesine İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Oluşturulan Kurul Kararına Söz Konusu Vekaletnameyle Vekil Tayin Edilen Ancak Avukat Unvanı Bulunmayan Tarafından İtiraz Edildiği - Avukat Olmayan Şahsın Vekil Sıfatıyla Mahkeme, Hakem veya Yargı Yetkisini Haiz Organlar Huzurunda Savunmak veya Adı Geçene Ait Hakları Dava Etmek, Adli İşlemleri Takip Etmek Bu İşlere Ait Evrakı Düzenlemek Konusunda Yetkisi Bulunmadığı - Lüzum-U Muhakemeye İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Oluşturulan Kurul Kararına Yapılan İtiraza İlişkin Dilekçenin Bizzat Kendisi veya Vekil Tayin Edeceği Baroda Yazılı Avukat Marifetiyle İmzalanması Yolundaki Eksikliğin Otuz Gün İçerisinde Giderilmesi Gerektiği (1)

 • LÜZUMU MUHAKEME KARARININ BOZULMASI (1)

 • LÜZUMU MUHAKEME VEYA MENİ MUHAKEME ŞEKLİNDE KARAR VERİLMESİ (1)

 • LÜZUM-U MUHAKEMESİ KESİNLEŞEN GÖREVLİLERİN YARGILANMASI (1)