Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
417/437

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (83293) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (63684) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (58762) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (34800) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (37824) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (28814) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (27483) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (34248) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (25180) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (24790) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (21670) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (21802) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (21206) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (24074) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (20904) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (22110) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (17557) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (17858) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (16453) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (19163) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (15303) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (15548) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (24076) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (17979) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (16341) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (15381) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (15387) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (15447) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (12248) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (11788) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (11258) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (9539) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (10820) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (12535) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (11895) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (10746) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (7682) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (8147) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (6457) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (7199) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (11271) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (8289) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (5463) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (5209) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (5155) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (4471) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (6027) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (2897) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (632) Yargıtay Başkanlar Kurulu (8) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (5)

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2016/10716 K. 2016/11199 T. 15.07.2016

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği k...

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2016/1987 K. 2016/11193 T. 15.07.2016

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiş ancak davacı vekilinin 24.06.2016 tar...

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2016/8584 K. 2016/11195 T. 15.07.2016

Davacılar 1- H.. F.. 2- G.. E.. (Temlik Alan ) vek. Av. E.. D.. ile davalı T.......E........P......Servis Merkezi A.Ş. vek. Av. N......K........ arasında görülen dava hakkında İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen .........gün ve...

Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2015/13372 K. 2016/4549 T. 14.07.2016

Mahkemesi:Ağır Ceza Mahkemesi Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Hükmün sanık ve müdafii tarafından süresinde temyiz edilmesinden sonra, sanığın tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan gönderdiği 12/07/2016 tarihli dilekçesinde yer alan...

Yargıtay 6. Ceza Dairesi E. 2014/11362 K. 2016/5666 T. 13.07.2016

Yerel Mahkemece verilen hüküm sanıklar ..., ... ve ... savunmanları tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/07/2013 ve 30/06/2014 tarihli tebliğnameleri ile Daireye gönderilmekle, başvurunun nitelik, c...

Yargıtay 6. Ceza Dairesi E. 2016/3663 K. 2016/5664 T. 13.07.2016

Yerel Mahkemece verilen hüküm sanıklar ..., ... ve ... savunmanları tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşül...

Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2015/15621 K. 2016/4545 T. 12.07.2016

Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Dosya kapsamından sanığın, suç tarihi olan 21.09.2009 tarihinden önce kesinleşen...

Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2015/9771 K. 2016/4537 T. 12.07.2016

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Ticari amaçla uyuşturucu madde bulundurma Hükümler : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan kurulan mahkûmiyet hükmün...

Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2015/11587 K. 2016/4523 T. 11.07.2016

Mahkeme : Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dola...

Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2015/11665 K. 2016/4519 T. 11.07.2016

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle v...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 92688 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor