Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 23.06.2022 Gazeteci Olan Başvurucu Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbiri Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı ile İfade ve Basın Özgürlükleri İhlal Edilmemiştir
2 23.06.2022 7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
3 22.06.2022 Haftanın Kararı (22.06.2022)
4 22.06.2022 Anayasa Mahkemesi, Askerî Personel Hakkındaki Uyarma ve Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezalarına Karşı Dava Açılmasını Engelleyen Kuralların İptaline Karar Verdi
5 20.06.2022 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/2, K: 2022/1) Yayınlandı
6 17.06.2022 Vatandaşlığa Alınmama Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir
7 17.06.2022 Konkordato Gider Avansı Tarifesi Yayınlandı
8 16.06.2022 Hidroelektrik Santrali Projesi İçin Verilen Kararın İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir
9 15.06.2022 Haftanın Kararı (15.06.2022)
10 15.06.2022 7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
11 11.06.2022 7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
12 11.06.2022 1 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Kira Bedelinin Artışına Yüzde 25 Oranında Üst Sınır Getirildi
13 10.06.2022 Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisine İş Sonu Tazminatı Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağı İhlal Edilmiştir
14 10.06.2022 Anayasa Mahkemesi, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan “…kendilerinden istifade edilememe…” İbaresi ile 19. Maddesinde Yer Alan Yer Alan “…kendilerinden istifade edilememe…” İbaresinin İptallerine Karar Verdi
15 08.06.2022 Haftanın Kararı (08.06.2022)
16 06.06.2022 7408 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
17 03.06.2022 Mayıs Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
18 03.06.2022 Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
19 01.06.2022 Haftanın Kararı (01.06.2022)
20 01.06.2022 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri 3 Haziran 2022 Gün Sonuna Kadar Uzatıldı
21 01.06.2022 Hukuka Aykırı Gözaltı ve Tutuklamadan Dolayı Açılan Davada Ödenen Tazminatın Yetersiz Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı İhlal Edilmiştir
22 28.05.2022 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
23 27.05.2022 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
24 27.05.2022 Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
25 26.05.2022 Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezası Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
Sayfada 25 Kayıt Toplam 91 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor