Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • N. B. B. BAŞVURUSU (2) (1)

 • N. M./TÜRKİYE DAVASI (1)

 • N.A. VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (10)

 • N.B.B. BAŞVURUSU (1)

 • N.K. BAŞVURUSU (1)

 • N.M./TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NACARYAN VE DERYAN/TÜRKİYE DAVASI (5)

 • NACARYAN-DERYAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NACİ AKKUŞ VE NECMİ AKKUŞ - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NADA V. - İSVİÇRE DAVASI (1)

 • NADALI AGHELI KOHNE SHAHRI BAŞVURUSU (1)

 • NADİR ARZU-TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAFAKA (81)

 • NAFAKA ALACAĞI (7)

 • NAFAKA ALACAĞI - Ödemelerin Belirli Kıstaslar Dahilinde Yapılması Halinde Nafaka Borcundan Mahsup Edilebileceği - Nafaka Alacağının Tahsilini Teminen Borçlu Hakkında Takibin Kesinleşmesinden Sonra Yapılan Ödemelerin Nafaka Borcuna Mahsuben Yapıldığının Kabulü Gerektiği (1)

 • NAFAKA ALACAĞI İÇİN YAPILAN TAKİP (1)

 • NAFAKA ALACAĞI İSTEMİNDE İLAMA BAĞLANMIŞ BİR ALACAK OLDUĞU İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TAKİP TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇMİŞE DOĞRU 10 YIL OLDUĞU - Borç Bir Mahkeme Kararına Bağlanmış İse Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu - Nafakaya İlişkin İlamların, Bir Borcun veya Bir Hakkın Varlığını Belirten İlamlar Gibi Olmadığı - Nafaka Alacağının Zaman Geçtikçe Borçlunun Zimmetinde Tahakkuk Edeceği - Takip Gününden Geriye Doğru On Yıldan Önce İşlemiş Olan Nafaka Alacağının Zamanaşımına Uğradığı - Mahkemece, Takip Tarihinden Geriye Doğru On Yıllık Nafakanın İstenebileceğinin Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği -Borcun Zamanaşımına Uğramadığının Görülmesi Halinde de Zamanaşımı Dışındaki Diğer İtiraz ve Şikayet Nedenlerinin İncelenmesine Geçilebileceği (1)

 • NAFAKA ALACAĞI MUACCEL HALE GELMEDİKÇE FAİZ İŞLEMEZ (1)

 • NAFAKA ALACAĞI SEBEBİYLE BAŞLATILAN TAKİPTE ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASIYLA TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKA ALACAĞINA DAYALI İCRA TAKİBİ (4)

 • NAFAKA ALACAĞINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ (3)

 • NAFAKA ALACAĞININ ADİ ALACAK NİTELİĞİNDE OLMASI (1)

 • NAFAKA ALACAĞININ BAŞLANGIÇ TARİHİ (1)

 • NAFAKA ALACAĞININ GEÇ ÖDENMESİ (1)

 • NAFAKA ALACAĞININ HESAPLANMASI (1)

 • NAFAKA ALACAĞININ TAHAKKUK ETMEMİŞ OLMASI (2)

 • NAFAKA ALACAĞININ TAHSİLİ (3)

 • NAFAKA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİNDE ÇOCUK İÇİN EŞE ÖDENMESİNE KARAR VERİLEN BİRİKMİŞ NAFAKALARI ÇOCUĞUN REŞİT OLSA DAHİ İCRA TAKİBİNE KONU EDEMEYECEĞİ - Velayeti Anneye Verilen Müşterek Çocuğun Alacaklı Sıfatı İle İlam Gereği Birikmiş Nafaka Talebinde Bulunduğu - İştirak Nafakası Alacaklısı Velayet Hakkı Kendisine Verilen Eş Olup Reşit Olan Müşterek Çocuğun Birikmiş İştirak Nafakası Alacağını Takibe Koyma Hakkı ve Sıfatının Bulunmadığı - Resen Nazara Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • NAFAKA ALACAĞININ TAKİBİ (1)

 • NAFAKA ALACAKLARI YÖNÜNDEN ZAMANAŞIMI (1)

 • NAFAKA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİPLER HARİÇ ALACAK MİKTARI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN HER YIL BELİRLENEN AYLIK EN YÜKSEK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARININ ALTINDA KALAN TAKİPLERDE BU KANUN'DA ÖNGÖRÜLEN DİSİPLİN VE TAZYİK HAPİS UYGULANMAZ (1)

 • NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETDE TAHSİLİ (1)

 • NAFAKA ALACAKLISI (2)

 • NAFAKA ALACAKLISI ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI İLE NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ DAVACI BABANIN GELİR DURUMUNDA NAFAKANIN TAKDİR EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞ EDİMLER ARASINDAKİ DENGENİN UMULMADIK GELİŞMELER YÜZÜNDEN SONRADAN BOZULDUĞU DAVACI TARAFINDAN İSPAT EDİLEMEMİŞTİR (1)

 • NAFAKA ALACAKLISI DAVACININ İHTİYAÇLARI İLE NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ DAVALININ GELİR DURUMUNDA NAFAKANIN TAKDİR EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE YOKSULLUK NAFAKASI TÜİK İN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMASI VE BÖYLECE TARAFLAR ARASINDA ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGENİN KORUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NAFAKA ALACAKLISI DAVACININ İHTİYAÇLARI İLE NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ DAVALININ GELİR DURUMUNDA NAFAKANIN TAKDİR EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE YOKSULLUK NAFAKASI TÜİK'İN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMALI VE BÖYLECE TARAFLAR ARASINDA ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGE KORUNMALIDIR (1)

 • NAFAKA ALACAKLISI DAVACININ İHTİYAÇLARI İLE NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN GELİR DURUMUNDA NAFAKANIN TAKDİR EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE YOKSULLUK NAFAKASI TÜİK İN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMALI VE BÖYLECE TARAFLAR ARASINDA ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGENİN KORUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NAFAKA ALACAKLISI KADININ BOŞANDIKTAN SONRA KOLEJDE ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAMASININ YOKSULLUK NAFAKASININ TAMAMEN KALDIRILMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM OLMADIĞI (1)

 • NAFAKA ALACAKLISI MÜŞTEREK ÇOCUK (10)

 • NAFAKA ALACAKLISININ ASKERE GİTMESİ (1)

 • NAFAKA ALACAKLISININ YERLEŞİM YERİ (1)

 • NAFAKA ALACAKLSININ HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRMESİ (1)

 • NAFAKA ARTIRILMASI DAVASI (3)

 • NAFAKA ARTIRIM DAVASI (4)

 • NAFAKA ARTIRIM DAVASI SONUCUNDA ELDE ETTİĞİ GELİRDEN DAHA YÜKSEK MİKTARDA NAFAKA ÖDEMEYE KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • NAFAKA ARTIRIM DAVASININ AÇILMASI BELLİ BİR ZAMAN GEÇMESİNE BAĞLI TUTULMADIĞI (1)

 • NAFAKA ARTIRIMI (6)

 • NAFAKA ARTIRIMI DAVASI (4)

 • NAFAKA ARTIRIMI TALEBİ (4)

 • NAFAKA ARTIŞ ORANI (2)

 • NAFAKA ARTTIRIM ORANININ TESPİTİ - İradın Arttırılması veya Azaltılması İçin ya Tarafların Mali Durumlarının Değişmesi veya Hakkaniyetin Bunu Zorunlu Kılması Gerekmektedir - Nafaka Alacaklısı Davacının İhtiyaçları İle Nafaka Yükümlüsü Davalının Gelir Durumunda, Nafakanın Takdir Edildiği Tarihe Göre Olağanüstü Bir Değişiklik Olmadığı Takdirde; Yoksulluk Nafakası Tüik’İn Yayınladığı Üfe Oranında Artırılmalıdır (1)

 • NAFAKA ARTTIRIMI (1)

 • NAFAKA BAĞLANMASINDA AMAÇ (1)

 • NAFAKA BAŞLANGICI (4)

 • NAFAKA BEDELİ (1)

 • NAFAKA BELİRLENİRKEN ANA VE BABANIN EKONOMİK DURUMLARI GÖZÖNÜNDE TUTULMAKLA BİRLİKTE VELAYET HAKKI KENDİSİNE TEVDİ OLUNMUŞ TARAFIN BU GÖREV NEDENİYLE EMEĞİNİN VE YÜKLENDİĞİ SORUMLULUKLARIN KARŞILIĞI OLAN HARCAMALARIN DA DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NAFAKA BORCU (6)

 • NAFAKA BORCU AİLE HUKUKU KAYNAKLI OLMASI SEBEBİYLE AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMELİDİR (1)

 • NAFAKA BORCU NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKA BORCU VE FERİLERİ ADI ALTINDA HERHANGİ BİR BORCUN OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKA BORCUNA İLİŞKİN HAPİS CEZASI (1)

 • NAFAKA BORCUNA KARŞILIK TOPLU ÖDEME YAPTIĞINDAN BORCUN İTFA EDİLDİĞİNİN KABULÜ İLE İCRANIN ERTELENMESİ VE YAPILAN HARCAMALARIN NAFAKA BORCUNDAN MAHSUBU İSTEMİ (1)

 • NAFAKA BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN ÖDEME (1)

 • NAFAKA BORCUNU ÖDEDİĞİNDEN BAHİSLE ÖDEDİĞİ BEDEL KADAR TAKİPTEN SORUMLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME (10)

 • NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME BORCU (1)

 • NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (45)

 • NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU - Borçlu Sanıkla Birlikte Oturan Babasına İcra Emrinin Tebliğ Edildiği - Tebliğden Sonra İcra Takip Dosyasında Alacaklı Tarafça Hiçbir İşlem Yapılmadığı İçin İcra Dairesince Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildiği - Belirtilen Tarihte İcra Müdürlüğü Tarafından Yenileme Emrinin Düzenlendiği - Yenileme Emrinin Borçlu Tarafa Tebliğ Edilmediği - Bu Sebeple Atılı Suçun Oluşmadığı (1)

 • NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK (9)

 • NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU (6)

 • NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK VE MAL BEYANINDA BULUNMAMAK (1)

 • NAFAKA BORCUNUN BİR KISMINI KELES İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRDIĞI GERİYE KALAN MİKTARI DA TAKSİTLER HALİNDE ÖDEYECEĞİNİ BİLDİRDİĞİ (1)

 • NAFAKA BORCUNUN BULUNMADIĞININ TESPİTİNE YÖNELİK AÇILAN DAVADA BORCUN AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN BULUNDUĞU (1)

 • NAFAKA BORCUNUN İHLALİ (1)

 • NAFAKA BORCUNUN MÜKERRER ÖDENEN KISMININ TAHSİLİNE İLİŞKİN MENFİ TESPİT DAVASI (1)

 • NAFAKA BORCUNUN ÖDENDİĞİ İDDİASININ İSPATI - Nafaka Borcunun Ödendiğine İlişkin İddianın İspatı Yönünde Sunulan Ödeme Belgelerinin Geçerli Olabilmesi İçin Açıkça Nafaka Borcuna Atfen Yapıldığının Yazılı Olması Gerektiği - Bu Kuralın Yumuşatıldığı - Nafaka Borçları Yönünden Yapılan Ödemelerin, Aylık Nafaka Miktarına, Bu Miktara Yakın Miktarda ve Düzenli Olarak Yapılması Durumunda, Ödeme Belgelerinde Nafaka Borcuna İlişkin Olduğuna Dair Atıf Olmasa Dahi, Bu Ödemelerin Nafaka Borcundan Mahsubunun Hakkaniyet Kurallarına Uygun Düşeceği - İşleyen Nafaka Borcu Bulunan Bir Borçlunun Yaptığı Ödemelerin Bu Borç Dışında Ahlaki Bir Ödeme Olduğunu Kabul Etmenin Hak Kaybına Neden Olacağı – Aksi Düşüncenin Aşırı Şekilcilik Olup, Hak Zayiine ve Mükerrer Ödemelere Neden Olacağı (1)

 • NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ (2)

 • NAFAKA BORCUNUN ÖDENMESİ (1)

 • NAFAKA BORCUNUN TAHSİLİNİ İMKANSIZ HALE GETİRMEK AMACIYLA ONYEDİ TAŞINMAZDAKİ HİSSESİNİN SATILMASI TASARRUFUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKA BORCUNUN TEREKEYE DAHİL OLMASI (1)

 • NAFAKA BORÇLARI İÇİN HACZEDİLMEZLİK KURALININ UYGULANMAYACAĞI (1)

 • NAFAKA BORÇLARI YÖNÜNDEN YAPILAN ÖDEMELERİN AYLIK NAFAKA MİKTARINA VE BU MİKTARIN KATLARINA DENK GELECEK ŞEKİLDE DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI DURUMUNDA ÖDEME BELGELERİNDE NAFAKA BORCUNA İLİŞKİN OLDUĞUNA DAİR ATIF OLMASA DAHİ BU ÖDEMELERİN NAFAKA BORCUNDAN MAHSUBU HAKKANİYET KURALLARINA UYGUN DÜŞER (1)

 • NAFAKA BORÇLARININ HACZİ (1)

 • NAFAKA BORÇLUSU (2)

 • NAFAKA BORÇLUSU TARAFINDAN NAFAKA ALACAKLISINA VAKİ ÖDEME BELGELERİNDE NAFAKA BORCUNA İLİŞKİN OLDUĞUNA DAİR ATIF OLMASA DAHİ BU ÖDEMENİN NAFAKA BORCUNDAN MAHSUBUNUN GEREKİP GEREKMEYECEĞİ KONUSUNDAKİ İÇTİHAT FARKLILIĞININ İÇTİHATI BİRLEŞTİRMESİ YOLUYLA GİDERİLMESİ İSTEMİ - İçtihat Aykırılığının İncelendiği Yargıtay 3. Hukuk Dairesi İle 12. Hukuk Dairesinin Temyizen İnceleme Konusu Yaptığı İşler Yönünden İcra Mahkemesi ve Genel Mahkemelerce Uygulanan Hükümlerin, Yargılama Usulünün Farklı Olduğu - İcra Mahkemesi Tarafından Verilen Kararın Kural Olarak Daha Sonra Genel Mahkemelerde Dava Konusu Yapılabileceği - Kararların Aynı Mahiyette Olmadığı - Farklı Kanun Hükümlerinin Uygulandığı ve Birbirine Benzemeyen Olaylara İlişkin Kararlar Arasında İçtihat Aykırılığı Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - İçtihadı Birleştirmeye Yer Olmadığı (1)

 • NAFAKA ÇOCUĞUN BAKIMI İÇİN TAYİN EDİLMİŞTİR (1)

 • NAFAKA DAVALARI (1)

 • NAFAKA DAVALARINDA HÜKMOLUNAN NAFAKANIN BİR YILLIK TUTARI ÜZERİNDEN TARİFENİN ÜÇÜNCÜ KISMI GEREĞİNCE HESAPLANACAK MİKTARIN TAMAMININ AVUKATLIK ÜCRETİ OLARAK HÜKMOLUNACAĞI (1)

 • NAFAKA DAVALARINDA KESİNLİK SINIRI (1)

 • NAFAKA DAVALARINDA REDDEDİLEN KISIM İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEZ - İştirak Nafakasının Yükseltilmesi Talep Edilmiştir - Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne İle Nafakanın Bir Miktar Arttırılmasına, Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Taraf Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesine Karar Verilmiştir - Reddedilen Nafaka Talebi Yönünden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İlgili Maddesi Gözardı Edilerek Tesis Edilen Hüküm Usul ve Yasaya Aykırıdır (1)

 • NAFAKA DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ - Maktu Vekâlet Ücretinden Düşük Olmamak Üzere, Hükmolunan Nafakanın Bir Yıllık Tutarı Üzerinden Nisbi Vekâlet Ücretine Hükmolunur (1)

 • NAFAKA DAVALARININ ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLEN DAVALARDAN OLMASI (1)

 • NAFAKA DAVALARININ KISMEN REDDİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ (1)

 • NAFAKA DAVASI (99)

 • NAFAKA DAVASI HAKKI (18)

 • NAFAKA DAVASI İÇİN ADLİ YARDIM TALEBİ (1)

 • NAFAKA DAVASI MİRASÇILIKTAKİ SIRA GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK AÇILIR (1)

 • NAFAKA DAVASI SÜRERKEN BOŞANMA DAVASI AÇILMASI (1)

 • NAFAKA DAVASINDA GİDER AVANSININ YATIRILMASI İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ - Mahkemece Eksik Olduğu Anlaşılan Gider Avansının Mahkeme Veznesine Yatırılması Amacıyla Davacı Vekiline Kesin Süre Verildiği - Bu İhtarı Bildirir Meşruhatlı Davetiyenin Davacı Vekiline Tebliğ Edildiği - Uyap İncelemesinde Davacı Vekilinin Kesin Süre İçerisinde Eksik Olan Gider Avansını Yatırdığı - Mahkemece Davacı Vekiline Eksik Olan Gider Avansını Yatırması İçin Kesin Süre Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu - Davacı Vekili Verilen Bu Kesin Süre de Gider Avansını Yatırdığı Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği (1)

 • NAFAKA DAVASINDA GÖREV VE YETKİ (1)

 • NAFAKA DAVASINDA HAKKANİYET İLKESİ (1)

 • NAFAKA DAVASINDA KADININ ÇALIŞMAMASI - Davalı Eşi Olan Davacıya Gücü Nispetinde Yeterli Maddi Katkıda Bulunmak ve Gerekirse Taşınmazlarını Nakite Dönüştürerek İhtiyaçları Karşılamak Zorunda Olduğu (1)

 • NAFAKA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME - Boşanmadan Sonra Açılacak Nafaka Davalarında Nafaka Alacaklısının Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Nafaka Davaları İçin Özel Seçimlik Yetki Kuralı Düzenlenmiş Olup Nafaka Alacaklarında Borçlunun İkametgahı Dışında Davacı Alacaklının İkametgahında da Takip Yapılabileceği (2)

 • NAFAKA DAVASININ BULUNMAMASI (1)

 • NAFAKA DAVASININ MİRASÇILIKTAKİ SIRA GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK AÇILMASI GEREKTİĞİ - Yardıma İhtiyacı Olan Babanın Öncelikle Alt Soyu Olan Çocuklarından Nafaka İsteminde Bulunması Gerektiği - Eğer Çocukları da Yoksul İse, Ancak O Taktirde Kardeşlerinden Yardım Nafakası İsteyebileceği (1)

 • NAFAKA DAVASININ REDDİ (3)

 • NAFAKA GELİRİ (1)

 • NAFAKA HAKKINDA OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMESİ (1)

 • NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMA EYLEMİ (1)

 • NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK (1)

 • NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK SUÇU (1)

 • NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMA - Sanığa Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihinden İtibaren İşlemiş En Az Bir Aylık Cari Nafaka Borcu Bulunması Gerektiği - Sanığın Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Şubat Ayındaki Nafaka Yükümlüğünü Yerine Getirmediğinden Bahisle İcra Ceza Mahkemesinin Kararı İle Hapsen Tazyikine Karar Verildiği - Şikayet Tarihinin Belirtilen Tarih Olması Karşısında Henüz Şubat Ayına İlişkin Nafaka Borcu Muaccel Hale Gelmeden Şikayet Edildiği Gözetilerek Unsurları Oluşmayan Suçtan Beraati Gerektiği (1)

 • NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMA SUÇU İLE CEZALANDIRILMA İSTEMİNDE ÇAĞRI KAĞIDININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN DURUŞMAYA KADAR BİR HAFTA SÜRENİN BULUNMAMASININ BOZMA NEDENİ OLDUĞU - Çağrı Kağıdının Tebliğiyle Duruşma Günü Arasında En Az Bir Hafta Süre Bulunması Gerektiği - Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Meşruhatlı Davetiyenin Tebliğ Edildiği Tarihten En Az Bir Hafta Süre Geçmediği - Yapılan Duruşmada Karar Verilmesi Nedeniyle İtirazın Bu Yönden Kabulü Gerekitği İtirazın Konusu Hakkında da Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kararın Kanun Yararına Bozma İstemine Dayanan İhbarname İçeriğinin Yerinde Görüldüğü (1)

 • NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMAK SUÇU (1)

 • NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMAK SUÇU - Takip İşlemini Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararından Kaynaklanan Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine İlişkin Olduğu - Nafaka Borcuna İlişkin İcra Takibi Olmadığı - Unsurları Oluşmayan Nafaka Hükümlerine Uymamak Suçundan Borçlu Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • NAFAKA İLAMI (2)

 • NAFAKA İLAMINA DAYALI ALACAK (1)

 • NAFAKA İLAMINA DAYALI İCRA EMRİNE İTİRAZ (1)

 • NAFAKA İLAMININ TENFİZİ TALEBİ (1)

 • NAFAKA İLAMLARININ İCRASI (1)

 • NAFAKA İLE DAVA ARASINDA GEÇEN SÜRE (1)

 • NAFAKA İNDİRİMİ (2)

 • NAFAKA İSTEME HAKKI (6)

 • NAFAKA İSTEMEKTE HAKLILIK (1)

 • NAFAKA İSTEMİ (2)

 • NAFAKA İSTEMİNDE BULUNAN TARAFIN KUSURU EŞİNDEN DAHA AĞIR DEĞİL VE YOKSULLUĞA DÜŞECEK İSE GEÇİMİNE UYGUN BİR NAFAKANIN TAYİNİNİN GEREKTİĞİ - Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Tarafın, Kusuru Daha Ağır Olmamak Koşuluyla Geçimi İçin Diğer Taraftan Mali Gücü Oranında Süresiz Olarak Nafaka İsteyebileceği - Nafaka Yükümlüsünün Kusurunun Aranmayacağı - Tarafların Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olduğu - Kadının Her Hangi Bir Geliri ve Malvarlığının Bulunmadığı - Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği - Kadın Yararına Geçimi İçin Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakasının Takdiri Gerektiği (1)

 • NAFAKA İSTEMİNDE ÇOCUK LEHİNE HÜKMEDİLECEK OLAN TEDBİR NAFAKASININ TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI YANINDA GÜNÜN EKONOMİK KOŞULLARINA GÖRE HAKKANİYETE İLKESİ KAPSAMINDA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına, Nafakanın Niteliğine, Günün Ekonomik Koşullarına Göre Müşterek Çocuk Yararına Verilen Tedbir Nafakasının Az Olduğu - Mahkemece Hakkaniyet İlkesinin de Dikkate Alınarak Daha Uygun Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • NAFAKA İSTEMİNDE İNCELEME GÖREVİ - Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Olduğu (1)

 • NAFAKA İSTEMİNDEN ÖNCEDEN VAZGEÇME HÜKÜM İFADE ETMEZ (1)

 • NAFAKA İSTEMİNİN HÜKÜMDE KARARA BAĞLANMAMIŞ OLMASININ BOZMA NEDENİ OLDUĞU - Kadının Nafakalara Gelecek Yıllardaki Artış Oranının Belirlenmesi Yönünde Açık Talebi Olmasına Rağmen Bu Talep Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu (1)

 • NAFAKA İSTEMLİ BOŞANMA DAVASI (2)

 • NAFAKA İSTENMEMESİ HALİNDE MAHKEMECE NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ (1)

 • NAFAKA KARARININ MİKTARI NE OLURSA OLSUN TEMYİZE TABİ OLMASI (1)

 • NAFAKA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ (1)

 • NAFAKA KOŞULLARININ DEĞİŞMESİ (2)

 • NAFAKA MAHİYET İTİBARİYLE İSTER TEDBİR NAFAKASI OLSUN İSTER İŞTİRAK NAFAKASI OLSUN TARAFLARIN MÜŞTEREK ÇOCUĞUN BAKIMINA VE İHTİYAÇLARINA KATILMALARINI SAĞLAYAN AHLAKİ BİR ÖDEMEDİR (1)

 • NAFAKA MİKTARI ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI İLE ANA VE BABANIN HAYAT KOŞULLARI VE ÖDEME GÜÇLERİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENİR (1)

 • NAFAKA MİKTARI ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI İLE ANNE VE BABANIN HAYAT KOŞULLARI VE ÖDEME GÜÇLERİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENİR NAFAKA MİKTARININ BELİRLENMESİNDE ÇOCUĞUN GELİRLERİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULUR (1)

 • NAFAKA MİKTARININ ARTIRILIP AZALTILABİLMESİ (2)

 • NAFAKA MİKTARININ ARTIRILMASI (2)

 • NAFAKA MİKTARININ ARTTIRILMASI (2)

 • NAFAKA MİKTARININ ARTTIRILMASI TALEBİ (1)

 • NAFAKA MİKTARININ AZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE TEMYİZİ (1)

 • NAFAKA MİKTARININ AZALTILMASI (1)

 • NAFAKA MİKTARININ BELİRLENMESİ (5)

 • NAFAKA MİKTARININ ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI İLE ANA VE BABANIN HAYAT KOŞULLARI VE ÖDEME GÜÇLERİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ (1)

 • NAFAKA MİKTARININ ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI İLE ANA VE BABANIN HAYAT KOŞULLARI VE ÖDEME GÜÇLERİNE GÖRE BELİRLENİR (1)

 • NAFAKA MİKTARININ ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI İLE ANNE VE BABANIN HAYAT KOŞULLARI VE ÖDEME GÜÇLERİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENECEĞİ (1)

 • NAFAKA MİKTARININ ÇOK OLMASI (5)

 • NAFAKA MİKTARININ DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMASI (1)

 • NAFAKA MİKTARININ DEĞİŞMESİ (2)

 • NAFAKA MİKTARININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ (1)

 • NAFAKA MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (2)

 • NAFAKA MİKTARININ DÜŞÜK OLMASI (1)

 • NAFAKA MİKTARININ GELECEK YILLARDA BELİRLENMESİ (1)

 • NAFAKA MİKTARININ GÖSTERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • NAFAKA MİKTARININ HAKKANİYETE UYGUN OLUP OLMADIĞI (1)

 • NAFAKA MİKTARININ HÜKÜMDE YANLIŞ GÖSTERİLMESİ (1)

 • NAFAKA MİKTARININ İNDİRİLMESİ (2)

 • NAFAKA MİKTARININ İSTİRDATI (1)

 • NAFAKA MİKTARININ TAYİNİ (3)

 • NAFAKA MİKTARININ TESPİTİ (5)

 • NAFAKA MİKTARININ YENİDEN BELİRLENMESİ (3)

 • NAFAKA MİKTARININ YENİDEN BELİRLENMESİ YADA KALDIRILMASI DAVASINDA İSPAT YÜKÜ (1)

 • NAFAKA NEDENİ İLE MAAŞA KONULAN HACZİN DURDURULMASI - Takip Dayanağı Mahkeme İlamı Yargıtayca Bozulduğu - Bu Durumda Takibin Olduğu Yerde Duracağından Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği - Borçlunun Haciz Konulan Maaşından Yapılan Kesintinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Mahkemece Önüne Getirilen Uyuşmazlıkta Borçlunun Maaşından Yapılan Kesintinin Bozma İlamının İcra Dosyasına İbraz Tarihi İle Bozmadan Sonra Verilen Kararın İbrazına Kadar Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • NAFAKA OLARAK İRAT TAHSİSİ (1)

 • NAFAKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (7)

 • NAFAKA ÖDEMEDE GÜÇLÜK (1)

 • NAFAKA ÖDEMESİNE İLİŞKİN KARARIN TENFİZİ MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE TANINMASI İSTEMİ (1)

 • NAFAKA ÖDENMESİ HAKKINDA BİR ARA KARAR VEYA ZORLAYICI HÜKÜM BULUNMAMASI (1)

 • NAFAKA SORUMLULUĞU (2)

 • NAFAKA TAKDİR EDİLİRKEN ÇOCUĞUN YAŞI EĞİTİMİ VE İHTİYAÇLARININ YANINDA ANA BABANIN GELİR DURUMU GÖZETİLMELİ VE NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN GELİR DURUMUYLA ORANTILI OLACAK ŞEKİLDE HAKKANİYETE UYGUN BİR NAFAKAYA HÜKMEDİLMELİDİR (1)

 • NAFAKA TAKDİR EDİLİRKEN TARAFLARIN EKONOMİK SOSYAL VE MALİ DURUMLARIYLA DAVACI İLE ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR (1)

 • NAFAKA TAKDİR EDİLİRKEN TARAFLARIN EKONOMİK SOSYAL VE MALİ DURUMLARIYLA DAVACININ İHTİYAÇLARININ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAĞI (1)

 • NAFAKA TAKDİR EDİLİRKEN; ÇOCUĞUN YAŞI, EĞİTİMİ VE İHTİYAÇLARININ YANINDA, ANA - Babanın Gelir Durumu da Gözetilmelidir - Durumun Değişmesi Halinde Hakim İstem Üzerine Nafaka Miktarını Yeniden Belirler (1)

 • NAFAKA TAKDİRİ (4)

 • NAFAKA TAKDİRİ ÜZERİNDEN 4 YIL GİBİ BİR ZAMAN GEÇTİĞİ ÇOCUĞUN ANADOLU LİSESİNE BAŞLADIĞI İHTİYAÇLARININ ARTTIĞI (1)

 • NAFAKA TAKDİRİNDE ÇOCUĞUN YAŞÇA BÜYÜMESİ NEDENİYLE ARTAN İHTİYAÇLARI İLE ANA VE BABANIN MALİ DURUMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK ARAŞTIRILIP ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE TARAFLAR ARASINDA SAĞLANAN DENGEYİ KORUYACAK BİR KARAR VERİLMELİDİR (1)

 • NAFAKA TAKDİRİNDE TARAFLARIN EKONOMİK DURUMLARI ARAŞTIRILIP HAKKANİYET İLKESİNE UYGUN BİR MİKTAR NAFAKAYA HÜKMEDİLMELİDİR (1)

 • NAFAKA TALEBİ (22)

 • NAFAKA TALEBİ HAKKI (1)

 • NAFAKA TALEBİNDE BULUNULMAMASI (1)

 • NAFAKA TALEBİNDE KESİN HÜKMÜN BULUNMASI (1)

 • NAFAKA TALEBİNDE KÖTÜNİYET (1)

 • NAFAKA TALEBİNDEN FERAGAT (1)

 • NAFAKA TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİN KARARIN GEREKÇESİZ OLMASININ VE MÜŞTEREK ÇOCUĞUN TANIK OLARAK DİNLETİLMESİ TALEPLERİNİN REDDİNİN ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK OLUŞTURDUĞU (1)

 • NAFAKA TALEBİNİN REDDİ (3)

 • NAFAKA TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ (1)

 • NAFAKA TALEP EDEN TARAFIN KUSURU (1)

 • NAFAKA TALEP HAKKI (1)

 • NAFAKA TALEPLERİ DIŞINDA KATKI PAYI TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAFAKA TAYİNİ (1)

 • NAFAKA TAYİNİNDE SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARIN DİKKATE ALINMASI (8)

 • NAFAKA TEZYİDİ DAVASI (1)

 • NAFAKA VE MANEVİ TAZMİNAT (1)

 • NAFAKA VE NAFAKANIN ARTILMASI DAVALARI KANUNDAN DOĞAN BİR ALACAĞIN TESPİTİ VE TAHSİLİ NİTELİĞİNDE OLUP DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN HÜKÜM İFADE EDER (1)

 • NAFAKA VE NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVALARI (2)

 • NAFAKA VE NAFAKANIN ARTTIRILMASI DAVASI (5)

 • NAFAKA VE TAZMİNAT BORCUNUN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • NAFAKA VE TAZMİNAT DAVASI (2)

 • NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEKLERİNE ANCAK ÜLKE PARASI İLE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ - Borçların Ülke Parası İle Ödeneceği - Taraflar Arasında Serbest İrade İle Yapılan Sözleşmelerde Borcun Türk Lirası Dışında Yabancı Para İle Ödenebileceğinin Kararlaştırılabileceği - Nafaka ve Tazminat İsteklerine Ülke Parası İle Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMLİ BOŞANMA DAVASI (1)

 • NAFAKA VE TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • NAFAKA VE TAZMİNAT TALEPLERİ (1)

 • NAFAKA VE TAZMİNAT TALEPLERİNDEN FERAGAT (1)

 • NAFAKA VE TAZMİNATIN NİTELİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • NAFAKA VE TEDBİR DAVASI (2)

 • NAFAKA VE VELAYETEN TEVDİİ (1)

 • NAFAKA VERİLMESİNE İLİŞKİN BİR HÜKMÜN TEMYİZ EDİLMESİ İLAMIN İCRASINI DURDURMAYACAĞI GİBİ YARGITAY (TEMİNAT KARŞILIĞINDA BİLE) NAFAKA İLAMININ İCRASININ DURDURULMASINA KARAR VEREMEZ (1)

 • NAFAKA VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (3)

 • NAFAKA VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLMA (1)

 • NAFAKA VERMEKLE YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • NAFAKA VEYA NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVALARI (2)

 • NAFAKA YARDIMI EDİLMEDİĞİ SURETTE ÇOCUĞUN ZARURETE DÜŞMESİ KOŞULU (1)

 • NAFAKA YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ (65)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (9)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ - Nafaka Sorumluluğu Açısından Nafaka Yükümlüsünün Kusurunun Aranmayacağı (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ İSTEMİ - Nafaka Dayanağı Kararın Öncelikle Talep Edilen Ülkenin Kendi İç Hukukuna Göre Tanınıp Tenfiz Edileceği - Bu Şekilde İç Hukukta Geçerli Bir Karar Haline Geldikten Sonra Yasal Yollarla Borçludan Tahsil İşlemlerine Başvurulacağı – Yabancı Mahkemelerce Verilen Nafakaya İlişkin İlamların Türkiye'de İcra Edilebilmesi İçin Türk Mahkemelerince Verilecek Bir Kararla Tanınması ve Tenfizinin Ulusal ve Uluslararası Mevzuata Göre Zorunlu Bulunduğu (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNCESİ YAPILAN ÖDEMELERİN NAFAKA ALACAĞINA ETKİSİ - Borçlunun İtfa İtirazına Dayanak Olarak Sunduğu Belgelerden Bir Kısmının ve Mahkemece Nafaka Alacağına Mahsuben Yapıldığı - Kabul Edilen Ödemelerin, Takip Dayanağı Tedbir Nafakasına Dair Ara Karardan Önce Yapılan Ödemeler Olduğu - Nafaka Yükümlülüğü Doğmadan Yapılan Bu Ödemeler Nafaka Borcundan Mahsup Edilemeyeceği - Mahkemece Nafaka Takdirine İlişkin Ara Karardan Önce Yapılan Ödemelerin Takibe Konu Alacaktan Mahsup Edilmeksizin Hesaplanacak Borç Miktarı İle İlgili İtirazın Kaldırılması Talebinin Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği - İstemin Tümden Reddi Yönünde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA EYLEMİ (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMAK SUÇUNDAN TAZYİK HAPSİ CEZASI VERİLEN VE HAKKINDA YAKALAMA ÇIKARTILAN SANIĞIN YAKALANDIKTAN SONRA KOLLUK GÖREVLİLERİNİN GÖZETİMİNDEYKEN KAÇMASININ HÜKÜMLÜNÜN KAÇMASI SUÇUNU OLUŞTURDUĞU - Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması Suçunun Oluşabilmesi İçin Hakkında Tutuklama veya Kesinleşmiş Mahkûmiyet Kararı Bulunan Kişinin Tutukevinden Ceza İnfaz Kurumundan ya da Gözetimi Altında Bulunduğu Görevlilerin Elinden Kaçması Gerektiği - İcra Ceza Mahkemesince Nafaka Yükümlülüğüne Uymamak Suçundan Tazyik Hapsi Cezası Verilen ve Hakkında Yakalama Çıkartılan Sanığın Yakalandıktan Sonra Kolluk Görevlilerinin Gözetimindeyken Kaçması Şeklinde Gerçekleşen Eylemi Hükümlünün Kaçması Suçunu Oluşturduğu - Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Hükümler İçeren Basit Yargılama Usulünün Hükme Bağlanmış Dosyalarda Uygulanmasını Engellendiği - Basit Yargılama Usulü Yönünden Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmesi Nedeniyle Temyiz Davasına Konu Dosyalarda Lehe Hükümler İçeren Ceza Muhakemesi Kanunu İlgili Maddesinin Uygulanması İmkanının Doğduğundan Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALMASI (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ BABANIN ÖLMÜŞ OLMASI VEYA BAKMA GÜCÜNÜN OLMAMASI ÜZERİNE BİR ÜST ZÜMREDE YERALAN DEDEDEN DE NAFAKA İSTENEBİLECEĞİ (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN ÇALIŞMA GÜCÜNÜ KAYBETMİŞ OLMASI (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN ÇALIŞMAMASI (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN DURUMUNUN KÖTÜLEŞMEMESİ (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN GELİR DURUMU (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN GELİRİ İLE ORANTILI OLACAK ŞEKİLDE HAKKANİYET İLKESİ DE GÖZETİLEREK TAKDİR EDİLMESİ GEREKİR (1)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN KUSURU (3)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN KUSURU ARANMAZ (3)

 • NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN KUSURUNUN ARANMAMASI (3)

 • NAFAKADAN FERAGAT EDİLMESİ SEBEBİYLE YOKSULLUK NAFAKASI İSTENEMEYECEĞİ (1)

 • NAFAKADAN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT İSTEMİ - İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Borçlu Gecikmeden Doğan Zararları Karşılamak Üzere Göstereceği Teminat Karşılığında Mahkemeden İhtiyati Tedbir Yoluyla İcra Veznesindeki Paranın Alacaklıya Verilmemesini İsteyebileceği - Dava Alacaklı Lehine Sonuçlanırsa İhtiyati Tedbir Kararının Kalkacağı - Dolayısıyla Alacaklının Alacağını Geç Almasından Doğan Zararları Gösterilen Teminattan Alınacağı - Mahkeme Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu - Kararının Dayandığı Gerekçenin Yerinde Olduğu - Talebin Usulüne Uygun İncelenip Karara Bağlandığı (1)

 • NAFAKALAR ALACAK DAVASIYLA VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN TEMYİZEN MURAFAA İCRASI SURETİYLE TETKİK İSTEMİ (1)

 • NAFAKALAR YÖNÜNDEN KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULMASI (1)

 • NAFAKALARIN DAVACI VE ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMADA YETERSİZ KALDIĞI (1)

 • NAFAKALARIN İNFAZI (1)

 • NAFAKALARIN TAHSİLİ İÇİN TAKİP BAŞLATILDIĞI İLERİ SÜRÜLEREK DAVACININ DAVALIYA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKALARIN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ KONUSUNDA BİR ANLAŞMA OLMADIĞI HALDE NAFAKANIN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • NAFAKALARIN YÜKSELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKANIN ARTIRILMASI (14)

 • NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVASI (3)

 • NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVASININ AÇILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN ARTIRILAN NAFAKA MİKTARININ BOŞANMA DAVASI SÜRESİNCE TAYİN EDİLMİŞ OLAN NAFAKA İLE TAHSİLDE TEKERRÜR TEŞKİL ETMEYECEĞİ (1)

 • NAFAKANIN ARTIRILMASI İSTEMİNDE DAVA TAKİP YETKİSİ - Nafaka Artırılması Talep Edilen, Tarafların Müşterek Çocuklarından Birinin Dava Tarihinde 18 Yaşını Doldurmuş Olduğu - Davacı (anne), Reşit Olan Çocuk Adına Velayeten İştirak Nafakasının Arttırılmasını İsteyemeyeceği - Mahkemece, Reşit Olan Çocuğun Üniversite Sınavına Hazırlanmakta Olduğu ve Babasının Maddi Desteğine İhtiyacı Bulunduğu Tespit Edilmiş İse de Kendisi Yeni Bir Dava Açarak Yardım Nafakası Talebinde Bulunabileceği - Dava Tarihinde Ergin Olan Çocuk Açısından Annenin Davayı Takip Yetkisi Bulunmadığı - Mahkemece Bu Husus Resen Göz Önünde Bulundurularak Ergin Çocuk Açısından Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması Usul ve Yasaya Aykırı Olup Kanun Yararına Temyiz İsteminin Kabulü Gerektiği (1)

 • NAFAKANIN ARTIRILMASI TALEBİ (1)

 • NAFAKANIN ARTIRIM ORANI (1)

 • NAFAKANIN ARTIRIMI İSTEMİ - Davalının Süresinde Cevap Dilekçesi Sunmadığı - Delillerini Bildirmediği ve Tanık Deliline Dayanmadığı Halde Bir Tanığının Dinlenildiği - Davalının Davacının Mal Varlığı Araştırmasına İlişkin Talebinin Süresinde Yapılmaması Sebebiyle Reddedildiği - Bu Nedenle Davalının Davacının Gelirlerinin Gereği Gibi Araştırılmadığına Yönelik İstinaf Talebinin Yerinde Olmadığı - Mahkemece Üfe Oranı Üzerinde Artırıma Gidildiği - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği Günün Ekonomik Koşulları Çocuğun Yaşı ve İhtiyaçları Nafakanın Belirlendiği Tarih İle Bu Davanın Açıldığı Tarih Arasında Geçen Süre Nazara Alındığında Hakkaniyet İlkesi Gereğince Davalının İstinaf Talebinin Artırılan Nafaka Miktarı Yönünden Kabulü Gerektiği (1)

 • NAFAKANIN ARTTIRILDIĞINA İLİŞKİN MAHKEME İLAMI BULUNMAMASI (1)

 • NAFAKANIN ARTTIRILIP AZALTILMASI (1)

 • NAFAKANIN ARTTIRILMASI (26)

 • NAFAKANIN ARTTIRILMASI DAVASI (7)

 • NAFAKANIN ARTTIRILMASI DAVASINDA HARÇ MİKTARI (1)

 • NAFAKANIN ARTTIRILMASI İÇİN YA TARAFLARIN MALİ DURUMLARININ DEĞİŞMESİ VEYA HAKKANİYETİN BUNU ZORUNLU KILMASI GEREKİR (1)

 • NAFAKANIN ARTTIRILMASI İSTEMİ (1)

 • NAFAKANIN ARTTIRILMASI İSTEMİ - Hakimin İştirak Nafakasının Tayin ve Takdir Ederken Çocuğun Yaşını Cinsiyetini Öğrenim Durumunu Bakım ve Sağlık Durumlarını Kısaca Çocuğun İhtiyaçlarını ve Yine Ana ve Babanın Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Ödeme Güçlerini ve Tarafların Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişi Sayısını da Gözönünde Bulundurması Gerektiği - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği Günün Ekonomik Koşulları Çocuğun Yaşı ve İhtiyaçları Nafakanın Belirlendiği Tarih İle Bu Davanın Açıldığı Tarih Arasında Geçen Süre Nazara Alındığında Mahkemece Takdir Edilen Artırım Miktarının Yerinde Olduğu (1)

 • NAFAKANIN ARTTIRILMASI TALEBİ (4)

 • NAFAKANIN ARTTIRIMI DAVASI (3)

 • NAFAKANIN AZALTILMASI TALEBİ (2)

 • NAFAKANIN BAŞLANGICI (4)

 • NAFAKANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ (4)

 • NAFAKANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ İLE İLGİLİ OLAN BOZMADA YOKSULLUK NAFAKASININ DÜŞÜRÜLMESİ VE GEÇERLİLİK TARİHİNİN DE BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞME TARİHİ YERİNE KARARIN KESİNLEŞME TARİHİ OLARAK GÖSTERİLMESİ (1)

 • NAFAKANIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR (1)

 • NAFAKANIN BİRİKMESİ HALİNDE DAHİ HACZEDİLEMEMESİ (1)

 • NAFAKANIN BOŞANMA ÖNCESİ HAYAT ŞARTLARINI SAĞLAYABİLMESİ (1)

 • NAFAKANIN DA TAKİBE KONULDUĞUNU ÖDEDİĞİ MİKTAR DIŞINDA KALAN BEDEL İÇİN TAKİBİN DURDURULMASINI İSTEMİ (1)

 • NAFAKANIN DEĞİŞEN DURUMLARA UYARLANMASI (1)

 • NAFAKANIN EKSİLTİLMESİ (1)

 • NAFAKANIN GELECEK YILLAR İÇİN BELİRLENMESİ (2)

 • NAFAKANIN HACZİ (1)

 • NAFAKANIN HAKİMİN TAKDİRİNE BAĞLI OLMASI (5)

 • NAFAKANIN HAKKANİYETE UYGUN ARTITILMASI GEREĞİ (1)

 • NAFAKANIN HAKKANİYETE UYGUN ARTTIRILMASI GEREĞİ (1)

 • NAFAKANIN HAKKANİYETE UYGUN MİKTARDA ARTTIRILMASI (3)

 • NAFAKANIN HAKKANİYETE UYGUN OLARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - Dava Konusu Olayda İhlâl Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Dikkate Alındığında Davalı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminatın Az Olduğu - Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminatın Takdiri Gerektiği (1)

 • NAFAKANIN HAKKANİYETE UYGUN TAKDİRİ (2)

 • NAFAKANIN İNDİRİLMESİ (6)

 • NAFAKANIN İSTEĞE BAĞLI OLMAMASI (2)

 • NAFAKANIN KALDIRILMA TARİHİNİN KARARDA GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • NAFAKANIN KALDIRILMASI (7)

 • NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI (10)

 • NAFAKANIN KALDIRILMASI İÇİN AYRI BİR DAVA AÇILMASINA GEREK OLMAMASI (1)

 • NAFAKANIN KALDIRILMASI İSTEMİ (2)

 • NAFAKANIN KALDIRILMASI İSTEMİNDE ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE KABUL EDİLEN NAFAKANIN SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK VE İYİNİYET İLKELERİ GEREĞİNCE MAHKEMECE KALDIRILAMAYACAĞI - Kadının Boşanma Kararının Kesinleşmesi Sonrasında Çalışmaya Başlayarak Asgari Ücret Miktarı Üzerinde Bir Geliri Olduğunun Saptanmış Olduğu - Kadının Tarafların Anlaşmalı Olarak Boşandıkları Tarih ve Öncesinde de Çalıştığı - Bu Duruma Karşın Erkeğin Sırf Boşanmayı Sağlayabilmek İçin Taraflar Arasındaki Protokol Doğrultusunda Yoksulluk Nafakası Ödemeyi Kabul Etmesine Rağmen Aradan Geçen Çok Kısa Süre İçerisinde Eldeki Davanın Açılmış Olduğu - Nafakanın Kaldırılması Talebin İyiniyet ve Sözleşmeye Bağlılık İlkeleri İle Bağdaşmayacağı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • NAFAKANIN KALDIRILMASI TALEBİ (2)

 • NAFAKANIN KALDIRILMASININ ŞARTLARI (2)

 • NAFAKANIN KARŞILANIP KARŞILANMAYACAĞININ ARAŞTIRILMASI (1)

 • NAFAKANIN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKMASI (2)

 • NAFAKANIN MAHİYETİNİN BELİRTİLMEMESİ (1)

 • NAFAKANIN MUACCEL HALE GELMESİ (1)

 • NAFAKANIN MUAYYEN BİR ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE BELİRLENMESİ (1)

 • NAFAKANIN NİTELİĞİ (6)

 • NAFAKANIN NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLE EKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİM İLE ÜFE ARTIŞ ORANLARI NAZARA ALINDIĞINDA TAKDİR EDİLEN MİKTAR ÇOK OLUP HAKKANİYET İLKESİNE UYGUN OLMADIĞI (1)

 • NAFAKANIN ORTADAN KALMASI (1)

 • NAFAKANIN ÖDENME BİÇİMİ (1)

 • NAFAKANIN ÖDENME ŞEKLİ (1)

 • NAFAKANIN ÖLÇÜSÜ (1)

 • NAFAKANIN SONA ERMESİ (2)

 • NAFAKANIN TAHAKKUK ETMEMİŞ OLMASI (1)

 • NAFAKANIN TAKDİR EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE YOKSULLUK NAFAKASI TÜİKİN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMALI VE BÖYLECE TARAFLAR ARASINDA ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGE KORUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NAFAKANIN TAKDİR EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE YOKSULLUK NAFAKASI TÜİKİN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMASI VE BÖYLECE TARAFLAR ARASINDA ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGENİN KORUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NAFAKANIN TAKDİR EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE YOKSULLUK NAFAKASININ TÜİKİN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMASI VE BÖYLECE TARAFLAR ARASINDA ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGENİN KORUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NAFAKANIN TENKİSİ (1)

 • NAFAKANIN TESBİTİ (1)

 • NAFAKANIN TÜİKİN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMASI SURETİYLE DENGENİN YENİDEN SAĞLANMASI GEREKİRKEN YANILGILI DEĞERLENDİRME SONUCU YÜKSEK ORANDA NAFAKA ARTIŞINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • NAFAKANIN TÜİK'İN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMASI SURETİYLE DENGENİN YENİDEN SAĞLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NAFAKANIN TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİ (1)

 • NAFAKANIN TÜRK PARASI CİNSİNDEN VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • NAFAKANIN TÜRK PARASI OLARAK ÖDENMESİ (1)

 • NAFAKANIN ÜFE ORANINDA ARTIRILMASI (1)

 • NAFAKANIN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ (2)

 • NAFAKANIN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ (1)

 • NAFAKANIN YABANCI PARA ÜZERİNDEN ÖDENMESİ (1)

 • NAFAKANIN YABANCI PARAYLA ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA (1)

 • NAFAKANIN YENİDEN TAKDİRİ (1)

 • NAFAKANIN YETERSİZ KALDIĞINI İLERİ SÜREREK AYLIK İŞTİRAK NAFAKASININ YÜKSELTİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • NAFAKASI DAVASI (1)

 • NAFAKASI TALEBİ (1)

 • NAFAKASNIN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • NAFAKATALEBİ (1)

 • NAFAKA-TAZMİNAT DAVASI (1)

 • NAFAKAYA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • NAFAKAYA HÜKMEDİLEN TARİHTEKİ DURUMUNUN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI - Davalı Eşi Olan Davacıya Gücü Nispetinde Yeterli Maddi Katkıda Bulunmak ve Gerekirse Taşınmazlarını Nakite Dönüştürerek İhtiyaçları Karşılamak Zorunda Olduğu (1)

 • NAFAKAYA İLİŞKİN DAVADA GÖREV (1)

 • NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI (130)

 • NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYEN BORÇLUNUN ALACAKLININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE ÜÇ AYA KADAR TAZYİK HAPSİNE KARAR VERİLİR (1)

 • NAFAKAYA İLİŞKİN MAHKEME ARA KARARLARI (1)

 • NAFAKAYA İLİŞKİN TALEPLERİN İFLAS İDARESİNE YÖNELTİLMESİ (1)

 • NAFAKAYA İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞI İNCELEME GÖREVİ - Nafakaya İlişkin Uyuşmazlığı İnceleme Görevi Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Aittir. (1)

 • NAFAKAYA İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞI İNCELEMEKLE GÖREVLİ DAİRE - Uyuşmazlık ve Hüküm Nafakaya İlişkin Olup, İnceleme Görevi Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Aittir (1)

 • NAFAKAYA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME İLAMININ TENFİZİ (4)

 • NAFAKAYI KABUL (1)

 • NAFAKAYI TALEP HAKKI (1)

 • NAFİA FEN MEKTEBİ MEZUNU (1)

 • NAHİDE OPUZ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAHİT MOĞOLKOÇ, NECMİYE MAMÜK, TÜRKAN ÖZTÜRK VE ZEKİYE ÖZTÜRK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAHİYE MÜDÜRLERİNE HAKARET (1)

 • NAİF BAL BAŞVURUSU (2) (1)

 • NAİF ŞAŞMA BAŞVURUSU (1)

 • NAİP HAKİM TAYİNİ (1)

 • NAKAFA BORÇLUSU KOCANIN TASARRUF YETKSİNİN SINIRLANDIRILMASI - Bağ-Kur'dan Aldığı Yaşlılık Aylığını Doğrudan Diğer Eşin Almasına Karar Verilmesinde Bağ-Kur Yasası Yönünden Bir Engel Bulunmamaktadır - Davalı Eşin Düzenli ve Haczi Kabil Geliri Bulunmaktadır - Evlilik Birliğinin Nafakaya Hükmedilmek Suretiyle Korunması Mümkündür - Eş İçin Ağır Neticeler Doğuran Onu Kısıtlı Durumuna Sokan Bir Önleme Başvurulmamalıdır (1)

 • NAKAKA YÜKÜMLÜLERİ (1)

 • NAKÇİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAKDE ÇEVRİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ BEDELLERİNİN TAHSİLİ (2)

 • NAKDE DÖNÜŞEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN DOLAYI MASAYA KAYDINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • NAKDEN TAZMİN (2)

 • NAKDİ KEFALETİN YATIRILDIĞINA VE İADE EDİLDİĞİNE DAİR TÜM BELGE VE MAKBUZLARIN ASILLARININ YA DA ONAYLI SURETLERİNİN DOSYA İÇERİSİNE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NAKDİ KEFALETİN YATIRILDIĞINA VE İADE EDİLDİĞİNE DAİR TÜM BELGE VE MAKBUZLARIN ASILLARININ YA DA ONAYLI SURETLERİNİN DOSYA İÇERİSİNE ALINMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • NAKDİ KREDİYE DÖNÜŞEN GAYRINAKDİ KREDİ (1)

 • NAKDİ TAZMİNAT (6)

 • NAKDİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA KARŞIT ARGÜMANLARA ÖNEM VERİLMEMESİ VE İDDİALARA YÖNELİK GEREKLİ ARAŞTIRMA YAPILMAMASI NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDAKİ SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMESİ (4)

 • NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Askerlik Hizmetini Yaparken Uçaktan Paraşütle Atlayış Eğitimi Sırasında Hortuma Yakalanarak Yaralandığı - Uyuşmazlığın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • NAKDİ TAZMİNAT TALEBİ (3)

 • NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIĞIN ETKİSİ (1)

 • NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI (2)

 • NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDAN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLDÜĞÜ - Polis Memuruna Ödenen Tazminatın Rücuan Tahsilini İsteminde Zamanaşımı Def'inde Bulunulduğu - Zamanaşımı Def'inin Bir Hakkın İstenebilirliğini Önlediğinden Öncelikle ve Ön Sorun Olarak Çözümlenmesi Gerektiği - Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Anlaşılması Halinde İşin Esasına Girilmeden Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği (1)

 • NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI KANUNUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKDİ TAZMİNATIN KARAR TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK DEVLET MEMURU BRÜT AYLIĞININ YÜZ MAAŞ TUTARININ İŞ GÜCÜNE ENGEL BULUNAN HER GÜN İÇİN %1 ORANINDA HESAPLANARAK ÖDEME YAPILDIĞI (1)

 • NAKDÎ YEMEK VEYA YOL ÜCRETİNİN NİTELİĞİ DEĞİŞTİRİLMEDEN MİKTARININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI İSE İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK MAHİYETİNDE OLDUĞU VE DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN AÇIKÇA YAZILI ONAYININ GEREKTİĞİ (1)

 • NAKİL (2)

 • NAKİL ARACI (1)

 • NAKİL ARACINA EL KONULMAMASI (1)

 • NAKİL ARACININ KAÇAK EŞYANIN MİKTAR VE DEĞERİ İLE HACMİ İTİBARİYLE ARACIN TAŞIMA KAPASİTESİNİN AĞIRLIKLI BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURMADIĞI GÖZETİLMEKSİZİN ARACIN İADESİ YERİNE MÜSADERESİNE HÜKMOLUNMASI (1)

 • NAKİL ARACININ MÜSADERESİ (2)

 • NAKİL ARACININ ZORALIMI (1)

 • NAKİL AŞAMASINDA YETKİLİ MERCİİLERDEN İZİN ALINMAMASI (1)

 • NAKİL DIŞINDAKİ ESASLI DEĞİŞİKLİKLERİN SÖZLEŞME İLE SAKLI TUTULAMAMASI (1)

 • NAKİL HAKKI BULUNAN PERSONELİN KAMU KURUMUNA NAKLİNDE HESAPLANAN ÜCRETİ 15/04/2004 TARİHİNDE ALDIĞI ÜCRET ESAS ALINARAK BELİRLENDİĞİNDEN BU TARİHTEN SONRA TEKNİKER ÜCRETLERİNDE YAPILAN İYİLEŞTİRMELERİN NAKİL ESNASINDA DİKKATE ALINMASINA HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI (1)

 • NAKİL HAKKI KORUNAN PERSONEL OLMADIĞI ANLAŞILMAKTA OLUP DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA NAKİL HAKKI VERİLMESİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI (1)

 • NAKİL İŞLEMİ (1)

 • NAKİL İŞLEMİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİK OLARAK NİTELENDİRİLMESİ (1)

 • NAKİL İŞLEMİNİN FESİH NİTELİĞİNDE OLMADIĞI (1)

 • NAKİL İZNİ (1)

 • NAKİL MAAŞ İLMÜHABERİNİN BUNA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMESİ VE ÖDENMEYEN EK ÖDEMENİN İŞVERENDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKİL MASRAFLARININ ÖDENMESİ (1)

 • NAKİL SEBEBİNİN ORTADAN KALKMASI (1)

 • NAKİL SIRASINDA EMTİANIN HASARLANMASI (1)

 • NAKİL SIRASINDA MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN YASAYA UYGUN DÜZENLENMEDİĞİ 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE ALAMADIĞI PARASAL HAKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKİL TALEBİNDE BULUNMA YETKİSİ (1)

 • NAKİL TARİHİNE GÖRE İKRAMİYELERİN VE EK ÖDEMELERİN YENİDEN HESAPLANARAK MAAŞ İLMÜHABERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ TALEBİNİN DAVALI KURUM TARAFINDAN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • NAKİL VASITASI NİTELİĞİ (1)

 • NAKİL YETKİSİ (1)

 • NAKİL YETKİSİNİN BULUNMASI HALİNDE DAHİ DEĞİŞİKLİK YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILAMAYACAĞI (1)

 • NAKİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ KEYFİLİK VE NESNELLİK AÇISINDAN DENETİME TABİ TUTULMASI GEREKİR (1)

 • NAKİLDE KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ (1)

 • NAKİLLE İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI (1)

 • NAKİT AVANS ÇEKİM ÜCRETİNİN İADESİ TALEBİNİN REDDİ - Bankalar Tarafından Tüketici Kredilerinden Zorunlu Herhangi Bir Masraf veya Gidere İlişkin Bulunmayan, Bir Başka Anlatımla Karşılıksız Olarak Yapılan Kesintilerin İade Edilmesi Gerektiği - Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Nakit Avans ve Hızlı Para Çekilmesi Halinde Uygulanan Avans Çekim Komisyonu, Bu Nitelikte Bir Ücret Değildir - Bankanın Atm Cihazlarında Her Zaman Belli Tutarda Bir Nakit Para Bulundurması ve Ne Zaman Kullanılacağını Bilmediği Bu Meblağın Faizinden Yararlanmaktan Vazgeçmesinin Karşılığıdır (1)

 • NAKİT AVANS ÜCRETİ TAZMİN TALEBİ - Kredi Kartına "Nakit Avans Ücreti" Adı Altında Dosya Masrafı Kesintisinin Yapıldığı - Bankalar Tarafından Tüketici Kredilerinden Zorunlu Herhangi Bir Masraf veya Gidere İlişkin Bulunmayan, Bir Başka Anlatımla Karşılıksız Olarak Yapılan Kesintilerin İade Edilmesi Gerektiği Mer'i Hukukumuzda da Yerini Almıştır - Son Ödeme Tarihli Hesap Ekstresinde Yapılan Kesintinin Nakit Avans Ücreti Olarak Yer Alması Karşısında Mahkemece Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptaline Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • NAKİT İŞLEM ÜCRETİ VE NAKİT AVANS ÇEKİM KOMİSYONUNUN İADESİ İSTEMİ - Bankalar Tarafından Tüketici Kredilerinden Herhangi Bir Zorunlu Masraf ve Gidere İlişkin Bulunmayan Kesintilerin İade Edilmesi Gerektiği - Ancak Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Nakit Avans Çekilmesi Halinde Uygulanan Nakit Avans Çekim Komisyonu, Bu Nitelikte Bir Ücret Olmadığı - Tüketicinin Nakde İhtiyaç Duyduğunda Bankaya Gidip Tüketici Kredisi İmzalamadan, Emek ve Mesai Harcamadan, Herhangi Bir Merasime Gerek Kalmadan Kolaylıkla Bu Krediye Ulaşabildiği - Bankanın Kart Kullanıcısına Atm'lerden 24 Saat Kredi Kullanma Olanağı Sağladığı - Bu Hizmetin Bankanın Atm Cihazlarında Her Zaman Belli Tutarda Bir Nakit Para Bulundurması ve Ne Zaman Kullanılacağını Bilmediği Bu Meblağın Faizinden Yararlanmaktan Vazgeçmesinin Karşılığı Olduğu - Ücret Alınması Mümkün Olan Ürün ve Hizmet Sınıflandırması Listesinde Kredi Kartları İle İlgili Olarak Nakit Avans Çekim Ücreti Alınabileceğinin Belirtildiği - Ödenen Nakit İşlem Ücreti ve Nakit Avans Çekim Komisyonunun İadesine İlişkin İsteminin Reddi Gerektiği (1)

 • NAKİT OLARAK TAHSİL EDİLEN KAN BEDELLERİNİ UHDESİNDE TUTUP KREDİ KARTINDAN ÇEKİM YAPARAK ÖDEME YAPTIĞI (1)

 • NAKİT PARANIN KOCANIN İSTEĞİ ÜZERİNE DAHA FAZLA FAİZ GETİRECEĞİNDEN BAHİSLE KOCANIN HESABINA AKTARILDIĞI VE İADE EDİLMEDİĞİ (1)

 • NAKİT TEMİNAT KARŞILIĞINDA MAL VARLIĞI ÜZERİNDEKİ İHTİYATİ HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ - Borçlunun, Para veya Mahkemece Kabul Edilecek Rehin veya Esham Yahut Tahvilat Depo Etmek veya Taşınmaz Rehin Yahut Muteber Bir Banka Kefaleti Göstermek Şartı İle İhtiyati Haczin Kaldırılmasını Mahkemeden İsteyebileceği - Takibe Başlandıktan Sonra Bu Yetkinin İcra Mahkemesine Geçtiği - Uygulamada İhtiyati Hacizlerin Kaldırılması İçin İhtiyati Haciz Kararında Belirtilen Borç Miktarı Kadar Teminat Alınmasının Yeterli Olduğu - İhtiyati Haciz Kararında Belirtilen Alacak Miktarının Teminat Gösterilmesi Şartıyla İhtiyati Haczin Kaldırılmasının İstenebileceği - İhtiyati Haciz Kararında Belirtilen Borç Miktarı Kadar Nakit Para Yatırılması veya Kesin ve Süresiz Banka Teminat Mektubunun Sunulması Halinde İhtiyati Hacizlerin Kaldırılmasına, Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Dair Karar Verilebileceği (1)

 • NAKİT TEMİNATIN İSTİRDADI TALEBİ (1)

 • NAKİT VE GAYRİNAKİT ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE KISMİ İTİRAZIN HAKSIZ OLDUĞU (1)

 • NAKİT VE KREDİLER KARŞILIĞINDA FAİZ GELİRİ (1)

 • NAKLE ESAS DÜZENLENEN MAAŞ NAKİL İLMUHABERİNDE GÖSTERİLEMEYEN TAZMİNATLARIN EKLENMESİ SURETİ İLE MAAŞ NAKİL İLMUHABERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ (1)

 • NAKLE ESAS DÜZENLENEN MAAŞ NAKİL İLMUHABERİNDE GÖSTERİLEMEYEN TAZMİNATLARIN EKLENMESİ SURETİ İLE YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ (1)

 • NAKLE ESAS DÜZENLENEN MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNDE GÖSTERİLEMEYEN TAZMİNATLARIN EKLENMESİ SURETİ İLE MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ VE DAVA KONUSU HATALI İŞLEM NEDENİ İLE UĞRADIĞI TÜM ZARARLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (2)

 • NAKLE ESAS DÜZENLENEN MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN HATALI OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE DAVA KONUSU HATALI İŞLEM NEDENİ İLE UĞRADIĞI TÜM ZARARLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKLE TABİ TUTULMAK SURETİYLE ZORUNLU OLARAK HUKUKİ STATÜNÜN DEĞİŞMESİ (1)

 • NAKLEDİLDİĞİ TARİH İLE YENİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLER ARASINDA ÜCRETİN NEYE GÖRE ÖDENDİĞİ (1)

 • NAKLEDİLEN EMVALİN ORMANDA DEVRİK DÜŞÜKTEN TEMİN EDİLMESİ (1)

 • NAKLEDİLEN PERSONELE BANKACILIK TAZMİNATI VE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ (1)

 • NAKLEDİLEN PERSONELİN FARK ÜCRET ALACAĞI TALEBİ (1)

 • NAKLEDİLEN TUVENAN MALZEME MİKTARININ FAZLA BULUNMASI (1)

 • NAKLEN ATAMA (13)

 • NAKLEN ATAMA İŞLEMİ SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜM (1)

 • NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (7)

 • NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ GEREĞİ GİBİ UYGULANMAMASI NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ GEREĞİ GİBİ UYGULANMAMASI NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (2)

 • NAKLEN ATAMA VE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME (1)

 • NAKLEN ATAMA YETKİSİ (1)

 • NAKLEN ATAMADAN DOLAYI GÖREV YOLLUĞU (1)

 • NAKLEN ATAMAYA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • NAKLEN ATANANLARIN YOLLUĞU (2)

 • NAKLEN ATANMA (5)

 • NAKLEN ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAKLEN ATANMA İŞLEMİ (2)

 • NAKLEN ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ (4)

 • NAKLEN ATANMA NEDENİYLE TAZMİNAT (1)

 • NAKLEN ATANMA NEDENİYLE YOLLUK ÖDEME (1)

 • NAKLEN ATANMA TALEBİNDE BULUNMA (2)

 • NAKLEN ATANMA TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • NAKLEN ATANMADA YOLLUK ÖDENMESİ (2)

 • NAKLEN ATANMALARINDA YETKİ (1)

 • NAKLEN ATANMASI İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAKLEN ATANMASININ YAPILMASINA DAİR İŞVEREN TASARRUFUNUN İPTALİNİN GEREKİP GEREKMEYECEĞİ (1)

 • NAKLEN TAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • NAKLEN TAYİN İŞLEMİ (1)

 • NAKLEN TAYİN NEDENİYLE HARCIRAH ALACAĞI (1)

 • NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMALARIN DURDURULMASI (1)

 • NAKLEN VE AÇIKTAN PERSONEL ATAMALARIN DURDURULMASI (1)

 • NAKLEN YAYIN ALACAKLARINA UYGULANAN HACİZ İŞLEMİ (1)

 • NAKLEN YAYIN HAKKINDAN DOĞAN ALACAK (1)

 • NAKLİ KABUL ETMEYİP İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLU OLACAĞI (1)

 • NAKLİ VE BERTARAF İŞİNİN DEVREDİLMESİ NEDENİYLE TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN DAMGA VERGİSİNİN EKSİK TAHSİL EDİLDİĞİ GEREKÇESİ İLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • NAKLİ ZORUNLU KILAN OBJEKTİF NEDENLER (1)

 • NAKLİAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİ (1)

 • NAKLİN ESASLI DEĞİŞİKLİK OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • NAKLİN YAPILDIĞI YILDA ALMIŞ OLDUĞU ÜCRET YERİNE DAHA DÜŞÜK BİR ÜCRETİN YAZILMASI SURETİYLE ANILAN FORMUN EKSİK VE HATALI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT ABONMAN SİGORTA POLİÇESİI - Bu Poliçe Sorumluluk Sigortası Değil Mal Sigortasıdır - Üçüncü Kişilerin Mallarına Yönelik Bir Teminat İçermez (1)

 • NAKLİYAT ABONMAN SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI (1)

 • NAKLİYAT ABONMAN SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİ UYARINCA ÖDENEN BEDELİN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RUCUAN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RUCÜEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI OLARAK DAVACI SİGORTA ŞİRKETİNİN DAVA DIŞI SİGORTALISINA ÖDEDİĞİ HASAR TAZMİNATININ DAVALIDAN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (2)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİNDE DAVANIN KABULÜNÜN HÜKÜM KESİNLEŞİNCEYE KADAR YAPILABİLECEĞİ - Davanın, Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat İstemi Olduğu - Mahkece, Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Ancak Davalı Tarafından Öncesinde Davanın Kabul Edildiği - Uyuşmazlığın Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri Nitelikte Olduğu - Davanın Kabulünün, Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yapılabileceği - Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Yapıldığı Anda Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Davalının Davayı Kabule İlişkin Dilekçesinin, Kanun Gereğince Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu - Mahkemece Davalının Davayı Kabul Beyanına İlişkin Bir Hükmün Verilmesi Gerektiği (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNATIN TAHSİLİ AMACIYLA GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI SİGORTA RÜCU İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI SİGORTACININ TAŞIYICIDAN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI SİGORTALININ UĞRADIĞI ZARARIN TAŞIYAN DAVALIDAN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA POLİÇESİNE İSTİNADEN SİGORTA ŞİRKETİNİN TAŞIYICIDAN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCÜEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT EMTİA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ UYARINCA SİGORTALISINA ÖDEME YAPAN DAVACI SİGORTACININ KUSURLU SÜRÜCÜYE RÜCU EDEREK ÖDEDİĞİ BEDELİN DAVALIDAN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • NAKLİYAT MUHARASI SAYILMAYAN ZARARDAN SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLU OLMAMASI (1)

 • NAKLİYAT POLİÇESİ (1)

 • NAKLİYAT POLİÇESİ KAPSAMINDA OLUŞAN HASAR (2)

 • NAKLİYAT RİZİKOLARINA KARŞI SİGORTALANAN EMTİANIN ARAÇLA TAŞINMASI SIRASINDA HASARLANMASI (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ (8)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RUCU DAVASI (2)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RUCUEN TAZMİNAT (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI ALACAĞIN RUCUEN TAHSİLİ (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RUCUEN TAZMİNAT TALEBİ (2)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT (2)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (2)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ (10)

 • NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİYLE SİGORTALANAN EMTİALARDA MEYDANA GELEN HASAR NEDENİYLE RUCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİ (1)

 • NAKLİYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • NAKLİYAT SİGORTACISININ RÜCU TALEBİ (2)

 • NAKLİYAT SİGORTASI (3)

 • NAKLİYE BEDELİ NEDENİYLE ALACAKLI OLDUKLARINI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK İÇİN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • NAKLİYE BEDELİNİN FİYATA DAHİL OLMADIĞI İDDİASI (1)

 • NAKLİYE BEDELLERİNİN ÖDETİLMESİ (1)

 • NAKLİYE BELGELERİ OLAN ARAÇ İLE BELGEDE YAZAN ŞÖFÖRÜN DIŞINDAKİ BAŞKA ŞÖFÖR İLE TAŞIMA YAPILMASININ KORSAN TAŞIMACILIK OLMADIĞI - Araç İle Ticari Taşımacılık Yapılabileceğini Gösterir Belgenin Mevcut Olduğu - Her Ne Kadar Söz Konusu Belgede İsmi Geçen Şoför İle Araç İçerisinde Bulunan Şoförün Aynı Olmasa da Durumun İşlemlerin Dayanağı Olan Kanun Maddesini İhlal Eden Bir Yönü Bulunmadığı (1)

 • NAKLİYE BİRİM FİYATI ÜZERİNDEN NAKLİYE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ (1)

 • NAKLİYE BİRİM FİYATINA YÜKLEME VE BOŞALTMANIN DAHİL OLMAMASI (1)

 • NAKLİYE EDİLECEK MALLARIN YÜKLENDİĞİ GEMİNİN YOLA ÇIKIŞ TARİHİNİN DAVALI YA DA GÖNDERİCİ TARAFINDAN MÜVEKKİLİNE HİÇ YA DA GEREĞİ GİBİ BİLDİRİLMEDİĞİ (1)

 • NAKLİYE HİZMETİ İŞİNİ YAPTIRDIĞI (1)

 • NAKLİYE İŞİ YAPTIĞI ANCAK BEDELİ ALAMADIĞI BU ALACAĞI İÇİN ALEYHİNE BAŞLATTIKLARI TAKİBE HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ OLARAK İTİRAZ ETMESİ DURUMU (1)

 • NAKLİYE MASRAFLARININ TALEBİ (1)

 • NAKLİYE MESAFE TUTANAĞI (1)

 • NAKLİYE SİGORTASI POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANAN ZARAR (2)

 • NAKLİYE SÖZLEŞMESİ (1)

 • NAKLİYE TEZKERESİ (1)

 • NAKLİYE TEZKERESİ DÜZENLENMEMESİ (1)

 • NAKLİYE TEZKERESİNİ DEĞİŞTİRMEDEN NAKLİYAT YAPANLAR (2)

 • NAKLİYE TEZKERESİNİ YENİLENMESİ (1)

 • NAKLİYE TEZKERESİNİN BULUNMAMASI (1)

 • NAKLİYE TEZKERESİNİN SEVK İRSALİYESİ YERİNE GEÇMESİ (1)

 • NAKLİYE ÜCRETİ (1)

 • NAKLİYE ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAKLİYE VE YÜKLEME GİDERİNİN TAHSİLİ TALEBİ (3)

 • NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTASI (2)

 • NAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE MÜKELLEFİYET KAYDI (1)

 • NAKLİYELİ EMVALİN MAMUL OLARAK TAŞINMASI (1)

 • NAKTE ÇEVRİLEN TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ VE DAVALININ UHDESİNDE BULUNAN TEMİNAT MEKTUPLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NALBANT/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAM I MÜSTEAR TALEPLİ TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİNDE İSPAT - Borçlunun Kendi Yaptığı Tasarruflar İçin Dava Açılması Mümkün Olduğu Gibi Parasını Kendi Verdiği Ancak Muvazaalı Olarak Başkası Adına Tescil Edilen Mallar İçin de Dava Açılması Mümkündür - Bu Gibi Tasarruflar Nam I Müstear Olarak Adlandırılmaktadır - Nam I Müstear Somut Olaya Göre Bir Çeşit Muvazaa Olabileceğinden Her Türlü Delil İle İspat Edilebilir (1)

 • NAMA İFA (3)

 • NAMA İFA BEDELİ (1)

 • NAMA İFA BEDELİNİN TAHSİLİ (1)

 • NAMA İFA VE SATIŞA İZİN (1)

 • NAMA İFAYA İZİN (3)

 • NAMA İFAYA İZİN DAVASINDA TÜM MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • NAMA İFAYA İZİN DAVASIYLA İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN MASRAFLARIN İLGİLİ KURUMLARDAN SORULMASI (1)

 • NAMA İFAYA İZİN EKSİK KALAN İMALATLAR İÇİN YÜKLENİCİYE AİT İKİ ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILARAK MASRAFLARIN KARŞILANMASI İLE GECİKME KİRASI İSTEMİ (1)

 • NAMA İFAYA İZİN İSTEMİ (1)

 • NAMA İFAYA İZİNLE TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME GEREĞİNCE YÜKLENİCİYE İSABET EDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILARAK YÜKLENİCİNİN EKSİK BIRAKTIĞI İŞ VE İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI AMAÇLANMIŞTIR (1)

 • NAMA YAHUT EMRE YAZILI SENETİN HAMİLE YAZILI HALE GETİRİLMESİ (1)

 • NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ (1)

 • NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVİR ŞEKLİ (1)

 • NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ (3)

 • NAMA YAZILI KIYMETLİ EVRAK (1)

 • NAMA YAZILI OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKEN BONOLARIN EMRE YAZILI OLARAK DÜZENLENMESİ HALİNDE, NAMA YAZILI DÜZENLENMEMESİ NEDENİYLE GEÇERSİZLİK İDDİASININ, SENEDİ CİRO YOLUYLA DEVRALMIŞ İYİ NİYETLİ HAMİLE KARŞI İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ KONUSUNDA İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ - 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun İlgili Hükmünün “...Sözleşmeden Ayrı Olarak Kıymetli Evrak Niteliğinde Senet Düzenlenecekse, Bu Senet, Her Bir Taksit Ödemesi İçin Ayrı Ayrı Olacak Şekilde ve Sadece Nama Yazılı Olarak Düzenlenir. Aksi Takdirde, Kambiyo Senedi Geçersizdir." Şeklinde Olduğu - 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun İlgili Maddesinin “Tüketicinin Yapmış Olduğu İşlemler Nedeniyle Kıymetli Evrak Niteliğinde Sadece Nama Yazılı ve Her Bir Taksit Ödemesi İçin Ayrı Ayrı Olacak Şekilde Senet Düzenlenebilir. Bu Fıkra Hükümlerine Aykırı Olarak Düzenlenen Senetler Tüketici Yönünden Geçersizdir.” Şeklinde Olduğu - Bu Hüküm İle 4077 Sayılı Kanun'daki Düzenlemeden Farklı Olarak Tüketici Dışındaki Kişiler Yönüyle Senedin Geçerli Olduğunun Belirlendiği - İçtihat Aykırılığını Giderecek Şekilde Düzenleme Yapılmış Olduğundan İçtihatların Birleştirilmesine Yer Olmadığı (1)

 • NAMA YAZILI PAY SENETLERİ (1)

 • NAMA YAZILI PAY SENETLERİN DEVRİ İÇİN BİR TEMLİK BEYANI VEYA SENEDİN ARKASINDA TAM BİR CİRONUN YAPILMASI AYRICA SENET ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİN DEVİR VE TESLİMİ GEREKİR (1)

 • NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN HAMİLİNE YAZILI SENETLERLE DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • NAMA YAZILI SENET (1)

 • NAMI MÜSTEAR (3)

 • NAM-I MÜSTEAR (2)

 • NAM-I MÜSTEAR DAVASI (1)

 • NAMI MÜSTEAR İLE GİZLENMİŞ MUVAZAALI İŞLEMLER HAKKINDA İPTAL DAVALARI AÇILABİLİR (1)

 • NAMI MÜSTEAR İLE GİZLİ ŞAHIS ARASINDA SÖZLEŞME (1)

 • NAM-I MÜSTEAR YOLUYLA EDİNİLEN HİSSELERDEN DOĞAN RÜÇHAN HAKLARINI SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA İVAZSIZ OLARAK DEVRİNE İLİŞKİN TASARRUFLARIN İPTALİ (1)

 • NAMIK KEMAL ÖZMEN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAMIK SEVİNÇ – TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAMLI/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAMUS SAİKİYLE YENİ DOĞMUŞ ÇOCUĞU ÖLDÜRMEK (1)

 • NAMUS SEBEBİYLE ÖLDÜRME EYLEMİNİN KASTEN ÖLDÜRMENİN TÖRE SAİKİYLE İŞLENMESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN KIYAS YASAĞINA AYKIRI OLDUĞU - Sanığın Kızının Baba Evini Terk Ederek Öldürülenle Birlikte Yaşamaya Başladığı - Olay Günü Sanıklardan Birinin Maktüle Arkadan Bir El Ateş Ettiği Başının Arka Kısmından Yaralanan Maktülün Öldüğü - Sanıklar Hakkında Töre Saikiyle Öldürme Suçundan Hükümler Kurulduğu - Töre Saikiyle Öldürme Suçunda Öncelikle Mağdurun Toplumda Genel Olarak Benimsenmiş Olan Bir Davranış veya Yaşam Biçimine Aykırı Davranmış Olmasının Karşılığının Ölüm Olduğuna İnanılması Gerektiği - Kişilerin Sübjektif Namus Anlayışından Kaynaklanan Öldürme Fiillerinin Töre Saikiyle Öldürme Olarak Nitelendirilemeyeceği - Töre Saikiyle Öldürme Suçunun Uygulanma Alanını Genişletilmemesi Gerektiği - Sanığın Kendi Subjektif Değer Yargılarına Aykırı Davrandığı İçin Toplumsal Bir İstek Olmaksızın Maktule Yönelik Olarak Kasten Öldürme Suçunu İşlediği (1)

 • NARA ATARAK OLAY YARATMA EYLEMİ (1)

 • NARSAN PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (1)

 • NART/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • NAS’I IZRAR SUÇU (1)

 • NASI IZRAR (3)

 • NAS'I IZRAR (1)

 • NAS-I IZRAR (2)

 • NASI IZRAR SUÇU (16)

 • NAS'I IZRAR SUÇU (1)

 • NAS-I IZRAR SUÇU (4)

 • NASI IZRAR VE HAKARET SUÇU (1)

 • NAS-I IZRAR VE HAKARET SUÇU (1)

 • NAS-I IZRAR VE SÖVME SUÇU (1)

 • NASIP DÜZELTME İŞLEMLERİ (1)

 • NASRULLAH KURAN BAŞVURUSU (1)

 • NASRULLAH KURAN BAŞVURUSU (2) (1)

 • NATO ALT YAPI PROJELERİ İHALESİ (1)

 • NAVLUN (1)

 • NAVLUN ALACAĞINA YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ (1)

 • NAVLUN ALACAĞININ TAHSİLİ (1)

 • NAVLUN ALACAĞININ TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (1)

 • NAVLUN BEDELİ (3)

 • NAVLUN BEDELİNDEN MAHSUP EDİLEN TUTARIN TAHSİLİ (1)

 • NAVLUN BEDELİNİN HESAPLANMASI (1)

 • NAVLUN BEDELİNİN İADESİ TALEBİ (1)

 • NAVLUN BEDELİNİN TAHSİLİ AMACIYLA GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAVLUN BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİNE İTİRAZ (1)

 • NAVLUN FARKI OLUŞUP OLUŞMADIĞI (1)

 • NAVLUN PRİMİ VE GECİKME ZAMMI (1)

 • NAVLUN PRİMİ VE PERFORMANS PRİMİ (1)

 • NAVLUN PRİMİNİN YANLIŞ HESAPLANMASI (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN CARİ HESAP ALACAĞINA İLİŞKİN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİNDE YETKİ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARCA AKSİ KARARLAŞTIRILMAYIP MÜNHASIR YETKİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN MAHKEMENİN YETKİSİNE İTİRAZININ KABULÜ GEREKTİĞİ - Dava Navlun Sözleşmelerinden Kaynaklanan Cari Hesap Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemine İlişkin Olduğu – Davalının İtirazın İptali Davasında Sözleşme İle Kararlaştırılan Yer Mahkemesinin İstanbul Olduğunu Belirttiği - Davalının Yerleşim Yerinin Kocaeli Bulunduğunu İleri Sürerek Mahkemenin Yetkisine İtiraz Ettiği - Yetki Sözleşmesinde Taraflarca Aksi Kararlaştırılmadığından Dava Sadece Sözleşmeyle Belirlenen Bu Mahkemelerde Açıldığı - Davalının Mahkemenin Yetkisine İtirazının Kabulüne Karar Verilmesinde Sonucu İtibariyle İsabetsizlik Olmadığı (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİ (7)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE TAHKİM ŞARTI BULUNMASI (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANA YÜKLENEMEYECEK SEBEBİN SORUMLULUĞA ETKİSİ (3)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN HAPİS HAKKI (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE TEKNİK KUSUR VE YANGININ SORUMLULUĞA ETKİSİ (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE YERALAN TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİ OLMASI (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART TUTARININ TAHSİLİ (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN YAPILAN ÖDEMELERDEN DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (1)

 • NAVLUN ÜCRETİ (2)

 • NAVLUN ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NAVLUN ÜCRETİ VE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN TAŞIYICININ SORUMLULUĞU (1)

 • NAVLUN ÜCRETİNİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ (1)

 • NAVLUN ÜCRETİNİN TAHSİLİ (1)

 • NAVLUN ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEBİ (2)

 • NAVLUN ÜCRETİNİN TAHSİLİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ İLE TAKİBİN DEVAMI VE %40 İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • NAVLUN VE BEKLEME ÜCRETİNİN REESKONT FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • NAVLUN VE KONŞİMENTO BEDELLERİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNİNHAKSIZ İTİRAZ SONUCU DURDUĞU (1)

 • NAVLUNUN MUACCELİYETİ (1)

 • NAZI IZRAR SUÇU (3)

 • NAZIM İMAR PLANININ KABULÜNE YÖNELİK BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ (1)

 • NAZIM HİKMET’İN VATANDAŞLIĞI (1)

 • NAZIM İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ (2)

 • NAZIM İMAR PLANI (5)

 • NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (2)

 • NAZIM İMAR PLANI İÇİNDE BULUNAN TAŞINMAZ (2)

 • NAZIM İMAR PLANI ONAMA SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALAN (1)

 • NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ ASKI SÜRESİ İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU İTİRAZIN REDDİ DAVACIYA ASKI SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜ İZLEYEN 60 GÜNDEN SONRA TEBLİĞ EDİLMİŞ İSE DE ZIMNEN RET SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İDARE TARAFINDAN VERİLEN CEVABIN DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRMAYACAĞI - Davada Taşınmazın Bir Kısmının Otogar Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararıyla Onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun İptali İstenildiği - Dava Konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonun Belirtilen Tarihler Arasında Askıya Çıkarıldığı - Davacı Tarafından 27/02/2015 Tarihinde Plana İtiraz Edildiği - Askı Süresinin Son Gününü İzleyen 60 Gün İçerisinde Davalı İdare Tarafından Bir Cevap Verilmeyerek 28/04/2015 Tarihinde İtirazın Zımnen Reddedildiği - Bu Durumda İzleyen 60 Gün İçinde En Son 27/06/2015 Tarihinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirildikten Sonra 14/07/2015 Tarihli Dilekçe İle Görülmekte Olan Davanın Açıldığı - Davacının Askı Süresi İçinde Yapmış Olduğu İtirazın Reddine İlişkin İşlem Davacıya 22/05/2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği - Askı Süresinin Son Gününü İzleyen Günden İtibaren 60 Günlük Zımnen Ret Süresi Geçtikten Sonra İdare Tarafından Verilen Cevap Dava Açma Süresini Canlandırmayacağından Görülmekte Olan Davada Süre Aşımı Olduğu - Bakılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan Dava Konusu İşlemin İptaline İlişkin Temyize Konu İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı (1)

 • NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARININ İPTALİ (2)

 • NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • NAZIM İMAR PLANI YAPMA VE YAPTIRMA YETKİSİ (1)

 • NAZIM İMAR PLANINA AYKIRILIK (1)

 • NAZIM İMAR PLANINA İTİRAZIN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • NAZIM İMAR PLANINA UYGUN OLMA KOŞULU (1)

 • NAZIM İMAR PLANINDA ARAZİNİN GENEL KULLANIM KARARLARI BELİRLENEREK HİZMET EDECEK KENTSEL SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARININ NAZIM İMAR PLANI PLAN PAFTALARINA YANSITILARAK UYGULAMA İMAR PLANLARININ YÖNLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ - Davanın Revizyon Nazım İmar Planının ve Uygulama İmar Planının İptali İstemine İlişkin Olduğu - Olayda Dava Konusu Revizyon Nazım İmar Planına İlişkin Plan Paftalarının İncelenmesinden Plan Paftasında Gösterilmesi Gereken Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Plan Paftasında Gösterilmediği - İmar Mevzuatı Kapsamı Dışında Şematik Olarak Gösterildiği ve Hangi Donatının Nerede Olacağının Uygulama İmar Planına Bırakıldığı- Nazım İmar Planında Arazinin Genel Kullanım Kararlarını Belirlemesi Gerektiği - Bu Bağlamda Alana Hizmet Edecek Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Nazım İmar Planı Plan Paftalarına Yansıtılarak Uygulama İmar Planlarının Yönlendirilmesi Gerektiği - Dava Konusu Uygulama İmar Planının Dayanağı Revizyon Nazım İmar Planın Belirtilen Gerekçe İle Hukuka Aykırı Bulunarak İptaline Karar Verildiğinden Dayanağı Kalmayan Dava Konusu Uygulama İmar Planının İlgili Parsele İlişkin Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Uygulama İmar Planı ve Revizyon Nazım İmar Planın İptaline Karar Verilmesi Nedeniyle Davacının Plan Tadilat Talebinin Yargı Kararı Uyarınca Hazırlanacak Planlardan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • NAZIM İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (1)

 • NAZIM İMAR PLANINDA KAMU KONUT ALANI (1)

 • NAZIM İMAR PLANINDA REVİZYON YAPILMASI (1)

 • NAZIM İMAR PLANINDA TASDİK SINIRI İÇİNDEKİ BELEDİYE HİZMET ALANINDA BELEDİYE HİZMET BİNASI KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO KREŞ NİKAH SALONU YAPILABİLİR (1)

 • NAZIM İMAR PLANINDA VE BU PLANA DAVACILARIN YAPTIĞI İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI - Dava Konusu Nazım İmar Planında, Plan Yürürlüğe Girdikten Sadece 2 Yıl Sonra Çok Büyük Bir Kısmının Revizyonunun Yapılması İçin Meşru ve Kabul Edilebilir Gerekçelerin Bulunmadığı - Plan Açıklama Raporunda, Planın Yapılma Gerekçelerini ve Ana Hedeflerini Meşru Kılacak Analitik Çalışmaların Yapılmadığı - Planın Hazırlanma Sürecinde Plan Onama Sınırı İçinde Bulunan Alan İçin Detaylı ve Sağlıklı Nüfus ve İşgücü Projeksiyonu Yapılmamış Olmasının Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları İmar Mevzuatı ve Kamu Yararı Açılarından Gerekli ve Meşru Kılacak Gerekçelerin Tartışmaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açık ve Net Olarak Ortaya Konulmadığı - Planın Nicel ve Nitel Yöntemler Kullanılarak Elde Edilmiş Olan Tespit Analiz ve Sentez Çalışmalarına Dayandırılmadığı - Dava Konusu Planda 1/25000 Ölçekli Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı İle Arazi Kullanım Kararları ve Nüfus Kabulleri Açısından Bağlantıların Kurulmamış Olmasının Planların Kademeli Birlikteliği İlkesine Aykırı Olduğu - Planlama Sınırı İçinde Dsi Taşkın Görüşü Olmayan Kısımlara Yönelik Planlama Kararı Getirilmesinin İmar Mevzuatına Aykırı Olduğu - Dava Konusu İmar Planları İle Planlama Alanı Sınırı İçine Dahil Edilen Alanlara İlişkin Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Tarım Dışı Amaçla Kullanılması Kararı ve Kamu Yararı Kararının Dava Dosyasına Sunulmadığı - Alt Kademe Plan Olan Dava Konusu Revizyon Nazım İmar Planı Kararlarının, İlk Kademe Üst Ölçek Plan Çevre Düzeni Planı Kararları İle Çeliştiği - Dava Konusu Planın İmar Mevzuatı, Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uygun Olmadığı - Dava Konusu Nazım İmar Planında ve Bu Plana Davacıların Yaptığı İtirazın Reddine İlişkin Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı (1)

 • NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ (3)

 • NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NAZIM KIZMAZ VD. - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (1)

 • NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI (1)

 • NAZIM VE UYGULAMA PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (1)

 • NAZİF YAVUZ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAZİFE BAŞKAN BAŞVURUSU (1)

 • NAZİKER ONBAŞI VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • NAZMİ APAYDIN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAZMİ ERTUĞRUL/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NAZMİ TUĞAL/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NE BAŞVURANLARIN NE DE TEMSİLCİLERİNİN AĞIR CEZA MAHKEMELERİ ÖNÜNDE YAPILAN YARGILAMALARIN HERHANGİ BİRİNE KATILMALARINA İZİN VERİLMEDİĞİ (1)

 • NE BIS IN IDEM KURALI (1)

 • NE MİKTARDA RÜCU EDECEĞİNİN GENEL MAHKEMEDE BELİRLENMESİ (1)

 • Ne var ki, uygulamada HUMK'un 381.maddesinin son fıkrasının HMK'nin 294.maddesinin getirdiği imkândan faydalanarak bazı zorunlu nedenlerle sadece hükmün sonucu tutanağı geçirilip tefhim edilmekte, gerekçeli karar daha sonra yazılmaktadır. (1)

 • NEBİ KARATAŞ VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • NECAT KAYA BAŞVURUSU (1)

 • NECAT ÖZTEKİN-TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NECATİ EROL - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NECATİ TÜRKİSTANLI VE NURNİSA TÜRKİSTANLI BAŞVURUSU (1)

 • NECATİ YILMAZ V. - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NECDET BULUT/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NECİP KENDİRCİ VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NEDEN BİRLİĞİNİN BULUNMAMASI (1)

 • NEDEN İŞTEN ÇIKARILDIĞINI SORDUĞU VE DAHA SEN BEKLE SANA HİÇBİR HAK DAHİ VERMEYECEĞİZ SENİN ARKANDAN ELİMİZDE TUTANAK OLSUN DİYE NOTER KANALI İLE İHTARNAME ÇEKTİK DENİLDİĞİ (1)

 • NEDENE BAĞLI HUKUKSAL İŞLEM (1)

 • NEDENE DAYANMAYAN TEMYİZ İTİRAZLARININ VARLIĞI (1)

 • NEDENİ (1)

 • NEDENİ AÇIKLANMAKSIZIN SÖZLEŞMENİN GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE FESHEDİLDİĞİ (1)

 • NEDENİ KAYISI AĞAÇLARININ DAVALI TARAFINDAN SİGORTALANDIĞI 2009 YILI MART VE NİSAN AYLARINDA YAŞANAN DON OLAYI NEDENİYLE BAHÇESİNDEN ÜRÜN ALAMADIĞI (1)

 • NEDENLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENEN AYLARIN DIŞLANMASI GEREKİRKEN BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ YERİNDE OLMAYAN GEREKÇE İLE FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU BULUNAN AYLAR DIŞLANMAKSIZIN SONUCA GİDİLMESİ HATALIDIR (1)

 • NEDENSELLİK BAĞI (9)

 • NEDENSELLİK BAĞINDA SAPMA (1)

 • NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMAMASI (1)

 • NEDENSELLİK BAĞININ KESİLMESİ (1)

 • NEDENSELLİK BAĞLARININ ARAŞTIRILMASI (2)

 • NEDENSİZ EDİNİMDEN DOĞAN BORÇLAR (1)

 • NEDENSİZ YERE HAYVAN ÖLDÜRMEK (1)

 • NEDENSİZ ZENGİNLEŞME (1)

 • NEDENSİZ ZENGİNLEŞME SEBEBİYLE GECİKME FAİZİ YÜRÜTÜLMESİ (1)

 • NEDENSİZ ZENGİNLEŞMEDEN ALACAK DAVASI (1)

 • NEDİM MISIRLI - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NEFASET (1)

 • NEFASET FARKI (2)

 • NEFASET İNDİRİMİ (1)

 • NEGATİF NİTELİKLİ FERDİ KREDİ VE KREDİ KARTLARI KÜTÜĞÜNDE KAYDI BULUNMADIĞI BİLDİRİLMESİ (1)

 • NEHİR YATAĞI VE KUMLUK NİTELİĞİNDE OLAN TAŞINMAZ (1)

 • NEHİR YATAĞINDAN İZİNSİZ KUM VE ÇAKIL ALMAK (1)

 • NEHİR YATAĞININ DEĞİŞMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN TAŞINMAZ (1)

 • NEHRİN KENARINDA ÖNCEDEN YAPILAN SEDDELER BULUNMASI (1)

 • NEHYET GÜNAY VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NEJAT SAKAOĞLU BAŞVURUSU (1)

 • NEJDET VE PERİHAN ŞAHİN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NEJLA ÖZER VE MÜSLİM ÖZER BAŞVURUSU (1)

 • NEMA ALACAĞI (10)

 • NEMA ALACAĞINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ (2)

 • NEMA ALACAĞININ ÖDETİLMESİ (1)

 • NEMA ALACAĞININ YASAL FAİZİYLE TAHSİLİ (1)

 • NEMA GELİRİ ALACAĞI (1)

 • NEMA ÖDEMESİ (1)

 • NEMA TALEBİNİN ALACAK NİTELİĞİ (1)

 • NERİMAN ŞAN VE NİYAZİ ŞAN BAŞVURUSU (1)

 • NERMİN ASLAN BAŞVURUSU (1)

 • NESAFET EKSİKLİĞİ TUTARININ TESPİTİ (1)

 • NESAFET FARKI (1)

 • NESAFET FARKININ TESPİTİ (3)

 • NESAFET İLKELERİNE UYGUN MAKUL BİR MİKTAR OLARAK TAYİN VE TESPİTİ GEREKİRKEN, DAVACI LEHİNE BELİRLENEN ÖLÇÜTLERE UYMAYACAK MİKTARDA AZ MANEVİ TAZMİNATA HÜKMOLUNMASI (1)

 • NESBİ SAHİH OLMAYAN ÇOCUK (1)

 • NESEBE İLİŞKİN DAVALARIN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI (1)

 • NESEBE İTİRAZ (1)

 • NESEBİ RET (1)

 • NESEBİ SAHİH FÜRUU BULUNMAMA (4)

 • NESEBİ SAHİH OLMAYAN ÇOCUK (3)

 • NESEBİ SAHİH OLMAYAN HISIMLAR (1)

 • NESEBİN (SOYBAĞININ) REDDİ (1)

 • NESEBİN AF KANUNUNA GÖRE DÜZELTİLMESİ (4)

 • NESEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ SUÇU (1)

 • NESEBİN DÜZELTİLMESİ (2)

 • NESEBİN DÜZELTİLMESİ - Çocuk 3716 Sayılı Af Kanunu'na Göre Nüfusa Tescil Edildiği - Bu İşleme Karşı Tescil İşleminin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Medeni Kanun Hükümlerine Göre Olayın Öğrenilmesinden İtibaren Üç Ay İçinde İtiraz Edilebileceği (1)

 • NESEBİN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3)

 • NESEBİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ (2)

 • NESEBİN KANITLANMASI (1)

 • NESEBİN KAYDEN DÜZELTİLMESİ (1)

 • NESEBİN REDDİ (11)

 • NESEBİN REDDİ DAVASI (5)

 • NESEBİN REDDİ DAVASI AÇIP KAZANAN BABAYA KARŞI AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (1)

 • NESEBİN REDDİ KARARININ TEMYİZİ (1)

 • NESEBİN REDDİ VE BABALIK (1)

 • NESEBİN TASHİHİ (1)

 • NESEBİN TASHİHİNİN BUTLANI DAVASI (1)

 • NESEBİN TAYİNİ (1)

 • NESEP (2)

 • NESEP BAĞI (1)

 • NESEP DEĞİŞTİRMEK (1)

 • NESEP DEĞİŞTİRMEK SUÇU (2)

 • NESEP KARARININ İPTALİ (1)

 • NESİBE HARAN/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • NESRİN DEMİR VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • NEŞE GÜN VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NET AKTİF VERGİ TARHİYATI (1)

 • NET GELİR METODU (1)

 • NET GELİR ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI (11)

 • NET GELİRİ ESAS ALINMAK SURETİYLE DEĞERİNİN BELİRLENMESİ GEREKİR (2)

 • NET GELİRİN KAPİTALİZASYONU SURETİYLE BULUNAN DEĞER (1)

 • NET GELİRİN TESPİTİ (1)

 • NET KARIN HESAPLANMASI (1)

 • NET KURUM KAZANCI (1)

 • NET MAAŞ (2)

 • NET ÖDEMELERİN BRÜTLEŞTİRİLMESİ (1)

 • NET SATIŞ HASILATININ VE MATRAH FARKININ TESPİTİ (1)

 • NET TUTARLAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN 5510 SAYILI YASADAKİ KESİNTİNİN YAPILMAMASI (1)

 • NET ÜCRET (1)

 • NET YA DA BRÜT ÜCRETE GÖRE KIDEM TAZMİNATI - Hükmedilen Miktarın Net Mi Yoksa Brüt Mü Olduğunun Kararda Belirtilmediği - İnfazda Tereddüde Yol Açacağının Düşünülmemesinin Hatalı Olduğu (1)

 • NETİCE HÜSUNET VE HASAN HÜSUNET BAŞVURUSU (1)

 • NETİCE İLE HAREKET ARASINDAKİ İLLİYET BAĞI (1)

 • NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ (65)

 • NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU (1)

 • NETİCEİ TALEBİN ISLAHI (1)

 • NETİCENİN FAİL TARAFINDAN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLDUĞUNA DAİR BİR TESPİT BULUNMAMASI (1)

 • NETİCENİN ÖNGÖRÜLMESİ UNSURU (1)

 • NETİCESİ SEBEBİ İLE AĞIRLAŞMIŞ KASTEN YARALAMA (2)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN YARALAMA SUÇU YERİNE OLASI KASTLA YARALAMA SUÇU NEDENİYLE CEZA VERİLMESİ (1)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ İŞKENCE (2)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ KASTEN YARALAMA EYLEMİNİN BİLEŞİK SUÇU OLUŞTURAN CEBİR KAPSAMINDA BULUNMADIĞI VE YARALAMA EYLEMİNİN TCK'NIN 235/2-C MADDESİNE UNSUR OLARAK KATILAN CEBİR SUÇU KAPSAMINDA KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ KASTEN YARALAMA SUÇU (1)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ (1)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇA TEŞEBBÜSÜN OLANAKLI BULUNMAMASI (2)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARA TEŞEBBÜS (1)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA (367)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA - Adli Tıp Kriterleri Açısından Kemik Kırıklarının Hayat Fonksiyonlarına Etkisinin Hafif İla Ağır Derece Şeklinde Sınıflandırılması ve Kemik Kırığının Hayat Fonksiyonlarına Etkisine Göre Cezanın En Fazla 1/2 Oranında Artırılması Öngörüldüğü Dikkate Alınarak Cezanın Belirleneceği (1)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA EYLEMLERİNDE TEMEL CEZAYI BELİRLEYEN MADDENİN 86. MADDE OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU (3)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇUNDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (1)

 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ YARALAMA (1)

 • NETİCEYİ ÖNGÖREMEYEN FAİLİN SORUMLULUĞU (1)

 • NEUMEISTER/AVUSTURYA DAVASI (NO. 2) (1)

 • NEV'İ DEĞİŞİKLİĞİ YOLUYLA DEVİR (1)

 • NEVİ DEĞİŞTİRME (4)

 • NEVRUZ KOÇ/TÜRKİYE DAVASI (6)

 • NEVŞEHİR ÇEVRE YOLUNUN KUZEYİNDE VE KUZEYBATISINDA YER ALAN … İMAR PLANI PAFTASINDA BULUNAN ALANIN KONUT ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NEW YORK SÖZLEŞMESİ (1)

 • NEW-YORK SÖZLEŞMESİ (1)

 • NEZDİNDE ÇALIŞILAN ASIL VE ALT İŞVERENLER VE ÇALIŞMA DÖNEMLERİNİN ORGANİK BAĞ İŞYERİ DEVRİ BİRLİKTE İSTİHDAM GİBİ HUSUSLARIN BULUNUP BULUNMADIĞI İRDELENEREK TESPİTİ İLE HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • NEZİFE GÜNDÜZ-TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NEZİR ADIYAMAN - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NEZİR ADIYAMAN- TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NEZİR DEPREN BAŞVURUSU (1)

 • NEZİR KÜNKÜL/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • NISBİ BOŞANMA SEBEPLERİ (1)

 • NISBİ PEŞİN HARCIN TAMAMLATTIRILMASI (1)

 • NISIF HİSSE (2)

 • NITELIKLI CINSEL SALDIRI SUÇU (1)

 • NİGAR GÖZÜM-TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NİHAİ HÜKMÜN TEMYİZİ (1)

 • NİHAİ HÜKÜM (1)

 • NİHAİ HÜKÜM NİTELİĞİ (1)

 • NİHAİ HÜKÜM TESİSİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ (1)

 • NİHAİ KARAR (11)

 • NİHAİ KARAR İLE HÜKMÜN TEBLİĞİ ARASINDAKİ SÜRELERİN İŞLEMEMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI (1)

 • NİHAİ KARARDA TARAF GÖSTERİLMEYEN MALİK (1)

 • NİHAİ KARARDAN SONRA HAKİMİN REDDİ İSTEĞİ (1)

 • NİHAİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ALTI AYLIK BAŞVURU SÜRESİ (1)

 • NİHAİ KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ (1)

 • NİHAİ KARARLAR (2)

 • NİHAİ KARARLARA KARŞI TEMYİZ YOLU (1)

 • NİHAİ KARARLARININ TEMYİZEN İNCELENEREK BOZULMASI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NDA YER ALAN SEBEPLERDEN BİRİNİN VARLIĞI HÂLİNDE MÜMKÜN OLDUĞUNDAN USUL VE HUKUKA UYGUN OLAN KARAR HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN TEMYİZ NEDENLERİ KARARIN BOZULMASINI GEREKTİRECEK NİTELİKTE GÖRÜLMEDİĞİ - Davacının Emniyet Müdürlüğü Emrinde Belirtilen Sınıf Emniyet Müdürü Olduğu - Emniyet Müdürü Olan Davacı Tarafından Yıla Ait Performans Değerlendirme Puanının İyi Olarak Tespitine İlişkin İşlemin İptali İle ve Yoksun Kalınan Özlük Haklarının Yasal Faiziyle Birlikte Tarafına Ödenmesine Karar Verilmesi İstenildiği - İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarının Temyizen İncelenerek Bozulmasının İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar Başlıklı Maddesinde Yer Alan Sebeplerden Birinin Varlığı Hâlinde Mümkün Olduğu - Temyizen İncelenen Karar Usul ve Hukuka Uygun Olup Dilekçede İleri Sürülen Temyiz Nedenleri Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediği (1)

 • NİHAİ KULLANICIYA YÖNELİK PERAKENDE TARİFELERİNİ UZAK MESAFE TELEFON HİZMETİ İŞLETMECİLERİNE YÖNELİK TOPTAN TARİFELERİN ALTINDA BELİRLEMEK SURETİYLE HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASI (1)

 • NİHAİ TAPU KAYDI (1)

 • NİHAİ TÜKETİCELER NEZDİNDE İLTİBASA NEDEN OLMASI (1)

 • NİHAİ TÜKETİCİ OLAN KULLANICILARIN FATURALARA YANSITILAN KAYIP KAÇAK BEDELLERİN HANGİ MİKTARDA OLDUĞUNUN APAÇIK DENETLENEBİLMESİ VE HANGİ HİZMETİN KARŞILIĞINDA NE BEDEL ÖDEDİĞİNİ BİLMESİ ŞEFFAFLIK VE HUKUK DEVLETİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARINDANDIR (1)

 • NİHAL USLUKOL BAŞVURUSU (1)

 • NİHAT ADIYAMAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NİHAT AKBULAK BAŞVURUSU (1)

 • NİHAT DURMUŞ VE DURMUŞ OFSET GAZ. BAS. YAY. MAT. KÜL. VE SPOR ETK. VE TİC. LTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (1)

 • NİHAT EVREN TOPRAK BAŞVURUSU (1)

 • NİHAT ZEYBEKCİ BAŞVURUSU (1)

 • NİHAYET ARICI VE DİĞERLERİ (1)

 • NİKAH RESİMLERİNİN YANMASI VEYA KAYBOLMASI (1)

 • NİKAHIN FESHİ (1)

 • NİKAHSIZ BİRLEŞMEDEN DOĞAN ÇOCUKLARIN TESCİLİ (1)

 • NİKAHSIZ EŞİN DESTEKTEN YOKSUN KALMASI (2)

 • NİKAHSIZ EŞİN ÖLÜM SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • NİKAHSIZ YAŞANAN DÖNEM (2)

 • NİKAHTA BASKI VE TEHDİT (2)

 • NİKAHTAN ÖNCE KOCAYA YÖNELİK KADININ AİLESİNİN BASKI VE ŞİDDET EYLEMLERİNİN BOŞANMA DAVASINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI NİKAHTAN SONRA DA DAVALI KADIN VE AİLESİNDEN KAYNAKLANAN KUSURLU EYLEMLERİN KANITLANMADIĞI (1)

 • NİKOLOVA VE VELİCHKOVA/BULGARİSTAN DAVASI (1)

 • NİLÜFER BELEDİYESİ MECLİS KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • NİMET BACAKLILAR BAŞVURUSU (1)

 • NİMET-KÜLFET DENGESİ İLKESİ (1)

 • NİSAN MAYIS HAZİRAN AYI ÜCRETLERİNİN ÖDENMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK ÜCRET ALACAĞI İSTEMİ (1)

 • NİSBET ÖZDEMİR - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • NİSBET ÖZDEMİR/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • NİSBİ (MEVSUF-VASIFLI) MUVAZAA (1)

 • NİSBİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM (1)

 • NİSBİ AVUKATLIK ÜCRETİ (5)

 • NİSBİ AVUKUTLIK ÜCRETİ VE KISMİ RED YA DA KABUL (1)

 • NİSBİ BUTLAN (2)

 • NİSBİ BUTLANDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (12)

 • NİSBİ GEÇİT İHTİYACI VEYA GEÇİT YETERSİZLİĞİ (8)

 • NİSBİ GEÇİT ZARURETİ (1)

 • NİSBİ HARCA HÜKMEDİLMEMESİ (2)

 • NİSBİ HARCA TABİ DAVALAR (12)

 • NİSBİ HARCA TABİ OLAN DAVALARDA DAVA DİLEKÇESİNDE DEĞERİ GÖSTERİLEREK 1 SAYILI TARİFEDE YAZILI DEĞERLERE GÖRE PEŞİN HARÇ YATIRILMASI ZORUNLUDUR (1)

 • NİSBİ HARCA TABİ OLMAMA (1)

 • NİSBİ HARCA TABİ TAZMİNAT TALEBİ VE TALEPTE BULUNAN EŞE MEHİL TANINMASI (1)

 • NİSBİ HARCI (1)

 • NİSBİ HARCIN EKSİKLİĞİ - Verilen Kesin Süre İçerisinde Harç Tamamlanmadığı Takdirde Dosyanın İşlemden Kaldırılması - 3 Ay İçinde Davanın Yenilenmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verme Gereği (1)

 • NİSBİ HARCIN İKMAL (1)

 • NİSBİ HARCIN İKMAL ETTİRİLMESİ (7)

 • NİSBİ HARCIN İKMALİ (4)

 • NİSBİ HARCIN ONRADAN YATIRILMASI (1)

 • NİSBİ HARCIN TAMAMLATTIRILMASI (15)

 • NİSBİ HARÇ (22)

 • NİSBİ HARÇ ALINMAKSIZIN DAVANIN İKAMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ YASAL OLARAK OLANAKLI DEĞİLDİR (1)

 • NİSBİ HARÇ EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • NİSBİ HARÇ İKMALİ (2)

 • NİSBİ HARÇ NOKSANININ İKMAL ETTİRİLMESİ (1)

 • NİSBİ İDARİ PARA CEZASI (1)

 • NİSBİ İLAM HARCININ YATIRILMAMASI (1)

 • NİSBİ KARAR HARCI (2)

 • NİSBİ MUVAZAA (2)

 • NİSBİ MUVAZAADA MİRAS BIRAKAN GERÇEKTEN SÖZLEŞME YAPMAK VE TAPULU TAŞINMAZINI DEVRETMEK İSTEMEKTEDİR (3)

 • NİSBİ NİTELİKLİ AĞIR PARA CEZASI (1)

 • NİSBİ NİTELİKTEKİ AĞIR PARA CEZASI (1)

 • NİSBİ NİTELİKTEKİ PARA CEZASI (1)

 • NİSBİ ORANDA AVUKATLIK ÜCRETİ TAYİN VE TAKDİRİ (1)

 • NİSBİ PARA CEZASI (1)

 • NİSBİ TARİFEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ GEREKİRKEN DOĞRUDAN MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • NİSBİ VE MAKDU HARÇ (1)

 • NİSBİ VEKALET ÜCRETİ (27)

 • NİSBİ VEKALET ÜCRETİ YERİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ (1)

 • NİSBİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • NİSBİ VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMEMESİ (5)

 • NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN EKSİK HESAPLANMASI (1)

 • NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN TAKDİRİ (8)

 • NİSPETSİZLİĞİN MÜZAYAKADAN KAYNAKLANMASI (1)

 • NİSPİ (MEVSUF-VASIFLI) MUVAZAA (1)

 • NİSPİ AVUKATLIK PARASI (1)

 • NİSPİ AVUKATLIK ÜCRETİ (1)

 • NİSPİ AVUKATLIK ÜCRETİ TAKDİRİ (2)

 • NİSPİ AVUKATLIK ÜCRETİNİN MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNDEN AZ OLMASI OLANAKLI HALE GELMİŞTİR (1)

 • NİSPÎ AVUKATLIK ÜCRETİNİN MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNİN ALTINDA KALMASI DURUMUNDA HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİ TAKİP MİKTARINI GEÇEMEZ (1)

 • NİSPİ BUTLAN (2)

 • NİSPİ DAMGA VERGİSİ (1)

 • NİSPİ GEÇİT İHTİYACI YA DA GEÇİT YETERSİZLİĞİ (1)

 • NİSPİ HARCA BAĞLI TALEPLER (1)

 • NİSPİ HARCA TABİ DAVALAR (6)

 • NİSPİ HARCA TABİ DAVALARIN KABULÜNE İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZİ HALİNDE HÜKMEDİLEN KARARDA BELİRTİLEN NİSPİ KARAR VE İLAM HARCININ DÖRTTE BİRİ KADAR TEMYİZ KARAR HARCI ALINACAĞI (1)

 • NİSPİ HARCA TABİ DAVALARIN KABULÜNE İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZİ HALİNDE MAHKEMECE HÜKÜM ALTINA ALINAN MİKTAR ÜZERİNDEN HESAPLANACAK NİSPİ KARAR VE İLAM HARCININ DÖRTTE BİRİ TEMYİZ KARAR HARCI VE TEMYİZ BAŞVURU HARCI ALINMASI GEREKTİĞİ (2)

 • NİSPİ HARCA TABİ DAVALARIN KABULÜNE İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZİNDE MAHKEMECE HÜKÜM ALTINA ALINAN MİKTAR ÜZERİNDEN HESAPLANACAK NİSPİ KARAR VE İLAM HARCININ DÖRTTE BİRİ TEMYİZ KARAR HARCI VE TEMYİZ BAŞVURU HARCI ALINMASI GEREKLİDİR (1)

 • NİSPİ HARCA TABİ DAVANIN KABULÜNE KISMEN KABULÜNE İLİŞKİN KARARIN DAVACI TARAFINDAN TEMYİZİ HALİNDE MAKTU TEMYİZ İLAM HARCI VE TEMYİZ BAŞVURU HARCI ALINMALIDIR (1)

 • NİSPİ HARCA TABİ DAVANIN KABULÜNE KISMEN KABULÜNE İLİŞKİN KARARIN DAVALI TARAFINDAN TEMYİZİ HALİNDE MAHKEMECE HÜKÜM ALTINA ALINAN MİKTAR ÜZERİNDEN HESAPLANACAK NİSPİ KARAR HARCININ DÖRTTE BİRİ ORANINDAKİ TEMYİZ İLAM HARCI VE TEMYİZ BAŞVURU HARCI ALINMALIDIR (1)

 • NİSPİ HARCA TABİ DAVANIN TEMYİZİNDE İLAM HARCININ YATIRILMAMASI (1)

 • NİSPİ HARCA TABİ OLAN İŞLERDE KARAR VE İLAM HARCI (1)

 • NİSPİ HARCA TABİ OLMAYAN TALEPLER (1)

 • NİSPİ HARCIN ALINMASI GEREKEN HALER (1)

 • NİSPİ HARCIN ANCAK DAVALARDA ESAS HAKKINDA KARAR HÜKÜM VERİLMESİ HALİNDE ALINMASI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN, İTİRAZIN KALDIRILMASI VE ŞİKAYET İLE İLGİLİ KARARLARIN MAKTU HARCA TABİ OLDUĞU (1)

 • NİSPİ HARCIN MAKTU HARÇTAN AŞAĞI OLAMAYACAĞI (1)

 • NİSPİ HARCIN PEŞİN ALINMASI GEREĞİ (1)

 • NİSPİ HARCIN TAMAMLATTIRILMASI – Nispi Harç Tamamlattırılmadan Müteakip İşlemler Yapılamaz - Mahkemece, Talep Üzerinden Nispi Harcın İkmali İçin Süre Verilmesi Harç Noksanlığı Giderildiği Takdirde, Bu Talebin Esasının İncelenmesi ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesi, Harcın İkmal Edilmemesi Halinde İse İşlem Yapılması Gerekir (1)

 • NİSPİ HARCIN YATIRILMAMASI DURUMUNDA HÜKÜM VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • NİSPİ HARCLARDA ÖDEME ZAMANI (4)

 • NİSPİ HARÇ (14)

 • NİSPİ HARÇ VE YARGILAMA GİDERLERİ (1)

 • NİSPİ HARÇ TAYİN EDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • NİSPİ HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ (2)

 • NİSPİ HARÇ YATIRILMADAN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • NİSPİ HARÇ YATIRILMAMASI SEBEBİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI GEREKİR (1)

 • NİSPİ HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI (6)

 • NİSPİ İDARİ PARA CEZASI (3)

 • NİSPİ İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİREN KABAHATLERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ (2)

 • NİSPİ KARAR HARCI (1)

 • NİSPİ KARAR HARCININ PEŞİN ÖDENMESİ GEREKEN BÖLÜMÜ İLE MAKTU HARCA TABİ DAVALAR İÇİN BU HARÇLAR TAMAMLANMADAN DAVANIN ESASINA GİRİLEMEYECEĞİ (1)

 • NİSPİ KARAR VE İLAM HARCI (3)

 • NİSPİ KARAR VE İLAM HARCINA TABİ DAVALARDA DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN PEŞİN NİSPİ İLAM HARCININ ALINMASI ZORUNLUDUR (1)

 • NİSPİ KARAR VE İLAM HARCINA TABİ DAVALARDA DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN PEŞİN NİSPİ İLAM HARCININ ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU (3)

 • NİSPİ KARAR VE İLAM HARCINA TABİ DAVALARDA ISLAH İLE DAVA DEĞERİNİN ARTTIRILMASI HALİNDE ARTAN DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN KARAR VE İLAM HARCININ TAMAMLANMASI GEREKİR (1)

 • NİSPİ KARAR VE İLAM HARCINA TABİ DAVALARDA ISLAH İLE DAVA DEĞERİNİN ARTTIRILMASI HALİNDE ARTAN DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN KARAR VE İLAM HARCININ TAMAMLANMASI GEREKTİĞİ (12)

 • NİSPİ METOD (1)

 • NİSPİ METODA GÖRE SATIŞ TARİHİ İTİBARİYLE SATILANIN AYIPSIZ VE AYIPLI DEĞERLERİ ARASINDAKİ ORANIN SATIŞ BEDELİNE YANSIMA MİKTARI BELİRLENMEKTEDİR (1)

 • NİSPİ MUVAZAA (2)

 • NİSPİ MUVAZAADA MİRAS BIRAKAN GERÇEKTEN SÖZLEŞME YAPMAK VE TAPULU TAŞINMAZINI DEVRETMEK İSTEMEKTEDİR (4)

 • NİSPİ ORANDA DAMGA VERGİSİ (1)

 • NİSPİ PARA CEZASI (1)

 • NİSPİ PARA CEZASINDA MİSLİ ARTIRMA (1)

 • NİSPİ PARA CEZASININ ARTIRILAMAYACAĞI İLKESİ (1)

 • NİSPİ PARA CEZASININ MİSLİ ARTIRMAYA TABİ OLMAMASI (1)

 • NİSPİ PARA CEZASININ TAYİNİ (1)

 • NİSPİ PEŞİN HARCI TAMAMLAMASI İÇİN DAVACIYA SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • NİSPİ PEŞİN HARCIN TAMAMLATTIRILMASI (5)

 • NİSPİ TEMYİZ HARCI (2)

 • NİSPİ TEMYİZ HARCI YATIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • NİSPİ VEKALET (1)

 • NİSPİ VEKALET ÜCRETİ (9)

 • NİSPİ VEKALET ÜCRETİ - Takibe Konu Alacak Miktarı Hacizli Malların Değerinden Daha Az Olduğundan Davalılar Yararına Bu Miktar Üzerinden Hesap Edilecek Nispi Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Davalılar Yararına Eksik Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu (1)

 • NİSPİ VEKALET ÜCRETİ TAYİN VE TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • NİSPİ VEKALET ÜCRETİ YERİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKEN HALLER (3)

 • NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • NİSPİ VEKALET ÜCRETİNİN HÜKMEDİLEN MAKTU VEKALET ÜCRETİNİN YARISINDAN AZ OLMAYACAĞI (1)

 • NİSPİ VEKALET ÜCRETİNİN TAKDİRİ GEREKTİĞİ (1)

 • NİŞAN (1)

 • NİŞAN ALIŞVERİŞİ SIRASINDA KADININ BASENLERİ NEDENİ İLE ELEŞTİRİLMESİNİN SONUCU MANEVİ TAZMİNATIN YASAL KOŞULLARININ OLUŞTUĞU - Davacı İle Davalı Aileleriyle Birlikte Nişan Öncesinde Alışverişe Çıktıkları, Alışveriş Sonrasında Davalının Davacının Fiziksel Yapısından Rahatsızlık Duyduğuna Dair Mesajlar Gönderdiği - Davalının Nişan Töreni Öncesinde Davacının Basenlerini Kontrol Edilmesine İzin Vermemesi Halinde Nişanın Yapılmayacağının Söylediği - Davalının İsteği Üzerine Bir Sonraki Gün Kuaförde Davalı İle Davalının Kardeşinin Davacının Basenlerini Kontrol Ettiği - Bu Olayların Etkisinde Kalan Davacının Aynı Gün Nişanı Bozmak Zorunda Kaldığı – Davalının Davranışlarının Davacıyı Küçük Düşürücü, Kişilik Haklarına Zarar Verici Nitelikte Bulunduğu - Davacının Üzüntü Duymasına Eden Olduğu - Davalının Davacıya Yönelik Eylemleri Sonucu Manevi Tazminatın Yasal Koşullarının Oluştuğu - Sebepsiz Zenginleşme Teşkil Etmeyecek, Hakkaniyete Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • NİŞAN BOZMADAN DOĞAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NİŞAN BOZULMASI NEDENİ İLE ZİYNET VE NİŞAN HEDİYELERİNİN AYNEN YA DA BEDELİNİN TAHSİLİ İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • NİŞAN BOZULMASI NEDENİYLE DAVALI TARAFA TAKILAN ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ İSTEMİ (1)

 • NİŞAN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT MANEVİ TAZMİNAT VE EŞYALARIN İADESİ OLMAZSA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NİŞAN BOZULMASINDAN KAYNAKLANAN ALACAK VE TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NİŞAN DOLAYISIYLA VERİLEN HEDİYE OLAĞAN BİR HEDİYE İSE GERİ İSTENEMEYECEĞİ (1)

 • NİŞAN HEDİYELERİNİN AYNEN İADESİ (2)

 • NİŞAN HEDİYELERİNİN AYNEN VEYA BEDELİNİN TAHSİLİ (2)

 • NİŞAN HEDİYELERİNİN GERİ VERİLMESİ (1)

 • NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ (9)

 • NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ İSTEMİ (2)

 • NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI - Nişanın Sona Ermesinden Doğan Dava Hakları, Sona Ermenin Üzerinden Bir Yıl Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı - Davacı Tarafından Gönderilen İhtarname İle Davacı Tanığının Bildirdiği Tarihin Yaklaşık Olarak Örtüştüğü - Davanın Süresinde Açıldığı - Davaya Konu Alacak Açısından Bir Yıllık Zamanaşımının Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Henüz Dolmadığı - Esas Hakkında Yapılacak Yargılama Neticesinde Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ İSTEMİNE DAYALI ALACAK, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ - Tarafların Nişandan Sonra Düğün Yaparak Gayri Resmi Şekilde Uzun Süre Bir Arada Yaşadıklarının Anlaşıldığı - Nişanlılığa Dair Aile Hukuku Kapsamında Korunacak Bir Birliktelik Söz Konusu Olmadığı - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Haksız Fiil Olarak Nitelendirileceği - Taraflar Arasındaki İlişkinin Aile Hukuku Prensiplerine Göre Değil Borçlar Hukuku Kurallarına ve Özellikle de Haksız Fiile Dair Hükümlere Göre Değerlendirilmesi Gerektiği - Uyuşmazlık Çözümünün Haksız Fiile İlişkin Olduğu Gözetilerek, Bu Çerçevede Değerlendirme Yapılması ve Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Olarak Bakılması Gerekmektiği - Uyuşmazlığın Çözümünün Asliye Hukuk Mahkemelerinin Davaya Bakmaya Görevli Olması Nedeniyle Aile Mahkemesi Sıfatı İle Davaya Bakılmasına Karar Verilerek Yargılamaya Devam Edilip, Yazılı Şekilde Davanın Esası Hakkında Hüküm Tesisi Doğru Olmamış, Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • NİŞAN HEDİYESİ (1)

 • NİŞAN HEDİYESİ ALACAĞI DAVASINDA AKRABALARIN TANIK BEYANI - Aksine Ciddi ve İnandırıcı Delil ve Olaylar Bulunmadıkça Asıl Olan Tanıkların Gerçeği Söylemiş Olmalarıdır - Akrabalık veya Diğer Bir Yakınlık Başlı Başına Tanık Beyanını Değerden Düşürücü Bir Sebep Sayılamaz - Davalı Tanıklarının Olmamışı Olmuş Gibi İfade Ettiğini Kabule Yeterli Delil ve Olgu Yoktur - Mahkemece Hükme Dayanak Alınan Bilirkişi Raporunda Belirtilen Ziynetler İle Davalı Tanıklarının Davacının Alıp Gittiğini Beyan Ettikleri Ziynetler de Birbiri İle Örtüşmektedir (1)

 • NİŞAN HEDİYESİ OLARAK TAKILAN BİLEZİK CUMHURİYET ALTINI YEDİ ADET ÇEYREK ALTIN GİYİM EŞYASINDAN OLUŞAN HEDİYELERİN NİŞANIN BOZULDUĞU İDDİASIYLA AYNEN İADESİ OLMADIĞI TAKDİRDE BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NİŞAN MASRAFININ GERİ İSTENMESİ ANCAK BİR YIL İÇİNDE MÜMKÜNDÜR (1)

 • NİŞAN NİKÂH VE DÜĞÜNLER İÇİN ALTIN ALINDIĞI VE BEDELİNİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • NİŞAN SEBEBİYLE HEDİYE EDİLEN ZİYNET EŞYALARI VE HEDİYELERİN İADESİ İSTEMİNDE KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI - Gerekçeli Kararda, Ziynet Eşyalarının Bedeli Olarak 7.285,70 Tl'ye Karar Verildiği Halde, Kısa Kararda Bu Hususta 8.685,08 Tl'ye Karar Verildiği - Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkraları Arasında Çelişki Oluşturulduğu - Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olamayacağı - Temyiz Edilen Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmasının Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • NİŞAN SEBEBİYLE TAKILAN TAKILARI ALINAN HEDİYELERİ VE EVLİLİK HAZIRLIKLARI İÇİN BANKA HESABINA YATIRILAN PARAYI İADE ETMEDİĞİ (1)

 • NİŞAN YÜZÜĞÜ DIŞINDA KALAN TÜM ALTIN TAKI VE ZİYNET EŞYALARININ MUTAD DIŞI HEDİYE OLDUĞU (1)

 • NİŞANDA TAKILAN ZİYNETLER İLE NİŞANDA YAPTIĞI MASRAFLAR NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NİŞANDA VERİLEN HEDİYELERİN İADESİ (1)

 • NİŞANIN BOZULDUĞU TARİH (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI (15)

 • NİŞANIN BOZULMASI HALİNDE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ (35)

 • NİŞANIN BOZULMASI HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI İLE TAKILAN ALTINLARIN GERİ VERİLMEMESİ HALİNDE DÜĞÜNDE REZALET ÇIKARILACAĞININ SÖYLENMESİNİN TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU - Sanığın Oğlu İle Katılanın Kızı Arasındaki Nişanın Bozulduğu – Sanığın Karşı Tarafa Vermiş Oldukları Altınları İstediği - Verilmediği Taktirde Düğünlerinde Rezalet Çıkaracağını Söylediği - Sanığın Bu Sözlerinin Sair Tehdit Suçunu Oluşturduğu (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Nişanın Bozulması Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın, Kusurlu Olan Diğer Taraftan Manevi Tazminat Olarak Uygun Miktarda Bir Para Ödenmesini İsteyebileceği - Manevi Tazminatın, Haksız Bir Eylemin Yarattığı Üzüntünün, Duyulan Elem ve Acıların Giderilmesini Amaçlayan Bir Ödeme Olduğu - Manevi Zarar, Mal Varlığına Dokunmayan, Yaşam, Sağlık, Namus, Sır, Aile Mahremiyeti Gibi Mal Varlığı Harici Varlıklarda Meydana Gelen Azalma Olup, Bu Zararın Manevi Tazminatla Giderilmeye, Azaltılmaya Çalışıldığı (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE DAİRENİN 1/3 HİSSESİNİN DAVACI ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Nişanlılık Evlenme Dışında Bir Nedenden Dolayı Sona Ererse, Nişanlıların Birbirlerine Vermiş Oldukları, Alışılmışın Dışındaki Hediyeler Geri İstenebilir - Nişanın Bozulması Nedeniyle Mutad Dışı Hediyelerin Geri Alınmasına İlişkin Davalarda Kusur Aranmaz - Nişanın Bozulması Halinde Alışılmışın Dışındaki Hediyeler Aynen, Mevcut Değilse Mislen Geri Verilir - Karşılığı Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre, Geri İstenir - Hediyelerin Verildiği ve İade Edilmediği Hususu Her Türlü Delil İle İspat Edilebilir - Giymekle, Kullanılmakla Eskiyen ve Tüketilen (Elbise, Ayakkabı Vs. Gibi) Eşyaların İadesine Karar Verilemez - Gelinlik, Muhtelif Kumaş ve Giyim, Davetiye ve Bağış Dışındaki Maddi Tazminata Konu Masraf ve Eşyalar Davacının Zilyetliğinde Kalıp Davacı Tarafından Kullanılmakta Olduğundan Bunlar Yönünden Davacının Talebinin Reddi Gerekir (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE HEDİYELERİN İADESİ (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE HEDİYELERİN İADESİ VE TAZMİNAT DAVASI (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT (12)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİZ TAZMİNAT İSTEMİNDE BAŞLIK PARASININ HUKUKA VE GENEL AHLAKA AYKIRI OLDUĞU - Nişan ya da Evliliklerde Kayınpederin Gelinine Takı Takması ya da Para veya Hediye Vermesinin Yerel Gelenek ve Göreneklere Uygun Olduğu - Kızın Babasının Evlenmeye Razı Olmasının Karşılığı Olarak (Başlık) Adı Altında Mal veya Para Almasının Hukuka ve Genel Ahlak Kurallarına Aykırı Olduğu - Taraflar Arasındaki Nişan Akdinin Bozulduğu Sabit İse De, Nişanın Bozulmasından Dolayı Karşı Tarafın Kişilik Haklarının Zarara Uğradığının Usulünce İspat Edilememiş Olduğu - Mahkemece Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği - Dilekçeler ve Beyanlarında Davaya Konu Edilen Paranın Kadının Ailesine Başlık Parası Olarak Verdiğini İkrar Ettiği - Başlık Parasının Mahkemece ''Çeyiz Parası'' Olarak Değerlendirilerek Bu Miktarın da Hüküm Altına Alınmasının Doğru Görülmediği - Asıl Davada Kişilik Haklarının Zarara Uğradığı Usulünce İspat Edilemediğinden Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği - Karşı Davada İse Başlık Parası Olarak Kadının Ailesine Verildiği Sabit Olan Paranın İadesine Hükmedilemeyeceği (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (19)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İÇİN İSTEMDE BULUNAN NİŞANLININ KİŞİLİK DEĞERLERİNİN AĞIR BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMİŞ OLMASI GEREKİR (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MUTAD DIŞI HEDİYELERİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN DAVALARDA KUSUR ARANMAYACAĞI (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MUTAD DIŞI HEDİYELERİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN DAVALARDA KUSUR ARANMAZ (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE NİŞANDA TAKILAN VE DİLEKÇEDE BELİRTİLEN ALTINLARIN AYNEN İADESİ İSTEMİ (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİNDE TARAFLARIN BİRBİRLERİNE VERDİKLERİ ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ (TÜKETİLEBİLEN) ŞEYLER HARİÇ DİĞER EŞYALARIN GERİ İSTENEBİLECEĞİ - Nişanın Evlenme Dışında Bir Nedenden Dolayı Sona Ererse, Birbirlerine Vermiş Oldukları, Nişanlıların Alışılmışın Dışındaki Hediyeleri Geri İsteyeceği - Alışılmış (Mutad) Hediyelerden Kasıtın; Giymekle, Kullanmakla Eskiyen ve Tüketilen Eşyalar Olduğu - Kural Olarak Giymekle, Kullanılmakla Eskiyen ve Tüketilen (Elbise, Ayakkabı Vs. Gibi) Eşyaların İadesine Karar Verilemeyeceği - Nişan Kıyafetinin Kullanılmakla Giymekle, Kullanılmakla Eskiyen ve Tüketilen Eşya Olduğu - Bu Masraf ve Eşya Yönünden Maddi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI SEBEBİ İLE HEDİYELERİN İADESİ İSTEMİ - Giyilmekle, Kullanılmakla Eskiyen ve Tüketilen Eşya Kapsamında Nişan Elbisesi, Ayakkabı, Bayan Elbisesi ve Ev Eşyalarının da Bedelinin Tahsiline Karar Verildiği - Bu Tür Eşyaların Mutad Hediye Kapsamında Olduğu - İadesine veya Bedelinin Tahsiline Karar Verilmeyeceği - İnceleme Yapılarak Mutad Hediye Kapsamındaki Nişan Elbisesi, Ayakkabı, Bayan Elbisesi ve Özdilek Marka Ev Eşyaları Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI SEBEBİYLE DAVACININ KİŞİLİK HAKLARININ İHLALE UĞRADIĞI ÇEVRESİNDE İTİBARININ ZEDELENDİĞİ (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI VE EVLENME VAADİ İLE KIZLIĞININ BOZULMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NİŞANIN BOZULMASI YÖNÜNDEN KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF DİĞER TARAFTAN MANEVİ TAZMİNAT OLARAK UYGUN MİKTARDA BİR PARA ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLİR (1)

 • NİŞANIN BOZULMASINDA NİŞAN YÜZÜĞÜ DIŞINDA KALAN TAKILARIN MUTAD DIŞI HEDİYE SAYILARAK GERİ İSTENEBİLECEĞİ - Davaya Konu Edilen Ziynet Eşyalarından 2 Adet Bilezik İle 2 Adet Gerdanlık Setinin Nişanda Takıldığının Tanık Beyanları ve Bilirkişi Raporu İle Sabit Olduğu - Davalının da Kabulünde Olduğu - Bu Durumda İspat Yükünün Artık Söz Konusu Ziynet Eşyalarını Nişan Bozulduktan Sonra Davacı Tarafa İade Ettiğini İddia Eden Davalı Tarafta Olduğu - Mahkemece, İspat Yükü Ters Çevrilerek, Davacının Söz Konusu Ziynet Eşyalarını Almadığını İspat Edemediği Gerekçesiyle 2 Adet Bilezik ve 2 Adet Gerdanlık Seti Yönünden Davanın İspatlanamadığı Gerekçesiyle Reddi Kararının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • NİŞANIN BOZULMASINDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • NİŞANIN BOZULMASININ YENİDEN NASİP ÇIKMASINA ENGEL OLMAMASI (1)

 • NİŞANIN DAVALININ KUSURU NETİCESİ BOZULDUĞU (1)

 • NİŞANIN DUYURULMAMASI SEBEBİ İLE GEÇERLİ OLMAMASI HALİNDE UYUŞMAZLIĞA BAKMAYA GÖREVLİ MAHKEME - Uyuşmazlığın Nişanın Bozulması Nedenine Dayalı Olduğu - Davanın Esası Hakkında Karar Verildiği - Tarafların Gayri Resmi Şekilde Bir Araya Gelmiş Olduğu - Bu Durumda Nişandan ve Yasal Olarak Korunması Gereken Bir Birliktelikten Söz Edilmemeyeceği - Dosya Kapsamından Tarafların Nişanlanmadıklarının Anlaşıldığı - Taraflar Arasındaki İlişkinin Aile Hukuku Prensiplerine Göre Değil, Borçlar Hukuku Kurallarına, Özellikle de Haksız Eyleme İlişkin Hükümlere Göre Değerlendirilmesi Gerektiği - İstemin Nişana Dayalı Tazminat Talebi Olmayıp, Haksız Fiilden Kaynaklandığı - Dosyanın Görevli Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği (1)

 • NİŞANIN HAKSIZ BOZULMASI (1)

 • NİŞANIN HAKSIZ OLARAK BOZULMASI (3)

 • NİŞANIN HAKSIZ OLARAK BOZULMASI NEDENİYLE NİŞAN HEDİYELERİNİN AYNEN İADESİNİ OLMADIĞI TAKDİRDE BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • NİŞANIN HAKSIZ YERE BOZULMASI SEBEBİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • NİŞANIN SEBEP GÖSTERİLMEDEN BOZULMASI OLGUSUNUN, TEK BAŞINA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİ GEREKTİREN BİR HAKSIZ FİİLİN EYLEMİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ - Nişanın Bozulması İle Oluşan Doğal Üzüntü ve Menfaat İhlalinin Tazminat Bakımından Yeterli Görülmesi Halinde Tazminat Yaptırımı Tarafları Evlenme Akdi Yapmaya Yönelteceği - Bu Durumun Kişilerin Evlenme Sözleşmesine İlişkin İrade Serbestisini Ortadan Kaldırma Sonucunu Doğuracağı - Manevi Tamzinat Giderimi Yerine Kişinin Evlenme Akdine Yönelik İrade Özgürlüğüne Değer Atfetmenin Daha Doğru Olacağı - Davalının Sebep Göstermeden Nişanı Bozduğu - Davalının, Davacının Kişilik Haklarına Saldırırarak Doğal Üzüntüyü Aşan Şekilde Manevi Zarara (Objektif Zarar) Yol Açtığından Söz Edilemeyeceği - Bu İtibarla Manevi Tazminat Koşullarının Somut Olayda Bulunmadığı Gözetilerek Bu İstem Bakımından Red Kararı Verilmesi Gerektiği (1)

 • NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN DAVA HAKLARI, SONA ERMENİN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMEKLE ZAMANAŞIMINA UĞRAR - Davacı Tarafından Gönderilen İhtarname İle Davacı Tanığının Bildirdiği Tarihin Yaklaşık Olarak Örtüştüğü - Davanın Süresinde Açıldığı - Davaya Konu Alacak Açısından Bir Yıllık Zamanaşımının Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Henüz Dolmadığı - Esas Hakkında Yapılacak Yargılama Neticesinde Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Nişan Hedyelerinin İadesi İstemnde Zamanaşımı (1)

 • NİŞANLANMA (4)

 • NİŞANLANMAKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR (2)

 • NİŞANLANMANIN EVLENMEYE ZORLAMA DAVA HAKKI VERMEMESİ (1)

 • NİŞANLANMANIN EVLİLİKLE SONUÇLANIP SONUÇLANMADIĞI (1)

 • NİŞANLANMANIN TANIMI (142)

 • NİŞANLIĞININ EVLENME SONUCUNU DOĞURMAMASI (1)

 • NİŞANLILARIN BİRBİRLERİNE VEYA ANA VE BABANIN YA DA ONLAR GİBİ DAVRANANLARIN DİĞER NİŞANLIYA VERMİŞ OLDUKLARI ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ HEDİYELERİN VERENLER TARAFINDAN GERİ İSTENEBİLECEĞİ (1)

 • NİŞANLILIĞIN İSPATI (1)

 • NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN DAVA HAKKINDA ZAMANAŞIMI (1)

 • NİŞANLILIK (1)

 • NİŞANLILIK EVLENME DIŞINDAKİ BİR SEBEPLE SONA ERERSE NİŞANLILARIN BİRBİRLERİNE VEYA ANA VE BABANIN YA DA ONLAR GİBİ DAVRANANLARIN DİĞER NİŞANLIYA VERMİŞ OLDUKLARI ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ HEDİYELERİN VERENLER TARAFINDAN GERİ İSTENEBİLECEĞİ (1)

 • NİŞANLININ AÇTIĞI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (1)

 • NİŞANLININ MANEVİ TAZMİNAT TALEP HAKKININ OLMAMASI (1)

 • NİŞANLISINA MESAJ ATTIĞI İDDİASI İLE TELEFONA EL KOYMANIN YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU - Sanığın, Kız Arkadaşına Mesaj Attığını İddia Ettiği Mağduru Oyun Oynadığı Salondan “Dışarıda Konuşalım” Diyerek Dışarıya Çağırdığı - "Sen Benim Nişanlıma Niye Mesaj Atıyorsun” Diye Sorduğu - Mağdurun “Senin Nişanlın Kim Ben Kimseye Mesaj Atmadım” Demesi Üzerine “... Nolu Telefona Neden Mesaj Atıyorsun, Seni Bulacağımı Söylemiştim, Seni Şimdi Burada Geberteyim Mi? Seni Döveyim Mi?" Diyerek Mağdura Tokat Attıktan Sonra Cebinde Bulunan Telefonu Alıp Mesajları Kontrol Ettiği - "Sen Mesaj Atmadıysan Mesaj Atanı Bul Bana Getir, O Zamana Kadar Telefonun Bende Kalacak" Diyerek Mağdurun Yanından Ayrıldığı - Sanığın Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu (1)

 • NİTELİĞİ BAKIMINDAN YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUKA AYKIRI BİR SONUCU İFADE EDEN KARARLARIN KANUN YARARINA TEMYİZ OLUNABİLECEĞİ (2)

 • NİTELİĞİ İTİBARIYLE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ İÇİNDE SAYILAN TİCARİ DAVALARDAN OLMADIĞI (1)

 • NİTELİĞİ İTİBARİYLE BİR YILDAN AZ SÜREN MEVSİMLİK İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK İZNE HAK KAZANAMAYACAKLARI (1)

 • NİTELİĞİ İTİBARİYLE MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ (1)

 • NİTELİĞİNDE OLMASI (1)

 • NİTELİĞİNE UYGUN ÜRETİLMEYEN TARIM İLACI (1)

 • NİTELİK BAKIMINDA VAHİM OLMASI (2)

 • NİTELİK BAKIMINDAN ÖRGÜTLÜ SUÇ (1)

 • NİTELİK KAYBI NEDENİYLE DIŞARI ÇIKARILAN YERLER (3)

 • NİTELİK KAYBI NEDENİYLE DIŞLARI ÇIKARILAN YERLER (4)

 • NİTELİK KAYBI NEDENİYLE HAZİNE ADINA ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • NİTELİK KAYBI NEDENİYLE ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZ (6)

 • NİTELİK OLARAK AĞIRLIKLI İŞİN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN GÖREV TANIMLARI DEĞERLENDİRİLEREK BELİRLENMELİ VE BUNU SOMUT OLARAK ORTAYA KOYACAK BİR RAPOR ALINMALIDIR (1)

 • NİTELİK VE MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ DIŞINDA APLİKASYON ÖLÇÜ ÇİZİM VE HESAPLAMALARDAN KAYNAKLANAN YÜZÖLÇÜMÜ VE FENNÎ HATALARIN DÜZELTİLMESİ (1)

 • NİTELİKÇE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • NİTELİKLERİ BELİRTİLEN ZİYNET EŞYASI (1)

 • NİTELİKLERİNİ YİTİREN YERLERİN ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMASI (1)

 • NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRME VE YAĞMA SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRMEK (1)

 • NİTELİKLİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KIDEMLİ İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİ - Davacı 3,5 Yıl Kıdeme Sahip, Mikser Aracının Şoförü Olduğu - Davacının Yaptığı İş Dikkate Alındığında Asgari Ücretle Çalışması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ BİLİRKİŞİ RAPORU (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR (5)

 • NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (7)

 • NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA ÖZ DAYI SANIĞIN CİNSEL ORGANINI MAĞDURUN ANÜSÜNE SOKUP SOKMADIĞINA GÖRE CEZANIN DEĞİŞMESİ (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA TEŞEBBÜS (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN HİLE UNSURUNUN OLUŞUMUNA YETECEK NİTELİKTE SÜBUTA YETER DELİL BULUNMADIĞI (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARA RIZASI OLMADIĞI - Sanığın Tehditleri Sonucu Çocuk Olan Mağdurenin İlk Olaydan Sonra Sanıkla Bir Kaç Kez Tekrar Buluşmak Zorunda Kaldığı - Mağdurenin Ailesinin Kızlarının Namusu İle İlgili Hususta Hemen Şikayette Bulunmamasının Mağdurenin Sanığın Eylemlerine Rızası Olduğunu Göstermeyeceği (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI (7)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU (60)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU YERİNE BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZA VERİLMESİ (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUI (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN HÜKÜM KURULURKEN ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN ÖNCE UYGULANMASININ HATALI OLMASI (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN BİRDEN FAZLA İŞLENMESİ (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI TARİKAT KURMAK VE BAŞ MEVKİİNDE OLMAK (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL AMAÇLA KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇLARI (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (3)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI VE KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIDA İFSAD EDİLMİŞ RIZA (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIYA TEŞEBBÜS EYLEMİ (1)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIYA TEŞEBBÜS SUÇU (2)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIYA TEŞEBBÜS SUÇUNDA AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (2)

 • NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIYA TEŞEBBÜS SUÇUNUN UNSURLARI (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA EKSİK TEŞEBBÜS (2)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS ETMEK (2)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS SUÇU (2)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (31)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK - Sanığın Kayıt İşleri ile Uğraştığı Sırada Kendisinden Hastane Masrafları İstenince Daha Önceden Sosyal Güvencesi Olduğunu Bildiği Mağdur Adına Senet Vermesinde Suçun Unsurlarının Oluşmadığı (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK FİİLİNEİLİŞKİN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREVİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU - Sanığın Katılan ve Müştekileri Arayarak Kendisini Tv Çalışanı, Polis, Avukat, Doktor ve Banka Çalışanı Olarak Tanıttığı - Para Almak ve Zarara Uğratmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu İşlediği - Eylemlerinin Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Kapsamında Öngörülen Nitelikli Dolandırıcılık Fiiline İlişkin Delillerin Takdiri ve Değerlendirme Yetki ve Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINI OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞINA DAİR DELİLLERİ TAYİN VE TAKDİR GÖREVİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU (395)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU - Sanığın Banka Şubesine Kayınvalidesi Olan Sanık Ile Birlikte Giderek İlgiliyi Annesi Olarak Tanıtıp Annesinin Banka Cüzdanıyla Ölüm Aylığını Çektiklerini Beyan Ettiği - Banka Şubesine Müzekkere Yazılarak Annesine Ait Maaşın Hangi Tarihten İtibaren Çekildiği ve Belirtilen Tarihe Kadar Ne Kadar Ödeme Yapıldığı Sanığın Diğer Sanığın Eylemine Hangi Tarihten İtibaren İştirak Ettiği Tespit Edilip Suçtan Elde Olunan Haksız Menfaatin Belirlenmesinden Sonra Temel Cezanın Tayin Edilmesi Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU - Önceden Doğmuş Bir Borç İçin Hileli Davranışlarda Bulunulması Halinde, Zarar veya Borç Kandırıcı Nitelikte Davranışlar Sonucu Doğmayacağından Dolandırıcılık Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağı -her İki Kredi İçin Tek Bir İpotek Konulduğu - Sanıkların, Aynı Suç İşleme Kararıyla Kanun'un Aynı Hükmünü Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kez, Aynı Bankaya Karşı İhlal Ederek Haksız Menfaat Temin Etmiş Olmaları - Belirlenecek Olan Cezanın Zincirleme Suç Hükümleri Gereğince Arttırılması Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU - Suçun Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta Çalışanı Olarak Tanıtması Suretiyle İşlendiği – Nitelikli Dolandırıcılık Kapsamına Alındığı - Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Özel ve Bağımsız Bir Suç Tipi Olup Bünyesinde Hırsızlık ve Dolandırıcılık Gibi Birçok Suç Tipine Ait Tipik Eylemleri Barındırdığı (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU BAKIMINDAN GÖREVLİ MAHKEMENİN AĞIR CEZA MAHKEMESİ OLDUĞU (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNA İLİŞKİN DELİLLERİ DEĞERLENDİRME GÖREVİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU - Sanığın Kayıt Maliki Olan Şikayetçinin Kimlik Bilgilerine Göre Tamamen Sahte Olarak Düzenlenmiş Nüfus Kimlik Belgesi Üzerine Bir Başkasının Fotoğrafını Yapıştırdığı - Katılan Adına Sahte Olarak Düzenlenmiş Olan Nüfus Kimlik Belgesini Noterlikte İbraz Ederek Kendisi Tarafından Satış Yetkisini İçeren Vekaletname Düzenlettirdiği - Katılana Ait Aracı Mağdurun İşyerine Götürerek,Araç Malikinin Kendisine Aracın Satışı Konusunda Vekaletname Verdiğini Gerçeğe Aykırı Olarak Beyan Ettiği - Araç Satış Sözleşmesi İle Mağdura Sattığı - Eylemin Kamu Kurumu Olan Nüfus Müdürlüğünün Maddi Varlıklarından Sayılan Nüfus Cüzdanı Kullanılarak Gerçekleştirildiği - Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delilleri Takdir ve Değerlendirme Yetki ve Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (3)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA CEZANIN HAKSIZ MENFAATİN İKİ KATINDAN AZ OLAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE ADLİ PARA CEZASININ DOĞRUDAN HAKSIZ MENFAATİN İKİ KATI OLARAK BELİRLENMESİ SURETİYLE İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTURULMASI İSABETSİZDİR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA DOĞRUDAN ELDE EDİLEN HAKSIZ MENFAATİN İKİ KATI ESAS ALINMAK SURETİYLE UYGULAMA YAPILMASI SURETİYLE FAZLA CEZA TAYİNİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK - Sanığın Tüm Aşamalarda Suça Konu Çekin Sahte Çıktığını Öğrenmesi Üzerine Müştekiden Almış Olduğu Aracı İade Ettiğine Dair Savunmaları Bulunduğu - Müştekinin Zarar Giderilmesi Talebinin Olmadığına ve Sanıktan Şikayetinin Bulunmadığına İlişkin Talimat Mahkemesinde Alınan Beyanının Bulunduğu - Suça Konu Olay Nedeni İle Müştekinin Zararının Giderilip Giderilmediği, Giderilmiş İse Hangi Tarihte Giderildiği Hususlarının Araştırılması Gerektiği - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK - Sanığın, Katılana Hile İle İmzalattığı Sahte Senedin Kamu Kurumu Niteliğindeki İcra Müdürlüğü Aracılığıyla İcra Takibine Koyulmasını Sağladığı - Soruşturma Aşamasında Sanığın Parayı Ödeyeceğini Söylemesi Üzerine Katılanın Bunu Kabul Ettiği - Kovuşturma Aşamasında Katılanın Beyanı Alınıp Bu Kısmi Ödeme Nedeni İle Sanık Hakkında Üzerine Atılı Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Açısından Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmamasına Muvafakati Olup Olmadığının Sorulmadığı - Sanığın Zararı Gidermek Amacıyla Katılana Gerçekte Ne Kadar ve Hangi Tarihte Ödeme Yaptığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Kısmi Ödeme Varsa, Son Durum İtibariyle Katılanın Kısmi Ödemeye Rızasının Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME - Sanığın Müştekiyi Arayarak Kendisini Başkomiser Olarak Tanıttığı - Adınıza Hat Çıkartılmak Suretiyle Bankalardan Kredi Çekmek İçin Müracaatlar Söz Konusu Diyerek Bir Miktar Paranın Hesabına Yatırılmasını Sağladığı - Nitelikli Dolandırıcılık Fiiline İlişkin Delillerin Takdiri ve Değerlendirme Yetki ve Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME - Dolandırıcılık Suçunun Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesinin Nitelikli Dolandırıcılık Kapsamın Girdiği – Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Görevin Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Derhal Uygulanması Gerekmesi Karşısında; Atılı Nitelikli Dolandırıcılık Suçuna İlişkin Davaya Bakma, Delilleri Takdir Etme ve Tartışmasının Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Gireceği Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME - Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Düzenlenir - Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Derhal Uygulanması Gerekmesi Karşısında; Atılı Nitelikli Dolandırıcılık Suçuna İlişkin Davaya Bakma, Delilleri Takdir Etme ve Tartışmasının Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girer (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME - Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Düzenlendiği - Daha Önce Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suç Tipinin Anılan Düzenlemeyle Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Derhal Uygulanması Gerektiği - Atılı Nitelikli Dolandırıcılık Suçuna İlişkin Davaya Bakma Delilleri Takdir Etme ve Tartışması Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Gireceği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME - Sanığın, İnternet Sitesinde Satılık Araç İlanı Verdiğinin Anlaşılması Karşısında; Sanığın Eyleminin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışmanın Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu Gözetilmesi Gerektiği - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken Duruşmaya Devamla Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA HİLE (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SANIKTA BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KONULDUĞUNUN ANLAŞILMASI KARŞISINDA SUÇ TARİHİNDE İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA VEYA BU FİİLLE İLGİLİ OLARAK DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA RAPOR ALINMASI GEREKİR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA TEMEL CEZA BELİRLENİRKEN DOĞRUDAN HAKSIZ ELDE OLUNAN YARARIN İKİ KATININ ESAS ALINMASI SURETİYLE FAZLA ADLİ PARA CEZASI TAYİNİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN CEZALANDIRMA İSTEMİNDE SAHTE ÇEK VERİLMESİNİN BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU - Sanığın Keşide Yeri Gösterilmeyen Çalıntı Sahte Bir Çek Vermek Suretiyle Katılandan Mal Aldığı Somut Olayda, Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Çekin Suçta Araç Olarak Kullanılması Nedeniyle Eylemin Kanunda Yazılı Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN DAVA AÇILMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE BU SUÇTAN CEZA VERİLEMEYECEĞİ - Sanık Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık Eylemi Nedeniyle Açılmış Dava Bulunmadığı - Bu Katılanlara Yönelik Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ELDE EDİLEN MENFAATİN İKİ KATI KADAR ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİ (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HÜKÜM KURULURKEN HAPİS CEZASININ ALT SINIRDAN TAYİN OLUNMASINA KARŞILIK ADLİ PARA CEZASININ YASAL VE YETERLİ GEREKÇE GÖSTERİLMEKSİZİN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMAK SURETİYLE 30 GÜN OLARAK TAYİN EDİLMESİ HATALIDIR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN DELİLLERİ TAYİN VE TAKDİR GÖREVİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN DELİLLERİN TAKDİRİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞABİLMESİ İÇİN FAİLİN İSMEN SÖYLEMESE BİLE KİMDEN SÖZ EDİLDİĞİNİ KARŞI TARAFIN ANLAYACAĞI ŞEKİLDE MAKAMI VE UNVANI SÖYLEDİĞİ KAMU GÖREVLİLERİNİ TANIDIĞINI HATIRININ SAYILDIĞINI İŞİNİ YAPTIRACAĞINI SÖYLEYEREK MAĞDURU KANDIRMASI GEREKİR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞABİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞMADIĞI - Senetlerin Daha Önce Alınan Kredi Borcuna Teminat Olarak Verilmesi Nedeniyle Unsurları İtibariyle Suçun Oluşmadığı - Sanıklar Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN FAİLİN SİGORTA BEDELİNİ ALMAK ÜZERE ZARARIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ İLERİ SÜREREK BU BEDELİ SAHTE İŞLEM VE BELGELERLE ALMA YA DA ALMAYA KALKIŞMASININ GEREKTİĞİ (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞTUĞU - Sanığın Şirkete Ait Çeki Tek Başına Keşide Ettiği - Daha Sonra da Ödemeden Men Talimatı Vererek Haksız Menfaat Sağladığı - Sanığın Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu İşlediği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI İTİBARİYLE OLUŞMADIĞI (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA ŞİRKETİN İHALEYİ ALAMADIĞI DENETİM İMKANINI ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE HİLE VE KURUM ZARARININ BULUNMADIĞI GÖZETİLEREK SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI (2)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA DAVAYA KATILMA - Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Şikayetçi Bankanın Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunmadığı - Usulsüz Verilmesinden Dolayı Hukuken Geçersiz Olan Katılma Kararının Hükmü Temyiz Etme Yetkisi Vermeyeceği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA EKSİK ARAŞTIRMA - Çeklerin Bankaya İbrazında Doğrudan Sahte Olduklarının Anlaşılamadığı - Şüphe Üzerine Bu İşle İlgili Banka Görevlisinin Araştırması Sonucu Sahteliğinin Anlaşıldığı -Kriminal Rapora Göre de Her İki Çekin İğfal Kabiliyetinin Bulunduğunun Anlaşıldığı - Sanığın Çekleri Aldığını Beyan Ettiği Şahsın Dinlenilerek Çekleri Kendisinin Verip Vermediğinin Araştırılması Gerektiği - Eksik Araştırma İle Hüküm Kurulduğu (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDAN CEZALANDIRMA İŞLEMİNDE SUÇA KONU ÇEKİN İŞİN YAPILMASINDAN ÖNCE Mİ YOKSA SONRA MI ŞÜPHELİDEN ALINDIĞININ VEYA İŞ YAPIMINA BAŞLANMADAN ÖNCE İŞ SONUNDAKİ ÖDEMENİN ÇEK İLE YAPILACAĞI HUSUSUNDA BİR ANLAŞMANIN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSLARININ SORULMASI GEREKTİĞİ - Müştekinin İşyerine Alüminyum Doğrama, Panjur ve Otomatik Kapı İşleri Yaptıklarını, İşlerin Karşılığında Şirket Ortağı Olan Suça Konu Çeki Verdiğini, Çeki Ciro Ederek Başka Bir Firmaya Verdiklerini, Çekin Ödeme Günü Geldiğinde Çekin Ödenmediği - Diğer Firmaya Çekin Bedelini Kendilerinin Ödediğini, Çek Kendilerine Geri Geldiğinde Banka Tarafından Yazılmadığı - Bu Hususu Bankaya Sorduklarında İlgili Şahsın Şirketi Temsil Yetkisi Olmadığı Halde Çeke İmza Attığı İçin Çekin Arkasının Yazılmadığı - Olayda Zararlarının Olduğunu, Şüpheliden Şikayetçi Olduğunu Beyan Ettiği - Tanık Beyanında, Şüpheli İle Müşterek İmza Yetkisine Haiz Olduğunu, Sanığın Kendi Bilgisi Dışında Çekleri Yazarak Başkalarına Verdiğini ve Bu Nedenle Kendisine İcra Dosyalarının Açıldığı - Şikayetçiler İle Şüpheli Arasındaki Ticari İşlemleri Bilmediğini Bildirdiği - Ticaret Sicil Gazetesi'ne Göre de Şüpheli İle Müştereken Şirketi Temsile Yetkili Oldukları Ancak Suça Konu Çekin Sadece Tarafından İmzalandığı - Bu Kapsamda Müştekinin Tekrardan Beyanı Alınarak, Suça Konu Çekin İş Yapıldıktan Önce Mi Yoksa Sonra Mı Şüpheliden Alındığının veya İş Yapımına Başlanmadan Önce İş Sonundaki Ödemenin Çek İle Yapılacağı Hususunda Bir Anlaşmanın Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Sorulması Gerektiği - Ayrıca Soruşturma Kapsamında Şüphelinin de İfadesinin Alınması, Benzer Şekilde Keşide Edilerek Kullanılıp Kullanılmadığı ve Ödenmeyerek İcra Takibine Konulmak Suretiyle Şüpheli Tarafından Borca İtiraz Edilen Bir Alışveriş Olup Olmadığının Araştırılarak Şüphelinin Suç İşleme Kastı Tartışılmak Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Sanıkların Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde, Kurgu Halinde Sanığın Milli Piyango İdaresi Kazı Kazan Bileti Satıcısı Gibi Dolaştığı - Diğer Sanığın Kendisinden Hemen Kazan Kuponu Alarak Para Kazandım Diye Bağırdığı - Daha Sonra Katılanın Sanıkların Yanına Geldiği - Sanığın Katılana “Sen 4.500 Tl’Yi Ver Bu Kupon İle Milli Piyango İdaresi’Nden 5.000 Tl Alırsın” Diyerek Katılandan Parayı Aldığı - Katılanın da Suça Konu Bileti Milli Piyango İdaresi’Ne Götürdüğünde Sahte Olduğunun Tespit Edildiği - Sanıkların Bu Şekilde Atılı Şuçları İşlediği - Sanıkların Savunmaları, Katılan Beyanı, Ekspertiz Raporları İle Dosya Kapsamından Mahkemece Sanıkların Üzerine Atılı Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Yönünden Verilen Mahkumiyet Hükümlerinde Bir İsabetsizlik Görülmediği - Sanıklara Atılı Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Yönünden Eyleminin Parada Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA GERÇEĞİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE TESPİTİ BAKIMINDAN ÇEKTE İMZA VE YAZI İNCELEMESİ YAPTIRILARAK SANIĞIN ELİ ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ÇEKTE SANIĞIN CİROSUNDAN ÖNCE YER ALANLARIN TANIK SIFATIYLA BEYANLARININ ALINMASI GEREKİR (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE ZİNCİRLEME RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YAĞMA TEFECİLİK TEHDİT YALAN TANIKLIK SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VE KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI (1)

 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI - Sanığın Diğer Sanıklar İle Suça Sürüklenen Çocukları Gerçekte İşyerinde Çalışmamalarına Rağmen Sigortalı Yapmak Amacıyla Gerçeğe Aykırı İşe Giriş Bildirgeleri Düzenlediği - Muhasebe Bürosunun Gerçekte Var ve Faaliyetine Devam Ediyor Olması, İşe Giriş Bildiriminde Bulunulan Sanıklar İle Suça Sürüklenen Çocukların İsim ve Adres Bilgilerinin Bildirilmiş Olması - İlgili Kurumun Mevzuatı Gereği Söz Konusu İşyeri Üzerinde Denetim Yetkisinin Bulunması, Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Kurum Tarafından Sanıklardan Alınmasının Mümkün Bulunması - Çalışan ve İşten Ayrılan Personelle İlgili Bildirimlerin Süresinde Yapılmamasının İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Sanıkların ve Suça Sürüklenen Çocukların Üzerlerine Atılı Suçların Yasal Unsurları Oluşmadığı (1)

 • NİTELİKLİ ETKEN HATA (1)

 • NİTELİKLİ HAKARET DURUMUNDA VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN CEZA (1)

 • NİTELİKLİ HAKARET SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ HALİN OLUŞMASI İÇİN EYLEMİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MAL VARLIĞINA ZARAR VERMEK AMACIYLA İŞLENMESİ GEREKİR (1)

 • NİTELİKLİ HALİN OLUŞMASI İÇİN EYLEMİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MAL VARLIĞINA ZARAR VERMEK AMACIYLA İŞLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • NİTELİKLİ HALLERDEN BİRDEN FAZLASININ İHLAL EDİLMESİ NEDENİYLE CEZANIN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ETMEK (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK (629)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK MALA ZARAR VERME VE KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇLARI (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK NİTELİKLİ MALA ZARAR VERME SUÇLARINDA YARGILAMA GİDERLERİNİN SANIKLARDAN NE ŞEKİLDE TAHSİL EDİLECEĞİNİN KARARDA GÖSTERİLMESİ GEREKİR (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU (31)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - Duruşmaya Sanığın Kimliğinin Tespiti İle Başlanmasının Amir Olduğu - Sanığın Kimlik Numarasının En Temel Kimlik Bilgisi Olduğu - Duruşmada Dahi Kimlik Bilgileri Arasında Tespit Edilmesi Gerektiği - Sanıkların Kimlik Numarası Tespit Edilmeden Yapılan Kimlik Tespiti İşleminde Hukuki Eksiklik Bulunuyor İse de Kimlik Numarasının Gerekçeli Kararda Belirtilmiş Olması Karşısında Duruşma Zaptına Eklenmemiş Olması Eleştirilir Bulunduğu - İlk Derece Mahkemesinin Son Kararında Yargılama Giderleri İle İlgili Olarak Ne Kadar Yargılama Giderinin Yapıldığının ve Bunun Kimden Tahsiline Karar Verildiğinin Belirtilmesi Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - İşyerinden Çalınan Telefonun Aynı Tarihte İkinci El Telefon Alım Satımı Yapan Tanığa Satıldığı (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - Kilitlenerek Muhafaza Altına Alınmış Olan Aracın Kapısını Zorlayıp Açarak İçindeki Teybin Çalınması Eylemi (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - Sanığın İstinaf Dilekçesi Ekinde Sunduğu Ptt Dekontundan Katılana Havale Gönderdiğinin Anlaşılmakta Olduğu - Ancak Alıcının Adresinin Katılanın Duruşmada Bildirdiği Adresten Farklı Olduğu ve Bu Paranın Katılanın Eline Geçip Geçmediğinin Anlaşılamadığı - Buna Göre Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Açısından Katılandan Ödeme Hususu Sorularak Sanık Hakkında İlgili Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğine Karar Vermek Gerektiği - Katılanın Lokantada Bulunduğu Sırada Kabanını Çıkararak Sandalyenin Arkasına Astığının ve Cüzdanın Katılanın Cebinden Alındığının Anlaşılması Karşısında Eylemin Nitelikli Hırsızlık Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Ceza Değişmiyorsa da Bozmadan Sonra Kurulacak Hükümde Bu Durumun Gözetilmesinde Hukuki Zorunluluk Bulunduğu - Yargılama Giderlerinin Hem Kısa Kararda ve Hem de Gerekçeli Kararda Belirtilmesi Gerektiği - Gerekçeli Kararda Belirtilmekle Kısa Kararda Yazılı Olmayan Bir Hükmün Gerekçeli Karara Alınması Suretiyle Teşevvüş Husule Getirilmiş Olmasının Kanuna Aykırı Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - Sınıfta Elbise Askılığında Asılı Montun Cebinde Bulunan Cep Telefonunun Çalındığı - Türk Ceza Kanunu'nun 142/1-A Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - Sinyal Kesici Cihaz İle Aracın Kilitlenmesini Engelleyerek Aracın Bagajından Hırsızlığa Teşebbüs Eylemi - Suçun İşlendiği Tarihi İtibariyle Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU VE ZİNCİRLEME SUÇ (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNA TEŞEBBÜS (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNDA DURUŞMADA OKUNMASI GEREKEN BELGELERİN OKUNMASI - Kovuşturma Evresinde Suça Sürüklenen Çocuğa ve Müdafiine Soruşturma Evresinde Toplanan Delillerden Olup Delil Niteliği Bulunan Kolluk Tutanağı Adli Tıp Şube Müdürlüğünün Raporunun Açıkça Okunmadığı - Ayrıca Suçu İşlediği İddia Edilen 12 15 Yaş Grubunda Bulunan ve Alınmasında Kanuni Mecburiyet Bulunan Sosyal İnceleme Raporunun Alınmadığı - Suça Sürüklenen Çocuğa ve Müdafiine Okunmadığı - Yukarıya Alıntılanan Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararında Belirtildiği Üzere Okunan Delilin Açıkça Hangi Delil Olduğu Belirtilmeden İddianame ve Ekleri İle Hazırlıktaki Tutanaklar ve Dosya İçeriği Okundu Şeklindeki Okumaların Delilin Okunduğu Anlamına Gelmeyeceği - İlk Derece Mahkemesinin Duruşma Tutanağındaki Dosya İçerisinde Bulunan Bütün Tutanaklar Okundu İbaresinin de Zikrolunan Delillerin Okunduğu Anlamına Gelmediği - İş Bu Nedenle Suça Sürüklenen Çocuğa Delillerin Okunmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanması Mahiyetinde Olduğu - Savunma Hakkının Kısıtlanmasının İse Kesin Hukuka Aykırılık Nedeni Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNDA ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR KURALI GEREĞİNCE SUÇUN GÜNDÜZ VAKTİ SAYILAN ZAMAN DİLİMİNDE İŞLENDİĞİNİN KABULÜNDE ZORUNLULUK BULUNDUĞU ANLAŞILMIŞTIR (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNDAN FAZLA CEZAYA HÜKMEDİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNUN BÜYÜK VEYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAKKINDA İŞLENMESİ (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNUN OLUŞMASI - Kayıp Çalıntı Bildirimi Yapılıp Yapılmadığını, İptal İşlemine İlişkin ve İnternet Üzerinden Hesabından Yapılan İşlem Nedeniyle Ip Bilgisi İle Şikayetçiye Para Transferleri Sırasında Onay Mesajı Gönderilip Gönderilmediğinin Araştırlması Gerektiği - Gönderilmişse Bankadan Gönderilen Onay Mesajının Hangi Telefona Gönderildiğine İlişkin Bilgi ve Belgelerin İlgili Bankadan İstenilmesi Gerektiği - Bankadan Cevap Geldiğinde Ip ve Mesaj Gönderilen Numaraların Hangi Telefon Hattına Bağlı Olup Abone Bilgilerinin İstenmesi Gerektiği - Eylemin Sübutu Halinde Nitelikli Hırsızlık Suçunun Oluşacağı (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK VE KAMU MALINA ZARAR VERME SUÇLARI (1)

 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLÂL SUÇLARINDAN CEZALANDIRMA İSTEMİNDE ALIM SATIM İŞİYLE UĞRAŞAN SANIĞIN, FİİLİNİN SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ - Sanığın Savunmasında Kendisinin Şanlıurfa'da Cep Telefonu Alım Satım İşi İle Uğraştığını Belirttiği - Suç Tarihinde O İle Hiç Gitmediğini ve Müştekinin İkâmetinden Hırsızlanan Cep Telefonuna Takılarak Kullanıldığı Belirtilen Telefon Hattını Fiilen Kullanmadığını İfade Ettiği - Cep Telefonlarını Satın Almadan Önce Telekominikasyon Kurumundan Kaydını Sorguladıktan Sonra ve Kayıtlı Şerhini Gördükten Sonra Satın Aldığını Söylediği - Sonrasında Çalıntı Çıkan Telefonları Emniyete Teslim Ettiğini Belirttiği - Çalıntı Olduğunu Bilerek Telefon Satın Almadığını İfade Ederek Üzerine Atılı Suçları Kabul Etmediği - 2. El Cep Telefonu Alım Satım İşiyle Uğraşan Sanığın Üzerine Atılı Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlâl Suçlarına İlişkin Mahkûmiyetine Yeterli Kesin Delil Edilemediği - Atılı Suçlardan Beraat Kararı Verilerek, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Oluşup Oluşmadığına İlişkin de Bir Değerlendirme Yapılarak Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ KAMU MALINA ZARAR VERME SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU - Maktullerin Tasarlanarak ve Kan Gütme Saiki İle Öldürüldüğü - Katılanların Beyanları, İletişim Tespit Kayıtlarının İçerikleri İle Hts Analiz Raporu Kapsamından Sanığın Diğer Sanıklar İle Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Maktullerin Öldürülmesi Suçuna İştirak Ettiğinin Sabit Olduğu - Sanığın Olay Sırasında Başka Köyde Olduğuna Dair Beyanda Bulunan Tanıkların İletişim Tespit Tutanaklarına Göre Yönlendirme İle Bu Şekilde İfade Verdiklerinin Tespit Edildiği - Sanığın Sübut Bulan Maktullere Karşı Nitelikli Kasten Öldürme Suçlarından Mahkumiyeti Yerine Delillerin Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Beraatine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME (1)

 • NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (3)

 • NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA KAMU DAVASINA KATILMA HAKKI - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Bu Suçun Zarar Göreni Olduğu - Bu Sıfatının Gereği Olarak Kovuşturma Evresinde Sahip Olduğu Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmesi İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA SUÇTAN ZARAR GÖRENİN DAVAYA KATILMA HAKKI - Suçtan Zarar Görenin Kovuşturma Evresinde Sahip Olduğu Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmesi İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerekir (1)

 • NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME VE NİTELİKLİ YAĞMA SUÇLARINA İŞTİRAK (1)

 • NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU - Sanığın, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Nitelikli Yağma Suçlarının İşlenmesini Kolaylaştırmak ve Delillerini Ortadan Kaldırmak Amacıyla Yaşı Küçük Katılanı Darp Edip Yaraladığı - Mağdurun Yüzünde Sabit İz Oluştuğu - Yaşamının Tehlikeye Girdiği - Kafatası Kemiklerinin Anatomik Kaybının Alanı İtibariyle Organlarından Birinin İşlevinin Yitirdiği - Vücudundaki Kemik Kırıklarının Hayat Fonksiyonlarını Ağır Derecede Etkilediği - Üst Sınıra Yakın Bir Cezaya Hükmolunması Gerektiği (1)

 • NİTELİKLİ MALA ZARAR VERME SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ MALA ZARAR VERME SUÇUNDA SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN VE DİĞER SİYASÎ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA KARARININ VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE LEHE OLAN İPTAL KARARI NEDENİYLE DEĞERLENDİRME YAPILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMAKTADIR (1)

 • NİTELİKLİ MALA ZARAR VERME SUÇUNDAN FİİLİ İŞLEDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA TAYİN EDİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ YAZILI SEÇENEK YAPTIRIMLARINDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU (1)

 • NİTELİKLİ MALA ZARAR VERME VE GECELEYİN NİTELİKLİ HIRZIZLIĞA TEŞEBBÜS SUÇLARI (1)

 • NİTELİKLİ MALA ZARAR VERME VE GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ MALA ZARAR VERMEK SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ OLARAK KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME SUÇU (4)

 • NİTELİKLİ ÖLDÜRME SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ ÖLDÜRME VE NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNDA TERCÜMAN GİDERİ - Yeterince Türkçe Bilmedikleri İçin Beyanı Tercüman Aracılığıyla Tespit Edilen Sanık ve Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında, Tercüman Giderlerinin Yargılama Giderlerinden Sayılmayacağı - Bu Giderin Devlet Hazinesi Tarafından Karşılanması Gerektiği - Suça Sürüklenen Çocuktan Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ PERSONEL GEREKSİNİMİ (1)

 • NİTELİKLİ RÜŞVET ALMA SUÇU (2)

 • NİTELİKLİ RÜŞVET VERME SUÇU (1)

 • NİTELİKLİ SİLAH (1)

 • NİTELİKLİ SİLAH BULUNDURMAK (1)

 • NİTELİKLİ SİLAHI KİŞİSEL GEREKSİNİMİ İÇİN YURTDIŞINDAN GETİRMEK (1)

 • NİTELİKLİ SUÇ (1)

 • NİTELİKLİ ŞEKİLDE ADAM ÖLDÜRMEK (1)

 • NİTELİKLİ TEHDİT HALLERİ (1)

 • NİTELİKLİ TEHDİT SUÇUNUN BASİT TEHDİT OLARAK NİTELENDİRİLMESİ İLE DÜŞME KARARI VERİLEMEYECEĞİ - Tutanak İle Kayıt Altına Alınan ve İçerik Olarak Sanık Tarafından Mağdurlara Gönderildiği Anlaşılan Mesajlardaki Sözlerin Mağdurların Hayatına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştirme Niteliğinde Olduğu - Bu Suçun Kovuşturulmasının Şikayet Koşuluna Bağlı Olmadığı - Eylemin Basit Tehdit Olarak Kabul Edilerek Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu (1)

 • NİTELİKLİ VE TECRÜBELİ BİR İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÜCRET ALMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU (2)

 • NİTELİKLİ YAĞMA (10)

 • NİTELİKLİ YAĞMA - Sanıkların Müştekilere Ait Aracın Geçeceği Yola Büyük Taşlar Döşemek Suretiyle Tertibat Aldıkları - Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi İle G