Lütfen bekleyiniz...

Paket

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (597) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (368) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (350) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (223) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (210) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (188) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (152) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (141) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (89) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (89) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (86) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (68) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (65) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (57) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (57) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (55) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (54) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (52) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (47) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (46) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (44) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (41) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (34) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (34) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (34) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (33) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (33) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (31) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (26) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (20) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

Yurtdışına Tebligat Talebi – Talep Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Yurtdışına Tebligat Talebi  – Talep Dilekçesi …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : ALACAKLI                      : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) BORÇLU                         : ….. ...

Ticaret Sicili İçin İflas Konkordato Belgesi Dilekçesi

Yazışma / Form
Ticaret Sicili İçin İflas Konkordato Belgesi Dilekçesi                                                       TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                     İL/İLÇE Tarih...

Limited Şirket Yetki ve Ortaklık Teyit Belgesi Dilekçesi

Yazışma / Form
Limited Şirket Yetki ve Ortaklık Teyit Belgesi Dilekçesi                                                             TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                       İL/İLÇE Tarih: ../../… Konu: Yetki ve Ortaklık Tey...

Ortaklıktan Iskat – İhtarname

İhtarname
Ortaklıktan Iskat – İhtarname İHTARNAME   İHTAR EDEN                  : (Şirket Unvan, Ticaret Sicil No, Yetkilisi Adres) İHTAR EDİLEN               : ….. KONU                           :  Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde ortaklı...

Endüstriyel Tasarım Hakkının İhlali – İhtarname

İhtarname
Endüstriyel Tasarım Hakkının İhlali – İhtarname İHTARNAME   İHTAR EDEN                  : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres / Şirket Unvan, Yetkilisi Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) İHTAR EDİLEN               ...

Marka Hakkının İhlali – İhtarname

İhtarname
Marka Hakkının İhlali – İhtarname İHTARNAME İHTAR EDEN : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres / Şirket Unvan, Yetkilisi Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) İHTAR EDİLEN : ….. KONU : Müvekkilimi...

Görev Yolluğu Dilekçesi

Yazışma / Form
Görev Yolluğu Dilekçesi ……… Üniversitesi ……………………. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne   Konu : Görev Yolluğu Talebi Hk. Tarih: ../../…   …………………………….. tarihleri arasında ………………… yerde görevlendirilmem nedeniyle adıma tahakkuk ettirilen yolluk gid...

Anonim Şirket Tasfiyeye Giriş Yönetim Görev Dağılım Temsil Kararı

Yazışma / Form
Anonim Şirket Tasfiyeye Giriş Yönetim Görev Dağılım Temsil Kararı  Yönetim Kurulu Kararı Tarih: ../../… Toplantı Sayısı :…. Toplantı Konusu : ……. Toplantıya Katılanlar :……. Yönetim kurulumuz      ..............................    tarihinde şir...

Nakdi Sermaye Bilgisi İçin Banka Mektubu

Yazışma / Form
Nakdi Sermaye Bilgisi İçin Banka Mektubu  T. C. …………………………………………. Bankası Tarih: ../../… Sayı :…. Konu: ……. ……… Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 344. vd. maddeleri uyarınca kurulacak olan …..………… Şirketi adına ………………… tarafı...

Anonim Şirket Şube Kapanış Dilekçesi

Yazışma / Form
Anonim Şirket Şube  Kapanış Dilekçesi  …….TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Tarih: ../../… Konu: Anonim Şirket Şube  Kapanış Beyanı Hakkında Ticaret Sicili Müdürlüğünün  ….. numarasında kayıtlı şubemizin aşağıda belirtilen adresteki faaliyetine son ver...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 251 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor