Lütfen bekleyiniz...
Esas No
Karar No
Karar Tarihi
Kavram
 
1. 2016/4875 2017/8617 31.10.2017
2. 2017/346 2017/8546 30.10.2017
3. 2016/7704 2017/8543 30.10.2017
4. 2017/4390 2017/8487 30.10.2017
5. 2017/458 2017/8371 26.10.2017
6. 2017/6 2017/8370 26.10.2017
7. 2017/4946 2017/8285 24.10.2017
8. 2016/5944 2017/8048 19.10.2017
9. 2017/2062 2017/8002 19.10.2017
10. 2016/9053 2017/7983 19.10.2017
11. 2016/11967 2017/7982 19.10.2017
12. 2016/15941 2017/7976 19.10.2017
13. 2016/13507 2017/7975 19.10.2017
14. 2016/16070 2017/7974 19.10.2017
15. 2016/19334 2017/7973 19.10.2017
16. 2016/5366 2017/7962 17.10.2017
17. 2016/6302 2017/7961 17.10.2017
18. 2016/5414 2017/7950 17.10.2017
19. 2016/6218 2017/7948 17.10.2017
20. 2016/5805 2017/7933 17.10.2017
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ - Bir Kimsenin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi Durumunda, Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutarak, Zarar Görene Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Zarar Adı İle Ödenmesine Karar Verebileceği - Manevi Tazminatın Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar Her Olaya Göre Değişebileceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstereceği - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü, Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması, Bunun Yanında Olayın İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı da Gözetilerek Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerekeceği
21. 2017/4220 2017/7876 16.10.2017
22. 2016/4902 2017/7870 16.10.2017
23. 2016/4236 2017/7869 16.10.2017
24. 2016/4234 2017/7868 16.10.2017
25. 2016/4012 2017/7867 16.10.2017
Sayfada 25 Kayıt Toplam 92 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
Kapat
Anayasa Mahkemesi Kararları
Yargıtay Büyük Genel Kurulu KararlarıYargıtay Başkanlar Kurulu KararlarıYargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu KararlarıYargıtay Hukuk Genel Kurulu KararlarıYargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları