Lütfen bekleyiniz...
Esas No
Karar No
Karar Tarihi
Kavram
 
1. 2017/1257 Y. Durdurma 23.05.2017
2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN "GENEL HÜKÜMLER" İLE “ÜCRET TARİFESİ" BÖLÜMÜNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ - Tarifenin 17. Maddesinin 2. Fıkrası Uygulamada Tereddüt Doğuracağından Bu Maddeye İlişkin Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - 22. Maddesi Düzenleme Hukuka ve Hak Arama Özgürlüğüne Aykırı Olduğundan Bu Maddeye İlişkin Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - 6. Maddesi Uygulamada Tereddüte Mahal Verilmesi Nedeniyle Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - 7. Maddesi Belirtilen Zaman Dilimlerinde Ekonomik Verilerin Çok Üzerinde Yapılan Artışın Haklı Bir Nedeni Bulunmadığından Bir Önceki Tarifeye Göre Bu Maddede Yapılan Artışa İlişkin Yürütmenin Durdurulması Gerektiği
2. 2017/759 2017/3169 20.04.2017
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVININ SONUÇLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ - Yaptırılan Bilirkişi Incelemesi Neticesinde Tek Bilirkişi Tarafından Hazırlanan Rapor Hükme Esas Alınarak Karar Verilmesinin Yerinde Görülmediği - Sorulan Sorulara Verilen Cevaplara Yönelik Olarak, Farklı Görüşlere Yer Verilmesi ve Objektif Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği - Alanlarında Uzman Üç Bilirkişi Tarafından Hazırlanan Bir Raporun Esas Alınarak Daha Isabetli Bir Karar Verilmesi Gerektiği, ALANLARINDA UZMAN ÜÇ KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULMAK SURETİYLE YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREKTİĞİ - Bilirkişi İncelemesi Neticesinde Düzenlenen Bilirkişi Raporları Doğrultusunda Davacının Katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Yer Alan Temel Tıp Bilimleri 55. Soru ve Cevabı İle Klinik Tıp Bilimleri 21. Soru ve Cevabı Objektif Ölçme ve Değerlendirme İlkelerine ve Hukuka Aykırılık Teşkil Etmediği
3. 2012/9483 2016/4594 09.05.2016
4. 2011/3811 2016/4474 28.04.2016
TAKSİ DURAĞINDA TAKSİCİLİK YAPANA ARACA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN GEÇİCİ ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ - İşyerinde Bir Müşteri Tarafından Ürün Sepetinde Unutulan Çanta İçerisinden Davacı ve Eşi Tarafından Nakit Para ve Kimlik Kartlarının Alındığının Tespit Edildiği - Yapılan Kamusal Hizmetin Niteliği ve Hırsızlık Suçunun Vasfı Birlikte Değerlendirildiğinde, Bu Suçu İşleyen Kişilerin Toplu Taşıma Araçlarında Şoför Olarak Çalışmasının Engellenmesine Yönelik Düzenlemeler Yapılabilir İse De, Belediyesi Zabıta Tembihnamesi'nde Bu Yönde Bir Düzenlemenin Bulunmadığı - İşlemin Davacının Şoför Olarak Çalışmasını Değil Ticari Araç Sahibi Olmasını Engelleyebileceği, HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ - Belediyelerin Asli Sunucusu Olduğu Hizmetlerde, Hizmetin Asli Sunucusu Olmaktan Kaynaklanan Düzenleme Yapma, Denetleme, Ceza Verme Görev ve Yetkilerinin Bulunduğu - Hangi Eyleme Hangi Müeyyidenin Uygulanacağının Mevzuatta Belirtilmesi Gerekliliği, CEZADA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ - Belirlenecek Cezaların Ölçülülük İlkesine Uygun Olarak Saptanması Gerektiği - Gündelik Yaşamında İşlediği Bir Suç Nedeniyle Davacının Ticari Araç Sahibi Olmasını Engelleyecek Bir Yaptırımın Ölçülü Kabul Edilmesine İmkân Bulunmadığı
5. 2015/15049 Y. Durdurma 20.04.2016
6. 2011/9162 2016/659 05.02.2016
7. 2013/6479 2015/12912 28.12.2015
8. 2015/3591 2015/12315 15.12.2015
9. 2015/292 2015/11111 02.12.2015
10. 2015/1824 2015/10504 24.11.2015
11. 2016/1221 Y.Durdurma 12.11.2015
12. 2012/9336 2015/7813 29.09.2015
13. 2015/4292 2015/6730 07.09.2015
14. 2015/4128 2015/6703 09.07.2015
15. 2015/6601 2015/6299 22.06.2015
16. 2015/4683 2015/6126 17.06.2015
17. 2015/821 2015/3390 16.04.2015
18. 2014/11037 2015/372 03.02.2015
19. 2014/1977 2015/59 22.01.2015
20. 2013/4824 2014/10677 23.12.2014
21. 2014/6656 2014/9520 02.12.2014
22. 2014/5082 2014/9249 27.11.2014
23. 2012/1959 2014/9190 26.11.2014
24. 2014/912 2014/8705 14.11.2014
25. 2012/8936 2014/8588 12.11.2014
Sayfada 25 Kayıt Toplam 109 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
Kapat
Anayasa Mahkemesi Kararları
Yargıtay Büyük Genel Kurulu KararlarıYargıtay Başkanlar Kurulu KararlarıYargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu KararlarıYargıtay Hukuk Genel Kurulu KararlarıYargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları