Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 14.01.2019 Haftanın Kararı (14.01.2019)
2 07.01.2019 Haftanın Kararı (07.01.2019)
3 04.01.2019 2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
4 03.01.2019 Aralık 2018 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
5 03.01.2019 Aralık 2018 Kira Artış Oranı Belli Oldu
6 02.01.2019 2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
7 02.01.2019 Haftanın Kararı ( 31.12.2018)
8 02.01.2019 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlandı
9 28.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
10 28.12.2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Yayınlandı
11 27.12.2018 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Yayınlandı
12 27.12.2018 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 513) Yayınlandı
13 26.12.2018 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
14 26.12.2018 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
15 24.12.2018 Haftanın Kararı (24.12.2018)
16 21.12.2018 4646, 5015, 5307 ve 6446 sayılı Kanunlarda 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Belirlendi
17 20.12.2018 Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Makale Çağrısı
18 19.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Yayınlandı
19 19.12.2018 Arabuluculuk 1 Ocak 2019'dan İtibaren Ticari Davalarda da Zorunlu Olacaktır
20 17.12.2018 Haftanın Kararı (17.12. 2018)
21 14.12.2018 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
22 14.12.2018 Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulu “Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biri İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olan Üçüncü Kişiye Karşı Diğer Eşin Manevi Tazminat İsteminde Bulunamayacağı”na Karar Verdi
23 12.12.2018 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) Yayınlandı
24 11.12.2018 Haftanın Kararı (10.12.2018)
25 10.12.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 54 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor