Lütfen bekleyiniz...

İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu

Dönem

Tam Yargı Davalarında Duruşma Talep Etme Sınırı

Vergi Davalarında Duruşma Talep Etme Sınırı

Tek Hakimle Görülecek Davalarda Sınır

İtiraz Edilebilecek Kararlar

Temyiz Sınırı

İstinaf Sınırı

01.01.2019-1.12.2019

44.000 TL üzeri

44.000 TL üzeri

44.000 TL’ye kadar

44.000 TL’ye kadar

144.000 TL üzeri

6.000 TL üzeri