Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • R.G. BAŞVURUSU (1)

 • R.M. BAŞVURUSU (1)

 • R.V.Y. A.Ş. BAŞVURUSU (1)

 • R.V.Y. A.Ş.NİN YAYINLARININ RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU TARAFINDAN DURDURULDUĞU (1)

 • RABİA AYDIN VE ŞERİFE AKSU BAŞVURUSU (1)

 • RABİA NUR YAZICI VE SELMA KOCAPİÇAK BAŞVURUSU (1)

 • RABİA TAN VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RADARLA HIZ DENETİMİNİN KARAYOLUNUN HANGİ KESİMİNDE VE HANGİ SÜRELERDE YAPILACAĞI KONULARINDA SÜRÜCÜLERİN TRAFİK İŞARET LEVHALARIYLA BİLGİLENDİRİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU - Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönergede Yapılan Değişiklikler, Radarla Hız Denetiminin Karayolunun Hangi Kesiminde ve Hangi Sürelerde Yapılacağı Hususunda Yol Kullanıcılarının Bilgilendirilmesi Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmadığı - İdarenin Yol Kullanıcılarını Her Koşulda Bilgilendirmek İle Yükümlü Tutulduğu - Bu Amaçla Ulusal ve Yerel Medya İle Diğer İletişim Araçlarında da Azami Ölçüde Yararlanma Cihetine Gidebileceği Sonucuna Varılması Gerektiği - İdarenin Öncelikle Kendi Mutat Vasıta ve Yöntemleriyle Bilgilendirme Yapacağı - Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönergenin Kapsamındaki Bilgilendirmenin, Bu Yönetmelikteki Usul ve Esaslara Göre Konulacak Trafik İşaret Levhaları İle Yapılması Gerektiği - Bu Yöntem Dışında Gerekiyorsa Medya ve Diğer İletişim Araçlarından da Yararlanılacağı - Yönerge Hükmü Uyarınca, Radarla Hız Denetiminin Karayolunun Hangi Kesiminde ve Hangi Sürelerde Yapılacağı Konularında Sürücülerin, Her Şeyden Önce Trafik İşaret Levhalarıyla Bilgilendirilmesinin Zorunlu Olduğu (1)

 • RADERAN İÇEN ve ŞADİYE İÇEN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RADİ ŞEKERCİ – TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RADYASYON GÖREVLİLERİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA OLDUĞU – İşçinin, Log Servisinde Operasyon İşçisi Olarak Çalıştığı - Bilirkişi Raporundaki Tespitler Doğrultusunda, Davacının Radyosyan Görevlisi Olduğu - Bu Kişilerin Radyoaktif ve Radyoiyonizan Maddelerle Yapılan İşler Kapsamına Girdiği - Ek Raporda Belirlenen, Belirtilen İşyerlerinde ve İşlerde Çalışan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarına, Bu İşyerlerinde ve İşlerde Geçen Çalışma Sürelerinin Her 360 Günü İçin Karşılarında Gösterilen Gün Sayılarının, Fiili Hizmet Süresi Zammı Olarak Ekleneceği - 360 Günden Eksik Sürelere Ait Fiilî Hizmet Süresi Zammı, 360 Gün İçin Eklenen Fiilî Hizmet Süresi İle Orantılı Olarak Belirleneceği (1)

 • RADYASYON YAYMA SUÇU (1)

 • RADYASYONA MARUZ KALMA (1)

 • RADYASYONLU CİHAZ İLE ÇALIŞAN YARDIMCI PERSONELİN YILLLIK İZİN VE FAZLA MESAİSİ - Yardımcı Personel Olarak Çalıştırılanın Skopi Aletini Kullanıp Kullanmadığı - Bu Aletin Radyasyon Yayıp Yaymadığı Hususlarının Aydınlığa Kavuşturulması Gerektiği - Ameliyathane Aylık Fazla Mesai Çizelgeleri ve Haftalık Çalışma Listeleri Değerlendirilerek Radyasyon Sonucuna Göre Yıllık İzin ve Fazla Mesai Miktarlarının Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • RADYASYONUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1)

 • RADYO İLE YAYIM HAKKI (1)

 • RADYO KANALINDA YAYIMLANAN PROGRAMDA YER ALAN İFADELERİN YAYIN İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE YAYIN KURULUŞUNUN UYARILMASINA İLİŞKİN İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RADYO TAKSİTİ GÖREV (1)

 • RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU İZİNLER VE TAHSİSLER BAŞKANLIĞ İŞLEMİNİ İPTALİ (1)

 • RADYO TELEVİZYON YAYIN İZNİ VE LİSANS BAŞVURUSU (1)

 • RADYO ÜCRETİ (1)

 • RADYO VATAN YAYINCILIK A.Ş. / Türkiye (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE BAZI PERSONELE YAPILAN HARCIRAH ÖDEMELERİNDE 6245 SAYILI KANUN’LA GETİRİLEN DÜZENLEMELERE RİAYET EDİLMEMESİ (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN AVUKATLAR VE DİĞER GÖREVLİLERE BİR YIL İÇERİSİNDE ALMALARI GEREKEN VEKALET ÜCRETİNİN ÜZERİNDE ÖDEME YAPILMASI (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ VE YARGILAMANIN YENİLENMESİ KOŞULLARI – Davacıya Verilen Yayın Durdurma Cezasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İle Güvence Altına Alınan İfade Özgürlüğüne Yönelik Bir İhlâl Teşkil Ettiği Sonucuna Varıldığı –Bir Hakkın Özüne Zarar Veren İhlalin Varlığı Sebebiyle Salt Tazminat Ödenmesinin İhlalden Kaynaklanan Zararı Ortadan Kaldırmasının Güç Olduğu Hallerde; Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla, İhlale Yol Açan İdari İşlemin Hukuksal Denetiminin Yeniden Yapılmasının Anayasaya Ve Kanuna Uygun Olduğu - İdare Mahkemesinin Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulüne İlişkin Israr Kararında Usul Hükümlerine Aykırılık Görülmediği (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (2)

 • RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON YAYIN İLKELERİ (3)

 • RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDA CEVAP HAKKI (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DURDURULMASI (3)

 • RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DURUDURULMASI KARARININ İPTALİ (1)

 • RADYO VE TELSİZ VERİCİ CİHAZ (1)

 • RADYO VERİCİ ANTENİNİN SÖKÜLEREK ÇATININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ (1)

 • RADYO YAYIN LİSANS BAŞVURUSU (1)

 • RADYO YAYINCILIĞI LİSANSININ VE İZNİNİN VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE MADDİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ (1)

 • RADYO-BAZ İSTASYONLARININ BÜTÜN EKLENTİLERİ İLE KALDIRILMASI (1)

 • RADYODAN YAPILAN YAYIN NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR (1)

 • RADYOLİNK ANTENLERİNİN BULUNMASI MEVCUT HALİYLE KİŞİLER ÜZERİNDE AYNI PSİKOLOJİK ETKİYİ YAPACAĞINDAN HÜKMÜN İNFAZ EDİLMEDİĞİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • RADYOLİNK İSTASYONUNDA GEÇEN ÇALIŞMA (7)

 • RADYOLOJİ KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN KAMU SAĞLIK PERSONELİNİN RADYOLOJİ ÇALIŞMA SAATLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RADYOLOJİ TEKNİSYENİN GÜNDE BEŞ SAATİN ÜZERİ ÇALIŞMASININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ (1)

 • RADYOLOJİ UZMANI DOKTORA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI (1)

 • RAFET GÜNEY BAŞVURUSU (1)

 • RAFET Ö. - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RAFİNERİ KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN TASFİYEHANE BELGESİNE İLİŞKİN EKSİKLİKLERİN İBRAZ EDİLMEMESİ SONUCU HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (1)

 • RAFİNERİ ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN İPTALİ (1)

 • RAFİNERİ VE PERAKENDE SATIŞ FİYATLARININ SERBEST BIRAKILMASI (1)

 • RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ (1)

 • RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ İÇİN İHTARDA BULUNULMASI (1)

 • RAHATSIZ EDİCİ EYLEM VE DAVRANIŞLARDA BULUNMA (2)

 • RAHATSIZ EDİCİ KULLANIMIN ÖNLENMESİ TALEBİ (1)

 • RAHATSIZLIĞI NEDENİ İLE GÖRDÜĞÜ TEDAVİ SIRASINDA KULLANILAN İLAÇ BEDELİNİN KURUMCA KARŞILANMAMASI NEDENİ İLE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI BEDELİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE İDAREDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RAHATSIZLIĞIN GİDERİLMESİ (1)

 • RAHATSIZLIĞIN TİPİK ÖZELLİĞİNİN HİJYEN VE TEMİZLİK TAKINTISI VE BU TAKINTILARDA AŞIRI DAVRANIŞLAR GÖSTERMEK OLDUĞU (1)

 • RAHATSIZLIĞININ TABİP OLARAK GÖREVİNİ YAPMASINI VE HASTA MUAYENE ETMESİNİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİNİN EK SAĞLIK KURULU RAPORUYLA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAHATSIZLIK İLE RİZİKO ARASINDA İRTİBAT OLMASI ŞARTI (1)

 • RAHATSIZLIK OLARAK ADLANDIRILAN EYLEMLERİNİN NE OLDUĞUNUN AÇIKLANMADIĞI GİBİ DİNLENEN TANIK BEYANLARINDAN DA DAVACININ KADIN İŞÇİYİ NASIL RAHATSIZ ETTİĞİNİN ORTAYA KONULMADIĞI BÖYLECE BU FESİH SEBEBİNİN HAKLILIĞININ KANITLANAMADIĞI (1)

 • RAHATSIZLIK VEREN EYLEMLERİN SONLANDIRILARAK MODERN YAŞAM VE GENEL HİJYEN KURALLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN HAKİM MÜDAHALESİ İSTEMİ (1)

 • RAHATSIZLIK VEREN TRAFONUN SÖKÜLMESİ DAVASI (1)

 • RAHATSIZLIK VERİCİ DURUMUN GİDERİLMESİ (2)

 • RAHİME YILMAZKART VE HALİL MAMUKOĞLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RAHMETULLAH BİNGÖL/ TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RAHMİNDEN PARÇA ALINIP ALINMADIĞI HUSUSLARININ SORULMASI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINDAN SONRA MAĞDURENİN GEBELİĞİNİN SONA ERDİRİLİP ERDİRİLMEDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (2)

 • RAKAM VE YAZI BÖLÜMLERİNDE FARKLI DEĞERLER BULUNAN SENET (1)

 • RAKI ÜRETİMİNDE FERMENTASYON İŞLEMİNDEN SONRA AYRICA DAMITMA İŞLEMİ YAPILDIĞINDAN RAKININ FERMENTE ALKOLLÜ İÇKİ OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ GÖZETİLİP TCK'NIN 7. MADDESİ GEREĞİNCE LEHE YASA BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RAKİP DURUMUNDAKİ İŞLETMELERİN BİRBİRLERİNİN STRATEJİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ÖNGÖRÜ SAĞLAMALARINA İMKAN VEREN VE PİYASA BELİRSİZLİĞİNİ VE RİSKLERİ ORTADAN KALDIRAN ORTAK BİLGİ PAYLAŞIMI SONUCUNDA REKABETİN OLUMSUZ ETKİLENECEĞİ (1)

 • RAKİP FİRMADA ÇALIŞMANIN REKABET YASAĞI TEŞKİL ETMESİ (1)

 • RAKİP KONUMDAKİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRMAYA YÖNELİK DİĞER ÜRETİCİ TEŞEBBÜSLERLE ANLAŞMAK (1)

 • RAKİP KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN DİĞER TEŞEBBÜSLERLE ANLAŞMAK (1)

 • RAKİPLER ARASI ANLAŞMALARIN GERÇEKLEŞTİĞİ PAZAR ÖZELLİKLERİNE BENZERLİK GÖSTERMENİN UYUMLU EYLEME KARİNE TEŞKİL ETMEKTE OLMASI (2)

 • RAKİPLERLE UYUMLU EYLEM HALİNDE EŞ ZAMANLI FİYAT ARTIRIMINDA BULUNMA (2)

 • RAMAZAN ALTINTAŞ VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RAMAZAN AYINDA GECE VAKTİ DAVUL ÇALINMASININ ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • RAMAZAN BÜYÜK BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN FATİH UĞURLU BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN KILIÇ VE NURCAN FIRAT BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN KORKMAZ BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN ÖZGÜN BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN SAĞANCIĞ BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN SÜMER BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN ŞAHİN BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN YILDIRIM/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RAMAZANOĞLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RANDIMAN ESASINA GÖRE BULUNAN MATRAH FARKININ İPTALİ (1)

 • RANDIMAN İNCELEMESİ YÖNTEMİ (1)

 • RANDIMAN YOLUYLA VERGİ İNCELEMESİ. YAPILMASI (1)

 • RANDIMAN YÖNTEMİYLE YAPILAN İNCELEME (1)

 • RANJBAR VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYEDE SİGORTA BAŞLANGICI OLDUĞUNUN VE BU TARİHTEN ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇTİĞİ TARİHE KADAR OLAN ÇALIŞMALARINI BORÇLANABİLECEĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYEDE SİGORTA BAŞLANGICI OLDUĞUNUN VE DAVACININ BORÇLANMA TALEBİNİN 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-A GEREĞİNCE GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • RAPOR (1)

 • RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HALDE BÖYLE BİR RAPOR ALINMAKSIZIN... BÜNYECE ELVERİŞLİ BULUNMADIĞI İŞTE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALININ İŞE GİRİŞİNDEN ÖNCE VAR OLDUĞU TESPİT EDİLEN... HASTALIĞI İÇİN KURUMCA YAPILAN HASTALIK SİGORTASI MASRAFLARININ TÜMÜ İŞVERENCE ÖDETTİRİLİR (1)

 • RAPOR DÜZENLEYEN BİLİRKİŞİNİN KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ HESABI KONUSUNDA UZMAN OLMADIĞI BU NEDENLE BİLİRKİŞİ OLARAK DİNLENEMEYECEĞİ (1)

 • RAPOR İBRAZI İLE AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILDIĞININ KANITLANDIĞI KABUL EDİLEREK GİZLİ AYIPTAN KAYNAKLANAN ZARARIN AYIBIN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEKİ RAYİÇ PİYASA FİYATLARIYLA HESAPLATTIRILARAK BİRLEŞEN DAVADA HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RAPOR KAPSAMINDAKİ TANININ BİLGİSAYAR GİRİŞİNİN AKIL HASTALIĞI OLARAK YAPILMASI NEDENİYLE REÇETELERDEKİ İLACIN MUAF OLARAK VERİLMESİNİN SAĞLANDIĞI (1)

 • RAPOR KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞKİ İÇERDİĞİNDEN BİLİRKİŞİLER KURULUNDAN EK RAPOR ALINARAK BU BELİRSİZLİĞİN AÇIKLATTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RAPOR KESİNLEŞMEDEN SATIŞ YAPILMASI (1)

 • RAPOR TANZİM TARİHİNDEN SONRAKİ ZARAR DA BİLİNEN SON GELİR NAZARA ALINIP 1/KN KATSAYISINA GÖRE HER YIL %10 ORANINDA ARTIRILMAK VE İSKONTO EDİLMEK SURETİYLE HESAPLANMASI GEREKTİĞİ (2)

 • RAPOR TANZİM TARİHİNE KADAR HESAPLANAN ZARAR (1)

 • RAPOR TARİHİNDEKİ VERİLERE GÖRE HESAPLAMA YAPILMASI (1)

 • RAPORA DAYANARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİMİN İPTALİ (1)

 • RAPORA İTİBAR ETMEMENİN GEREKÇELİ OLARAK ORTAYA KONMASI GEREĞİ (1)

 • RAPORA İTİRAZ EDİLMEMESİNİN DAVALI LEHİNE USULÜ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMASI (1)

 • RAPORA İTİRAZ ETME VEYA BEYANDA BULUNMA HAKKI VERİLMEDEN HUKUKİ DİNLENİLME VE SAVUNMA HAKKI KISITLANARAK DAVALI ALEYHİNE HÜKÜM KURULMASININ DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • RAPORDA ANNENİN BABAYA ORANLA DAHA DİSİPLİNLİ VE KONTROLCÜ OLDUĞU BELİRTİLMİŞ İSE DE BU HUSUS ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK BİR DURUM DEĞİLDİR GERÇEKLEŞEN BU DURUM KARŞISINDA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • RAPORDA DOKTORLARA AÇIKÇA ATFEDİLEBİLECEK BİR KUSUR OLUP OLMADIĞININ BELİRTİLMEDİĞİ - Akademik Kariyere Sahip Bilirkişi Kurulundan Dava Konusu Olayda Davalılara Atfı Kabil Bir Kusur Olup Olmadığı Hususunda Nedenlerini Açıklayıcı, Taraf, Mahkeme ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği (1)

 • RAPORDA İKAMET GİRİŞ ÇELİK KAPI KİLİT HİZASINDA ZORLAMA VE KANIRTMA İZLERİNİN MEVCUT OLDUĞU (1)

 • RAPORDA OLAY ÖNCESİNDE DE RUH SAĞLIĞI BOZUK OLDUĞU BELİRTİLEN ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU - Rapora Göre Sanığın Eylemi Öncesi Travmatik Aile Ortamı ve Şüpheli Cinsel İstismar Eylemleri Nedeniyle Mağdurun Ruhsal Gelişiminde Bozulma Olup Sanığın Eylemiyle Arttığı - Artırıyor İse, Bağımsız Ruh Sağlığını Bozucu Etkisi de Var Olacağı - Artırımın Uygulanabilmesi İçin Suçun Sonucunda Bozulmanın Belirli Bir Seviyeye Ulaşması Aranmadığı - Bu Durumda Herhangi Bir Nedenle Ruh Sağlığı Bozulmuş Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçlarında Ruh Sağlıklarında Bozulma Artsa veya Ağırlaşıp Kalıcı Hale Gelse Dahi Bu Hükmün Uygulanma Olanağı Kalmayacağı - Bir Mağdurun Birden Fazla Kişinin İstismarına Maruz Kalması Olaylarında, İlk Suçu İşleyip Ruh Sağlığındaki Bozulmayı Başlatan Sanığa Bu Hüküm Uygulanması, Sonradan Suç İşleyip Ruh Sağlığındaki Bozulmayı Artıranlara Uygulanmaması Sonucunu Doğuracağı (1)

 • RAPORLAR ARASI ÇELİŞKİ (1)

 • RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNURSA ADLİ TIP GENEL KURULUNDA MUAYENESİ YAPILDIKTAN SONRA RAPOR ALDIRILMASI (1)

 • RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI (1)

 • RAPORLAR ARASINDA OLUŞAN ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN YENİDEN VE EHİL BİLİRKİŞİLERDEN OLUŞACAK BİR KURULDAN MÜTALAA ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLAR ARASINDA TESPİT EDİLEN BULGULAR VE VARILAN SONUÇLAR İTİBARİYLE ÇELİŞKİ BULUNDUĞU (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN VE İKİNCİ RAPORA NEDEN İTİBAR EDİLMEDİĞİ DE AÇIKLANMADAN BİRİNCİ RAPORA İTİBAR EDİLEREK HÜKÜM KURULMASI DOĞRU OLMAMIŞTIR (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ (4)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ BAKIMINDAN ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULUNDAN YÖNTEMİNCE RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ GİDERMEK AMACIYLA ÜNİVERSİTELERİN İLGİLİ BİLİM DALINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ KURULU SEÇİLEREK ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLDUĞU ANLAŞILMAKLA ADLİ TIP KURUMUNDAN ÇELİŞKİYİ GİDERECEK ŞEKİLDE RAPOR ALINMADAN HÜKÜM KURULDUĞU (1)

 • RAPORLARIN AKSİ SABİT OLANA KADAR GEÇERLİ KABUL EDİLMESİ (1)

 • RAPORLARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI (3)

 • RAPORLARIN ÇELİŞMESİ (1)

 • RAPORLU GEÇEN DÖNEME İLİŞKİN MAKUL SÜRENİN HESABI (1)

 • RAPORLU İKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • RAPORLU İKEN İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI (1)

 • RAPORLU İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ TEK BAŞINA KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI GEREKTİRMEYECEĞİ (1)

 • RAPORLU İŞÇİNİN RAPOR SONRASI İŞE BAŞLATILMAMASI (1)

 • RAPORLU OLAN SÜRE (1)

 • RAPORLU OLMAK İŞÇİNİN ÇALIŞMAMASI ANLAMINDADIR ANCAK EVDEN ÇIKMAYACAĞI TÜM GÜN EVDE OTURACAĞI ANLAMINI TAŞIMADIĞI İDDİASI (1)

 • RAPORLU OLUNAN DÖNEMDE ÇALIŞAMAYAN SİGORTALININ BU DÖNEMDE YOKSUN KALDIĞI ÜCRETİ KADAR BİR ZARARININ OLUŞACAĞI VE BU ZARARIN DA MADDİ ZARAR İÇERİSİNDE KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLU OLUNAN DÖNEMDE ÇALIŞAMAYAN SİGORTALININ BU DÖNEMDE YOKSUN KALDIĞI ÜCRETİ KADAR BİR ZARARININ OLUŞACAĞI VE BU ZARARINDA MADDİ ZARAR İÇERİSİNDE KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLU OLUNAN SÜRENİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE ETKİLİ OLMAMASI (1)

 • RAPORUN ANILAN KURUMDAN ALINMIŞ VE HEYETÇE DÜZENLENMİŞ OLMASI YERLEŞİK YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE ONA ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAYACAĞINDAN KESİN KANAAT BİLDİRMEYEN MEVCUT RAPORLARA GÖRE SONUCA GİDİLEMEYECEĞİ (1)

 • RAPORUN ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI VE BİR HEKİMİN MAĞDURUN RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNA İLİŞKİN MUHALEFETİ NEDENİYLE OYBİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANAMAMIŞ OLMASI (1)

 • RAPORUN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • RAPORUN ŞİDDET ÇAĞRISI İÇERMEMESİ (1)

 • RAPORUN VERİLMESİNDEN YAKLAŞIK İKİ AY SONRA BABASININ VEFAT ETTİĞİ VE RAPORU VEREN ADLİ TIP KURUMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • RAPORUN YARGISAL DENETİMİ (1)

 • RASİM AYDIN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RASUL KOCATÜRK BAŞVURUSU (1)

 • RAŞİT KONYA BAŞVURUSU (1)

 • RAUF SAÇLI VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RAYİCE GÖRE BELİRLEME (1)

 • RAYİÇ (1)

 • RAYİÇ BEDEL (10)

 • RAYİÇ BEDEL ARAŞTIRMASI YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • RAYİÇ BEDEL TAKDİR KOMİSYON KARARININ İPTALİ (1)

 • RAYİÇ BEDEL TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ (1)

 • RAYİÇ BEDEL VE GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • RAYİÇ BEDELE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ (1)

 • RAYİÇ BEDELE GÖRE İŞ BEDELİNİN TESBİTİ (1)

 • RAYİÇ BEDELE İTİRAZ VE YENİDEN TESPİT (1)

 • RAYİÇ BEDELİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN ALTINDA TAŞINMAZIN KİRALANMASI (2)

 • RAYİÇ BEDELİN MAHKEME VEZNESİNE DEPO ETTİRİLMESİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN TESBİTİ (2)

 • RAYİÇ BEDELİN TESPİTİ (4)

 • RAYİÇ BEDELİN TESPİTİNE İLİŞKİN BEDEL TAKDİR KOMİSYONU KARARI İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTA VE BU İŞLEME KARŞI HERHANGİ BİR DAVA AÇILMAMIŞ OLUNSA BİLE ORTADA BİR İDARİ DAVA TÜRÜNE BAĞLI OLARAK AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASI BULUNDUĞU (1)

 • RAYİÇ BEDELİN ÜÇ KATI MİKTARINDA TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN ÜÇ MİSLİNİN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN VE YAPILAN MASRAFLARIN TAHSİLİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILMASI (1)

 • RAYİÇ BEDELİNİN TENKİSİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BEDEL TAKDİR KOMİSYONU KARARI İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTA VE BU İŞLEME KARŞI HERHANGİ BİR DAVA AÇILMAMIŞ OLUNSA BİLE ORTADA BİR İDARİ DAVA TÜRÜNE BAĞLI OLARAK AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASI BULUNDUĞU (2)

 • RAYİÇ BEDELLERİ ÜZERİNDEN SATIN ALMA HAKKI (2)

 • RAYİÇ DEĞER (1)

 • RAYİÇ DEĞER TAKDİRİ (1)

 • RAYİÇ DEĞER TESPİTİ (1)

 • RAYİÇ DEĞERİ BORÇLARINI KARŞILAMAYAN ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLECEĞİ (1)

 • RAYİÇ DEĞERİ BORÇLARINI KARŞILAMAYAN ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLİR (2)

 • RAYİÇ DEĞERİN NİTELİĞİ (1)

 • RAYİÇ FİYAT ARAŞTIRMASI (1)

 • RAYİÇ KİRA BEDELİ (2)

 • RAYİÇ KİRA BEDELİNİN TESBİTİ (2)

 • RAYİF DAMAR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ MÜHENDİS OLARAK ATANMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ GÖREVİNDEN ALINMASINI GEREKTİRECEK SOMUT BİR TESPİT DAVALI İDARECE SUNULMADIĞINDAN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI - Davanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Raylı Sistem Daire Başkanı Olarak Görev Yapan Davacının Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü Emrine Mühendis Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açıldığı - Uyuşmazlık Konusu Olayda Davacının Geçmiş Hizmetlerinin Davalı İdare Bünyesinde Görev Yaptığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı Görevi İle Uyumlu Olduğu Kariyer ve Liyakat İlkelerine Uygun Olarak Daire Başkanlığına Atandığı - Daire Başkanı Olarak Görev Yaptığı Süre Zarfında Söz Konusu Göreviyle İlgili Olarak Hakkında Hiçbir Adli ve İdari Soruşturma Açılmadığı - Disiplin Cezası da Almadığı ve Görevinde Başarısız veya Yetersiz Olduğu Yönünde Nesnel ve Hukuken Kabul Edilebilir Bilgi ve Belgenin Dosyada Bulunmadığı - Davacının Görevinden Alınmasını Gerektirecek Somut Bir Tespitin Davalı İdarece Sunulamadığı - Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırı Olarak Davacının Daire Başkanlığı Görevinden Alınarak Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü Emrine Mühendis Olarak Atanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İdare Mahkemesi Kararına Yönelik İstinaf İsteminin Kabulüyle Anılan Kararın Kaldırılması ve Davanın Reddi Yolunda Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Görülmediği (1)

 • RAYLI SİSTEM İLE ŞEHİR İÇİ TOPLU YOLCU TAŞIMA İŞİ (1)

 • RAYLI SİSTEMLE TAŞIMACILIK (1)

 • RAYLI TENTE SİSTEMLERİ ÜRÜNLERİNİ İÇEREN TASARIM TESCİL BAŞVURUSUNUN DAVALI ŞİRKET İTİRAZI ÜZERİNE TPE TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • RAZİYE AKÇAY BAŞVURUSU (1)

 • RAZİYE KOÇAŞ BAŞVURUSU (1)

 • RE SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (1)

 • RE’SEN ARAŞTIRMA (2)

 • RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (3)

 • RE’SEN DELİL TOPLANABİLECEĞİ (1)

 • RE’SEN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RE’SEN DİKKATE ALMA ŞARTI (1)

 • RE’SEN EMSAL ARAŞTIRMA (1)

 • RE’SEN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMA GEREĞİ (1)

 • RE’SEN GÖZETİİLME GEREĞİ (1)

 • RE’SEN HAREKET (1)

 • RE’SEN İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPMA ZORUNLULUĞU (1)

 • RE’SEN İNCELENMESİ (1)

 • RE’SEN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • RE’SEN KAPSAMA ALMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • RE’SEN NAZARA ALINMASI (1)

 • RE’SEN NAZARA ALMA (1)

 • RE’SEN PRİM TAHAKKUKU (1)

 • RE’SEN PRİM TAHAKKUNDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • RE’SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM (1)

 • RE’SEN TAKSİM (1)

 • RE’SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RE’SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RE’SEN TEBLİĞ (1)

 • RE’SEN TEKLİF OLUNAN DELİL (1)

 • RE’SEN TEMYİZ (2)

 • RE’SEN TEMYİZE TABİ HÜKÜM (1)

 • RE’SEN TESCİL TALEBİ (1)

 • RE’SEN TEVHİT VE İFRAZIN YAPILAMAMASI (1)

 • RE’SEN VERGİ TARHİYATI - Re'sen Takdiri Gerektiren Sebepler Bulunmadıkça Mükelleflerin Dönem Matrahının Re'sen Belirlenmesi Yoluna Gidilemeyeceği (1)

 • RE’SEN YAPILAN TAHAKKUK İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • RE’SEN YEMİN TEKLİF ETMEK (1)

 • REBET KURULUNUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (1)

 • RECEP BEKİK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • RECEP KOLBASAR BAŞVURUSU (1)

 • RECEP TARHAN VE AFİFE TARHAN BAŞVURUSU (1)

 • RECEP TOK BAŞVURUSU (1)

 • RECEP YILMAZ YAZICIOĞLU BAŞVURUSU (1)

 • REÇBER/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • REÇETE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ (1)

 • REÇETE MUHTEVİYATININ DÜZENLENMESİ (1)

 • REÇETE SUİİSTİMALİ NEDENİ İLE ALACAK İSTEMİ (1)

 • REÇETE TAHRİFATI YAPILMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ KARARININ İPTALİ DAVASI (1)

 • REÇETELER ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPILDIĞI (1)

 • REÇETELERE İLAVE İLAÇ YAZMAK (1)

 • REÇETELERE İLİŞKİN FATURALARIN CELBİ SAĞLANARAK YAPILAN ÖDEMELERİN TESPİTİ GEREĞİ (1)

 • REÇETELERİN SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLARAK DÜZENLENDİĞİ İDDİASI (1)

 • REÇETELİ İLAÇLARIN VERİLME ŞARTLARI (1)

 • REÇETENİN MEVZUATA AYKIRI KULANIMINA İLİŞKİN KESİLEN CEZANIN HUKUKA UYGUNLUĞU - Cezaya Konu Reçetelerin Mevzuata Uygun Düzenlendiği - Eksiklerinin Olmadığı - Sistemden Provizyon Onayı Alabildiği - Davacı Eczanenin de İlaçları Alan Kişinin Kimlik Bilgilerini Görerek İmzasını ve Telefon Numarasını Reçete Arkasına Kaydettiğinden Bahisle Reçetenin ve İlaç Kullanım Raporunun Sahteliğinin Eczacı Tarafından Anlaşılamayacağı - Kurum İşlemine Dayanak Kılınan Protokol Maddesinin Eczacı veya Çalışanlarınca Kurumu Zarara Uğratmak Amacıyla Kasıtlı Olarak Kuruma Sahte İlaç Kupürü veya Sahte Reçete veya Sahte Rapor Fatura Edilmesi Fiiline İlişkin Olan Madde Olmadığı - Eczanenin Kuruma Fatura Ettiği Reçetelerde Bulunması Gereken ve Reçete Muhteviyatı İlaçların Reçete Sahibine ya da Yakınına Teslim Edildiğine İlişkin İmzanın Reçete Sahibine veya İlaçların Teslim Edildiği Yakınına Ait Olmadığının Tespit Edilmesi ve Hasta veya Yakınına Teslim Edilmeyen İlaçlara Ait Fiyat Kupürlerinin Yer Aldığı Reçetelerin Kuruma Fatura Edildiğinin Tespiti Hallerine İlişkin Olduğu - Dosya İçeriğine Göre Reçete Sahibinin de Reçete Arkasındaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını, İlaçları da Almadığını Belirttiği - Mahkemece Bu Hususlar Dikkate Alınmadan Davanın Kabulüne Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu (1)

 • RED BEYANININ SÖZLÜ YA DA YAZILI OLMASI (1)

 • RED BEYANININ SÜRESİ (1)

 • RED EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ (1)

 • RED EDİLEN TUTAR İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • RED HARCINDAN SORUMLULUK (1)

 • RED İŞLEMİNİN AÇIKÇA KANUNA AYKIRI OLDUĞUNU BELİRTEREK İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGIDA DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • RED KARARI (1)

 • RED KARARININ KESİNLEŞMESİ (2)

 • RED KARARININ USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (1)

 • RED OLUNAN MİKTAR ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ (1)

 • RED SEBEBİ (1)

 • RED SÜRESİNDEN ÖNCE TEREKENİN SAHİPLENİLMESİ (2)

 • RED TALEBİNİN İNCELENMESİ (1)

 • RED VE KABUL ORANINA GÖRE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • RED VEKALET ÜCRETİ - Dava Dilekçesinden Açıkça Talepler Arasında Bulunduğu Anlaşılan 2009-2010 Akademik Yılına Ait Yaz Okulu Ücreti Yönünden Davanın Kısmen Reddedildiğinin Kabulü İle Duruşmalarda Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Reddedilen Miktar Üzerinden Aaüt Uyarınca Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı (1)

 • REDDE ESAS MARKANIN TESCİL KAPSAMINDA YER ALMASI (1)

 • REDDE İLİŞKİN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İLE VEKÂLETEN GÖREVLENDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YOKSUN KALDIĞI MALİ HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • REDDE İLİŞKİN KARARIN TEMYİZİ (1)

 • REDDE MESNET MARKADAN HAKSIZ YARARLANMA (1)

 • REDDEDİLDİĞİNE DAİR VERİLEN İDARİ KARARIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • REDDEDİLEN BAŞVURU İŞLEMİNİN İPTALİ İLE ÖDENMEYEN STENT BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • REDDEDİLEN BİRDEN FAZLA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İDARİ DAVA DAİRESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ BULUNDUĞUNDAN DAVACININ REDDİ HAKİM İSTEMİNİN DANIŞTAY TARAFINDAN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ - Davacı Tarafından Yurtdışından Aldığı Diplomasına Denklik Verilmesi İstemiyle Başvuru Yapıldığı - Davacının Başvurusunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığınca Başvurunuz Bilim Alanı Danışma Komisyonu Tarafından İncelendiği - Hakkınızda Alınacak Karar Tarafınıza Ayrıca Bildirileceği Şeklindeki İşlemin İptali İstemiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na Karşı Açılan Davanın Kesinleştiği -Bunun Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararının İstinaf Yolu İle İncelenerek Kaldırılması İstemiyle Davacı Tarafından Başvuru Yapıldığı - Davacı Tarafından Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Hakimlerinden Başkan ve Üyeler Hakkında Reddi Hakim Talebinde Bulunulmasına Karşın Ret İstemine İlişkin Olarak İleri Sürülen Nedenlerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’Ndaki Ret Usulüne İlişkin Mevzuat Hükmünde Belirtilen Sebeplerden Hiçbirine Girmediği - İlgililerin Tarafsızlıklarından Şüpheyi Gerektirecek Bir Durumun Oluşmadığı Anlaşıldığından Reddi Hakim İsteminin Reddi Gerektiği (1)

 • REDDEDİLEN BOŞANMA DAVASI (1)

 • REDDEDİLEN BOŞANMA DAVASINDAKİ OLAYLARIN SONRADAN AÇILAN DAVADA MANEVİ TAZMİNATA ESAS ALINAMAMASI (1)

 • REDDEDİLEN DAVA DEĞERİNİN KESİNLİK SINIRININ ALTINDA KALDIĞI (1)

 • REDDEDİLEN DAVADA DAVALININ TÜM YARGILAMA GİDERLERİNDEN VE AVUKATLIK ÜCRETİNDEN VE HARÇTAN SORUMLU TUTULMASI (1)

 • REDDEDİLEN DAVADA VEKALET ÜCRETİ (4)

 • REDDEDİLEN DAVANIN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN 3 YIL (1)

 • REDDEDİLEN HAKEMİN DAVAYA BAKAMAMASI (1)

 • REDDEDİLEN KISIM İÇİN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ (20)

 • REDDEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ YÖNÜNDEN TEK VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ - Reddedilen Maddi ve Manevi Tazminat İstemleri Yönünden Ayrı Ayrı Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • REDDEDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN AVUKATLIK ÜCRETİ HESAPLANMASI (2)

 • REDDEDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİ (5)

 • REDDEDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN KARŞI TARAF LEHİNE VEKALET ÜCRETİ - Nafaka Davalarında Reddedilen Miktar Üzerinden Karşı Taraf Lehine Vekalet Ücreti Verilemez - Tedbir Nafakası Davasının Kısmen Kabulüne Karar Verildiği Halde, Davalı Erkek Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi - Bozma İlamına Uyularak Yapılan Yargılama Sonucunda Kadın Yararına Tekrar Vekalet Ücreti Takdiri Doğru Görülmediği (1)

 • REDDEDİLEN NAFAKA MİKTARI ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ (1)

 • REDDEDİLEN SATIŞ TALEBİNİN SIRA CETVELİNE ETKİ EDEMEYECEĞİ (1)

 • REDDEDİLEN SON DAVA OLMASININ GEREKMEMESİ (1)

 • REDDEDİLEN ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN ŞİKAYETİN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİNİN GEREKTİĞİ (1)

 • REDDEDİLEN TAPU İPTAL VE TESCİLİ TALEBİNİN TEMYİZİ (1)

 • REDDEDİLEN TUTAR YÖNÜNDEN İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİ (1)

 • REDDEDİLEN YİRMİ DÖRDÜNCÜ SINIF YÖNÜNDEN KAZANILMIŞ HAKLARI OLDUĞU (1)

 • REDDİ HAKİM (1)

 • REDDİ HAKİM DURUMU (1)

 • REDDİ HAKİM HALİNDE VERİLEN PARA CEZASININ MİKTARI (1)

 • REDDİ HAKİM İSTEMİ (4)

 • REDDİ HAKİM İSTEMİNDE USUL - Duruşmada Sözlü Olarak Reddi Hâkim Talebinde Bulunulduğu -Ret Sebepleri İle Delil ve Emarelerin Açıkça Gösterildiği Usûlüne Uygun Olarak Tanzim Edilmiş Dilekçe İle Reddi Hâkim İsteminde Bulunulması Gerektiği - İstemin Usûlden Reddi Gerektiği (1)

 • REDDİ HAKİM İSTEMİNE KONU EDİLEN DAVANIN RES’EN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHBARININ TARAFLARDAN BİRİNE GÖRÜŞ BİLDİRME NİTELİĞİNDE OLMASINA İLİŞKİN GEREKÇENİN KARARIN TEMYİZ SEBEBİ OLDUĞUNDAN TALEBİN REDDİ GEREKTİĞİ - Reddedilen Hâkim Tarafından, Talebin Reddi Gerektiği Yönünde Görüş Belirtildiği - Hakimin Bu Nedenle Reddi Üzerine Dosyayı İnceleyen Merci Tarafından Reddi Hâkim Talebinin Reddine Karar Verildiği - Ayrıca Reddi Hâkim Talebinde Bulunan Davalının Disiplin Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Söz Konusu Kararın Davalı Vekili Tarafından Temyiz Edildiği - Hâkimin Reddi İçin İleri Sürülen Sebeplerin İşin Esası Yönünden Temyiz Sebebi Olduğu - Bu Halin Hakimin Reddinde Tanımı Yapılan Sebeplerden Olmadığı - Açıklanan Nedenlerle Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddine Karar Verildiği (1)

 • REDDİ HAKİM SEBEPLERİ (1)

 • REDDİ HAKİM TALEBİ (3)

 • REDDİ HAKİM TALEBİ HALİNDE VERİLECEK PARA CEZASININ MİKTARI (1)

 • REDDİ HAKİM YOLUNA BAŞVURULDUĞU (1)

 • REDDİ HAKİM YOLUNA TARAFLARDAN BİRİSİ VEYA ONUN ADINA TAKİP YETKİSİ BULUNAN YETKİLİ VEKİLİ TARAFINDAN VEKALETNAMESİNDE ÖZEL YETKİSİ VAR İSE BAŞVURULABİLİR (1)

 • REDDİ HÂKİM YOLUNA TARAFLARDAN BİRİSİ VEYA ONUN NAM VE HESABINA TAKİP YETKİSİ BULUNAN YETKİLİ VEKİLİ TARAFINDAN VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİSİ VAR İSE BAŞVURULABİLİR (1)

 • REDDİ HAKİM/HAKİMİN ÇEKİNMESİ İNCELEMESİ (1)

 • REDDİ HAKİM/HAKİMİN ÇEKİNMESİNİN İNCELEMESİ İSTEMİ (1)

 • REDDİ İSTENEN HAKİMİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER (2)

 • REDDİ MİRAS YAPAMAYACAK KİŞİLER - Ret Süresi Sona Ermeden Mirasçı Olarak Tereke İşlemlerine Karışan, Terekenin Olağan Yönetimi Niteliğinde Olmayan veya Mirasbırakanın İşlerinin Yürütülmesi İçin Gerekli Olanın Dışında İşler Yapan ya da Tereke Mallarını Gizleyen veya Kendisine Mal Eden Mirasçı Mirası Reddedemez (1)

 • REDDİ MÜMKÜN HAKİMİN DAVAYA BAKMASI (1)

 • REDDİN ŞEKLİ (1)

 • REDDOLUNAN KISIM YÖNÜNDEN VEKALET ÜCRETİ (1)

 • REDDOLUNAN MİRASLARIN TASFİYE USULÜ (5)

 • REDLE SONUÇLANAN BOŞANMA DAVASI (1)

 • REDLE SONUÇLANAN DAVADA KOCANIN KUSURLU OLMASI (1)

 • REES/BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI (1)

 • REESKOND FAİZ (1)

 • REESKOND FAİZİ (5)

 • REESKONT AVANS FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REESKONT FAİZ (3)

 • REESKONT FAİZ ORANI (17)

 • REESKONT FAİZİ (46)

 • REESKONT FAİZİ İSTEMİ (1)

 • REESKONT FAİZİ ORANINDA TEMERRÜT FAİZİ UYGULANMASI (4)

 • REESKONT FAİZİ TALEBİ (6)

 • REESKONT FAİZİ ÜZERİNDEN FAİZ İSTENİLMESİ (2)

 • REESKONT FAİZİ VE ÇEK TAZMİNATI İSTENMESİ (1)

 • REESKONT FAİZİ YERİNE YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • REESKONT FAİZİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (2)

 • REESKONT FAİZİNİN T.C. MERKEZ BANKASININ REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULADIĞI İSKONTO ORANI OLDUĞU (1)

 • REESKONT FAİZİNİN YASAL FAİZ OLMASI (2)

 • REESKONT ORANIN YASAL TEMERRÜT FAİZ ORANI OLARAK DÜZENLENMESİ (1)

 • REESKONT ORANINA GÖRE FAİZ İSTENMESİ (2)

 • REESKONT ORANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN DİKKATE ALINMAMASI (1)

 • REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARININ FARKLI OLDUĞUNUN GÖZETİLMEDİĞİ (1)

 • REF’İ (1)

 • REFAH PARTİSİ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • REFAH PARTİSİ VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • REFAKATÇİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETİN SAĞLIK YARDIMLARI KAPSAMINDA OLMASI (1)

 • REFAKATÇİ MASRAFI (1)

 • REFİ (1)

 • REFİK ALPAYA VE İBRAHİM DAĞILMA V./TÜRKİYE DAVASI (1)

 • REFİK HAKİM (1)

 • REFİK HAKİM KARARI (1)

 • REFİK KARAKOÇ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (1)

 • REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGENİN İPTALİ İSTEMİ (2)

 • REFİKE GÜNDÜZ BAŞVURUSU (1)

 • REFRAKTER MALZEMELERİ PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLERİN ARALARINDA ANLAŞARAK 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU İHLAL ETTİKLERİ (1)

 • REFRAKTER MALZEMELERİ PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLERİN ARALARINDA ANLAŞARAK REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUNU İHLAL ETTİKLERİ BELİRTİLEREK İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (1)

 • REHBER ÖĞRETMEN NORM KADROSU (1)

 • REHBER ÖĞRETMENİN HUZUR KAÇIRICI VE KIŞKIRTICI DAVRANIŞLARI NEDENİYLE OKULUN İMAJINI ZEDELEYEBİLECEĞİ GEREKÇESİYLE BAŞKA BİR OKULA ATANMASI KARARININ KAMU YARARI UYARINCA HUKUKA UYGUN OLDUĞU - Lisede Rehber Öğretmen Olarak Görev Yapan Kişi Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturması Nedeniyle Başka Bir Liseye Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Dava Dosyasındaki Bilgi ve Belgeler İle Soruşturma Raporu Birlikte Değerlendirildiğinde; Öğretmenin Öğretmenler Kurulunda Gündem Dışı Konuşmalarıyla Kışkırtıcı Davranışlar Sergileyerek Toplantının Dağılmasına Sebep Olduğu İddiasının Sübuta Erdiği - İdareci ve Rehber Öğretmen Arasında Gerginliğin Oluştuğu - Öğretmenin Aynı Okulda Görev Yapmasının Gerek Okulda Eğitim Gören Öğrenciler, Gerekse Okulun Çevresindeki İmajı Açısından Olumsuz Sonuçlar Doğurabileceğinin Anlaşıldığı - İlk Derece Mahkemesince Öğretmenin İl İçinde Başka Bir Okula Atanmasına Dair Dava Konusu İşlemde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Sonucuna Varıldığı - Öğretmen Tarafından Kararın Kaldırılmasının Talep Edildiği - İlk Derece Mahkemesi Kararının Hukuka Uygun Olup, Öğretmenin İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği (1)

 • REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE DERSE GİRME HAKLARININ BULUNUP BULUNMADIĞI - İlgili Yönetmelik ve Genelgede Özel Eğitim Kurumlarında Rehber Öğretmen veya Psikologun Zorunlu Personel Olarak Sayıldığı - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Yazısında Rehber Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Ders Okutmalarının Mümkün Görülmediği - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Yazısına Kadarki Süreç ve Sonra Ki Dönem Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Davalı Kurum Personeli Rehber Öğetmenlerin Çalışma Süreleri Tespit Ettirilip Belirtilen Tarihten Önceki Dönemde Verilen Hizmet Bedellerinin Geri İstenemeyeceği (1)

 • REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ RAPORLARI - Eğitim Veren Eğiticilerin Rehberlik Araştırma Merkezi Raporlarının Getirtilerek Eğitimlerinin Ram Raporlarında Yazan Eğitim İle Paralel Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak İstemi (1)

 • REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI (1)

 • REHİN (2)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ (5)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ DÜZENLENEMEYECEĞİ (1)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ DÜZENLENEMEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ ŞİKAYETİN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLMASI (1)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ İÇERİĞİNDEN, BİR SENE İÇERİSİNDE BU BELGEYE DAYALI OLARAK HACİZ YOLU İLE TAKİP TALEBİNDE BULUNULDUĞUNDA BORÇLUYA ÖDEME EMRİNİN GÖNDERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI (1)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ İLE TAKİP (1)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİNE ESAS BORÇ HESABINDA FAİZİN TEMERRÜT FAİZ ORANI YERİNE REESKONT FAİZİ ÜZERİNDEN HESAPLANDIĞI BUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REHİN ALACAĞINA YÖNELİK İTİRAZLARIN YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • REHİN ALACAKLISI (2)

 • REHİN ALACAKLISININ DAVA DIŞI REHİN BORÇLUSUNDAN OLAN ALACAĞININ REHİN BORÇLUSU TARAFINDAN DAVALIYA KASKO SİGORTA POLİÇESİ İLE SİGORTALININ ARACIN ÇALINMASI NEDENİYLE DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REHİN ALACAKLISININ İHALENİN FESHİ TALEBİ (1)

 • REHİN BEDELİNDEN DAHA AŞAĞIYA SATIŞ YAPILMASI (1)

 • REHİN BELGESİ İLE MAAŞIN 1/4ÜNÜ KENDİ MUVAFAKATİ İLE REHNEDİLDİĞİ (1)

 • REHİN CİROSU (6)

 • REHİN CİROSUNUN GEÇERSİZLİĞİ (1)

 • REHİN DERECELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (2)

 • REHİN DERECESİNİN HÜKÜMLERİ (1)

 • REHİN DURUMUNDA İHTİYATİ HACİZ - Rehinle Temin Edilmiş Bir Alacağın Borçlusu Iflasa Tabi Şahıslardan Olsa Bile Alacaklı, Yalnız Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapabilir (1)

 • REHİN HAKKI (7)

 • REHİN HAKKI SAHİBİ (1)

 • REHİN HAKKI SAHİBİNİN AÇIK MUVAFAKATI (1)

 • REHİN HAKKI SAHİBİNİN İHALEYE KATILMASI (1)

 • REHİN HAKKINA DAYALI İSTİHKAK DAVASI (1)

 • REHİN HAKKINA DAYALI İTİRAZ (1)

 • REHİN HAKKINI SADECE KARŞILIKSIZ KALAN ÇEKLER VE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEKLER İLE İLGİLİ OLARAK İLERİ SÜREBİLECEĞİ (1)

 • REHİN HAKKININ İLAMLA TESPİTİ (1)

 • REHİN HAKKININ ORTADAN KALKTIĞI İDDİASI (1)

 • REHİN HAKKININ SAKLI TUTULMASI (1)

 • REHİN İLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAĞIN TAKİBİ (1)

 • REHİN İLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR NEDENİYLE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLAMIŞ VEYA BAŞLAYACAK TAKİPLERİN DEVAM EDEBİLECEĞİ (1)

 • REHİN İLE TEMİN EDİLMİŞ BİR ALACAĞIN BORÇLUSU İFLASA TÂBİ ŞAHISLARDAN OLSA BİLE ALACAKLI YALNIZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YAPABİLİR (1)

 • REHİN İŞLEMİNE İLİŞKİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (1)

 • REHİN İTİRAZI (1)

 • REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ VERENLER (8)

 • REHİN KONUSU TAŞITLARIN SATIŞINDAN TAHSİL EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN TAHSİL HARCI ALINMASINA YÖNELİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLU İLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REHİN KURULURKEN KONUSU OLAN TAŞINMAZIN BELİRTİLMESİ GEREĞİ (2)

 • REHİN MİKTARINI AŞAN MİKTARIN TAKİBİ (1)

 • REHİN SENEDİ (1)

 • REHİN SENEDİ ÇIKARAN ARACI KURUM (1)

 • REHİN SENEDİ, BLOKAJ VE KREDİ TAAHHÜTNAMESİ (1)

 • REHİN SENEDİNDE ALACAĞIN DEVRİNDEN SONRA ÖDEME (2)

 • REHİN SENEDİNİN DÜZENLENMESİ (2)

 • REHİN SENETLERİNİ GERİ ÖDEME PLANI (1)

 • REHİN SENETLERİNİN TESCİLİ (1)

 • REHİN SÖZLEŞMELERİ İÇİN NOTERDE ÖDENEN DAMGA VERGİSİ VE NOTER HARCI (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİ (9)

 • REHİN SÖZLEŞMESİ İŞ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ ANLAMINDA DÜZENLENMİŞ BİR SÖZLEŞME OLMAYIP ALACAKLI BANKANIN BORÇLUYA VERDİĞİ KREDİNİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ TEMİN ETMEK AMACIYLA AKDEDİLMİŞ BİR SÖZLEŞME OLDUĞU (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNDE FAİZ ŞARTI BULUNMAMASI (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNDEKİ LİMİT İLE SORUMLULUK (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ (2)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNİN USUL VE YASAYA UYGUN OLMASI (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞININ İSPATI (1)

 • REHİN ŞERHİNİN KEFİLİN ZARARINA ALACAKLI TARAFINDAN KALDIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL EDER (1)

 • REHİN TAŞINMAZI BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİYLE YÜKÜMLÜ KILDIĞINDAN AKİT TABLOSUNDA OLMASA BİLE İPOTEKLİ TAŞINMAZIN EKLENTİSİ NİTELİĞİNDEKİ MAHCUZLAR DA TAŞINMAZDAN AYRI HACZEDİLİP SATILAMAZ (1)

 • REHİN TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ OLMADIĞINDAN MÜTESELSİL KEFİLİN TAKİBİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ (1)

 • REHİN TUTARININ BORCU ÖDEMEYE YETMEMESİ (1)

 • REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR (86)

 • REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARIN TAKİBİ (1)

 • REHİN VE VEYA HAPİS HAKKI İLE GEMİNİN İHTİYATEN HACZİNİN FARKLI HAKLAR OLDUĞU (1)

 • REHİN VEREN 3. KİŞİ (1)

 • REHİN VEREN KİŞİYİ TAKİP (1)

 • REHİN VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA TAKİP YAPILMASI (2)

 • REHİN VERİLEN TAŞINMAZIN İADESİ (1)

 • REHİN YADA MÜLKİYET HAKKI EDEN 3. ŞAHIS (1)

 • REHİN YÜKÜ BÖLÜNMEDEN KURULAN TOPLU REHİN (1)

 • REHİN YÜKÜNÜN BÖLÜNMESİ (1)

 • REHİN, HAPİS HAKKI İTİRAZI (1)

 • REHİN, TAKAS, MAHSUP HAKLARI (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLEN ALACAK (3)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISI BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARINI İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISI BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARINI İHTİYATEN HACZETTİREBİLİR (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISININ BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARINI İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BORÇ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEYEN MUACCEL ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAĞIN BORÇLUSU (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAĞIN TAKİBİ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK (2)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR (3)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARDA TAKİP (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ BİR ALACAĞIN BORÇLUSU İFLASA TABİ ŞAHISLARDAN OLSA BİLE ALACAKLI YALNIZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPABİLİR (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ BİR ALACAĞIN BORÇLUSU İFLASA TABİ ŞAHISLARDAN OLSA BİLE ALACAKLININ YALNIZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPABİLECEĞİ ANCAK REHİNİN TUTARI BORCU ÖDEMEYE YETMEZSE ALACAKLININ KALAN ALACAĞINI İFLAS VEYA HACİZ YOLUYLA TAKİP EDEBİLECEĞİ (1)

 • REHİNLE TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAĞIN ESAS ALINMASI (1)

 • REHİNLE TEMİNATA ALINMIŞ ALACAKLAR (2)

 • REHİNLİ ALACAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • REHİNLİ ALACAKLAR (1)

 • REHİNLİ ALACAKLARIN HAKLARININ MAHFUZ OLDUĞU ANCAK GÜMRÜK RESMİ BİNA VE ARAZİ VERGİSİ GİBİ TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN AMME ALACAKLARININ REHİNLİ ALACAKLARDAN ÖNCE GELECEĞİ (1)

 • REHİNLİ ALACAKLARIN İŞÇİ ALACAKLARINA KARŞI ÖNCELİĞİNİN BULUNMASI (1)

 • REHİNLİ ALACAKLILARIN RIZASI (1)

 • REHİNLİ ALACAKLININ ALACAĞINI EKSİK BİLDİRMESİ (1)

 • REHİNLİ ALACAKLININ MUVAFAKATİ (1)

 • REHİNLİ ALACAKLININ ÖNCELİK HAKKI (2)

 • REHİNLİ ARAÇ (2)

 • REHİNLİ BANKA HESABINDAKİ PARANIN HACZİ İÇİN GÖNDERİLEN İHBARNAME (1)

 • REHİNLİ GAYRİMENKULLERİN HACZİ (1)

 • REHİNLİ İPOTEK (1)

 • REHİNLİ MAL (1)

 • REHİNLİ MALIN MÜLKİYETİ (1)

 • REHİNLİ MALIN SATIŞ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI USULÜ (3)

 • REHİNLİ MALIN SATIŞI (1)

 • REHİNLİ MALIN SİGORTA EDİLMESİ (2)

 • REHİNLİ MALLARI PARAYA ÇEVİRME SÜRESİ (2)

 • REHİNLİ MALLARI PARAYA ÇEVİRME USULÜ (2)

 • REHİNLİ MALLARIN TAKİPTEN SONRA 3. KİŞİYE SATILMASI (1)

 • REHİNLİ PAY SENETLERİNİN TEMSİLİ (1)

 • REHİNLİ SENETLERDE GERİ ÖDEMELERİN ÖZGÜLENMESİ (1)

 • REHİNLİ TAHVİL DÜZENLENMESİ (1)

 • REHİNLİ TAHVİLİN ŞEKLİ (1)

 • REHİNLİ TAŞINIR VEYA TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ERTELENMESİ (1)

 • REHNE BAĞLANMIŞ ALACAK İÇİN BAŞVURULACAK TAKİP YOLU (1)

 • REHNE DAYALI İCRA TAKİBİ (1)

 • REHNE KONU OLABİLECEK TAŞINMAZ (4)

 • REHNİN ALACAKLI ADINA ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİ (1)

 • REHNİN BAŞKA TAŞINMAZ ÜZERİNE GEÇMESİ (1)

 • REHNİN BİR İLAMDA VEYA İLAM NİTELİĞİNDEKİ BİR BELGEDE TESİS EDİLMEMESİ (1)

 • REHNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇA VE EKLENTİYE ETKİSİ (1)

 • REHNİN FEKKİNİN DAVA YOLUYLA TALEP EDİLEBİLMESİ (1)

 • REHNİN GEÇERSİZLİĞİ İTİRAZI (3)

 • REHNİN İPOTEKTEN SONRA KURULDUĞU İDDİASI (1)

 • REHNİN KALDIRILMASI (3)

 • REHNİN KALDIRILMASI VE İSTİRDAT DAVASI (1)

 • REHNİN KAPSAMI (13)

 • REHNİN KREDİNİN TEMİNATINI TEŞKİL ETMESİ (1)

 • REHNİN KURULMASI (1)

 • REHNİN KURULMASINDA TESCİL VE ŞEKİL (24)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLME ŞEKLİ (22)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ DURUMUNDA ŞİKAYET (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (4)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ SURETİYLE TAKİP (2)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (8)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP VE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI - Taşıt Rehni Borçlunun Alacaklı Bankaya Doğmuş ve Doğacak Bütün Borçlarını Kapsadığı - Bankanın Rehinle Karşılanmamış Alacağının Bulunduğu ve İhale Bedelinin Tamamının Diğer Alacaklarının Tasfiyesi Amacıyla Davacı Bankanın Kullanımına Sunulması Gerektiği - Rehinli Taşıtın İhale Bedelinin Paylaşımında Bütün Paranın Kredi Alacağına Mahsup Edilmesi İçin Davacı Bankaya Tahsisi, Bakiye Kısmın Varlığı Halinde İse Davalılara Ödenmesine Karar Verilmediği (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (20)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP MECBURİYETİNİN KAPSAMI (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPILMASI (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ZORUNLULUĞU (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILMIŞ İCRA TAKİBİ BULUNMAMASI (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLE TAKİBE KARŞI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ÖNCE KEFİLE BAŞVURMA (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ÖNCE KEFİLE BAŞVURULMASI (1)

 • REHNİN SONA ERMESİ (4)

 • REHNİN TEMLİKNAME İLE DEVRİ (1)

 • REİS OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAŞVURUSU (1)

 • REJİM KOŞULLARININ İHALİLİ NEDENİYLE PARA CEZASI (1)

 • REKABET ETME YASAĞININ İHLALİ (3)

 • REKABET ETMEME BORCU - İşçinin Öteki Borçları Gibi Her İş Sözleşmesi İçin Söz Konusu Olan Borçlardan Değildir - İş Akdinin Devamı Süresince İşçinin İşverenle Rekabet Etmemesi Sadakat Borcu İçinde Yer Alan Bir Yükümlülüktür - Taraflar İş İlişkisi Devam Ederken Sözleşmenin Bitiminden Sonra İşçinin Rekabet Etmeyeceğine İlişkin Bir Hükmün İş Akdine Konulmasını veya Bu Konuda Ayrı Bir Sözleşme Yapılmasını Kararlaştırabilirler - İş Akdi Sona Erdikten Sonra İşçinin İşverenle Rekabet Etmeme Borcu Ancak Böyle Bir Yükümlülük Sözleşme İle Kararlaştırıldığı Takdirde Söz Konusu Olmaktadır (1)

 • REKABET ETMEME BORCUNA AYKIRI DAVRANDIĞINI İDDİASIYLA KIDEM TAZMİNATININ İADESİ REKABET YASAĞINA AYKIRI EYLEMİN DURDURULMASI VE CEZAİ ŞART ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • REKABET ETMEME BORCUNUN ANCAK İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ AÇIKÇA KARARLAŞTIRMALARI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAĞI - İş Sözleşmesi Devam Ederken, İşçinin Rekabet Sayılacak Davranışlarının Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar Olduğu - İş Kanunu Kapsamına Girerek İşveren İçin Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu - Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde İse İşçinin Zararı Tazmin İle Mükellef Olduğu - İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde, Buna Dayalı Olarak Açılacak Davanın Niteliği İtibariyle Ticari Dava Olduğu - Bu Tür Davaların Ticaret Mahkemesinde İncelenip Karara Bağlanması Gerektiği (1)

 • REKABET ETMEME BORCUNUN İŞÇİNİN ÖTEKİ BORÇLARI GİBİ HER İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN SÖZ KONUSU OLAN BORÇLARDAN OLMADIĞI (1)

 • REKABET ETMEME İŞÇİLERİ AYARTMAMA TİCARİ SIRLARI KULLANMAMA YASAKLARININ İHLALİ (1)

 • REKABET ETMEME YASAĞINI İHLAL (2)

 • REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2)

 • REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFİYET SÜRESİ (1)

 • REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ORTAYA ÇIKTIĞI İLK ANLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ ANDAN İTİBAREN MUAFİYETİN BAŞLATILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • REKABET HUKUKU KAPSAMINDA YANLIŞ VEYA YANILTICI BİLGİNİN TANIMI (1)

 • REKABET HUKUKUNDA TEŞEBBÜSLERİN HANGİ EYLEMLERİNİN UYUMLU EYLEM HANGİ EYLEMLERİNİN ANLAŞMA OLARAK NİTELENDİRİLECEĞİ (2)

 • REKABET HUKUKUNDAN DOĞAN DAVA (1)

 • REKABET İHALALİNDE İDARİ PARA CEZASI (5)

 • REKABET İHLALİ (6)

 • REKABET İHLALİNDE HAFİFLETİCİ NEDEN (1)

 • REKABET İHLALİNDE İDARİ PARA CEZASI (53)

 • REKABET İHLALİNDE NİSBİ PARA CEZASI (1)

 • REKABET İHLALİNDE PARA CEZASI (1)

 • REKABET İHLALİNE SON VERME (5)

 • REKABET İHLALİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI (1)

 • REKABET İHLALLERİNDEKİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KABAHATLER KANUNUNDAKİ İLGİLİ DÜZENLEMEYE TABİ HALE GELDİĞİ (1)

 • REKABET KANUNU’NUN UYARINCA SORUŞTURMA AÇILMASINA GEREK OLMADIĞINA VE ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KANUNUNA AYKIRI DURUM OLMAMASI (1)

 • REKABET KANUNUNA AYKIRI FAALİYET (4)

 • REKABET KISITLAMALARI (2)

 • REKABET KURUL KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU (2)

 • REKABET KURULU ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKTİĞİ - Bankanın Haksız Eyleminin Varlığı, Bu Eylem Nedeniyle Zararın Oluştuğu, Zarar İle Bankanın Eylemleri Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu İddiaları Rekabet Kurulu'nun Kararına Dayandırıldığı - Kararın İptali İstemiyle Banka Tarafından Dava Açıldığı - Devam Eden Yargılama Süreci Bulunduğu - Davacının İddialarına Dayanak Yapılacak Türden Kesinleşmiş Bir Yargı Kararı Bulunmadığı - Rekabet Kurulu Kararı Aleyhine Açılan Davanın Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • REKABET KURULU GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • REKABET KURULU İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (1)

 • REKABET KURULU İŞLEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARALARINDA KARŞI OY YAZISININ BULUNMAMASI (1)

 • REKABET KURULU KARARI (2)

 • REKABET KURULU KARARINA İTİRAZ (2)

 • REKABET KURULU KARARINA İTİRAZI İNCELEME YETKİSİNİN DANIŞTAYA AİT OLMASI (1)

 • REKABET KURULU KARARINA YAPILAN İTİRAZ (1)

 • REKABET KURULU KARARINDA İDARİ PARA CEZASI MİKTARI (1)

 • REKABET KURULU KARARININ A. AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş DEVRALINDIKTAN SONRA 18.09.2005 TARİHİNDEN SONRA AÇILAN VE YATIRIM MALİYETİ L.E.’A PETROL A.Ş. TARAFINDAN KARŞILANAN 74 AYRI İSTASYON İÇİN İMZALANAN DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI - Rekabet Kurulu'nun Davalının Hakim Durumu Kötüye Kullandığına Dair Başvuru İle İlgili Yapacağı İşlem Sonucunun İşbu Dava İçin Bekletici Mesele Yapılacağı - Mahkemece Davanın Rekabet Kurulu Kararı Kesinleşmeden Zamansız Açıldığı Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğundan Reddinin Bozma Nedeni Olduğu (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKET ŞİKAYETİNİN REDDİNE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE VE YÖNETİCİSİNE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ DAVASI (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACILARA YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ TALEBİ (3)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACILARIN ALEYHLERİNE OLAN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACIYA YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ GEREKÇELİ OLARAK TEBLİĞİ ÜZERİNE DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN BU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ HUKUKA UYGUNLUĞU (1)

 • REKABET KURULU KARARININ İPTALİ (31)

 • REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (13)

 • REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (11)

 • REKABET KURULU KARARININ KARŞI OY YAZILARI OLMADAN TEBLİĞİ (3)

 • REKABET KURULU KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU (5)

 • REKABET KURULU ÖNARAŞTIRMASININ SONUÇLANMASI (2)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (2)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN KASTIN VARLIĞI VE SATIŞ KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN ECZA DEPOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİKKATE ALINARAK EYLEMLE ÖLÇÜLÜ CEZA UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN MUAFİYET VE MENFİ TESPİT TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN TESİS EDİLEN KARAR İLE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN TANINAN 60 GÜNLÜK SÜRENİN UZATILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN CEZANIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN CEZAYA İTİRAZ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN HÜKMÜN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KISMININ İPTALİ DAVASI (9)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI (11)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİ TALEBİ (3)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ (8)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI (3)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ (6)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN KARARIN DAVACIYA YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ TALEBİ (3)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN KARARIN DAVALI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU TARARINFAN VERİLEN İDARİ PAR CEZASININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI (3)

 • REKABET KURULU TOPLANTI YETER SAYISI (1)

 • REKABET KURULU YETKİLERİ (1)

 • REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (1)

 • REKABET KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • REKABET KURULUNA TEVSİK EDİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ SONUÇ BÖLÜMÜNÜN DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNA YAPILAN ŞİKAYET BAŞVURUSU (3)

 • REKABET KURULUNCA ÖNARAŞTIRMA (2)

 • REKABET KURULUNCA ÖNARAŞTIRMA KARARI ALINMASI (3)

 • REKABET KURULUNCA ÖNARAŞTIRMA KARARI ALINMASI (3)

 • REKABET KURULUNCA ÖNARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ (2)

 • REKABET KURULU'NCA TESİS EDİLEN 4.3.2010 GÜNLÜ KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankaların Mevduat, Kredi ve Kredi Kartı Hizmetlerine İlişkin Faiz Oranı, Ücret ve Komisyonların Birlikte Belirlenmesi Konusunda Anlaşma ve Uyumlu Eylem İçerisinde Bulunduğu - Davacı Teşebbüsün İktisadi Analizlerden Varlığı Açıkça Anlaşılan Centilmenlik Anlaşmasına Taraf Olduğu - Mevduat Faizlerindeki Orana İlişkin Anlaşmaya Katıldığı - Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı (1)

 • REKABET KURULUNDA İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (3)

 • REKABET KURULUNDA ÖNARAŞTIRMA (2)

 • REKABET KURULUNDA ÖNARAŞTIRMANIN SONUÇLANMASI (4)

 • REKABET KURULUNUN ANCAK HİÇ BİLDİRİLMEMİŞ OLAN BİRLEŞME VE DEVRALMALARI KENDİLİĞİNDEN ÖĞRENMESİ HALİNDE İDARİ PARA CEZASI VERME YETKİSİNİN BULUNDUĞU İDDİASI (1)

 • REKABET KURULUNUN BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İZİN VERMESİ (1)

 • REKABET KURULU'NUN ESKİ VE YENİ KARARLARI İLE AB UYGULAMALARIYLA ÇELİŞEN BİR KARAR ALINDIĞI, HAKSIZ YERE CEZANIN AĞ ULAŞTIRILDIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN GEÇİCİ TEDBİR KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ (28)

 • REKABET KURULUNUN GÖRÜŞÜNÜ ALMA ZORUNLULUĞU (1)

 • REKABET KURULUNUN HUKUKİ İŞLEM VEYA DAVRANIŞLARIN KANUNA AYKIRI OLDUĞUNU BELİRLEMESİ HALİNDE YİNE YASA İLE ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLERİ ALABİLECEĞİ VE YAPTIRIM UYGULAYABİLECEĞİ AÇIKTIR (1)

 • REKABET KURULUNUN İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜM KISMININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULUNUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (12)

 • REKABET KURULUNUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA UYULMASI ZORUNLU USULLERİN UYGULANMASI (1)

 • REKABET KURULUNUN İZNİNİ GEREKTİREN DURUMLAR (1)

 • REKABET KURULU'NUN KARARANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARI İLE 55. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (3)

 • REKABET KURULUNUN KARARININ DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN KARARININ ŞİRKETE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU'NUN KARARININ ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU'NUN NİHAİ KARARI BEKLEMEDEN GEÇİCİ TEDBİRLER ALABİLMESİ (1)

 • REKABET KURULUNUN SORUŞTURMA KARARI (2)

 • REKABET KURULUNUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI (21)

 • REKABET KURULUNUN SORUŞTURMAYI TAMAMLAMASI (2)

 • REKABET KURULUNUN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE İLİŞKİN VERECEĞİ TÜM KARARLARDA TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • REKABET KURULUNUN YAPMIŞ OLDUĞU DUYURUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN YAYINLADIĞI GENEL BİLDİRİMDE İNTİFA HAKKI TAŞINMASININ REKABET YASAĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİĞİ (1)

 • REKABET KURULUNUN YEDİ ÜYEDEN OLUŞMASI GEREĞİ (1)

 • REKABET KURULUNUN YETKİLERİ (1)

 • REKABET KURUMU (1)

 • REKABET KURUMU RAPORTÖRLERİNİN YERİNDE İNCELEME YAPMASININ ENGELLENMESİ NEDENİYLE ŞİRKETE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURUMU TARAFINDAN BİREYSEL MUAFİYET TANINMASI (6)

 • REKABET KURUMU TARAFINDAN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANARAK KAMUOYUNA DUYURULAN AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE İNTİFA SÖZLEŞMELERİNİN MUAFİYETTEN YARARLANMA SÜRESİNİN EN FAZLA BEŞ YIL OLARAK BELİRLENDİĞİNE İLİŞKİN KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURUMU TARAFINDAN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANARAK KAMUOYUNA DUYURULAN DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN KILAVUZUN 34., 36., 37. VE 38. MADDELERİ İLE 2003/3 VE 2007/2 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞLERİ İLE DEĞİŞİK, 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ'NİN 5. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURUMUNA BAŞVURU (1)

 • REKABET KURUMUNA BAŞVURUDA BULUNUP BULUNMAMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • REKABET KURUMUNA BİLDİRİLMESİ GEREKEN ANLAŞMANIN BİLDİRİLMEMESİ (1)

 • REKABET KURUMUNA BİLDİRİLMESİ GEREKEN SÖZLEŞME (1)

 • REKABET KURUMUNUN DUYURUSU SONRASINDA TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN TÜM SÖZLEŞMELERİN FESHEDİLMESİ NEDENİYLE DAVALI ŞİRKETE GAYRİ MADDİ HAK BEDELİ YATIRIM VE TEŞVİK DESTEK BEDELİ OLARAK ÖDENEN ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURUMUNUN GELİRLERİ (2)

 • REKABET KURUMUNUN HİZMET BİRİMLERİ (1)

 • REKABET KURUMUNUN TEBLİĞ VE KARARLARI UYARINCA BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ (1)

 • REKABET KURUMUNUN TEŞKİLATI (7)

 • REKABET ŞARTLARI OLUŞMADAN GÖREVLENDİRME YAPILMASI NEDENİYLE İŞLETME HAKKI DEVİR BEDELİNİN DÜŞÜK KALDIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET TEŞKİL EDEN FİİLLERİN TESPİT VE MENİ (1)

 • REKABET UYUŞMAZLIĞINDA İDARİ PARA CEZASI (2)

 • REKABET UZMANLIĞI (3)

 • REKABET VE EŞİTLİK İLKELERİ (4)

 • REKABET VE EŞİTLİK İLKELERİNE AYKIRI DAVRANILMASI (1)

 • REKABET YASAĞI (6)

 • REKABET YASAĞI DÜZENLEMESİ (1)

 • REKABET YASAĞI HÜKMÜ (1)

 • REKABET YASAĞI HÜKMÜNE AYKIRILIK TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE RAKİP BİR FİRMADA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI (1)

 • REKABET YASAĞI KAYDI - İşçi İşe Alındığı Andan İşten Çıkarılacağı Ana Kadar İşverene Karşı Rekabet Yapamaz - Söz Konusu Zaman Parçası İçinde Yapılmış Rekabet Sadakat Borcuna Aykırılık Oluşturur - İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması Sadakat Borcunun İhlalidir – Sadakat Borcunun İhlali Halinde İşveren İş Akdini Feshedebileceği Gibi Tazminat da İsteyebilir (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEME (3)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ (8)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ VE HAKSIZ REKABETTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLACAĞI (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART (3)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI CEZAİ ŞART İSTEMİ - İşten Ayrılmadan Sonra 2 Yıl İçerisinde Davacı Firmanın İş Dalında Çalışamayacağı Düzenlendiği - Davalının Eyleminin Rekabet Yasağı Kapsamında Olduğu Kabul Edilerek, Neticesine Göre Bir Karar Verilmesi Gereği- Firmanın Üretim Sırlarına İşverenin Yaptığı İşler Hakkında Bilgi Edinme İmkânına Sahip Olduğu (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE BAĞLI CEZAİ ŞART (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART DAVASI (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DAVALARDA TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI (2)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI (8)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KONU, YER VE ZAMAN KOŞULLARI BAKIMINDAN GEÇERLİ OLMASI (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ (1)

 • REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANILMASI (1)

 • REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANILMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİNDE TEDARİKÇİ ODAKLI ÇALIŞANIN ÇALIŞTIĞI POZİSYON GEREGİ DAVACI ŞİRKETİ ÖNEMLİ ZARARA UĞRATACAK TİCARİ SIRLARA VAKIF OLDUĞU İDDİASI KANITLANAMADIĞINDAN REKABET YASAĞI KAYDININ GEÇERLİ OLMADIĞI - Davacının Davalı İle Arasında Akdedilen İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Kararlaştırıldığı - Davacının Yasağa Aykırı Surette Diğer Davalı Nezdinde Çalışmaya Başladığının İddia Edildiği - Davacı Tarafından Belirtilen Tutarın Ticari Faizi İle Birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili İle Davacıya Ödenmesine ve Fazlaya Ait Hakların Saklı Tutulmasına Karar Verilmesinin Talep ve Dava Edildiği - Davacı ve Davalı Şirketlerin E Ticaret Siteleri İle Tedarik ve Pazarlama İşi Yaptığı Ancak Her İki Şirketin Tedarik ve Pazarlama Sisteminin Birbirinden Farklı Olduğu - Davacı Şirketin Tedarikçilerden Kendi Adına Satın Alarak Tüketicilere Kendi Nam ve Hesabına Satış ve Pazarlama Yaptığı Halde Davalı Şirketin İse Doğrudan Tüketicilere Kendi Nam ve Hesabına Satış ve Pazarlama Yapmadığı - Web Sitesinde Tedarikçiler İle Alıcıları Buluşturarak Aracılık Yapmak Suretiyle Pazarlama Faaliyetinde Bulunduğu - Davacı Şirketin Müşteri Odaklı Davalı Şirketin İse Tedarikçi Odaklı Pazarlama Faaliyetinde Bulunduklarının Tespit Edildiği - Taraf Şirketlerine Ait Web Sitelerinden Ülkenin Her Kesiminden Herkesin Alışveriş Yaptığı - Davalılardan İlgilinin Davalı Şirkette Çalıştığı Dönemde Müşteriler İle Birebir İletişime Geçerek Müşterileri Tanıma ve Çalıştığı Pozisyon Gereği Davacı Şirketi Önemli Zarara Uğratacak Ne Gibi Ticari Sırlara Vakıf Olduğu İddiasının Kanıtlanamadığı - Davalı Şirketteki Görev Tanımı İle Pozisyonu ve Davalı Şirketin Davacı Şirketten Farklı Olarak Müşteri Odaklı Değil Tedarikçi Odaklı Çalıştığı - Davalı İlgilinin Sahip Olduğu Bilgileri Davalı Şirkette Kullanması Halinde Davacı Şirkete Önemli Bir Zarara Sebebiyet Verme İhtimalinin Bulunduğu İddiasının da Kanıtlanamadığı - Rekabet Yasağı Kaydı Geçerli Olmadığından Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği (1)

 • REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI (2)

 • REKABET YASAĞINA AYKIRILIĞA İLİŞKİN DAVALARIN MUTLAK TİCARİ DAVA NİTELİĞİ TAŞIDIĞI (1)

 • REKABET YASAĞINA AYKIRILIK (1)

 • REKABET YASAĞINDA 5 YILLIK SÜRE (1)

 • REKABET YASAĞINDAN DOĞAN CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REKABET YASAĞINDAN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ - Hizmet Sözleşmesinde Rekabet Yasağına İlişkin Düzenlemede Coğrafi Alan Bakımından Sınırlandırma Yapılmadığı - Herkesin Dilediği Alanda Çalışma ve Sözleşme Hürriyetine Sahip Olmasının Anayasal Teminat Olduğu - Rekabet Yasağının, İşçinin Ekonomik Geleceğini Tehlikeye Düşürecek Biçimde Yer, Zaman ve Konu Bakımından Hakkaniyete Uygun Sınırlamalar İçermemesi Halinde Rekabet Yasağı Hükmünün Geçerli Olmayacağı - Hizmet Sözleşmesinin Rekabet Yasağına İlişkin Maddesinde Coğrafi Alan Sınırlamasının Bulunmamasının İşçinin Ekonomik Geleceğini Hakkaniyete Aykırı Şekilde Tehlikeye Düşürecek Nitelikte Olduğu - Rekabet Yasağına İlişkin Sözleşme Hükmünün Batıl Sayılması Gerektiği (1)

 • REKABET YASAĞINI DÜZENLEYEN SÖZLEŞMEDE YALNIZCA İŞÇİ ALEYHİNE CEZA KOŞULU GETİRİLMESİNİN CEZA KOŞULUNU GEÇERSİZ KILDIĞI - İşçinin Davacı Şirkette Çalışmakta İken İstifa Ederek Ayrıldığı ve Ayrıldıktan Hemen Sonra Rakip Şirkette Çalışmaya Başladığı - Taraflar Arasındaki Sözleşmede Çalışanın Rekabet Yasağı Hükümlerine Aykırı Davranması Halinde Kendisinin Beş Aylık Brüt Ücreti Tutarında Ceza Ödeyeceğinin Öngörüldüğü - Şirketin İşçinin Rekabet Yasağını İhlal Ettiğini İleri Sürerek Cezayı Talep Ettiği - İşverenin, İşçinin Rakip Firmalarda Çalışmamasını İstiyorsa Bunun Karşılığında İşçiye Karşı Bir Edim Üstlenmesi Gerektiği - Taraflar Arasındaki Sözleşmede Sadece İşçi Aleyhine Ceza Koşulu Getirildiği - İşverene Bir Yükümlülük Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmedeki Ceza Koşulunun Geçersiz Olduğu - Türk Borçlar Kanunu’Nun İlgili Maddesindeki Düzenlemenin Emredici Bir Hüküm Olduğu - Emredici Hüküm Kamu Düzenini İlgilendirdiğinden Resen Dikkate Alınması Gerektiği - Ceza Koşulu Geçersiz Olduğundan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • REKABET YASAĞINI İHLAL EDEN DAVRANIŞIN AÇIK BİÇİMDE İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ DÖNEME DAİR BULUNDUĞU BU DAVRANIŞIN HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN REKABET YASAĞINA AYKIRILIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • REKABET YASAĞINI İHLALA EDEREK ZARARA VE KAR MAHRUMİYETİNE SEBEBİYET VERMEK (2)

 • REKABET YASAĞININ GEÇERLİLİK KOŞULLARI (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİ (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİ NEDENİYLE SON BİR YILLIK HAKKEDİŞ TUTARINDAKİ CEZAİ ŞARTIN ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİ SEBEBİYLE CEZAİ ŞART İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - İş Akdinin Devamı Sırasında İşçinin Sadakat Borcundan Kaynaklanan Rekabet Etmeme Yasağına Aykırılık Halinde İş Mahkemesi Görevlidir - İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde İse Ticaret Mahkemesi Görevlidir - Gizlilik Esasına Uyma ve Haksız Rekabet Etmemeye İlişkin Tahattütname Gereğince Çalışma İlişkisinin Sona Ermesinden Sonra Aynı İşkolunda İşverenle Rekabet Halinde Olan Bir Başka İşyerinde Çalışmaya Başlanması Nedeni Açılan Davada Ticaret Mahkemesi Görevlidir (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİ SEBEBİYLE CEZAİ ŞART İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME - İş Akdinin Devamı Sırasında İşçinin Sadakat Borcundan Kaynaklanan Rekabet Etmeme Yasağına Aykırılık Halinde, Bu Tür Davalara Bakmakla Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir - İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde İse, Buna Dayalı Olarak Açılacak Dava Niteliği İtibariyle Ticari Dava Olmakla, Bu Tür Davaların Ticaret Mahkemesinde İncelenip Karara Bağlanması Gerekir -, Gizlilik Esasına Uyma ve Haksız Rekabet Etmemeye İlişkin Beyan ve Taahütname Gereğince Davacının Çalışma İlişkisinin Sona Ermesinden Sonra Aynı İşkolunda İşverenle Rekabet Halinde Olan Bir Başka İşyerinde Çalışmaya Başlaması Nedeni İle İstenen Tazminat Alacağı Konusunda Davaya Bakma Görevi Ticaret Mahkemesine Aittir (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİ SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN DOĞDUĞU İLERİ SÜRÜLEN CEZAİ ŞART TAHSİLİ İSTEMİ (2)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN DOĞDUĞU İLERİ SÜRÜLEN CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ (2)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN DOĞDUĞU İLERİ SÜRÜLEN CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ - Davalı İşçiye Atfen İmza Taşıyan İstifa Dilekçesinde İşten Ayrıldığının Belirtildiği - Davacı Şirket Vekili, İşçinin Rakip Şirkette Rekabet Yasağına Aykırı Şekilde Çalışmak İçin İstifa Ettiğini ve Rakip Firmada Çalıştığını İleri Sürdüğü - Davalı İşçinin Rekabet Yasağını İhlal Eden Davranışının Açık Biçimde İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Dair Bulunduğu - Bu Davranışın İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Gerçekleşen Rekabet Yasağına Aykırılığı Düzenleyen Mutlak Ticarî Dava Niteliği Taşıdığı - Mutlak Ticarî Davaların Görülme Yeri İse, Açık Biçimde Ticaret Mahkemeleri Olduğu (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART VE KENDİLERİNE AİT OLAN SINAİ VE FİKRİ MÜLKİYETİ KAPSAYAN TÜM BİLGİ, BELGE VE KAYITLI UNSURLARIN İADESİ İSTEMİ (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİNE BAĞLI İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFINDAN KARARLAŞTIRILMIŞ OLAN CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ - Taraflar Arasında Rekabet Yasağının İhlali Sebebiyle Kararlaştırılan Tazminatın Miktarı ve Yapılacak İndirim Hususunda Uyuşmazlık Bulunduğu - İşçinin İşverene Ait İşyerinde Yapmakta Olduğu İşle Doğrudan İlgili ve İşverenin Asıl Faaliyet Alanına Giren İşler Bakımından Böyle Bir Sınırlama Getirilmesi Gerektiği - Rekabet Yasağının İhlaline Bağlı Taraflarca Kararlaştırılmış Olan Belli Bir Ödemeyi Öngören Yaptırımın Niteliği İtibarıyla Bir Cezai Şart Hükmü Olduğu - Mahkemece Dava Dilekçesinde Taleple Bağlı Kalınarak 10.000 Dolar Karşılığı Türk Lirası Olarak Hüküm Kurulması Yerinde İse de Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığının Değerlendirilmemesi ve Bu Yönde İndirim Uygulanmamasının Hatalı Olduğu (1)

 • REKABET YASAĞININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNDEN SONRAKİ BİR TARİHTE İHLAL EDİLMESİ İŞ MAHKEMELERİNİ GÖREVLİ OLMAKTAN ÇIKARMAKTADIR (1)

 • REKABET YASAĞININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNDEN SONRAKİ BİR TARİHTE İHLAL EDİLMESİNİN İŞ MAHKEMELERİNİ GÖREVLİ OLMAKTAN ÇIKARDIĞI (1)

 • REKABET YASAĞININ KOŞULLARI (11)

 • REKABET YASAĞININ SINIRLANDIRILMASI (2)

 • REKABET YASAĞININ SONA ERMESİ (1)

 • REKABETE AYKIRI ANLAŞMA (1)

 • REKABETE AYKIRI DAVRANIŞ (2)

 • REKABETE AYKIRI HAREKET (1)

 • REKABETE AYKIRI UYGULAMALARDA BULUNARAK 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNİ İHLAL EDİLİDİĞİNDEN BAHİSLE DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN YAPILAN ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETE AYKIRILIKTA İDARİ PARA CEZALARI (1)

 • REKABETE AYKIRILIKTA İDARİ PARA CEZASI (6)

 • REKABETE AYKIRILIKTA NİSBİ İDARİ PARA CEZASI (1)

 • REKABETE AYKIRILIKTA NİSBİ PARA CEZASI (1)

 • REKABETİ BOZMA AMAÇLI VE ETKİLİ ANLAŞMA YAPMAK SURETİYLE 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİ İHLAL ETTİKLERİNDEN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİ BOZUCU NİTELİKTE ANLAŞMA (4)

 • REKABETİ ENGELLEME, BOZMA VEYA KISITLAMA AMACINI TAŞIYAN EYLEM (3)

 • REKABETİ ENGELLEME, BOZMA YA DA KISITLAMA AMACI TAŞIYAN EYLEMLER (2)

 • REKABETİ ENGELLEME, BOZMA YA DA KISITLAMA AMACINI TAŞIYAN EYLEM (10)

 • REKABETİ ENGELLEME, BOZMA YADA KISITLAMA AMACINI TAŞIYAN EYLEM (1)

 • REKABETİ KISITLAYICI DİKEY ANLAŞMA (1)

 • REKABETİ KISITLAYICI NİTELİKTE DİKEY ANLAŞMA (1)

 • REKABETİ KORUMA KANUNUNA AYKIRILIK (1)

 • REKABETİ ÖNLEMEK AMACIYLA DİĞER SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLER İLE BİRLİKTE UYUMLU EYLEM İÇİNDE BULUNAN VE BU KARİNENİN AKSİNİ İSPATLAYAMAYAN DAVACININ SÖZ KONUSU EYLEMLERİNİN TESPİTİNE VE YASADA ÖNGÖRÜLEN TUTARDA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI (1)

 • REKABETİ ÖNLEMEK AMACIYLA FIRINCILAR BİRLİĞİ ADI ALTINDA KARTEL OLUŞTURULMASI (1)

 • REKABETİ SINIRLAYI ANLAŞMALAR (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA (8)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN ANLAŞMA UYARINCA VERİLEN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ (3)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİĞİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLARIN İHLALİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA YAPMAK SURETİYLE İHLAL ETTİKLERİ NEDENİYLE VERİLEN REKABET KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR (90)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLARA AYKIRI OLAN HER TÜRLÜ ANLAŞMA İLE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ KARARI GEÇERSİZDİR (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ETKİ TAŞIMASI NEDENİYLE MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI SÖZLEŞME YAPMAK (1)

 • REKABETİN DENGELENMESİ (1)

 • REKABETİN KISITLANMASI (3)

 • REKABETİN KORUNMASI (6)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK NEDENİYLE YAPILAN ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE DAVACI ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE VERİLEN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESİNİN SON İKİ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNDAN İPTALİ İÇİN İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURULMASI İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASIYLA ŞİKAYET (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR REKABET KURULU'NUN KARARI İLE BU KARARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE TESİS OLUNAN REKABET KURULUNUN KARARININ DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE YAPILAN ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN İHLÂLİ SEBEBİYLE ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU'NUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLALİ SEBEBİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİNDE DAVA KONUSU KARARLA İLGİLİ DAYANAK BÜTÜN MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN TÜM İŞLEMLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE ULAŞILAN SONUCUN GEREKÇELENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ - Davacı Şirketin Muafiyet Ret Kararı Verilen Yetkili Bayilik Sistemini Azaltılmış Bayilik Sistemi Adı Altında Uygulamaya Konulduğunun Sabit Olduğu ve Eylemin Sübuta Erdiği - Eylemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu İhlal Ettiği Gerekçesiyle İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin Kararın Kaldırılması ve Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesi İstenildiği - Uyuşmazlığın Kanunun İlgili Maddeleri Kapsamında ve Sadece Davaya Konu Kurul Kararıyla Verilmiş Olan İdari Para Cezası Yönünden İncelendiği - Kararda Sanayici Müşteri Satın Alma Sözleşmesine Kurul Kararıyla Verilen Muafiyetin Geri Alınmasına Kısmına İlişkin Olarak Mevzuat Hükümlerinin Aktarılmadığı - Uyuşmazlığa Konu Olay Anlatılırken Bu Maddelerdeki Karara Gerekçe Olan Olaylar Durumlar İle Sebeplere Yer Verilmediği ve Kararın Bu Maddeler Yönünden Gerekçelendirilmediği - Bu İtibarla Dava Konusu Kurul Kararıyla Alınan Bütün Maddelerdeki Olaylar ve Durumlar İle Dayanak Bütün Mevzuat Hükümleri Tüm İşlemler Bakımından İncelenmek ve Ulaşılan Sonuç Gerekçelendirilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN MADDE 4 İHLÂL ETTİĞİNDEN BAHİSLE İDARÎ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’A AYKIRI DAVRANMA SUÇU (2)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN İHLALİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA AYKIRILIK (4)

 • REKABETİN KORUNMASINDA YASAK FAALİYETLER (3)

 • REKABETİN KURULUNUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI (4)

 • REKABETİN ORTADAN KALDIRILMASI (1)

 • REKABETİN SINIRLANMASINDAN ETKİLENEN RAKİP TEŞEBBÜSLERİN BÜTÜN ZARARLARININ TAZMİNİNİ REKABETİ SINIRLAYAN TEŞEBBÜS YA DA TEŞEBBÜSLERDEN TALEP EDEBİLECEKLERİ (1)

 • REKABETİN TESİSİ VE İHLALDEN ÖNCEKİ DURUMUN KORUNMASI (1)

 • REKABETTE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI (5)

 • REKABETTE ÖNARAŞTIRMANIN SONUÇLANMASI (8)

 • REKABETTE PARA CEZALARI VE SÜRELİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI (2)

 • REKABETTE YASAK FAALİYETLER (1)

 • REKABETTE YASAKLANAN FAALİYETLER (2)

 • REKLAM (1)

 • REKLAM AMAÇLI OLARAK İZİNSİZ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARIN AFİŞ HALİNE GETİRİLMESİ (1)

 • REKLAM DURDURMA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKLAM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKLAM DURDURMA VE DÜZELTME CEZALARI (1)

 • REKLAM DURDURMA VE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKLAM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKLAM FİLMİNİN ÇOĞALTILMIŞ KOPYALARININ ÇOĞALTMAYA YARAYAN FİLM KALIP VE BENZERİ ARAÇLARIN İMHA EDİLMESİNİ ISLAH DİLEKÇESİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REKLAM GELİRİ (1)

 • REKLAM GELİRİNDE ÜST KURUL PAYININ NOKSAN BEYANI (1)

 • REKLAM GELİRLERİ (1)

 • REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI (1)

 • REKLAM HİZMETİ NEDENİYLE ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ OLARAK DİKKATE ALINMAMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI (5)

 • REKLAM KATALOĞU BEDELİNİN TAHSİLİ (1)

 • REKLAM KURULU (1)

 • REKLAM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ (12)

 • REKLAM KUŞAĞI GİRİŞİNDE SPONSOR FİRMANIN KİMLİĞİNİN BELİRTİLDİĞİ - Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun İle Eylemin Yaptırım Gerektiren Eylem Olmaktan Çıkarıldığı - Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği (1)

 • REKLAM KUŞAĞI GİRİŞİNDE SPORSOR FİRMANIN KİMLİĞİNİN BELİRTİLMESİ NEDENİYLE UYARMA CEZASI VERİLMESİ - Yargılamaya Konu Eylemin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Kanunla Yaptırım Gerektiren Bir Eylem Olmaktan Çıkarıldığı - Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği (1)

 • REKLAM PANOSUNUN BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILMAMASI (1)

 • REKLAM PANOSUNUN BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILMASI (2)

 • REKLAM PANOSUNUN KİRALANMASI (1)

 • REKLAM PONOLARINA AİT GİDER (1)

 • REKLAM SÖZLEŞMESİ (2)

 • REKLAM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART (1)

 • REKLAM VE TELE-ALIŞVERİŞ YAYINLARININ BİÇİM VE SUNUŞU (1)

 • REKLAM YASAĞINA AYKIRI TUTUM (1)

 • REKLAM YASAĞINI İHLAL EDEN SÖYLEM VE İBARELERİN KULLANILMASI (1)

 • REKLAM YASAĞININ UYGULANACAĞI YERLER (1)

 • REKLAM YASAKLARI (1)

 • REKLAM YAYINI İÇİN YANLAR ARASINDA AKDİ İLİŞKİ KURULMADIĞI İDDİASI (1)

 • REKLAMASYON BEDELİ (1)

 • REKLAMASYON FATURASINA DAYALI İCRA TAKİBİ (2)

 • REKLAMASYON FATURASININ SÜRESİNDE GÖNDERİLMESİ (1)

 • REKLAMASYON GİDERLERİ (1)

 • REKLAMIN DURDURULMASINA İLİŞKİN REKLAM KURULU KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • REKLAMIN KUMAR OYNAMAYI ÖZENDİRİCİ NİTELİKTE OLMASI SEBEBİYLE YAYIN İLKELERİNİN İHLAL EDİLMESİ (1)

 • REKLAMLARIN BİÇİMİ VE SUNULUŞU (1)

 • REKOLTE BEYANINDA BULUNMA HUSUSU ANASÖZLEŞMEDE AÇIKÇA DÜZENLENDİĞİNDEN ÜYELİK ŞARTININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN MAKUL SÜRE VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI (1)

 • REKREAKTİF ALAN VE REKREASYON ALAN KAVRAMI (1)

 • REKREASYON ALANININ KAMU ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANMASI (1)

 • REKREASYON ALANLARI PARKLAR VE HALKA AÇIK ALANLARDA AYDINLATMA AMAÇLI KULLANILAN ELEKTRİK İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA GENEL AYDINLATMA TARİFESİ YERİNE TİCARETHANE/RESMİ DAİRE TARİFESİ ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI (1)

 • REKREASYON ALANLARI PARKLAR VE HALKA AÇIK ALANLARDA KULLANILAN ELEKTRİK İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA TİCARETHANE/RESMİ DAİRE TARİFESİ ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI (1)

 • REKTÖR ADAYININ BELİRLENMESİ (1)

 • REKTÖR ADAYLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (1)

 • REKTÖR ATAMASI (2)

 • REKTÖR ONAYI VE YÖNETİM KURULU KARARININ GEREKMESİ (1)

 • REKTÖR TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLENLER BAKIMINDAN SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ GEREĞİ (1)

 • REKTÖR TARAFINDAN VERİLEN AYLIKTAN KESME CEZASI (1)

 • REKTÖRLÜĞÜN VERDİĞİ MEN-İ MUHAKEME KARARININ BOZULMASI (1)

 • REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ MECBURİ HİZMET VE TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLACAĞI (1)

 • REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKTÖRLÜK VE MERKEZ KÜTÜPHANE BİNASI İNŞAATI İLE İLGİLİ OLARAK 23 NOLU HAKEDİŞTE 27.531 POZ NUMARALI KİREÇ-ÇİMENTO KARIŞIMI HARÇLA DÜZ SIVA YAPILMASI İMALAT METRAJININ HATALI ALINMASI SONUCU FAZLA ÖDEMEDE BULUNULDUĞU (1)

 • REKTÖRLÜK VE MERKEZ KÜTÜPHANE BİNASI İNŞAATI İLE İLGİLİ OLARAK 23 NOLU HAKKEDİŞTE 27.531 POZ NUMARALI KİREÇ-ÇİMENTO KARIŞIMI HARÇLA DÜZ SIVA YAPILMASI İMALAT METRAJININ HATALI ALINMASI SONUCU FAZLA ÖDEMEDE BULUNULDUĞU (1)

 • REKTÖRÜN VERDİĞİ MEN-İ MUHAKEME KARARININ KESİNLEŞMESİNE YÖNELİK (1)

 • REKVENYİ/MACARİSTAN DAVASI (2)

 • REMEZAN ORAK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • REMZİ AYDIN/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • REMZİ BALCI/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • REMZİ KAÇAR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • REMZİ NİĞİT/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • REMZİ SALDIRAY BAŞVURUSU (1)

 • REMZİYE DUMAN BAŞVURUSU (1)

 • RENK BOYUT VE DİĞER ÖZELLİKLERİNDEN YOKSUN BİR ŞEKİLDE MARKALARIN VE TASARIMLARIN GEREKÇELİ KARARA EKSİK YANSITILMALARI YANILTICI SONUÇLARA NEDEN OLABİLECEKTİR (1)

 • RENT A CAR OLARAK KİRALANAN ARACIN KAZA YAPMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME - Davacının Tüketici Olduğu ve Davalı Şirketin Aralarındaki Sözleşmeye Dayalı Olarak Rücu Talebinde Bulunduğu - Davanın Açıldığı Tarih İtibari İle Davanın Tüketici Davası Olduğu - Tüketici Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği - Görev Kuralları Kamu Düzenine İlişkin Olduğu – Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu - Mahkemece Görevsizlik Nedeniyle Usulden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • REPO İŞLEMİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI (1)

 • REPO KARŞILIĞINDA ÖDENEN FAİZİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN HESABINDA GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ (1)

 • REPO TEYİT FORMU (1)

 • RESEN ARAŞTIRILMASI GEREKEN KEŞİDE YERİ (1)

 • RESEN ARAŞTIRMA (1)

 • RE'SEN ARAŞTIRMA (2)

 • RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ (11)

 • RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (6)

 • RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ VE AYDINLATMA ÖDEVİ (1)

 • RESEN ARAŞTIRMA YAPILARAK KANIT TOPLANABİLECEĞİ (1)

 • RESEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • RESEN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SALINMASI (1)

 • RESEN BORÇ ÇIKARAN VE BAZI ÇALIŞANLARININ BİLDİRİMLERİNİ İPTAL EDEN KURUM İŞLEMLERİ İLE PRİM BORÇLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RES'EN BORDRO VE KOMŞU İŞYERİ TANIKLARI YÖNÜNDEN ARAŞTIRMA YAPILARAK DAVACININ ÇALIŞMASININ ÜRETİME YÖNELİK Mİ YOKSA MESLEK VE SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK Mİ OLDUĞU HUSUSUNUN TESPİTİ GEREKTİĞİ (1)

 • RESEN DEĞERLENDİRME (1)

 • RESEN DİKKATE ALMA (3)

 • RE'SEN DİSİPLİN CEZASI (1)

 • RESEN DÜZELTME (1)

 • RESEN DÜZENLENMİŞ GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • RESEN DÜZENLENMİŞ SÖZLEŞMENİN FESHİ (1)

 • RESEN EMEKLİLİĞE SEVKİ İÇİN BEKLEME SÜRESİNİN ÖN KOŞUL OLMASI (1)

 • RESEN EMEKLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMENİN İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE RESEN EMEKLİ EDİLMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RESEN EMEKLİLİK (2)

 • RESEN EMEKLİYE SEVK (2)

 • RE'SEN EMEKLİYE SEVK (1)

 • RE'SEN EMEKLİYE SEVK EDİLME (1)

 • RE'SEN EMEKLİYE SEVK EDİLME İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • RESEN EMEKLİYE SEVK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • RESEN EMSAL CELBİ (25)

 • RESEN EMSAL CELBİ YOLUNA GİDİLMESİ VE BU EMSALLERE GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ İÇİN YENİDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ KURULUYLA KEŞİF YAPILARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ (1)

 • RESEN EMSAL RAŞATIRMASI (1)

 • RESEN GÖREV KARARI VE GÖREVDE UYUŞMAZLIK (84)

 • RE'SEN GÖREV KARARI VE GÖREVDE UYUŞMAZLIK (1)

 • RESEN GÖZETİLME (2)

 • RESEN GÖZETİLME GEREĞİ (1)

 • RE'SEN GÖZETİLME ZORUNLULUĞU (1)

 • RE'SEN GÖZETİM (1)

 • RESEN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI (1)

 • RESEN HAK SAHİBİNİ ARAŞTIRMA UNSURU BULUNMAMASI (1)

 • RESEN HİBE SENEDİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (2)

 • RE'SEN İCRA YETKİSİ BULUNAN DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN CADDE VE SOKAK AYDINLATILMASI HİZMETİ KARŞILIĞINDA TAHAKKUK EDEN ALACAĞIN KDVSİ VE YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI İDAREDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RESEN İCRASI EMROLUNAN İŞLEMLERİN GİDERİ (24)

 • RESEN İHALENİN FESHİ (1)

 • RESEN İNCELEME (1)

 • RESEN İŞYERİ TESCİLİ İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RESEN NAZARA ALMA (2)

 • RE'SEN SALINAN BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR (STOPAJ) VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RESEN SALINAN BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • RESEN SALINAN GELİR VERGİSİ VE FON PAYI (1)

 • RE'SEN SALINAN GELİR VERGİSİ, GEÇİCİ VERGİ VE TEKERRÜR HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINARAK KESİLEN BİR KAT ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ - Sahte Belge Düzenlediği Yolunda Vergi Tekniği Raporu Bulunana Ait Gerçek Bir Emtia Teslimine Dayanmayan Faturaların Kayıtlara İntikal Ettirildiği - Öncelikle Defter Kayıtları ve Bunlarla Ilgili Vesikaların İncelenmesi, Bu Kayıt ve Vesikalarda Vergi Matrahının Doğru ve Kesin Olarak Tespitini Engelleyen Noksanlık, Usulsüzlük ve Karışıklıklar Bulunuyorsa Bunların Açıkça Ortaya Konulması Gerektiği - Sebebi Açıkça Ortaya Konulmadan Vergi Matrahının Resen Takdiri Yoluna Gidilemeyeceği (1)

 • RE'SEN SALINAN KATMA DEĞER VERGİLERİ İLE VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE (1)

 • RESEN SALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ (3)

 • RE'SEN SALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİNDE TEBLİĞ ALINDISI DOSYAYA SUNULMAYIP CEZANIN KESİNLEŞTİĞİ HUSUSU İDARECE ORTAYA KONULAMADIĞINDAN VERGİ ZİYAI CEZASINA TEKERRÜR HÜKÜMLERİ UYGULANMASINDA YASAL ŞARTLAR OLUŞMADIĞI - Davanın Davacı Adına Bir Kısım Alımlarını Sahte Fatura İle Belgelendirdiği Yönünde Tespitler İçeren Vergi İnceleme Raporu Uyarınca Re'sen Salınan Katma Değer Vergisi İle Tekerrür Hükümleri Uyarınca Artırılarak Kesilen Bir Kat Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemine İlişkin Olduğu - Danıştay Bozma Hükmü Uyarınca Yapılan İncelemede İdare Tarafından Vergi Ziyaı Cezası Kesilirken Tekerrürün Dayanağı Cezanın 20/01/2009 Tarihinde Tebliğ Edildiğinin Belirtildiği - Ancak Tebliğ Alındısına Ulaşılamadığından Dosyaya Sunulamadığının Anlaşıldığı - Anılan Cezanın Kesinleştiği Hususu İdarece Ortaya Konulamadığından Vergi Ziyaı Cezasına Tekerrür Hükümleri Uygulanmasında Yasal Şartlar Oluşmadığı Gerekçesiyle Vergi Zıyaı Cezasının Tekerrür Nedeniyle Arttırılan Kısmının Kaldırıldığı (1)

 • RE'SEN SALINAN KDV İLE TEKERRÜR SEBEBİYLE ARTTIRILAN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RESEN SALINAN KDV VE KESİLEN KAÇAKÇILIK CEZASININ İPTALİ (2)

 • RESEN SALINAN KURUMLAR GEÇİCİ KURUMLAR VE GELİR VERGİLERİ FON PAYLARI İLE BU VERGİLERE VE FON PAYLARINA BAĞLI OLARAK KESİLEN AĞIR KUSUR CEZALARI VE AYRICA KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVA (1)

 • RE'SEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ İLE ÜÇ KAT TUTARINDA KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİNDE ADİL YARGILANMA - Uygulamada, Genellikle Vergi Tekniği Raporuna Atıfla Düzenlenen Vergi İnceleme Raporları Ve/Veya Takdir Komisyonu Kararlarının Tebliğ Edildiği Ancak, Tarh Nedenini, Matrahın Bulunuş Yöntemini ve Tarhiyatın Dayanağına İlişkin Bilgi ve Belgeleri Gösteren Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmediği - Ana Kural Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmesi Olmakla Birlikte Söz Konusu Raporun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Mahkeme Tarafından Ara Kararıyla İstenmesi ya da Re'sen İdarece Dava Dosyasına Sunulması Üzerine, Davacıya, Anılan Rapor Tebliğ Edilerek, Haklılığını Ortaya Koymaya Yönelik Delillerini İleri Sürmesine İmkan Verilmek Suretiyle, Bu Eksikliğin Yargılama Aşamasında Mahkeme Tarafından Giderilmesinin Mümkün Olduğu - Mahkeme Tarafından da İstenilmesine Rağmen İdarece Sunulmamasının Söz Konusu Olabileceği Hallerde İse Bu Durumun; Yetki, Şekil, Sebep, Konu ve Maksat Yönlerinden Hangisine Aykırı Düştüğü Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği - Yargılama Aşamasında, Mahkemece Tesis Edilmesi Gereken Hakkaniyete Uygun Yargılama Hakkının, İdare Tarafından Sağlanmadığı Gerekçesine Dayanılamayacağı (1)

 • RE'SEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ VE TEKERRÜR HÜKÜMLERİ UYARINCA ARTIRILARAK KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI (1)

 • RESEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ, GEÇİCİ VERGİ İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)