Lütfen bekleyiniz...

Paket

Medeni Kanun Mevzuatı (516) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (319) Borçlar Kanunu Mevzuatı (304) Ceza Kanunu Mevzuatı (193) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (158) Ticaret Mevzuatı (156) İş Hukuku Mevzuatı (105) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (86) Sigortacılık Mevzuatı (73) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (70) İmar Mevzuatı (65) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (56) Trafik Mevzuatı (46) Anayasa ve İdare Mevzuatı (44) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (44) Avukatlık Mevzuatı (42) Kira Hukuku Mevzuatı (42) Tüketici Mevzuatı (35) Spor Mevzuatı (33) Gelir Vergisi Mevzuatı (32) Çevre Mevzuatı (29) Banka ve Finans Mevzuatı (28) Sağlık Mevzuatı (26) Belediye Mevzuatı (24) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (23) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (23) Turizm Mevzuatı (22) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (20) Kamulaştırma Mevzuatı (19) Dernekler Mevzuatı (18) Kooperatifler Mevzuatı (18) Amme Alacakları Mevzuatı (14) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (14) Yükseköğretim Mevzuatı (13) Basın Mevzuatı (12) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (12) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (12) Vakıflar Mevzuatı (12) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (10) Emlak Vergisi Mevzuatı (9) Damga Vergisi Mevzuatı (8) Devlet Memurları Mevzuatı (8) Gıda Mevzuatı (8) Harçlar Mevzuatı (8) Kambiyo Mevzuatı (8) Belediye Gelirleri Mevzuatı (7) Gider Vergisi Mevzuatı (6) İhale Mevzuatı (6) Toplu Konut Mevzuatı (6) Bilişim Mevzuatı (5) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (5) Rekabetin Korunması Mevzuatı (5) Tahkim Mevzuatı (4) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (3) Doğal Afetler Mevzuatı (2) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (1) Mali Müşavirlik Mevzuatı (1) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (1) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1)

İcra İşlemlerinin Durdurulması İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İcra İşlemlerinin Durdurulması İstemi - Dava Dilekçesi ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE İSTEMDE BULUNAN :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                          :Av. (Ad, Soyad, Sicil No. Adres) KARŞI TARAF              : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU        ...

İş Kazasının Tespiti İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İş Kazasının Tespiti İstemi - Dava Dilekçesi ….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                                   :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                          :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                        : (Ad, Soyad, ...

İştirak Nafakası Artırımı İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İştirak Nafakası Artırımı İstemi - Dava Dilekçesi …….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………Velayeten Annesi (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİL : Av. (Ad, Soyad, Sicil No., Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adre...

Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Kullanım Nedeniyle Tahliye İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Kullanım Nedeniyle Tahliye İstemi - Dava Dilekçesi ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres)Av. DAVALI : (Ad, Soy...

Kira Alacağı Nedeni İle Hapis Hakkı İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kira Alacağı Nedeni İle Hapis Hakkı İstemi - Dava Dilekçesi ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE HAPİS HAKKINI KULLANAN (KİRALAYAN) : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.,, Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil No. Adres) BORÇLU (KİRACI) : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No...

Küçüğün Bir Kuruma Yerleştirilmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Küçüğün Bir Kuruma Yerleştirilmesi İstemi - Dava Dilekçesi ……. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ :Av.(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : Hasımsız KONU : Küçük ………. ……………’nın kuruma yerle...

Terekenin Defterinin Tutulmasına Karar Verilmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Terekenin Defterinin Tutulmasına Karar Verilmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil No., Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik ...

Yeniden İnşa ve İmar Amacıyla İhtarname

İhtarname
Yeniden İnşa ve İmar Amacıyla İhtarname İHTARNAME İhtar Eden : (Ad, Soyad, TC, Adres) Karşı Taraf : (Ad, Soyad, TC, Adres) Konusu : İmar amacıylataşınmazın tahliyesi istemini içerir. Gayrimenkulün adresi : Gayrimenkulün niteliği : Kir...

Apartmana Yönetici Atanması İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Apartmana Yönetici Atanması İstemi - Dava Dilekçesi ……. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, TC, Adres)Av. DAVALILAR : (Ad, Soyad, TC, Adres) (Ad, Soyad, TC, Adres) (Ad, Soyad, TC, Ad...

Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp İhtarı

Dava Dilekçesi
Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp İhtarı İHTARNAME İHBAR EDEN : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av. …………. KARŞI TARAF : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) KONUSU : Müvekkilmiz …….. ………… ‘in satın almış olduğu dairedeki ayıpların gid...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 206 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor