Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (97.153) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (85.823) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (79.241) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (75.384) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (73.257) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (58.448) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (54.821) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (52.771) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (52.625) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (52.401) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (51.006) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (48.031) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (46.521) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (44.268) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (41.874) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (40.110) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (39.419) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (36.658) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (36.222) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (34.993) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (34.358) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (33.446) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (32.443) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (31.883) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (31.738) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (30.338) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (29.761) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (28.897) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (27.790) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (25.938) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (25.161) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.499) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (21.858) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (19.161) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.979) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (16.872) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (16.859) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (15.915) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (15.546) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (14.756) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (14.193) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (11.097) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (9.127) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (641) Yargıtay Başkanlar Kurulu (22) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (19)

Tarih

Paket

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38.747) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36.632) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30.192) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18.847) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14.035) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13.854) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.972) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.429) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7.371) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.831) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.141) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.431) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.343) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.316) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.870) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.609) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.530) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.366) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.967) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.594) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (895) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (851) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (715) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (640) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (525) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (493) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (472) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (459) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (385) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (342) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (285) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (280) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (238) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (230) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (171) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (158) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (147) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (142) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (124) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (119) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (100) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (74) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (66) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (56) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (51) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (49) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (49) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (41) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (35) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (27) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2)

Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2019/23974 K. 2019/9339 T. 10.06.2019

KONKORDATO SÜRECİ ÖNCESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLEN ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI HALİNDE YETKLİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU Konkordato (Tasdiki) Yargılamasını Yapacak Olan Mahkemeye Başvuran Borçlu Tüzel Kişilerin Yetkili Temsilcilerinin, Henüz Konkordato Talebi İle Mahkemeye Başvurmadan Keşide Ettikleri veya Geçici Mühlet Kararı Öncesinde Keşide Ederek Alacaklıya Teslim Ettikleri, İleri Tarihli Çeklerin, Konkordato (Tasdiki) Yargılaması Süreci İçinde, Bankaya İbrazında Karşılıksız Çıkması Halinde, Cezai Sorumluluklarının Devam Edip Etmeyeceğinin Tespitinin İstendiği - Açılan Ceza Davasına Bakmakla Görevli ve Yetkili İcra Ceza Mahkemelerince; Devam Eden Konkordato (Tasdiki) Yargılaması Süreci "Bekletici Sorun" Yapılmak Suretiyle, Konkordato (Tasdiki) Yargılamasını Yapan Hukuk Mahkemesince Verilecek Kararın Sonucunun Bekleneceği
KONKORDATO SÜRECİ ÖNCESİNDE KEŞİDE EDİLEN ÇEKİN BANKAYA İBRAZINDA KARŞILIKSIZ ÇIKMASI HALİNDE ÇEK HESABI SAHİBİ TÜZEL KİŞİ HAKKINDA KONKORDATONUN TASDİKİNE KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA SORUMLULUK Konkordato Tasdiki Kararında, 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun 5. Maddesinde Unsurları Yazılı Suça Konu Çekin Ödeme Tarihi ve Karşılıksız Kalan Bedelin, Çek Alacaklısını da Bağlayacak Şekilde Yeniden Belirlenmiş Olacağı - Açılan Ceza Davasında Yargılanan Kişilerin Hukuki Durumlarının Kesinleşecek Konkordato Hükümlerine Değerlendirilmesi Gerekeceği - Konkordatonun Tasdiki Kararıyla Birlikte Kesinleşen Konkordato Anlaşmasına Göre Hüküm ve Sonuçları Yeniden Belirlenen Suça Konu Çekin, İbraz Tarihinden Sonra Suçun Konusunu Oluşturan Zorunlu Unsurları Sahip Bir Çek Olmayacağı - Tüzel Kişi Yetkilisi Olan Sanıkların Cezai Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği
Konkordato (tasdiki) yargılamasını yapacak olan mahkemeye başvuran borçlu tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin, konkordato (tasdiki) yargılaması süreci içinde, bankaya ibrazında karşılıksız çıkması halinde, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/1. maddesi ...

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2017/34645 K. 2019/9173 T. 09.05.2019

KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ VE BU HAKKIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİNDE VEKÂLET ÜCRETİ Farklı Vekille Temsil Edilen Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği Halde, Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Doğru Olmadığı - Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Gereğince Vekalet Ücretinin Hükmedilen Miktarı Geçemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Kanun Yararına Bozma Talebinin Kabulü Gerektiği
27.06.11956 gün ve 2/14 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı ve davanın niteliği gereği farklı vekille temsil edilen davalılar lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği halde, ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi doğru olmadığı gi...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2017/9990 K. 2019/3427 T. 16.04.2019

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNİN GÖREV ALANINA GİREN BİR KONUDA HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT ETMEKSİZİN İCRA TAKİBİ YAPILABİLECEĞİ Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu Teşkil Eden Miktar Dahilindeki Uyuşmazlıklarda, İsterlerse Hakem Heyetine Başvuruda Bulunmaksızın, İcra İflas Kanunu'ndaki İlamsız/Genel Haciz Yoluyla İcra Takibinde Bulunabileceği - Takibe İtiraz Halinde İse İcra Takibinin Devamını Sağlamak İçin İtirazın İptali Davasını Tüketici Mahkemelerinde Açabileceği - Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin " Mahkeme" Niteliğini Taşımadığı, Dava Konusu Uyuşmazlığın ( İtirazın İptali Davasına Bakma) Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Bulunmadığı - Davacının İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu Dikkate Alındığında, Tüketici Mahkemesinin İş Bu Davaya Bakmakla Görevli Olduğu - Mahkemece, İşin Esasına Girilerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken, Davanın Görev Yönünden Reddine Dair Hüküm Tesisi Doğru Görülmeyip, Bozmayı Gerektirdiği
Uyuşmazlık, miktar itibariyle, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin görev alanına giren bir konuda hakem heyetine müracaat etmeksizin icra takibi yapılıp yapılmayacağı, icra takibinin yapılması halinde de Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin itirazın ipt...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/1580 K. 2019/3326 T. 11.04.2019

KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİNDE DAVA AÇILDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞEN YASA DEĞİŞİKLİĞİ Uyuşmazlıkla İlgili Yargılama Sırasında Yürürlüğe Giren Geçmişe de Etkili Kanun İle Eldeki Davada Dava Konusu Bedellerin Maliyet Unsuru Kapsamına Dahil Edildiği - Dava Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Bir Olay Nedeniyle Dava Konusunun Ortadan Kalkması ve Tarafların, Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararının Kalmaması Gibi Hallerde İşin Esası Hakkında İnfaz Kabiliyeti Olan Bir Hüküm Kurulamayacağı - Gerçekleşen Yasa Değişiklikleri Değerlendirildiğinde Dava Konusu Yapılan Bedeller İle İlgili Olarak Açılan (Ve Halen Derdest Olan) Davalar, (Açıklanan Yasa Değişikliklerinin Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte) Konusuz Kaldığı - Mahkemece, Dava Açıldıktan Sonra Yürürlüğe Giren Yeni Yasa Nedeni İle Konusuz Kalan Dava Hakkında, Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yönünde Hüküm Kurulması Gerektiği
KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİNDE DAVA AÇILDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞEN YASA DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DAVANIN KONUSUZ KALMASI HÂLİNDE VEKÂLET ÜCRETİ Davacı Tarafın Dava Açıldığı Tarihteki Mevzuat, ve İçtihat Durumuna Göre Dava Açmakta Haklı Olduğu ve Kayıp Kaçak ve Diğer Bedellerin Tahsilini Talep Edebileceği - Dava Açıldıktan Sonra Hasıl Olan Yasa Değişikliği Nedeniyle, Davacının Dava Açmasında Haksız Sayılamayacağı Cihetle; Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği - Davacı Yararına Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi ve Yapmış Olduğu Diğer Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Dair Hüküm Kurulması Gerektiği - Davacı Lehine Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri Takdir Edilmemiş Olması da Doğru Görülmeyip Kanun Yararına Bozma Talebinin Kabulü Gerektiği
Elektrik dağıtım şirketinin, kayıp-kaçak vs. adı altında fazladan ücret tahsil isteminde uyuşmazlıkla ilgili yargılama sırasında yürürlüğe giren geçmişe de etkili kanun ile eldeki davada dava konusu bedellerin alınmasında esas olan ilgili tarifeler...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/1805 K. 2019/3253 T. 10.04.2019

ELEKTRİK ABONELİĞİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ HAKSIZ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ Davalının Dava Konusu Elektrik Aboneliğini 23.07.2004 Tarihinde Başlattığı, Abonenin Bulunduğu İşletmenin İse 07.09.2005 Davadışı Şahsa Geçtiği - Davalının Aboneliğini İptal Ettirmediği, Aboneliğin Devam Ettiği - Davalının Aboneliği İptal Ettirmediği Sürece Fiili Kullanıcı İle Birlikte Sözleşme Nedeniyle Müteselsil Sorumluluğunun Bulunduğu - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kanun Yararına Bozma İsteminin Kabulü Gerektiği
Dava, elektrik aboneliğinden kaynaklanan alacağın tahsili için yapılan icra takibine vaki haksız itirazın iptali talebine ilişkindir.Somut olayda, davalının dava konusu elektrik aboneliğini 23.07.2004 tarihinde başlattığı, abonenin bulunduğu işletmen...

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2018/752 K. 2019/2275 T. 04.04.2019

KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ İLE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ Davalının Kefaletinin İlk Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi'nden Kaynaklandığı - Ancak Sözleşme Uyarınca Kullanılan ve Takibe Konu Edilen Bir Kredinin Bulunmadığı - Davalının İlk Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi Gereğince Kefaletinin Devam Edebilmesi İçin Bu Sözleşme Gereğince Yeni Bir Kredinin Kullandırılması Gerektiği - Banka İle Dava Dışı Şirket Arasında Daha Sonra Yeni Bir Sözleşme İmzalandığı - Söz Konusu Sözleşmede Davalının Herhangi Bir Kefaletinin Bulunmadığı - Bankanın Bu Sözleşme Kapsamında Dava Dışı Şirkete Takibe Konu Kredileri Kullandırdığı - Davalının Kefalet İmzasını İçeren İlk Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesinde Bulunan Kefaletinin Dava Dışı Şirketin İmzalayacağı Yeni Sözleşmelerde de Devam Edeceğine İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Yapılmadığı - Davalının Yeni Sözleşmede de Kefalete Yönelik İmzası Bulunmadığı - Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesinin Davalıyı Bağlamayacağı
Davalının kefaletinin ilk Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi'nden kaynaklandığı, ancak anılan bu sözleşme uyarınca kullanılan ve takibe konu edilen bir kredinin bulunmadığı, davalının ilk Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi gereğince...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2019/1242 K. 2019/2603 T. 03.04.2019

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIN ALINAN UÇAK BİLETİ NEDENİNE DAYALI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ Ticari Mümessil, Ticari Vekil, Satış Memuru veya İşletmenin Çalışanı Gibi İşletmeye Bağlı Bir Hukuki Konuma Sahip Olmaksızın, Bir Sözleşmeye Dayanarak, Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde Sürekli Olarak Ticarî Bir İşletmeyi İlgilendiren Sözleşmelerde Aracılık Etmeyi veya Bunları O Tacir Adına Yapmayı Meslek Edinen Kimseye Acente Denir - Havayolu Şirketi Adına Sözleşme Kurulmasına Aracılık Eden Bir Şirket Olarak Faaliyet Gösteren Acenta Uçuş İptali Sebebiyle Oluşan Ayıplı Hizmetten Sorumlu Tutulamayacaktır - Kararın Kanun Yararına Bozulması Gerekmektedir
Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticarî bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde a...

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E. 2019/1212 K. 2019/3024 T. 02.04.2019

İMAR KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ Dava Konusu İpoteğin Dayanağı Olan Getirtilmek Suretiyle, İpotek Lehtarlarının Davada Yer Almasının Sağlanması Gerektiği - İpotek Lehtarının Kimlik Bilgilerinin Tespit Edilmesi Halinde Kendisine Kayyım Tayin Edilmesine Dair Sulh Hukuk Mahkemesinin İlamının Kaldırılması ve Lehtarın Öldüğünün Anlaşılması Halindeyse Mirasçılarının Davada Yer Alması Sağlanması Gerektiği - Dava Konusu Taşınmazda İmar Uygulaması İle Tesis Edilen İmar İpoteğinin Lehtarının İmar Uygulaması Öncesine Ait Kadastral Parsellerinin Tedavüllü Tapu Kayıtları (Geldi ve Gitti Kayıtları Denetlenebilir Biçimde Kütük Sayfaları) da Temin Edilmesi Gerektiği - Dava Konusu Taşınmazda, İpotek Lehtarının Lehine İki Adet İpotek Olduğu da Göz Önünde Bulundurularak İpoteğe Çevrilen Taşınmaz Miktarının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanması, ve Buna Göre İpoteğe Çevrilen Taşınmaz Miktarının Dava Tarihindeki Rayiç Bedelinin Belirlenmesi ve Saptanan Bu İpotek Bedelinin Davacı Tarafından Depo Edilmesinden Sonra Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kanun Yararına Bozma Talebinin Kabulü Gerektiği
Dava, taraflar arasındaki imar kanunundan kaynaklanan ipoteğin kaldırılması talebinde ilişkindir. Mahkemece, dava konusu ipoteğin dayanağı olan belgeler getirtilmek suretiyle, ipotek lehtarlarının davada yer almasının sağlanması gerekir. İpotek leht...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2019/851 K. 2019/5126 T. 01.04.2019

HAKİMİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BİLDİRİLEN VAKIALARLA BAĞLI OLDUĞU Şikayetçi Borçlunun Vekiline Yapılan Satış İlanı Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğunun Açıkça İleri Sürülmediği - İlk Derece Mahkemesince, Borçlunun Dilekçesinde Dayandığı Vakıaların Dışına Çıkıldığı - Re'sen Dikkate Alınacak Hususlar Kapsamında da Olmayan Tebligat Usulsüzlüğü Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verildiği - Bölge Adliye Mahkemesince İstinaf Başvurusunun Esastan Reddinin Doğru Olmadığı - İlk Derece Mahkemesince, Borçlu Tarafından İleri Sürülen Diğer Fesih Nedenleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği
Şikayetçi borçlunun vekiline yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğu açıkça ileri sürülmediği halde, ilk derece mahkemesince, borçlunun dilekçesinde dayandığı vakıaların dışına çıkılıp re'sen dikkate alınacak hususlar kapsamında da olmaya...

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2016/9857 K. 2019/3532 T. 26.03.2019

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİNDE TAKDİR EDİLECEK VEKALET ÜCRETİ MİKTARI Tarafların Avukat İle Temsil Edildiği Hallerde, Taraflar Aleyhine Hükmedilecek Vekâlet Ücreti, Her İki Taraf İçin de Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde Yer Alan Asliye Mahkemelerinde Görülen İşler İçin Hesaplanan Vekalet Ücretinin Beşte Biridir - İtiraz Hakem Heyetince Verilen Kararda Davacı Lehine Hükmedilecek Vekalet Ücreti İçin Hesaplanan Vekalet Ücretinin 1/5'İ Oranında Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekir
Tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki taraf için de Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde yer alan asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekalet ücretinin beşte biridir. İtir...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 173305 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor