Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
2 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
3 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
4 2020 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
5 2021 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
6 2022 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
7 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2024 Yılı)
8 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları (2024)
9 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
10 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
11 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2024)
12 Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları
13 Amortisman Sınırı (2024 Yılı)
14 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
15 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
16 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
17 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
18 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
19 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
20 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2021 Yılı)
21 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2024 Yılı)
22 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
23 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
24 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
25 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
26 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
27 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
28 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
29 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
30 Avukatlık Meslek Kuralları
31 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2024 Yılı)
32 Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları
33 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
34 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar (2024 Yılı)
35 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2024 Yılı)
36 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
37 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
38 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
39 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
40 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
41 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
42 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2021 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
43 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2022 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
44 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2023 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
45 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
46 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
47 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
48 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2020 Yılı)
49 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2021 Yılı)
50 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2022 Yılı)
51 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2023 Yılı)
52 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2024 Yılı)
53 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
54 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
55 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
56 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
57 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2024 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
58 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
59 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2024)
60 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
61 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
62 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)
63 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2021 Yılı)
64 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2022 Yılı)
65 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2023 Yılı)
66 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2024 Yılı)
67 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi ( 2020 Yılı)
68 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2018 Yılı)
69 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2021 Yılı)
70 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2022 Yılı)
71 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2023 Yılı)
72 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2024 Yılı)
73 Damga Vergisi Tutarları (2024 Yılı)
74 Değerli Kağıt Bedelleri (2024 Yılı)
75 Değerli Konut Vergisi Oranları
76 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
77 Dijital Hizmet Vergisi Oranı (2023)
78 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
79 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
80 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
81 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
82 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)
83 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
84 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
85 Döviz Kurları (Ağustos 2020)
86 Döviz Kurları (Ağustos 2021)
87 Döviz Kurları (Ağustos 2022)
88 Döviz Kurları (Ağustos 2023)
89 Döviz Kurları (Aralık 2018)
90 Döviz Kurları (Aralık 2019)
91 Döviz Kurları (Aralık 2020)
92 Döviz Kurları (Aralık 2021)
93 Döviz Kurları (Aralık 2022)
94 Döviz Kurları (Aralık 2023)
95 Döviz Kurları (Ekim 2018)
96 Döviz Kurları (Ekim 2019)
97 Döviz Kurları (Ekim 2020)
98 Döviz Kurları (Ekim 2021)
99 Döviz Kurları (Ekim 2022)
100 Döviz Kurları (Ekim 2023)
101 Döviz Kurları (Eylül 2018)
102 Döviz Kurları (Eylül 2019)
103 Döviz Kurları (Eylül 2020)
104 Döviz Kurları (Eylül 2021)
105 Döviz Kurları (Eylül 2022)
106 Döviz Kurları (Eylül 2023)
107 Döviz Kurları (Geçmiş)
108 Döviz Kurları (Haziran 2019)
109 Döviz Kurları (Haziran 2020)
110 Döviz Kurları (Haziran 2021)
111 Döviz Kurları (Haziran 2022)
112 Döviz Kurları (Haziran 2023)
113 Döviz Kurları (Kasım 2018)
114 Döviz Kurları (Kasım 2019)
115 Döviz Kurları (Kasım 2020)
116 Döviz Kurları (Kasım 2021)
117 Döviz Kurları (Kasım 2022)
118 Döviz Kurları (Kasım 2023)
119 Döviz Kurları (Mart 2019)
120 Döviz Kurları (Mart 2020)
121 Döviz Kurları (Mart 2021)
122 Döviz Kurları (Mart 2022)
123 Döviz Kurları (Mart 2023)
124 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
125 Döviz Kurları (Mayıs 2020)
126 Döviz Kurları (Mayıs 2021)
127 Döviz Kurları (Mayıs 2022)
128 Döviz Kurları (Mayıs 2023)
129 Döviz Kurları (Nisan 2019)
130 Döviz Kurları (Nisan 2020)
131 Döviz Kurları (Nisan 2021)
132 Döviz Kurları (Nisan 2022)
133 Döviz Kurları (Nisan 2023)
134 Döviz Kurları (Ocak 2019)
135 Döviz Kurları (Ocak 2020)
136 Döviz Kurları (Ocak 2021)
137 Döviz Kurları (Ocak 2022)
138 Döviz Kurları (Ocak 2023)
139 Döviz Kurları (Ocak 2024)
140 Döviz Kurları (Şubat 2019)
141 Döviz Kurları (Şubat 2020)
142 Döviz Kurları (Şubat 2021)
143 Döviz Kurları (Şubat 2022)
144 Döviz Kurları (Şubat 2023)
145 Döviz Kurları (Şubat 2024)
146 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
147 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
148 Döviz Kurları (Temmuz 2020)
149 Döviz Kurları (Temmuz 2021)
150 Döviz Kurları (Temmuz 2022)
151 Döviz Kurları (Temmuz 2023)
152 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
153 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
154 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
155 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
156 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
157 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)
158 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2024 Yılı)
159 Emlak Vergisi Oranları
160 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezaları (2024 Yılı)
161 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)
162 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
163 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
164 Fatura Düzenleme Sınırı (2024 Yılı)
165 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
166 Geçici Vergi Oranları (2024)
167 Gelir Vergisi Tarifeleri (2024 Yılı)
168 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2024 Yılı)
169 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2023)
170 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2024 Yılı)
171 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
172 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2019 Yılı)
173 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2020 Yılı)
174 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2021 Yılı)
175 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2022 Yılı)
176 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2023 Yılı)
177 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
178 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
179 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
180 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
181 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
182 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
183 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
184 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
185 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
186 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
187 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
188 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi( 2023 Yılı)
189 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
190 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
191 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2024 yılı)
192 İstisna Tutarları (2024 Yılı)
193 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
194 İşsizlik Sigortası Primi
195 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
196 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
197 Kanuni Faiz, Temerrüt Faizi ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
198 Katma Değer Vergisi Oranları
199 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
200 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
201 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
202 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
203 Kıdem Tazminatı Tavanı (2024 Yılı)
204 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
205 Konaklama Vergisi Oranı (2023)
206 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2024 yılı)
207 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2024 Yılı)
208 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
209 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
210 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
211 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
212 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
213 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
214 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
215 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
216 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2024 Yılı)
217 Noter Harçları (2024 yılı)
218 Özel Usulsüzlük Cezaları (2024 Yılı)
219 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
220 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2024 yılı)
221 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
222 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
223 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
224 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
225 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)
226 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
227 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
228 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
229 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
230 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
231 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
232 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
233 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
234 SGK Eksik Gün Nedenleri
235 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
236 SGK İşten Çıkış Kodları
237 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
238 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
239 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
240 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
241 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2024 Yılı)
242 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2024)
243 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2023)
244 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
245 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2024 Yılları)
246 SSK Taban ve Tavanı
247 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2024 yılı)
248 Tecil Faizi Oranları
249 Telsiz Ücretleri (2023 Yılı)
250 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
251 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
252 Trafik Harçları Tarifesi (2024 yılı)
253 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2024)
254 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
255 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
256 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
257 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
258 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
259 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
260 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2024 Yılı)
261 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
262 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
263 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
264 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
265 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2024 Yılı)
266 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2024 Yılı)
267 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2024 Yılı)
268 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2024 Yılı)
269 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2024 Yılı)
270 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2024 Yılı)
271 Vergiden Müstesna Ulaşım Bedeli (2024 Yılı)
272 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2024 Yılı)
273 Yargı Harçları Tarifesi (2024 yılı)
274 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
275 Yeniden Değerleme Oranları
276 Zorunlu BES (2019)