Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (98.504) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (85.853) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (79.846) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (79.824) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (73.767) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (59.602) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (56.205) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (53.589) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (53.041) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (52.433) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (51.321) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (48.198) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (47.161) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (44.515) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (41.876) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (40.453) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (39.907) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (36.889) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (36.232) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (35.114) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (34.916) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (34.680) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (33.147) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (32.945) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (32.195) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (30.715) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (29.975) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (29.462) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (29.461) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (26.076) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (25.569) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.499) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (22.180) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (19.162) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.979) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (17.357) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (16.872) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (16.859) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (15.659) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (14.757) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (14.194) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (11.098) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (9.131) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (642) Yargıtay Başkanlar Kurulu (22) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (19)

Tarih

Paket

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38.768) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36.663) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30.229) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18.863) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14.156) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13.924) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.974) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.473) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7.373) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.837) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.145) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.449) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.358) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.317) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.877) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.611) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.538) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.366) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.968) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.595) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (895) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (852) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (716) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (641) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (532) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (494) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (472) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (459) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (386) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (342) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (288) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (280) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (244) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (231) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (172) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (158) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (147) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (142) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (124) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (121) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (101) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (74) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (66) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (57) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (51) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (50) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (49) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (48) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (41) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (40) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (39) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2)

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2019/9466 K. 2019/12111 T. 11.07.2019

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2019/9047 K. 2019/12108 T. 11.07.2019

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin davacılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2019/9506 K. 2019/12109 T. 11.07.2019

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı Yargıtay 8. Hukuk Dairesince gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği gör...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2019/9565 K. 2019/12110 T. 11.07.2019

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gere...

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2018/7537 K. 2019/13814 T. 10.07.2019

KONU : 5235 sayılı Kanunun 35/3 Maddesi Gereğince Uyuşmazlığın Giderilmesi Talep; Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Erzurum Bölge Asliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin aynı konuya ilişkin kesin nitelikli kararları arasında uyuşmazlığın 5...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/3115 K. 2019/6327 T. 09.07.2019

TAHSİL EDİLEN KAYIP KAÇAK VE DAĞITIM BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİNDE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK İşlemden Kaldırılan Dosyanın Süresi İçerisinde Yenilenmediği Gerekçesiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Kararda Davalı Taraf Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedildiği - Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca, Davanın Açılmamış Sayılması Nedeniyle Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği
Mahkemece, işlemden kaldırılan dosyanın süresi içerisinde yenilenmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Kararda davalı taraf aleyhine de vekalet ücretine hükmedilmiştir. Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderleri...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/1937 K. 2019/6328 T. 09.07.2019

BORÇLANMA BAKİYESİNDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİNDE VEKALET ÜCRETİ Ön İnceleme Duruşmasında Ön İnceleme Tutanağı İmzalanmadan Davalı Vekili Tarafından Davanın Kabul Edildiği - Mahkemece De, Davalı Tarafın Kabulü Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İlgili Maddesi Uyarınca, Hükmedilecek Vekalet Ücretinin Tarife Hükümleriyle Belirlenen Ücretlerin Yarısı Oranında Olması Gerektiği
Ön inceleme duruşmasında ön inceleme tutanağı imzalanmadan davalı vekili tarafından davanın kabul edildiği, mahkemece de, davalı tarafın kabulü nedeniyle davanın kabulüne karar verildiği; dolayısıyla, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesi...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2018/5739 K. 2019/5046 T. 08.07.2019

TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 06/04/2016 tarih ve 2015/218-2016/299 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi i...

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2019/3846 K. 2019/13788 T. 08.07.2019

Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ince...

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2018/9360 K. 2019/13790 T. 08.07.2019

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabu...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 175563 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor