Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (96.073) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (83.009) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (77.123) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (70.629) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (69.794) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (52.442) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (52.336) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (50.467) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (50.116) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (49.586) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (47.935) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (45.209) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (44.899) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (43.063) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (39.031) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (38.628) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (35.951) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (34.939) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (34.852) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (33.445) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (32.624) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (32.220) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (31.021) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (30.698) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (29.939) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (29.701) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (27.946) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (27.507) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (26.824) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (24.505) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (23.566) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.494) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (21.235) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.739) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (18.343) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (16.266) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (16.088) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (15.274) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (14.495) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (14.005) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (13.054) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (10.655) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (8.748) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (640) Yargıtay Başkanlar Kurulu (21) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (13)

Tarih

Paket

Ceza Kanunu Mevzuatı (38.595) Medeni Kanun Mevzuatı (36.394) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (30.081) İş Hukuku Mevzuatı (13.840) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (13.630) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (11.963) Borçlar Kanunu Mevzuatı (11.274) Kamulaştırma Mevzuatı (7.353) Anayasa ve İdare Mevzuatı (4.808) Ticaret Mevzuatı (4.068) Trafik Mevzuatı (3.356) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (3.311) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (3.307) Avukatlık Mevzuatı (2.843) Harçlar Mevzuatı (2.604) Tüketici Mevzuatı (2.496) Kooperatifler Mevzuatı (2.363) İmar Mevzuatı (1.964) Amme Alacakları Mevzuatı (1.590) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (892) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (703) Belediye Mevzuatı (633) Banka ve Finans Mevzuatı (506) İhale Mevzuatı (492) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (471) Devlet Memurları Mevzuatı (454) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (372) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (279) Basın Mevzuatı (274) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (231) Yükseköğretim Mevzuatı (228) Emlak Vergisi Mevzuatı (161) Çevre Mevzuatı (158) Vakıflar Mevzuatı (156) Sigortacılık Mevzuatı (148) Kambiyo Mevzuatı (147) Gelir Vergisi Mevzuatı (142) Serbest Bölgeler Mevzuatı (123) Tahkim Mevzuatı (110) Belediye Gelirleri Mevzuatı (97) İmalat Mevzuatı (88) Gıda Mevzuatı (73) Dernekler Mevzuatı (66) Sağlık Mevzuatı (53) Gümrük Mevzuatı (49) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (49) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (48) Doğal Afetler Mevzuatı (46) Enerji Mevzuatı (44) İthalat Mevzuatı (41) Turizm Mevzuatı (34) Mali Müşavirlik Mevzuatı (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı (28) Sermaye Piyasası Mevzuatı (25) Bilişim Mevzuatı (24) Toplu Konut Mevzuatı (20) Kira Hukuku Mevzuatı (17) Gider Vergisi Mevzuatı (16) Damga Vergisi Mevzuatı (14) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (12) Avrupa Birliği Mevzuatı (10) Spor Mevzuatı (10) Teşvik Mevzuatı (8) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (2)

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2016/11555 K. 2018/2597 T.

TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME Tasarrufun İptali Davalarında Amaç Borçlunun Haciz ya da İflasından Önce Yaptığı ve Aslında Geçerli Olan Bazı Tasarrufların Alacaklıya Karşı Sonuçsuz Kalmasını Sağlamaktır - Bu Niteliği İtibariyle Tasarrufun İptali Davası Ticaret Mahkemesinin Görevi İçinde Sayılan Ticari Davalardan Değildir - Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Davaya Devam Edilmesi Gerekir
Tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden ...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2018/864 K. 2018/1381 T. 02.10.2018

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNA GÖNDERME KARARI İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Kararında Direnirse, Bu Kararın Temyiz İncelemesi, Kararına Direnilen Dairece Yapılır - Daire, Direnme Kararını Yerinde Görürse Kararını Düzeltir; Görmezse Dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna Gönderir
Yerel mahkemece verilen direnme kararına yönelik olarak yeniden öncelikle inceleme yapılarak; dairenin direnmeyi yerinde görmesi halinde kararını düzeltmesi, yerinde görmez ise Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2018/4289 K. 2018/5997 T. 27.09.2018

Vesayet Hukukuna ilişkin davada ...... 4. Sulh Hukuk ve ...... 2. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:K A R A...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2018/4169 K. 2018/6020 T. 27.09.2018

KISITLININ YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİNDE YETKİLİ MAHKEME Vesayet İşlerinde Yetki, Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Aittir - Vesayet Makamının İzni Olmadıkça Vesayet Altındaki Kişi Yerleşim Yerini Değiştiremez - Yerleşim Yerinin Değişmesi Hâlinde Yetki, Yeni Vesayet Dairelerine Geçer - Bu Takdirde Kısıtlama Yeni Yerleşim Yerinde İlân Olunur
Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2017/2389 K. 2018/15673 T. 27.09.2018

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ İSTEMİ – Dava konusu taşınmazın değerlendirme tarihi itibariyle;ilgili kurumlardan sorularak niteliğinin belirlenmesi gerektiği Kadastro Parseli Olması Durumunda Bulunduğu Bölgenin İleride İmar Uygulamasına Tabi Tutulması Halinde Kesilmesi Gereken Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Tespit Edilmesi Gerektiği - Dava Konusu Taşınmazın Çevresinde Düzenleme Görmüş Parseller Var İse Bunlardan Kesilen Düzenleme Ortaklık Payı Oranlarının Araştırılması Gerektiği
Kamulaştırılacak taşınmazın değerlendirme tarihi itibariyle; ilgili kurumlardan sorulup, taşınmazın niteliğinin belirlenmesi, kadastro parseli olduğunun kabulü halinde ise içinde bulunduğu bölgenin ileride imar uygulamasına tabi tutulması halinde kes...

Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2018/3772 K. 2018/9493 T. 27.09.2018

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN HAKLARINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASI TALEBİ Engel Adli Sicil Kayıtlarının Bulunmadığı -Suça Sürüklenen Çocukların Haklarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmasını Talep Ettikleri - Suça Sürüklenen Çocukların Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları İrdelenmesi Gerektiği - Objektif ve Subjektif Koşulların Değerlendirilmediği - Katılan İdareye Zararının Giderilip Giderilmediği Sorulmadığı - Zararın Giderilmediğine Dair Yerinde Görülmeyen Gerekçe İle Karar Verildiği
Somut olayda; engel adli sicil kaydı bulunmayan suça sürüklenen çocukların haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasını talep ettikleri, suça sürüklenen çocukların kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları irdele...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 165888 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor