Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
564/587

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (91250) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (70194) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (68422) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (55884) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (46596) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (45009) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (45937) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (41576) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (40148) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (37429) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (36905) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (37776) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (40364) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (40945) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (31021) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (27983) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (29000) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (26200) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (26472) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (28356) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (24487) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (28661) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (23370) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (26925) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (21795) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (22056) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (19023) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (22311) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (28006) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (18700) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (18002) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18562) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (16600) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (16124) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (17099) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (13834) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (14893) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (13614) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (12737) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10489) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (9782) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9506) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9575) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (14201) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (10007) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (10162) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (7059) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (7888) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (637) Yargıtay Başkanlar Kurulu (14) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (8)

Yargıtay Başkanlar Kurulu E. K. 2017/245 T. 11.07.2017

KİŞİSEL VE GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR KAPSAMINDA DAİRELERİN GÖREVLERİNİN YENİDEN BELİRLEMESİ
06.01.2017 tarihli ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesince 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesinin beşinci fıkrasında...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 2017/2 K. 2017/3 T. 10.07.2017

İLAMA DAYALI BİR ALACAĞIN İLAMSIZ TAKİP KONUSU YAPILAMAYACAĞI İlamların Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takibe Konu Edilmesinin İcra Hukukuna ve Yargılama Tekniğine Uygun Düşmediği - Bu Yola Başvurmakta Alacaklının Hukuki Yararının Bulunmadığı Gibi Borçlunun Hukuki Durumunun Ağırlaştırıldığı ve Taraflar Arasındaki Menfaatler Dengesinin Bozulduğu - İçtihatların "İlama Dayalı Bir Alacağın İlamsız Takip Konusu Yapılamayacağı" Yönünde Birleştirilmesine Karar Verildiği
İlama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı hususundadır.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi E. 2013/16064 K. 2017/2842 T. 22.06.2017

-a)Sanıklar ... ve ...'ın zincirleme biçimde güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetlerine, b-)Sanık ...’ın zincirleme biçimde güveni kötüye kullanmaya yardım suçundan mahkumiyetine, c-)Sanık ...’un zincirleme biçimde güveni kötüye kullanmaya t...

Yargıtay 14. Ceza Dairesi E. 2014/11189 K. 2017/3532 T. 22.06.2017

İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 234/1-2. maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davalarında suçun şikayete bağlı olmadığı gözetilmed...

Yargıtay 14. Ceza Dairesi E. 2014/8029 K. 2017/3547 T. 22.06.2017

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi. 5271 sayılı CMK'nın 260/1. maddesine göre katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolunun açık olduğu, suçtan zarar gören mağdureye baroca ...

Yargıtay 14. Ceza Dairesi E. 2014/8543 K. 2017/3551 T. 22.06.2017

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Kayden 15.01.1998 doğumlu olup suç tarihinde onbeş yaşını tamamlamayan mağdure ile önceden tanışıp arkadaş olan sanığın, olay günü dışarıda buluştuğu mağdurey...

Yargıtay 14. Ceza Dairesi E. 2014/8555 K. 2017/3552 T. 22.06.2017

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında atılı suçtan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 109/2. maddesi gereğince belirlenen temel cezanın eylemin birden fazla kişi tarafından işlenmesi...

Yargıtay 14. Ceza Dairesi E. 2014/9220 K. 2017/3535 T. 22.06.2017

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Suça sürüklenen çocuğun, hükümden sonra 03.04.2013 tarihinde öldüğünün Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla temin edilen nüfus kayıt örneğinde...

Yargıtay 14. Ceza Dairesi E. 2014/9261 K. 2017/3553 T. 22.06.2017

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, inc...

Yargıtay 11. Ceza Dairesi E. 2015/3807 K. 2017/4976 T. 22.06.2017

Sanığın ... ve ... numaralı GSM hatlarına ait abonelik sözleşmesini sahte olarak düzenlemek sureti ile özel belgede sahtecilik suçunu işlediği iddia olunan kamu davasında;... numaralı GSM hattına ilişkin abonelik sözleşmesindeki katılan ... adına atı...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 133360 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor