Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
/
/

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (99.873) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (87.317) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (86.501) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (82.228) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (80.212) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (62.372) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (61.478) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (60.094) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (59.036) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (57.129) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (56.867) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (49.364) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (48.927) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (48.829) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (45.239) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (42.463) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (40.563) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (40.443) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (37.747) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (36.908) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (36.686) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (36.312) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (35.745) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (35.564) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (35.113) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (34.915) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (33.937) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (33.626) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (30.909) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (29.126) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (26.690) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (25.141) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.797) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (23.223) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (20.271) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.981) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (18.770) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (17.877) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (17.638) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (15.945) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (14.567) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (11.812) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (10.825) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (644) Yargıtay Başkanlar Kurulu (22) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (22)

Tarih

Paket

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (39.346) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (37.335) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30.666) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19.404) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15.319) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15.219) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12.204) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12.131) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7.519) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.119) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.332) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.264) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.567) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.348) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.920) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.643) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.625) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.402) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.021) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.602) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (927) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (924) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (785) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (667) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (608) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (555) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (513) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (492) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (468) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (417) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (364) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (309) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (280) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (264) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (237) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (173) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (167) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (151) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (147) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (136) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (125) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (118) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (107) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (95) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (76) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (73) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (69) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (65) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (55) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (53) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (49) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (48) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (43) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (39) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (26) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (22) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2)

Yargıtay Büyük Genel Kurulu E. K. 2020/1 T. 23.01.2020

YARGITAY DAİRELER ARASI İŞ BÖLÜŞÜMÜ
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 10.01.2020 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 23.01.2020 Perşembe günü saat: 14.30’de Konferans Salonunda Birinci Başka...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2016/14404 K. 2020/86 T. 08.01.2020

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, mirasbırakan babası ...’in maliki olduğu ... parsel sayılı taşınmazın 200 m2’lik kısmını diğer mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak davalı oğluna satış yolu ile temlik ettiğini ileri sürer...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2016/14399 K. 2020/85 T. 08.01.2020

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, mirasbırakan babası ...’nun, maliki olduğu ..., ..., ... parsel sayılı üç parça taşınmazı kız çocuğundan mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak davalı oğluna satış yolu ile temlik ettiğini ileri sürerek ...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2019/4675 K. 2020/83 T. 08.01.2020

Taraflar arasında birleştirilerek görülen tapu iptali ile elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istekli dava sonunda, yerel mahkemece iptal istekli birleştirilen davanın reddine, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istekli asıl davanın kabulüne ilişkin olara...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2016/14400 K. 2020/81 T. 08.01.2020

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’un raporu okundu...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2016/14410 K. 2020/84 T. 08.01.2020

Taraflar arasında görülen vasiyetnamenin iptali, olmadığı taktirde tenkis ile tazminat davası sonunda yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, ...

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2016/14394 K. 2020/82 T. 08.01.2020

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakim...

Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2018/5746 K. 2019/7631 T. 26.12.2019

Mahkeme : KÜÇÜKÇEKMECE 14. Asliye Ceza Mahkemesi Karar Tarihi – Numarası : 05/11/2014 tarih, 2014/1079 esas ve 2014/305 karar Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık hakkında, daha önce Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemes...

Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2018/4630 K. 2019/7630 T. 26.12.2019

Mahkeme : DENİZLİ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Karar Tarihi – Numarası : 31/10/2014 - 2013/344 esas ve 2014/258 karar Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1-Sanıklar ... ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yap...

Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2017/2216 K. 2019/7624 T. 26.12.2019

Mahkeme : SALİHLİ Ağır Ceza Mahkemesi Karar Tarihi – Numarası : 06/11/2014 - 2014/188 esas ve 2014/196 karar Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/610-2014/512, 2013/841-201...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 187348 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor