Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 21.05.2024 Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı Oranı %4,5'e Yükseltildi
2 21.05.2024 01.06.2024 Tarihi İtibariyle Kanuni Faiz Oranı %24 Olarak Belirlenmiştir
3 21.05.2024 Yıllık Tecil Faiz Oranı %48 Olarak Belirlendi
4 20.05.2024 Yüksek Hesaplanan Tazminatın Esas Alınmaması ve Gerçek Zararların Karşılanmaması Nedenleriyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
5 16.05.2024 Anayasa Mahkemesi Ad Değişikliğinin İlanı ile İlgili Kuralın İptaline Karar Verdi
6 15.05.2024 Haftanın Kararı; Müvekkil ile Avukat Arasındaki Vekalet İlişkisine Dayanak Temel İlişki; Yükleniciden Konut Alımından Kaynaklı Olduğundan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Davaya Bakmakla Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir
7 13.05.2024 7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
8 08.05.2024 Haftanın Kararı; Alacaklı Feragat Ettiği Döneme İlişkin Nafakayı Tekraren İkinci Takipte İsteyemez ise de, Feragat Dönemi Dışında Kalan Birikmiş Tedbir Nafakasını İstemesi Mümkündür (08.05.2024)
9 03.05.2024 Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
10 03.05.2024 Nisan Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
11 29.04.2024 7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
12 24.04.2024 Haftanın Kararı; İhtiyari Mali Mesuliyet Poliçesinde Teminat Kapsamına Alınmamış Olan Değer Kaybı Talebine İlişkin Açılmış Davanın Reddi Gerekir (24.04.2024)
13 19.04.2024 2024 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
14 19.04.2024 Anayasa Mahkemesi Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamasına Bağlı Olarak Boşanma Davası Açabilmeyi Bazı Şartlara Bağlayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Karar Verdi
15 19.04.2024 Anayasa Mahkemesi 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi
16 18.04.2024 Anayasa Mahkemesi Mecburi Hizmeti Sona Ermeden İlişiği Kesilen Tabip Subayların Kalan Yükümlülük Süresince Hekimlik Mesleğini İcra Edemeyeceklerini Öngören Kuralın İptaline Karar Verdi
17 18.04.2024 Anayasa Mahkemesi Mazeretsiz Olarak Arabuluculuk İlk Toplantısına Katılmayan Tarafın Süreç Sonunda Haklı Çıksa Dahi Tüm Yargılama Giderinin Tamamından Sorumlu Tutulması ve Vekâlet Ücretinden Yoksun Bırakılmasını Düzenleyen Hükmün İptaline Karar Verdi
18 17.04.2024 Haftanın Kararı; İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmlı İcra Takibi Öncesinde, Alacaklı Banka Tarafından Gönderilecek Kat İhtarının Usûlsüz Tebliğine İlişkin Şikayetin Süresiz Olarak İncelenmesi Gerekir (17.04.2024)
19 17.04.2024 Anayasa Mahkemesi 7079 sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi
20 05.04.2024 Anayasa Mahkemesi Suçun Niteliğinde Değişiklik Olması Hâlinde Sanığa Tanınan Hakların Müdafi Tarafından Kullanılmasını Yeterli Gören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Karar Verdi
21 04.04.2024 Anayasa Mahkemesi 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da Avukatlara Yükümlülük Getiren Düzenlemeyi İptal Etmiştir
22 04.04.2024 Anayasa Mahkemesi Avukatlık Kanunu'nda Staja İlişkin Bazı Düzenlemelerin İptaline Karar Verdi
23 03.04.2024 Haftanın Kararı; Zorunlu/Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmak ve Sözleşmeli Er Sözleşmesini İmzalamak İçin İşyerinden Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerekir (03.04.2024)
24 03.04.2024 Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
25 03.04.2024 Mart Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
Sayfada 25 Kayıt Toplam 104 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor