Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • VAAD ALACAKLISININ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANMASI (1)

 • VAADESİNDE ÖDENMEYEN KDV BORCU (1)

 • VAAT ALACAKLISI TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİYLE MÜLKİYET DEVİR BORCU YÜKLENEN SATICIDAN EDİM YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDE AÇACAĞI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA BORCUN HÜKMEN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEYEBİLİR (1)

 • VAAT ALACAKLISININ ZARARA UĞRAMASI (1)

 • VADE (2)

 • VADE DOLSA DAHİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ (1)

 • VADE DURUMUNUN TESPİTİNE VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VADE FAKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI (4)

 • VADE FARKI ALACAĞI (9)

 • VADE FARKI ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ORANI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞININ HARCA ESAS DEĞER OLMASI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ (8)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ (2)

 • VADE FARKI ALTINDA ELDE EDİLEN GELİRLER (1)

 • VADE FARKI FATURALARINA DAYALI OLARAK GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • Vade farkı faturasından kaynaklanan alacağın tahsili talebi (1)

 • VADE FARKI İLE İLGİLİ TEAMÜLÜN BULUNMASI (1)

 • VADE FARKI İSTEME HAKKI (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİ İÇİN YANLAR ARASINDA BU YÖNDE YAZILI BİR SÖZLEŞMENİN YA DA BU DOĞRULTUDA OLUŞMUŞ BİR TEAMÜLÜN BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (5)

 • VADE FARKI İSTENMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI KAYDINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADE FARKI TALEBİ (6)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN BU KONUDA TARAFLAR ARASINDA BİR SÖZLEŞMENİN BULUNMASI VEYA VADE FARKIYLA İLGİLİ GEÇMİŞ UYGULAMALARIN BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ KOŞULLARI (3)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI (14)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI (3)

 • VADE FARKI TALEP EDİLMESİNİN ŞARTLARI (2)

 • VADE FARKI TEMERRÜT FAZİ HÜKMÜNDE DEĞİLDİR (1)

 • VADE FARKI UYGULANACAĞINA DAİR SÖZLEŞME (1)

 • VADE FARKI VE TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VADE FARKINA AİT ANLAŞMA BULUNMAMASI (2)

 • VADE FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN BULUNMASI (1)

 • VADE FARKININ SAKLI TUTULMASI (1)

 • VADE İÇERMEYEN BONO (1)

 • VADE TARİHİ (2)

 • VADE TARİHİ BULUNAMAMASI (1)

 • VADE TARİHİ TANZİM TARİHİNDEN ESKİ SENET (1)

 • VADE TARİHİ VE TANZİM YERİ BULUNMAMASI NEDENİ İLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI HAİZ OLMAYAN TAKİP DAYANAĞI BONO MÜCERRET BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • VADE TARİHİNDEN FİİLİ ÖDEME TARİHİNE KADAR DEVLET BANKALARININ O PARA BİRİMİ İLE AÇILMIŞ BİR YIL VADELİ MEVDUAT HESABINA ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK FAİZ ORANINA GÖRE FAİZ İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ İÇİNDE BULUNULAN YIL SONUNA KADAR ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ ARAŞTIRARAK UYUŞMAZLIĞI ÇÖZÜMLEMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ YIL İÇİNDE TAKİBE KONULMAYAN BONOLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAĞI (1)

 • VADE TARİHİNDEN SONRAKİ BİR KEŞİDE TARİHİNİ TAŞIYAN SENET (1)

 • VADE TARİHİNİN BELİRTİLMEMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİ GÖSTERMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİH OLMASI HALİNDE DE SENET BONO NİTELİĞİNİ TAŞIMAZ (1)

 • VADE TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADE TARİHLİ 500.000 EURO BEDELLİ SENETTE BORÇLU KISMINDA İMZASI BULUNAN E. T.'NİN ESKİ ORTAĞI OLUP DAVALIYLA ANLAŞARAK KARŞILIKSIZ SENET DÜZENLENDİĞİ DURUM (1)

 • VADE VE TANZİM TARİHLERİ BOŞ OLARAK VERİLEN SENET (1)

 • VADEDEN SONRA BONO TANZİM EDİLMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER (1)

 • VADEDEN SONRAKİ CİRO (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI İFLAS YOLUYLA TAKİP (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILDIĞI (1)

 • VADELİ ÇEK DÜZENLENEMEMESİ (1)

 • VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASI (1)

 • VADELİ DÖVİZ HESABINDA BULUNAN PARANIN TAHSİLİ (1)

 • VADELİ HESAP (3)

 • VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABI (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABINA ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK FAİZ ORANI (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABINDAKİ PARARNIN BANKACA YALNIŞ KİŞİYE (1)

 • VADELİ MEVDUAT HÜKÜMLERİ (1)

 • VADELİ MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRO VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURUR (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRONUN VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURACAĞI (1)

 • VADENİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADENİN TEDİYE TARİHİ BÖLÜMÜNE YAZILMASI (1)

 • VADENİN VE TANZİM TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI (1)

 • VADESİ GEÇMİŞ KİRA BEDELİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ - İhtiyati Haciz Koşulları Arasında Sayılan Hususlardan Hiçbirisinin Varlığı Konusunda da Kesin Delil Aranmamaktadır - Haklı ve Makul Görülebilecek Bir Delil de Sunulmamıştır - Koşulları Oluşmayan İhtiyati Hacizle İlgili İtiraz Kabul Edilerek İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmelidir (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ BORÇTAN DOLAYI İHTİYATİ HACZİN İSTENEBİLECEĞİ HALLER - Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Mallarını Gizlemeye, Kaçırmaya veya Kendisinin Kaçmaya Hazırlanması - Kaçması veya Bu Maksatla Alacaklının Haklarını İhlal Eden Hileli İşlemlerde Bulunması Şartı - Bu Şartın Vadesi Gelmemiş Borçlar Yönünden Düzenlendiği - Borcun Muaccel Hale Gelmiş Olduğu Anlaşılmakla, İhtiyati Haczin Dayandığı Sebeplerin İcra ve İflas Kanunu'nun 257/1.Maddesi Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BEDELLERİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ KAMBİYO SENEDİNE İTİRAZ (1)

 • VADESİ GELMEYEN ALACAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMASI (1)

 • VADESİ GELMEYEN BONOLARIN İPTALİNİ VE İPOTEĞİN FEKKİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN BORÇ NEDENİYLE ÜZERİNDEN HARCA ESAS DEĞER GÖSTERİLEREK MENFİ TESPİT İSTEMİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN KİRA BORCUNDAN SORUMLULUK (1)

 • VADESİ GELMEYEN KREDİ FAİZİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN TAKSİTLERİN MUACCEL OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • VADESİ GELMİŞ ALACAĞIN BORÇLUSUNUN İCRA DAİRESİNE MÜRACATI (1)

 • VADESİ GELMİŞ PARA BORCUNDAN DOLAYI İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN BORCUN MUACCEL HALE GELMESİ VE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ OLMASININ GEREKLİ VE YETERLİ OLDUĞU (1)

 • VADESİ GELMİŞ REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ ALACAKLARDA İHTİYATİ HACİZ (1)

 • VADESİ GELMİŞ VE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISININ BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARININ İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ (1)

 • VADESİ GÖSTERİLMEMİŞ BONONUN TAKİBİ (1)

 • VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ (1)

 • VADESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN AMME ALACAĞI (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN KDV (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SENET VE ÇEKTEKİ BEDELLERİN FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİNDE EKSİK İNCELEME YAPILDIĞI - Davalı Çek ve Senetteki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Savunduğu - Çeke İlişkin Alınan Her İki Raporda da İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - Senede İlişkin Olarak Alınan Raporlar Arasında Çelişki Mevcut Olduğu - Alınan Raporlar Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı - Bölge Adliye Mahkemesince Kriminal İnceleme Yapan Bir Kuruluştan ya da Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinden Oluşturulacak Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınması Gerektiği (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SU VE ATIKSU ÜCRETLERİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VE ŞİRKETTEN TAHSİL OLANAĞI KALMAYAN VERGİLERİN KAMU ALACAĞI OLDUĞU (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORCU (1)

 • VADESİZ ALACAKLI CARİ HESAP (1)

 • VADESİZ BONOLARIN TAKİBİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT (1)

 • VADESİZ MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINA EKSİK TAHAKKUK ETTİRİLEN FAİZ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN BİLGİSİ OLMAKSIZIN HESABIN BOŞALTILMASINDAN BAHİSLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI (1)

 • VAGİNİSMUS (1)

 • VAHİM NİTELİKTE SİLAH (1)

 • VAİDE YILDIZ VD/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • VAİSYETNAME DÜZENLEME HAKKININ ŞAHSEN KULLANILMASI (1)

 • VAİSYETNAMENİN İPTALİ (1)

 • VAJİNİSMUS HASTALIĞI SEBEBİ İLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI AÇILAN DAVANIN REDDİNİN GEREKTİĞİ - İlk Derece Mahkemesince; “Taraflar Arasında Evlilik Birliğini Sürdürme İmkanının Kalmadığı, Bunda Vajinismus Olarak Tabir Edilen Rahatsızlığın Etken Olduğu, Bunun Ortaya Çıkmasında Taraflara Yüklenebilecek Herhangi Bir Kusur Bulunmadığı” Gerekçesiyle Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği - Hükümün Davalı Kadın Tarafından Tümüyle İstinaf Edildiği - Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Hükmün Gerekçesinde Tarafların Eşit Kusurlu Olduğunun Belirtildiği - Hükümün Sadece Davalı Kadın Tarafından İstinaf Edildiği - İlk Derece Mahkemesince Kusursuz Olduğu Belirtilen Davalı Kadın Aleyhine Olacak Şekilde Bölge Adliye Mahkemesince Kadının Eşit Kusurlu Olduğu Belirlemesi Hatalı Olduğu - Erkeğin Kusurunun da Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği - Gerçekleşen Bu Durum Karşısında Davacı Erkeğin Tam Kusurlu Olduğu - Kadının Kusursuz Olduğu - Evlilik Birliğinin Sarsılması Hukuki Sebebine Dayalı Boşanmaya Karar Verilebilmesi İçin Davalının Az da Olsa Kusurunun Varlığı ve Bunun Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • VAKFA AİT DÜKKANIN KİRA PARASININ TESPİTİ (1)

 • VAKFA AİT GAYRİMENKUL SATIŞI (1)

 • VAKFA AİT İKTİSADİ İŞLETME (1)

 • VAKFA AİT SUYUN BELEDİYEYE DEVROLUNMASI (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZ (3)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZDA YAPILAN RUHSATSIZ İNŞAAT (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZI KİRALAYAN DAVACILARIN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZIN SATIŞINA İZİN VERİLMESİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZLAR (1)

 • VAKFA AKTARILAN KAZANÇ (1)

 • VAKFA BAĞIŞLANAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKFA İLİŞKİN DAVALAR (2)

 • VAKFA İLİŞKİN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (2)

 • VAKFA ÖDENEN KATKI PAYLARININ ÜCRET SAYILARAK VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN ÖNGÖRÜLEBİLİR KANUNİ DAYANAĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI (10)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MALLAR (3)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN TAŞINMAZLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN MÜLAKATIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA ÜYELİĞİN TESPİTİ (1)

 • VAKFA ÜYELİK (1)

 • VAKFA ÜYELİK TALEBİ (1)

 • VAKFA ÜYELİK YAPILMASI (1)

 • VAKFA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI (1)

 • VAKFA YAPILAN BAĞIŞIN TENKİSİ (1)

 • VAKFA YATIRILAN BANKA KATILIM PAYI ÜZERİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKTİĞİ HALDE BU KESİNTİNİN YAPILMADIĞININ VERGİ TEKNİĞİ RAPORUYLA TESPİTİ ÜZERİNE DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORLARI UYARINCA YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VAKFA ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLEN VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMALARI İSTEMİ (1)

 • VAKFEDENİN MİRASÇILARI İLE ALACAKLILARININ DAVA HAKKI (3)

 • VAKFEDENİN VAKFİYEDEKİ İRADEYE GÖRE KULLANILMASI (1)

 • VAKFEDİLEN MAL (1)

 • VAKFEDİLEN MALAR ARASINDA BULUNMA GEREĞİ (2)

 • VAKFEDİLEN MALLAR ARASINDA BULUNMA GEREĞİ (1)

 • VAKFETME (1)

 • VAKFI FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA (1)

 • VAKFI KURUCU İRADE (1)

 • VAKFI KURUCU İRADENİN KORUNMASI (1)

 • VAKFI TEMSİL ETME (1)

 • VAKFIN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ (2)

 • VAKFIN AĞIRLIKLI OLARAK KAMUSAL Nİ,TELİK TAŞIMASI (1)

 • VAKFIN AMACI (4)

 • VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREMEYECEK OLMASI (1)

 • VAKFIN AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN AMACININ GERÇEKLEŞMESİNİN OLANAKSIZ HALE GELDİĞİ İDDİASI (1)

 • VAKFIN AMACININ İMKANSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN AMACININ OLANAKSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN AMAÇ VE BİR KISIM FAALİYET ALANI (2)

 • VAKFIN AMAÇLARININ GERÇEKLEŞMESİNİN OLANAKSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN BİNA VERGİSİNDEN MUAF OLMASI (1)

 • VAKFIN DAĞILDIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN DAĞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN DAĞILMASI (5)

 • VAKFIN DAĞILMASI VE KEYFİYETİN TESCİLİ (1)

 • VAKFIN DAĞILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • VAKFIN DAĞITILMASI (1)

 • VAKFIN DAĞITILMASI VE YÖNETİCİNİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİ (2)

 • VAKFIN ELDE ETİİĞİ GELİRLERİN VERGİYE TABİ OLMASI (1)

 • VAKFIN EMEKLİ KESENEĞİ TOPLAMAK VE BU KESENEKLERDEN OLUŞAN FONU DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE VAKIFTAN AYRILAN VEYA EMEKLİLİK HAKKI KAZANAN ÜYELERİNE TOPTAN ÖDEME YAPTIĞI (1)

 • VAKFIN EVLADINDAN OLDUĞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKFIN FİİLEN HAYRİ BİR HİZMETİNİN KALMAMASI (1)

 • VAKFIN GAYESİNİN TAHAKKUKU (1)

 • VAKFIN GELİR /GALLE FAZLASI (1)

 • VAKFIN GENEL SINIRLARI (3)

 • VAKFIN HAKKININ TAPUYA ŞERHİ (1)

 • VAKFIN HAKLI VE GEÇERLİ BİR NEDENİ BULUNMAKSIZIN KİŞİLERE DEFİN YERLERİNİ SATMASI (1)

 • VAKFIN HARÇTAN MUAF OLMASI (2)

 • VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİNİN SAPTANMASI (2)

 • VAKFIN KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA OLDUĞU İDDİASI (1)

 • VAKFIN KAMU KURUM ADI KULLANAMAMASI (1)

 • VAKFIN KENDİ ADINA MAL EDİNENEMESİ (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULU ÜYESİ OLDUKLARININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULU ÜYESİ SIFATLARININ BULUNMAMASI (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULUNDA ALINAN KARARIN İPTALİ (1)

 • VAKFIN KURULUŞ AMACI (1)

 • VAKFIN KURULUŞ ŞEKLİ (20)

 • VAKFIN KURULUŞU (2)

 • VAKFIN KURULUŞUNDA TEMYİZ VE İPTAL (8)

 • VAKFIN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFIN MAL VARLIĞININ AZALMASI (1)

 • VAKFIN MALLARININ VE BİRLEŞMİŞ İNTİFA HAKLARININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN MALVARLIĞI (2)

 • VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİR DURUMU (1)

 • VAKFIN MALVARLIĞININ VAKIFLAR TÜZELKİŞİLİĞİNE DEVRİ (1)

 • VAKFIN MİRASÇILIĞI (3)

 • VAKFIN NİTELİĞİNİN UZMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİTİ (1)

 • VAKFIN OLAĞANÜSTÜ KONGREYE İCBARI (1)

 • VAKFIN ORGANLARI (1)

 • VAKFIN RESULMAL MEVCUDU (1)

 • VAKFIN SAFİ GELİRİ (1)

 • VAKFIN SENEDİNDE ÖNGÖRÜLMESİ NEDENİYLE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN HİZMET NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU (1)

 • VAKFIN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN SONA ERMESİ (14)

 • VAKFIN SONA ERMESİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN SONA ERMESİ VE SİCİLDEN SİLİNMESİ (1)

 • VAKFIN ŞEKLİ VE KURULUŞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKFIN TANIMI (28)

 • VAKFIN TAVİZE TABİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN TEFTİŞ VE DENETLEME GİDERLERİNE KATILMA PAYINI EKSİK ÖDEMESİ (1)

 • VAKFIN TEFTİŞ VE DENETLEME MASRAFLARINA KATILMA PAYI (1)

 • VAKFIN TEREKESİNE TEMSİLCİ ATANMASI (1)

 • VAKFIN TESCİL VE İLANI (5)

 • VAKFIN TESCİLİ (6)

 • VAKFIN TESCİLİ DAVASI (1)

 • VAKFIN TESCİLİ TALEBİ (1)

 • VAKFIN TESCİLİNE KARAR VERİLEMEYECEK HALLER (1)

 • VAKFIN TEŞKİLATI (1)

 • VAKFIN TÜRÜNÜN TESPİTİ (12)

 • VAKFIN VAKFİYESİ (2)

 • VAKFIN VASİYETLE MAL EDİNMESİ (1)

 • VAKFIN YABANCI PARA ÖZGÜLENEREK KURULMASI (1)

 • VAKFIN YARGI KARARIYLA DAĞITILMASI (1)

 • VAKFIN YÖNETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN YÖNETİM ORGANININ BULUNMASI ZORUNLULUĞU (10)

 • VAKFIN ZARARA UĞRATILMASI (1)

 • VAKFINA DÖNMESİ GEREKTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI NEDENİYLE KAYYIM HESABINA AKTARILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKFINDAN BAĞLANAN EMEKLİ MAAŞININ HACZİ (1)

 • VAKFININ NİTELİĞİ VE TAŞINMAZIN İCARETEYNLİ VEYA MUKATAALI TAŞINMAZLARDAN OLUP OLMADIĞI (1)

 • VAKFİYE (2)

 • VAKFİYE KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ (2)

 • VAKFİYE KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ (1)

 • VAKFİYE VE TEMESSÜK SENEDİ (1)

 • VAKFİYEDE GAİLE FAZLASININ VAKIF EVLADINDAN FAKİR VE MUHTAÇ OLANA BIRAKILMIŞ OLMASI (1)

 • VAKFİYEDEN DOĞAN ALACAK (1)

 • VAKFİYENİN KAPSAMI (2)

 • VAKFİYYE HÜKÜMLERİNE GÖRE ELATILAN YER (1)

 • VAKIA DİNLENEN BİR KISIM TANIKLARIN ANLATIMI İLE İSPATLANMIŞSA GERİ KALAN TANIKLARIN DİNLENİLMEMESİNE KARAR VEREBİLİR (1)

 • VAKIA VEYA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ (1)

 • VAKIALARI BİLDİRMENİN TARAFLARA HUKUKİ NİTELEME YAPMANIN HAKİME AİT OLDUĞU (1)

 • VAKIALARIN DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKLANMIŞ OLMASINA RAĞMEN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • VAKIALARIN DAVA DİLEKÇESİNDE SIRA NUMARASI ALTINDA ÖZET HALİNDE YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • VAKIANIN ACİLİYET DURUMUNUN BELİRLENMESİ (1)

 • VAKIANIN DOĞRU OLMADIĞININ İSPATI (1)

 • VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • VAKIANIN İSPATI İÇİN YEMİNDEN BAŞKA DELİLİ OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞ OLAN TARAFIN DAHİ YEMİN TEKLİF EDEBİLECEĞİ (1)

 • VAKIANIN İSPATINDA DELİLLERİN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ VE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • VAKIF (14)

 • VAKIF ADINA OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ (1)

 • VAKIF ADINA TESCİL (3)

 • VAKIF ADINA TESCİLİ TALEP EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • VAKIF ADINA YOLSUZ TESCİL (1)

 • VAKIF ADIYLA BAĞDAŞMAYAN BAĞIŞ (1)

 • VAKIF ALEYHİNE AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (2)

 • VAKIF AMACI VE MALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (5)

 • VAKIF AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ (3)

 • VAKIF AMACININ VE YÖNETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKIF ARAZİSİ (1)

 • VAKIF ARAZİSİ OLARAK BİLİNEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ZEYTİNLİK (1)

 • VAKIF BAŞVURUSU (1)

 • VAKIF ÇALIŞANININ HİZMET SÖZLEŞMESİ (1)

 • VAKIF DENETLEME KURULU (1)

 • VAKIF EMEKLİLİK YÖNETMELİĞİ (2)

 • VAKIF ESERLERİ (1)

 • VAKIF EVLADI (3)

 • VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ (4)

 • VAKIF EVLADI VEYA İLGİLİLERİNİN GALLE FAZLASINI ALMAYA HAK KAZANDIKLARI TARİH İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR TARİHİ OLUP, GALLE FAZLASINA İLİŞKİN ÖDEME MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YAPILIR (1)

 • VAKIF EVLADINA GALLE FAZLASI VERİLMESİ (1)

 • VAKIF EVLADININ AÇTIĞI GALLE ALACAĞININ TESPİTİ VE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF EVLADININ SÜKNA HAKKI (1)

 • VAKIF EVLADININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF EVLADININ VAKIF GELİRLERİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ (1)

 • VAKIF EVLATLARI (1)

 • VAKIF EVLATLARININ İNTİFA HAKLARI (3)

 • VAKIF EVLATLARININ İNTİFA HAKLARININ KAPSAM VE NİTELİĞİ (1)

 • VAKIF EVLATLARININ TAŞINMAZI KULLANMA HAKKI (1)

 • VAKIF EVLATLIĞININ TESPİTİ (1)