Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 19.01.2021 Kamu Makamlarının Denetim ve Kontrol Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
2 18.01.2021 Haftanın Kararı (18.01.2021)
3 13.01.2021 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) Yayınlandı
4 13.01.2021 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) Yayınlandı
5 11.01.2021 Haftanın Kararı (11.01.2021)
6 06.01.2021 Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Açılan Davanın Süreci Durdurmaması Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir
7 06.01.2021 Anayasa Mahkemesi, Matrah ve Vergi Artırımında Bulunmasına Rağmen Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükellef Hakkında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılmasına İmkân Sağlayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
8 06.01.2021 Hükme Esas Belgelerin Başvurucuya Bildirilmemesi Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri İhlal Edilmiştir
9 04.01.2021 Aralık Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
10 04.01.2021 Aralık Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
11 04.01.2021 Haftanın Kararı (04.01.2021)
12 02.01.2021 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Yayınlandı
13 31.12.2020 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
14 31.12.2020 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2021 Yılı Tarifesi Yayınlandı
15 31.12.2020 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Yayınlandı
16 31.12.2020 2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
17 31.12.2020 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/1) Yayınlandı
18 31.12.2020 Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2021/1) Yayınlandı
19 31.12.2020 2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
20 31.12.2020 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53) Yayınlandı
21 30.12.2020 Konutu Terk Etmeme Adli Kontrol Tedbirinin Hukuka Aykırı Olması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir
22 30.12.2020 İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı
23 30.12.2020 2021 Yılı Asgari Ücret Belirlendi
24 30.12.2020 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
25 29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 76 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor