Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • O GÜNE AİT DÖVİZ KURLARININ NASIL YORUMLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • O hâlde, anılan ibarelerin tavzih kararı ile hükme eklenmesinin doğru olduğunu söyleyebilme imkânı yoktur. (1)

 • O SIRADA ELİNDEKİ BİRA ŞİŞESİ İLE MAĞDUREYE HİTABEN ''KARŞI ÇIKIP BAĞIRIRSAN BU ŞİŞE İLE KAFANA VURURUM SENİ KESERİM'' ŞEKLİNDEKİ TEHDİDİ (1)

 • O TARİH İTİBARİYLE GEÇERLİ BİR PARA BİRİMİ (1)

 • O.P. BAŞVURUSU (1)

 • OALANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (1)

 • OBJEKTİF ARTIŞ ORANI (3)

 • OBJEKTİF ARTIŞ UYGULAYAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ (8)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ HALİNDE HER BİR TALEP BAKIMINDAN AYRI AYRI HÜKÜM VERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN BU DURUMDA DA DAVA DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLEN TALEPLERİN BELİRSİZ ALACAK OLUP OLMADIĞININ HER BİR TALEP BAKIMINDAN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKECEKTİR (1)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ HALİNDE TAKDİR EDİLECEK VEKALET ÜCRETİ - Objektif Dava Birleşmesinde Bir Davada Aynı Taraflar Arasında Birden Fazla Talebin İleri Sürüldüğü - Objektif Dava Birleşmesinde Görünüşte Tek Dava, Gerçekte İse Talep Sayısınca Dava Mevcut Olduğu - Talepler Birbirinden Bağımsız Olduğu İçin Vekâlet Ücretinin Ayrı Ayrı Takdir Edilmesi Gerektiği (1)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ/YIĞILMASI OLARAK ADLANDIRILAN DAVACININ BİRDEN FAZLA DAVASINI TEK DAVA DİLEKÇESİ İLE AÇMASI HALİNDE HER BİR DAVAYA AİT TALEP SONUCUNU AÇIKÇA VE AYRI AYRI DİLEKÇEDE GÖSTERMESİ GEREKİR (1)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİNDE GÖRÜNÜŞTE TEK DAVA GERÇEKTE İSE TALEP SAYISINCA DAVA MEVCUTTUR (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR (13)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR İLAVE EDİLMEDEN BEDEL TESPİTİ (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ORANI (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI (5)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI ORANININ DÜŞÜK UYGULANMASI SEBEBİYLE KARARIN HATALI OLMASI (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIŞININ FAZLA HESAPLANMASI (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR ORANININ DÜŞÜK TESPİT EDİLMESİ (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR ORANININ TESPİTİ (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR UYGULANMASI (4)

 • OBJEKTİF DEĞER AZALTICI UNSUR (6)

 • OBJEKTİF DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET EDİLDİĞİ - Sollama Yasağının Bulunduğu Yolda Karşı Şeritten Gelen Araçları Görmemesine Rağmen Şerit İhlalinde Bulunan Sanığın Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Ederek Öngördüğü Ancak İstemediği Neticeye Neden Olduğu - Bilinçli Taksir Şartlarının Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği (1)

 • OBJEKTİF DÜZENLEYİCİ KURALLAR (1)

 • OBJEKTİF ESAS (1)

 • OBJEKTİF ESASLARA AYKIRI SINAV (1)

 • OBJEKTİF ESASLI NEDEN (1)

 • OBJEKTİF HAKLI NEDEN (2)

 • OBJEKTİF İMKANSIZLIK (6)

 • OBJEKTİF İYİ NİYET (3)

 • OBJEKTİF İYİ NİYET KURALI (3)

 • OBJEKTİF İYİ NİYET KURALLARI (3)

 • OBJEKTİF İYİNİYET (9)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURALI (14)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK (7)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARI (13)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK (1)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURULLARINA AYKIRI GENEL KURUL KARARI (1)

 • OBJEKTİF İYİNİYETE AYKIRILIK (3)

 • OBJEKTİF KOŞULLARIN BULUNMAMASI (1)

 • OBJEKTİF KRİTERLER (2)

 • OBJEKTİF NEDEN (1)

 • OBJEKTİF NEDENE DAYALI ARTTIRIM YAPILIP YAPILMAYACAĞININ TESPİTİ (2)

 • OBJEKTİF NEDENE DAYALI OLARAK BEDELDE ARTIŞ YAPILMASI DURUMU (1)

 • OBJEKTİF NEDENLER (2)

 • OBJEKTİF NİTELİKTEKİ EYLEMLİ DURUMA AYKIRI DÜŞEN TANIK SÖZLERİNE DEĞER VERİLEMEMESİ (1)

 • OBJEKTİF NOT TAKDİRİ (1)

 • OBJEKTİF ÖZEN BORCU (1)

 • OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (3)

 • OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK (1)

 • OBJEKTİF SINIRLAR (1)

 • OBJEKTİF SORUMLULUK (5)

 • OBJEKTİF SORUMLULUK ESASI (3)

 • OBJEKTİF SORUMLULUK İLKESİ (1)

 • OBJEKTİF ŞARTLARI OLUŞTUĞU HALDE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLE İLGİLİ HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI HÂKİMİN TAKDİR HAKKINA TAALLUK EDEN BİR HUSUS OLMAMASI NEDENİYLE KANUN YARARINA BOZMA KONUSU YAPILABİLECEĞİ (1)

 • OBJEKTİF UNSUR (1)

 • OBJEKTİF UNSUR ARTIŞ ORANININ TESPİTİ (1)

 • OBJEKTİF UNSUR DEĞERLENDİRMESİ (2)

 • OBJEKTİF UNSUR ORANININ GEREKÇELERİYLE GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • OBJEKTİF VE ESASLI NEDEN (1)

 • OBJEKTİF VE GENEL OLMA (1)

 • OBJEKTİF VE NESNEL BİR ŞEKİLDE YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA DAVACININ GİRMİŞ OLDUĞU GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVINDA 59,80 PUANLA DEĞERLENDİRİLMESİNDE DOLAYISIYLA DAVA KONUSU İŞLEMLERDE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEMİŞTİR (1)

 • OBJEKTİF VE ÖZEL ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI (1)

 • OBJEKTİF VE SUBJEKTİF KOŞULLARIN VARLIĞI (2)

 • OBJEKTİF YAYIN YAPMA GEREĞİ (1)

 • OBJEKTİF YORUM KURALLARINA GÖRE, TAHRİFATIN ECZACI VEYA ÇALIŞANLARI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİR (1)

 • OBJEKTİFLEŞTİRİLEN KUSUR KUSUR SORUMLULUĞUNU KUSURSUZ SORUMLULUĞA YAKLAŞTIRSA DA ONU KUSURSUZ SORUMLULUK HALİNE DÖNÜŞTÜRMEYECEĞİ (1)

 • OBJEKTİFLİK VE TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI OLARAK VERİLEN DİSİPLİN CEZASI (1)

 • OBJEKTİJ İYİNİYET (1)

 • OCAK AYI HAKEDİŞ ÖDEMESİNDE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTA PRİMLERİNDEN İŞVEREN HİSSESİNİN HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANAN BEŞ PUANLIK KISMININ EKSİK GÖSTERİLEREK ÖDEME YAPILDIĞI (1)

 • OCAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ODA AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ODA DİVAN TEŞEKKÜLÜNÜN ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE USULSÜZLÜK - Oda Genel Kurulları İle İlgili Divan Teşekkülünün Genel Kurulda Hazır Bulunan ve Genel Kurul Üyeleri Arasından Seçileceği - Yönetim Faaliyet Raporunun Genel Kuruldan En Az 15 Gün Önce Tanzim Edilerek İncelemeye Sunulması Gerektiği - Sürelere Uyulmadığından Bahisle Kararın İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği (1)

 • ODA HAPSİ CEZA YERİNDEN KAÇMAK VE İNFAZ ŞARTLARINA UYMAMAK SUÇUNUN YAPTIRIMININ HAPİS CEZASI OLMASI NEDENİYLE BERAATLE SONUÇLANAN HÜKMÜN TEMYİZ KABİLİYETİNİN BULUNMADIĞI SÖYLENEMEZ (1)

 • ODA HAPSİ CEZASINA KARŞI İTİRAZ (1)

 • ODA HAPSİ CEZASINA KARŞI ŞİKAYET (1)

 • ODA KARARLARI (1)

 • ODA KAYDININ SİLİNMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ÜYELİK KAYDININ DEVAM ETTİĞİNİN VE DAVACININ TAKSİ DURAĞINDA HAK SAHİBİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ODA MECLİS ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA (1)

 • ODA TAHSİS SÖZLEŞMESİ (1)

 • ODA ÜYELİĞİ TESPİTİNİN HİZMET TESPİTİ AMACIYLA YAPILMASI HALİNDE İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • ODA ÜYELİK KAYDININ SİLİNMESİ VE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ODA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ALINMIŞ İDARİ NİTELİKTEKİ KARARIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İŞLEMİN İPTALİ DAVASINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİNE SON VERİLEREK YERLERİNE YENİLERİNİN SEÇİLMELERİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ODABAŞI VE KOÇAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ODABAŞI/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ODALAR VE BİRLİKLER GİBİ MESLEKİ KURULUŞLARIN ÖZELGE TALEBİNDE BULUNAMAMALARI (1)

 • ODALARIN GÖREVLERİ (1)

 • ODALARIN MÜDAHALE VE TEMYİZ HAKKI (1)

 • ODANIN FESHİNİN İSTENMESİ (1)

 • ODAYA İZİNSİZ GİRMENİN KONUT DOKUNULMAZLIĞI OLUP OLMAYACAĞI (1)

 • ODAYA KAYITLI BULUNAN ESNAF VE SANATKÂRLARIN BİLGİLERİNİN İ VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ODİÈVRE/FRANSA DAVASI (1)

 • ODYOGRAMIN UZMAN HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENMESİ (1)

 • OFF - Shore Hesabına Aktarılan Paranın Tahsili İstemi (1)

 • OFF SHORE ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICININ TESPİTİ (1)

 • OFF SHORE HESABA YATIRILAN PARANIN İSTİRDADI İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Tüketici Konumundaki Davacı Tarafından Açılan Davada Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu (1)

 • OFF SHORE HESABI (2)

 • OFF- SHORE HESABI (1)

 • OFF SHORE HESABI OLUŞTURULMASI YÖNÜNDE AÇIK VE DOLAYLI BİR VİRMAN TALİMATI OLMADIĞI (1)

 • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN MEVDUATIN TAHSİLİ İSTEMİ - Off Shore Mevduat Hesabına İlk Olarak Vade İle Para Yatırılması İçin Matbu Hesap Açma ve Havale Talimatı İmzaladığı ve Vade Sonlarında Bir Miktar Faiz Çekerek Kalan Miktarı Temdit Ettiği - Bu Şekilde Bankaya Bddk Tarafından El Konulduğu Tarihe Kadar Faizden Bir Miktar Para Çekildiği - Davacının, Mevduatının Banka Yönetici ve Çalışanlarının Telkin ve Talimatları İle İradesi Sakatlanarak Off Shore Hesabına Aktarıldığını İddia Ettiği - Taraflar Arasında Akdi İlişki Olmadığına Göre, Davacının Faiz Alacağının Temdit Tarihleri Sonunda Anaparaya Dönüşemeyeceği - Davacının Yatırdığı Meblağdan Davacıya Ödenen Meblağlar Düşülerek Bankanın Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN PARA (2)

 • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ - Hem Asıl Hem de Birleşen Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlükte Olduğu - Davacının Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Hareket Etmesi Nedeniyle Tüketici Dava Konusu Bankacılık İşleminin de Tüketici İşlemi Sayıldığı - Davaya Bakma Hususunda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği (1)

 • OFF SHORE HESABINA YATIRILAN PARANIN FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ – 01.01.2000 Tarihine Kadar Olan Davacı Alacağına Reeskont Oranında Temerrüt Faizi Bu Tarihten Sonra da Avans İşlemlerine Uygulanan Faiz Oranında Temerrüt Faizine Hükmedileceği - Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin T.C.M.B'nin Kısa Vadeli Krediler İçin Öngördüğü Reeskont Faiz Oranı Olduğu - 01.01.2000 Tarihinden İtibaren T.C.M.B'nin Kısa Vadeli Avans İşlemlerine Uyguladığı Faiz Oranı Olarak Değiştirildiği (1)

 • OFF SHORE HESABININ BANKA İLE ORGANİK BAĞININ OLUP OLMADIĞININ (1)

 • OFF SHORE HESAPLARI İÇİN DÜZENLENECEK HER BELGENİN ALTINA DEVLET GARANTİSİ ALTINDA DEĞİLDİR İBARESİ ZORUNLU OLARAK YAZILMALIYKEN YAZILMADIĞI (1)

 • OFF SHORE YATAN PARALARIN ASLINDA AŞYE YATIRILMIŞ OLACAĞI ŞEKLİNDE ALDATICI GÖRÜNÜŞ YARATILDIĞI (1)

 • OFF-SHORE BANKACILIK (1)

 • OFF-SHORE HESABI (1)

 • OFF-SHORE HESABINA HAVALE YAPILMASI (2)

 • OFF-SHORE HESABINA YATIRILAN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • OFF-SHORE HESAPLAR (1)

 • OFF-SHORE HESAPTAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRİ (1)

 • OFF-SHORE İŞLEMLERİNDEN M. Ş.'İN SORUMLU OLDUĞUNU, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİN İSE A. S. TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, DAVALILARDAN BANKA ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OFF-SHORRE HESABI (1)

 • OFİS SATIŞININ YAPILMASI YÖNÜNDE GAYRİMENKUL ARACILIK SÖZLEŞMELERİ İMZALANDIĞI VE SÖZLEŞME DOĞRULTUSUNDA TELLALLIK HİZMETİ VERDİĞİ (1)

 • OGÜN VE MÜBERRAH SEZEN / TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OĞLU GÖZ ALTINA ALINAN İŞÇİNİN EVE GİDEREK CEP TELEFONU OLMADIĞINDAN VE AMİRLERİNİN NUMARALARINI BİLMEDİĞİNDEN HABER VEREMEMESİ (1)

 • OĞLU İÇİN AYRI BİR RESTORAN AÇMA İHTİYACI İLE TAHLİYE - İşletmenin Çevredeki En Büyük İşletmelerden Biri Olması, İhtiyaçlının Babasının Yanında Çalışmasını Zorunlu Kılmayacağından, Bu Durum İhtiyacın Samimi Olmadığını Göstermez - Kiralananın Yapılacak İş İle Aynı Mahiyette Olduğu da Değerlendirildiğinde Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • OĞLU İÇİN EV SATIN ALDIĞINI VE KARŞILIĞINDA 1 ADET BONOYU İMZALAYIP VERDİĞİ (1)

 • OĞLUNA ÇEK İMZALAMA KONUSUNDA YETKİ VERMEDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TAKİBİN İPTALİ İSTEDİĞİ (1)

 • OĞLUNUN BAKIM BORCUNU YERİNE GETİRMEDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • OĞLUNUN EĞİTİMİNE DEVAM ETTİĞİ (1)

 • OĞLUNUN EVLİ OLDUĞU SIRADA EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞAMASI ÜZERİNE TORUNLARININ BAKIMI MASRAFLARININ KARŞILANMASININ TEMİNATI OLARAK VADE TARİHLİ BEDELLİ TEMİNAT SENEDİ VERİLDİĞİ (1)

 • OĞLUNUN HAYATINI KAYBETMESİNDEKİ KOŞULLARIN AÇIK BİR ŞEKİLDE AYDINLATILMAMASI NEDENİYLE YAPILAN YAŞAM HAKKININ İHLALİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • OĞLUNUN KISITLANMASI VE VASİ OLARAK ATANMA İSTEMİ (1)

 • OĞLUNUN YARALANDIĞINI AÇIKLAYIP FAZLAYA DAİR HAKLARINI SAKLI TUTARAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (1)

 • OĞLUNUN YOLCU OLARAK BULUNDUĞU ARAÇ İLE DAVALILARIN MALİKİ VE TRAFİK SİGORTACISI OLDUĞU ARACIN ÇARPIŞMASI NEDENİYLE DESTEĞİN VEFAT ETTİĞİ (1)

 • OĞLUNUN YÖNETİMİNDEKİ TRAKTÖR İLE SEYİR HALİNDE İKEN DAVALININ SİGORTALISI OLAN ARACIN ÇARPMASI SONUCU ÖLMESİ (1)

 • OĞRAŞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OĞULLARI TARAFINDAN AÇILAN VE ONUN VEFAT ETMESİ ÜZERİNE KENDİLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVADA ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM) TARAFINDAN VERİLEN KARAR NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • OĞULLARIKARDEŞLERİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUKLARI GİBİ MANEN DE YIKILDIKLARINI İFADE EDEREK TAZMİNATIN KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OĞULLARININ ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ SIRADA İDARENİN KUSURU SONUCU İNTİHAR ETTİĞİNİ OLAY HAKKINDA YÜRÜTÜLEN CEZA SORUŞTURMASINDAN SONUÇ ALINAMADIĞINI İDARE ALEYHİNE AÇTIKLARI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ REDDEDİLDİĞİNİ BELİRTEREK ANAYASA’DA DÜZENLENEN YAŞAM HAKKI VE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • OĞULLARININ ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ SIRADA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMESİ NEDENİYLE KENDİLERİNE NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMESİ YÖNÜNDE YAPTIKLARI BAŞVURUNUN İDARE TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ ÜZERİNE AÇTIKLARI DAVANIN ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNCE (AYİM) REDDEDİLDİĞİ (1)

 • OĞUR/TÜRKİYE DAVASI (7)

 • OĞUZ DEMİRKAYA BAŞVURUSU (1)

 • OĞUZ OYAN BAŞVURUSU (1)

 • OĞUZ TİFTİKÇİER BAŞVURUSU (1)

 • OHAL BÖLGELERİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI (3)

 • OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA İSTİNAF DİLEKÇESİNDE YER ALAN MESLEKTEN ÇIKARTMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNİN DAVANIN KONUSUNU GENİŞLETME YASAĞI KAPSAMINDA OLDUĞU - Davanın Davalı İdare Bünyesinde Görev Yapmakta İken Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu Görevinden Çıkarılan Davacı Tarafından Açıldığı - Davanın Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Yapılan Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açıldığı - İdari Yargılama Usulünde Davayı Genişletme Yasağının Olduğu - İstinaf Başvurusunda Davayı Genişletici Mahiyette Hiçbir İstemde Bulunulamayacağı - Bunun Tek İstisnasının Tam Yargı Davalarında Nihai Karar Verilinceye Kadar Harcı Ödenmek Suretiyle Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Tazminat Miktarının Artırılması Hususunun Olduğu - Davacı Tarafından Davanın Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonunca Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Açıldığı - Ancak İstinaf Dilekçesinde Davayı Genişletici Mahiyette Meslekten Çıkartılmaya Dair İşlemin İptali İstemine de Yer Verildiği Görüldüğü - Bu İstemin Davanın Konusunu Genişletme Yasağı Kapsamında Olması Nedeniyle İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı (1)

 • OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • OHAL KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLİP GÖREVE İADE OLAN DAVACININ GERİYE DÖNÜK MAAŞ ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİNİN EN ÜST DİLİMDEN YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE VERGİLENDİRME ESNASINDA ÖDEMENİN AİT OLDUĞU YILIN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ - Davanın Davacı Tarafından Maaşından Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin En Üst Dilimden Yapılmasının Usulsüz Olduğu İddiası İle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İle Fazladan Yapılan Kesintinin Yasal Faizi İle İadesi İstemiyle Açıldığı - Davacının Ohal Kanun Hükmünde Kararnamesi İle Kamu Görevinden İhraç Edildiği - Buna Mukabil Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararı İle Göreve İade Edildiği ve İade Kararı İle Davacıya Geriye Dönük 126.01427-Tl Maaş Ödemesi Yapıldığı - Olayda Davacının Kendi İradesi Dışında Görevden İhraç Edildiği ve Komisyon Kararı İle Göreve İade Edilerek Mali Haklarının Bu Kararla İade Edildiği - Davacıya Yapılan Bu Toplu Ödemenin 2016 2017 ve 2018 Yıllarına İlişkin Olduğu Dolayısıyla Vergilendirme Esnasında Ödemenin Ait Olduğu Yılın Esas Alınması Gerektiği - Davacının Yasal Faiz İstemine Gelince Faizin Hukuki Nitelemesinin Amacı Paranın Sahibinden Başkası Tarafından Kullanılmasının Sahibine Verdiği Zararın Giderilmesi Olan Tazminat Olduğu - Söz Konusu Zararı Vergilendirme İşlemlerinde Devlet Yönünden Vergi Ödevlerinin Zamanında ve Gereği Gibi Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Verginin Zamanında Tahakkuk Etmemesi Mükellefler Yönünden İse Vergi İdarelerince Gerçekleştirilen Hukuka Aykırı Vergilendirme İşlemleri İle Haksız Vergi Tahsil Edilmesi Halinde Doğduğu - Dava Konusu Kesintilerin Tahsil Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle İadesinin Gerektiği (1)

 • OHAL KAPSAMINDA KAPATILAN KURULUŞLARDAN ALACAKLI OLANLARIN OTUZ GÜN İÇİNDE İDARİ BAŞVURU YAPABİLECEĞİ - Davacı veya Alacaklının 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinde Belirtilen Usule Uygun Olarak İlgili İdari Makama, Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Başvurabileceği - İdari Başvuru Üzerine İdari Merci Tarafından Verilecek Karar Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılabileceği - İdari Yargının Verdiği Karar Kesin Olup, Uyuşmazlık Adli Yargıda Hiçbir Şekilde Dava Konusu Yapılamayacağı - Davacının Çalıştığı Tıp Merkezinin İşyeri Olduğu - Bu İşyerinin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kapatılmış Olması Karşısında, İşyerinin Sahibi Davalı Şirket Yönünden Dava Şartının Değerlendirilerek Sonuca Göre Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği (1)

 • OKAN ERDOĞAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OKÇU/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • OKÇUOĞLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BAŞHEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPTIĞI DÖNEMDE HASTANE BAŞTABİBİ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN YASA VE HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİNİN AĞIR MAĞDURİYETİNE NEDEN OLDUĞU (1)

 • OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YETKİLİ SENDİKA OLDUKLARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • OKSİJEN KAYNAĞI KULLANIMI (1)

 • OKSİJEN KAYNAĞI OPERATÖRÜNÜN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEMİ – Hangi Günler 18.00’den Sonra Çalışma Yapıldığının Belirlenemediği - 18.00’Den Sonra Bir Çalışma Olduğunun İddia Edilmediği - Haftada 6 Gün Boyunca Günde 08:00-18:00 Saatleri Arasında Çalışıldığının Kabulü Gerektiği (1)

 • Oktay CAN / Türkiye (1)

 • OKTAY GÜVEÇ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OKTAY İNCEKARA/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OKUL AİLE BİRLİĞİNİN DAVADA TARAF GÖSTERİLMESİ (2)

 • OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN TERCİH HAKKI (1)

 • OKUL ALANI ŞERHİNİN KALDIRILMASI (1)

 • OKUL ALANINDA KALAN TAŞINMAZ (1)

 • OKUL BİNASI (1)

 • OKUL BİNASI YAPILMAK SURETİYLE EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OKUL DUVARINA YAZI YAZMAK (1)

 • OKUL GEZİSİNDEN SORUMLU ÖĞRETMEN OLAN DAVACININ ZORLAMASIYLA ARACA AŞIRI YOLCU ALINARAK YOLA ÇIKILDIĞI (1)

 • OKUL İDARESİ (1)

 • OKUL İDARESİ VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN AŞAĞILAYICI MUAMELEYE MARUZ KALINMASINA KARŞIN BUNA İLİŞKİN SORUŞTURMANIN ETKİLİ YÜRÜTÜLMEMESİ NEDENİYLE KÖTÜ MUAMELE YASAĞININ USUL BOYUTU İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • OKUL İNŞAATI İŞİ KAPSAMINDA HAKEDİŞ ÖDEMESİ (1)

 • OKUL İNŞAATINDA KULLANILAN FORE KAZIK İMALATINA GİREN MALZEME FİYAT FARKLARININ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • OKUL KAYDININ SİLİNMESİ (1)

 • OKUL KAYDININ SÜRESİNDE YENİLENMEMESİ (1)

 • OKUL KAYDININ YENİLENMEMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (1)

 • OKUL KILIK VE KIYAFETİNE AYKIRI GİYİNMEK (1)

 • OKUL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, YÖNETİCİLİK GÖREVİ SONA EREN TARAFINDAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRME SONUCU BAŞARISIZ SAYILARAK GÖREV SÜRESİNİN UZATILMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Kural Olarak, İdari Yargı Yerlerince Verilen Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının İdari İşlemin Tesis Edildiği Tarihe Kadar Geriye Giderek İşlem Hiç Tesis Edilmemiş Gibi Hukuki Sonuç Yaratacağı - İdari Dava Sonucu Verilen İptal Kararları İle, İdari İşlemdeki Sakatlık Saptandığı Zaman İptal Kararının Sakatlığın Ortaya Çıktığı Ana Kadar Geri Yürüdüğü ve Sakat İşlemi Ortadan Kaldırdığı - İşlem Hiç Yapılmamış Kabul Edildiği - İptal Hükmünün Geri Yürümesi Sonucu Sakat İşlemin Ortadan Kaldırılmasıyla da Önceki Hukuki Durumun Geri Geldiği - Aykırılığın Giderilmesine Konu Olaylarda Eski Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasını Fiili ya da Hukuki Olarak İmkansız Kılan Bir Nedenden Bahsetmenin Mümkün Olmadığı - İdare Tarafından, İşlemin Tesis Edildiği Tarihteki Mevzuata Göre İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği - Davacılar Hakkındaki Yargı Kararlarının Yeniden Ek 1 Form Düzenlenmek Suretiyle Yerine Getirilmesi Gerektiği (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNE HAKARET (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN BAKANLIĞI BORÇ ALTINA SOKACAK TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN İDARECİLİK GÖREVİNDEN ALINMASI (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN NAKLEN ATAMASININ YAPILMASI - Mevzuatta Belirlenen Usullere Aykırı Olarak Okula Klima Alındığı - Bu Nedenle İlköğretim Okul Müdürünün Başka Bir İlçedeki İlköğretim Okuluna Naklen Atandığı - Klimanın Velilerin Gönüllü Bir Şekilde Topladıkları Paralarla Alındığı - Kampanya Şartlarından Yararlanmak İçin Faturanın Okul Adına Kesildiği - Davacının Başka Okula Atanmasını Gerektirir Mahiyette Olmadığı (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖĞRETMEN HAKKINDA OLUMSUZ SİCİL DÜZENLEMESİ (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN TOKAT EYLEMİ SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • OKUL OLARAK KULLANILAN BİNANIN MÜZE OLARAK KULLANILMASINA İLİŞKİN TAHSİS İŞLEMİ (1)

 • OKUL SERVİS ARACI İŞLETMECİLİĞİ (1)

 • OKUL SERVİS ARACINDA REHBER PERSONEL OLARAK ÇALIŞMALARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • OKUL SERVİS ARAÇLARININ KİRALANMASI (1)

 • OKUL SERVİSİNDE KAZA SONUCU ÖLÜM (1)

 • OKUL TARAFINDAN KAYIT ÜCRETİ OLARAK TAHSİL EDİLEN MEBLAĞIN İADESİ İSTEMİ (1)

 • OKUL TAŞITI OLARAK KULLANILAN ARACIN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE HAKEDİŞTEN KESİNTİ YAPILDIĞI İDDİASI (1)

 • OKUL TAŞITLARI (2)

 • OKUL TAŞITLARININ ÇALIŞTIRILMASI ŞARTLARI (1)

 • OKUL TEMİZLİK İŞLERİ (1)

 • OKUL ÜCRETİNİN HAKSIZ OLARAK TAHSİL EDİLMESİ (1)

 • OKUL ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ (1)

 • OKUL VE HASTANELERDE KULLANILAN SU VE DOĞALGAZ BEDELİ (1)

 • OKUL VE KURUMLARIN NORM KADRO SAYILARININ DEĞİŞMESİ (1)

 • OKUL VE YURT ÜCRETİNİN İADESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ İLE FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • OKUL YAPILARI VE TAŞINMAZLARI (1)

 • OKUL YARIYIL TATİLLERİ İLE YAZ TATİLİ DÖNEMİNDE KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ - Çocuk İle Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulması - Velayeti Anneye Verilen Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulurken, Okul Yarıyıl Tatilleri İle Yaz Tatili Döneminde Kişisel İlişkinin de Düzenlenmiş Olması Gerektiği (1)

 • OKUL YERİ ŞERHİ (2)

 • OKULA GELİŞ VE GİDİŞTE TÜRBAN TAKAN ÖĞRETMEN (1)

 • OKULA YAPILAN MASRAFLARIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • OKULDAN ÇIKARILAN ÖĞRENCİ (1)

 • OKULDAN ÇIKARILMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ (2)

 • OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİNE SEBEP OLAN YARGILAMANIN BERAATLE SONUÇLANMASI (1)

 • OKULDAN TASDİKNAME İLE UZAKLAŞTIRILMA (1)

 • OKULDAN UZAKLAŞTIRMANIN TEDBİR MAHİYETİNDE OLMASI (1)

 • OKULLA İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI (1)

 • OKULLAR İÇİN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR (1)

 • OKULLARA AİT ELEKTRİK TÜKETİM BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE ESAS ALINAN TARİFENİN YANLIŞ OLMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ (1)

 • OKULLARDA ALINAN KATKI PAYI (1)

 • OKULLARDA OKUTULACAK KİTAPLARIN TESPİTİ (1)

 • OKULLARDA YÖNETİCİLİK VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ YAPANLARA KIDEMLERİNE GÖRE DENGİ RESMİ OKULLARDA ÖDENEN AYLIK İLE SOSYAL YARDIM KAPSAMINDAKİ EK ÖDEME TUTARLARINDAN AZ ÜCRET VERİLEMEZ (1)

 • OKULLARIN BÜNYESİNDE BULUNAN ALANLARIN İŞLETİLMESİ (1)

 • OKULLARIN KAPALI OLDUĞU DÖNEMDE OKULDA YERE DÜŞEREK ZARARA UĞRAYAN ÇOCUK İÇİN OKUL İDARESİNİN AİLEDEN DAHA FAZLA ORANDA KUSURLU OLDUĞU - Okul Binasının Kimliği Belirsiz Kişilerce Kapılarının Kırılıp Deney Laboratuvarına Ait Kimyasal Maddelerin Bir Kısmının Çalındığı - Bir Kısmının Yere Dökülmüş Halde Olduğu - Bu Sırada Davacı Çocuğun Kız Kardeşi ve Bir Arkadaşı İle Birlikte Okul Binasına Oyun Oynamak Amacıyla Girdiği - Çocuğun Arka Üstü Düşerek Yerdeki Kimyasal Maddeler İle Temas Ettiği - Kimyasalların Tesiri İle Vücudunun Arka Kısmında İkinci Derece Yanıklar Oluştuğu - Okulun Bakım ve Gözetimini Gereği Gibi Yapmayarak Okul Kapısının Kırık ve Açık Vaziyette ve İçindeki Eşyaların Bir Kısmının Çalınmasına ve Çocukların İçeriye Girmesine Sebebiyet Veren Okul İdaresinin Yüzde Yetmiş Beş Oranında Hizmet Kusuru Bulunduğu - Okulların Açılmadığı ve Çevrede Çatışmaların Yaşandığı Bir Dönemde Çocuklarının Okul Binasına Girip, Oyun Oynamalarını Engelleyemeyen Anne ve Babanın Gözetim ve Eğitim Görevlerini Gereği Gibi Yerine Getirmediği - Tazminat Hukuku Bakımından Ebeveynin de Olayda Yüzde Yirmi Beş Oranında Müterafik Kusurlu Olduğu (1)

 • OKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINARAK ÖĞRETMENLİĞE ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • OKULUN SÜREKLİ KAPATILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • OKUMA YAZMA BİLENLERİN DÜZENLEDİĞİ VASİYETNAME (1)

 • OKUMA YAZMA BİLMEME (1)

 • OKUMA YAZMA BİLMEYEN KİŞİNİN NOTERDE İŞLEMİ (1)

 • OKUMA YAZMA BİLMEYEN VASİYETÇİ (1)

 • OKUMUŞSUNDA ADAM OLAMAMIŞSIN SÖZÜ KABA VE NEZAKET DIŞI DAVRANIŞ AĞIR ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI - Hakaret Fiillerinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değerin Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olduğu - Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Yönelik Olarak Gerçekleşmesi Gerektiği - Bir Hareketin Tahkir Edici Olup Olmadığı Bazı Durumlarda Nispi Olup Zamana Yere ve Duruma Göre Değişebildiği - Kişilere Yönelik Her Türlü Ağır Eleştiri veya Rahatsız Edici Sözlerin Hakaret Suçu Bağlamında Değerlendirilmemesi Gerektiği - Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını veya Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği - Okumuşunda Adam Olamamışın Şeklindeki İfadelerin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı - Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Ağır Eleştiri Niteliğinde Olduğu ve Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı (1)

 • OKUNAMAYAN VEYA UYGUNSUZ YAHUT İLGİSİZ OLAN DİLEKÇENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN UYGUN BİR SÜRE VERİLİR - Davacı Vekilince Kullanılan İfadelerin Uygunsuz (münasebetsiz) Nitelikte Olup Olmadığı Hususu Ön Sorun Olarak Ele Alınmıştır - Temyize Cevap Dilekçesinde Sarf Edilen Sözlerin Özel Daireyi İsnat Altında Bırakacak Biçimde Savunma Sınırlarını Aşan ve Uygunsuz (münasebetsiz) İfadeler Olduğu Sonucuna Varılmıştır - Temyize Cevap Dilekçesi Yönünden Hmk’nın 32. (humk’nın 78/2.) Maddesi Gereğince İşlem Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerekmektedir - Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi İsteminde Savunma Sınırlarını Aşan İfadeler Kullanılması (1)

 • OKUR YAZAR OLMAMANIN BONODAKİ İMZAYI GEÇERSİZ KILMAYACAĞI - Bonodaki Keşideci İmzasına Okur Yazar Olmama Yönünden İtirazda Bulunulduğu - Okur Yazar Olmama Dayanak Bonodaki İmzayı Geçersiz Kılmayacağı - Borçlunun Başka Belgelerde Parmak İzi Kullanmış Olması da Dayanak Bonodaki İmzanın Geçersiz Olduğuna Karine Teşkil Etmeyeceği (1)

 • OKUR YAZAR OLMAYAN İŞÇİDEN ALINAN İBRANAME (1)

 • OKUR YAZAR OLMAYAN VASİYETÇİ (2)

 • OKUR YAZAR OLMAYANIN VASİYETNAME DÜZENLEMESİNE KATILMASI (1)

 • OKUR YAZARLIĞI OLMADIĞI İDDİASI (1)

 • OKURYAZAR OLMAYAN BORÇLUNUN İMZA İTİRAZI (1)

 • OKURYAZAR OLMAYAN MİRASBIRAKANIN BEYANI ALINDIKTAN SONRA SADECE TEK TANIK TARAFINDAN İMZALANAN VEKALETNAMENİN GEÇERSİZ OLDUĞU (1)

 • OKURYAZAR OLMAYANLARIN VASİYETNAME HAZIRLAMASI (1)

 • OKUTMA GİDERİ (1)

 • OKUTMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ (11)

 • OKUTMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • OKUTMA ÖĞRETME GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OKUTMAN OLARAK ÇALIŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN HEM BELİRLİ HEM BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİ (1)

 • OKUYUCU VE BİLMEN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OKYAY ve DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OLAĞAN DAVA ZAMANAŞIMI (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE TANINAN İMTİYAZ (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARIN İPTALİ VE ÖDENEN PARALARIN İADESİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEBİ (3)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YÖNETİMİN VE HESAPLARIN İBRASINA DAİR OYLAMAYA MUHALEFET ŞERHİ KONULDUĞU (1)