Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 07.06.2023 Haftanın Kararı; Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Değerinin Tespitine Yönelik Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı En Geç Anılan Kararın Alındığı Yılın Son Gününe Kadar Dava Açılabilir (07.06.2023)
2 05.06.2023 Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
3 05.06.2023 Mayıs Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
4 02.06.2023 Müdahalenin Kanunilik Şartını Sağlamaması Nedeniyle İfade Özgürlüğü ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmiştir
5 01.06.2023 Tıbbi İçerikli Açıklamalara İstinaden Verilen Ceza Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
6 01.06.2023 Anayasa Mahkemesi 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin İptaline Karar Verdi
7 31.05.2023 Haftanın Kararı; Tanıkla İspat Edilen Fazla Çalışma Ücreti Alacağında, İşveren Tarafından Fazla Çalışma Açıklaması ile Yapılan Ödemelerin, Hesaplanan Fazla Çalışma Alacağından Makul Oranda İndirim Yapıldıktan Sonra Mahsup Edilmesi Gerekir (31.05.2023)
8 30.05.2023 İşlemin OHAL Komisyonuna Gönderilmesi Yerine İncelenmeksizin Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
9 24.05.2023 Haftanın Kararı; Satış Bedeli Taşınmazın Gerçek Değerinin Altında ise Sırf Bedelin Düşük Olması Hilenin Kanıtı Olarak Kabul Edilemez (24.05.2023)
10 24.05.2023 Anayasa Mahkemesi Covid-19 Kapsamında Tahsil Edilmiş Olan İdari Para Cezalarının İade Edilmemesini Öngören Kuralın Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Karar Verdi
11 24.05.2023 Usule İlişkin İmkânlar Bakımından Zayıf Düşürülme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri İhlal Edilmiştir
12 23.05.2023 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespitine İlişkin Kayıtların Elde Edilme Yöntemi İtibarıyla Adil Yargılanma Hakkı İhlal Edilmemiştir
13 23.05.2023 Bozma Kararından Sonra Islah Yapılamayacağı Gerekçesiyle Islah Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
14 17.05.2023 Haftanın Kararı; Dava Açılış Tarihi, Dava Dilekçesinin UYAP Ortamında Kaydedildiği Tarih Olarak Kabul Edilir (17.05.2023)
15 16.05.2023 Başvuru Süresinin Kararın UYAP Üzerinden Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başladığı Gerekçesiyle Başvuru Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir
16 10.05.2023 Haftanın Kararı; Yıllık Ücretli İzin Kullanan İşçiye İzin Dönemi Ücretinin Tam Olarak Ödenmesi Gerekir (10.05.2023)
17 10.05.2023 Anayasa Mahkemesi Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılmasına İlişkin Kuralın İptaline Karar Verdi
18 05.05.2023 Mazbut Vakıf Statüsüne Alınan Mal Topluluğunun Vakfa İade Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
19 05.05.2023 Anayasa Mahkemesi İcap Nöbeti Karşılığında Aylık Yalnızca 120 Saate Kadar Ücret Ödenmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Karar Verdi
20 05.05.2023 Kısa Süreli ve Barışçıl İş Bırakma Eylemi Sonucu İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle Sendika Hakkı İhlal Edilmiştir
21 04.05.2023 Anayasa Mahkemesi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince Çıkarılacak Yönetmeliklerin Bakanlığın Görüş Şartına Bağlanmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Karar Verdi
22 04.05.2023 Anayasa Mahkemesi İcra İflas Dairelerince Borçludan Tahsil Edilen Paraların Nemasının Hazineye Ait Olmasını Öngören Kuralın İptaline Karar Verdi
23 03.05.2023 Haftanın Kararı; İcra Dairesinde İleri Sürülmeyen Sebepler Yargılamada Dinlenemez (03.05.2023)
24 03.05.2023 Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
25 03.05.2023 Nisan Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
Sayfada 25 Kayıt Toplam 99 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor