Lütfen bekleyiniz...

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • Z. BANKASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ARASINDA İMZALANAN GELİR VE AYLIK ÖDEMELERİ PROTOKOLÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • Z.A. BAŞVURUSU (1)

 • Z.C. BAŞVURUSU (1)

 • Z.M. VE I.M. BAŞVURUSU (1)

 • Z.N.S./TÜRKİYE DAVASI (3)

 • Z.Y./TÜRKİYE (1)

 • ZABIT KATİBİ (1)

 • ZABIT KATİBİ OLARAK ATAMA (1)

 • ZABIT KATİBİ OLARAK GÖREV YAPAN VE GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVINA KABUL EDİLEREK SÖZ KONUSU SINAVDA BAŞARILI OLAN DAVACININ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA ATANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZABIT KATİBİNİN İMZASI (2)

 • ZABIT KATİBİNİN REDDİ (2)

 • ZABIT KATİBİNİN REDDİ VEYA ÇEKİNMESİ (6)

 • ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA BİR ADAYA YARDIMCI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İTİRAZ KONUSU KURAL UYARINCA DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA İTİRAZ KONUSU KURALIN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞU İDDİASI (1)

 • ZABIT MÜMZİLERİNİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ (2)

 • ZABIT MÜMZİLERİNİN YEMİNLİ BEYANI İLE SUÇ TUTANAĞININ DOĞRULANMASI (1)

 • ZABIT VARAKASI (1)

 • ZABIT VE MÜSADERE EDİLEN EŞYANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ (1)

 • ZABITA ARAŞTIRMASI SONUCU DAVACININ HAYVANININ BULUNMAMASI (1)

 • ZABITA ARAŞTIRMASINDA YETERLİ BİLGİYE ULAŞILAMADIĞI GÖZETİLEREK YERİNDE KEŞİF YAPILIP TANIKLARIN TAŞINMAZ BAŞINDA DİNLENMESİ GEREKİR (1)

 • ZABITA CEZASI BORCUNDAN DOLAYI BANKA NEZDİNDEKİ HESAPLARINA HACİZ VE BLOKE KONULMASI İSTENEN DAVACININ BANKADAN HERHANGİ BİR HAK VE ALACAĞININ BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE DAVALIYA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ZABITA GÖREVLİSİ OLAN SANIKLARIN SEYYAR BALON SATAN ŞİKAYETÇİYİ DEPOYA GÖTÜRÜP DARP ETTİKLERİ (1)

 • ZABITA HİZMETLERİNİN DENETİMİ (1)

 • ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ (1)

 • ZABITA İŞİ ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİNİN KABULÜ YÖNÜNDEKİ KARARLAR ESAS ALINARAK UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZABITA İŞİNİN BELEDİYE KANUNUNDA ALT İŞVERENE VERİLEMEYECEĞİ DÜZENLENEN İŞLERDEN OLMAMASI (1)

 • ZABITA MEMURLUĞU GÖREVİNE ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • ZABITA MEMURLUĞUNA ATAMADA, BELEDİYE BAŞKANININ ONAYININ YETERLİ OLDUĞU, BELEDİYE MECLİSİ KARARINA GEREK BULUNMADIĞI (1)

 • ZABITA MEMURU (1)

 • ZABITA MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMRİNE ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEM İLE BU İŞLEME YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZABITA MEMURU OLARAK KOMİSYONDA GÖREV YAPAN MEMURA MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ (1)

 • ZABITA MEMURUNA SÖVME VE TEHDİT (1)

 • ZABITA MEMURUNUN İTFAİYECİ OLARAK GÖREVLENDİREMEYECEĞİ (1)

 • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARINA ŞOFÖRLÜK HİZMETİ ALIMI İŞİNDE YÜKLENİCİYE ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKININ FAZLA ÖDENDİĞİ (2)

 • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARINA ŞOFÖRLÜK HİZMETİ ALIMI İŞİNDE YÜKLENİCİYE ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKININ FAZLA ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLDİĞİ (1)

 • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNDE İKTİSAT MÜFETTİŞİ OLARAK GÖREV YAPANIN İKTİSAT MÜFETTİŞLİĞİ BÜROSUNDA GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZABITA PERSONELİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (1)

 • ZABITANIN GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • ZABITAYA SİLAHLI MUKAVEMET SUÇU (1)

 • ZABITNAMEDE DAVALININ İMZASININ BULUNMAMASI (1)

 • ZABTIN MATBU DÜZENLENEMEYECEĞİ (1)

 • ZAFER BOZBEY BAŞVURUSU (1)

 • ZAFER CANDOĞAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ZAFER ONUR BAŞVURUSU (1)

 • ZAFER ÖZER BAŞVURUSU (1)

 • ZAM FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN GERÇEK ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASI GEREKTİĞİ - Davacının Aylık Net Gerçek Ücretinin Belirlenmesi Gerektiği - Hesaplamaların Belirlenen Miktar Üzerinden Yapılması Gerektiği - Mevcut İş Sözleşmesinde Ücret Artışların Yıllık Enflasyon Oranında Her Yıl Ocak Ayında Artırılacağının Belirtildiği - Bağlayıcı Olan Bu Düzenleme Karşısında Fark Alacağının Kabulü Yerinde İse de Fark Alacağının Gerçek Ücrete Göre Hesaplanması Gerektiği (1)

 • ZAM ORANLARINA GÖRE DAVACININ TAKİP EDEN DÖNEMLERDE ÜCRETİNİN DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEĞİ AÇIKTIR BU DURUMDA İSE FARK ÜCRETİN AÇIKÇA BELİRLİ OLDUĞUNDAN SÖZEDİLEMEZ (1)

 • ZAM TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ (1)

 • ZAM VE TAZMİNATLAR (2)

 • ZAMAAŞIMININ KESİLMESİ (1)

 • ZAMAN AŞIMI (5)

 • ZAMAN AŞIMI DEFİ’NE İTİRAZ ETMEME (1)

 • ZAMAN AŞIMI DEFİNDEN ANCAK KENDİ BORCU ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN BORÇLU YARARLANABİLİR VE HER DAVALIYA KENDİ HUKUKİ DURUMLARINA UYGUN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ UYGULANIR (1)

 • ZAMAN AŞIMI İLE DÜŞEN CEZA DAVASININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI - Yerel Mahkeme Gerekçesinde Belirtilen Ceza Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararıyla Sonuçlandığı - Ceza Mahkemesince Verilen Maddi Vakıayı Saptayan Mahkumiyet Kararları Hukuk Hakimini Bağlarsa da Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararı Verilen Ceza Davasının Hukuk Hakimini Bağlamayacağı - Bu Durumda Mahkemece Somut Olayda İddia ve Savunma Çerçevesinde Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA İHBARNAMELERİN TEBLİĞİ (1)

 • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN TANIMA VEYA TENFİZ HAKKINDAKİ KARARIN KESİNLEŞMESİ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN TESPİTİ (2)

 • ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN BİR BORCU EDA YAHUT AHLAKİ BİR VAZİFEYİ İFA İÇİ VERİLEN ŞEYİN GERİ ALINAMAYACAĞI - Davacı Her Ne Kadar Menfi Tespit ve Yaptığı Ödemelerin İstirdadını İstediği - Davacının Yaptığı Ödemelerin Herhangi Bir Takip Prosedürü İçerisinde ya da Cebri İcra Tehdidi Altında Yapılmadığı - Davacının Talebinin Menfi Tespit ve İstirdat Davası Niteliğinde Olmadığı - Borçlu Olmadığı Şeyi İhtiyariyle Veren Kimse Hataen Kendisini Borçlu Zan Ederek Verdiğini İspat Etmedikçe Onu İstirdat Edemeyeceği - Mahkemece Öncelikle Davalının Zamanaşımı İtirazının Tartışılması Gerektiği (1)

 • ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN ALACAK, TAKAS ŞARTLARININ TAMAMLANDIĞI TARİHTE HENÜZ ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMIŞ İDİYSE ALACAKLININ TAKAS TALEBİNDE BULUNABİLECEĞİ (1)

 • ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN VE ARTIK KAMBİYO SENEDİ VASFINI YİTİREN ÇEK (1)

 • ZAMAN AŞIMININ KESİLMESİ (2)

 • ZAMAN BAKIMINDAN GÖREV VE YETKİ (3)

 • ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA (14)

 • ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA (57)

 • ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI GEREKEN ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CAYMA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ (1)

 • ZAMAN BAKIMINDAN YETKİSİZLİK (19)

 • ZAMAN BAKIMINDAN YETKİSİZLİK VE HUKUK GÜVENİRLİĞİ İLKESİ İLE BAĞLANTISI (1)

 • ZAMAN DAMGASI (1)

 • ZAMAN ESASLI TANKER KİRA SÖZLEŞMESİ (1)

 • ZAMAN VE BAĞIMLILIK UNSURLARI (2)

 • ZAMANAAŞIMIN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2)

 • ZAMANAIMI ALACAK HAKKINI SONA ERDİRMEYİP SADECE ONU EKSİK BİR BORÇ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜR VE ALACAĞIN DAVA EDİLEBİLME ÖZELLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIR (1)

 • ZAMANAŞAMI (1)

 • ZAMANAŞAMI DEF’İ (1)

 • ZAMANAŞIMI (246)

 • ZAMANAŞIMI - Bir Borcu Doğuran, Değiştiren, Ortadan Kaldıran Bir Olgu Olmayıp Doğmuş ve Var Olan Bir Hakkın İstenmesini Ortadan Kaldıran Savunma Aracıdır - Bir Maddi Hukuk Kurumu Değildir - Bir Talep ve Dava Hakkının Yasada Belirtilen Süre İçinde Kullanılmaması Halinde, Usul Hukukunda Öngörülen Biçimde İleri Sürülmek Koşuluyla Borçluya Borcunu Ödememe Olanağı Sağlayan Bir Hukuksal Müessesedir (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTE İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAĞIN VARLIĞINI DEĞİL İSTENEBİLİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIR (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAK HAKKINI SONA ERDİRMEYİP SADECE ONU EKSİK BİR BORÇ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜR VE ALACAĞIN DAVA EDİLEBİLME ÖZELLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIR (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAK HAKKININ BELLİ BİR SÜRE KULLANILMAMASI YÜZÜNDEN DAVA EDİLEBİLME NİTELİĞİNDEN YOKSUN KALMASINI İFADE EDER (3)

 • ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN 5237 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN SANIK YARARINA OLMASI VE AYNI YASANIN 66/1-E VE 67/4. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN 12 YILLIK ZAMANAŞIMININ SUÇ TARİHİNDEN İNCELEME TARİHİNE GÖRE GEÇMİŞ BULUNMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN 765 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN SANIK YARARINA OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI (5)

 • ZAMANAŞIMI BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ (7)

 • ZAMANAŞIMI BİR BORCU DOĞURAN DEĞİŞTİREN ORTADAN KALDIRAN BİR OLGU OLMAYIP DOĞMUŞ VE VAR OLAN BİR HAKKIN İSTENMESİNİ ORTADAN KALDIRAN BİR SAVUNMA ARACIDIR (1)

 • ZAMANAŞIMI BİR HAKKIN VARLIĞINI ORTADAN KALDIRAN BİR OLGU OLMAYIP ANCAK İSTENEBİLİRLİĞİNE ENGEL OLUŞTURAN BİR DEFİ OLDUĞUNDAN ANCAK SÜRESİ İÇİNDE İLERİ SÜRMESİ DURUMUNDA MAHKEMECE GÖZ ÖNÜNDE TUTULABİLİR (1)

 • ZAMANAŞIMI BİR MADDİ HUKUK KURUMU DEĞİLDİR (2)

 • ZAMANAŞIMI BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İ (27)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İ DAVALI TARAFINDAN SÜRESİNDE VE USULÜNE UYGUN OLARAK İLERİ SÜRÜLÜRSE DAVANIN ESASININ İNCELENMESİNE GEÇİLEMEZ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İ VE BAŞLANGICI (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İNDE BULUNMUŞTUR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ - Borçlunun Zamanaşımını, Yasada Öngörülen Biçimde İleri Sürmesi Zorunludur - Zamanaşımı Defi İleri Sürülmedikçe Alacağın Konusu Olan Hakkın Var Olduğu ve Kabulüne Karar Verilmesinde Yasal Bir Engel Yoktur - Kişisel Bir Savunma Nedeni Olup İlgilisi Tarafından İleri Sürülmedikçe Mahkemece Re'sen Gözetilip Uygulanamaz (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İNİN KABULÜ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ (58)

 • ZAMANAŞIMI DEF'İ (6)

 • ZAMANAŞIMI DEF'İ - Islah Tarihi İtibarıyla Zamanaşımı Def'i Değerlendirilip Talep Edilen Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram - Genel Tatil Alacakları Hakkında Hesaplama Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ ANCAK DAVACININ AÇIK MUVAFAKATİ İLE KABUL EDİLEBİLİR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ DAVANIN ESASI HAKKINDA HER TÜRLÜ MUAMELEYE MANİDİR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ DAVANIN ESASI HAKKINDA HER TÜRLÜ MUAMELEYE MANİDİR BU SORUN HALLEDİLMEDEN DAVANIN ESASI İNCELENEMEZ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ İLE İLGİLİ MAHKEMECE OLUMLU OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ İLERİ SÜRÜLMESİNE RAĞMEN MAHKEMECE DİKKATE ALINMAMASI (2)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ KONUSUNDA İNCELEME YAPILMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ KONUSUNDA KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF'İ KURAL OLARAK SÜRESİNDE VERİLEN CEVAP DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLMELİDİR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ SEBEBİYLE HESAPLAMAYA KONU DÖNEM BAKIMINDAN YAPMIŞ OLDUĞU İTİRAZI DAHİL OLMAK ÜZERE BORDRO BULUNMAYAN DÖNEMLER VE İMZASIZ BORDROLARA YÖNELİK İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF'İ, HİZMET SÜRESİ, ÖDEME SAVUNMASININ YERİNDELİĞİ İLE İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYİNCE DİKKATE ALINAMAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİİ (3)

 • ZAMANAŞIMI DEFİİNE DAYALI İTİRAZ (5)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNULMAMASI (4)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNDEN İLERİ SÜRENİN YARARLANMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNE KARŞI ÇIKILMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİ HAKIMIN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALAMAYACAĞI HAKKINDA (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİ İLERİ SÜRÜLEREK DAVANIN REDDİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ DE MÜMKÜNDÜR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ MÜMKÜNDÜR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİNİN DE MÜMKÜN OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU (6)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN DAVANIN ESASI HAKKINDA HER TÜRLÜ MUAMELEYE MANİ OLDUĞU BU SORUN HALLEDİLMEDEN DAVANIN ESASININ İNCELENEMEYECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN DEĞERLENDİRİLMEMESİ (5)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN DİKKATE ALINMAMASI (5)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLEMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF'İNİN İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNÜN KABULÜNÜN EDİLEREK İŞÇİLİK ALACAKLARININ YENİDEN HESAPLANARAK HÜKÜM KURULMASININ GEREKTİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ (71)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLK TİRAZ OLMADIĞI HAKKINDA (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN ÖN SORUN OLARAK İNCELENİP OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN SÜRESİNDE OLMAMASINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN ŞAHSİ DEFİ OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI GERÇEKLEŞTİĞİNİ BELİRTEREK İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ İLE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI GERÇEKLEŞTİĞİNİ BELİRTEREK İCRANIN GERİ BIRAKILMASI VE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI HANGİ BORÇLU HAKKINDA TAKİP İŞLEMİ YAPILMIŞ İSE O BORÇLU YÖNÜNDEN KESİLİR VE TALEP TARİHİNDEN İTİBAREN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI HUKUKİ NİTELİĞİ İTİBARİYLE MADDİ HUKUKTAN KAYNAKLANAN BİR DEF'İ OLUP; USUL HUKUKU ANLAMINDA İSE BİR SAVUNMA ARACIDIR - Zamanaşımı Def'i, Davalının Aslında Var Olan Bir Borcunu Özel Bir Nedenle Yerine Getirmekten Kaçınmasına Olanak Veren Bir Haktır - Bu Hakkı Kullanıp Kullanmamak Tamamen Borçluya Kalmıştır - Zamanaşımına Uğrayan Alacak Ortadan Kalkmamakla Beraber, Artık Doğal Bir Borç Hâline Gelmektedir - Alacağın Salt Zamanaşımına Uğramış Olması Onun Eksik Bir Borca Dönüşmesi İçin Yeterli Değildir - Bunun İçin Borçlunun, Kendisine Karşı Açılmış Olan Alacak Davasında Alacaklıya Yönelik Bir Def'ide de Bulunması Gerekir (1)

 • ZAMANAŞIMI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLUMSUZ TESPİT DAVALARINA AYRICA DEĞİNMEKTE YARAR BULUNMAKTADIR (1)

 • ZAMANAŞIMI İCRA TAKİBİ İLE KESİLMİŞSE ALACAĞIN TAKİBİNE İLİŞKİN HER İŞLEMDEN SONRA YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI İDDİASI (4)

 • ZAMANAŞIMI İDDİASININ BELLİ BİR SÜRE İÇİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ KOŞULUNA BAĞLI TUTULMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI İDDİASININ ÖN SORUN OLARAK İNCELENMESİ GEREĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP (2)

 • ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP EDİLEMEYEN YERLER (2)

 • ZAMANAŞIMI İLE MAL EDİNME (1)

 • ZAMANAŞIMI İLERİ SÜRÜLMEDİKÇE, HÂKİMİN BUNU KENDİLİĞİNDEN GÖZ ÖNÜNE ALAMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜR (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZI (39)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZI NİTELİĞİ İTİBARİYLE BORCA İTİRAZ MAHİYETİNDE OLUP BU KONUDAKİ İSTEMİN MUTLAKA DURUŞMA AÇILARAK İNCELENMESİ GEREKİR (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZI VE TAKİBİN DURDURULMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNMAMA (3)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA UYULMASI GEREKLİ SÜRELER (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ESASA İLİŞKİN İTİRAZ OLMADIĞI HAKKINDA (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ CEVAP DİLEKÇESİYLE YAPILMAMIŞ OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ KABUL EDİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ KABULÜ HALİNDE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ KABULÜ İLE TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ SÜREYE TABİ OLMAMASI (3)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ TAKİP ÖNCESİ ZAMANAŞIMI İTİRAZI OLARAK MI YOKSA TAKİPTEN SONRAKİ İŞLEMSİZLİK NEDENİ İLE ZAMANAŞIMI İTİRAZI OLARAK MI KABUL EDİLECEĞİ - İcra Aşamasında Zamanaşımına İlişkin Definin İki Şekilde İleri Sürülebileceği - Birincisi Takibin Kesinleşmesinden Önceki Devrede Gerçekleşen Zamanaşımı Defi - Diğeri Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Gerçekleşen Zamanaşımı Defi (1)

 • ZAMANAŞIMI KAVRAMI (1)

 • ZAMANAŞIMI KAVRAMI - Alacak Hakkının Belli Bir Süre Kullanılmaması Yüzünden Dava Edilebilme Niteliğinden Yoksun Kalabilmesini İfade Eder - Alacak Hakkını Sona Erdirmeyip Sadece Onu "Eksik Bir Borç" Haline Dönüştürür ve "Alacağın Dava Edilebilme Özelliği"Ni Ortadan Kaldırır - Zamanaşımı Savunması İleri Sürüldüğünde, Eğer Savunma Gerçekleşirse Hakkın Dava Edilebilme Niteliği Ortadan Kalkacağından, Artık Mahkemenin İşin Esasına Girip Onu da İncelemesi Mümkün Değildir (1)

 • ZAMANAŞIMI KAVRAMININ ANLAMI (1)

 • ZAMANAŞIMI KESEN SEBEPLER (1)

 • ZAMANAŞIMI KESİLİNCE MÜDDETİ AYNI OLAN YENİ BİR ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI KESİLME NEDENLERİNİN YORUM YOLUYLA GENİŞLETİLEMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI KİM HAKKINDA GERÇEKLEŞMİŞSE ONUN HAKKINDA HÜKÜM İFADE ETMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI KOŞULLARI (1)

 • ZAMANAŞIMI MADDİ HUKUKTAN KAYNAKLANAN BİR DEF'İ VE SAVUNMA ARACI OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE KAMBİYO HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN HAKLARIN YİTİRİLDİĞİ BİR SENET BAKIMINDAN ARTIK AVALİSTİN SORUMLULUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİNE DAYALI İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ALACAKLI İSTEMİNİN REDDİ (2)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVADAN VAZGEÇME (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI (3)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (3)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI - İcra Takip Dosyasında Son İşlem Tarihinden İtibaren On Yıldan Fazla Zaman Geçtiği - Takibin Zamanaşımına Uğradığını İleri Sürerek Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesini Talep Ettiği - Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verildiği (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ (2)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ - Dava Açılması, Takip Talebinde Bulunulması, Davanın İhbar Edilmesi veya Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi Bonoda Zamanaşımını Keser - Zamanaşımının Kesilmesi İle Kesildiği Tarihten İtibaren Yeni Bir Süre İşlemeye Başlar - Zamanaşımı Süresinin Alacaklının Haciz Talebi İle Tekrar Kesildiği Anlaşılmış Bu Tarihten İtibaren Alacaklının Tarihli Yenileme Talebine Kadar Zamanaşımını Kesen Hiç Bir İşlem Bulunmadığı Görüldüğünden, Adı Geçen Borçlu Yönünden Bono Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabulü Gerekir (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASININ İSABETSİZ OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İKTİSAP (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ (5)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK, İMAR VE İHYA HUKUKİ SEBEPLERİNE DAYALI OLARAK AÇILAN TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ - Kadastro Sırasında Haklarında Tutanak Düzenlenen Taşınmazlar Yönünden, Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayanılarak Dava Açma Hakkının On Yıl İle Sınırlandırıldığı - Kadastro Sırasında Haklarında Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Taşınmazlar Yönünden Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayanılarak Dava Açma Hakkını Sınırlayan Herhangi Bir Yasa Hükmünün Bulunmadığı - Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Açılacak Tescil Davalarını Sınırlayan Bir Sürenin Olmadığı (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMA KARARLARI (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASI (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE VERİLEN DÜŞME KARARININ TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASI (9)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASI İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNDE EĞER SAVUNMA GERÇEKLEŞİRSE HAKKIN DAVA EDİLEBİLME NİTELİĞİN ORTADAN KALKACAĞINDAN ARTIK MAHKEMENİN İŞİN ESASINA GİRİP ONU İNCELEMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASI İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNDE EĞER SAVUNMA GERÇEKLEŞİRSE HAKKIN DAVA EDİLEBİLME NİTELİĞİNİN ORTADAN KALKACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDA BULUNAN KİŞİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI GEREKMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDA KÖTÜNİYET (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ DİKKATE ALINMAMASI (4)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ GÖZETİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ ISLAH YOLU İLE İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLMEYECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI (2)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ (2)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE VEYA POLİÇEDEN DOĞAN HAKLARIN KORUNMAMIŞ OLMASINDAN DOĞAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (1)

 • ZAMANAŞIMI SİGORTALININ KAZA SONUCU SAKAT KALMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRELER ONYILLIK ZAMANAŞIMI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRELERİ (3)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ (76)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ BORÇLU BORCU İKRAR ETTİĞİ HUSUSİYLE FAİZ VEYA MAHSUBEN BİR MİKTAR PARA VEYA REHİN YAHUT KEFİL VERDİĞİ TAKDİRDE KESİLMİŞ OLUR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN ÇEKİN İBRAZI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN HESAP ÜZERİNDEKİ BLOKENİN KALDIRILAMAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇİRİLMEDEN VERİLMİŞ BİR İDARİ YAPTIRIMIN İDARİ YARGI YERİNCE AYNI KONUDA YENİDEN İŞLEM TESİSİNİ GEREKTİRECEK BİÇİMDE İPTALİ ÜZERİNE VERİLEN İDARİ YAPTIRIMLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLETİLME OLANAĞI BULUNMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ HEM ZARARIN HEM DE TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN, BİR BAŞKA ANLATIMLA, ANCAK HER İKİ OLGU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA İŞLEMEYE BAŞLAMAKTADIR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE ESERDE GİZLİ AYIP (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ KURALININ İSTİSNASI İŞÇİNİN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNDA “GELİŞEN VE DEĞİŞEN BİR DURUMUN” BULUNMASI HALİNİN OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI (4)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİİNİN RESMİ TATİL GÜNÜNDE SONA ERMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNDE, BAŞVURUCUNUN ZARARINI DEĞERLENDİRMESİNE İMKAN TANIMAYAN RAPORUN ESAS ALINMASI MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNDEN SONRA DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ KESEN SEBEPLER (2)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 3 YIL OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU YANİ YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİREREK ESERİ İŞ SAHİBİNE TESLİM ETTİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMASI İÇİN ZARAR GÖRENİN HEM ZARARI HEM DE FAİLİNİ ÖĞRENMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI (15)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (11)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ (4)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ (7)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BİTİMİNDEN ÖNCE TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK (2)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU GEREKÇESİ İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU GEREKÇESİYLE İCRA MAHKEMESİNDEN GERİ BIRAKMA KARARI ALINMAMASI NEDENİYLE GEÇERLİ BİR TAKİP BULUNDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞUNU BELİRTEREK ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN DÜRÜSTLÜK KURALI İLE BAĞDAŞIR BİR TUTUM OLMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMAMASI (4)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI (7)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE ISLAHLA ARTIRILAN KISIM YÖNÜNDEN İSTEMİN REDDİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI VEKESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA ALACAKLIYA KARŞI BİR BORÇ İKRARINDA BULUNAN BORÇLUNUN BU BORÇ İKRARINA DAYANILARAK AÇILAN DAVADA ZAMANAŞIMI DEFİNİ İLERİ SÜRMESİNİN ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ YASAĞINI OLUŞTURDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA ALACAKLIYA YÖNELTİLEN BORÇ İKRARININ ZAMANAŞIMI DEFİNDEN ZIMNİ FERAGAT ANLAMINA GELDİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI (5)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HEM ZARARIN HEM DE TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ANCAK HER İKİ OLGU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HEM ZARARIN HEM DE TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI (4)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN BAŞLAYARAK İKİNCİ SUÇTAN VERİLEN MAHKUMİYET KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHE KADAR DURDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN BAŞLANGIÇTAKİ GELİR BAĞLAMA ONAY TARİHİNDEN BAŞLAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİNDE FİİLİ İMKANSIZLIK (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI TARİH SÖZLEŞMENİN İFASININ İMKANSIZ HALE GELDİĞİ DAHA AÇIK BİR ANLATIMLA TAŞINMAZIN BELEDİYE ADINA TESCİLİNE DAİR MAHKEME KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTİR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE ZAMANAŞIMI DEFİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ İLKELERE UYGUN OLARAK ZAMANAŞIMININ TESLİM İLE BAŞLAYACAĞI GEREKÇESİYLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ (6)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN NİZA SEBEBİYLE KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SANIKLARIN SAVUNMALARININ ALINMASI İLE KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SEDDE YAPIM TARİHİNDEN BAŞLATILMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TAHAKKUK ETMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULMASI SEBEBİYLE DURMASI İÇİN GERÇEK BİR RE'SEN TAKDİR NEDENİNİN SAPTANMIŞ OLMASI DİĞER BİR DEYİŞLE SALT ZAMANAŞIMINI DURDURMAK AMACIYLA OLAYIN GERÇEKTE VAR OLMAYAN BİR RE'SEN TAKDİR NEDENİNE DAYANDIRILMAMIŞ OLMASI ŞARTTIR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TESPİTİ (17)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UZATILMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ZARAR GÖRENİN HAKSIZ EYLEM VE FAİLİNİ ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BİR YIL HER HALÜKARDA ZARAR VEREN EYLEMİN GERÇEKLEŞMESİNDEN İTİBAREN ON YIL OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN, BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASI İLE TÜM ALACAK İÇİN KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ (1)

 • ZAMANAŞIMI ŞİKÂYETİNİN İNCELENMESİ BU ŞİKÂYETİN BELLİ BİR SÜRE İÇİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ KOŞULUNA BAĞLI DEĞİLDİR (1)

 • ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİNİN KABULÜ İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİYLE YETİNİLMESİ GEREKİR (1)

 • ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (1)

 • ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE BAĞLI OLMAYAN NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN DAVA (1)

 • ZAMANAŞIMI VE TAPU YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNİMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK YOLUYLA TAŞINMAZ KAZANMA HAKKI (1)

 • ZAMANAŞIMI YOLUYLA İRTİFAK HAKKI KAZANILMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (3)

 • ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME (1)

 • ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN LEHE OLAN KANUN MADDESİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI ZARAR VE SORUMLUNUN ÖĞRENİLMESİNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (5)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE KAZANIM (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE MALİKİ OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİYLE KAZANILAMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİKLİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI (1)

 • ZAMANAŞIMI· CEVAP SÜRESİ İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNMAMA (2)

 • ZAMANAŞIMI· KISMİ DAVANIN SAKLI TUTULAN HAKLAR İÇİN ZAMANAŞIMINI KESMEYECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ (2)

 • ZAMANAŞIMIN DAVA ÖNŞARTI SAYILMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMIN GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMIN KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMIN KISMİ ÖDEMELER YAPILMASI HALİNDE DE KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA DAYANAN TESCİLDE İLAN (1)

 • ZAMANAŞIMINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ HESAPLANMASI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİA EDİLEN BİR EYLEM NEDENİYLE SORUŞTURMA RAPORU DÜZENLENDİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMIŞ ALACAK YÖNÜNDEN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMASINA SEBEBİYET VERME (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN ALACAKLAR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TESPİTİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ 4 ADET ÇEKİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNİN DAVALININ HAKSIZ İTİRAZI NEDENİYLE DURDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ALACAĞIN TAKASI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ALACAK (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR ALACAĞIN TAKASI ANCAK TAKAS EDİLEBİLECEĞİ ANDA HENÜZ ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMIŞ OLMASI KOŞULUYLA İLERİ SÜRÜLEBİLİR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR ALACAĞIN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVRİ NEDENİYLE KAZANILMIŞ HAKKI ORTADAN KALDIRIR ŞEKİLDE GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK ZAMANAŞIMININ 20 YILA UZATILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR AMME ALACAĞININ KANUNİ TEMSİLCİ SIFATIYLA TALEBİNİN HUKUKEN MÜMKÜN OLMADIĞI - Şirket Temsilcilerinin Tahsil Edilemeyen Borçlardan Sorumlu Olduğu - Borcun Şirket Yönünden Zamanaşımına Uğramamış Olması Gerektiği - Borcun Tebliğ Aşamalarının Usulüne Uygun Bir Biçimde Tamamlanarak Kesinleştirilmesine Rağmen Şirketten Tahsil Edilememiş Olması Gerektiği - Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğrayacağı - Davaya Konu Ödeme Emrine Dair Şirket Adına Düzenlenen İhbarnamelerin Hisse Devri Yapıp Şirketten Ayrılan Davacıya Tebliğ Edildiği - Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı - Şirket Adına Tanzim Edilmiş İhbarnamelerin Beş Yıllık Süre İçerisinde Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediğinden Tarh Zamanaşımına Uğradığı - Ödeme Emrinin İptali Yolundaki Vergi Mahkemesi Kararında Sonucu İtibarıyla Hukuka Aykırılık Görülmediği (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR BORÇ İFA EDİLEBİLEN FAKAT DAVA EDİLEMEYEN EKSİK BİR BORÇTUR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO (5)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO - Medeni Usul Hukuku Anlamında Yazılı Delil Başlangıcıdır (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO BEDELİNİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO TEMEL İLİŞKİ İÇİN YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNİ ALIR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONODAN DOĞAN ALACAK DAVASI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONODAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - Davacı İle Dava Dışı Keşideci Arasında Temel İlişki Olup Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Somut Olayda Uygulama Yeri Yoktur - Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uyarınca Aval Verenler Hakkında Zamanaşımına Uğramış Bono Nedeniyle Alacak İsteminde Bulunulamaz - Aval Verenlere Karşı Temel İlişkiye Dayanılarak Başvurulması Mümkün Değildir (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK (12)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK BEDELLERİNİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İSTENMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK NEDENİYLE ALACAK DAVASI (2)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKE DAYALI BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKLER (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKLER YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ MEVDUAT (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN ÇEKLER YÖNÜNDEN KAMBİYO HUKUKUNA DAYALI HAKLAR YİTİRİLİR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN GELİR VERGİSİ TARHİYATI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENEDE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE DAVALININ HAKSIZ OLARAK İTİRAZ ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENEDE DAYANARAK BAŞLATILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ - Davalının Takibe Konu Bononun Zamanaşımına Uğradığını, Davacıya Bir Borcunun Bulunmadığını Savunduğu - Davanın Reddini Dilediği - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmiş İse De; Takibe Dayanak Yapılan Senet Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğini Taşır ve Asıl Borç İlişkisi Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebildiği - Davacı Tarafından Tek Tanık Olarak Abisi Bildirilmiş Olup Mahkemece de Tanık Dinlendiği - Dinlenen Tanık Beyanında; Davalının İş Yeri Komşusu Olduğu, Kendisinin Davacı İle Birlikte Aynı İş Yerinde Çalıştığı Yedi Sekiz Yıl Kadar Önce Davalının Davacıdan Borç Para Aldığının Beyan Edildiği - Karşılığında da İcra Takibine Konu Senedi Verdiğinin Anlaşıldığı - Davacı İle Davalının Arasında Ticari İlişki Olduğunu Ancak İcra Takibine Konu Senedin Ticari İlişki Nedeniyle Verilmediğini Beyan Ettiği - Mahkeme Gerekçesinde; Tanığın Borç Nedeniyle Bonoyu Verdiğini İddia Ettiği - Bu İddiasını Yazılı Herhangi Bir Delil İle İspatlanamadığı Belirtildiği - Buna Rağmen Tanığın Beyanına Neden İtibar Edilmediğinin Tartışılmadığı - Tüm Deliller Bir Arada Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENETLERDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK DAVASI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ALACAĞIN TAKASI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO (3)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONOLAR YAZILI DELİL MAHİYETİNDE OLDUĞUNU VE HER TÜRLÜ DELİL İLE BORÇ İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYACAĞINI İLERİ SÜREREK VADE TARİHLERİNDEN İTİBAREN İŞLEMİŞ FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONONUN YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDE OLMASI (3)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEK NEDENİYLE TAKİP (2)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEKE DAYALI ALACAĞIN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE DAYALI OLARAK TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEKE DAYANARAK ALACAK TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEKİN YAZILI DELİL BAŞLANGICI SAYILMASI (6)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN SENETTEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN TAKİP (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VE BU NEDENLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBEDEREK (YAZILI) DELİL BAŞLANGICINA DÖNÜŞEN BONODAKİ VADE TARİHİNİN; TEMEL İLİŞKİYE DAYANILARAK YAPILAN BİR TAKİP VEYA AÇILAN BİR DAVADA TEMERRÜDE ESAS ALINAMAYACAĞI - Temel Borç İlişkisinin Taraflarından Birinin Bir Bono Düzenleyip Lehtara Vermesiyle Taraflar Arasında Kambiyo Hukukuna Dayalı İkinci Bir Borç İlişkisinin Doğduğu - Bono Üzerinde Yer Alan Vadenin, Taraflar Arasındaki Temel Borç İlişkisinin Vadesi Değil, Kambiyo Hukukuna Dayalı Borç İlişkisinin Vadesi Olduğu - Zira Zamanaşımına Uğrayarak Kambiyo Senedi Vasfı Kaybedildikten Sonra Bonodaki Vade Tarihinin, Taraflar Arasındaki Temel İlişki Kapsamında Birlikte Tespit Edildiğinden veya Taraflardan Biri Tarafından Kendisine Tanınmış Olan İhbarda Bulunmak Suretiyle Belirlendiğinden Bahsedilemeyeceği - Temel İlişkiye Dayanılarak Yapılan Bir Takip veya Açılan Bir Davada Zamanaşımına Uğrayan ve Bu Nedenle Kambiyo Senedi Vasfını Kaybederek (yazılı) Delil Başlangıcına Dönüşen Bonodaki Vade Tarihinin Temerrüt İçin İhtara Gerek Olmayan Durumlar Kapsamında Olmadığı - Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi İçin İhtarın Gerektiği (1)

 • ZAMANAŞIMINDA SÜRELERİN HESAPLANMASI (20)

 • ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT (18)

 • ZAMANAŞIMINI HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALAMAMASI (11)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN BİR TAKİP İŞLEMİ BULUNMADIĞINDAN TAKİP DAYANAĞI ÇEKE İLİŞKİN 6 AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞINDAN TAKİP DAYANAĞI ÇEKİN İBRAZ SÜRESİNİN DOLDUĞU TARİH İTİBARİYLE 6 AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN HUSUSLAR (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN İHZAR MÜZEKKERESİ İLE DAVETİYE (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM KİMİN HAKKINDA YAPILMIŞSA ANCAK ONA KARŞI HÜKÜM İFADE EDECEĞİ (2)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM KİMİN HAKKINDA YAPILMIŞSA ANCAK ONA KARŞI HÜKÜM İFADE EDER (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEMLER (8)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN MUAMELELER (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER (22)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLERİN VARLIĞI (2)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN SON İŞLEM SANIK HAKKINDA VERİLEN MAHKÛMİYET HÜKMÜ OLDUĞUNDAN 4 YILLIK ASLİ ZAMANAŞIMININ DOLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN TAKİP İŞLEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN TAKİP İŞLEMİ - Takibin Başlatıldığı Tarihte Zamanaşımının Kesildiği ve Yeni Bir Sürenin İşlemeye Başladığı - Daha Sonra İtiraz Eden Borçlu Yönünden Altı Aylık Sürede Alacaklı Tarafından Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Takip İşlemi Yapılmadığı - Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gerektiği (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMINI ORTADAN KALDIRMAK (1)

 • ZAMANAŞIMINI RESEN DİKKATE ALAMAMA (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTEN BAŞLAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN VARLIĞINI DEĞİL İSTENEBİLİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRDIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN YALNIZ KISMİ DAVA KONUSU YAPILAN MİKTAR İÇİN KESİLECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAK HAKKINI SONA ERDİRMEYİP SADECE ONU EKSİK BİR BORÇ HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ VE DOLAYISIYLA ALACAĞIN DAVA EDİLEBİLME NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRDIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLAMA GÜNÜ (1)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLAMA TARİHİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI (2)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI (19)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ ANI (1)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİ (10)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİ TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ KARARINI KESİNLEŞTİĞİ TARİH OLARAK ESAS ALINMALIDIR (1)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ (3)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN DAVACILAR İLE DAVALI ARASINDA MUARAZANIN ÇIKTIĞI TAŞINMAZIN DEVRİNİN YAPILAMAYACAĞININ ANLAŞILDIĞI BİR BAŞKA ANLATIMLA DAVACININ ZİLYETLİĞİNİN SON BULDUĞU TARİH OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMININ BİR MADDİ HUKUK KURUMU OLMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ BİTİMİNİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ DAVANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ DOLDUĞU GEREKÇESİYLE DAVADA DÜŞME KARARI VERİLDİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ DOLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ DOLMASI (3)

 • ZAMANAŞIMININ DURMA SEBEPLERİ (13)

 • ZAMANAŞIMININ DURMASI (24)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMEMESİ (2)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ NEDENİ İLE BONOYA DAYALI TAKİBİN İCRASININ GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ (2)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİASIYLAİCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ HAKSIZ EYLEMİN VE FAİLİNİN ÖĞRENİLMESİNDEN İTİBAREN 1 YIL HER HALÜKARDA 10 YIL OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMININ HESAPLANMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ HUKUKİ AÇIDAN DEF’İ NİTELİĞİNDE OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ (3)

 • ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMASI İÇİN TALEP KONUSU HAKKIN İSTENİLEBİLİR OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLDİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLME SEBEPLERİ (88)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (37)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN BİRLİKTE BORÇLULARA ETKİSİ (20)

 • ZAMANAŞIMININ MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİNE KARŞI KESİLİNCE DİĞERLERİNE KARŞI DA KESİLMİŞ OLACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ RESEN DİKKATE ALINAMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI DAVALAR (1)

 • ZAMANAŞIMININ SUÇ TARİHİNDEN İNCELEME TARİHİNE KADAR GEÇMİŞ BULUNMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ TAHAKKUK ETMESİ (2)

 • ZAMANAŞIMININ TAHAKKUK ETMİŞ OLMASI (2)

 • ZAMANAŞIMININ TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNE KARŞI KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ TESPİT EDİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ ZARARI VE FAİLİ ÖĞRENMEDEN İTİBAREN BAŞLAMASI (2)

 • ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP (2)

 • ZAMANAŞIMIZİLYETLİĞİ (1)

 • ZAMANAŞMI SÜRESİNİN TESPİTİ (1)

 • ZAMANINDA GEREKLİ ÖZEN VE İLGİ GÖSTERİLMEMESİ SONUCU KONULAN YANLIŞ TEŞHİSLE 1,5 YIL SÜRE KAYBEDİLEREK İYİLEŞME ŞANSININ ELİNDEN ALINDIĞINI (1)

 • ZAMANINDA ÖDENMEYEN BORÇLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN HUSUSLAR PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ VEYA İKİLİ ANLAŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENİR (1)

 • ZAMANINDA ÖDENMEYEN GEMİ SAĞLIK RESMİ ALACAKLARINA GECİKME ZAMMI UYGULANACAĞI HAKKINDA (1)

 • ZAMANINDA ÖDENMEYEN PAYLARDA CEZA ORANI (1)

 • ZAMANINDA RETİNOPATİ TEŞHİSİNİN KONULAMAMASI NEDENİYLE TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (1)

 • ZAMANINDA SEYAHATE BAŞLAYAMAMAK PARASINI ÖDEMİŞ OLDUKLARI GEMİDE İKİ GECE EKSİK KONAKLAMAK GİBİ AKSİLİKLERLE YAŞAMAK ZORUNDA KALDIKLARI GEREKÇESİYLE ZARAR İSTEMİ (1)

 • ZAMANINDA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAMADIĞI İÇİN GÖRME SORUNLARI YAŞADIĞINI YAŞAMA BOYUNCA HİÇBİR ŞEYİ GÖREMEZ HALE GELDİĞİNİ GEREKLİ TETKİK VE TEŞHİSLERİ YAPMAYAN DOKTOR VE HASTANENİN BUNDAN DOLAYI SORUMLULUKLARI BULUNDUĞU (1)

 • ZAMANINDA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILMAMASI SEBEBİYLE BEBEĞİN ENGELLİ KALMASI (1)

 • ZAMAŞIMINA UĞRAYAN VE İMZASI İNKAR EDİLMEYEN BONONUN TEMEL BORÇ İLİŞKİSİ BAKIMINDAN YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDE OLDUĞU (1)

 • ZAMLI EMEKLİ İKRAMİYESİ TALEBİ (1)

 • ZANA DÖNER BAŞVURUSU (1)

 • ZANA/TÜRKİYE DAVASI (8)

 • ZANA/TÜRKİYE DAVASI, TUŞALP/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ZANAATKARLARIN VE YÜKLENİCİLERİN KANUNİ İPOTEK HAKKI (3)

 • ZANAATKARLARIN VE YÜKLENİCİLERİN KANUNİ İPOTEK HAKLARININ ÖNCELİĞİ (1)

 • ZANAATKARLARIN VE YÜKLENİCİLERİN KANUNİ İPOTEK HAKLARININ SIRASI (3)

 • ZANLININ (MAZNUNUN) GELMEMESİ (1)

 • ZAPT ETME (EL KOYMA) İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA MÜTEAKİBEN DAVANIN KABULÜ İLE İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAPT NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ (1)

 • ZAPT VE TEMELLÜK KASTININ BULUNMAMASI (1)

 • ZAPTA İSTİHKAK İDDİASININ GEÇİRİLMEMESİ NEDENİYLE AÇILAN İPTAL DAVASI (1)

 • ZAPTA KARŞI GARANTİ MÜKELLEFİYETİ (1)

 • ZAPTA KARŞI SORUMLULUK (1)

 • ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL (7)

 • ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL HÜKÜMLERİ NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI (1)

 • ZAPTEDİLMEK SURETİYLE YEDİEMİNE TESLİM EDİLEN EMVAL (1)

 • ZARAR (24)

 • ZARAR ARTTIRICI NEDENLERİN VARLIĞI (1)

 • ZARAR AZALTIMI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ İLGİLİ DÖNEMDE TİCARİ KAZANÇ ELDE ETMEDİĞİ, AKSİNE ZARAR ETTİĞİ ANLAŞILMIŞ OLUP KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GEREĞİNCE YAPILAN SPONSOR HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ MÜMKÜN OLAMADIĞINDAN YAPILAN ZARAR AZALTIM İŞLEMİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI - Davacı Hakkında Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuyla, Davacı İle Spor Kulübü Arasında Sponsorluk Sözleşmesi İmzalandığı - Sözleşmeler Kapsamında Yapılan Ödemelerin Tamamının Gider Kaydedildiği - Reklam Gideri Olarak Kaydedilen Bu Ödemelerin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Dikkate Alınması Gerektiği - Bahisle Sponsorluk Harcamasının Hesap Dönemi Mali Zararın Hesabında Gösterilerek Hesap Döneminden Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararının Bu Tutar Kadar Azaltılması Gerektiği - Hesap Döneminde Davacının Zarar Beyan Ettiği, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde de Önceki Yıllardan Devreden Geçmiş Yıl Zararı Bulunduğu - Buna Göre Davacının Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İnceleme Neticesinde Tespit Edilen Kazanç Farkının Kurumun Sonraki Yıllara Devreden Cari Yıl Zararını Azalttığı ve "gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararının" Dikkate Alınması Gerektiği - Ayrıca, Davacının Vermiş Olduğu Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının, Dönem Net Zararının Olduğu - Dava Konusu Edilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması İstemi Hakkında da Hüküm Kurulması Gerektiği (1)

 • ZARAR BEDELİ ISLAH İLE TAZMİNATIN OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN REESKONT FAİZİ İLE MANEVİ TAZMİNATIN OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİ TAZMİNATIN OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN REESKONT FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİNİN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİNİN OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN REESKONT FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİNİN ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİNİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ (3)

 • ZARAR BEYANI NEDENİYLE VERGİLENDİRİLECEK KURUM KAZANCI BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR BULUNMADIĞI HALDE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMAMASI (1)

 • ZARAR DOĞURDUĞU İLERİ SÜRÜLEN İŞLEMİN İCRASININ YAPILAN BU SON ÖDEME İLE TAMAMLANDIĞI VE İŞLEMDEN KAYNAKLI ZARARA YÖNELİK DAVA AÇMA SÜRESİNİN DE BU SON ÖDEME İLE BAŞLAYACAĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR DOĞURMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNDAN SANIĞIN SABIKASINA ESAS HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARARIN ENGEL OLUŞTURMADIĞI (1)

 • ZARAR ETMİŞ OLMA (1)

 • ZARAR GÖREN 3. KİŞİYE YAPILAN ÖDEMENİN RÜCUEN TAHSİLİ DAVASI (1)

 • ZARAR GÖREN BU ZARARININ VARLIĞINI KANITLAMADIR (1)

 • ZARAR GÖREN DUVARIN ESKİ YENİ FARKI DÜŞÜLEREK DENKLEŞTİRME YAPILMAMASI (1)

 • ZARAR GÖREN KİŞİNİN AYNI ZAMANDA SORUŞTURMACI SIFATIYLA GÖREV YAPAMAMASI (1)

 • ZARAR GÖREN KİŞİNİN HİZMETTEN YARARLANAN DURUMUNDA OLDUĞU VE HİZMETİN RİSKLİ BİR NİTELİK TAŞIDIĞI HALLERDE İDARENİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI İÇİN ZARARIN İDARENİN AĞIR HİZMET KUSURU SONUCU MEYDANA GELMİŞ OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR GÖREN MALİKİN 15 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI (1)

 • ZARAR GÖREN MENFAATLER (1)

 • ZARAR GÖREN MÜŞTEKİ DURUŞMADAN HABERDAR EDİLMEDEN DAVAYA KATILMA VE MAĞDUR VE KATILANLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ HAKLARDAN YARARLANMA İMKANI SAĞLANMADAN YARGILAMAYA DEVAM EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARAR GÖREN ÖLMEDEN ÖNCE DAVA AÇMIŞ VEYA DAVA AÇMA İRADESİNİ AÇIKLAMIŞ İSE, MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKKININ MİRASÇILARINA İNTİKAL EDECEĞİ - Davacının Yargılama Aşamasında Vefat Ettiği - Veraset İlamına Göre Davacı Murisin Mirasçılarının Davaya Dahil Edildiği - Manevi Tazminatın Hakkı Kural Olarak Zarar Görene Ait Bir Hak Olduğu - Zarar Gören Ölmeden Önce Dava Açmış veya Dava Açma İradesini Açıklamış İse, Manevi Tazminat İsteme Hakkı Mirasçılarına İntikal Edeceği - Mirasçıların Açılmış Davaya Devam Edebileceği - Tazminat İstemi Terekeye Dahil Edilmesi Gereken Bir Sonuç Olup, Davacıların Mirasçı Sıfatıyla Talepte Bulunduğu - Temyiz Eden Davacılar Lehine, Müteveffanın Yasal Mirasçısı Olmaları Nazara Alınarak, Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • ZARAR GÖREN SIFATIYLA DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • ZARAR GÖREN SİGORTALININ MÜTERAFİK KUSURLARI NAZARA ALINARAK SÖZ KONUSU MADDELER KAPSAMINDA HAKİM TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK UYGUN BİR İNDİRİMİN YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ - Davacıların Desteğinin Sevk ve İdaresindeki Aracın Karıştığı Tek Taraflı Kaza Sonucu Hayatını Kaybettiği - Davacılar Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Ettiği - Davacıların Taleplerinin Niteliği Gereği, Davalı Trafik Sigortası Karşısında, Zarar Gören 3.Kişi Konumunda Olduğu - Mahkemece, Desteğin Kusuru Davacılara Yansıtılmaksızın, Toplanan ve Toplanacak Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği (1)

 • ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ÖDEDİĞİ TAZMİNATIN SİGORTA ETTİRENİNDEN RÜCUEN TAHSİLİ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ İCRA TAKİBİNE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR GÖREN ZARARI DOĞURAN FİİLE RAZI OLMUŞ VEYA ZARARIN DOĞMASINDA YA DA ARTMASINDA ETKİLİ OLMUŞ YAHUT TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN DURUMUNU AĞIRLAŞTIRMIŞ İSE HÂKİM TAZMİNATI İNDİREBİLİR VEYA TAMAMEN KALDIRABİLİR HÜKÜMLERİ GÖZETİLEREK ZARAR GÖREN SİGORTALININ MÜTERAFİK KUSURU DA DİKKATE ALINARAK UYGUN BİR İNDİRİMİN YAPILMASI GEREĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR (1)

 • ZARAR GÖREN ZARARIN DOĞMASINDA YA DA ARTMASINDA ETKİLİ OLMUŞ YAHUT TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN DURUMUNU AĞIRLAŞTIRMIŞ İSE HAKİMİN TAZMİNATI İNDİREBİLMESİ VEYA TAMAMEN KALDIRABİLMESİ (1)

 • ZARAR GÖREN ZARARINI VE ZARAR VERENİN KUSURUNU İSPAT YÜKÜ ALTINDADIR (1)

 • ZARAR GÖREN ZARARLA EYLEM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNDUĞU KANITLANDIĞI TAKDİRDE NOTERİN ORTAYA ÇIKAN ZARARDAN SORUMLU OLDUĞU (1)

 • ZARAR GÖRENE KARŞI BİRDEN FAZLA İŞLETEN SORUMLU OLDUĞU HALLERDE BUNLAR HAKKINDA TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI (1)

 • ZARAR GÖRENE KARŞI BİRDEN FAZLA KİŞİNİN SORUMLU OLMASI (1)

 • ZARAR GÖRENE KARŞI ÖDEMEDE BULUNAN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPAN SİGORTACININ KENDİ AKİDİ OLAN SİGORTA ETTİRENE KARŞI AÇTIĞI RÜCU DAVASI (1)

 • ZARAR GÖRENE ÖDENEN TAZMİNAT ZARAR VERENLERDEN RÜCU YOLUYLA İSTENDİĞİNE GÖRE ZARAR VERENLER ARASINDA TESELSÜLDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN AÇTIĞI TAM YARGI DAVASINDAN AYRI OLARAK ZARAR GÖRENİN EŞİNİN DE DAVA AÇABİLECEĞİ - Davacının Eşinin, Geçirdiği İş Kazası Nedeniyle Yaralanmasında, İdarenin Kusursuz Sorumluluk İlkesi Uyarınca Tazmin Sorumluluğu Bulunduğu - Davacının Olay Tarihinde 49 Yaşındaki Felçli Eşinin Bakımını Üstlenmesi, Kendisi Açısından Birlikte Yaşam Koşullarının Zorlaşması ve Olay Nedeniyle Üzüntü Duyması Karşısında, Eşinin Açtığı Tam Yargı Davasından Ayrı Olarak Süresi İçinde Dava Açabileceği - Davacı İçin de Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • ZARAR GÖRENİN ÇOKLUĞU (1)

 • ZARAR GÖRENİN HAKSIZ EYLEMİN VE BUNUN SONUCUNDA DOĞAN ZARARIN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLMESİ DURUMUNDA ZİNCİRLEME OLARAK SORUMLU TUTULMALARINI İSTEME HAKKINA SAHİP BULUNDUĞU (1)

 • ZARAR GÖRENİN HAKSIZ FİİL NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARINI HAKSIZ FİİL SORUMLULARINDAN İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN BULUNMASI (3)

 • ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN TESPİTİ HALİNDE TAZMİNATTAN MUTLAKA İNDİRME YAPILMASININ ZORUNLU OLMAMASI; İNDİRİM YAPILACAKSA DA İNDİRİM GEREKÇESİNİN NEDENLERİNİN GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI - Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Tarafların Sosyal Ekonomik Halleri, Kusur Durumları, İş Kazası Tarihi İle Yaralanmanın Niteliği Gözetildiğinde Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu (1)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI HALİNDE BU DURUMUN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİR (1)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI HALİNDE BU DURUMUN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ (2)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VE HATIR TAŞIMASININ TESPİTİ HALİNDE TAZMİNATTAN UYGUN BİR İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ - Davacının Hatır İçin Taşındığı ve Emniyet Kemeri Takmamasından Dolayı Müterafik Kusurlu Olduğunun Savunulduğu - Zarar Görenin Müterafik Kusurunun ve Hatır Taşımasının Tespiti Halinde Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği - Savunma Üzerinde Durularak, Ceza Mahkemesi Dosyası Getirilmesi Gerektiği - Davalının Delillerinin Toplanması ve Mahkemece Müterafik Kusurun Varlığı ve İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının Araştırılması Gerektiği (1)

 • ZARAR GÖRENİN TÜM SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇABİLECEĞİ GİBİ SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ GEREĞİ SORUMLULARDAN HERHANGİ BİRİ HAKKINDA DA DAVA AÇABİLECEĞİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN ZARAR VE FAİLDEN HABERDAR OLMASI (1)

 • ZARAR GÖRENİN ZENGİNLEŞMEMESİ ZARAR SORUMLUSUNUN DA FAKİRLEŞMEMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN ZENGİNLEŞMEMESİ, ZARAR SORUMLUSUNUN DA FAKİRLEŞMEMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZARAR GÖRENLER ARAÇ İŞLETENİNE KARŞI BAŞVURU HAKKINA SAHİP DEĞİLSE, ZARAR VERENE AİT ARACIN TRAFİK SİGORTACISINA DA BAŞVURAMAYACAĞI (1)

 • ZARAR GÖRENLERE HASAR TAZMİNATI ÖDENDİĞİ BU TAZMİNATIN TTK'NUN 1301 MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR GÖRENLERE ÖDENEN TAZMİNAT ZARAR VERENLERDEN RÜCU YOLUYLA İSTENDİĞİNE GÖRE ZARAR VERENLER ARASINDA TESELSÜLDEN SÖZ EDİLEMEZ (1)

 • ZARAR GÖRENLERİN ÇOKLUĞU (24)

 • ZARAR GÖRENLERİN İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİ ALEYHİNE AÇTIKLARI TAZMİNAT DAVASI (1)

 • ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT ALACAKLARI SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA TUTARINDAN FAZLA İSE ZARAR GÖRENLERDEN HER BİRİNİN SİGORTACIYA KARŞI YÖNELTEBİLECEĞİ TAZMİNAT TALEBİ SİGORTA TUTARININ TAZMİNAT ALACAKLARI TOPLAMINA OLAN ORANINA GÖRE İNDİRİME TABİ TUTULUR (1)

 • ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT ALACAKLARI, SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA TUTARINDAN FAZLA İSE ZARAR GÖRENLERDEN HER BİRİNİN SİGORTACIYA KARŞI YÖNELTEBİLECEĞİ TAZMİNAT TALEBİ SİGORTA TUTARININ TAZMİNAT ALACAKLARI TOPLAMINA OLAN ORANINA GÖRE İNDİRİME TABİ TUTULUR (1)

 • ZARAR GÖRME İDDİASININ DERECESİ VE ZARARI GİDERİCİ ÖNLEMLERİN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA TESPİTİ (1)

 • ZARAR GÖRMESİ (1)

 • ZARAR GÖRMEYENLERİN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • ZARAR HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI (1)

 • ZARAR HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANDIĞINDAN TAZMİNAT HAKSIZ EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE MUACCEL HALE GELMEKTEDİR (1)

 • ZARAR HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANDIĞINDAN TAZMİNATIN HAKSIZ EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE MUACCEL HALE GELDİĞİ (1)

 • ZARAR HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANDIĞINDAN TAZMİNATIN HAKSIZ EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE MUACCEL HALE GELECEĞİ (1)

 • ZARAR HESABI (1)

 • ZARAR HESABINA KDV’NİN EKLENMESİ (1)

 • ZARAR HESABININ ALTIN VE DÖVİZE ENDEKSLENMESİ (1)

 • ZARAR HESAP RAPORUNDA AKTİF DÖNEME İLİŞKİN OLARAK SİGORTALININ ELDEN ALDIĞI İDDİA EDİLEN ÜCRETTE DÂHİL EDİLEREK HESAP YAPILMASI İSABETSİZ BULUNMUŞTUR (1)

 • ZARAR HESAPLAMASINDA DAVA DIŞI PAYDAŞLARIN PAYLARININ NAZARA ALINMASI GEREĞİ (1)

 • ZARAR ITTILA TARİHİ (1)

 • ZARAR İLE BİNA VEYA İMAL OLUNAN ŞEY ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMASI VE KANUNDA ARANILAN DİĞER KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİNİN YETERLİ OLDUĞU (1)

 • ZARAR İLE DAVALI BANKA EYLEMİ ARASINDAKİ İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ (1)

 • ZARAR İLE EYLEM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMAMASI (5)

 • ZARAR İLE EYLEM ARASINDA İLLİYET BAĞININ İSPATLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • ZARAR İLE İDARENİN YÜRÜTTÜĞÜ HİZMET ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ VARLIĞININ KABUL EDİLMESİ HALİNDE SU BASMASINDAN DOĞAN ZARARLA İLGİLİ OLARAK YUKARIDA ANILAN MECLİS KARARI ARAŞTIRILARAK BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YÜKLENEBİLECEK BİR HİZMET KUSURU OLUP OLMADIĞININ DA TESPİTİ GEREKİR (1)

 • ZARAR İLE ÖDENEN MİKTAR ARASINDA AÇIK ORANSIZLIK BULUNMASI (1)

 • ZARAR İLE YLEM ARASINDA İLLİYET BAĞI OLMASI (1)

 • ZARAR KALEMLERİNİN TEK TEK AÇIKLATILMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • ZARAR KALEMLERİNİN TESPİTİ (3)

 • ZARAR KAMU GÖREVİ (KAMU YETKİSİ) YERİNE GETİRİLİRKEN BU GÖREV VE YETKİ NEDENİYLE DOĞMUŞ OLMALIDIR (1)

 • ZARAR KAMU HİZMETİ NİTELİĞİNDEKİ İDARİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA MEYDANA GELDİĞİNDEN TALEP BİR TAM YARGI DAVASI NİTELİĞİNDEDİR VE BU DAVALARA BAKMA GÖREVİ İDARİ YARGI YERİNE AİTTİR (1)

 • ZARAR KAPSAMININ BELİRLENMESİ (3)

 • ZARAR KAVRAMI KANAAT VERİCİ BASİT ARAŞTIRMA İLE BELİRLENEBİLİR ÖLÇÜLEBİLİR MADDİ ZARARLARA İLİŞKİN MANEVİ ZARARLARIN DAHİL EDİLMEMESİ GEREKİR (1)

 • ZARAR KAVRAMI KANAAT VERİCİ BASİT BİR ARAŞTIRMA İLE BELİRLENEBİLİR ÖLÇÜLEBİLİR MADDİ ZARARLARA İLİŞKİNDİR MANEVİ ZARARLARIN BU KAPSAMA DAHİL EDİLMEMESİ GEREKİR VE BU KOŞULUN ANCAK ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZARAR KAVRAMININ KANAAT VERİCİ BASİT BİR ARAŞTIRMA İLE BELİRLENEBİLİR ÖLÇÜLEBİLİR MADDİ ZARARLARA İLİŞKİN OLDUĞU MANEVİ ZARARLARIN BU KAPSAMA DAHİL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ ZARAR KOŞULUNUN ANCAK ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR UNSUR OLDUĞU DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEMEK SUÇUNDA SOMUT BİR ZARARDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARAR KAVRAMININ ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI (1)

 • ZARAR KOŞULUNUN ANCAK ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR UNSUR OLDUĞU (1)

 • ZARAR KOŞULUNUN ANCAK ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR UNSUR OLDUĞU - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Zarar Kavramı - Kanaat Verici Basit Bir Araştırma İle Belirlenebilir, Ölçülebilir Maddi Zararlara İlişkin Olduğu - Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinde Ne Gibi Bir Somut Zararının Oluştuğu Gösterilmediği - Engel Teşkil Eden Sabıka Kaydı da Bulunmayan Sanık Hakkında Daha Lehe Sonuç Doğuran Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZARAR KOŞULUNUN ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKİR (1)

 • ZARAR MİKTARI (1)

 • ZARAR MİKTARI TAZMİNATIN AZAMİ SINIRINI TEŞKİL EDER (1)

 • ZARAR MİKTARI TESPİT MASRAFININ MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR MİKTARINDAN İNDİRİM YAPILMASI (2)

 • ZARAR MİKTARININ AYRI AYRI BELİRLENMESİ GEREĞİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ (4)

 • ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ (5)

 • ZARAR MİKTARININ CEZAYA ETKİSİ (2)

 • ZARAR MİKTARININ HESAPLANMASI (3)

 • ZARAR MİKTARININ İSPATI (1)

 • ZARAR MİKTARININ MAL ALIŞ VE SATIŞ FATURALARI ARASINDAKİ FARKA GÖRE BELİRLENMESİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ ÖNCEKİ DAVADA TESPİT EDİLMESİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ SAPTANMASI (1)

 • ZARAR MİKTARININ TESBİTİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HALLERDE DAVA DİLEKÇESİNDE UYUŞMAZLIK KONUSU MİKTAR GÖSTERİLMEDEN TAM YARGI DAVASI AÇILABİLECEĞİ (1)

 • ZARAR NEDENİYLE İSTİHKAKTAN YAPILAN KESİNTİ (1)

 • ZARAR NEDENİYLE NAKİL HATLARININ GÜZERGAHININ DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ZARAR NEDENİYLE OLUŞAN FAYDA (2)

 • ZARAR NEDENİYLE SAĞLIK YARDIMLARININ İSTENMESİ (1)

 • ZARAR OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ (1)

 • ZARAR ÖLÇÜLEBİLİR BELİRLENEBİLİR MADDİ ZARARA İLİŞKİN OLUP MANEVİ NİTELİKTE ZARARI KAPSAMAMAKTADIR (1)

 • ZARAR SEBEBİYLE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR SİGORTALARININ ÖZELLİKLERİ (1)

 • ZARAR SORUMLULUĞU (1)

 • ZARAR SORUMLUSUNA KARŞI TAZMİNAT DAVASI (4)

 • ZARAR ŞARTI (1)

 • ZARAR TAZMİNATI (1)

 • ZARAR TAZMİNİNİ TALEP SÜRESİ (1)

 • ZARAR TESPİT RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI (1)

 • ZARAR TESPİTİ (3)

 • ZARAR TESPİTİ YÖNÜNDEN EKSPERTİZ RAPORUNUN BENİMSENMESİ (1)

 • ZARAR TUTARI İLE KARŞILAŞTIRILACAK OLAN İŞÇİNİN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİNİN BRÜT YA DA NET OLARAK DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ NOKTASINDA YASADA HERHANGİ BİR AÇIKLIK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ UYARINCA BRÜT ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR UĞRAMA ŞARTI (1)

 • ZARAR UNSURU (2)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLDUĞUNDAN BORÇLUNUN BU PARSEL YÖNÜNDEN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLDUĞUNDAN BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLDUĞUNDAN BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI BULUNMAMAKTADIR (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI YOKTUR (2)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ OLMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ OLMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURUNUN BULUNMAMASI NEDENİYLE ESASA GİRİLMEDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR UNSURUNUN FESHİ İSTENEN İHALEDE GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI (1)

 • ZARAR UNSURUNUN FESHİ İSTENEN İHALEDE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI (2)

 • ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMESİ (3)

 • ZARAR UNSURUNUN MEVCUDİYETİ (1)

 • ZARAR UNSURUNUN MEYDANA GELMESİ (1)

 • ZARAR VE FAİLE ITTILANIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ GEREKMEKTE OLDUĞU SADECE BİRİNİN GERÇEKLEŞMESİNİN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMASI İÇİN YETERLİ OLMADIĞI (1)

 • ZARAR VE KUSUR TESPİTİ (1)

 • ZARAR VE MASRAFLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR VE MATRAH TESPİTİ (1)

 • ZARAR VE TAZMİNATA DOĞRUDAN ETKİLİ OLAN İŞÇİNİN NET GELİRİ BAKİYE ÖMRÜ İŞ GÖREBİLİRLİK ÇAĞI KARŞILIK KUSUR ORANLARI DESTEK GÖRENLERİN GELİRDEN ALACAKLARI PAY ORANLARI EŞİN EVLENME OLASILIĞI SGK TARAFINDAN HAK SAHİBİNE BAĞLANAN GELİRİN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ GİBİ TÜM VERİLERİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR VE TEHLİKE İLE ORANTILI OLMAYACAK ŞEKİLDE ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİ (1)

 • ZARAR VE VARSA GİDERİM BİÇİMİNİN TESPİTİ (1)

 • ZARAR VE YARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ (4)

 • ZARAR VE ZİYAN (1)

 • ZARAR VE ZİYAN DAVASININ ZAMANAŞIMI (1)

 • ZARAR VERENİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ZARAR VERENİN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT, GERÇEKLEŞEN ZARARLA SINIRLI OLUP HİÇBİR ZAMAN ZARARIN AZAMİ MİKTARINI GEÇEMEZ (1)

 • ZARAR VERENLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI (33)

 • ZARAR VERİCİ DURUMUN TESPİTİ (1)

 • ZARAR VERME EYLEMİNİN HIRSIZLIK SUÇUNUN KONUSU İLE MALA ZARAR VERME SUÇUNUN KONUSUNUN VE KORUNAN HUKUKİ YARARIN AYNI OLMASI (1)

 • ZARAR VERME KASTI (3)

 • ZARAR VERME KASTI NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ (1)

 • ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL (2)

 • ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI TASARRUFLARIN İPTALİ (38)

 • ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI TASARRUFLARIN İPTALİ (131)

 • ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI YAPILAN TASARRUFUN İPTALİ (1)

 • ZARAR VERME KASTININ BİLİNEBİLECEK OLMASI (1)

 • ZARAR VERME SUÇU (1)

 • ZARAR VERMEK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN HAKKI OLMAYAN BİR PARAYI ALMAK YA DA BİR BORCU GERİ VERMEMEK ŞEKLİNDE OLABİLİR (1)

 • ZARAR VERMEME ŞARTIYLA KULLANMA (1)

 • ZARAR ZİYANDAN DOĞAN TAZMİNAT (1)

 • ZARARA DAYANAK GÖSTERİLEN HER BİR EYLEMİN TEK TEK İNCELENMESİ (1)

 • ZARARA ITTILA TARİHİ (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN HAKSIZ EYLEM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLADIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN HAKSIZ EYLEMİN DEVAM ETMESİ DURUMUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMAYACAĞI - Zarara Neden Olan Haksız Eylemin Devam Etmesi Durumunda Zamanaşımı Süresinin Durumu - Kitabın İlk Baskısının 1998 Yılında Yapıldığı - Kitabın 2008 Yılında Yapılan İkinci Baskısında da Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden İfadelerin Bulunduğu - Bu İfadelerin Yer Aldığı Kitap Piyasada Yer Almaya ve Okurlara Ulaşmaya Devam Ettiği Sürece Zarara Neden Olan Haksız Eylem Devam Etmiş Olacağından Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlamayacağı - Davanın Zamanaşımı Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu - İşin Esasına Girilip, Tarafların İddia ve Savunmaları Çerçevesinde Hukuken Geçerli Tüm Deliller Toplanması Gerektiği (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN İŞLEM SIRASINDA SUNULAN FOTOĞRAFIN İĞFAL KABİLİYETİNİN OLDUĞU - Müracaat Formundaki İsim, Soy İsimdeki Harf ve Nüfus Cüzdanındaki Hane No Gibi Detaylardaki Farklılıklarının Davalılarca Fark Edilmediği - Daha Yüksek Oranda Hakkaniyet İndirimi Uygulanması Gerektiği (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN KUSURLU TOHUMLUĞU ÜRETEN SATAN DAĞITAN İTHAL EDEN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE PİYASAYA SÜREN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER MEYDANA GELEN ZARARI MÜTESELSİLEN TAZMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR BUNLAR ZARARI KUSURLARI ORANINDA BİRBİRLERİNE RÜCU EDEBİLİRLER (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN MOTORLU BİSİKLETİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİNİN BULUNMAMASI NEDENİYLE GÜVENCE HESABINA KARŞI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN SİGORTALI ARACIN SÜRÜCÜSÜ (1)

 • ZARARA NEDEN OLUNDUĞUNUN İSPATI (1)

 • ZARARA SEBEBİYET VEREN ARAÇ TİCARİ NİTELİKTE OLDUĞUNDAN HAKSIZ EYLEMİN TİCARİ İŞ NİTELİĞİ TAŞIDIĞI (1)

 • ZARARA SEBEBİYET VEREN SÜRÜCÜ İŞLETEN VE ZMSS VEYA ONUN YERİNE GEÇEN GÜVENCE HESABININ MADDİ ZARARDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU (1)

 • ZARARA SEBEBİYET VERENİN BELİRLENEMEMESİ (1)

 • ZARARA UĞRADIĞINDAN BAHİSLE DİYARBAKIR VALİLİĞİNE BAŞVURARAK 5233 SAYILI KANUN UYARINCA ZARARININ TAZMİNİNİ İSTEDİĞİ (2)

 • ZARARA UĞRAMIŞ OLMA GEREĞİ (1)

 • ZARARA UĞRAYANIN KUSURLU OLDUĞU DURUMLAR (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI DURUMUNDA OLAYDA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİ O SUÇUN BAĞLI OLDUĞU CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİDİR (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI DURUMUNDA OLAYDA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN O SUÇUN BAĞLI OLDUĞU CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ OLDUĞU (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI NEDENİYLE UYGULANACAK ZAMANAŞIMI (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMUŞ OLMASI DURUMUNDA OLAYDA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN O SUÇUN BAĞLI OLDUĞU CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ OLDUĞU (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMUŞ OLMASI DURUMUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ SUÇUN BAĞLI OLDUĞU CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİDİR (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN, AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI DURUMUNDA ZAMANAŞIMI - Sürenin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - Kasten Yaralama Suçu Niteliğindeki Olayda Ceza Zamanaşımı Süresi Geçmeden Eldeki Davanın Açıldığı - Davalının Zamanaşımı Savunmasının Reddi Gerektiği (1)

 • ZARARDA KUSUR TESPİTİ (1)

 • ZARARDAN DAVALI KEFİLİN SORUMLU OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARARDAN DOLAYI İHBARDA BULUNMASINA RAĞMEN POLİÇE KAPSAMINDA HERHANGİ BİR ZARAR BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE ÖDEME YAPILMADIĞI (1)

 • ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUK (1)

 • ZARARDAN HABERDAR OLMAYAN SANIĞA EŞYANIN İTHALİNDE ÖNGÖRÜLEN GÜMRÜK VERGİLERİ VE DİĞER EŞ ETKİLİ VERGİLER İLE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMININ KAMU ZARARI OLDUĞU BİLDİRİLEREK SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK (2)

 • ZARARDAN SORUMLU OLMAK İÇİN KUSURLU OLMANIN VE HUKUKA AYKIRI BİR FİİLİN BULUNMASININ GEREKMESİ (1)

 • ZARARDAN SORUMLULUK (3)

 • ZARARI ARTTIRICI DAVRANIŞTA BULUNMAK (1)

 • ZARARI BALİĞAN MABELAĞ TAZMİN EDEREK FESİH (1)

 • ZARARI DOĞURAN FİİLE RAZI OLMA (1)

 • ZARARI DOĞURAN OLAYIN ASKER KİŞİ TARAFINDAN YAPILMASI (1)

 • ZARARI DOĞURAN SALDIRI EYLEMİNİN GERÇEKLEŞMESİ ELVERİŞLİ ORTAMI HAZIRLAYAN KULLANIMA SUNAN SİTE SAHİBİ OLDUĞU SİTE SAHİBİNİN SORUMLULUĞUNUN KUSURSUZ SORUMLULUK OLDUĞU (1)

 • ZARARI GİDERİCİ ÖNLEMLER (2)

 • ZARARI GİDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • ZARARI İSPAT ETMEK DAVACIYA DÜŞER İSE DE ZARARIN HAKİKİ MİKTARINI İSPAT ETMEK MÜMKÜN OLMADIĞI TAKTİRDE HAKİM HALİN MUTAD CEREYANI VE ZARARA UĞRAYANIN ALDIĞI TEDBİRLERİ NAZARA ALARAK ZARAR MİKTARINI ADALETE UYGUN ŞEKİLDE TAYİN EDER (1)

 • ZARARI İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • ZARARI KARŞILAYAN SANIĞIN YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU OLAMAYACAĞI (1)

 • ZARARI ÖĞRENME TARİHİ (1)

 • ZARARI TAMAMEN TAZMİN ETMESİ HÂLİNDE, HAKKINDA CEZAYA HÜKMOLUNMAZ VERİLEN CEZA TÜM SONUÇLARIYLA ORTADAN KALKAR HÜKMÜ UYARINCA ZARARIN TAZMİN EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE İLGİLİ HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARI TAZMİN EDEN SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARIM MEYDANA NASIL GELSİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ZARARIN ARTMASINA NEDEN OLMAMAK (1)

 • ZARARIN ARTMASINA SEBEBİYET VERİLDİĞİ - Tazminatın Tenkisi -2011 Yılına Kadar Beklenildiği -2011 Yılındaki Fiyatlar İle Talepte Bulunulmasının Kabul Edilemeceği - 2009 Yılı Fiyatları İle Eksik ve Hatalı İmalâtın Bedelinin Bilirkişiden Ek Rapor Alarak Hesaplatmak ve Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği (1)

 • ZARARIN ARTMASINA SEBEBİYET VERME (11)

 • ZARARIN ARTMASINA SEBEBİYET VERMEK (8)

 • ZARARIN ARTMASINA YOL AÇMAK (1)

 • ZARARIN ARTMASINDA DAVACININ MÜTERAFİK KUSURUNUN BULUNDUĞU (1)

 • ZARARIN ARTMASINDA MÜTERAFİK KUSUR (1)

 • ZARARIN ASGARİ OLMASI (1)

 • ZARARIN AVANS FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN AZALTILMASI VE ÇOĞALMASININ ÖNLENMESİ İÇİN GEREKEN TEDBİRLER (3)

 • ZARARIN BAŞLANGICI (1)

 • ZARARIN BELİRLENMESİ (5)

 • ZARARIN BELİRLENMESİNDE SÜRE (1)

 • ZARARIN BELİRLENMESİNDE ZARAR GÖREN TEŞEBBÜSLERİN ELDE ETMEYİ UMDUKLARI BÜTÜN KÂRLAR GEÇMİŞ YILLARA AİT BİLANÇOLARDA DİKKATE ALINARAK HESAPLANACAĞI (1)

 • ZARARIN BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE HESAPLANARAK ŞİRKETTEN TAZMİNİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • ZARARIN BİR KISMININ İDARİ KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ SIRASINDA MEYDANA GELMESİ (1)

 • ZARARIN BİRDEN FAZLA KİŞİNİN EYLEMLERİNDEN VE FARKLI HUKUKİ NEDENLERDEN OLUŞMASI (1)

 • ZARARIN CEZAİ ŞARTTAN FAZLA OLMASI (1)

 • ZARARIN CEZAYI GEREKTİREN BİR FİİLDEN DOĞMUŞ OLMASI (1)

 • ZARARIN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN DAVACININ EMEKLİYE AYRILDIĞI TARİHTE ORTAYA ÇIKMASI (1)

 • ZARARIN DAVALILARDAN FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN DAVALININ HAKSIZ EYLEMİNDEN DOĞMASI (1)

 • ZARARIN DEVAM ETMESİNİN ÖNLENMESİ VE KARŞILANMASI İSTEMİ (1)

 • ZARARIN DOĞUMU (1)

 • ZARARIN DOĞUMUNDAKİ KUSUR ORANI (1)

 • ZARARIN EKONOMİK KRİZ VE SEKTÖREL NEDENLERDEN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI (1)

 • ZARARIN EKONOMİK YATIRIM ARAÇLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANMASI (1)

 • ZARARIN EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞINA GÖRE HESAPLANMASI (1)

 • ZARARIN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE İSTENMESİ (1)

 • ZARARIN GERÇEK TUTARINI KANITLAMAKTA ZORLANDIĞI VEYA KANITLANMASININ DAVACIDAN BEKLENEMEYECEĞİ DURUMLARDA YARGIÇ İŞLERİN OLAĞAN GİDİŞİ VE ZARAR GÖRENİN ALDIĞI ÖNLEMLERİ GÖZETEREK ZARAR TUTARINI KENDİLİĞİNDEN BELİRLER (1)

 • ZARARIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ZARARIN GERÇEKLEŞMESİ BU SUÇTA UNSUR OLMADIĞI GİBİ CEZALANDIRMA ŞARTI DA DEĞİLDİR (3)

 • ZARARIN GERÇEKLEŞMESİNDE DAVACILARIN MÜTERAFIK KUSURU OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN YEREL MAHKEMENİN USUL VE YASAYA UYGUN DİRENME KARARININ ONANMASI GEREKMİŞTİR (1)

 • ZARARIN GERÇEKLEŞTRENLER ARASINDA BÖLÜŞTÜRÜLMESİ (1)

 • ZARARIN GİDER OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLMESİ (1)

 • ZARARIN GİDERİLMEDİĞİ BİÇİMİNDEKİ KANUNİ OLMAYAN GEREKÇEYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNİN KANUNA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • ZARARIN GİDERİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMAMASI (1)

 • ZARARIN GİDERİLMEMESİ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMAMASI (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ (4)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ HAKSIZ EYLEM FAİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN DAVALIDAN İSTENMİŞ OLDUĞUNDAN DAVANIN HUSUMETTEN REDDİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ KONUSUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULU (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULUNUN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNDA ARANMAMASI (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMESİ (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ADLİ PARA CEZASI OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİNİN ETKİN PİŞMANLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ (1)

 • ZARARIN GİDERİM BİÇİMİ (1)

 • ZARARIN GÜNCEL OLMASI MECBURİYETİ (1)

 • ZARARIN HAFİF OLMASI (1)

 • ZARARIN HAKSIZ EYLEM TARİHİ İTİBARİYLE BELİRLENMESİ (1)

 • ZARARIN HESABI (1)

 • ZARARIN HESAPLANMASI BAKIMINDAN MAHKEMECE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI GEREĞİ (1)

 • ZARARIN HESAPLANMASI İÇİN RAPOR ALINMASI (1)

 • ZARARIN HESAPLANMASINDA KDV’NİN ETKİSİ (2)

 • ZARARIN HESAPLANMASINDA TEMEL KRİTERLER (1)

 • ZARARIN HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANMASI - İlgili Kamu İdarelerine Başvurulması Gerektiği (1)

 • ZARARIN HOR KULLANIMDAN KAYNAKLANMAMASI (1)

 • ZARARIN HÜKÜM VERİLİNCEYE KADAR TAMAMEN TAZMİN EDİLMESİ HALİNDE CEZADA İNDİRİM ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR (3)

 • ZARARIN ISLAH YOLU İLE TALEP EDİLMESİ (1)

 • ZARARIN İDARECE GÖREVLENDİRİLEN SINAV KOMİSYONU ÜYELERİNİN KUSURUNDAN KAYNAKLANDIĞI (1)

 • ZARARIN İDARECE TAZMİNİ İÇİN KAMU KÜLFETİ OLMAKTAN ÇIKIP HİZMETTEN YARARLANANLAR YÖNÜNDEN ÖZEL VE OLAĞANDIŞI BİR NİTELİĞE DÖNÜŞMÜŞ OLMASI GEREKİR (1)

 • ZARARIN İDARENİN YÜRÜTTÜĞÜ HİZMET DIŞINDA BAŞKA BİR SEBEPLE GERÇEKŞLEŞMESİNİN İSPAT EDİLEMEMESİ (1)

 • ZARARIN İDARİ İŞLEMDEN KAYNAKLANMASI (1)

 • ZARARIN İHBARI VE GEREKLİ BELGELERİN SİGORTACIYA BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 8 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ POLİÇE LİMİTİ DAHİLİNDE TAZMİNAT ÖDENECEĞİ (1)

 • ZARARIN İHBARI VE GEREKLİ BELGELERİN SİGORTACIYA BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 8 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ POLİÇE LİMİTİ DAHİLİNDE TAZMİNATI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU (1)

 • ZARARIN İPTALİ (1)

 • ZARARIN İSPATI (3)

 • ZARARIN İŞÇİNİN KASITLI DAVRANIŞINDAN YA DA TAKSİRLİ EYLEMİNDEN KAYNAKLANMASININ HERHANGİ FARKININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARARIN İŞÇİNİN KASITLI DAVRANIŞINDAN YA DA TAKSİRLİ EYLEMİNDEN KAYNAKLANMASININ HUKUKİ SONUCA ETKİSİ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARARIN İŞÇİNİN KASITLI DAVRANIŞINDAN YA DA TAKSİRLİ EYLEMİNDEN KAYNAKLANMASININ HUKUKÎ SONUCA ETKİSİ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARARIN İŞÇİNİN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞIP AŞMAMASI (1)

 • ZARARIN KAMU HİZMETİNİN İFASI SIRASINDA MEYDANA GELMESİ (1)

 • ZARARIN KAMU HUKUKUNA BAĞLI GÖREVLE ALAKALI OLMASI (1)

 • ZARARIN KANITLANAMAMASI (1)

 • ZARARIN KAPSAMI (2)

 • ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENMESİ (3)

 • ZARARIN KAPSAMININ TESPİTİ (1)

 • ZARARIN KARŞILANMASI (2)

 • ZARARIN KAZA TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN KDV İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ GEREĞİ (2)

 • ZARARIN KESİNLEŞMESİ (1)

 • ZARARIN KIYMETİNİN FAHİŞ VEYA HAFİF OLMASININ CEZAYA ETKİSİ (1)

 • ZARARIN KUSUR ORANINDA PAYLAŞILMASI (1)

 • ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH (2)

 • ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI (1)

 • ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ YILIN SERBEST PİYASA RAYİÇ BİRİM FİYATLARINA GÖRE HASAR BEDELİNİN (DAVACIYA AİT KONUTUN YENİDEN YAPIM MALİYETİNİN) BELİRLENMESİ İÇİN EK RAPOR ALINMASI GEREKMESİ (1)

 • ZARARIN MEYDANA GELMESİNDE İDARENİN KUSURUNUN BULUNMAMASI (1)

 • ZARARIN MEYDANA GELMESİNDE İŞVERENİN KASTININ VEYA SİGORTALININ SAĞLIĞINI KORUMA VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINA AYKIRI BİR HAREKETİNİN VE BU HAREKETLE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMASI GEREKİR (1)

 • ZARARIN MEZAR İNŞAATI SIRASINDA GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI KASITLI OLARAK MEZARLIK VE MEVTAYA YÖNELİK SALDIRI NİTELİĞİNDE BİR EYLEMDE BULUNULDUĞUNUN KANITLANAMADIĞI (1)

 • ZARARIN MİKTARI (1)

 • ZARARIN MİKTARI VE SAPTANMASI SORUNU (2)

 • ZARARIN MİKTARININ BU KUSUR NİSPETİNDE AZALTILDIKTAN SONRA OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞIP AŞMADIĞINA BAKILMALIDIR (1)

 • ZARARIN NİTELİĞİ KAPSAMI VE NE SURETTE GİDERİLECEĞİ YÖNÜNDE TARAFLARIN TÜM DELİLLERİ TOPLANDIKTAN GEREKTİĞİNDE YERİNDE KEŞİF YAPILDIKTAN SONRA UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN BİLİM VE TEKNİĞE UYGUN GEREKÇELİ RAPOR ALINMASI ZORUNLUDUR (1)

 • ZARARIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ (1)

 • ZARARIN NİTELİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ZARARIN OLAY GÜNÜNE GÖRE BELİRLENMESİ (2)

 • ZARARIN OLAY TARİHİNDE KARŞILANMAMASI (1)

 • ZARARIN OLAY TARİHİNDEKİ TL KARŞILIĞI (1)

 • ZARARIN OLAYIN SİGORTA ŞİRKETİNE İHBARINDAN İTİBAREN İŞLEYECEK TİCARİ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN OLUŞMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI (1)

 • ZARARIN OLUŞMASINDA TARAFLARIN KUSUR ORANININ TESPİTİNE İLİŞKİN RAPORLARIN ÇELİŞKİLİ OLUP HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI (1)

 • ZARARIN OLUŞTUĞUNUN ANLAŞILMASI (1)

 • ZARARIN OLUŞUMUNDA İŞÇİNİN KUSURU (1)

 • ZARARIN OLUŞUMUNDA KUSURU OLAN İŞVEREN (1)

 • ZARARIN OLUŞUMUNDA KUSURUN BELİRLENMESİ (3)

 • ZARARIN OLUŞUMUNDA SÜRÜCÜNÜN KUSURU (4)

 • ZARARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLMAK (1)

 • ZARARIN ORTAYA ÇIKTIĞI DEPREM TARİHİNİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE BAŞLANGIÇ OLARAK ALINMASI GEREKTİĞİ - Davacıya Ait Meskenin Yapı Kullanma İzin Kağıdına Göre 06.11.1975 Tarihinde Tamamlanıp Teslim Edildiği - O Tarih İtibariyle Hukuken Binanın Davalılar İle İlişkisi Kesildiği - Haksız Fiilin Onun Sonucunda Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Meydana Geldiği 17.8.1999 Tarihinde Gerçekleşmiş Sayılacağı - Bir ve 10 Yıllık Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcına Bu Tarihin Esas Alınması Gerektiği - Davanın, Zararın Varlığının ve Zarar Verenin Kim Olduğunun Davacı Tarafından Öğrenildiği Deprem Tarihinin Üzerinden Bir Yıllık Süre Geçmeden Açıldığı - Zamanaşımının Gerçekleşmediği - (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMAMASI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI DURUMUNDA İŞVERENİN FESİH HAKKI DOĞACAĞI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI DURUMUNDA İŞVERENİN FESİH HAKKI DOĞACAĞI İŞÇİNİN ZARARI DERHAL ÖDEMİŞ YA DA ÖDEYECEK OLMASININ İŞVERENİN BU HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI DURUMUNDA İŞVERENİN FESİH HAKKININ DOĞACAĞI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETTEN FAZLA OLUP OLMADIĞININ İŞÇİNİN KUSURUNA GÖRE BELİRLENMESİ (1)

 • ZARARIN ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN ÖDENMESİ (1)

 • ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 2 YILLIK SÜREDE DAVANIN AÇILMAMASI (1)

 • ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMASI (2)

 • ZARARIN ÖNLENMESİ (1)

 • ZARARIN ÖZEL HUKUKA DAYALI BİR SATIŞ İŞLEMİNDEN DEĞİL 2981 SAYILI YASAYA DAYANILARAK YAPILAN TAHSİS İŞLEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI (1)

 • ZARARIN PEK FAHİŞ OLMASI (2)

 • ZARARIN PEK HAFİF OLMASI (4)

 • ZARARIN PEŞİN ÖDENMESİ (1)

 • ZARARIN POLİÇE KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (2)

 • ZARARIN POLİÇEDE GÖSTERİLEN ÜST SINIRI AŞMASI (1)

 • ZARARIN RUCUEN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ZARARIN SİGORTA ŞİRKETİNDEN POLİÇE LİMİTİ DAHİLİNDE SORUMLU OLMAK ÜZERE DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN SİGORTA TEMİNATI KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (4)

 • ZARARIN SORUŞTURMADAN ÖNCE ÖDENMESİNE RAĞMEN CEZADA İNDİRİM YAPILMAMASI (1)

 • ZARARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TARAFINDAN KARŞILANDIĞI ÖLÇÜDE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN SONA ERECEĞİ (1)

 • ZARARIN TAHLİYE TARİHİNDEN KİRALANANIN AYNI KOŞULLARLA YENİDEN KİRAYA VERİLEBİLECEĞİ TARİHE KADAR BOŞ KALDIĞI SÜREYE İLİŞKİN KİRA PARASINDAN İBARET OLDUĞU (1)

 • ZARARIN TAHSİLİ DAVASI (1)

 • ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ (2)

 • ZARARIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ZARARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • ZARARIN TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (1)

 • ZARARIN TAKİBAT BAŞLADIKTAN SONRA ANCAK DAVA AÇILMADAN ÖNCE KARŞILANMASI (1)

 • ZARARIN TAMAMINDAN DOĞAN HAK VE TALEPLERDEN FERAGAT EDİLMESİ (1)

 • ZARARIN TAMAMINDAN SORUMLU OLMA (1)

 • ZARARIN TAMAMINDAN SORUMLULUK (2)

 • ZARARIN TAPU DEVİR TARİHİNDEN İTİBAREN KISA VADELİ MEVDUATA UYGULANAN FAİZİ İLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN TAŞIMA AKDİNİN İFASI SIRASINDA MEYDANA GELMİŞ OLMASI (1)

 • ZARARIN TAYİNİ (1)

 • ZARARIN TAZMİN EDİLDİĞİ DAVALININ İŞARETLEME EKSİKLİĞİ SEBEBİYLE %75 KUSUR ORANINA GÖRE TOPLAM HASAR BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN TAZMİNİ (8)

 • ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (2)

 • ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNDE BANKANIN MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI NEDENİYLE KISMEN SORUMLULUĞUNUN BULUNDUĞU - Gsm Operatörü Olan Davalıya Bu Davada Husumet Yöneltilemeyeceği - Diğer Davalı Olan Bankanın İse Müşteri Bilgilerini Saklamak Konusunda Zaafiyete Düştüğü - Ayrıca Manevi Tazminat Şartlarının Gerçekleşmediği - Davanın, Gsm Operatörü Yönünden Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği - Diğer Davalı Banka Yönünden Davanın Kısmen Kabulü İle Avans Esasına Göre Hesaplanacak Temerrüt Faizi İle Birlikte Bankadan Alınıp Müşteriye Verilmesi Gerektiği - Manevi Tazminatın Koşulları Oluşmadığından Bu İstemin Reddine Karar Verildiği (1)

 • ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR (1)

 • ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ (2)

 • ZARARIN TEMİNAT DIŞI KALABİLMESİ İÇİN KAZANIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ İTİBARİYLE SÜRÜCÜNÜN SALT ( MÜNHASIRAN ) ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA KAZA YAPMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZARARIN TEMİNAT DIŞI KALABİLMESİ İÇİN KAZANIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ İTİBARİYLE SÜRÜCÜNÜN SALT (MÜNHASIRAN) ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA KAZA YAPMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZARARIN TESPİTİ (11)

 • ZARARIN TESPİTİ TALEBİ (1)

 • ZARARIN TESPİTİ YAPILIRKEN ESAS ALINACAK UNSURLAR (1)

 • ZARARIN TESPİTİNDE İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM (1)

 • ZARARIN TESPİTİNİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN TESPİTİNİN GEREKMESİ (2)

 • ZARARIN TİCARİ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLMASI (1)

 • ZARARIN TİCARİ REESKONT FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN TUTARI VE KAPSAMININ TESPİTİ (1)

 • ZARARIN VARLIĞININ VE SEBEBİNİN İSPATI (1)

 • ZARARIN VE ZARARI GERÇEKLEŞTİRENİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHLERDEN BAŞLAYARAK 2 YIL İÇERİSİNDE AÇILMAYAN DAVANIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI VE YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLDÜĞÜ (1)

 • ZARARIN YABANCI PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN ÖDENMESİ (2)

 • ZARARIN YABANCI PARA İLE KARŞILANMASI (1)

 • ZARARIN YENİ ARTIRIMLARDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANAMADIĞI (1)

 • ZARARINI KARŞILAYACAK KADAR MAL VARLIĞININ BULUNDUĞU (1)

 • ZARARININ BULUNDUĞU VE DAVALI KOOPERATİFİN BU ZARARDAN SORUMLU OLDUĞU (1)

 • ZARARININ KARŞILANIP KARŞILANMADIĞININ BELİRLENMESİ KARŞILANMIŞSA NASIL GİDERİLDİĞİ HUSUSLARININ KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİ İLE SONUCUNA GÖRE ÇOCUK HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI (1)

 • ZARARININ ÖDENMESİ HALİNDE, OLAYIN SANIK YA DA SANIKLARI HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLEREK İŞİN ESASINA GİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ (1)

 • ZARARININ TAZMİNİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN ZAMANAŞIMINDAN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • ZARARLA İLGİSİ BULUNMAYAN TALEPLER (1)

 • ZARARLA İŞÇİLERİN EYLEMİ ARASINDAKİ UYGUN İLLİYET BAĞININ BELİRLENMESİ (1)

 • ZARARLADIRICI SİGORTA (1)

 • ZARARLANDIRCI SİGORTA (2)

 • ZARARLANDIRICI EYLEM (1)

 • ZARARLANDIRICI İŞLEMLERİN GİDERİLME YÖNTEMİ (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAY SONUCU SİGORTALININ VEFAT ETTİĞİ (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAY TARİHİNDE YASAL LİMİTİN ARTMASI (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAYDA TARAFLARIN KUSUR ORAN VE AİDİYETLERİ KONUSUNDA ALINAN RAPORLAR ARASINDA AÇIK ÇELİŞKİ OLDUĞU (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAYDA VEFAT EDENİN YAKINLARININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAYIN İŞ KAZASI SAYILMASININ KOŞULLARI (2)