Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 18.11.2019 Haftanın Kararı (18.11.2019)
2 14.11.2019 Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kanunu’na Eklenen, İlahiyat Önlisans Programından Mezun Olanlara İlahiyat Fakültesi ve Aynı Programı Uygulayan Fakültelerde, Eşdeğer Alanlarda Lisans Tamamlama Eğitimi İmkânı Sunan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İptaline Karar Verdi
3 13.11.2019 Yasal Bir Derneğin Faaliyetlerine Katılmanın Terör Örgütü Üyeliği Suçundan Mahkumiyette Delil Olarak Kullanılması Nedeniyle Örgütlenme Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
4 13.11.2019 İtiraznamenin Başvurucuya Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Çelişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği İlkeleri İhlal Edilmiştir
5 12.11.2019 Sınırdaki Ölüm Olayıyla İlgili Soruşturmadaki Eksiklikler Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
6 11.11.2019 Kesinleşen Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Mülkiyet ve Mahkemeye Erişim Hakları İhlal Edilmiştir
7 11.11.2019 Haftanın Kararı (11.11.2019)
8 08.11.2019 İletişimin Hukuka Aykırı Denetlendiğine Yönelik Şikâyet Hakkında Etkili Soruşturma Yapılmaması Nedeniyle Haberleşme Hürriyeti İhlal Edilmiştir
9 07.11.2019 Bakanın Telekonferans Konuşmasını Protesto Eden Sendika Yöneticisine Disiplin Cezası Verilmesi Nedeniyle Örgütlenme Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
10 07.11.2019 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
11 06.11.2019 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı, Trenin Sefere Çıkmasının Engellenmesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezası Kapsamında İhlal Edilmemiştir
12 05.11.2019 Anayasa Mahkemesi, Olağanüstü Hâlde Gözaltı Süresinin Yedi Gün Olarak Uygulanmasının ve Zorunlu Hallerde Bu Sürenin Yedi Gün Daha Uzatılmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
13 04.11.2019 Anayasa Mahkemesi, 6749 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Hükümlerinin İptaline Karar Verdi
14 04.11.2019 Ekim 2019 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
15 04.11.2019 Ekim 2019 Kira Artış Oranı Belli Oldu
16 04.11.2019 Haftanın Kararı (04.11.2019)
17 25.10.2019 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
18 25.10.2019 Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
19 25.10.2019 Milletvekili Adayı Olamayan Hâkimin Tekrar Mesleğe Dönememesi Nedeniyle Seçilme Hakkı İhlal Edilmemiştir
20 22.10.2019 Uygulanan Elkoyma Tedbiri Hakkında Bir Hüküm Tesis Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
21 21.10.2019 Haftanın Kararı (21.10.2019)
22 15.10.2019 Anayasa Mahkemesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Alt İşveren Tarafından Çalıştırılan İşçiye Kamu Kurumunca Yapılan Kıdem Tazminatı Ödemesi Nedeniyle Alt İşverene Rücu Edilemeyeceği Kuralını İptal Etti
23 15.10.2019 Birleşmiş Milletler Yargıcına Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkını İhlali İddiası Kabul Edilemez Niteliktedir
24 14.10.2019 Haftanın Kararı (14.10.2019)
25 10.10.2019 Hükümlünün, İnfaz ve Koruma Memurlarınca Yaralanması Nedeniyle İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir
Sayfada 25 Kayıt Toplam 61 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor