Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 20.10.2020 Ceza Yargılamalarındaki Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle Masumiyet Karinesi İhlal Edilmiştir
2 19.10.2020 Haftanın Kararı (19.10.2020)
3 17.10.2020 7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
4 14.10.2020 Çalışanın Kurumsal E-posta Hesabının İncelenerek İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı ve Haberleşme Hürriyeti İhlal Edilmiştir
5 14.10.2020 İdarenin Kişisel Verileri Üçüncü Bir Kişiyle Paylaşması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir
6 12.10.2020 Haftanın Kararı (12.10.2020)
7 09.10.2020 Anayasa Mahkemesi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptaline Karar Verdi
8 07.10.2020 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) Resmi Gazete'de Yayımlandı
9 06.10.2020 Uygun Olmayan Koşullarda Tutulma İddiasının Değerlendirilmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir
10 05.10.2020 Eylül Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
11 05.10.2020 Eylül Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
12 05.10.2020 Haftanın Kararı (05.10.2020)
13 01.10.2020 Bandrol Ücretinin İadesi için Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
14 30.09.2020 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İhlal Kararına Uygun Bir Yargılama Yapılmaması Nedeniyle Müdafiden Yararlanma Hakkı İhlal Edilmiştir
15 30.09.2020 Lehe Olan Kanuni Düzenleme Gözetilmeden Karar Verilmesi Nedeniyle Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi İhlal Edilmiştir
16 30.09.2020 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) Oranı Yüzde 1'den Binde 2'ye Düşürüldü
17 29.09.2020 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Belirsiz Alacak Davaları ile İlgili, Kararın Yayınından Önce Açılan Davalarda Her İki Daire Görev Alanına Giren Bölgelerde Verilen Kararlar Bakımından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin Önceki Uygulamalarına Devam Edileceğine Karar Verdi
18 28.09.2020 Haftanın Kararı (28.09.2020)
19 24.09.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayınlandı
20 24.09.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi Yayınlandı
21 24.09.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Yayınlandı
22 21.09.2020 Haftanın Kararı (21.09.2020)
23 18.09.2020 Dinleme Kayıtları İmha Edilmeyen Başvurucunun Açtığı Tazminat Davasının Reddi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir
24 15.09.2020 E-Duruşma Sistemi Pilot Mahkemelerde Uygulanmaya Başlandı
25 14.09.2020 Haftanın Kararı (14.09.2020)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 72 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor