Lütfen bekleyiniz...

Paket

Medeni Kanun Mevzuatı (542) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (323) Borçlar Kanunu Mevzuatı (312) Ceza Kanunu Mevzuatı (198) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (178) Ticaret Mevzuatı (156) İş Hukuku Mevzuatı (107) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (88) Sigortacılık Mevzuatı (73) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (70) İmar Mevzuatı (65) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (57) Trafik Mevzuatı (46) Anayasa ve İdare Mevzuatı (44) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (44) Avukatlık Mevzuatı (42) Kira Hukuku Mevzuatı (42) Tüketici Mevzuatı (34) Spor Mevzuatı (33) Gelir Vergisi Mevzuatı (32) Çevre Mevzuatı (29) Banka ve Finans Mevzuatı (28) Sağlık Mevzuatı (26) Belediye Mevzuatı (24) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (23) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (23) Turizm Mevzuatı (22) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (21) Kamulaştırma Mevzuatı (19) Dernekler Mevzuatı (18) Kooperatifler Mevzuatı (18) Amme Alacakları Mevzuatı (14) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (14) Yükseköğretim Mevzuatı (13) Basın Mevzuatı (12) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (12) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (12) Vakıflar Mevzuatı (12) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (10) Emlak Vergisi Mevzuatı (9) Damga Vergisi Mevzuatı (8) Devlet Memurları Mevzuatı (8) Gıda Mevzuatı (8) Harçlar Mevzuatı (8) Kambiyo Mevzuatı (8) Belediye Gelirleri Mevzuatı (7) İhale Mevzuatı (7) Gider Vergisi Mevzuatı (6) Toplu Konut Mevzuatı (6) Bilişim Mevzuatı (5) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (5) Rekabetin Korunması Mevzuatı (5) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (3) Tahkim Mevzuatı (3) Doğal Afetler Mevzuatı (2) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (1) Mali Müşavirlik Mevzuatı (1) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (1) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1)

Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce Öldüğünün Tespiti İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce Öldüğünün Tespiti İstemi - Dava Dilekçesi ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Birden...

Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil No., Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) K...

Geçici İş İlişkisi Sebebiyle Alacak İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Geçici İş İlişkisi Sebebiyle Alacak İstemi - Dava Dilekçesi ….. İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil No., Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) KONU : Geçici iş iliş...

Onarım Giderinin Tahsili İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Onarım Giderinin Tahsili İstemi - Dava Dilekçesi ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Onarım giderinin tahsili talebimi...

Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması İstemi - Dava Dilekçesi ….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad,Sicil No., Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) KONU : ...

Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No. , Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil No., Adres) DAVALI : ….. Tapu Sicil Müdürlüğü/ ……. ...

Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil No., Adres)Av. DAVALILAR : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) ...

Haciz Davet Kağıdı Tabliği Talebi

Yazışma / Form
Haciz Davet Kağıdı Tabliği Talebi T.C. ......... Dosya No : ......... ……….........İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’ NE İCRA DOSYA NO. : ……………….. ALACAKLI : (Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No.) VEKİLİ : ....................... BORÇLU : (Adı, Soyadı, ...

İhaleden Menfaat Karşılığı Çekilen Kişinin Cezalandırılmasını İsteyen Şikâyet Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İhaleden Menfaat Karşılığı Çekilen Kişinin Cezalandırılmasını İsteyen Şikâyet Dilekçesi T.C.CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ………. ŞİKAYETÇİ : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) ŞÜPHELİ : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres) SUÇ : …………………….. SUÇ...

İİK.m. 100’e Göre Bilgi İsteme Talebi

Yazışma / Form
İİK.m. 100’e Göre Bilgi İsteme Talebi T.C. ......... Dosya No : ......... ……….........İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’ NE İCRA DOSYA NO. : ……………….. ALACAKLI : (Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No.) VEKİLİ : (Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No.) BORÇLU : (Adı...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 212 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor