Lütfen bekleyiniz...

Hukuk Haberleri

Haber Başlığı
 
1 20.11.2018 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018
2 19.11.2018 Haftanın Kararı (19.11.2018)
3 15.11.2018 Anayasa Mahkemesi 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun “İvazsız tasarrufların butlanı” başlıklı 278. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Yer Alan “...neseben veya... ” İbaresini İptal Etti
4 14.11.2018 Yazarlarımızdan Çelik Ahmet Çelik'in başvurusu sonucu Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulu “Anne-Babanın, Çocuğunun Haksız Fiil Ve/Veya Akde Aykırılık Sonucu Ölmesi Nedeniyle Açtığı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davalarında, Desteklik İlişkisinin Varlığının İspatı İçin Sosyal Güvenlik Kurumundan Gelir Bağlanması Şartının Aranmayacağı, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davalarında Çocukların Anne-Babaya Destek Olduklarının Karine Olarak Kabulünün Gerektiğine Karar Verdi
5 05.11.2018 Ekim 2018 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
6 05.11.2018 Ekim 2018 Kira Artış Oranı Belli Oldu
7 05.11.2018 Haftanın Kararı (05.11.2018)
8 03.11.2018 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Yayınlandı
9 02.11.2018 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
10 01.11.2018 Tapu Harcı İndirimi Uzatıldı
11 29.10.2018 Haftanın Kararı (29.10.2018)
12 26.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
13 24.10.2018 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Yayınlandı
14 22.10.2018 Haftanın Kararı (22.10.2018)
15 22.10.2018 Çevre Etiketi Yönetmeliği Yayınlandı
16 16.10.2018 Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Türk Borçlar Kanununun 584. Maddesindeki Düzenlemenin “Aval"de de Uygulanması Gerekmediğine İlişkin Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Yayınlandı
17 15.10.2018 Haftanın Kararı (15.10.2018)
18 08.10.2018 Haftanın Kararı (08.10.2018)
19 06.10.2018 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılması Mümkün Olmayan Sözleşmelerde Yer Alan Bedeller 2/1/2018 Tarihinde Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Efektif Satış Kuru Esas Alınarak Türk Parası Cinsine Çevrilecektir
20 05.10.2018 Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
21 03.10.2018 Eylül 2018 Kira Artış Oranı Belli Oldu
22 03.10.2018 Eylül 2018 Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları Belirlendi
23 02.10.2018 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140) Yayınlandı
24 01.10.2018 Haftanın Kararı (01.10.2018)
25 01.10.2018 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 52 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor