Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
555/580

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (91829) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (70996) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (69376) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (57398) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (49755) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (47340) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (46596) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (42682) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (40626) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (40559) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (39243) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (39696) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (41078) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (42614) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (31946) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (29241) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (29416) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (29694) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (29674) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (26896) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (26363) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (29150) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (24637) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (28159) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (21600) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (21796) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (19151) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (23431) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (22056) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (18432) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (18832) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (28048) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (19169) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18728) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (18700) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (13939) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (16004) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (14523) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (12881) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (11087) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10509) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9506) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9575) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (14543) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (10056) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (11158) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (7237) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (8168) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (637) Yargıtay Başkanlar Kurulu (14) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (8)

Yargıtay 2. Ceza Dairesi E. 2017/3346 K. 2017/9152 T. 28.09.2017

Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık ...’ın, üzerine atılı suçu ikrar ettiği 17.02.2013 tarihli araştırma tespit ve cumhuriyet savcısı ile görüşme tutanağının ve aynı tarihli kollukta verdiği ifade tutanağının içeriğini kabul etmediğinin anlaş...

Yargıtay 2. Ceza Dairesi E. 2017/1021 K. 2017/8999 T. 27.09.2017

Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Sanık hakkında temel cezanın tayini sırasında uygulanan kanun maddesinin hüküm fıkrasında açıkça gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2017/1402 K. 2017/5059 T. 27.09.2017

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 22/12/2016 gün ve 2016/14336-2016/12464 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalı vekili tarafınd...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2017/1658 K. 2017/5093 T. 27.09.2017

Taraflar arasındaki maddi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 21/12/2016 gün ve 2016/8594 - 2016/12405 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafınd...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2017/2208 K. 2017/5096 T. 27.09.2017

Taraflar arasındaki manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 25/01/2017 gün ve 2016/14533 - 2017/521 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafınd...

Yargıtay 2. Ceza Dairesi E. 2017/2415 K. 2017/9002 T. 27.09.2017

Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- O yer Cumhuriyet savcısının temyiz talebinin incelenmesinde; 06/02/2013 tarihinde kurulan hükmü 1412 sayılı CMUK'nın 310.maddesinde düzenlenen yasal bir aylık süreden sonra 27/12/2013 tarihinde temyiz eden o ...

Yargıtay 2. Ceza Dairesi E. 2017/2416 K. 2017/9000 T. 27.09.2017

Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 02.07.2012 tarihinde kabul edilip 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve ...

Yargıtay 2. Ceza Dairesi E. 2017/4113 K. 2017/8986 T. 27.09.2017

Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Mahkemenin 30/01/2008 tarihli mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 03/06/2010 tarihli ve 2010/269-18114 esas-karar sayılı ilamıyla bozulduğu anlaşılmakla tebliğnamedeki ...

Yargıtay 18. Ceza Dairesi E. 2015/39675 K. 2017/9629 T. 26.09.2017

KARAR Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu dur...

Yargıtay 18. Ceza Dairesi E. 2015/39700 K. 2017/9622 T. 26.09.2017

KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. UYAP sisteminden alınan güncel nüfus kaydı...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 138476 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor