Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 15.10.2019 Anayasa Mahkemesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Alt İşveren Tarafından Çalıştırılan İşçiye Kamu Kurumunca Yapılan Kıdem Tazminatı Ödemesi Nedeniyle Alt İşverene Rücu Edilemeyeceği Kuralını İptal Etti
2 15.10.2019 Birleşmiş Milletler Yargıcına Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkını İhlali İddiası Kabul Edilemez Niteliktedir
3 14.10.2019 Haftanın Kararı (14.10.2019)
4 10.10.2019 Hükümlünün, İnfaz ve Koruma Memurlarınca Yaralanması Nedeniyle İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir
5 09.10.2019 Trafo Panosuna Temas Eden Çocuğun Elektrik Akımına Kapılarak Yaralanması Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
6 07.10.2019 Haftanın Kararı (07.10.2019)
7 03.10.2019 Eylül 2019 Kira Artış Oranı Belli Oldu
8 03.10.2019 Eylül 2019 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
9 02.10.2019 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Yüzde 8'e İndirildi
10 02.10.2019 Yeterli Araştırma Yapılmadan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
11 02.10.2019 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) Yayınlandı
12 30.09.2019 Haftanın Kararı (30.09.2019)
13 27.09.2019 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, " Bir Miktar Para Alacağının Faizi ile Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Talep Edildiği Kısmî Davada, Dava Konusu Miktarın Kısmî Islahla Faiz Talebi Belirtilmeksizin Arttırılması Hâlinde, Arttırılan Miktar Bakımından Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedileceği”ne Karar Verdi
14 25.09.2019 Devam Eden Ceza Soruşturması Kapsamında Verilen Yayım Yasağı Kararı Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlükleri İhlal Edilmiştir
15 24.09.2019 Müdahalenin Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olmaması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmiştir
16 23.09.2019 Haftanın Kararı (23.09.2019)
17 20.09.2019 Operasyonda Güç Kullanımının Mutlak Zorunlu Olduğunun İspatlanamaması Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
18 18.09.2019 Tutuklamaların Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
19 17.09.2019 Hissedarı Olunan Bankanın TMSF’ye Devredilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmemiştir
20 16.09.2019 Haftanın Kararı (16.09.2019)
21 14.09.2019 Şiddete Maruz Kalan Kadının İşyeri Değişikliği Talebinin Reddi Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkı İhlal Edilmiştir
22 13.09.2019 Muhabire Müdahale Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlükleri İhlal Edilmiştir
23 12.09.2019 Anayasa Mahkemesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” Başlıklı 14. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Birinci Cümlesinde Yer Alan “...yaptırır. ” İbaresinin “İtfaiye Hizmeti” Yönünden İptaline Karar Verdi
24 10.09.2019 Çocuk Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Ölçülü Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
25 09.09.2019 Haftanın Kararı (09.09.2019)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 60 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor