Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • VAAD ALACAKLISININ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANMASI (1)

 • VAADESİNDE ÖDENMEYEN KDV BORCU (1)

 • VAAT ALACAKLISI TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİYLE MÜLKİYET DEVİR BORCU YÜKLENEN SATICIDAN EDİM YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDE AÇACAĞI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA BORCUN HÜKMEN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEYEBİLİR (1)

 • VAAT ALACAKLISININ ZARARA UĞRAMASI (1)

 • VADE (2)

 • VADE DOLSA DAHİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ (1)

 • VADE DURUMUNUN TESPİTİNE VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VADE FAKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI (4)

 • VADE FARKI ALACAĞI (9)

 • VADE FARKI ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ORANI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞININ HARCA ESAS DEĞER OLMASI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ (8)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ (2)

 • VADE FARKI ALTINDA ELDE EDİLEN GELİRLER (1)

 • VADE FARKI FATURALARINA DAYALI OLARAK GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • Vade farkı faturasından kaynaklanan alacağın tahsili talebi (1)

 • VADE FARKI İLE İLGİLİ TEAMÜLÜN BULUNMASI (1)

 • VADE FARKI İSTEME HAKKI (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİ İÇİN YANLAR ARASINDA BU YÖNDE YAZILI BİR SÖZLEŞMENİN YA DA BU DOĞRULTUDA OLUŞMUŞ BİR TEAMÜLÜN BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (5)

 • VADE FARKI İSTENMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI KAYDINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADE FARKI TALEBİ (6)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN BU KONUDA TARAFLAR ARASINDA BİR SÖZLEŞMENİN BULUNMASI VEYA VADE FARKIYLA İLGİLİ GEÇMİŞ UYGULAMALARIN BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ KOŞULLARI (3)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI (14)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI (3)

 • VADE FARKI TALEP EDİLMESİNİN ŞARTLARI (2)

 • VADE FARKI TEMERRÜT FAZİ HÜKMÜNDE DEĞİLDİR (1)

 • VADE FARKI UYGULANACAĞINA DAİR SÖZLEŞME (1)

 • VADE FARKI VE TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VADE FARKINA AİT ANLAŞMA BULUNMAMASI (2)

 • VADE FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN BULUNMASI (1)

 • VADE FARKININ SAKLI TUTULMASI (1)

 • VADE İÇERMEYEN BONO (1)

 • VADE TARİHİ (2)

 • VADE TARİHİ BULUNAMAMASI (1)

 • VADE TARİHİ TANZİM TARİHİNDEN ESKİ SENET (1)

 • VADE TARİHİ VE TANZİM YERİ BULUNMAMASI NEDENİ İLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI HAİZ OLMAYAN TAKİP DAYANAĞI BONO MÜCERRET BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • VADE TARİHİNDEN FİİLİ ÖDEME TARİHİNE KADAR DEVLET BANKALARININ O PARA BİRİMİ İLE AÇILMIŞ BİR YIL VADELİ MEVDUAT HESABINA ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK FAİZ ORANINA GÖRE FAİZ İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ İÇİNDE BULUNULAN YIL SONUNA KADAR ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ ARAŞTIRARAK UYUŞMAZLIĞI ÇÖZÜMLEMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ YIL İÇİNDE TAKİBE KONULMAYAN BONOLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAĞI (1)

 • VADE TARİHİNDEN SONRAKİ BİR KEŞİDE TARİHİNİ TAŞIYAN SENET (1)

 • VADE TARİHİNİN BELİRTİLMEMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİ GÖSTERMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİH OLMASI HALİNDE DE SENET BONO NİTELİĞİNİ TAŞIMAZ (1)

 • VADE TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADE TARİHLİ 500.000 EURO BEDELLİ SENETTE BORÇLU KISMINDA İMZASI BULUNAN E. T.'NİN ESKİ ORTAĞI OLUP DAVALIYLA ANLAŞARAK KARŞILIKSIZ SENET DÜZENLENDİĞİ DURUM (1)

 • VADE VE TANZİM TARİHLERİ BOŞ OLARAK VERİLEN SENET (1)

 • VADEDEN SONRA BONO TANZİM EDİLMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER (1)

 • VADEDEN SONRAKİ CİRO (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI İFLAS YOLUYLA TAKİP (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILDIĞI (1)

 • VADELİ ÇEK DÜZENLENEMEMESİ (1)

 • VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASI (1)

 • VADELİ DÖVİZ HESABINDA BULUNAN PARANIN TAHSİLİ (1)

 • VADELİ HESAP (3)

 • VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABI (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABINA ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK FAİZ ORANI (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABINDAKİ PARARNIN BANKACA YALNIŞ KİŞİYE (1)

 • VADELİ MEVDUAT HÜKÜMLERİ (1)

 • VADELİ MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRO VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURUR (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRONUN VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURACAĞI (1)

 • VADENİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADENİN TEDİYE TARİHİ BÖLÜMÜNE YAZILMASI (1)

 • VADENİN VE TANZİM TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI (1)

 • VADESİ GEÇMİŞ KİRA BEDELİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ - İhtiyati Haciz Koşulları Arasında Sayılan Hususlardan Hiçbirisinin Varlığı Konusunda da Kesin Delil Aranmamaktadır - Haklı ve Makul Görülebilecek Bir Delil de Sunulmamıştır - Koşulları Oluşmayan İhtiyati Hacizle İlgili İtiraz Kabul Edilerek İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmelidir (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ BORÇTAN DOLAYI İHTİYATİ HACZİN İSTENEBİLECEĞİ HALLER - Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Mallarını Gizlemeye, Kaçırmaya veya Kendisinin Kaçmaya Hazırlanması - Kaçması veya Bu Maksatla Alacaklının Haklarını İhlal Eden Hileli İşlemlerde Bulunması Şartı - Bu Şartın Vadesi Gelmemiş Borçlar Yönünden Düzenlendiği - Borcun Muaccel Hale Gelmiş Olduğu Anlaşılmakla, İhtiyati Haczin Dayandığı Sebeplerin İcra ve İflas Kanunu'nun 257/1.Maddesi Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BEDELLERİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ KAMBİYO SENEDİNE İTİRAZ (1)

 • VADESİ GELMEYEN ALACAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMASI (1)

 • VADESİ GELMEYEN BONOLARIN İPTALİNİ VE İPOTEĞİN FEKKİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN BORÇ NEDENİYLE ÜZERİNDEN HARCA ESAS DEĞER GÖSTERİLEREK MENFİ TESPİT İSTEMİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN KİRA BORCUNDAN SORUMLULUK (1)

 • VADESİ GELMEYEN KREDİ FAİZİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN TAKSİTLERİN MUACCEL OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • VADESİ GELMİŞ ALACAĞIN BORÇLUSUNUN İCRA DAİRESİNE MÜRACATI (1)

 • VADESİ GELMİŞ PARA BORCUNDAN DOLAYI İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN BORCUN MUACCEL HALE GELMESİ VE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ OLMASININ GEREKLİ VE YETERLİ OLDUĞU (1)

 • VADESİ GELMİŞ REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ ALACAKLARDA İHTİYATİ HACİZ (1)

 • VADESİ GELMİŞ VE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISININ BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARININ İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ (1)

 • VADESİ GÖSTERİLMEMİŞ BONONUN TAKİBİ (1)

 • VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ (1)

 • VADESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN AMME ALACAĞI (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN KDV (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SENET VE ÇEKTEKİ BEDELLERİN FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİNDE EKSİK İNCELEME YAPILDIĞI - Davalı Çek ve Senetteki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Savunduğu - Çeke İlişkin Alınan Her İki Raporda da İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - Senede İlişkin Olarak Alınan Raporlar Arasında Çelişki Mevcut Olduğu - Alınan Raporlar Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı - Bölge Adliye Mahkemesince Kriminal İnceleme Yapan Bir Kuruluştan ya da Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinden Oluşturulacak Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınması Gerektiği (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SU VE ATIKSU ÜCRETLERİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VE ŞİRKETTEN TAHSİL OLANAĞI KALMAYAN VERGİLERİN KAMU ALACAĞI OLDUĞU (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORCU (1)

 • VADESİZ ALACAKLI CARİ HESAP (1)

 • VADESİZ BONOLARIN TAKİBİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT (1)

 • VADESİZ MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINA EKSİK TAHAKKUK ETTİRİLEN FAİZ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN BİLGİSİ OLMAKSIZIN HESABIN BOŞALTILMASINDAN BAHİSLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI (1)

 • VAGİNİSMUS (1)

 • VAHİM NİTELİKTE SİLAH (1)

 • VAİDE YILDIZ VD/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • VAİSYETNAME DÜZENLEME HAKKININ ŞAHSEN KULLANILMASI (1)

 • VAİSYETNAMENİN İPTALİ (1)

 • VAJİNİSMUS HASTALIĞI SEBEBİ İLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI AÇILAN DAVANIN REDDİNİN GEREKTİĞİ - İlk Derece Mahkemesince; “Taraflar Arasında Evlilik Birliğini Sürdürme İmkanının Kalmadığı, Bunda Vajinismus Olarak Tabir Edilen Rahatsızlığın Etken Olduğu, Bunun Ortaya Çıkmasında Taraflara Yüklenebilecek Herhangi Bir Kusur Bulunmadığı” Gerekçesiyle Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği - Hükümün Davalı Kadın Tarafından Tümüyle İstinaf Edildiği - Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Hükmün Gerekçesinde Tarafların Eşit Kusurlu Olduğunun Belirtildiği - Hükümün Sadece Davalı Kadın Tarafından İstinaf Edildiği - İlk Derece Mahkemesince Kusursuz Olduğu Belirtilen Davalı Kadın Aleyhine Olacak Şekilde Bölge Adliye Mahkemesince Kadının Eşit Kusurlu Olduğu Belirlemesi Hatalı Olduğu - Erkeğin Kusurunun da Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği - Gerçekleşen Bu Durum Karşısında Davacı Erkeğin Tam Kusurlu Olduğu - Kadının Kusursuz Olduğu - Evlilik Birliğinin Sarsılması Hukuki Sebebine Dayalı Boşanmaya Karar Verilebilmesi İçin Davalının Az da Olsa Kusurunun Varlığı ve Bunun Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • VAKFA AİT DÜKKANIN KİRA PARASININ TESPİTİ (1)

 • VAKFA AİT GAYRİMENKUL SATIŞI (1)

 • VAKFA AİT İKTİSADİ İŞLETME (1)

 • VAKFA AİT SUYUN BELEDİYEYE DEVROLUNMASI (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZ (3)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZDA YAPILAN RUHSATSIZ İNŞAAT (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZI KİRALAYAN DAVACILARIN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZIN SATIŞINA İZİN VERİLMESİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZLAR (1)

 • VAKFA AKTARILAN KAZANÇ (1)

 • VAKFA BAĞIŞLANAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKFA İLİŞKİN DAVALAR (2)

 • VAKFA İLİŞKİN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (2)

 • VAKFA ÖDENEN KATKI PAYLARININ ÜCRET SAYILARAK VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN ÖNGÖRÜLEBİLİR KANUNİ DAYANAĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI (10)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MALLAR (3)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN TAŞINMAZLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN MÜLAKATIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA ÜYELİĞİN TESPİTİ (1)