Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 29.05.2020 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) Yayınlandı
2 28.05.2020 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568) Yayınlandı
3 28.05.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) Yayınlandı
4 28.05.2020 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:311) Yayınlandı
5 27.05.2020 Haftanın Kararı (25.05.2020)
6 24.05.2020 Ceza İnfaz Kurumu Tarafından Sakıncalı Bulunan Mektubun Alıcısına Gönderilmemesi Nedeniyle Haberleşme Hürriyeti İhlal Edilmiştir
7 18.05.2020 Haftanın Kararı (18.05.2020)
8 13.05.2020 “ÇED Gerekli Değildir” Kararına Karşı Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
9 13.05.2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
10 12.05.2020 Anayasa Mahkemesi, Yetki Kanunu’na Dayanmayan ve Temel Haklar Konusunda Düzenleme Öngören Kanun Hükmünde Kararname Kuralının İptaline Karar Verdi
11 11.05.2020 Haftanın Kararı (11.05.2020)
12 08.05.2020 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) Yayınlandı
13 07.05.2020 Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
14 05.05.2020 Tutukluluk Süresince Muhtarlık Maaşı Ödenmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
15 05.05.2020 Anayasa Mahkemesi, Prim Teşvikinden Yararlanmak İçin Açılan Davalarda Kanuni Faizin İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Uygulanmasına İlişkin Kuralın İptaline Karar Verdi
16 04.05.2020 Haftanın Kararı (04.05.2020)
17 04.05.2020 Tüketici Hakem Heyeti İşlemleri 15 Haziran’a Kadar Durduruldu
18 04.05.2020 Nisan Ayı Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
19 04.05.2020 Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
20 30.04.2020 Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480) Yayınlandı
21 30.04.2020 Anayasa Mahkemesi, 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi
22 28.04.2020 Anayasa Mahkemesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapmakla Görevli Birimlerin Kişisel Verilere Ulaşmasını Öngören Kuralın İptaline Karar Verdi
23 27.04.2020 Haftanın Kararı (27.04.2020)
24 22.04.2020 2020/Şubat ve 2020/Mart Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
25 21.04.2020 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresi Uzatıldı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 68 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor