Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 06.12.2023 Haftanın Kararı; Banka, Çalışanı Konumundaki Banka Müdürünün Kusurundan Dolayı Sorumludur (06.12.2023)
2 04.12.2023 Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
3 04.12.2023 Kasım Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
4 01.12.2023 Anayasa Mahkemesi Bazı Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Onayı ile Atanmasını Düzenleyen Kuralın İptaline Karar Verdi
5 01.12.2023 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yeni Yıllık Faiz Oranları Belirlendi
6 29.11.2023 Haftanın Kararı; Kural Olarak Ara Karardan Rücu Edilmesi Mümkün Olmakla Beraber Bozmaya Uyulmasından Sonra Bu Karardan Rücu Edilerek Direnme Kararı Verilemez(29.11.2023)
7 29.11.2023 Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Hali 30.04.2024 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
8 29.11.2023 Anayasa Mahkemesi Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurullarının Olağanüstü Toplantıya Çağrılmasını Düzenleyen Kuralın İptaline Karar Verdi
9 25.11.2023 Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887) Yayınlandı
10 25.11.2023 2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Tespit Edildi
11 24.11.2023 Anayasa Mahkemesi İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin Genel Sekreter ve Yardımcılarının Ticaret Bakanlığınca Resen Atanabilmesini Öngören Kuralın İptaline Karar Verdi
12 22.11.2023 Haftanın Kararı; Tersane, Gemi İhalesinin Feshini İsteyebilecek Kişilerdendir (22.11.2023)
13 22.11.2023 İş Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı ve İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
14 15.11.2023 Haftanın Kararı; Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuğa Başvurulmadan Dava Açılması Halinde Dava, Dava Şartı Yokluğundan Reddedilir (15.11.2023)
15 14.11.2023 Yıllık Tecil Faiz Oranı %36'ya Çıkarıldı
16 14.11.2023 Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı %3,5'a Yükseltildi
17 09.11.2023 Şirket Hisselerinin Devrinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilmesine Bağlı Olarak Verilen Elkoyma ve Kayyım Atama Kararları Mülkiyet Hakkını İhlal Etmemiştir
18 09.11.2023 7471 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
19 08.11.2023 Haftanın Kararı; Havalenin Sehven Yapılması Halinde Bankanın İşlemde Bir Sorumluluğu Bulunmamakta Olup Bedelin Alıcının Hesabına Geçmesiyle Gönderilen Para Üzerindeki Tasarruf Yetkisi Havale Alıcısına Aittir (08.11.2023)
20 08.11.2023 İlgili ve Yeterli Bir Gerekçe Belirtilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir
21 03.11.2023 Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
22 03.11.2023 Ekim Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
23 02.11.2023 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
24 01.11.2023 Haftanın Kararı; Usul Ekonomisi İlkesi Gereği, İcra Müdürünün Verdiği Hatalı Kararı Düzeltmesi Mümkündür (01.11.2023)
25 31.10.2023 Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
Sayfada 25 Kayıt Toplam 101 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor