Lütfen bekleyiniz...

Önemli Bilgiler

Başlık
 
1 01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
2 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
3 2019 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
4 2020 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
5 2021 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
6 2022 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi
7 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı (2023 Yılı)
8 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları (2023)
9 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
10 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
11 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (2023)
12 Amme Alacaklarının (Kamu Alacaklarının) Tahsilinde Uygulanacak Gecikme Zammı Oranları
13 Amortisman Sınırı (2023 Yılı)
14 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
15 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
16 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
17 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
18 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
19 Asgari Geçim İndirimi Miktarları (2021 Yılı)
20 Asgari Ücretler (16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için) (2023 Yılı)
21 Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
22 Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
23 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
24 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
25 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
26 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
27 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
28 Avukatlık Meslek Kuralları
29 Aylık Engellilik İndirimi Tutarları (2023 Yılı)
30 Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları
31 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
32 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar (2023 Yılı)
33 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar (2023 Yılı)
34 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
35 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
36 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
37 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
38 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
39 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2021 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
40 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2022 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
41 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
42 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2018 Yılı)
43 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2019 Yılı)
44 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2020 Yılı)
45 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2021 Yılı)
46 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2022 Yılı)
47 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife (2023 Yılı)
48 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
49 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
50 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
51 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak 2023 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
52 Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uygulanacak Tanıklık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
53 Çalışan Sigortalılar İçin Prime Esas Günlük Kazançlar (TL) (2023)
54 Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları
55 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2018 Yılı)
56 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)
57 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2021 Yılı)
58 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2022 Yılı)
59 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2023 Yılı)
60 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi ( 2020 Yılı)
61 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2018 Yılı)
62 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2021 Yılı)
63 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2022 Yılı)
64 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi (2023 Yılı)
65 Damga Vergisi Tutarları (2023 Yılı)
66 Değerli Kağıt Bedelleri (2023 Yılı)
67 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamasında Kadının Evlenme Şansı
68 Dijital Hizmet Vergisi Oranı (2023)
69 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
70 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
71 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
72 Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
73 Döviz Kurları (Ağustos 2018)
74 Döviz Kurları (Ağustos 2019)
75 Döviz Kurları (Ağustos 2020)
76 Döviz Kurları (Ağustos 2021)
77 Döviz Kurları (Ağustos 2022)
78 Döviz Kurları (Aralık 2018)
79 Döviz Kurları (Aralık 2019)
80 Döviz Kurları (Aralık 2020)
81 Döviz Kurları (Aralık 2021)
82 Döviz Kurları (Aralık 2022)
83 Döviz Kurları (Ekim 2018)
84 Döviz Kurları (Ekim 2019)
85 Döviz Kurları (Ekim 2020)
86 Döviz Kurları (Ekim 2021)
87 Döviz Kurları (Ekim 2022)
88 Döviz Kurları (Eylül 2018)
89 Döviz Kurları (Eylül 2019)
90 Döviz Kurları (Eylül 2020)
91 Döviz Kurları (Eylül 2021)
92 Döviz Kurları (Eylül 2022)
93 Döviz Kurları (Geçmiş)
94 Döviz Kurları (Haziran 2019)
95 Döviz Kurları (Haziran 2020)
96 Döviz Kurları (Haziran 2021)
97 Döviz Kurları (Haziran 2022)
98 Döviz Kurları (Haziran 2023)
99 Döviz Kurları (Kasım 2018)
100 Döviz Kurları (Kasım 2019)
101 Döviz Kurları (Kasım 2020)
102 Döviz Kurları (Kasım 2021)
103 Döviz Kurları (Kasım 2022)
104 Döviz Kurları (Mart 2019)
105 Döviz Kurları (Mart 2020)
106 Döviz Kurları (Mart 2021)
107 Döviz Kurları (Mart 2022)
108 Döviz Kurları (Mart 2023)
109 Döviz Kurları (Mayıs 2019)
110 Döviz Kurları (Mayıs 2020)
111 Döviz Kurları (Mayıs 2021)
112 Döviz Kurları (Mayıs 2022)
113 Döviz Kurları (Mayıs 2023)
114 Döviz Kurları (Nisan 2019)
115 Döviz Kurları (Nisan 2020)
116 Döviz Kurları (Nisan 2021)
117 Döviz Kurları (Nisan 2022)
118 Döviz Kurları (Nisan 2023)
119 Döviz Kurları (Ocak 2019)
120 Döviz Kurları (Ocak 2020)
121 Döviz Kurları (Ocak 2021)
122 Döviz Kurları (Ocak 2022)
123 Döviz Kurları (Ocak 2023)
124 Döviz Kurları (Şubat 2019)
125 Döviz Kurları (Şubat 2020)
126 Döviz Kurları (Şubat 2021)
127 Döviz Kurları (Şubat 2022)
128 Döviz Kurları (Şubat 2023)
129 Döviz Kurları (Temmuz 2018)
130 Döviz Kurları (Temmuz 2019)
131 Döviz Kurları (Temmuz 2020)
132 Döviz Kurları (Temmuz 2021)
133 Döviz Kurları (Temmuz 2022)
134 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)
135 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
136 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
137 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
138 Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
139 Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları (2023 Yılı)
140 Emlak Vergisi Oranları
141 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezaları (2023 Yılı)
142 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına (2020 Yılı)
143 Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller
144 Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
145 Fatura Düzenleme Sınırı (2023 Yılı)
146 Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları
147 Geçici Vergi Oranları (2023)
148 Gelir Vergisi Tarifeleri (2023 Yılı)
149 Gemi ve Liman Harçları Tarifesi (2023 Yılı)
150 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (2023)
151 HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar (2023 Yılı)
152 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2018 Yılı)
153 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2019 Yılı)
154 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2020 Yılı)
155 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2021 Yılı)
156 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2022 Yılı)
157 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
158 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
159 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
160 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
161 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
162 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
163 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
164 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
165 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
166 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
167 İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu
168 İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)
169 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (2023 yılı)
170 İstisna Tutarları (2023 Yılı)
171 İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj ve Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
172 İşsizlik Sigortası Primi
173 İzaha Davette Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı
174 İzin Süreleri (Yıllık Ücretli İzin Süreleri)
175 Kanuni Faiz, Temerrüt Faizi ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
176 Katma Değer Vergisi Oranları
177 Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
178 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
179 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo(*)
180 KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (*)
181 Kıdem Tazminatı Tavanı (2023 Yılı)
182 Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
183 Konaklama Vergisi Oranı (2023)
184 Konsolosluk Harçları Tarifesi (2023 yılı)
185 Konut Kira Geliri İstisna Tutarları (2023 Yılı)
186 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
187 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
188 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
189 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
190 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
191 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
192 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
193 Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları (2023 Yılı)
194 Noter Harçları (2023 yılı)
195 Özel Usulsüzlük Cezaları (2023 Yılı)
196 P.M.F. 1931 Yaşam Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür
197 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi (2023 yılı)
198 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
199 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
200 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
201 Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
202 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları
203 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
204 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2019 Yılı)
205 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
206 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
207 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
208 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
209 SGK Eksik Gün Nedenleri
210 SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)
211 SGK İşten Çıkış Kodları
212 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)
213 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2021 Yılı)
214 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2022 Yılı)
215 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2023 Yılı)
216 Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücret Tutarları (2023)
217 Sigorta Primine Tâbi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları (2023)
218 SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları
219 SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL) (2013-2023 Yılları)
220 SSK Taban ve Tavanı
221 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Tarifesi (2023 yılı)
222 Tecil Faizi Oranları
223 Telsiz Ücretleri (2023 Yılı)
224 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
225 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
226 Trafik Harçları Tarifesi (2023 yılı)
227 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırlar (2023)
228 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2018 Yılı)
229 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
230 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
231 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
232 Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
233 Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesinin 7 nci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
234 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2023 Yılı)
235 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2020 Yılı)
236 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2021 Yılı)
237 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2022 Yılı)
238 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)
239 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2023 Yılı)
240 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarlar (2023 Yılı)
241 Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi (2023 Yılı)
242 Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı (2023 Yılı)
243 Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı (2023 Yılı)
244 Vergiden Müstesna Ulaşım Bedeli (2023 Yılı)
245 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli (2023 Yılı)
246 Yargı Harçları Tarifesi (2023 yılı)
247 Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları
248 Yeniden Değerleme Oranları
249 Zorunlu BES (2019)