Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
411/438

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (84459) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (63684) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (59396) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (34800) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (37909) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (29828) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (27483) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (34940) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (25260) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (25265) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (24791) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (21670) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (22439) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (24769) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (21568) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (19858) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (22382) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (17557) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (16462) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (19804) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (16124) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (18745) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (15303) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (24079) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (16155) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (16394) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (15469) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (15447) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (12256) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (11992) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (11953) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (9539) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (10820) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (12536) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (12263) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (10759) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (7701) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (8150) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (6457) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (7199) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (11369) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (8290) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (5464) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (5243) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (5237) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (4472) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (6038) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (2897) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (632) Yargıtay Başkanlar Kurulu (9) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (5)

Yargıtay Başkanlar Kurulu E. K. 2016/263 T. 26.07.2016

23.07.2016 tarihli ve 29779-2. mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’na eklenen geçici 15. maddesi uyarınca, Dairele...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9331 K. 2016/7671 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, taşıma sözleşmesimden kaynaklı tazminat istemine ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9386 K. 2016/7669 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, aile hukukuna ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12.02.2016 gün ve 2016/1 sayılı İşböl...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9398 K. 2016/7675 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, ölüm ve cismani zarar nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 1...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9433 K. 2016/7667 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan kadastro tespitine itiraz isteminden kaynaklanmaktadır. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 1...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9443 K. 2016/7663 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, vesayet hukukuna ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12.02.2016 gün ve 2016/1 sayılı İş...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9453 K. 2016/7679 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan kadastro tespitine itiraz isteminden kaynaklanmaktadır. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 1...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9454 K. 2016/7681 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan kadastro tespitine itiraz isteminden kaynaklanmaktadır. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 1...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9467 K. 2016/7673 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, baz istasyonunun kaldırılması isteminden kaynaklanmaktadır. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12....

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/9487 K. 2016/7665 T. 19.07.2016

- K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, tazminat hukukuna ilişkindir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12.02.2016 gün ve 2016/1 sayılı İ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 94333 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor