Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (94.876) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (77.359) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (74.507) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (63.790) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (61.611) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (50.190) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (47.730) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (46.623) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (46.515) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (46.031) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (45.404) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (44.168) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (42.743) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (42.534) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (41.377) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (37.283) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (36.197) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (35.410) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (32.707) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (32.514) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (31.191) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (30.082) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (29.924) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (29.857) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (29.512) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (27.268) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (25.594) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (24.861) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (24.559) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (24.093) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.679) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (22.266) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (22.138) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (20.557) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.733) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (17.240) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (16.919) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (15.503) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (15.255) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (13.967) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (13.855) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (12.906) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (12.760) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.550) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.575) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (8.595) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (8.041) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (637) Yargıtay Başkanlar Kurulu (21) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (9)

Tarih

Paket

Ceza Kanunu Mevzuatı (38.495) Medeni Kanun Mevzuatı (36.203) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (30.006) İş Hukuku Mevzuatı (13.781) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (13.481) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (11.932) Borçlar Kanunu Mevzuatı (11.158) Kamulaştırma Mevzuatı (7.323) Anayasa ve İdare Mevzuatı (4.792) Ticaret Mevzuatı (4.048) Trafik Mevzuatı (3.320) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (3.303) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (3.291) Avukatlık Mevzuatı (2.831) Harçlar Mevzuatı (2.591) Tüketici Mevzuatı (2.470) Kooperatifler Mevzuatı (2.360) İmar Mevzuatı (1.956) Amme Alacakları Mevzuatı (1.590) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (892) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (702) Belediye Mevzuatı (631) İhale Mevzuatı (492) Banka ve Finans Mevzuatı (490) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (471) Devlet Memurları Mevzuatı (453) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (360) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (279) Basın Mevzuatı (267) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (229) Yükseköğretim Mevzuatı (227) Emlak Vergisi Mevzuatı (161) Çevre Mevzuatı (157) Vakıflar Mevzuatı (155) Kambiyo Mevzuatı (147) Gelir Vergisi Mevzuatı (142) Sigortacılık Mevzuatı (130) Serbest Bölgeler Mevzuatı (123) Belediye Gelirleri Mevzuatı (97) Tahkim Mevzuatı (97) İmalat Mevzuatı (88) Gıda Mevzuatı (73) Dernekler Mevzuatı (65) Sağlık Mevzuatı (52) Gümrük Mevzuatı (49) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (49) Doğal Afetler Mevzuatı (46) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (43) İthalat Mevzuatı (41) Enerji Mevzuatı (36) Turizm Mevzuatı (32) Mali Müşavirlik Mevzuatı (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı (27) Sermaye Piyasası Mevzuatı (25) Bilişim Mevzuatı (24) Toplu Konut Mevzuatı (20) Gider Vergisi Mevzuatı (16) Kira Hukuku Mevzuatı (15) Damga Vergisi Mevzuatı (14) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (12) Avrupa Birliği Mevzuatı (10) Spor Mevzuatı (10) Teşvik Mevzuatı (8) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (3) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (2)

Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2018/3072 K. 2018/5874 T. 10.05.2018

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunun Tamamlanması İçin Çekin İbraz Edildiği Banka Tarafından Karşılıksızdır İşleminin Yapılması Gerektiği - Suçun Faili Türk Ticaret Kanununda Belirtilen Zorunlu Unsurları İhtiva Eden ve Yasal İbraz Süresi İçerisinde Bankaya Sunulduğunda Karşılıksız Olduğu Anlaşılan Çeki Düzenleyen Kişiler Olduğu - Bu Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Şikayet Şartına Tabi Olduğu - Anılan Suç Nedeniyle Şikayet Hakkına Sahip Olan Kişinin Hamil Olduğu
KARŞILIKSIZ ÇEKTE ŞİKAYET HAKKI Kambiyo Senetlerinden Doğan Her Türlü Dava Talep ve Şikayet Hakkı Senede Bitişik Olup Senetten Bağımsız Olarak Kullanılamayacağı - Kural Olarak Çeki Elinde Bulunduran Yetkili Hamil Çekten Doğan Her Türlü Alacak Hakkına Sahip Olduğu Gibi Karşılıksız Çek Keşide Eden Kişileri Şikayet Hakkına da Sahip Olduğu - Çeki Elinde Bulundurmayan Cirantaların Şikayet Hakkı Bulunmadığı - Bu Kişiler Çeke Bağlı Olan Talep Haklarını Devrettikleri Gibi Şikayet Haklarını da Devretmiş Sayıldığı - Bu Kişiler Hamil Olmadıkları İçin Bankadan Ödeme Talebinde Bulunamazlar ve Yeniden Hamil Sıfatını Kazanmadan Şikayet Hakkını da Elde Edemeyeceği
Karşılıksız çek düzenleme suçunun tamamlanması için, çekin ibraz edildiği banka tarafından "karşılıksızdır" işleminin YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. Suçun faili, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen zorunlu unsurları ihtiva eden ve yasal ibraz süresi içerisi...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2018/203 K. 2018/210 T. 09.05.2018

Hırsızlık suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, aynı suçtan sanığın mahkûmiyetine ilişkin Ayvalık 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 17.09.2014 gün ve 142-274 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 13. ...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2017/8881 K. 2018/4474 T. 08.05.2018

YEREL MAHKEMENİN KARAR DÜZELTME TALEBİNİ REDDEDEMEYECEĞİ Karar Düzeltme İstemini İnceleme Görevinin Yargıtay'a Ait Olduğu - Temyiz Talebi Hakkında Uygulanan İik'nun 365. Maddesindekine Benzer Bir Düzenlemenin Karar Düzeltme Talebi Hakkında Mevcut Olmadığı - Yerel Mahkemenin Karar Düzeltme Dilekçesini Reddetme Yetkisi Bulunmadığı
Karar düzeltme istemini inceleme görevi Yargıtay'a ait olup, temyiz talebi hakkında uygulanan İİK'nun 365. maddesindekine benzer bir düzenleme, karar düzeltme talebi hakkında mevcut olmadığından, mahkemenin karar düzeltme dilekçesini reddetme yetkisi...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2017/1149 K. 2018/196 T. 25.04.2018

Kasten yaralama suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucu sanığın aynı suçtan mahkumiyetine ilişkin Bor Asliye Ceza Mahkemesince verilen 28.10.2014 gün ve 539-395 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3. Ceza...

Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2018/3074 K. 2018/4708 T. 18.04.2018

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ ARASINDA VEKALET ÜCRETİ KONUSUNDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ Aynı Bölge Adliye Mahkemesi Yargı Çevresi Sınırları İçerisinde Bulunan İki Farklı İlk Derece Ceza Mahkemesince İki Ayrı Davada Sanıklardan Biri Hakkında Üzerine Atılı Suçtan Ötürü Neticeten Beraat Kararı, Bir Diğer Sanık Hakkında İse Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar Verildiği - Her İki İlk Derece Ceza Mahkemesi Kararında da Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Vekalet Ücretine Hükmedilmediği - İlk Derece Ceza Mahkemesi Kararlarının Her İkisinin de Ayrı Ayrı İstinaf Kanun Yolu Başvurusuna Konu Edildiği - Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesinin Kararında Sanık Aleyhine Hem İlk Derece Mahkemesince Hükmedilmesi Gerektiği Halde Hükmedilmeyen Vekalet Ücretine Hem de İstinaf Yasa Yolu Yargılaması İçin Hükmedilmesi Gereken Vekalet Ücretine Ayrı Ayrı Hükmedildiği - Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin Kararında Sanık Aleyhine Yalnızca İstinaf Yasa Yolu Yargılaması İçin Vekalet Ücretine Hükmedildiği - Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin Yalnızca İstinaf Yasa Yolu Yargılaması İçin Değil, İlk Derece Mahkemesi Tarafından Aslında Doğru ve Hukuka Uygun Tespit Yapılıp Sanığın Mahkumiyetine Dair Karar Verilse İdi Hükmedilmesi Gerekecek Olan Vekalet Ücretine de Hükmetmesi Gerektiği
VEKALET ÜCRETİNİN TAKDİRİ Katılanın Kendisini Bir Vekil İle Temsil Ettirdiği İlk Derece Ceza Mahkemelerince Yapılan Yargılama Sonucunda Sanık Hakkında Verilecek Olan " Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair" Hükümler Aleyhine İstinaf Yasa Yolu İncelemesine Başvurulduğu - İlgili İlk Derece Ceza Mahkemesi Kararlarını İnceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin, Davanın Yeniden Görülmesine Karar Verdiği - Yapmış Olduğu Yargılama Neticesinde Sanık Hakkında Atılı Suçtan Mahkumiyetine Dair Karar Vermesi Halinde, Yalnızca İstinaf Yasa Yolu Yargılaması İçin Değil, Aslında İlk Derece Mahkemesince Sanık Hakkında Hukuka Uygun ve Doğru Karar Verilmiş Olsa İdi Katılan Lehine ve Sanık Aleyhine Hükmedilmesi Muhakkak Olan Vekalet Ücretine de Ayrıca Hükmetmesi Gerektiği
Katılanın kendisini bir vekil ile temsil ettirdiği ilk derece ceza mahkemelerince yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında verilecek olan " beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına dair" hükümler aleyhine istinaf yasa yolu incelemesine başvurulm...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2018/413 K. 2018/935 T. 18.04.2018

Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Yargıtay 3. Hukuk Dairesince davanın reddine dair verilen 11.07.2017 gün ve 2017/1 E., 2017/2 K. sayılı karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. HUKUK GENEL ...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2018/403 K. 2018/803 T. 18.04.2018

Taraflar arasındaki “işçilik alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Nizip 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (İş Mahkemesi sıfatıyla) davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.07.2014 gün ve 2013/653 E.-2014/830 K. sayılı kararın temyizen incel...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2016/929 K. 2018/796 T. 18.04.2018

Taraflar arasındaki “işçilik alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Nizip 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (İş Mahkemesi sıfatıyla) davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.07.2014 gün ve 2013/657 E.-2014/814 K. sayılı kararın temyizen incel...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2018/404 K. 2018/804 T. 18.04.2018

Taraflar arasındaki “işçilik alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Nizip 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (İş Mahkemesi sıfatıyla) davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.07.2014 gün ve 2013/650 E.-2014/824 K. sayılı kararın temyizen incel...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2016/930 K. 2018/797 T. 18.04.2018

Taraflar arasındaki “işçilik alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Nizip 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (İş Mahkemesi sıfatıyla) davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.07.2014 gün ve 2013/699 E.-2014/816 K. sayılı kararın temyizen incel...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 154923 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor