Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
/
/

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (99.380) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (85.930) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (82.208) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (80.879) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (76.689) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (61.108) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (60.283) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (54.438) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (54.241) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (52.622) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (52.358) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (48.321) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (47.938) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (46.494) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (41.885) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (40.776) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (40.228) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (38.083) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (36.243) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (35.890) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (35.425) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (35.345) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (34.630) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (33.777) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (33.584) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (32.823) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (32.644) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (31.296) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (29.906) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (26.754) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (26.175) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.700) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (22.838) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (21.082) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (19.247) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.979) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (16.872) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (16.872) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (16.314) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (14.758) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (14.195) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (11.106) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (9.132) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (643) Yargıtay Başkanlar Kurulu (22) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (20)

Tarih

Paket

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (39.099) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36.845) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30.499) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19.219) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14.466) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14.454) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.990) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.791) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7.388) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.920) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.262) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.742) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.398) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.326) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.912) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.630) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.568) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.394) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.002) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.596) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (898) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (871) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (755) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (643) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (550) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (501) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (476) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (463) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (395) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (355) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (290) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (280) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (259) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (254) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (233) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (162) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (162) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (147) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (142) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (128) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (125) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (101) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (75) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (68) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (68) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (68) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (63) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (51) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (49) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (42) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (42) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (37) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2)

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/5671 K. 2019/9358 T. 26.11.2019

Uyuşmazlık ve hüküm; boşanma ferilerine ilişkin olup, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamı üzerine hüküm kurulmuştur. Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay 2. Hukuk Dairesinindir. Bu itibarla dosyanın gerekli inceleme yapılmak ...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/5615 K. 2019/9357 T. 26.11.2019

Uyuşmazlık; hayvan alım - satım sözleşmesinden kaynaklı alacak istemine ilişkindir. Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay 13. Hukuk Dairesinindir. Bu itibarla dosyanın gerekli inceleme yapılmak üzere Yüksek 13. Hukuk Dairesine gönde...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/5627 K. 2019/9359 T. 26.11.2019

Dava; 5434 sayılı yasa gereği yersiz ödenen dul aylığının tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davanın niteliğine göre inceleme görevi Yargıtay 4. Hukuk Dairesinindir. Dosya, Yargıtay 10. Hukuk Dairesince incelen...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/5628 K. 2019/9360 T. 26.11.2019

Uyuşmazlık; Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamında da belirttiği üzere, mülkiyet hakkına dayalı müdahalenin meni istemine ilişkin olup, mahkemece kurulan hüküm de bu yöne ilişkindir. Davanın niteliğine göre inceleme görevi Yargıtay 8. Hukuk Da...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/5645 K. 2019/9361 T. 26.11.2019

Dava; tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden (iletim sistemi kullanım anlaşması) kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Davanın niteliğine göre inceleme görevi Yargıtay 23. Hukuk Dairesinindir. Dosya, Yargıtay 13. Hukuk Dairesince incelenerek g...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/5631 K. 2019/9362 T. 26.11.2019

Mahkemenin nitelendirmesine göre uyuşmazlık; TMK m. 683 vd. gereği mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istemine ilişkindir. Davanın niteliğine göre inceleme görevi Yargıtay 8. Hukuk Dairesinindir. Dosya, Yargıtay 1. Hukuk Dair...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/5664 K. 2019/9363 T. 26.11.2019

Dava; tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali davasıdır. Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay 13. Hukuk Dairesinindir. Bu itibarla dosyanın gerekli incelem...

Yargıtay 4. Ceza Dairesi E. 2015/21528 K. 2019/18081 T. 25.11.2019

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi, Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan t...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2017/6104 K. 2019/6806 T. 21.11.2019

Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü: K A R A R Temyiz incelemesi yapılabilmesi için; 1) .... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/33...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2019/4810 K. 2019/6821 T. 21.11.2019

Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada ... Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliy...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 179586 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor