Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama
621/784

Mahkemesi

Özet Durumu

Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi (92662) Yargıtay 2. Ceza Dairesi (72061) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (70964) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi (60184) Yargıtay 4. Ceza Dairesi (53940) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (47851) Yargıtay 18. Hukuk Dairesi (46597) Yargıtay 3. Ceza Dairesi (44339) Yargıtay 13. Ceza Dairesi (42753) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (41763) Yargıtay 7. Ceza Dairesi (40953) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (41039) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi (41333) Yargıtay 15. Ceza Dairesi (33794) Yargıtay 8. Ceza Dairesi (33765) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (43200) Yargıtay 12. Ceza Dairesi (30475) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi (33929) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi (30051) Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (30055) Yargıtay 11. Ceza Dairesi (27362) Yargıtay 6. Ceza Dairesi (27451) Yargıtay 20. Hukuk Dairesi (25767) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (28657) Yargıtay 19. Ceza Dairesi (22683) Yargıtay 17. Ceza Dairesi (21317) Yargıtay 18. Ceza Dairesi (20340) Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (23624) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (24042) Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (21795) Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (22056) Yargıtay 10. Ceza Dairesi (19832) Yargıtay 1. Ceza Dairesi (19590) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (28174) Yargıtay 9. Ceza Dairesi (18728) Yargıtay 14. Ceza Dairesi (14411) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (16261) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (15053) Yargıtay 20. Ceza Dairesi (12021) Yargıtay 5. Ceza Dairesi (13125) Yargıtay 22. Ceza Dairesi (10509) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi (14869) Yargıtay 23. Ceza Dairesi (9506) Yargıtay 21. Ceza Dairesi (9575) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi (11514) Yargıtay Ceza Genel Kurulu (10068) Yargıtay 16. Ceza Dairesi (7393) Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (8258) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (637) Yargıtay Başkanlar Kurulu (17) Yargıtay Büyük Genel Kurulu (8)

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/25484 K. 2017/14944 T. 30.11.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı mahallinden Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp ...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2016/9857 K. 2017/16860 T. 30.11.2017

Uyuşmazlık; estetik tedavisi nedeni ile tazminat istemine ilişkindir. Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesinindir. Bu itibarla dosyanın gerekli inceleme yapılmak üzere Yüksek 15. Hukuk Dairesine gönderilmesine 30....

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2016/9878 K. 2017/16843 T. 30.11.2017

Uyuşmazlık; araç bakım, servis ve tamir işinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesinindir. Bu itibarla dosy...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2017/8521 K. 2017/14936 T. 30.11.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gere...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2017/8538 K. 2017/14937 T. 30.11.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gere...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2017/8553 K. 2017/14939 T. 30.11.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı mahallinden dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp ...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2017/8576 K. 2017/14935 T. 30.11.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı mahallinden dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp ...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2017/8601 K. 2017/14938 T. 30.11.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gere...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2016/11403 K. 2017/6720 T. 29.11.2017

Taraflar arasındaki eser sahipliğinden kaynaklanan haklara tecavüz nedeniyle tazminat davasından dolayı mahkemece bozmaya uyularak verilen maddi tazminat isteminin kabulüne, kesinleşen manevi tazminat istemiyle ilgili yeniden karar verilmesine yer ol...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/23620 K. 2017/14775 T. 29.11.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı mahallinden dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 143636 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor