Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.361) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.336) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.552) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.979) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.951) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.855) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.793) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.771) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.409) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.134) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (955) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (809) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (799) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (723) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (701) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (682) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (672) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (652) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (626) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (622) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (615) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (586) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (542) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (462) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (457) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (439) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (377) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (375) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (374) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (367) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (367) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (359) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (329) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (305) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (297) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (296) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (282) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (274) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (267) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (257) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (247) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (240) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (231) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (228) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (212) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (203) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (198) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (185) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (179) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (169) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (168) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (155) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (153) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (139) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (134) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (127) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (120) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (109) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (104) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (103) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (95) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (84) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (82) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (48) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (35) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14)

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48)

Güncel TebliğRG No: 30970RG Tarihi: 06 Ara 2019Tebliğ No: 2019/48Tebliğ Tarihi: 06 Ara 2019
Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48) Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30970 Tebliğ Tarihi: 06.12.2019 Tebliğ Numarası: 2019/48 Amaç ve kapsam Madde 1...

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Güncel KanunKanun No: 7195Kabul Tarihi: 05 Ara 2019RG No: 30971RG Tarihi: 07 Ara 2019
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Madde 1 – (1) 27 Kasım 2019 tarihinde ...

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Güncel KanunKanun No: 7194Kabul Tarihi: 05 Ara 2019RG No: 30971RG Tarihi: 07 Ara 2019
Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Madde 1 – (1) Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir: a) Dijital ortamd...

Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30969RG Tarihi: 05 Ara 2019
Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30969 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 –...

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60)

Güncel TebliğRG No: 30969RG Tarihi: 05 Ara 2019Tebliğ No: 2019/60Tebliğ Tarihi: 05 Ara 2019
Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60) Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30969 Tebliğ Tarihi: 05.12.2019 Tebliğ Numarası: 2019/60 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama...

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30968RG Tarihi: 04 Ara 2019
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 04.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30968 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 –  (1) Bu Yönetmelik; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdü...

TS 2337-8 Pimler - Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/19)

Güncel TebliğRG No: 30968RG Tarihi: 04 Ara 2019Tebliğ No: MSG - MS - 2019/19Tebliğ Tarihi: 04 Ara 2019
TS 2337-8 Pimler - Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/19) Resmi Gazete Tarihi: 04.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30968 Tebliğ Tarihi: 04.12.2019 Tebliğ Numarası: MSG - MS - 2...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30967RG Tarihi: 03 Ara 2019
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30967 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ilgili yapıla...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)

Güncel TebliğRG No: 30967RG Tarihi: 03 Ara 2019Tebliğ No: 309Tebliğ Tarihi: 03 Ara 2019
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309) Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30967 Tebliğ Tarihi: 03.12.2019 Tebliğ Numarası: 309 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tari...

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)

Güncel TebliğRG No: 30967RG Tarihi: 03 Ara 2019Tebliğ No: 2019/7Tebliğ Tarihi: 03 Ara 2019
Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7) Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30967 Tebliğ Tarihi: 03.12.2019 Tebliğ Numarası: 2019/7 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4287 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor