Lütfen bekleyiniz...

Paket

Medeni Kanun Mevzuatı (549) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (332) Borçlar Kanunu Mevzuatı (319) Ceza Kanunu Mevzuatı (205) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (182) Ticaret Mevzuatı (157) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı (140) İş Hukuku Mevzuatı (114) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (88) Sigortacılık Mevzuatı (76) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (71) İmar Mevzuatı (65) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (57) Trafik Mevzuatı (50) Anayasa ve İdare Mevzuatı (45) Kira Hukuku Mevzuatı (45) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (44) Avukatlık Mevzuatı (42) Dernekler Mevzuatı (38) Tüketici Mevzuatı (38) İdari Yargılama Mevzuatı (33) Spor Mevzuatı (33) Gelir Vergisi Mevzuatı (32) Banka ve Finans Mevzuatı (29) Çevre Mevzuatı (29) Sağlık Mevzuatı (26) Belediye Mevzuatı (24) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (24) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (23) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (22) Turizm Mevzuatı (22) Kamulaştırma Mevzuatı (19) Kooperatifler Mevzuatı (18) Amme Alacakları Mevzuatı (14) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (14) Yükseköğretim Mevzuatı (14) Basın Mevzuatı (13) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (12) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (12) Vakıflar Mevzuatı (12) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (10) Devlet Memurları Mevzuatı (9) Emlak Vergisi Mevzuatı (9) Damga Vergisi Mevzuatı (8) Gıda Mevzuatı (8) Harçlar Mevzuatı (8) Kambiyo Mevzuatı (8) Belediye Gelirleri Mevzuatı (7) İhale Mevzuatı (7) Gider Vergisi Mevzuatı (6) Toplu Konut Mevzuatı (6) Bilişim Mevzuatı (5) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (5) Rekabetin Korunması Mevzuatı (5) İnsan Hakları Mevzuatı (3) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (3) Tahkim Mevzuatı (3) Doğal Afetler Mevzuatı (2) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (1) Mali Müşavirlik Mevzuatı (1) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (1) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1)

Dernek Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Yazışma / Form
Dernek Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi …………. DERNEĞİ Sayı : …/…/… Konu : ……………..……………….. VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA Derneğimiz tarafından yurtdışından yardım alınacaktır. Söz konusu ...

Dernek Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Yazışma / Form
Dernek Genel Kurul Sonuç Bildirimi GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ ………………. DERNEĞİ Sayı : …/…/ … Konu : Gen...

Borca Ve İmzaya İtiraz - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Borca Ve İmzaya İtiraz - Dava Dilekçesi ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BORCA İTİRAZ EDEN BORÇLU : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) ALACAKLI : (Ad, Soyad, TC, Adres) TEBELLÜĞ TARİHİ : KONU : Borca ve İmzaya İ...

El Konulan Aracın Yediemin Olarak Teslimi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
El Konulan Aracın Yediemin Olarak Teslimi İstemi - Dava Dilekçesi ….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere ………… SULH CEZA MAHKEMESİ’NE MÜDAHİL OLMA İSTEĞİ VE EL KONULAN ARACIN İADESİNİ İSTEYEN : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av....

Trafik Kazası Tazminat Davası Rapor Beyan Dilekçesi- Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Trafik Kazası Tazminat Davası Rapor Beyan Dilekçesi- Dava Dilekçesi ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soy...

Naklen Atama İşleminin İptali - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Naklen Atama İşleminin İptali  - Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                  YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. DAVACI                         :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                      ...

Dernek Türkiye Şubesi/Temsilciliği Statüsü

Yazışma / Form
Dernek Türkiye Şubesi/Temsilciliği Statüsü …………….. TÜRKİYE ŞUBESİ/TEMSİLCİLİĞİ STATÜSÜ2 Aşağıda imzası olan gerçek kişiler; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 92 ve 117 nci maddeleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Der...

Dernek Yetki Belgesi

Yazışma / Form
Dernek Yetki Belgesi YETKİ BELGESİ YETKİ BELGESİ (1)   YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN  Adı ve Soyadı : Fotoğraf ve Dernek Mührü  T.C. Kimlik No :            İmzası   DERNEĞİN ...

Tashih İstemi - 1

Dava Dilekçesi
Tashih İstemi - 1 Dosya Esas No: …/…, Karar: …/… …….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE TASHİH İSTEYEN DAVACI  :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                                      :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVACI                                            ...

Tavzih İstemi – 3

Dava Dilekçesi
Tavzih İstemi – 3 …….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE TAVZİH (AÇIKLAMA) İSTEYEN DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVA KONUSU : Alacak. TALEP KONUSU : Tavzih istemi AÇIKLAMALAR : Sayın ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 218 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor