Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
2 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
3 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
4 2020 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
5 2021 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
6 2022 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
7 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2024 Yılı)
8 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları (2024)
9 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
10 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
11 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2024)
12 Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları
13 Amortisman Sınırı (2024 Yılı)
14 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
15 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
16 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
17 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
18 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
19 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
20 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2021 Yılı)
21 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2024 Yılı)
22 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
23 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
24 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
25 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
26 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
27 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
28 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
29 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
30 Avukatlık Meslek Kuralları
31 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2024 Yılı)
32 Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları
33 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
34 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar (2024 Yılı)
35 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2024 Yılı)
36 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
37 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
38 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
39 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
40 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
41 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
42 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2021 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
43 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2022 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
44 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2023 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
45 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
46 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
47 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
48 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2020 Yılı)
49 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2021 Yılı)
50 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2022 Yılı)
51 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2023 Yılı)
52 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2024 Yılı)
53 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
54 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
55 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
56 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
57 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2024 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
58 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
59 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2024)
60 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
61 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
62 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)
63 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2021 Yılı)
64 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2022 Yılı)
65 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2023 Yılı)
66 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2024 Yılı)
67 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi ( 2020 Yılı)
68 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2018 Yılı)
69 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2021 Yılı)
70 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2022 Yılı)
71 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2023 Yılı)
72 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2024 Yılı)
73 Damga Vergisi Tutarları (2024 Yılı)
74 Değerli Kağıt Bedelleri (2024 Yılı)
75 Değerli Konut Vergisi Oranları
76 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
77 Dijital Hizmet Vergisi Oranı (2023)
78 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
79 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
80 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
81 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
82 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)
83 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
84 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
85 Döviz Kurları (Ağustos 2020)
86 Döviz Kurları (Ağustos 2021)
87 Döviz Kurları (Ağustos 2022)
88 Döviz Kurları (Ağustos 2023)
89 Döviz Kurları (Aralık 2018)
90 Döviz Kurları (Aralık 2019)
91 Döviz Kurları (Aralık 2020)
92 Döviz Kurları (Aralık 2021)
93 Döviz Kurları (Aralık 2022)
94 Döviz Kurları (Aralık 2023)
95 Döviz Kurları (Ekim 2018)
96 Döviz Kurları (Ekim 2019)
97 Döviz Kurları (Ekim 2020)
98 Döviz Kurları (Ekim 2021)
99 Döviz Kurları (Ekim 2022)
100 Döviz Kurları (Ekim 2023)
101 Döviz Kurları (Eylül 2018)
102 Döviz Kurları (Eylül 2019)
103 Döviz Kurları (Eylül 2020)
104 Döviz Kurları (Eylül 2021)
105 Döviz Kurları (Eylül 2022)
106 Döviz Kurları (Eylül 2023)
107 Döviz Kurları (Geçmiş)
108 Döviz Kurları (Haziran 2019)
109 Döviz Kurları (Haziran 2020)
110 Döviz Kurları (Haziran 2021)
111 Döviz Kurları (Haziran 2022)
112 Döviz Kurları (Haziran 2023)
113 Döviz Kurları (Haziran 2024)
114 Döviz Kurları (Kasım 2018)
115 Döviz Kurları (Kasım 2019)
116 Döviz Kurları (Kasım 2020)
117 Döviz Kurları (Kasım 2021)
118 Döviz Kurları (Kasım 2022)
119 Döviz Kurları (Kasım 2023)
120 Döviz Kurları (Mart 2019)
121 Döviz Kurları (Mart 2020)
122 Döviz Kurları (Mart 2021)
123 Döviz Kurları (Mart 2022)
124 Döviz Kurları (Mart 2023)
125 Döviz Kurları (Mart 2024)
126 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
127 Döviz Kurları (Mayıs 2020)
128 Döviz Kurları (Mayıs 2021)
129 Döviz Kurları (Mayıs 2022)
130 Döviz Kurları (Mayıs 2023)
131 Döviz Kurları (Mayıs 2024)
132 Döviz Kurları (Nisan 2019)
133 Döviz Kurları (Nisan 2020)
134 Döviz Kurları (Nisan 2021)
135 Döviz Kurları (Nisan 2022)
136 Döviz Kurları (Nisan 2023)
137 Döviz Kurları (Nisan 2024)
138 Döviz Kurları (Ocak 2019)
139 Döviz Kurları (Ocak 2020)
140 Döviz Kurları (Ocak 2021)
141 Döviz Kurları (Ocak 2022)
142 Döviz Kurları (Ocak 2023)
143 Döviz Kurları (Ocak 2024)
144 Döviz Kurları (Şubat 2019)
145 Döviz Kurları (Şubat 2020)
146 Döviz Kurları (Şubat 2021)
147 Döviz Kurları (Şubat 2022)
148 Döviz Kurları (Şubat 2023)
149 Döviz Kurları (Şubat 2024)
150 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
151 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
152 Döviz Kurları (Temmuz 2020)
153 Döviz Kurları (Temmuz 2021)
154 Döviz Kurları (Temmuz 2022)
155 Döviz Kurları (Temmuz 2023)
156 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
157 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
158 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
159 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
160 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
161 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)
162 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2024 Yılı)
163 Emlak Vergisi Oranları
164 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezaları (2024 Yılı)
165 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)
166 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
167 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
168 Fatura Düzenleme Sınırı (2024 Yılı)
169 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
170 Geçici Vergi Oranları (2024)
171 Gelir Vergisi Tarifeleri (2024 Yılı)
172 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2024 Yılı)
173 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2023)
174 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2024 Yılı)
175 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
176 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2019 Yılı)
177 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2020 Yılı)
178 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2021 Yılı)
179 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2022 Yılı)
180 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2023 Yılı)
181 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
182 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
183 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
184 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
185 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
186 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
187 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
188 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
189 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
190 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
191 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
192 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi( 2023 Yılı)
193 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
194 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
195 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2024 yılı)
196 İnternet Üzerinden Satış Yapanların Esnaf Muafiyeti İçin Hasılat Tutarları
197 İstisna Tutarları (2024 Yılı)
198 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
199 İşsizlik Sigortası Primi
200 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
201 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
202 Kanuni Faiz, Temerrüt Faizi ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
203 Katma Değer Vergisi Oranları
204 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
205 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
206 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
207 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
208 Kıdem Tazminatı Tavanı (2024 Yılı)
209 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
210 Konaklama Vergisi Oranı (2023)
211 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2024 yılı)
212 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2024 Yılı)
213 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
214 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
215 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
216 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
217 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
218 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
219 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
220 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
221 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2024 Yılı)
222 Noter Harçları (2024 yılı)
223 Özel Usulsüzlük Cezaları (2024 Yılı)
224 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
225 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2024 yılı)
226 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
227 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
228 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
229 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
230 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)
231 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
232 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
233 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
234 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
235 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
236 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
237 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
238 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
239 SGK Eksik Gün Nedenleri
240 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
241 SGK İşten Çıkış Kodları
242 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
243 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
244 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
245 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
246 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)
247 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2024)
248 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2024)
249 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
250 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2024 Yılları)
251 SSK Taban ve Tavanı
252 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2024 yılı)
253 Tecil Faizi Oranları
254 Telsiz Ücretleri (2023 Yılı)
255 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
256 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
257 Trafik Harçları Tarifesi (2024 yılı)
258 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2024)
259 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
260 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
261 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
262 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
263 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
264 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
265 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
266 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2024 Yılı)
267 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
268 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
269 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
270 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
271 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
272 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2024 Yılı)
273 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2024 Yılı)
274 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2024 Yılı)
275 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2024 Yılı)
276 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2024 Yılı)
277 Vergiden Müstesna Ulaşım Bedeli (2024 Yılı)
278 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2024 Yılı)
279 Yargı Harçları Tarifesi (2024 yılı)
280 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
281 Yeniden Değerleme Oranları
282 Zorunlu BES (2019)