Lütfen bekleyiniz...

Paket

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (618) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (397) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (359) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (227) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (225) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (200) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (157) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (148) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (97) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (94) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (90) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (80) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (64) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (59) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (58) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (56) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (54) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (51) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (48) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (46) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (46) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (44) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (43) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (35) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (34) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (34) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (31) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (22) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (20) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

Eğitim Sebebiyle Oturma İzni Talebi

Yazışma / Form
Eğitim Sebebiyle Oturma İzni Talebi ….. GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE   Konu : Eğitim Sebebiyle Oturma İzni Verilmesi Talebi Hk.  …….. vatandaşlığı tabiyetinde bulunmaktayım ...... numaralı pasaport sahibiyim. …….. ilinde ……………………… üniversitesinde öğre...

Denetimli Serbestlik İhlali İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Denetimli Serbestlik İhlali İtiraz Dilekçesi ………… NÖBETÇİ İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN : (Ad, Soyad, TC. Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, TC. Adres) KONU : ……Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İnfaz İşlemleri D...

Tüketicinin Bedel İadesi İstemine Karşı – Cevap Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tüketicinin Bedel İadesi İstemine Karşı – Cevap Dilekçesi ….. … MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVALI                        :(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                          :Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVACI                         ...

Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi ………………………………. ŞÜPHELİ                         : (Ad, Soyad, TC. Adres) MÜDAFİ                           : Av.(Ad, Soyad, TC. Adres) KONU                       : Şüpheli hakkında verilen yakalama kararına itirazl...

Eser Sözleşmesi Ayıp Sebebiyle İhtarname – İhtarname

İhtarname
Eser Sözleşmesi Ayıp Sebebiyle İhtarname – İhtarname İHTARNAME   KEŞİDECİ                        : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP                      : (Ad, Soyad, T.C. Ki...

Ayıplı Mal Delil Tespiti İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Ayıplı Mal Delil Tespiti İstemi - Dava Dilekçesi NÖBETÇİ ………. MAHKEMESİ’NE TESPİT İSTEYEN : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) KARŞI TARAF : ………. KONU : Ayıplı mala i...

Araç Satış Sözleşmesinin İptali İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Araç Satış Sözleşmesinin İptali İstemi - Dava Dilekçesi NÖBETÇİ ………. MAHKEMESİ’NE DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI                           ...

İnternet Sitesi Tasarım Sözleşmesi

Sözleşme
İnternet Sitesi Tasarım Sözleşmesi Bir tarafta …………………………… adresinde mukim …….. (kısaca HİZMET VEREN olarak anılacaktır), diğer tarafta …………………………. adresinde mukim ………………………….  (kısaca HİZMET ALAN olarak anılacaktır) HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN (bir...

İmar Planına Aykırılık - İhtarname

İhtarname
İmar Planına Aykırılık - İhtarname İHTARNAME ……………. NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Ad, Soyad, Adres MUHATAP : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) KONU ...

Kira Bedelinin Ödenmesi Talepli - İhtarname

İhtarname
Kira Bedelinin Ödenmesi Talepli - İhtarname İHTARNAME ……………. NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) MUHATAP : (Şirket Unvan VK No., Adres) KONU : …./../.. -../.../.. tarihleri a...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 272 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor