Lütfen bekleyiniz...

Paket

Medeni Kanun Mevzuatı (497) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (307) Borçlar Kanunu Mevzuatı (285) Ceza Kanunu Mevzuatı (190) Ticaret Mevzuatı (153) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (129) İş Hukuku Mevzuatı (95) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (83) Sigortacılık Mevzuatı (71) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (67) İmar Mevzuatı (65) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (56) Trafik Mevzuatı (46) Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (43) Anayasa ve İdare Mevzuatı (42) Kira Hukuku Mevzuatı (41) Avukatlık Mevzuatı (40) Tüketici Mevzuatı (33) Gelir Vergisi Mevzuatı (32) Çevre Mevzuatı (29) Spor Mevzuatı (27) Sağlık Mevzuatı (25) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (23) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (23) Banka ve Finans Mevzuatı (22) Turizm Mevzuatı (22) Belediye Mevzuatı (21) Kamulaştırma Mevzuatı (19) Kooperatifler Mevzuatı (17) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (16) Dernekler Mevzuatı (15) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (14) Amme Alacakları Mevzuatı (13) Yükseköğretim Mevzuatı (13) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (12) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (12) Vakıflar Mevzuatı (12) Basın Mevzuatı (10) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (10) Emlak Vergisi Mevzuatı (9) Damga Vergisi Mevzuatı (8) Devlet Memurları Mevzuatı (8) Gıda Mevzuatı (8) Harçlar Mevzuatı (8) Kambiyo Mevzuatı (8) Belediye Gelirleri Mevzuatı (7) Gider Vergisi Mevzuatı (6) İhale Mevzuatı (6) Toplu Konut Mevzuatı (6) Bilişim Mevzuatı (5) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (5) Rekabetin Korunması Mevzuatı (5) Tahkim Mevzuatı (4) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (3) Doğal Afetler Mevzuatı (2) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (1) Mali Müşavirlik Mevzuatı (1) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (1) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1)

Müteahhit Vekaletname Örneği

Yazışma / Form
Müteahhit Vekaletname Örneği Sözleşmede belirtilen müteahhit firma yetkilisini ve yetkilendireceği kişi ve kuruluşları adıma kayıtlı ...................... ili ............. ilçesi .......... ada ....... parsel arsa içerisine inşaat yapmaya, inşaat y...

Adın Değiştirilmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Adın Değiştirilmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Adın değiştirilmesi istemi. AÇIKLAMALAR : 1- Müvek...

Ara Karardan Dönülmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Ara Karardan Dönülmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE DOSYA NO : (Dosya Esas Numrası) DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : ………tarihli ara kara...

Ayıplı Mal Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Ayıplı Mal Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Ayıplı mal nedeniyle ödenen bed...

Ayrılık Kararı Verilmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Ayrılık Kararı Verilmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Ayrılık kararı verilmesi istemi hk. AÇIKLAMALAR : 1- ...

Ayrılık Süresinin Bitmesi Sebebiyle Boşanma Kararı Verilmesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Ayrılık Süresinin Bitmesi Sebebiyle Boşanma Kararı Verilmesi İstemi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Ayrılık süresinin...

Borçlu Olunmadığının Tespiti ve İhtiyati Tedbir istemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Borçlu Olunmadığının Tespiti ve İhtiyati Tedbir istemi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Borçlu olunmadığının t...

Cevap Dilekçesine Karşı Beyanların Sunulması İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Cevap Dilekçesine Karşı Beyanların Sunulması İstemi - Dava Dilekçesi ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : (Dosya Esas Numrası) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU :...

Encümen Kararının İptali İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Encümen Kararının İptali İstemi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE Yürütmenin durdurulması taleplidir. DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : : ……. ...

İdari İşlemin İptali İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İdari İşlemin İptali İstemi - Dava Dilekçesi …..NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE DAVACI                                   :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                          :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, A...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 196 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor