Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (96.482) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (85.098) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (78.187) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (72.324) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (72.105) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (57.264) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (52.735) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (51.846) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (51.269) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (51.046) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (49.425) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (47.641) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (45.791) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (43.873) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (40.484) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (39.361) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (38.811) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (35.981) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (35.962) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (34.220) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (33.834) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (32.614) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (31.841) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (31.376) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (30.576) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (30.137) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (29.614) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (28.721) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (26.926) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (25.492) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (24.341) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.493) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (21.600) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.979) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (18.613) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (16.395) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (16.392) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (15.390) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (14.833) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (14.204) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (13.054) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (10.820) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (9.004) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (640) Yargıtay Başkanlar Kurulu (22) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (16)

Tarih

Paket

Ceza Kanunu Mevzuatı (38.630) Medeni Kanun Mevzuatı (36.468) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (30.107) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı (18.763) İş Hukuku Mevzuatı (13.862) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (13.692) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (11.968) Borçlar Kanunu Mevzuatı (11.309) Kamulaştırma Mevzuatı (7.361) Anayasa ve İdare Mevzuatı (4.811) Ticaret Mevzuatı (4.090) Trafik Mevzuatı (3.370) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (3.314) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (3.310) Avukatlık Mevzuatı (2.847) Harçlar Mevzuatı (2.604) Tüketici Mevzuatı (2.499) Kooperatifler Mevzuatı (2.364) İmar Mevzuatı (1.965) Amme Alacakları Mevzuatı (1.590) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (893) İdari Yargılama Mevzuatı (838) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (703) Belediye Mevzuatı (634) Banka ve Finans Mevzuatı (508) İhale Mevzuatı (492) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (471) Devlet Memurları Mevzuatı (455) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (375) İnsan Hakları Mevzuatı (340) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (279) Basın Mevzuatı (275) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (232) Yükseköğretim Mevzuatı (228) Emlak Vergisi Mevzuatı (161) Vakıflar Mevzuatı (159) Çevre Mevzuatı (158) Sigortacılık Mevzuatı (151) Kambiyo Mevzuatı (147) Gelir Vergisi Mevzuatı (142) Serbest Bölgeler Mevzuatı (124) Tahkim Mevzuatı (115) Belediye Gelirleri Mevzuatı (97) İmalat Mevzuatı (88) Gıda Mevzuatı (74) Dernekler Mevzuatı (66) Sağlık Mevzuatı (54) Gümrük Mevzuatı (49) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (49) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (48) Doğal Afetler Mevzuatı (46) Enerji Mevzuatı (43) İthalat Mevzuatı (41) Turizm Mevzuatı (34) Mali Müşavirlik Mevzuatı (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı (28) Sermaye Piyasası Mevzuatı (25) Bilişim Mevzuatı (24) Kira Hukuku Mevzuatı (23) Toplu Konut Mevzuatı (20) Gider Vergisi Mevzuatı (16) Damga Vergisi Mevzuatı (14) Spor Mevzuatı (14) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (12) Avrupa Birliği Mevzuatı (10) Teşvik Mevzuatı (8) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (2)

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2017/12682 K. 2018/20209 T. 12.11.2018

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN YOL OLARAK TERKİNİ İSTEMİ – Taşınmazın Sulu Tarım Arazisi Niteliği, Konumu Ve Yüzölçümü Dikkate Alındığında Değeri Belirlenirken Kapitalizasyon Faiz Oranının % 4 Uygulanması Gerektiği Bankaya Hak Sahibi Adına Yatırılacak Bedel Bakımından; İlgili Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Gerektiği
Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 4 uygulanması gerekmektedir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2017/979 K. 2018/11294 T. 08.11.2018

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME Davacının Kimlik Bilgilerinin Kullanılarak Şirket Nezdinde Abonelik Tesis Edildiği - Bu Abonelikler Nedeniyle Tahakkuk Eden Borçların Ödenmemesi Üzerine İcra Takibi Yapıldığı - Şirket İle Abonelik Sözleşmesini Akdedenin Davacının Kimlik Bilgilerini Kullanan 3. Kişiler Olduğunun Anlaşılması Halinde, Taraflar Arasında Bir Sözleşme İlişkisinin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Abonelik Sözleşmesi Üzerinde İmza İncelemesi Yapılması Gerektiği - İmzanın Davacıya Ait Olması Halinde Tüketici Mahkemesinin Görevli Olacağı - İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tespiti Halinde İse Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu
Davacı, kimlik bilgilerinin kullanılarak davalı şirket nezdinde abonelik tesis edildiğini ve bu abonelikler nedeniyle tahakkuk eden borçların ödenmemesi üzerine de davalı şirket tarafından hakkında icra takibi yapıldığını belirterek, ödediği bedelin ...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2018/3172 K. 2018/12518 T. 06.11.2018

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması Gerekir - Dinlenen Davacı Tanıklarının Sözlerinin Bir Kısmı Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılma Durumunu Kabule Elverişli Olmayan Beyanlar Olup, Bir Kısmı İse, Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İzahlardan İbarettir - Delillerin Takdirinde Hataya Düşülerek Yetersiz Gerekçe İle Boşanmaya Karar Verilmemesi Gerekmektedir
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasında dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı evlilik birliğinin temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıkla...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2017/305 K. 2018/12456 T. 06.11.2018

AİLE KONUTUNA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Mahkemece, Davacının Davası Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası İle Aile Konutu Şerhi Konulması Davası Olduğu Dikkate Alınmaksızın, Münhasıran Aile Konutu Şerhi Konulması Davası Olarak Nitelendirilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olmuştur - Mahkemece Aile Konutuna Dayalı Olarak Açılmış Bulunan Tapu İptali ve Tescil İle Aile Konutu Şerhi Konulması Davaları Yönünden Usulünce Ön İnceleme Duruşması Yapılarak, Varsa Taraflara Delillerini Sunmaları İçin Süre Verildikten Sonra Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekir
Mahkemece aile konutuna dayalı olarak açılmış bulunan tapu iptali ve tescil ile aile konutu şerhi konulması davaları yönünden usulünce ön inceleme duruşması yapılarak, varsa taraflara delillerini sunmaları için süre verildikten sonra hasıl olacak so...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2017/402 K. 2018/12499 T. 06.11.2018

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ Boşanmaya Sebebiyet Veren Vakıalarda Erkek, Kadına Nazaran Daha Ağır Kusurlu Olup, Boşanmaya Sebebiyet Veren Vakıalar Kadının Kişilik Haklarına da Saldırı Teşkil Eder Niteliktedir - Kadın Boşanma Sonucu Eşin Maddi Desteğinden Yoksun Kalacaktır - Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminat Koşulları Oluşmuştur - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Kusurun Ağırlığı, Hakkaniyet Kuralları Gözetilerek Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir - Her İki Tarafın da Eşit Kusurlu Oldukları Yönündeki Hatalı Kusur Belirlemesi Sonucu Kadının Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Şartları Oluşmadığı Değerlendirmesi Hatalı Olmuştur
Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda erkek, kadına nazaran daha ağır kusurlu olup, boşanmaya sebebiyet veren vakıalar kadının kişilik haklarına da saldırı teşkil eder nitelikte olduğundan, kadın boşanma sonucu eşin maddi desteğinden yoksun kalacağı ...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2017/726 K. 2018/12496 T. 06.11.2018

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASINDA TARAFLARIN KUSURU Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Erkeğin Kusurlu Davranışları Yanında Kadının da Eşine “İt, Köpek” Şeklinde Hakaret Ettiği ve Eşinin Annesine "Senin Oğlun Erkek Mi" Diyerek Aşağılayıcı Söylemlerde Bulunduğu - Taraflar Arasındaki Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğu - Olayların Akışı Karşısında Erkeğin Dava Açmakta Haklı Olduğundan, Erkeğin Boşanma Davasının Kabulü Gerektiği
Erkeğin kusurlu davranışları yanında, kadının aşağılayıcı söylemlerde bulunduğundan ,taraflar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabit olup , Olayların akışı ...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2018/5056 K. 2018/11095 T. 06.11.2018

DAVANI KONUSUZ KALMASI DURUMUNDA VEKALET ÜCRETİ Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesine Gerek Bulunmayan Hâllerde, Hâkimin, Davanın Açıldığı Tarihteki Tarafların Haklılık Durumuna Göre Yargılama Giderlerini Takdir ve Hükmedeceği - Mahkemenin Yargılamaya Devam Ederek Dava Açıldığı Zaman Hangi Tarafın Haksız Olduğunu Tespit Etmesi ve Tutumuyla Dava Açılmasına Sebep Olan Tarafı Yargılama Gideri İle Mahkum Etmesi Gerektiği - Dava Açıldığı Anda Haklı Durumda Bulunan Tarafın, Yargılama Sırasında Meydana Gelen Mevzuat Değişikliği Sonucu Haksız Duruma Düşmesi Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı - Dava Açıldıktan Sonra Hasıl Olan Yasa Değişikliği Nedeniyle, Davacının Dava Açmasında Haksız Sayılamayacağı Cihetle; Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilerek, Davacı Yararına Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi ve Yapmış Olduğu Diğer Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Dair Hüküm Kurulması Gerektiği
ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN KAYIP KAÇAK BEDELİNİN İSTİRDATI TALEBİ Her Dava, Açıldığı Tarihteki Fiili ve Hukuki Sebeplere İlişkin Koşullara Göre Hükme Bağlanır - Dava Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Bir Olay Nedeniyle Dava Konusunun Ortadan Kalkması ve Tarafların, Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararının Kalmaması Gibi Hallerde İşin Esası Hakkında İnfaz Kabiliyeti Olan Bir Hüküm Kurulmamaktadır - Dava Konusu İle Allâkalı Yasa Değişiklikleri Birlikte Değerlendirildiğinde; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kararlarına Dayanılarak Alınmış Olan ve Dava Konusu Yapılan Bedeller İle İlgili Olarak Açılan (Ve Halen Derdest Olan) Davalar, (Açıklanan Yasa Değişikliklerinin Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte) Konusuz Kalmıştır - Dava Açıldıktan Sonra Yürürlüğe Giren Yeni Yasa Nedeni İle Konusuz Kalan Dava Hakkında, Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yönünde Hüküm Kurulması Gerekmektedir
Elektrik abonelerinden tahsil edilen kayıp-kaçak bedelinin istirdatı davasında ,dava açıldıktan sonra hasıl olan yasa değişikliği nedeniyle, davacının dava açmasında haksız sayılamayacağı cihetle; konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olm...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2017/1580 K. 2018/12467 T. 06.11.2018

BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ TAYİNİ Boşanmada Manevi Tazminatın Amacı, Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakkı Saldırıya Uğrayan Tarafın, Bozulan Ruhsal Dengesini Telafi Etmek, Manevi Değerlerindeki Eksilmeyi Karşılamaktır - Kişilik Haklarını İhlal Eden Fiille, Tazminat Miktarı Arasında Makul Bir Oranın Bulunması Gerekir - Bir Tarafın Zenginleşmesine Yol Açacak Sonuçlar Doğurur Miktarda Manevi Tazminat Takdiri, Müesseseyi Amacından Saptırır - Hakim, Tazminat Miktarını Saptarken, Bir Yandan Kişilik Hakları Zedelenen Tarafın, Ekonomik ve Sosyal Durumunu ve Boşanmada Kusuru Bulunup Bulunmadığını ve Varsa Kusur Derecesini, Fiilin Ağırlığını; Öbür Yandan Da, Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunanın Kusur Derecesini, Ekonomik ve Sosyal Durumunu Göz Önünde Bulundurmak Zorundadır - Kadın Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarı, Ölçülülük İlkesine Uygun Olmayıp Fazla Bulunduğundan Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Daha Uygun Miktarda Tazminat Takdiri Gerekir
Manevi tazminat miktarı saptanırken, bir yandan kişilik hakları zedelenen tarafın, ekonomik ve sosyal durumunu ve boşanmada kusuru bulunup bulunmadığını ve varsa kusur derecesini, fiilin ağırlığını; öbür yandan da, kişilik haklarına saldırıda bulunan...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2016/25763 K. 2018/12453 T. 05.11.2018

BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİANT İSTEMİ Boşanmaya Sebebiyet Veren Olaylara Göre Erkeğin Evlilik Birliği Görevlerini Yerine Getirmediği İspatlanmış Olup, Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Erkek Tamamen Kusurludur - Salt Evlilik Birliğinden Kaynaklanan Görevlerini Yerine Getirmeme ve Bu Görevlerden Kaçınma Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmez – Manevi Tazminat Koşulları Davacı Kadın Lehine Gerçekleşmemiştir - Kadının Manevi Tazminat İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerekmektedir
Salt evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmeme ve bu görevlerden kaçınma kişilik haklarına saldırı teşkil etmeyeceğinden,kadın lehine manevi tazminat isteğinin reddedilmesi gerektiğinin dikkate alınması gerekmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2016/25796 K. 2018/12448 T. 05.11.2018

BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ Boşanmaya Sebebiyet Veren Olaylara Göre Kadının Evlilik Birliğinin Kendisine Yüklediği Sorumlulukları Yerine Getirmediğinin İspatlanmış Olduğu - Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davalı Kadının Tamamen Kusurlu Olduğu - Salt Evlilik Birliğinden Kaynaklanan Görevlerini Yerine Getirmeme ve Bu Görevlerden Kaçınma Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmeyeceği - Erkek Lehine Manevi Tazminatın Koşulları Oluşmadığından, Erkeğin Manevi Tazminat İsteğinin Reddine Karar Verileceği
Evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmeme ve bu görevlerden kaçınma kişilik haklarına saldırı teşkil etmeyeceğinden,ı erkek lehine manevi tazminat koşullarının oluşmadığının dikkate alınması gerekmektedir.
Sayfada 10 Kayıt Toplam 170056 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor