Lütfen bekleyiniz...
Haber Başlığı
 
1. 22.02.2018 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2. 22.02.2018 Otopark Yönetmeliği Yayınlandı
3. 21.02.2018 Haftanın Kararı (19.02.2018)
4. 21.02.2018 Yargıtay İş Bölüşümünü Düzenleyen Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09/02/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Kararı Yayınlandı
5. 20.02.2018 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı
6. 20.02.2018 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Yayınlandı
7. 19.02.2018 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
8. 16.02.2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Yayınlandı
9. 16.02.2018 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
10. 14.02.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
11. 12.02.2018 Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımında Sınırlama Yapıldı
12. 12.02.2018 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Yayınlandı
13. 12.02.2018 Haftanın Kararı (12.02.2018)
14. 12.02.2018 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Yayınlandı
15. 09.02.2018 Anayasa Mahkemesi’nin “Bir Avukatın Duruşma Sırasında Kullandığı Sözlerinden Dolayı Adli Para Cezası İle Cezalandırılması İfade Özgürlüğünün İhlali Niteliğindedir” Şeklinde Kararı Yayınlandı
16. 08.02.2018 Anayasa Mahkemesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na Müstehcenlik Suçunu Oluşturan İnternet Yayınlarına Re'sen Erişimi Engelleme Yetkisi Veren Düzenlemeyi İptal Etti
17. 07.02.2018 Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı İle (İhalesiz Olarak) Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığına ilişkin Sayıştay İçtihadı Birleştirme Kararı Yayınlandı
18. 07.02.2018 Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Yayınlandı
19. 07.02.2018 Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
20. 06.02.2018 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
21. 05.02.2018 Haftanın Kararı (05.02.2018)
22. 05.02.2018 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı
23. 05.02.2018 Ocak 2018 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
24. 05.02.2018 Ocak 2018 Kira Artış Oranı Belli Oldu
25. 05.02.2018 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 46 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor