Lütfen bekleyiniz...

Paket

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (677) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (637) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (392) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (302) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (293) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (280) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (245) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (210) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (161) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (155) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (146) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (145) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (130) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (116) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (104) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (100) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (90) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (85) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (75) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (73) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (73) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (73) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (67) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (65) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (55) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (50) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (50) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (40) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (37) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (35) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (32) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (31) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (25) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (17) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Talebi - 3

Yazışma / Form
Adli Sicil Kaydının Silinmesi Talebi - 3 ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE   TALEPTE BULUNAN      : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) TALEBE KONU CEZA     : …… Ceza Mahkemesi …./…. Esas  ve ……/…… Karar numaralı ve ../.....

İşçinin Devamsızlık Yapması - İhtarname

İhtarname
İşçinin Devamsızlık Yapması - İhtarname İHTARNAME   İHTAR EDEN                  : (Şirket Unvan, Şirket Yetkilisi, Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP                      : (Adı Soyadı, T.C No., Adres) KO...

Atama İşleminin İptali İstemi - İstinaf Başvuru Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Atama İşleminin İptali İstemi  - İstinaf Başvuru Dilekçesi   ……….. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE SUNULMAK ÜZERE ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA İSTİNAFA BAŞVURAN DAVACI      : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                           ...

Disiplin Soruşturması Dosyasının İşlemden Kaldırılması

Yazışma / Form
Disiplin Soruşturması Dosyasının İşlemden Kaldırılması …………………………………. Sayı : ……….. Konu : Dosyanın işlemden kaldırılması hk. ………… Müdürlüğü nezdinde görev yapan …………… hakkında disiplin soruşturması yapmak üzere ……………. Müdürlüğünün ………….. tarih ve ………...

Televizyon Programı Formatının Haksız Kullanılması - İhtarname

İhtarname
Televizyon Programı Formatının Haksız Kullanılması - İhtarname İHTARNAME İHTAR EDEN : (Adı Soyadı, T.C No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP : (Şirket Unvan, Şirket Yetkilisi, Adres) KONU ...

Yazılı Savunma İstemi

Yazışma / Form
Yazılı Savunma İstemi …………………………………. Sayı : ……….. Konu : ../../.. tarihinde vuku bulan hadiseye ilişkin savunmanızın alınması hk. ………. dilekçede bahsi geçen hususlarla ilgili olarak hakkınızda ....yaptırılan Disiplin Soruşturması neticesinde düzenlen...

Devlet Memuru Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme (Becayiş) Talebi

Yazışma / Form
Devlet Memuru Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme (Becayiş) Talebi …………….…. MÜDÜRLÜĞÜ’NE Kurumunuz nezdinde …………………. Biriminde ……….. Sicil No’su ile …………… olarak görev yapmaktayım. ………. İlinde ………. olarak görev yapan ……… Sicil Nolu …….. T.C.Kimlik ...

İçeriğin Yayından Kaldırılması - İhtarname

İhtarname
İçeriğin Yayından Kaldırılması - İhtarname İHTARNAME İHTAR EDEN : (Unvan, Vergi No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP : (Şirket Unvan, Şirket Yetkilisi, Adres) KONU : İçerik/yer s...

Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi

Sözleşme
Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi   Devir Eden        : Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres Devir Alan         : Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres Devredilen Pay : …… (Yazıyla) karşılık olan ………. hissenin tamamı. Devir Bedeli      : ……TL(Yazıyla...

Kiralanan Aracın İade Edilmemesi Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Şikayet Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kiralanan Aracın İade Edilmemesi Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Şikayet Dilekçesi ….. NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ                        : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 394 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor