Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
477/498

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (89663) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (67541) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (66452) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (41158) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (39442) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (40480) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (36703) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (35735) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (35193) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (39768) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (36033) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (32691) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (28887) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (38069) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (28262) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (25945) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (25170) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (23781) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (28110) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (24768) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (26111) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (22186) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (20518) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (21567) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (18390) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18324) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (17604) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (18206) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (16016) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (16494) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (15720) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (15657) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (25703) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (17619) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (15921) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (14264) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (12388) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10417) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (12328) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (10431) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9506) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (8957) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (13721) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (9959) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (8374) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (9660) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (5778) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (7705) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (634) Yargıtay Başkanlar Kurulu (13) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (6)

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/13168 K. 2017/2645 T. 16.03.2017

HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve h...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/13170 K. 2017/2637 T. 16.03.2017

HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Tanık ... ... ve katılan ... ...'ın soruçturma evresinde belirlenmiş anlatımlarına göre: ... Gıda isimli işyerini işleten mağdur, işyeri...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/13171 K. 2017/2641 T. 16.03.2017

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Dairemizce de benimsenen ve ...'nın 05.03.2013 günlü, 2012/1-1560 esas ve 2013/81 karar sayılı ve aynı günlü 2013/8-131 esas ve 2013/75 karar sayılı içtihatlarınd...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/13968 K. 2017/2643 T. 16.03.2017

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; ...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/14988 K. 2017/2639 T. 16.03.2017

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2017/1885 K. 2017/2689 T. 16.03.2017

HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Suça sürüklenen çocuğa yüklenen ve 5237 sayılı TCK'nın 141, 151, 31/3 maddelerine uyan hırsızlık ve mala zarar verme suçları için öngörül...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/10237 K. 2017/2611 T. 15.03.2017

HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Suça sürüklenen çocuk ... ... hakkında işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde; Dosya ve duru...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/12973 K. 2017/2613 T. 15.03.2017

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/13039 K. 2017/2615 T. 15.03.2017

HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanık hakkında iftira suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerin...

Yargıtay 13. Ceza Dairesi E. 2015/14350 K. 2017/2617 T. 15.03.2017

HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanık ... ... hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde; Yokluğunda verilen hüküm, sanığa 28.01.2014 günü usulüne uygun biçimde tebli...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 120403 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor