Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 20.01.2020 Haftanın Kararı (20.01.2020)
2 20.01.2020 Yargıtay, Vize Alarak Göreve Başlayan, Ancak Takip Eden Yıllarda Vize İşlemi Yapılmadığından 5620 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutularak İşlerine Son Verilen Belediye İşçilerinin Açtığı İşe İade Davaları Hakkında İçtihadı Birleştirme Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verdi
3 18.01.2020 Anayasa Mahkemesi, Kovuşturma Aşamasında Başka Bir Mercide Çözülmesi Gereken Meselenin Çözümüne Kadar Dava Zamanaşımının Durmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
4 17.01.2020 Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Yayınlandı
5 16.01.2020 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi Yayınlandı
6 16.01.2020 Göstericilere Biber Gazı Sıkan Kolluk Görevlileri Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Nedeniyle İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir
7 15.01.2020 Wikipedia İsimli İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
8 13.01.2020 Haftanın Kararı (13.01.2020)
9 07.01.2020 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) Yayınlandı
10 07.01.2020 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
11 07.01.2020 2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
12 06.01.2020 Haftanın Kararı (06.01.2020)
13 06.01.2020 Hükümlünün Bireysel Başvuruya Esas Belgelerinin Avukatına Gönderilmemesi Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir
14 03.01.2020 Aralık 2019 Kira Artış Oranı Belli Oldu
15 03.01.2020 Aralık 2019 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
16 03.01.2020 2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
17 03.01.2020 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar Yayınlandı
18 03.01.2020 Gazetecinin Sosyal Medyada Bir Siyasetçiye Yönelik Paylaşımlarından Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir
19 02.01.2020 Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Yayınlandı
20 02.01.2020 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) Yayınlandı
21 02.01.2020 Yıllık Tecil Faiz Oranı Yüzde 15’e Düşürüldü
22 02.01.2020 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranı % 1,6 Olarak Belirlendi
23 02.01.2020 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
24 30.12.2019 Haftanın Kararı (30.12.2019)
25 27.12.2019 Yeni Asgari Ücret Belirlendi
Sayfada 25 Kayıt Toplam 63 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor