Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
  • O GÜNE AİT DÖVİZ KURLARININ NASIL YORUMLANMASI GEREKTİĞİ (1)

  • O hâlde, anılan ibarelerin tavzih kararı ile hükme eklenmesinin doğru olduğunu söyleyebilme imkânı yoktur. (1)

  • O SIRADA ELİNDEKİ BİRA ŞİŞESİ İLE MAĞDUREYE HİTABEN ''KARŞI ÇIKIP BAĞIRIRSAN BU ŞİŞE İLE KAFANA VURURUM SENİ KESERİM'' ŞEKLİNDEKİ TEHDİDİ (1)

  • O TARİH İTİBARİYLE GEÇERLİ BİR PARA BİRİMİ (1)

  • OALANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (1)

  • OBJEKTİF ARTIŞ ORANI (3)

  • OBJEKTİF ARTIŞ UYGULAYAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI (1)

  • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ (7)

  • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ HALİNDE HER BİR TALEP BAKIMINDAN AYRI AYRI HÜKÜM VERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN BU DURUMDA DA DAVA DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLEN TALEPLERİN BELİRSİZ ALACAK OLUP OLMADIĞININ HER BİR TALEP BAKIMINDAN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKECEKTİR (1)

  • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ HALİNDE TAKDİR EDİLECEK VEKALET ÜCRETİ - Objektif Dava Birleşmesinde Bir Davada Aynı Taraflar Arasında Birden Fazla Talebin İleri Sürüldüğü - Objektif Dava Birleşmesinde Görünüşte Tek Dava, Gerçekte İse Talep Sayısınca Dava Mevcut Olduğu - Talepler Birbirinden Bağımsız Olduğu İçin Vekâlet Ücretinin Ayrı Ayrı Takdir Edilmesi Gerektiği (1)

  • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ/YIĞILMASI OLARAK ADLANDIRILAN DAVACININ BİRDEN FAZLA DAVASINI TEK DAVA DİLEKÇESİ İLE AÇMASI HALİNDE HER BİR DAVAYA AİT TALEP SONUCUNU AÇIKÇA VE AYRI AYRI DİLEKÇEDE GÖSTERMESİ GEREKİR (1)

  • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİNDE GÖRÜNÜŞTE TEK DAVA GERÇEKTE İSE TALEP SAYISINCA DAVA MEVCUTTUR (1)

  • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR (13)

  • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR İLAVE EDİLMEDEN BEDEL TESPİTİ (1)

  • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ORANI (1)

  • OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI (5)

  • OBJEKTİF DEĞER ARTIŞININ FAZLA HESAPLANMASI (1)

  • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR ORANININ DÜŞÜK TESPİT EDİLMESİ (1)

  • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR ORANININ TESPİTİ (1)

  • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR UYGULANMASI (4)

  • OBJEKTİF DEĞER AZALTICI UNSUR (6)

  • OBJEKTİF DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET EDİLDİĞİ - Sollama Yasağının Bulunduğu Yolda Karşı Şeritten Gelen Araçları Görmemesine Rağmen Şerit İhlalinde Bulunan Sanığın Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Ederek Öngördüğü Ancak İstemediği Neticeye Neden Olduğu - Bilinçli Taksir Şartlarının Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği (1)

  • OBJEKTİF DÜZENLEYİCİ KURALLAR (1)

  • OBJEKTİF ESAS (1)

  • OBJEKTİF ESASLARA AYKIRI SINAV (1)

  • OBJEKTİF ESASLI NEDEN (1)

  • OBJEKTİF HAKLI NEDEN (2)

  • OBJEKTİF İMKANSIZLIK (6)

  • OBJEKTİF İYİ NİYET (3)

  • OBJEKTİF İYİ NİYET KURALI (3)

  • OBJEKTİF İYİ NİYET KURALLARI (3)

  • OBJEKTİF İYİNİYET (9)

  • OBJEKTİF İYİNİYET KURALI (14)

  • OBJEKTİF İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK (7)

  • OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARI (13)

  • OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK (1)

  • OBJEKTİF İYİNİYET KURULLARINA AYKIRI GENEL KURUL KARARI (1)

  • OBJEKTİF İYİNİYETE AYKIRILIK (3)

  • OBJEKTİF KOŞULLARIN BULUNMAMASI (1)

  • OBJEKTİF KRİTERLER (2)

  • OBJEKTİF NEDEN (1)

  • OBJEKTİF NEDENE DAYALI ARTTIRIM YAPILIP YAPILMAYACAĞININ TESPİTİ (2)

  • OBJEKTİF NEDENE DAYALI OLARAK BEDELDE ARTIŞ YAPILMASI DURUMU (1)

  • OBJEKTİF NEDENLER (2)

  • OBJEKTİF NİTELİKTEKİ EYLEMLİ DURUMA AYKIRI DÜŞEN TANIK SÖZLERİNE DEĞER VERİLEMEMESİ (1)

  • OBJEKTİF NOT TAKDİRİ (1)

  • OBJEKTİF ÖZEN BORCU (1)

  • OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (3)

  • OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK (1)

  • OBJEKTİF SINIRLAR (1)

  • OBJEKTİF SORUMLULUK (5)

  • OBJEKTİF SORUMLULUK ESASI (3)

  • OBJEKTİF SORUMLULUK İLKESİ (1)

  • OBJEKTİF ŞARTLARI OLUŞTUĞU HALDE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLE İLGİLİ HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI HÂKİMİN TAKDİR HAKKINA TAALLUK EDEN BİR HUSUS OLMAMASI NEDENİYLE KANUN YARARINA BOZMA KONUSU YAPILABİLECEĞİ (1)

  • OBJEKTİF UNSUR (1)

  • OBJEKTİF UNSUR ARTIŞ ORANININ TESPİTİ (1)

  • OBJEKTİF UNSUR DEĞERLENDİRMESİ (2)

  • OBJEKTİF UNSUR ORANININ GEREKÇELERİYLE GÖSTERİLMEMESİ (1)

  • OBJEKTİF VE ESASLI NEDEN (1)

  • OBJEKTİF VE GENEL OLMA (1)

  • OBJEKTİF VE NESNEL BİR ŞEKİLDE YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA DAVACININ GİRMİŞ OLDUĞU GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVINDA 59,80 PUANLA DEĞERLENDİRİLMESİNDE DOLAYISIYLA DAVA KONUSU İŞLEMLERDE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEMİŞTİR (1)

  • OBJEKTİF VE ÖZEL ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI (1)

  • OBJEKTİF VE SUBJEKTİF KOŞULLARIN VARLIĞI (2)

  • OBJEKTİF YAYIN YAPMA GEREĞİ (1)

  • OBJEKTİF YORUM KURALLARINA GÖRE, TAHRİFATIN ECZACI VEYA ÇALIŞANLARI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİR (1)

  • OBJEKTİFLEŞTİRİLEN KUSUR KUSUR SORUMLULUĞUNU KUSURSUZ SORUMLULUĞA YAKLAŞTIRSA DA ONU KUSURSUZ SORUMLULUK HALİNE DÖNÜŞTÜRMEYECEĞİ (1)

  • OBJEKTİFLİK VE TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI OLARAK VERİLEN DİSİPLİN CEZASI (1)

  • OBJEKTİJ İYİNİYET (1)

  • OCAK AYI HAKEDİŞ ÖDEMESİNDE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTA PRİMLERİNDEN İŞVEREN HİSSESİNİN HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANAN BEŞ PUANLIK KISMININ EKSİK GÖSTERİLEREK ÖDEME YAPILDIĞI (1)

  • OCAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • ODA AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ (1)

  • ODA DİVAN TEŞEKKÜLÜNÜN ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE USULSÜZLÜK - Oda Genel Kurulları İle İlgili Divan Teşekkülünün Genel Kurulda Hazır Bulunan ve Genel Kurul Üyeleri Arasından Seçileceği - Yönetim Faaliyet Raporunun Genel Kuruldan En Az 15 Gün Önce Tanzim Edilerek İncelemeye Sunulması Gerektiği - Sürelere Uyulmadığından Bahisle Kararın İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği (1)

  • ODA HAPSİ CEZA YERİNDEN KAÇMAK VE İNFAZ ŞARTLARINA UYMAMAK SUÇUNUN YAPTIRIMININ HAPİS CEZASI OLMASI NEDENİYLE BERAATLE SONUÇLANAN HÜKMÜN TEMYİZ KABİLİYETİNİN BULUNMADIĞI SÖYLENEMEZ (1)

  • ODA HAPSİ CEZASINA KARŞI İTİRAZ (1)

  • ODA HAPSİ CEZASINA KARŞI ŞİKAYET (1)

  • ODA KARARLARI (1)

  • ODA KAYDININ SİLİNMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ÜYELİK KAYDININ DEVAM ETTİĞİNİN VE DAVACININ TAKSİ DURAĞINDA HAK SAHİBİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

  • ODA MECLİS ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA (1)

  • ODA TAHSİS SÖZLEŞMESİ (1)

  • ODA ÜYELİĞİ TESPİTİNİN HİZMET TESPİTİ AMACIYLA YAPILMASI HALİNDE İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

  • ODA ÜYELİK KAYDININ SİLİNMESİ VE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

  • ODA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ALINMIŞ İDARİ NİTELİKTEKİ KARARIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İŞLEMİN İPTALİ DAVASINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU (1)

  • ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİNE SON VERİLEREK YERLERİNE YENİLERİNİN SEÇİLMELERİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

  • ODABAŞI VE KOÇAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • ODABAŞI/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • ODALAR VE BİRLİKLER GİBİ MESLEKİ KURULUŞLARIN ÖZELGE TALEBİNDE BULUNAMAMALARI (1)

  • ODALARIN GÖREVLERİ (1)

  • ODALARIN MÜDAHALE VE TEMYİZ HAKKI (1)

  • ODANIN FESHİNİN İSTENMESİ (1)

  • ODAYA İZİNSİZ GİRMENİN KONUT DOKUNULMAZLIĞI OLUP OLMAYACAĞI (1)

  • ODİÈVRE/FRANSA DAVASI (1)

  • OFF SHORE HESABA YATIRILAN PARANIN İSTİRDADI İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Tüketici Konumundaki Davacı Tarafından Açılan Davada Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu (1)

  • OFF SHORE HESABI (2)

  • OFF- SHORE HESABI (1)

  • OFF SHORE HESABI OLUŞTURULMASI YÖNÜNDE AÇIK VE DOLAYLI BİR VİRMAN TALİMATI OLMADIĞI (1)

  • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN MEVDUATIN TAHSİLİ İSTEMİ - Off Shore Mevduat Hesabına İlk Olarak Vade İle Para Yatırılması İçin Matbu Hesap Açma ve Havale Talimatı İmzaladığı ve Vade Sonlarında Bir Miktar Faiz Çekerek Kalan Miktarı Temdit Ettiği - Bu Şekilde Bankaya Bddk Tarafından El Konulduğu Tarihe Kadar Faizden Bir Miktar Para Çekildiği - Davacının, Mevduatının Banka Yönetici ve Çalışanlarının Telkin ve Talimatları İle İradesi Sakatlanarak Off Shore Hesabına Aktarıldığını İddia Ettiği - Taraflar Arasında Akdi İlişki Olmadığına Göre, Davacının Faiz Alacağının Temdit Tarihleri Sonunda Anaparaya Dönüşemeyeceği - Davacının Yatırdığı Meblağdan Davacıya Ödenen Meblağlar Düşülerek Bankanın Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği (1)

  • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN PARA (2)

  • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

  • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ - Hem Asıl Hem de Birleşen Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlükte Olduğu - Davacının Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Hareket Etmesi Nedeniyle Tüketici Dava Konusu Bankacılık İşleminin de Tüketici İşlemi Sayıldığı - Davaya Bakma Hususunda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği (1)

  • OFF SHORE HESABINA YATIRILAN PARANIN FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ – 01.01.2000 Tarihine Kadar Olan Davacı Alacağına Reeskont Oranında Temerrüt Faizi Bu Tarihten Sonra da Avans İşlemlerine Uygulanan Faiz Oranında Temerrüt Faizine Hükmedileceği - Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin T.C.M.B'nin Kısa Vadeli Krediler İçin Öngördüğü Reeskont Faiz Oranı Olduğu - 01.01.2000 Tarihinden İtibaren T.C.M.B'nin Kısa Vadeli Avans İşlemlerine Uyguladığı Faiz Oranı Olarak Değiştirildiği (1)

  • OFF SHORE HESABININ BANKA İLE ORGANİK BAĞININ OLUP OLMADIĞININ (1)

  • OFF SHORE HESAPLARI İÇİN DÜZENLENECEK HER BELGENİN ALTINA DEVLET GARANTİSİ ALTINDA DEĞİLDİR İBARESİ ZORUNLU OLARAK YAZILMALIYKEN YAZILMADIĞI (1)

  • OFF SHORE YATAN PARALARIN ASLINDA AŞYE YATIRILMIŞ OLACAĞI ŞEKLİNDE ALDATICI GÖRÜNÜŞ YARATILDIĞI (1)

  • OFF-SHORE BANKACILIK (1)

  • OFF-SHORE HESABI (1)

  • OFF-SHORE HESABINA HAVALE YAPILMASI (2)

  • OFF-SHORE HESABINA YATIRILAN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

  • OFF-SHORE HESAPLAR (1)

  • OFF-SHORE HESAPTAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRİ (1)

  • OFF-SHORE İŞLEMLERİNDEN M. Ş.'İN SORUMLU OLDUĞUNU, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİN İSE A. S. TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, DAVALILARDAN BANKA ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

  • OFF-SHORRE HESABI (1)

  • OFİS SATIŞININ YAPILMASI YÖNÜNDE GAYRİMENKUL ARACILIK SÖZLEŞMELERİ İMZALANDIĞI VE SÖZLEŞME DOĞRULTUSUNDA TELLALLIK HİZMETİ VERDİĞİ (1)

  • OGÜN VE MÜBERRAH SEZEN / TÜRKİYE DAVASI (1)

  • OĞLU İÇİN AYRI BİR RESTORAN AÇMA İHTİYACI İLE TAHLİYE - İşletmenin Çevredeki En Büyük İşletmelerden Biri Olması, İhtiyaçlının Babasının Yanında Çalışmasını Zorunlu Kılmayacağından, Bu Durum İhtiyacın Samimi Olmadığını Göstermez - Kiralananın Yapılacak İş İle Aynı Mahiyette Olduğu da Değerlendirildiğinde Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gerekir (1)

  • OĞLU İÇİN EV SATIN ALDIĞINI VE KARŞILIĞINDA 1 ADET BONOYU İMZALAYIP VERDİĞİ (1)

  • OĞLUNA ÇEK İMZALAMA KONUSUNDA YETKİ VERMEDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TAKİBİN İPTALİ İSTEDİĞİ (1)

  • OĞLUNUN BAKIM BORCUNU YERİNE GETİRMEDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

  • OĞLUNUN EĞİTİMİNE DEVAM ETTİĞİ (1)

  • OĞLUNUN EVLİ OLDUĞU SIRADA EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞAMASI ÜZERİNE TORUNLARININ BAKIMI MASRAFLARININ KARŞILANMASININ TEMİNATI OLARAK VADE TARİHLİ BEDELLİ TEMİNAT SENEDİ VERİLDİĞİ (1)

  • OĞLUNUN HAYATINI KAYBETMESİNDEKİ KOŞULLARIN AÇIK BİR ŞEKİLDE AYDINLATILMAMASI NEDENİYLE YAPILAN YAŞAM HAKKININ İHLALİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

  • OĞLUNUN KISITLANMASI VE VASİ OLARAK ATANMA İSTEMİ (1)

  • OĞLUNUN YARALANDIĞINI AÇIKLAYIP FAZLAYA DAİR HAKLARINI SAKLI TUTARAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (1)

  • OĞLUNUN YOLCU OLARAK BULUNDUĞU ARAÇ İLE DAVALILARIN MALİKİ VE TRAFİK SİGORTACISI OLDUĞU ARACIN ÇARPIŞMASI NEDENİYLE DESTEĞİN VEFAT ETTİĞİ (1)

  • OĞLUNUN YÖNETİMİNDEKİ TRAKTÖR İLE SEYİR HALİNDE İKEN DAVALININ SİGORTALISI OLAN ARACIN ÇARPMASI SONUCU ÖLMESİ (1)

  • OĞRAŞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • OĞULLARI TARAFINDAN AÇILAN VE ONUN VEFAT ETMESİ ÜZERİNE KENDİLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVADA ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM) TARAFINDAN VERİLEN KARAR NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

  • OĞULLARIKARDEŞLERİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUKLARI GİBİ MANEN DE YIKILDIKLARINI İFADE EDEREK TAZMİNATIN KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

  • OĞULLARININ ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ SIRADA İDARENİN KUSURU SONUCU İNTİHAR ETTİĞİNİ OLAY HAKKINDA YÜRÜTÜLEN CEZA SORUŞTURMASINDAN SONUÇ ALINAMADIĞINI İDARE ALEYHİNE AÇTIKLARI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ REDDEDİLDİĞİNİ BELİRTEREK ANAYASA’DA DÜZENLENEN YAŞAM HAKKI VE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (1)

  • OĞULLARININ ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ SIRADA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMESİ NEDENİYLE KENDİLERİNE NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMESİ YÖNÜNDE YAPTIKLARI BAŞVURUNUN İDARE TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ ÜZERİNE AÇTIKLARI DAVANIN ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNCE (AYİM) REDDEDİLDİĞİ (1)

  • OĞUR/TÜRKİYE DAVASI (7)

  • OĞUZ OYAN BAŞVURUSU (1)

  • OĞUZ TİFTİKÇİER BAŞVURUSU (1)

  • OHAL BÖLGELERİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI (3)

  • OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA İSTİNAF DİLEKÇESİNDE YER ALAN MESLEKTEN ÇIKARTMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNİN DAVANIN KONUSUNU GENİŞLETME YASAĞI KAPSAMINDA OLDUĞU - Davanın Davalı İdare Bünyesinde Görev Yapmakta İken Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu Görevinden Çıkarılan Davacı Tarafından Açıldığı - Davanın Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Yapılan Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açıldığı - İdari Yargılama Usulünde Davayı Genişletme Yasağının Olduğu - İstinaf Başvurusunda Davayı Genişletici Mahiyette Hiçbir İstemde Bulunulamayacağı - Bunun Tek İstisnasının Tam Yargı Davalarında Nihai Karar Verilinceye Kadar Harcı Ödenmek Suretiyle Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Tazminat Miktarının Artırılması Hususunun Olduğu - Davacı Tarafından Davanın Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunca Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Açıldığı - Ancak İstinaf Dilekçesinde Davayı Genişletici Mahiyette Meslekten Çıkartılmaya Dair İşlemin İptali İstemine de Yer Verildiği Görüldüğü - Bu İstemin Davanın Konusunu Genişletme Yasağı Kapsamında Olması Nedeniyle İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı (1)

  • OHAL KAPSAMINDA KAPATILAN KURULUŞLARDAN ALACAKLI OLANLARIN OTUZ GÜN İÇİNDE İDARİ BAŞVURU YAPABİLECEĞİ - Davacı veya Alacaklının 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinde Belirtilen Usule Uygun Olarak İlgili İdari Makama, Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Başvurabileceği - İdari Başvuru Üzerine İdari Merci Tarafından Verilecek Karar Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılabileceği - İdari Yargının Verdiği Karar Kesin Olup, Uyuşmazlık Adli Yargıda Hiçbir Şekilde Dava Konusu Yapılamayacağı - Davacının Çalıştığı Tıp Merkezinin İşyeri Olduğu - Bu İşyerinin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kapatılmış Olması Karşısında, İşyerinin Sahibi Davalı Şirket Yönünden Dava Şartının Değerlendirilerek Sonuca Göre Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği (1)

  • OKAN ERDOĞAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • OKÇU/TÜRKİYE DAVASI (3)

  • OKÇUOĞLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BAŞHEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPTIĞI DÖNEMDE HASTANE BAŞTABİBİ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN YASA VE HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİNİN AĞIR MAĞDURİYETİNE NEDEN OLDUĞU (1)

  • OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YETKİLİ SENDİKA OLDUKLARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

  • OKSİJEN KAYNAĞI KULLANIMI (1)

  • OKSİJEN KAYNAĞI OPERATÖRÜNÜN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEMİ – Hangi Günler 18.00’den Sonra Çalışma Yapıldığının Belirlenemediği - 18.00’Den Sonra Bir Çalışma Olduğunun İddia Edilmediği - Haftada 6 Gün Boyunca Günde 08:00-18:00 Saatleri Arasında Çalışıldığının Kabulü Gerektiği (1)

  • Oktay CAN / Türkiye (1)

  • OKTAY GÜVEÇ/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • OKTAY İNCEKARA/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DAVADA TARAF GÖSTERİLMESİ (2)

  • OKUL ALANI ŞERHİNİN KALDIRILMASI (1)

  • OKUL ALANINDA KALAN TAŞINMAZ (1)

  • OKUL BİNASI (1)

  • OKUL BİNASI YAPILMAK SURETİYLE EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

  • OKUL DUVARINA YAZI YAZMAK (1)

  • OKUL GEZİSİNDEN SORUMLU ÖĞRETMEN OLAN DAVACININ ZORLAMASIYLA ARACA AŞIRI YOLCU ALINARAK YOLA ÇIKILDIĞI (1)

  • OKUL İDARESİ (1)

  • OKUL İDARESİ VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN AŞAĞILAYICI MUAMELEYE MARUZ KALINMASINA KARŞIN BUNA İLİŞKİN SORUŞTURMANIN ETKİLİ YÜRÜTÜLMEMESİ NEDENİYLE KÖTÜ MUAMELE YASAĞININ USUL BOYUTU İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

  • OKUL İNŞAATI İŞİ KAPSAMINDA HAKEDİŞ ÖDEMESİ (1)

  • OKUL İNŞAATINDA KULLANILAN FORE KAZIK İMALATINA GİREN MALZEME FİYAT FARKLARININ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

  • OKUL KAYDININ SİLİNMESİ (1)

  • OKUL KAYDININ SÜRESİNDE YENİLENMEMESİ (1)

  • OKUL KAYDININ YENİLENMEMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (1)

  • OKUL KILIK VE KIYAFETİNE AYKIRI GİYİNMEK (1)

  • OKUL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, YÖNETİCİLİK GÖREVİ SONA EREN TARAFINDAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRME SONUCU BAŞARISIZ SAYILARAK GÖREV SÜRESİNİN UZATILMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Kural Olarak, İdari Yargı Yerlerince Verilen Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının İdari İşlemin Tesis Edildiği Tarihe Kadar Geriye Giderek İşlem Hiç Tesis Edilmemiş Gibi Hukuki Sonuç Yaratacağı - İdari Dava Sonucu Verilen İptal Kararları İle, İdari İşlemdeki Sakatlık Saptandığı Zaman İptal Kararının Sakatlığın Ortaya Çıktığı Ana Kadar Geri Yürüdüğü ve Sakat İşlemi Ortadan Kaldırdığı - İşlem Hiç Yapılmamış Kabul Edildiği - İptal Hükmünün Geri Yürümesi Sonucu Sakat İşlemin Ortadan Kaldırılmasıyla da Önceki Hukuki Durumun Geri Geldiği - Aykırılığın Giderilmesine Konu Olaylarda Eski Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasını Fiili ya da Hukuki Olarak İmkansız Kılan Bir Nedenden Bahsetmenin Mümkün Olmadığı - İdare Tarafından, İşlemin Tesis Edildiği Tarihteki Mevzuata Göre İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği - Davacılar Hakkındaki Yargı Kararlarının Yeniden Ek 1 Form Düzenlenmek Suretiyle Yerine Getirilmesi Gerektiği (1)

  • OKUL MÜDÜRÜNE HAKARET (1)

  • OKUL MÜDÜRÜNÜN BAKANLIĞI BORÇ ALTINA SOKACAK TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI (1)

  • OKUL MÜDÜRÜNÜN İDARECİLİK GÖREVİNDEN ALINMASI (1)

  • OKUL MÜDÜRÜNÜN NAKLEN ATAMASININ YAPILMASI - Mevzuatta Belirlenen Usullere Aykırı Olarak Okula Klima Alındığı - Bu Nedenle İlköğretim Okul Müdürünün Başka Bir İlçedeki İlköğretim Okuluna Naklen Atandığı - Klimanın Velilerin Gönüllü Bir Şekilde Topladıkları Paralarla Alındığı - Kampanya Şartlarından Yararlanmak İçin Faturanın Okul Adına Kesildiği - Davacının Başka Okula Atanmasını Gerektirir Mahiyette Olmadığı (1)

  • OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖĞRETMEN HAKKINDA OLUMSUZ SİCİL DÜZENLEMESİ (1)

  • OKUL MÜDÜRÜNÜN TOKAT EYLEMİ SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

  • OKUL OLARAK KULLANILAN BİNANIN MÜZE OLARAK KULLANILMASINA İLİŞKİN TAHSİS İŞLEMİ (1)

  • OKUL SERVİS ARACI İŞLETMECİLİĞİ (1)

  • OKUL SERVİS ARACINDA REHBER PERSONEL OLARAK ÇALIŞMALARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

  • OKUL SERVİS ARAÇLARININ KİRALANMASI (1)

  • OKUL SERVİSİNDE KAZA SONUCU ÖLÜM (1)

  • OKUL TAŞITI OLARAK KULLANILAN ARACIN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE HAKEDİŞTEN KESİNTİ YAPILDIĞI İDDİASI (1)

  • OKUL TAŞITLARI (2)

  • OKUL TAŞITLARININ ÇALIŞTIRILMASI ŞARTLARI (1)

  • OKUL TEMİZLİK İŞLERİ (1)

  • OKUL ÜCRETİNİN HAKSIZ OLARAK TAHSİL EDİLMESİ (1)

  • OKUL VE HASTANELERDE KULLANILAN SU VE DOĞALGAZ BEDELİ (1)

  • OKUL VE KURUMLARIN NORM KADRO SAYILARININ DEĞİŞMESİ (1)

  • OKUL VE YURT ÜCRETİNİN İADESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ İLE FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

  • OKUL YAPILARI VE TAŞINMAZLARI (1)

  • OKUL YARIYIL TATİLLERİ İLE YAZ TATİLİ DÖNEMİNDE KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ - Çocuk İle Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulması - Velayeti Anneye Verilen Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulurken, Okul Yarıyıl Tatilleri İle Yaz Tatili Döneminde Kişisel İlişkinin de Düzenlenmiş Olması Gerektiği (1)

  • OKUL YERİ ŞERHİ (2)

  • OKULA GELİŞ VE GİDİŞTE TÜRBAN TAKAN ÖĞRETMEN (1)

  • OKULA YAPILAN MASRAFLARIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

  • OKULDAN ÇIKARILAN ÖĞRENCİ (1)

  • OKULDAN ÇIKARILMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

  • OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ (2)

  • OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİNE SEBEP OLAN YARGILAMANIN BERAATLE SONUÇLANMASI (1)

  • OKULDAN TASDİKNAME İLE UZAKLAŞTIRILMA (1)

  • OKULDAN UZAKLAŞTIRMANIN TEDBİR MAHİYETİNDE OLMASI (1)

  • OKULLA İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI (1)

  • OKULLAR İÇİN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR (1)

  • OKULLARA AİT ELEKTRİK TÜKETİM BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE ESAS ALINAN TARİFENİN YANLIŞ OLMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ (1)

  • OKULLARDA ALINAN KATKI PAYI (1)

  • OKULLARDA OKUTULACAK KİTAPLARIN TESPİTİ (1)

  • OKULLARDA YÖNETİCİLİK VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ YAPANLARA KIDEMLERİNE GÖRE DENGİ RESMİ OKULLARDA ÖDENEN AYLIK İLE SOSYAL YARDIM KAPSAMINDAKİ EK ÖDEME TUTARLARINDAN AZ ÜCRET VERİLEMEZ (1)

  • OKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINARAK ÖĞRETMENLİĞE ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

  • OKUMA YAZMA BİLENLERİN DÜZENLEDİĞİ VASİYETNAME (1)

  • OKUMA YAZMA BİLMEME (1)

  • OKUMA YAZMA BİLMEYEN KİŞİNİN NOTERDE İŞLEMİ (1)

  • OKUMA YAZMA BİLMEYEN VASİYETÇİ (1)

  • OKUMUŞSUNDA ADAM OLAMAMIŞSIN SÖZÜ KABA VE NEZAKET DIŞI DAVRANIŞ AĞIR ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI - Hakaret Fiillerinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değerin Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olduğu - Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Yönelik Olarak Gerçekleşmesi Gerektiği - Bir Hareketin Tahkir Edici Olup Olmadığı Bazı Durumlarda Nispi Olup Zamana Yere ve Duruma Göre Değişebildiği - Kişilere Yönelik Her Türlü Ağır Eleştiri veya Rahatsız Edici Sözlerin Hakaret Suçu Bağlamında Değerlendirilmemesi Gerektiği - Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını veya Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği - Okumuşunda Adam Olamamışın Şeklindeki İfadelerin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı - Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Ağır Eleştiri Niteliğinde Olduğu ve Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı (1)

  • OKUNAMAYAN VEYA UYGUNSUZ YAHUT İLGİSİZ OLAN DİLEKÇENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN UYGUN BİR SÜRE VERİLİR - Davacı Vekilince Kullanılan İfadelerin Uygunsuz (münasebetsiz) Nitelikte Olup Olmadığı Hususu Ön Sorun Olarak Ele Alınmıştır - Temyize Cevap Dilekçesinde Sarf Edilen Sözlerin Özel Daireyi İsnat Altında Bırakacak Biçimde Savunma Sınırlarını Aşan ve Uygunsuz (münasebetsiz) İfadeler Olduğu Sonucuna Varılmıştır - Temyize Cevap Dilekçesi Yönünden Hmk’nın 32. (humk’nın 78/2.) Maddesi Gereğince İşlem Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerekmektedir - Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi İsteminde Savunma Sınırlarını Aşan İfadeler Kullanılması (1)

  • OKUR YAZAR OLMAMANIN BONODAKİ İMZAYI GEÇERSİZ KILMAYACAĞI - Bonodaki Keşideci İmzasına Okur Yazar Olmama Yönünden İtirazda Bulunulduğu - Okur Yazar Olmama Dayanak Bonodaki İmzayı Geçersiz Kılmayacağı - Borçlunun Başka Belgelerde Parmak İzi Kullanmış Olması da Dayanak Bonodaki İmzanın Geçersiz Olduğuna Karine Teşkil Etmeyeceği (1)

  • OKUR YAZAR OLMAYAN İŞÇİDEN ALINAN İBRANAME (1)

  • OKUR YAZAR OLMAYAN VASİYETÇİ (2)

  • OKUR YAZAR OLMAYANIN VASİYETNAME DÜZENLEMESİNE KATILMASI (1)

  • OKUR YAZARLIĞI OLMADIĞI İDDİASI (1)

  • OKURYAZAR OLMAYAN BORÇLUNUN İMZA İTİRAZI (1)

  • OKURYAZAR OLMAYAN MİRASBIRAKANIN BEYANI ALINDIKTAN SONRA SADECE TEK TANIK TARAFINDAN İMZALANAN VEKALETNAMENİN GEÇERSİZ OLDUĞU (1)

  • OKURYAZAR OLMAYANLARIN VASİYETNAME HAZIRLAMASI (1)

  • OKUTMA GİDERİ (1)

  • OKUTMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ (11)

  • OKUTMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ TALEBİ (1)

  • OKUTMA ÖĞRETME GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

  • OKUTMAN OLARAK ÇALIŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN HEM BELİRLİ HEM BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİ (1)

  • OKUYUCU VE BİLMEN/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • OKYAY ve DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

  • OLAĞAN DAVA ZAMANAŞIMI (1)

  • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE TANINAN İMTİYAZ (1)

  • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ (1)

  • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEBİ (3)

  • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YÖNETİMİN VE HESAPLARIN İBRASINA DAİR OYLAMAYA MUHALEFET ŞERHİ KONULDUĞU (1)

  • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİ VE BUNA BAĞLI KONULARA İLİŞKİN MADDELERİ YÖNÜNDEN YÜRÜTMENİN GERİ BIRAKILMASI VE İPTALİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ (1)

  • OLAĞAN GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI (1)

  • OLAĞAN GENEL KURULU TOPLAMAK VE CARİ İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE KAYYUM ATANMASI TALEBİ (1)

  • OLAĞAN HAL KURALI (2)

  • OLAĞAN HOŞGÖRÜ SINIRLARINI AŞAN BİR TAŞKINLIĞIN BULUNMAMASI (1)

  • OLAĞAN HOŞGÖRÜ SINIRLARININ AŞILMASI (1)

  • OLAĞAN KANUN YOLLARI TÜKETİLMEDEN BAŞVURU YAPILMASI (1)

  • OLAĞAN KANUN YOLU (1)

  • OLAĞAN KORUMA TALEBİ İÇEREN DAVAYI ORTAKLARDAN BİRİNİN AÇABİLMESİ (1)

  • OLAĞAN RAYİCE UYGUN KİRA PARASI (1)

  • OLAĞAN RAYİCİN TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HALLER (1)

  • OLAĞAN SON GENEL KURUL TOPLANTISINDAKİ TÜM KARARLARA İTİRAZ ETTİĞİ VE MUHALEFET ŞERHİ VERDİĞİ (1)

  • OLAĞAN ŞİRKET İŞLERİNİN YÖNETME YETKİSİ (1)

  • OLAĞAN TEFTİŞ SIRASINDA SANIĞIN ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ (1)

  • OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLARDA KÜÇÜĞÜN EVLENEBİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR (1)

  • OLAĞAN ÜSTÜ HAL NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARAR (1)

  • OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU DENETİMİNE KONU OLABİLECEK HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ VE KESİN HÜKÜMLE İLGİLİ YARGILAMA AŞAMASINDA GEÇERLİ OLAN YARGILAMA KURALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HÜKÜM AŞAMASINDA GÖREVLİ OLAN MAHKEMENİN LEHE KANUN UYGULAMASI NEDENİYLE HÜKMÜN UYARLANMASINA İLİŞKİN TALİ DAVA SIRASINDA DA GÖREVİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ SONUCUNA VARILMIŞTIR (1)

  • OLAĞAN YÖNETİM İŞLERİ (3)

  • OLAĞAN ZAMANAŞIMI (1)

  • OLAĞAN ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (1)

  • OLAĞAN ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ KAZANIMI (30)

  • OLAĞAN ZAMANAŞIMIYLA MÜLKİYET İKTİSABI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE YOKSULLUK NAFAKASI TÜİK'İN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMALI VE BÖYLECE TARAFLAR ARASINDA ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGE KORUNMALIDIR (1)

  • OLAĞANÜSTÜ DAVA ZAMANAŞIMI (3)

  • OLAĞANÜSTÜ DURUM (3)

  • OLAĞANÜSTÜ DURUM VE PEK ÖNEMLİ BİR SEBEBİN OLMASI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR (2)

  • OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GEREKLİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASINDA KIYMET TAKDİRİ DIŞINDAKİ İŞLEMLER SONRADAN TAMAMLANMAK ÜZERE TAŞINMAZIN NİTELİĞİNE GÖRE SEÇİLECEK BİLİRKİŞİLERCE DEĞERİ BELİRLENİR VE TAŞINMAZA EL KONULACAĞI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ FAZLA ÇALIŞMA ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNE HAK KAZANMA - Vardiyalı Çalışma Sisteminin Bulunup Bulunmadığı - Kayıtların Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı - Hafta Tatili ve Genel Tatillerde Çalışma Yapılıp Yapılmadığı Hususlarının Araştırılıp Açıklığa Kavuşturulması - Bu Dönemlere İlişkin Ödeme Yapılmış İse, Ödeme Yapılan Ayların Dışlanması Gerektiği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ FESİH HAKKININ KULLANILMASI SURETİYLE HAKLI FESİHLE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TALEBİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARIN İPTALİ TALEBİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEBİ (2)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN MUTLAK BUTLANLA BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ (3)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASI TALEBİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI KAĞIDININ İPTALİ DAVASI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİLMESİ TALEBİNİN ZIMNEN REDDİNE DAİR KARARIN İPTALİ İSTEMİNDE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULA GİTMEK İÇİN OBJEKTİF, HAKLI VE SOMUT GEREKÇELERİN BULUNMADIĞI - Delegeler Tarafından Olağanüstü Genel Kurul Gerekçesi Olarak “Şubede İki Başlılık ve Çekişme Bulunduğu” Hususu İleri Sürülmüş İse De, Bu Konuya İlişkin Olarak Bir Başka Mahkemede Dava Açıldığı ve Davanın Reddedildiği - Bu Hususun Olağanüstü Genel Kurul Yapılabilmesi İçin Haklı Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Olağanüstü Genel Kurulun Toplanması İçin, Bu Yönde Objektif ve Haklı Sebeplerin Bulunması ve Bu Durumun İspatlanması Gerekmekte Olduğu - Ayrıca Olağanüstü Genel Kurul İsteminin Başka Bir Şekilde Çözülemeyecek Bir Sorunu Çözmeye Yönelik Olması Gerektiği - Bununla Birlikte, İnceleme Konusu Davada, Şubenin Olağanüstü Genel Kurula Gitmesi İçin Objektif, Haklı ve Somut Gerekçelerin Mevcut Olmadığı - Bu Anlamda İspatlanan Bir Durumun Bulunmadığı - Bu İtibarla İlk Derece Mahkemesince Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİTMEK AMACIYLA SENDİKA ŞUBESİNE KAYYIM ATANMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA ALINAN KARARA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN BEDELİN TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLANMASI İÇİN BU YÖNDE OBJEKTİF VE CİDDİ SEBEPLERİN BULUNMASI VE BU DURUMUN İSPATLANMASI GEREKTİĞİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL (3)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİSİ GÖREV ALANI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİSİNİN GÖREV VE YEKİLERİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGELERİNDE YENİ KURULAN İŞYERLERİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ (2)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ DIŞINDA İŞLENEN SUÇLAR (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ ŞİRKET (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARINA KARŞI AÇILAN DAVADA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMEKSİZİN REDDİNE İLİŞKİN KARAR NEDENİYLE MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ALINAN PERSONELİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ - Davacı Tarafından, Kamu Görevinden Çıkarılmasının Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapıldığı İleri Sürülerek Doğrudan Danıştay'da Dava Açıldığı - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğu (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVİNDEN ALINAN KAMU PERSONELİNİN KARARIN İPTALİ TALEBİ - Kamu Görevinden Çıkarılmasının Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapıldığı İleri Sürülerek Doğrudan Danıştay'da Dava Açıldığı - Uyuşmazlığın Kanunda Sayılan Bakanlar Kurulu Kararlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklardan Olmadığı - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesi Olduğu (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALARIN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE RET EDİLECEĞİ - Davanın Yöneltildiği Tıp Merkezinin 667 Sayılı Khk Uyarınca Kapatıldığı - Ülke Genelinde İlan Edilen Olağanüstü Hal Kapsamında Yürürlüğe Konulan Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Kapatılan Kurum, Kuruluş, Özel Radyo ve Televizyonlar, Gazete, Dergi, Yayınevi ve Dağıtım Kanalları İle Bunların Sahibi Gerçek veya Tüzel Kişiler Aleyhine 17/8/2016 Tarihinden Önce Açılan Davalar İle Bu Kapsamda Hazine İle Vakıflar Genel Müdürlüğüne Husumet Yöneltilen Davalarda Mahkemelerce, Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Red Kararı Verileceği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRESİNDE İFLAS ERTELEME KARARI VERİLMESİ İSTEMİ - Olağanüstü Hal Süresi İçerisinde Talepte Bulunan Şirketin veya Kooperatifin Borca Batık Olması ve İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Görülmesi Gerektiği - Kayyım Tarafından Üç Aylık Dönemlerde İbraz Edilen Raporlara Göre Şirketin Durumunun İyiye Giderek İflas Halinden Kurtulmasının Mümkün Bulunması İzleniyor İse, Bu Durumda İflas Erteleme Kararı da Verilemeyeceği İçin Dosyanın Olağanüstü Halin Kalkmasına veya Kanun'da Belirlenen Sürenin Dolmasına Kadar Elde Bekletilmesi Gerektiği - Bu Süreler Sonunda Mevcut Duruma Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HÂLDE GÖZALTI SÜRESİNİN YEDİ GÜN OLARAK UYGULANMASININ VE ZORUNLU HALLERDE BU SÜRENİN YEDİ GÜN DAHA UZATILMASININ ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA (2)

  • OLAĞANÜSTÜ HALLERDE SÜRE (1)

  • OLAĞANÜSTÜ HALLERİN VARLIĞI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİ SIFATIYLA ÇOCUĞUN DEDESİNİN DE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINI İSTEME HAKKI MEVCUTTUR (1)

  • OLAĞANÜSTÜ İŞLER İÇİN BÜTÜN ORTAKLARIN İTTİFAKI ŞARTI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ KANUN YOLU - İkinci Bozma Nedeninin Kabule Göre Bozma Niteliğinde Kalacağı - Kabule Göre Bozma Niteliğinde Kalacak Bir Hususta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Olağanüstü İtiraz Kanun Yoluna Başvuramayacağı - Kasten Öldürmeye Azmettirme (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU (3)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKİ KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İLE SİTE YÖNETİMİNE KAYYIM ATANMASI İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURUL KARARLARININ İPTALİ İLE MURAZAANIN MEN'İ İSTEMİ - Yönetim Planındaki Hükümlerden İptali İstenen Toplantının Olağanüstü Genel Kurul Olduğu - Toplantıya İlişkin Kanun'da Belirtilen Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmediği, Buna İlişkin Evrak ve Tebligat Bilgilerinin, Hazirun Cetvelinin ve Karar Evraklarının İncelenmesi Gerektiği - Alınan Kararlarda Türleri ve Nitelikleri Kanunda Öngörülen Nisaplara Uygun Olup Olmadığı Gibi Konularda, Her Bir Kararın Ayrı Ayrı İrdelendiği, Gerekçeli ve Yeterli Araştırma Yapılarak Bir Sonuca Ulaşılması Gerektiği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ VE ALINAN KARARLARIN İPTALİYLE YÖNETİM PLANININ 29. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULUNDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULUNUN İPTALİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ TOPLANTISI KARARLARININ İPTALİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (35)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İDDİASI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İSTEMİNDE MİRASÇININ ASLİ MÜDAHİL İSTEMİ - Aynı Kök Muristen Gelen Mirasçılar Arasında Görülen Miras Payına Yönelik Olarak Tek Başına Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu - Aynı Taşınmaz Hakkında Müşterek Kök Murisin Diğer Mirasçıları Tarafından Dava Açıldığı - Aynı Taşınmazla İlgili Davaların Aralarındaki İrtibat Nedeniyle Birleştirilmesinin Gerektiği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENLİ DAVA (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI UYARINA AÇILAN TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI UYARINCA DAVACI TARAFINDAN TESCİL DAVASI AÇILDIĞI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI UYARINCA TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (8)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI UYARINCA TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZLARIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP DAVASI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan ve Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Araziden Masraf ve Emek Sarfı İle İmar ve İhya Edilip Tarıma Elverişli Hale Getirilen Taşınmazın Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Edinebileceği - İmar İle İhyanın Tamamlandığı Tarihten Tescil Davasının Açıldığı Güne Kadar 20 Yıl Süreyle Zilyet Edildiği İleri Sürülerek Tapuya Tescili İstenebileceği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (3)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL DAVASI (3)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL İSTEMİNDE TARAF TEŞKİLİ – Kazandırıcı zamanaşımına dayalı davalarda Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişiliğine husumet yöneltilmesi gerekmektedir - Dava Köy Tüzel Kişiliği Hasım Gösterilerek Açılmıştır - Çekişmeli Taşınmazın Büyükşehir Belediyesinin Sınırları İçinde Yer Aldığı Belirlenmiştir - Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Husumet Yaygınlaştırılıp Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlanmalıdır (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA GÖRE ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA GÖRE TAŞINMAZIN ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ SENDİKA KONGRESİNİN İPTALİ (2)

  • OLAĞANÜSTÜ SÜRE İZİNİNDE KONDORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ (4)

  • OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ŞİRKET İŞLERİNİ YÖNETME YETKİSİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ (2)

  • OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ YASA YOLUNUN KESİN NİTELİKTE OLAN KARAR YA DA HÜKÜMLERDEKİ VERİLDİKLERİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN HUKUKA AYKIRILIĞI GİDERMEYİ AMAÇLAYAN OLAĞANÜSTÜ BİR YASA YOLU OLDUĞU (1)

  • OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI (2)

  • OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARDA ALINAN KARARLAR (1)

  • OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA İLİŞKİN 15 GÜN ÖNCEDEN HİÇBİR BİLDİRİM YAPILMADIĞI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ YASAYOLU (1)

  • OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇE (1)

  • OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM İŞLERİ VE TASARRUFLAR (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI (110)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI GEREĞİ TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP (5)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE İRTİFAK HAKKININ KURULMASI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE KAZANILAMAYAN YERLER (3)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE KAZANIM (5)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI (3)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ SEBEBİYLE TESCİL İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL İSTEMİNDE TARAF TEŞKİLİ - Davanın Sadece Köy Tüzel Kişiliğine Yöneltildiği - Hâzinenin ve İlgili Kamu Tüzel Kişiliklerinin Davada Taraf Olmasının Zorunlu Olduğu - Taraf Teşkilinin Dava Şartı Olduğu - Bu Şart Sağlanmadan Davanın Esasına Girilemeyeceği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL - Davaya Konu Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılarak Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Keşif Yerinde Dinlenmelerinin Sağlanması Gerektiği - Davacının Zilyetliğinin Hangi Tarihte Başladığının ve Ne Şekilde Devam Ettiğinin Kesintiye Uğrayıp Uğramadığının Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulmak Suretiyle Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Taşınmazın Ne Zamandan Beri Tarım Arazisi Olarak Kullanıldığının Ziraat Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilmesi Gerektiği (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI UYARINCA TESCİL İSTEMİ (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAPU İPTALİ VE TESCİL - Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Bir Taşınmazı Davasız ve Aralıksız Olarak 20 Yıl Süreyle ve Malik Sıfatıyla Zilyetliğinde Bulunduran Kişi, O Taşınmazın Tamamı Mülkiyet Hakkının Tapu Kütüğüne Tescili İsteyebilir (2)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ KAZANIMI (1063)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZIN KAZANILMASI (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMIYLA MÜLKİYETİ İKTİSAP (1)

  • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMIYLA MÜLKİYETİN İKTİSABI (19)

  • OLAĞANÜSÜTÜ ZAMANAŞIMI (1)

  • OLARAK BIRAKILMASI (1)

  • OLARAK ÇALIŞMASI (1)

  • OLASI İPTAL TESCİL DAVASINI ÖNLEMEK AMACIYLA KISA ARALIKLARLA TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRDİĞİ (1)

  • OLASI KASITLA ADAM ÖLDÜRME SUÇU (1)

  • OLASI KASITLA YAŞI KÜÇÜK MAKTULÜ ÖLDÜRME SUÇU (1)

  • OLASI KAST (1)

  • OLASI KAST İLE DOĞRUDAN KAST ARASINDAKİ FARKI ORTAYA KOYAN EN BELİRGİN UNSUR DOĞRUDAN KASTTAKİ BİLME UNSURUDUR (1)

  • OLASI KAST İLE İŞLENEMEYECK SUÇLAR (1)

  • OLASI KAST İLE YARALAMA SUÇU (1)

  • OLASI KASTLA ADAM ÖLDÜRME SUÇU (6)

  • OLASI KASTLA ÖLDÜRME KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SEÇLARI (1)

  • OLASI KASTLA ÖLDÜRME SUÇU (2)

  • OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME (1)

  • OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU - Sanığın Ateş Ettiği Kişilere Yakın Bir Konumda Bulunan Mağdurun İsabet Alıp Ölebileceğini veya Yaralanabileceğini Öngörebilecek Durumda Olduğu - Olası Kastla Hareket Ettiğinin Kabulüyle Olası Kastla İşlenen Suçlarda Meydana Gelen Sonuca Göre Nitelendirme Yapılması Gerektiği - Mağdurda Oluşan Yaralanmanın Hayati Tehlikeye Neden Olmadığı (1)

  • OLASI KASTLA ÖLÜME SEBEBİYET VERME (1)

  • OLASI KASTLA SİLAHLA YARALAMA (1)

  • OLASI KASTLA VE SİLAHLA YARALAMA SUÇU (1)

  • OLASI KASTLA YARALAMA (1)

  • OLASI KASTLA YARALAMA SUÇU (6)

  • OLASI KASTLA YARALAMA VE GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇLARI (1)

  • OLASI KASTLA YARALAMA YERİNE OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZA VERİLMESİ (1)

  • OLASI KASTTAN İNDİRİMİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

  • OLASI TRAFİK KURALLARININ İHLALLERİNE KARŞI VERİLEN TEMİNAT SENEDİNİN İADE EDİLMEDİĞİ (1)

  • OLAY ANINDA ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN DİĞER DAVACILARIN YARALANDIĞI (1)

  • OLAY ANINDA OLAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURUNUN BELİNDEKİ SİLAHI ALARAK ATEŞ ETME OLAYINDA SANIK HAKKINDA 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFETTEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI - Oluşa ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Sanığın Katılan İle Aralarında Çıkan Tartışma Sırasında Kendisine Müdahale Etmek İsteyen Polis Memurunun Belinde Bulunan Silahı Aldığı - Ateş Etmesine Müteakip Olay Yerinde Bulunan Diğer Polis Memurlarının da Yardımı İle Kısa Bir Zaman Aralığı İçinde Elindeki Silahın Geri Alınması Şeklinde Gerçekleşen Eylemde Sanığa Atılı Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı (1)

  • OLAY ANINDA VE OLAY YERİNDE BULUNAN TANIĞIN DİNLENMEMESİ (1)

  • OLAY ANINDAKİ HAL VE KOŞULLARA GÖRE SALDIRIYLA ORANTILI BİÇİMDE DEFETMEK AMACIYLA HAREKET EDEN SANIĞIN EYLEMİNİN MEŞRU SAVUNMA KAPSAMINDA KALDIĞI (1)

  • OLAY GÜNÜ KULAĞINA VURULMAK SURETİYLE KALICI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLDUĞU (1)

  • OLAY GÜNÜ ÖLENİN İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI SIRADA KORKULUĞU BULUNMAYAN MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN DÜŞEREK ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN OLAYDA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYAN HER İKİ SANIĞIN ASLİ KUSURLU OLDUKLARI SANIKLAR HAKKINDA ALT SINIR AŞILARAK HAK VE NASAFETE UYGUN BİR CEZA TAYİNİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAY GÜNÜ TANIK D.'NIN ZORLAMASIYLA UYUŞTURUCU HAP İÇTİĞİ DURUM (1)

  • OLAY GÜNÜ VE SONRASI YAPILAN TIBBİ MÜDAHALE VE DEVAMINDAKİ HATA İHMAL VE İLGİSİZLİK SONUCU KOLUNDA KALICI SAKATLIK OLUŞTUĞU (1)

  • OLAY GÜNÜNE KADAR SÜRE GELEN GEÇİMSİZLİĞİN DE ETKİSİ İLE EŞİ OLAN MAKTULÜ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ (1)

  • OLAY HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN TANIĞIN İFADESİNE BAŞVURULMAMASI (1)

  • OLAY HAKKINDA ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEYEREK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ (1)

  • OLAY HAKKINDA ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEYEREK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİNİ BELİRTEREK YAŞAM HAKKI VE ADİL YARGILANMA HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

  • OLAY İDARİ KARAR VE EYLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR NİTELİĞİNDE BULUNDUĞUNDA ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEKLERİ TAM YARGI DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURUR (1)

  • OLAY NEDENİYLE ASKERLİK HİZMETİNDEN MUAF TUTULMAYIP ASKERLİK HİZMETİNE DEVAM ETMİŞ OLMASI KARŞISINDA YAŞAMIŞ OLDUĞU RUHSAL SIKINTILARI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU EYLEMİNİN ASKERLİKTEN KURTULMAK İÇİN YAPILAN BİR HİLE HAREKETİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

  • OLAY NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN 92,14 TL OLARAK HESAPLANMASI KATILAN KURUM TARAFINDAN ÖDENMESİ İSTENEN ZARAR BEDELİNİN İSE YÜKSEK OLMASI GECİKMELİ BORÇ HUSUSLARININ DA DİKKATE ALINMASI (1)

  • OLAY SEBEBİYLE BASİT BİR TIBBİ MÜDAHALEYLE İYİLEŞİR ŞEKİLDE YARALANMASI SUÇU (1)

  • OLAY SEBEBİYLE DAVALI BELEDİYENİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞTİĞİ (1)

  • OLAY SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEMİN KISMEN DE OLSA GİDERİLMESİNİN AMAÇLANMASI VE BU SEBEPLE OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ DE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE BİR SONUCA VARILMASI GEREKTİĞİ (1)

  • OLAY SEBEBİYLE UĞRADIĞI MANEVİ VE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

  • OLAY SIRASINDA ENERJİ NAKİL HATTININ OLMASI GEREKEN YÜKSEKLİKTE BULUNMADIĞI DAVALI TEDAŞIN İSE BU DURUMA RAĞMEN HATTA ELEKTRİK VERMESİ NEDENİYLE SORUMLU BULUNDUĞU İDDİASI (1)

  • OLAY TARİHİ İLE ISLAH TARİHİ ARASINDA 1 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİĞİNDEN DAVACI TARAFIN ISLAH DİLEKÇESİ İLE ARTTIRILAN KISMA İLİŞKİN TALEPLERİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAY TARİHİ İTİBARİYLE DAVALI MEVKİİNDE KAMU KURULUŞU NİTELİĞİ TAŞIMAYAN TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.'NİN OLMASI KARŞISINDA İDARİ YARGI YETKİSİ KAPSAMINDA AÇILMIŞ BİR İDARİ DAVA BULUNDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

  • OLAY TARİHİ OLAYIN GELİŞİMİ YARALANMA DERECESİ NAZARA ALINDIĞINDA HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLDUĞU (1)

  • OLAY TARİHİ ÖLENİN DAVACILARLA OLAN YAKINLIK DERECESİ DAVALININ KUSUR ORANI OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİYLE DAVACILAR YARARINA HÜKÜM ALTINA ALINAN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARI AZDIR (1)

  • OLAY TARİHİ-DİSİPLİN KURULUNA SEVK TARİHİ (1)

  • OLAY TARİHİNDE 3.KİŞİYE AİT TARLADAKİ MAHSULÜ BİÇTİKTEN SONRA TARLADAN ÇIKARKEN KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ (1)

  • OLAY TARİHİNDE ASKER OLAN SANIK TARAFINDAN İŞLENEN KASTEN YARALAMA SUÇU (1)

  • OLAY TARİHİNDE BAHSE KONU ARACIN MUTERİZE AİT SÜRÜCÜ BELGESİ İBRAZ EDİLEREK KARDEŞİ E. Y. TARAFINDAN KULLANILDIĞININ TESPİT EDİLMESİ KARŞISINDA İTİRAZIN KABULÜ YERİNE YAZILI ŞEKİLDE REDDİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ (1)

  • OLAY TARİHİNDE BALİ KULLANDIĞI CAMI KIRIP İÇERİYE GİRDİĞİNİ HATIRLADIĞI (1)

  • OLAY TARİHİNDE DAVALININ SEVK VE İDARESİNDEKİ ARACIN DAVACIYA AİT ARACA ÇARPARAK HASARLANMASINA NEDEN OLDUĞU (1)

  • OLAY TARİHİNDE ORTAK MESUL MÜDÜRLERİYLE SANIĞIN ŞİRKETTEKİ KONUMU TESPİT EDİLİP İBRAZ EDİLEN RUHSATIN AYNI İŞ YERİNE AİT OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

  • OLAY TARİHİNDE PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNA KATILMAK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARINDAN DOLAYI PAMUKOVA C.BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI (1)

  • OLAY TARİHİNDE SANIĞIN KULLANIMINDAKİ BAHÇEDE ELE GEÇİRİLEN KURUTULMAYA BIRAKILMIŞ KENEVİR MİKTARININ KİŞİSEL KULLANIM SINIRININ ÜZERİNDE OLMASI KARŞISINDA SANIĞIN BU MADDEYİ TİCARİ AMAÇLA BULUNDURDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEKSİZİN KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNDAN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI KANUNA AYKIRIDIR (1)

  • OLAY TARİHİNDE SINIFTA BULUNAN DİĞER ÖĞRENCİLERİN VE OLAY İLE İLGİLİ OLARAK OKUL İDARECİLERİNİN TANIK SIFAT İLE DİNLENMELERİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAY TARİHİNDE SÜRÜCÜNÜN EHLİYETE SAHİP OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

  • OLAY TARİHİNDE TRAFİK (ZMSS) SİGORTA POLİÇESİ BULUNMAYAN ARACIN DAVACILARAR ÇARPARAK ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİĞİ (1)

  • OLAY TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 818 SAYILI B.. 43. MADDESİ UYARINCA DAVALI YARARINA UYGUN TUTARDA BİR İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMİŞ OLMASI DOĞRU OLMAMIŞ KARARIN BU NEDENLE BOZULMASI GEREKMİŞTİR (1)

  • OLAY TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 818 SAYILI B.. K.. 43. MADDESİ UYARINCA FAİZ ALACAĞI MİKTARINDAN UYGUN BİR MİKTAR HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMALIDIR (1)

  • OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMİŞ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE İSTENMEZSE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAĞI BU DURUMDA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARININ YAZILI İSTEK GÜNÜNÜ İZLEYEN AYBAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI (1)

  • OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK OLAN YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN TEMERRÜT FAİZİ İLE SORUMLU TUTULAMAYACAĞI (1)

  • OLAY TARİHİNDEN UZUN BİR SÜRE SONRA ALINMIŞ KARAR TARİHİNDEKİ KISTASLARA GÖRE BELİRLENEN TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASININ DOĞU OLMADIĞI (1)

  • OLAY TARİHİNİN TESPİTİ (1)

  • OLAY YERİ KEŞİF TUTANAĞI (1)

  • OLAY YERİNDE BOŞ KOVAN BULUNMASI (1)

  • OLAY YERİNDE BULUNAN ALTI ADET BOŞ KOVANIN DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

  • OLAY YERİNDE BULUNMAMAK (1)

  • OLAY YERİNDE ELDE EDİLEN ÇAKMAK VE MONTTA KAN VEYA VÜCUT SIVISINA RASTLANMADIĞI (1)

  • OLAYA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRGÜLERİ BULUNAN VE KOLLUK AŞAMASINDA İFADELERİNE BAŞVURULAN KİŞİLERİN TANIK SIFATIYLA ÇAĞRILARAK DİNLENMELERİNDEN SONRA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAYA İLİŞKİN GÖRGÜYE DAYALI BİLGİSİ OLAN TANIĞIN DİNLENİLMESİ GEREKTİĞİ - Hırsızlık Suçu - Eksik İnceleme ve Kovuşturma Hüküm Kurulduğu (1)

  • OLAYA İLİŞKİN TUTANAKLAR ARASINDA FARK BULUNMASI (1)

  • OLAYA İLİŞKİN TUTANAKTA İMZASI BULUNAN DİSİPLİN AMİRİNİN İFADELERİ ALAN KİŞİ OLMASI DİKKATE ALINDIĞINDA DİSİPLİN CEZASINI DA VERMESİNİN EN TEMEL İLKELERDEN OLAN HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU (1)

  • OLAYA İLİŞKİN TÜM DELİLLER TOPLANIP DEĞERLENDİRİLİP SUÇUN OLUŞTUĞU KABUL EDİLEREK MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULDUĞUNA GÖRE DELİL TAKDİRİ YAPILARAK VERİLEN BU KARAR ALEYHİNE TAKDİRDE YANILGIYA DÜŞÜLDÜĞÜNDEN VE SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞINDAN BAHİSLE KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURULAMAZ (1)

  • OLAYA TANIK OLDUĞU BİLDİRİLEN KATILANIN OĞLUNUN TESPİT EDİLEREK TANIK SIFATIYLA DİNLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAYA UYGUN DÜŞMEYEN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINMASI (2)

  • OLAYA UYGUN KANUN HÜKMÜNÜN BELİRLENMESİNDE HATA İLE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ YERİNE VELAYETİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ (1)

  • OLAYDA ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİ İLE SANIK ARASINDA GERÇEK ANLAMDA BİR ALIM SATIM SÖZKONUSU OLMADIĞINDAN VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNCE SANIKTAN YAPILAN İLK ALIMLARLA SANIĞIN SATMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA SUÇUNA İLİŞKİN OLARAK DELİLLENDİRME İŞLEMİ YAPILDIĞINDAN SANIKTAN YAPILAN SONRAKİ ALIMLARIN ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA AYRI SUÇ OLUŞTURMASININ KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

  • OLAYDA BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMAK VE MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇLARININ UNSURLARININ OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN YAZILI ŞEKİLDE MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

  • OLAYDA BİLİNÇLİ TAKSİR KOŞULLARI BULUNMADIĞI NAZARA ALINMADAN HÜKMOLUNAN CEZADA ARTIRIM YAPILMASININ HATALI OLDUĞU (1)

  • OLAYDA BİLİNÇLİ TAKSİR KOŞULLARININ OLUŞTUĞU (1)

  • OLAYDA DAVACILARIN MÜTERAFİK KUSURLARININ BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA İRDELEME YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ (1)

  • OLAYDA DAVALI KADININ ERKEĞE GÖRE AĞIR KUSURLU OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR BU DURUM GÖZETİLMEDEN TARAFLARIN EŞİT KUSURLU KABULÜ VE BU HATALI KUSUR BELİRLEMESİNE BAĞLI OLARAK DAVACI ERKEĞİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

  • OLAYDA DAVALILARDAN TEİAŞ İLE ONUN İŞÇİSİ OLAN MÜTEVEFFANIN DA KUSURU BULUNDUĞU (1)

  • OLAYDA ELDE ETME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞTİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN AKSİ YÖNDE VERİLEN MAHKEME KARARININ BOZULMASI GEREKMİŞTİR (1)

  • OLAYDA GÖRGÜ TANIĞININ BULUNMAMASI (1)

  • OLAYDA HATIR TAŞIMASI BULUNUP BULUNMADIĞI DOSYA KAPSAMI İTİBARİYLE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ (1)

  • OLAYDA HİZMET KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI YÖNÜNDEN UYUŞMAZLIK VARDIR (1)

  • OLAYDA İDARİ EYLEMİN ASKER KİŞİYİ İLGİLENDİRMESİ VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN BULUNMASI KOŞULLARI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİĞİNDEN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRMEKTEDİR (1)

  • OLAYDA İDARİ İŞLEMİN ASKER KİŞİYİ İLGİLENDİRMESİ VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN BULUNMASI KOŞULLARI BİRLİKTE GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ GENEL İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVİNE GİRMEKTEDİR (1)

  • OLAYDA İŞLETEN VEYA SÜRÜCÜ TAM KUSURLU OLSALAR BİLE DESTEKTEN YOKSUN KALAN DAVACILAR DA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDA BULUNDUĞUNDAN DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLU OLACAĞI (1)

  • OLAYDA İŞLETEN VEYA SÜRÜCÜ TAM KUSURLU OLSALAR BİLE DESTEKTEN YOKSUN KALAN DAVACILAR ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDA BULUNDUĞUNDAN DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLU OLACAĞI (1)

  • OLAYDA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULAMA YERİ BULUNMADIĞI, HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN İKİNCİ MADDESİ UYARINCA UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAYDA KUSURLU OLANLARIN HER BİRİ ZARARIN OLUŞMASINA BİRLEŞEN VEYA BAĞIMSIZ HAREKET EDEN DAVRANIŞLARI İLE KATKIDA BULUNDUKLARINDAN MEYDANA GELEN ZARARIN TAMAMINDAN MÜTESELSİL OLARAK SORUMLU OLDUKLARI (1)

  • OLAYDA MADDİ CEBİRİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMAMASI (1)

  • OLAYDA MEŞRU SAVUNMA KOŞULLARININ BULUNMADIĞI (1)

  • OLAYDA ÖNGÖRÜLEN SUÇUN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN DELİLLERİN TAKDİRİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ YERİNE YARGILAMAYA DEVAMLA YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI (1)

  • OLAYDA PROVOKATÖR AJAN KULLANILDIĞI HÂLDE BUNUN KAYIT DIŞI TUTULDUĞU (1)

  • OLAYDA SANIĞIN AV TÜFEĞİNİ DOLU EMNİYETİ AÇIK VE ELİ AV TÜFEĞİ TETİK MEKANİZMASININ ALTINDA İKEN TAŞIYAN SANIĞIN İSTEMEDİĞİ ÖLÜM SONUCUNU ÖNGÖREBİLECEĞİ DURUMDA OLMASI VE EYLEMİNDE BİLİNÇLİ TAKSİRİN KOŞULLARININ OLUŞTUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ (1)

  • OLAYDA TALİ KUSURLU OLDUĞUNU BELİRTEREK ŞİMDİLİK KUSUR ORANINA İSABET EDEN MİKTARIN ÖDEME TARİHİNDEN İTBAREN İŞLEYECEK REESKONT FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAYDA TALİ KUSURLU OLUP ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAYAN VE SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI YENİ İKMAL ETTİĞİ ANLAŞILAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA TAYİN EDİLEN CEZANIN SÜRESİNİN ÜÇ YILA KADAR ERTELENEBİLECEĞİ (1)

  • OLAYDA UYGULANMASI GEREKEN ZAMANAŞIMININ ON YIL OLDUĞU (1)

  • OLAYDA YOLUN BAKIM VE ONARIMINDAN SORUMLU KURULUŞUN TAMAMEN KUSURLU OLDUĞUNU BELİRTEREK ÖDEME TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

  • OLAYDAKİ UYUŞMAZLIK TİCARETİ TERK SUÇUNDAN SANIK HAKKINDAKİ MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN EKSİK ARAŞTIRMA İLE VERİLİP VERİLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİNDİR (2)

  • OLAYDAN SONRA HIRSIZLIĞA KONU CEP TELEFONUNU KULANAN KİŞİNİN TESPİTİ (1)

  • OLAYI BAŞLATANIN BELLİ OLMADIĞI (1)

  • OLAYI İHBAR EDEN ŞAHSIN KİMLİĞİNİN TESPİTİ (1)

  • OLAYI RESMİ MAKAMLARA BİLDİRMEMEK (1)

  • OLAYI SANIK BAŞLATMIŞ İSE DE MAĞDUR VE MAKTULÜN SANIKA YUMRUKLA SALDIRARAK TAHRİKTE DENGEYİ BOZACAK ŞEKİLDE AŞIRI TEPKİ VERDİKLERİ BU NEDENLE SANIKLAR HAKKINDA ASGARİ DÜZEYDE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMASI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR (1)

  • OLAYIN ALENİYET KAZANMASI (1)

  • OLAYIN ÇALIŞMANIN VE YAPILAN İŞİN GEREĞİ GİBİ KONTROL EDİLMEMESİ VE ELEKTRİK KABLOSUNUN KOPUP YERE TEMAS ETTİĞİ ANDA ELEKTRİK AKIMININ KESİLMESİNİ SAĞLAYACAK DONANIMIN OLAY MAHALLİNDEKİ PANODA OLMAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELDİĞİ (1)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI TARTIŞILMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI (1)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI GEREKİR (1)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI (1)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI KANUNA AYKIRIDIR (1)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREKİR (1)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE SANIK YARARINA HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI GEREKİR (1)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE TCK’NIN 29. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI (2)

  • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE TCK’NIN 29. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI KANUNA AYKIRIDIR (1)

  • OLAYIN DELİLİ BİR TANIĞIN AÇIKLAMALARINDAN İBARET İSE BU TANIĞIN DURUŞMADA MUTLAKA DİNLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAYIN DELİLİNİN TANIK AÇIKLAMASINDAN İBARET OLMASI (1)

  • OLAYIN ETKİLERİ GEÇEDEN ÇEKİLEN İHTAR (1)

  • OLAYIN GAZETECİLİK TEKNİĞİ GEREĞİ OKUYUCUNUN İLGİSİNİ ÇEKECEK ŞEKİLDE AKTARILDIĞI ÖZLE BİÇİM ARASINDAKİ DENGENİN BOZULMADIĞI DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA BİR SALDIRI BULUNMADIĞI (1)

  • OLAYIN GELİŞİMİ SIRASINDA SANIĞIN CEBİR VEYA TEHDİT KULLANDIĞI POLİS MEMURU OLAN MÜŞTEKİLER SUÇUN MAĞDURU KAMU İDARESİ İSE SUÇTAN ZARAR GÖREN KONUMUNDA OLDUĞU (1)

  • OLAYIN GELİŞİMİ VE TAHRİK SÖZLERİNİN AĞIRLIĞI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SANIK HAKKINDA HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARETE GÖRE CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAYIN GELİŞİMİNE GÖRE MEŞRU SAVUNMA KOŞULLARI OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN KOVUŞTURMA AŞAMASINDA YALNIZCA SANIĞIN EŞİ TANIK OLARAK DİNLENİLEREK EKSİK İNCELEME VE YETERSİZ GEREKÇE İLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

  • OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ADLİYE KORİDORUNDAKİ KAMERA KAYDINI İÇEREN DOSYADA MEVCUT CDNİN ÇÖZÜMÜNÜN BİLİRKİŞİYE YAPTIRILMADIĞI (1)

  • OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ GÜN İLE EK DAVANIN AÇILDIĞI GÜN ARASINDA BEŞ YILLIK UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMİŞ OLDUĞU (1)

  • OLAYIN HABER VERİLDİĞİ ANDAKİ BELİRİŞ BİÇİMİNE UYGUNLUĞU (1)

  • OLAYIN HADİSE ŞEKLİNDE ÇÖZÜLMESİ (2)

  • OLAYIN İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN OLAYA MARUZ KALAN KİŞİNİN SİGORTALI OLMASI OLAYIN SINIRLI OLARAK BELİRTİLEN HAL VE DURUMLARDAN BİRİNDE MEYDANA GELMESİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAYIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ (1)

  • OLAYIN İŞVERENİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ YETERİNCE ALINMAMASINDAN KAYNAKLANDIĞI DA GÖZETİLEREK GELİŞEN HUKUKTAKİ YAKLAŞIMA DA UYGUN OLARAK TATMİN DUYGUSU YANINDA CAYDIRICILIK UYANDIRAN ORANDA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

  • OLAYIN KAMU HİZMETİ SIRASINDA MEYDANA GELMESİ (1)

  • OLAYIN KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇUNU OLUŞTURMADIĞI VE EKONOMİK BİR DEĞER TAŞIYAN HER TÜRLÜ ENERJİNİN DE TAŞINIR MAL SAYILACAĞINA DAİR TCK'NIN 141. MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE HIRSIZLIK SUÇUNU OLUŞTURMADIĞI VE EYLEMİN HUKUKİ İHTİLAF NİTELİĞİNDE OLDUĞU GÖZETİLMESİ (1)