Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • VAAD ALACAKLISININ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANMASI (1)

 • VAADESİNDE ÖDENMEYEN KDV BORCU (1)

 • VAAT ALACAKLISI TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİYLE MÜLKİYET DEVİR BORCU YÜKLENEN SATICIDAN EDİM YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDE AÇACAĞI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA BORCUN HÜKMEN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEYEBİLİR (1)

 • VAAT ALACAKLISININ ZARARA UĞRAMASI (1)

 • VADE (2)

 • VADE DOLSA DAHİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ (1)

 • VADE DURUMUNUN TESPİTİNE VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VADE FAKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI (4)

 • VADE FARKI ALACAĞI (9)

 • VADE FARKI ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ORANI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞININ HARCA ESAS DEĞER OLMASI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ (8)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ (2)

 • VADE FARKI ALTINDA ELDE EDİLEN GELİRLER (1)

 • VADE FARKI FATURALARINA DAYALI OLARAK GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • Vade farkı faturasından kaynaklanan alacağın tahsili talebi (1)

 • VADE FARKI İLE İLGİLİ TEAMÜLÜN BULUNMASI (1)

 • VADE FARKI İSTEME HAKKI (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİ İÇİN YANLAR ARASINDA BU YÖNDE YAZILI BİR SÖZLEŞMENİN YA DA BU DOĞRULTUDA OLUŞMUŞ BİR TEAMÜLÜN BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (5)

 • VADE FARKI İSTENMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI KAYDINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADE FARKI TALEBİ (6)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN BU KONUDA TARAFLAR ARASINDA BİR SÖZLEŞMENİN BULUNMASI VEYA VADE FARKIYLA İLGİLİ GEÇMİŞ UYGULAMALARIN BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ KOŞULLARI (3)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI (14)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI (3)

 • VADE FARKI TALEP EDİLMESİNİN ŞARTLARI (2)

 • VADE FARKI TEMERRÜT FAZİ HÜKMÜNDE DEĞİLDİR (1)

 • VADE FARKI UYGULANACAĞINA DAİR SÖZLEŞME (1)

 • VADE FARKI VE TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VADE FARKINA AİT ANLAŞMA BULUNMAMASI (2)

 • VADE FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN BULUNMASI (1)

 • VADE FARKININ SAKLI TUTULMASI (1)

 • VADE İÇERMEYEN BONO (1)

 • VADE TARİHİ (2)

 • VADE TARİHİ BULUNAMAMASI (1)

 • VADE TARİHİ TANZİM TARİHİNDEN ESKİ SENET (1)

 • VADE TARİHİ VE TANZİM YERİ BULUNMAMASI NEDENİ İLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI HAİZ OLMAYAN TAKİP DAYANAĞI BONO MÜCERRET BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • VADE TARİHİNDEN FİİLİ ÖDEME TARİHİNE KADAR DEVLET BANKALARININ O PARA BİRİMİ İLE AÇILMIŞ BİR YIL VADELİ MEVDUAT HESABINA ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK FAİZ ORANINA GÖRE FAİZ İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ İÇİNDE BULUNULAN YIL SONUNA KADAR ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ ARAŞTIRARAK UYUŞMAZLIĞI ÇÖZÜMLEMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ YIL İÇİNDE TAKİBE KONULMAYAN BONOLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAĞI (1)

 • VADE TARİHİNDEN SONRAKİ BİR KEŞİDE TARİHİNİ TAŞIYAN SENET (1)

 • VADE TARİHİNİN BELİRTİLMEMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİ GÖSTERMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİH OLMASI HALİNDE DE SENET BONO NİTELİĞİNİ TAŞIMAZ (1)

 • VADE TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADE TARİHLİ 500.000 EURO BEDELLİ SENETTE BORÇLU KISMINDA İMZASI BULUNAN E. T.'NİN ESKİ ORTAĞI OLUP DAVALIYLA ANLAŞARAK KARŞILIKSIZ SENET DÜZENLENDİĞİ DURUM (1)

 • VADE VE TANZİM TARİHLERİ BOŞ OLARAK VERİLEN SENET (1)

 • VADEDEN SONRA BONO TANZİM EDİLMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER (1)

 • VADEDEN SONRAKİ CİRO (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI İFLAS YOLUYLA TAKİP (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILDIĞI (1)

 • VADELİ ÇEK DÜZENLENEMEMESİ (1)

 • VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASI (1)

 • VADELİ DÖVİZ HESABINDA BULUNAN PARANIN TAHSİLİ (1)

 • VADELİ HESAP (3)

 • VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABI (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABINA ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK FAİZ ORANI (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABINDAKİ PARARNIN BANKACA YALNIŞ KİŞİYE (1)

 • VADELİ MEVDUAT HÜKÜMLERİ (1)

 • VADELİ MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRO VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURUR (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRONUN VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURACAĞI (1)

 • VADENİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADENİN TEDİYE TARİHİ BÖLÜMÜNE YAZILMASI (1)

 • VADENİN VE TANZİM TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI (1)

 • VADESİ GEÇMİŞ KİRA BEDELİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ - İhtiyati Haciz Koşulları Arasında Sayılan Hususlardan Hiçbirisinin Varlığı Konusunda da Kesin Delil Aranmamaktadır - Haklı ve Makul Görülebilecek Bir Delil de Sunulmamıştır - Koşulları Oluşmayan İhtiyati Hacizle İlgili İtiraz Kabul Edilerek İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmelidir (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ BORÇTAN DOLAYI İHTİYATİ HACZİN İSTENEBİLECEĞİ HALLER - Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Mallarını Gizlemeye, Kaçırmaya veya Kendisinin Kaçmaya Hazırlanması - Kaçması veya Bu Maksatla Alacaklının Haklarını İhlal Eden Hileli İşlemlerde Bulunması Şartı - Bu Şartın Vadesi Gelmemiş Borçlar Yönünden Düzenlendiği - Borcun Muaccel Hale Gelmiş Olduğu Anlaşılmakla, İhtiyati Haczin Dayandığı Sebeplerin İcra ve İflas Kanunu'nun 257/1.Maddesi Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BEDELLERİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ KAMBİYO SENEDİNE İTİRAZ (1)

 • VADESİ GELMEYEN ALACAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMASI (1)

 • VADESİ GELMEYEN BONOLARIN İPTALİNİ VE İPOTEĞİN FEKKİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN BORÇ NEDENİYLE ÜZERİNDEN HARCA ESAS DEĞER GÖSTERİLEREK MENFİ TESPİT İSTEMİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN KİRA BORCUNDAN SORUMLULUK (1)

 • VADESİ GELMEYEN KREDİ FAİZİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN TAKSİTLERİN MUACCEL OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • VADESİ GELMİŞ ALACAĞIN BORÇLUSUNUN İCRA DAİRESİNE MÜRACATI (1)

 • VADESİ GELMİŞ PARA BORCUNDAN DOLAYI İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN BORCUN MUACCEL HALE GELMESİ VE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ OLMASININ GEREKLİ VE YETERLİ OLDUĞU (1)

 • VADESİ GELMİŞ REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ ALACAKLARDA İHTİYATİ HACİZ (1)

 • VADESİ GELMİŞ VE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISININ BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARININ İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ (1)

 • VADESİ GÖSTERİLMEMİŞ BONONUN TAKİBİ (1)

 • VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ (1)

 • VADESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN AMME ALACAĞI (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN KDV (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SENET VE ÇEKTEKİ BEDELLERİN FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİNDE EKSİK İNCELEME YAPILDIĞI - Davalı Çek ve Senetteki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Savunduğu - Çeke İlişkin Alınan Her İki Raporda da İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - Senede İlişkin Olarak Alınan Raporlar Arasında Çelişki Mevcut Olduğu - Alınan Raporlar Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı - Bölge Adliye Mahkemesince Kriminal İnceleme Yapan Bir Kuruluştan ya da Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinden Oluşturulacak Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınması Gerektiği (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SU VE ATIKSU ÜCRETLERİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VE ŞİRKETTEN TAHSİL OLANAĞI KALMAYAN VERGİLERİN KAMU ALACAĞI OLDUĞU (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORCU (1)

 • VADESİZ ALACAKLI CARİ HESAP (1)

 • VADESİZ BONOLARIN TAKİBİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT (1)

 • VADESİZ MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINA EKSİK TAHAKKUK ETTİRİLEN FAİZ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN BİLGİSİ OLMAKSIZIN HESABIN BOŞALTILMASINDAN BAHİSLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI (1)

 • VAGİNİSMUS (1)

 • VAHİM NİTELİKTE SİLAH (1)

 • VAİDE YILDIZ VD/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • VAİSYETNAME DÜZENLEME HAKKININ ŞAHSEN KULLANILMASI (1)

 • VAİSYETNAMENİN İPTALİ (1)

 • VAKFA AİT DÜKKANIN KİRA PARASININ TESPİTİ (1)

 • VAKFA AİT GAYRİMENKUL SATIŞI (1)

 • VAKFA AİT İKTİSADİ İŞLETME (1)

 • VAKFA AİT SUYUN BELEDİYEYE DEVROLUNMASI (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZ (3)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZDA YAPILAN RUHSATSIZ İNŞAAT (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZI KİRALAYAN DAVACILARIN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZIN SATIŞINA İZİN VERİLMESİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZLAR (1)

 • VAKFA AKTARILAN KAZANÇ (1)

 • VAKFA BAĞIŞLANAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKFA İLİŞKİN DAVALAR (2)

 • VAKFA İLİŞKİN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (2)

 • VAKFA ÖDENEN KATKI PAYLARININ ÜCRET SAYILARAK VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN ÖNGÖRÜLEBİLİR KANUNİ DAYANAĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI (10)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MALLAR (3)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN TAŞINMAZLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN MÜLAKATIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA ÜYELİĞİN TESPİTİ (1)

 • VAKFA ÜYELİK (1)

 • VAKFA ÜYELİK TALEBİ (1)

 • VAKFA ÜYELİK YAPILMASI (1)

 • VAKFA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI (1)

 • VAKFA YAPILAN BAĞIŞIN TENKİSİ (1)

 • VAKFA YATIRILAN BANKA KATILIM PAYI ÜZERİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKTİĞİ HALDE BU KESİNTİNİN YAPILMADIĞININ VERGİ TEKNİĞİ RAPORUYLA TESPİTİ ÜZERİNE DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORLARI UYARINCA YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VAKFA ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLEN VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMALARI İSTEMİ (1)

 • VAKFEDENİN MİRASÇILARI İLE ALACAKLILARININ DAVA HAKKI (3)

 • VAKFEDENİN VAKFİYEDEKİ İRADEYE GÖRE KULLANILMASI (1)

 • VAKFEDİLEN MAL (1)

 • VAKFEDİLEN MALAR ARASINDA BULUNMA GEREĞİ (2)

 • VAKFEDİLEN MALLAR ARASINDA BULUNMA GEREĞİ (1)

 • VAKFETME (1)

 • VAKFI FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA (1)

 • VAKFI KURUCU İRADE (1)

 • VAKFI KURUCU İRADENİN KORUNMASI (1)

 • VAKFI TEMSİL ETME (1)

 • VAKFIN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ (2)

 • VAKFIN AĞIRLIKLI OLARAK KAMUSAL Nİ,TELİK TAŞIMASI (1)

 • VAKFIN AMACI (4)

 • VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREMEYECEK OLMASI (1)

 • VAKFIN AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN AMACININ GERÇEKLEŞMESİNİN OLANAKSIZ HALE GELDİĞİ İDDİASI (1)

 • VAKFIN AMACININ İMKANSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN AMACININ OLANAKSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN AMAÇ VE BİR KISIM FAALİYET ALANI (2)

 • VAKFIN AMAÇLARININ GERÇEKLEŞMESİNİN OLANAKSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN BİNA VERGİSİNDEN MUAF OLMASI (1)

 • VAKFIN DAĞILDIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN DAĞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN DAĞILMASI (5)

 • VAKFIN DAĞILMASI VE KEYFİYETİN TESCİLİ (1)

 • VAKFIN DAĞILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • VAKFIN DAĞITILMASI (1)

 • VAKFIN DAĞITILMASI VE YÖNETİCİNİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİ (2)

 • VAKFIN ELDE ETİİĞİ GELİRLERİN VERGİYE TABİ OLMASI (1)

 • VAKFIN EMEKLİ KESENEĞİ TOPLAMAK VE BU KESENEKLERDEN OLUŞAN FONU DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE VAKIFTAN AYRILAN VEYA EMEKLİLİK HAKKI KAZANAN ÜYELERİNE TOPTAN ÖDEME YAPTIĞI (1)

 • VAKFIN EVLADINDAN OLDUĞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKFIN FİİLEN HAYRİ BİR HİZMETİNİN KALMAMASI (1)

 • VAKFIN GAYESİNİN TAHAKKUKU (1)

 • VAKFIN GELİR /GALLE FAZLASI (1)

 • VAKFIN GENEL SINIRLARI (3)

 • VAKFIN HAKKININ TAPUYA ŞERHİ (1)

 • VAKFIN HAKLI VE GEÇERLİ BİR NEDENİ BULUNMAKSIZIN KİŞİLERE DEFİN YERLERİNİ SATMASI (1)

 • VAKFIN HARÇTAN MUAF OLMASI (2)

 • VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİNİN SAPTANMASI (2)

 • VAKFIN KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA OLDUĞU İDDİASI (1)

 • VAKFIN KAMU KURUM ADI KULLANAMAMASI (1)

 • VAKFIN KENDİ ADINA MAL EDİNENEMESİ (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULU ÜYESİ OLDUKLARININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULU ÜYESİ SIFATLARININ BULUNMAMASI (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULUNDA ALINAN KARARIN İPTALİ (1)

 • VAKFIN KURULUŞ AMACI (1)

 • VAKFIN KURULUŞ ŞEKLİ (20)

 • VAKFIN KURULUŞU (2)

 • VAKFIN KURULUŞUNDA TEMYİZ VE İPTAL (8)

 • VAKFIN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFIN MAL VARLIĞININ AZALMASI (1)

 • VAKFIN MALLARININ VE BİRLEŞMİŞ İNTİFA HAKLARININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN MALVARLIĞI (2)

 • VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİR DURUMU (1)

 • VAKFIN MALVARLIĞININ VAKIFLAR TÜZELKİŞİLİĞİNE DEVRİ (1)

 • VAKFIN MİRASÇILIĞI (3)

 • VAKFIN NİTELİĞİNİN UZMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİTİ (1)

 • VAKFIN OLAĞANÜSTÜ KONGREYE İCBARI (1)

 • VAKFIN ORGANLARI (1)

 • VAKFIN RESULMAL MEVCUDU (1)

 • VAKFIN SAFİ GELİRİ (1)

 • VAKFIN SENEDİNDE ÖNGÖRÜLMESİ NEDENİYLE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN HİZMET NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU (1)

 • VAKFIN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN SONA ERMESİ (14)

 • VAKFIN SONA ERMESİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN SONA ERMESİ VE SİCİLDEN SİLİNMESİ (1)

 • VAKFIN ŞEKLİ VE KURULUŞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKFIN TANIMI (28)

 • VAKFIN TAVİZE TABİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN TEFTİŞ VE DENETLEME GİDERLERİNE KATILMA PAYINI EKSİK ÖDEMESİ (1)

 • VAKFIN TEFTİŞ VE DENETLEME MASRAFLARINA KATILMA PAYI (1)

 • VAKFIN TEREKESİNE TEMSİLCİ ATANMASI (1)

 • VAKFIN TESCİL VE İLANI (5)

 • VAKFIN TESCİLİ (6)

 • VAKFIN TESCİLİ DAVASI (1)

 • VAKFIN TESCİLİ TALEBİ (1)

 • VAKFIN TESCİLİNE KARAR VERİLEMEYECEK HALLER (1)

 • VAKFIN TEŞKİLATI (1)

 • VAKFIN TÜRÜNÜN TESPİTİ (12)

 • VAKFIN VAKFİYESİ (2)

 • VAKFIN VASİYETLE MAL EDİNMESİ (1)

 • VAKFIN YABANCI PARA ÖZGÜLENEREK KURULMASI (1)

 • VAKFIN YARGI KARARIYLA DAĞITILMASI (1)

 • VAKFIN YÖNETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN YÖNETİM ORGANININ BULUNMASI ZORUNLULUĞU (10)

 • VAKFIN ZARARA UĞRATILMASI (1)

 • VAKFINA DÖNMESİ GEREKTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI NEDENİYLE KAYYIM HESABINA AKTARILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKFINDAN BAĞLANAN EMEKLİ MAAŞININ HACZİ (1)

 • VAKFININ NİTELİĞİ VE TAŞINMAZIN İCARETEYNLİ VEYA MUKATAALI TAŞINMAZLARDAN OLUP OLMADIĞI (1)

 • VAKFİYE (2)

 • VAKFİYE KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ (2)

 • VAKFİYE KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ (1)

 • VAKFİYE VE TEMESSÜK SENEDİ (1)

 • VAKFİYEDE GAİLE FAZLASININ VAKIF EVLADINDAN FAKİR VE MUHTAÇ OLANA BIRAKILMIŞ OLMASI (1)

 • VAKFİYEDEN DOĞAN ALACAK (1)

 • VAKFİYENİN KAPSAMI (2)

 • VAKFİYYE HÜKÜMLERİNE GÖRE ELATILAN YER (1)

 • VAKIA DİNLENEN BİR KISIM TANIKLARIN ANLATIMI İLE İSPATLANMIŞSA GERİ KALAN TANIKLARIN DİNLENİLMEMESİNE KARAR VEREBİLİR (1)

 • VAKIA VEYA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ (1)

 • VAKIALARI BİLDİRMENİN TARAFLARA HUKUKİ NİTELEME YAPMANIN HAKİME AİT OLDUĞU (1)

 • VAKIALARIN DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKLANMIŞ OLMASINA RAĞMEN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • VAKIALARIN DAVA DİLEKÇESİNDE SIRA NUMARASI ALTINDA ÖZET HALİNDE YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • VAKIANIN ACİLİYET DURUMUNUN BELİRLENMESİ (1)

 • VAKIANIN DOĞRU OLMADIĞININ İSPATI (1)

 • VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • VAKIANIN İSPATI İÇİN YEMİNDEN BAŞKA DELİLİ OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞ OLAN TARAFIN DAHİ YEMİN TEKLİF EDEBİLECEĞİ (1)

 • VAKIANIN İSPATINDA DELİLLERİN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ VE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • VAKIF (14)

 • VAKIF ADINA OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ (1)

 • VAKIF ADINA TESCİL (3)

 • VAKIF ADINA TESCİLİ TALEP EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • VAKIF ADINA YOLSUZ TESCİL (1)

 • VAKIF ADIYLA BAĞDAŞMAYAN BAĞIŞ (1)

 • VAKIF ALEYHİNE AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (2)

 • VAKIF AMACI VE MALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (5)

 • VAKIF AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ (3)

 • VAKIF AMACININ VE YÖNETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKIF ARAZİSİ (1)

 • VAKIF ARAZİSİ OLARAK BİLİNEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ZEYTİNLİK (1)

 • VAKIF BAŞVURUSU (1)

 • VAKIF ÇALIŞANININ HİZMET SÖZLEŞMESİ (1)

 • VAKIF DENETLEME KURULU (1)

 • VAKIF EMEKLİLİK YÖNETMELİĞİ (2)

 • VAKIF ESERLERİ (1)

 • VAKIF EVLADI (3)

 • VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ (4)

 • VAKIF EVLADI VEYA İLGİLİLERİNİN GALLE FAZLASINI ALMAYA HAK KAZANDIKLARI TARİH İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR TARİHİ OLUP, GALLE FAZLASINA İLİŞKİN ÖDEME MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YAPILIR (1)

 • VAKIF EVLADINA GALLE FAZLASI VERİLMESİ (1)

 • VAKIF EVLADININ AÇTIĞI GALLE ALACAĞININ TESPİTİ VE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF EVLADININ SÜKNA HAKKI (1)

 • VAKIF EVLADININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF EVLADININ VAKIF GELİRLERİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ (1)

 • VAKIF EVLATLARI (1)

 • VAKIF EVLATLARININ İNTİFA HAKLARI (3)

 • VAKIF EVLATLARININ İNTİFA HAKLARININ KAPSAM VE NİTELİĞİ (1)

 • VAKIF EVLATLARININ TAŞINMAZI KULLANMA HAKKI (1)

 • VAKIF EVLATLIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF GELİRLERİ (2)

 • VAKIF GELİRLERİNDEN PAY İSTEYEBİLME HAKKI (1)

 • VAKIF GELİRLERİNİN VAKIF SENEDİNDE YAZILI AMAÇLAR İÇİN HARCANMASI (1)

 • VAKIF GELİRLERİNİN VAKIF SENEDİNDEKİ AMACA UYGUN OLARAK HARCANDIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF GENEL KURULUNUN İPTALİ (1)

 • VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1)

 • VAKIF GÖREVLİSİ (1)

 • VAKIF HAMAMI SUYUNUN ŞEHİR ŞEBEKE SUYUNA KATILMASI (1)

 • VAKIF HAMAMINDAN SU PARASI ALINMAMASI (1)

 • VAKIF İDARESİ (1)

 • VAKIF İDARESİNE GEÇEBİLİCEK MALLAR (1)

 • VAKIF İDARESİNİN HUKUKİ YARARI (1)

 • VAKIF İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENCESİ YÖNÜNDEN 30 İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE BAĞLI OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ AYNI İŞ KOLUNDA BULUNAN DİĞER VAKIFLARDA ÇALIŞANLARIN DA DİKKATE ALINMASI GEREKİR (1)

 • VAKIF KAYDININ YARGISAL YOLDAN İŞLENMESİ (1)

 • VAKIF KİRACILARININ YENİ SÖZLEŞME YAPMALARI (3)

 • VAKIF KURUCU ÜYELİĞİ (1)

 • VAKIF KURULABİLMESİ (1)

 • VAKIF KURULU TOPLANTISININ İPTALİ (1)

 • VAKIF KURULUŞ SENEDİ (2)

 • VAKIF KURULUŞUNDA MALVARLIĞI ŞARTI (2)

 • VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ DEVRİ (1)

 • VAKIF MALI (4)

 • VAKIF MALI NEDENİ İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (1)

 • VAKIF MALI OLAN TAŞINMAZLARIN MUTASARRIFLARININ MİRASÇISIZ ÖLMELERİ HALİNDE MAHLULEN VAKFINA DÖNMELERİ ASILDIR (1)

 • VAKIF MALIN TAPU SİCİLİNE GEÇİRİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • VAKIF MALINDA OTURMA HAKKI (1)

 • VAKIF MALININ EKONOMİK ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ (1)

 • VAKIF MALININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI (2)

 • VAKIF MALLARI (5)

 • VAKIF MALLARI ÜZERİNDE ZİLYETLİK (1)

 • VAKIF MALLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ (2)

 • VAKIF MALLARININ İKTİSABI (2)

 • VAKIF MALLARININ İNTİKALİ (1)

 • VAKIF MALLARININ KAMU KURUMUNA GEÇMESİ (1)

 • VAKIF MALLARININ SATIŞINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • VAKIF MALLARININ TAPU SİCİLİNE TESCİLİ (1)

 • VAKIF MALLARININ ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILAMAMASI (10)

 • VAKIF MALVARLIĞINI KATILIM PAYI ORANINDA TAMAMLAMA (1)

 • VAKIF MUHTAÇ AYLIĞI VE İMARET YÖNETMELİĞİ UYARINCA DAVACIYA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ NEDENİYLE YENİDEN BAĞLANMASI VE ARA DÖNEMDE ÖDENMESİ GEREKEN AYLIKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYET KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN İLK TOPLANTISI İÇİN ARANAN ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİSİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİSİ OLDUĞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKIF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI (1)

 • VAKIF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF ORGANLARI İLE İLGİLİ İŞLER (1)

 • VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEGİŞİKLİK YAPILMASI (1)

 • VAKIF SENEDİ (5)

 • VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ (6)

 • VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ (4)

 • VAKIF SENEDİ UYGULAMASINDAN DOĞAN DAVALAR (1)

 • VAKIF SENEDİ UYGULAMASINDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK (6)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK VE TESCİL (1)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (1)

 • VAKIF SENEDİNDE GELİRLERİ ARASINDA KİTAP BASIM VE SATIŞINDAN ELDE EDİLEN HASILATA YER VERİLEN VE VERGİSİ UYUŞMAZLIK KONUSU YAPILAN YILDA KURUMLAR VERGİSİNDEN BAĞIŞIK TUTULMA İSTEMİ KABUL EDİLMİŞ BULUNMAYAN HİZMET VAKFININ TİCARİ İŞLETME NİTELİĞİNİ TAŞIYAN UYUŞMAZLIK KONUSU ETKİNLİĞİNİN VERGİLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDE VAKFIN AMACININ BELİRTİLMİŞ OLMASI (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (6)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ İSTEMİ - Tescili Talep Edilen Vakıf Senedindeki Değişiklik Hakkında Düzenleme Şeklinde Noter Senedi Düzenlettirilip, Kararın Hüküm Fıkrasında Senet Değişikliğine Dair Noter, Tarih ve Yevmiye Numarası Yazılması Gerektiği - Mahkemece Vakıf Kurucular Kurulu Toplantısında Değişikliğe Dair Alınan Karar Hakkında Noterden Düzenleme Şeklinde Senet Tadili Düzenlettirilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Vakfın Yürürlükteki Vakıf Senedi İle Değişikliğe Dair Davacı Vakfın Kurucular Kurulu Toplantı Tutanakları Getirtilerek Değişikliğin Senette Öngörülen Usullere Uygun Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği - Vakıf Yönetimine Noterden Vakıf Senedindeki Değişikliğe Dair Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedinin Hazırlanması İçin Süre Verilmesi Gerektiği (1)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ (1)