Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Mahkemesi

Özet Durumu

Hukuk

Ceza

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (96.856) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (85.818) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (79.087) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (73.924) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (73.127) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (58.301) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (53.248) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (52.476) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (52.319) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (52.301) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (50.893) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (48.239) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (47.992) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (46.433) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (44.087) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (41.874) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (39.961) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (39.068) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (36.451) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (36.199) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (34.966) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (34.235) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (33.196) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (32.216) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (31.883) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (31.092) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (30.280) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (29.714) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (28.791) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (27.383) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (25.863) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (25.010) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (23.856) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (23.493) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (21.846) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (19.159) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18.979) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (16.872) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (16.858) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (15.591) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (15.525) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (14.756) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (13.295) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (11.092) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10.551) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9.574) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9.506) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (9.125) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (640) Yargıtay Başkanlar Kurulu (22) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (19)

Tarih

Paket

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38.716) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36.587) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30.156) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18.823) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13.958) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13.802) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.970) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11.384) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7.368) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.823) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.129) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.403) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.328) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.314) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.863) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.608) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.515) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.366) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.965) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.592) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (894) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (845) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (715) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (637) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (520) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (492) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (472) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (457) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (384) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (342) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (281) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (280) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (237) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (230) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (163) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (160) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (158) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (147) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (142) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (124) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (117) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (99) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (74) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (66) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (55) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (51) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (49) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (49) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (46) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (41) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (35) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (20) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2)

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2018/3338 K. 2019/2172 T. 05.03.2019

TERK SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA Tarafların 2001 Yılından Bu Yana Ayrı Oldukları - Bir Kısım Davacı Erkek Tanıklarının Beyanından da Anlaşıldığı Üzere Davacı Erkeğin İhtar Çekmeden Önce Barışma Girişimlerinde de Bulunduğu, Davalı Kadının ve Ortak Çocuğun İse Bir Takım Şartlar İleri Sürerek Eve Dönmediği - Davalı Kadın Tanıklarınca Bahsedilen, Tarafların 2001 Yılında Ayrılığına Neden Olan Hadiselerin Gerçekleştiği Tarih İle Erkek Tarafından Çekilen İhtar Tarihi Arasında Geçen Uzun Süre Dikkate Alındığında, Kadının İleri Sürdüğü Hadiselerin de Bir Etkisinin Kalmadığı - Tarafların Uzun Süre Devam Eden Ayrılıklarını Nihayete Erdirmek İsteyen Davacı Tarafından Eve Dönmesi İçin Usulüne Uygun Şekilde Yapılan İhtara İcabet Etmeyen Davalı Kadın, Eve Dönmemekte Haklılığını İspatlayamadığı - Mahkemece Davacı Erkeğin Davasının Kabulü Gerektiği
Tarafların uzun süre devam eden ayrılıklarını nihayete erdirmek isteyen davacı tarafından eve dönmesi için usulüne uygun şekilde yapılan ihtara icabet etmeyen davalı kadın, eve dönmemekte haklılığını ispatlayamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında...

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E. 2018/3366 K. 2019/1977 T. 05.03.2019

İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ Taşınmazın Tapu Kaydında Önceki Tapu Kayıt Malikinin Borcu Nedeniyle İcrai Haciz Şerhi ve İpotek Şerhi Bulunmaktadır - Davacı Bedelsiz Olarak Bu Şerhlerin Terkinini Talep Etmiş, Mahkemece Haciz ve İpotek Alacaklarının Toplam Tutarı Depo Ettirilmeden Davanın Kabulüne Karar Verilmiştir - Davalı Varlık Yönetim Şirketinin ve Diğer Davalı Bankanın Dava Tarihi İtibariyle Toplam Alacağının Hesaplanması Temliken Tescil Davasında Yatırılan Miktarın Davalı Kurumlara Ödenip Ödenmediğini Araştırılması Gerekir - Banka veya Şirkete Ödeme Yapılmış İse, Yapılan Ödeme Düşülerek Bakiye Bedelin Depo Edilmesi Sonucu, Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekir
KESİN BORÇ (KARZ) İPOTEĞİNN KAPSAMI Karz İpoteği, Anapara Yanında, Gecikme Faizini ve İcra Takibi Yapılmışsa Takip Masraflarını da Güvence Altına Alır - Alacaklı, İpoteğin Fekki İçin Anaparanın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizlerini de İsteyebilir - İpoteğin Kaldırılmasına Ancak Anaparanın, Gecikme Faizinin, İcra Takibi Yapılmışsa Takip Giderlerinin Ödenmesi Halinde Karar Verilebilir
Davalı T. Varlık Yönetim A.Ş’nin ve davalı Ş.’ın dava tarihi itibariyle toplam alacağının hesaplanması temliken tescil davasında yatırılan miktarın davalı kurumlara ödenip ödenmediğini araştırılması, banka veya şirkete ödeme yapılmış ise, yapılan öde...

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E. 2016/4792 K. 2019/1824 T. 28.02.2019

Hukuk Dairesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 23.09.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.11.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ....

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2018/5396 K. 2019/1836 T. 28.02.2019

Dava rücuan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davacı Kurum ile davalı ... San Elektrik İnş. Nak. Taah. Turz. San. Ltd. Şti. vekilleri ve davalı ... tarafından...

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2016/6169 K. 2019/1813 T. 28.02.2019

Dava, taraflar arasındaki sözleşmeye aykırılık nedeniyle davalı Kurum tarafından uygulanan cezai şart uygulanması ve yazılı olarak uyarılmasına ilişkin Kurum işleminin iptali ile reçete bedelinin yasal faiziyle iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece,...

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2016/14651 K. 2019/1830 T. 28.02.2019

Dava davacıya ait taşınmazlara, davalı kurumca konulan hacizlerin kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece, yapılan yargılama neticesinde ilamında belirtildiği şekilde, davanın kısmen karar verilmesine yer olmadığına, kısmen reddine karar verilmi...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/10514 K. 2019/1312 T. 28.02.2019

Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü: K A R A R Temyiz incelemesi yapılabilmesi için; ...) Dosyada Av. ...’nın dahili davalılar ..., ... ve...

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2019/883 K. 2019/1715 T. 27.02.2019

adına Av. ... ile 1- ... adına Av. ... 2- ... 3- ... 4- .... İnş. Malz. Taah. Nak. Tic. Koll. Şti. aralarındaki dava hakkında .... İş Mahkemesi'nden verilen 18.09.2018 günlü ve 2012/101-2015/650 sayılı hükmün, Dairemizin 21.01.2016 gün ve 2015/2375...

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E. 2016/11845 K. 2019/1309 T. 27.02.2019

Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü: K A R A R Temyiz incelemesi yapılabilmesi için; ...) Dava konusu ... ili, ... ilçesi, ... kö...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2019/1669 K. 2019/3055 T. 27.02.2019

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu du...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 172405 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor