Lütfen bekleyiniz...

Paket

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (571) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (338) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (329) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (210) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (188) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (159) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (143) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (117) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (80) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (79) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (65) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (57) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (54) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (50) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (46) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (43) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (43) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (40) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (35) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (34) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (33) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (31) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (23) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (22) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

Ad ve Soyadı Değiştirilmesine İtiraz

Dava Dilekçesi
Ad ve Soyadı Değiştirilmesine İtiraz Davası  ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                         :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                          :(Ad, Soyad, Adres) DAVALI                         : (Ad, Soyad, Adr...

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Sözleşme
Anlaşmalı Boşanma Protokolü ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ … ile … arasında Türk Medeni Kanunu 166/3. maddesi gereğince anlaşmalı olarak boşanma konusunda aşağıdaki şekilde protokol yapılmıştır. 1- Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda uzlaşmış...

Borçluların Borçlarını Diğer Eşe Ödemelerine Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi - Dava Dilekçesi(1)

Dava Dilekçesi
Borçluların Borçlarını Diğer Eşe Ödemelerine Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi - Dava Dilekçesi(1) ….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                         :  (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                          :  (Ad, Soyad, Adres) ...

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası Dilekçesi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası Dilekçesi - Dava Dilekçesi ….. AİLE  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR                 :  (Ad, Soyad, TC, Adres) (küçüğün babası)                                          (Ad, Soyad, TC, Adres) (küçüğü...

Motorlu Taşıtlar Hakkımda Satış İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Motorlu Taşıtlar Hakkında Satış  İstemi - Dava Dilekçesi Dosya Esas No: …/… ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAKLI                     :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                            :(Ad, Soyad, TC, Adres) BORÇLU                        : (Ad,...

Vasiyetnamenin İptali Davası Dilekçesi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Vasiyetnamenin İptali Davası Dilekçesi - Dava Dilekçesi   ….. ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                         :   (Ad, Soyad, TC, Adres)                                           (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ           ...

Sözlü Vasiyetname Tutanağı Örneği (1)

Yazışma / Form
Sözlü Vasiyetname Tutanağı Örneği (1) VASİYET TUTANAĞI …………. Bölükte er olarak askerlik hizmetini yapan …… oğlu ……… doğumlu ………… ili …………. İlçesi ……………. Köy ve …………… mahalle nüfusunda kayıtlı ………….. T.C Kimlik nolu …….. A … trafik kazası sonucu ağır...

Tanık Dinletme İstemi Dilekçesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tanık Dinletme İstemi Dilekçesi İstemi -  Dava Dilekçesi ….. AĞIR CEZA  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE SANIK                                      :  (Ad, Soyad, TC, Adres) MÜDAFİİ                                  :  (Ad, Soyad, Adres) DAVACI       ...

Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği

Yazışma / Form
Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği Tebligatın yapılış şekli[1] İadeli taahhütlü mektupla gönderilme tarihi     ¨ Tarih: ../… / İmza karşılığı elden teslim tarihi                       ¨ Tarih: ../… / Fa...

Yasal Danışman Atanması Dava Dilekçesi Örneği - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Yasal Danışman Atanması Dava Dilekçesi Örneği - Dava Dilekçesi Sulh Hukuk Mahkemesi (Vesayet Makamı sıfatıyla) Sayın Hakimliğine ........... Davacı : A ... Davalı : Hasımsız Konu : Yasal danışman atanması. Açıklamalar 1. ..../..../...... do...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 228 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor