Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 31.07.2020 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı
2 31.07.2020 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları Düşürüldü
3 31.07.2020 Kısa Çalışma Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı Bir Ay Daha Uzatıldı
4 28.07.2020 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
5 28.07.2020 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
6 27.07.2020 Haftanın Kararı (27.07.2020)
7 24.07.2020 Kabahatin Tespiti Sürecinde Kabahat İşlenmesine Teşvik Eden Uygulama Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
8 23.07.2020 Anayasa Mahkemesi, Kanun Metninde Değişiklik Yapılmasını Öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükmünün İptaline Karar Verdi
9 23.07.2020 7250 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
10 22.07.2020 Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kurumlarının, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Ek Koşullar Belirleyebilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
11 20.07.2020 Haftanın Kararı (20.07.2020)
12 17.07.2020 Anayasa Mahkemesi, Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılığın Aynı Eserle İlgili Olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’un 71. Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Tanımlanan Suçla Birlikte İşlenmesi Hâlinde Fail Hakkında Sadece 71.Maddeye Göre Cezaya Hükmolunacağı Ancak Verilecek Cezanın Üçte Biri Oranında Artırılacağı Hükmünün İptaline Karar Verdi
13 17.07.2020 Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
14 17.07.2020 Şikâyeti Reddeden Hâkimin İtirazı İnceleyen Mahkeme Heyetinde de Görev Alması Nedeniyle Tarafsız Mahkemede Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
15 15.07.2020 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
16 14.07.2020 Zamanaşımına Uğrayan ve Bu Nedenle Kambiyo Senedi Vasfını Kaybederek (Yazılı) Delil Başlangıcına Dönüşen Bonodaki Vade Tarihi; Temel İlişkiye Dayanılarak Yapılan Bir Takip Veya Açılan Bir Davada Temerrüde Esas Alınamayacaktır
17 14.07.2020 Hâkim Olarak Görev Yapan Başvurucunun Mesleğinden Kaynaklanan Güvencelere Riayet Edilmeksizin Tutuklanması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiği İddiası Kabul Edilemez Niteliktedir
18 13.07.2020 Haftanın Kararı (13.07.2020)
19 10.07.2020 Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçlarına, Miktarı Her Geminin Teknik Özelliklerine Göre Tespit Edilmek ve Kullanacak Geminin Jurnaline İşlenmek Kaydıyla, Verilecek Akaryakıtta ÖTV Sıfırlanmıştır
20 08.07.2020 “Yurt İçine/Yurt Dışına Sefer Yapan Tır Şoförlerine Her Sefere Çıktıklarında Ödenen Paranın Harcırah/Yolluk veya Ücret/Prim Niteliğinde Olup Olmadığı, Kıdem Tazminatı ve Prime Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınıp Alınmayacağı” Konusunda İçtihatların Birleştirilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar Yayınlandı
21 08.07.2020 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 13, 19, 20, 21 ve 22. Hukuk Daireleriyle 17, 18 ve 20. Ceza Dairelerinin Kapatılmasına Karar Verdi
22 07.07.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
23 06.07.2020 Haftanın Kararı (06.07.2020)
24 06.07.2020 2020 Temmuz Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
25 04.07.2020 Davada Delil Olarak Kullanılan Gizli Bilgi ve Belgelerden Haberdar Edilmeme Nedeniyle Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri İhlal Edilmiştir
Sayfada 25 Kayıt Toplam 70 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor