Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (98.800) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (85.861) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (80.464) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (80.072) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (74.482) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (59.874) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (56.533) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (54.031) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (53.406) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (52.471) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (51.694) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (48.232) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (47.341) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (45.002) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (41.878) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (40.506) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (40.062) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (37.371) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (36.239) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (35.182) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (35.080) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (35.068) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (33.657) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (33.316) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (32.389) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (31.850) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (30.400) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (30.377) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (29.570) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (26.117) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (25.713) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.499) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (22.320) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (19.163) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.979) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (18.585) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (16.872) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (16.860) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (15.836) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (14.757) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (14.195) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (11.101) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (9.131) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (643) Yargıtay Başkanlar Kurulu (22) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (20)

Tarih

Paket

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38.784) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36.725) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30.258) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18.872) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14.235) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13.995) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.981) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.528) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7.381) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.840) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.150) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.465) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.369) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.320) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.885) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.612) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.546) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.366) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.972) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.595) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (895) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (853) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (723) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (641) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (534) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (496) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (472) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (462) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (387) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (343) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (289) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (280) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (249) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (231) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (175) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (158) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (147) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (142) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (125) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (122) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (101) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (74) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (67) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (57) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (51) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (50) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (49) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (48) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (42) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (42) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2)

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2018/4581 K. 2019/4163 T. 26.09.2019

Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 22/05/2018 gün ve 2016/7249-2018/4349 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararı...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2018/4597 K. 2019/4165 T. 26.09.2019

Taraflar arasındaki manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 26/06/2018 gün ve 2016/1137-2018/5114 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalı vekili tarafında...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2018/5009 K. 2019/4193 T. 26.09.2019

Taraflar arasındaki kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurları sonucu kişilere zarar vermeleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 25/06/2018 gün ve...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2018/4972 K. 2019/4190 T. 26.09.2019

Taraflar arasındaki haksız fiil nedeniyle maddi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 30/03/2016 gün ve 2016/226-2016/4206 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde dav...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2019/6462 K. 2019/17396 T. 26.09.2019

Yerel mahkemenin yukarıda tarih, esas ve karar numarası belirtilen kararın temyiz incelemesi sonucunda Dairenin 27/05/2019 tarihli ve 2019/4211 esas, 2019/11812 karar sayılı ilamıyla BOZULMASINA karar verilmiştir. Davacılar vekilince kararın maddi ...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2019/6674 K. 2019/17402 T. 26.09.2019

Yerel mahkemenin yukarıda tarih, esas ve karar numarası belirtilen kararın temyiz incelemesi sonucunda Dairenin 02.04.2019 tarihli ve 2016/4619 esas, 2019/7290 karar sayılı ilamıyla BOZULMASINA karar verilmiştir. Davacı vekilince kararın maddi hata...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2019/6576 K. 2019/17398 T. 26.09.2019

Yerel mahkemenin yukarıda tarih, esas ve karar numarası belirtilen kararın temyiz incelemesi sonucunda Dairenin 2016.04.2019 tarihli ve 2019/3122 esas, 2019/8814 karar sayılı ilamıyla BOZULMASINA karar verilmiştir. Davacı vekilince kararın maddi ha...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2018/4503 K. 2019/4168 T. 26.09.2019

Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 18/04/2018 gün ve 2016/6702-2018/3111 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafından karar...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2018/4586 K. 2019/4166 T. 26.09.2019

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 25/04/2018 gün ve 2016/9433-2018/3333 sayılı ilamıyla düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı veki...

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E. 2019/5476 K. 2019/5494 T. 25.09.2019

İLK DERECE MAHKEMESİ : Balıkesir 2. İş Mahkemesi TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasındaki yaşlılık aylığının iptaline ilişkin Kurum işleminin iptali davası nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükmün Bozulmasına ilişkin Dairemizin 12/06/20...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 176675 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor