Lütfen bekleyiniz...
Haber Başlığı
 
1. 25.04.2018 Haftanın Kararı (24.04.2018)
2. 20.04.2018 Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
3. 20.04.2018 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
4. 19.04.2018 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar Yayınlandı
5. 18.04.2018 Haftanın Kararı (16.04.2018)
6. 17.04.2018 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı
7. 16.04.2018 Doçentlik Yönetmeliği Yayınlandı
8. 14.04.2018 2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
9. 13.04.2018 Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Devam Ediyor (1 Nisan - 25 Nisan)
10. 13.04.2018 Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
11. 12.04.2018 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı
12. 11.04.2018 Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
13. 09.04.2018 Haftanın Kararı (09.04.2018)
14. 06.04.2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
15. 03.04.2018 Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
16. 03.04.2018 Mart 2018 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
17. 03.04.2018 Mart 2018 Kira Artış Oranı Belli Oldu
18. 02.04.2018 Haftanın Kararı (02.04.2018)
19. 02.04.2018 Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar Yayınlandı
20. 30.03.2018 Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır
21. 28.03.2018 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
22. 26.03.2018 Haftanın Kararı (26.03.2018)
23. 26.03.2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Süresi Uzatıldı; Son Gün 02 Nisan 2018
24. 23.03.2018 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
25. 23.03.2018 TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2018/7) Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 48 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor