Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 19.06.2021 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
2 18.06.2021 Gözaltına Alınma Sırasında Yaralanmayla İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir
3 17.06.2021 Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Yok Hükmünde Kabul Edilmesi Nedeniyle Kararın İcrası Hakkı İhlal Edilmiştir
4 17.06.2021 Anayasa Mahkemesi, Resmî Gazete’nin İçeriği ile Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği (10) Numaralı CBK’nın İptali İstenen Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
5 16.06.2021 Anayasa Mahkemesi, KHK ile Düzenlenen Konuda Düzenleme Yapan CBK Kuralının İptaline Karar Verdi
6 16.06.2021 Haftanın Kararı (16.06.2021)
7 16.06.2021 Anayasa Mahkemesi, Üniversite Öğretim Elemanlarının Kadrolarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzenlenmesine İlişkin Kuralın İptaline Karar Verdi
8 15.06.2021 Anayasa Mahkemesi, Seri Muhakeme Usulünde Mahkemenin Talepnamede Belirlenen Yaptırım Doğrultusunda Karar Vermesini Zorunlu Kılan Kuralın İptaline Karar Verdi
9 15.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayınlandı
10 11.06.2021 Trafik Kazasında Oluşan Manevi Zararın Karşılanmaması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkı İhlal Edilmiştir
11 11.06.2021 AİHM Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı İhlal Edilmiştir
12 11.06.2021 Anayasa Mahkemesi, Reşit Olmayanlarla İlişkide Bulunan Kişilere Ceza Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
13 09.06.2021 Haftanın Kararı (09.06.2021)
14 09.06.2021 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
15 08.06.2021 Anayasa Mahkemesi, Damga Süresi Geçen ve Ayarı Doğru Yapılmayan Ölçü Aletlerini Kullananlara Yaptırım Öngören Kuralların İptaline Karar Verdi
16 03.06.2021 Mayıs Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
17 03.06.2021 Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
18 03.06.2021 Anayasa Mahkemesi, Değerlendirmesi ve Sınıflandırılması Bakanlıkça Yapılan Sinema Filmlerinin İlgili Etkinliklerde Almış Olduğu İşaret ve İbarelere Uygun Gösterilmesini Zorunlu Kılan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
19 02.06.2021 Haftanın Kararı (02.06.2021)
20 02.06.2021 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027) Yayınlandı
21 02.06.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) Resmi Gazete'de Yayınlandı
22 27.05.2021 Hükümlünün Telefonla Görüşme Gününün Çocuklarıyla İletişim Kurabilecek Şekilde Belirlenmesi Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle Aile Hayatına Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir
23 27.05.2021 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı
24 26.05.2021 Haftanın Kararı (26.05.2021)
25 25.05.2021 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 80 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor