Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
573/594

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (91412) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (70771) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (68787) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (56821) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (47563) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (46563) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (46596) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (42471) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (40149) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (38270) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (37527) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (38452) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (40572) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (41535) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (31836) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (29256) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (27983) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (29234) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (26787) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (26200) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (25733) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (28941) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (23833) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (27465) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (21213) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (21796) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (22056) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (23184) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (17907) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (17863) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (28045) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (19110) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (18466) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18562) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (17289) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (13834) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (15232) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (13955) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (11084) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (12737) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10489) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9506) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9575) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (14416) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (10023) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (10543) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (7059) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (8159) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (637) Yargıtay Başkanlar Kurulu (14) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (8)

Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2016/3310 K. 2017/3548 T. 19.07.2017

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki be...

Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2017/2360 K. 2017/3540 T. 19.07.2017

İtiraz Edilen Daire Kararı : Dairemizin 04.04.2016 tarihli 2016/690 esas ve 2016/1075 sayılı kararı İtirazla İlgili Mahkeme Kararı : Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22.12.2015 tarihli 2015/276 esas ve 2015/553 sayılı kararı İtiraz yazısı il...

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E. 2017/248 K. 2017/5885 T. 19.07.2017

Taraflar arasındaki önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 21.09.2016 gün ve 2015/17247 Esas - 2016/17154 Karar sayılı ilamı ile onanmasına kar...

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E. 2017/1666 K. 2017/2907 T. 18.07.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, hakem kararının ...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2017/23240 K. 2017/12554 T. 18.07.2017

DAVA : Davacı davalı Kurumun yaptığı feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Kurum vekili özetle; davacının iş akdinin davalı kurum tarafından " ....23/07/2016 tarihli ve 29779 sa...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2015/4487 K. 2017/4000 T. 17.07.2017

Taraflar arasındaki tapu iptal ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın kabulüne ilişkin yukarıda gün ve sayıları yazılı hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiş ise de; davacı asilin davadan feragatine ilişkin dilekçesi ve dosyadak...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2016/13278 K. 2017/4001 T. 17.07.2017

Taraflar arasındaki ecrimisil davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın kabulüne ilişkin yukarıda gün ve sayıları yazılı hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; davacı vekilinin 18/04/2017 tarihli davadan feragatine ilişkin dil...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2016/8736 K. 2017/3999 T. 17.07.2017

Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın kabulüne ilişkin yukarıda gün ve sayıları yazılı hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiş ise de; davacı şirket yetkilisinin davadan feragatine ilişki...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2017/1357 K. 2017/4130 T. 17.07.2017

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ Davalının Ticari Kart Sözleşmesi İmzalamış Olması Nedeniyle Tüketici Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulü İle Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptaline Karar Verildiği - Davacı Banka Vekili Lehine Aaüt Uyarınca Vekalet Ücretine Hüküm Olunması Gerektiği
Mahkemece, davalının ticari kart sözleşmesi imzalamış olması nedeniyle tüketici olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verildiği halde, davacı vekili lehine AAÜT uyarınca vekalet ücretine hüküm olunmam...

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E. 2017/2228 K. 2017/5845 T. 17.07.2017

Taraflar arasındaki mirasçılık belgesinin iptali davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 31.10.2016 gün ve 2006/2685 Esas - 2016/8839 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi i...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 135752 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor