Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 14.03.2019 Anayasa Mahkemesi, Haciz Yasağının, Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Döneme Etkili Olacak Şekilde Uygulanmasını Öngören Kuralın İptaline Karar Verdi
2 11.03.2019 Haftanın Kararı (11.03.2019)
3 08.03.2019 Hükümlünün, Kantin ve Ziyaretçi Hakkının Kullandırılmadığı Savının Temellendirilememesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı İhlal Edilmemiştir
4 07.03.2019 Telefonla Görüşme Hakkı Sınırlandırılan Hükümlünün Durumunun Tekrar Değerlendirilmemesi Haberleşme Hürriyetinin İhlalidir
5 04.03.2019 Şubat 2019 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
6 04.03.2019 Şubat 2019 Kira Artış Oranı Belli Oldu
7 04.03.2019 Haftanın Kararı (04.03.2019)
8 01.03.2019 Hidroelektrik Santrali Projesiyle İlgili ÇED Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir
9 28.02.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
10 28.02.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
11 25.02.2019 Haftanın Kararı (25.02.2019)
12 22.02.2019 Yargıtay Daireleri Arasındaki Görüş Ayrılığı Giderilmeden Davanın Reddedilmesi, Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlalidir
13 22.02.2019 Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
14 20.02.2019 İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasına İlişkin Emre Uymayan veya Tedbir Kararına Aykırı Davranan Kimsenin Disiplin Hapsi ile Cezalandırılmasını Düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanununun 398. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinin İptaline Karar Verilmiştir
15 18.02.2019 Haftanın Kararı (18.02.2019)
16 18.02.2019 Isı Sayaçlarına Damga ve Muayene Zorunluluğu Getirildi
17 15.02.2019 İlk Defa İstinaf Mahkemesi Tarafından Verilen ve İki Yıla Kadar Hapis Cezalarının Temyiz Edilemeyeceğini Düzenleyen Kuralın İptaline Karar Verilmiştir
18 14.02.2019 Anayasa Mahkemesi 4456 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun’un 15. Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “...disiplin esasları,... ” İbaresini İptal Etti
19 13.02.2019 Yargıtay’ın Aynı Dairesinin Yerleşik İçtihatlarına Aykırı Karar Vermesi Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlalidir
20 12.02.2019 Anayasa Mahkemesi 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A Maddesinin Mülga Yedinci Fıkrasında Yer Alan “...disiplin...” İbaresini İptal Etti
21 11.02.2019 Haftanın Kararı (11.02.2019)
22 04.02.2019 Ocak 2019 Kira Artış Oranı Belli Oldu
23 04.02.2019 Ocak 2019 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
24 04.02.2019 Haftanın Kararı (04.02.2019)
25 30.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 55 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor