Lütfen bekleyiniz...

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7.696) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.829) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.736) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.618) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.594) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.614) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.483) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.230) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.194) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.050) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.663) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.408) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.392) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.324) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.192) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.122) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.082) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.059) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (912) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (865) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (831) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (800) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (787) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (764) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (762) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (734) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (707) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (630) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (519) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (511) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (460) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (447) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (426) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (407) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (406) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (396) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (391) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (389) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (385) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (379) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (353) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (334) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (314) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (307) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (300) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (277) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (276) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (270) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (266) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (262) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (252) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (234) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (227) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (214) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (210) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (200) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (195) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (184) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (179) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (176) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (171) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (169) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (167) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (149) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (142) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (111) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (107) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (85) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (67) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8)

Güncel TebliğRG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024Tebliğ No: 8Tebliğ Tarihi: 21 May 2024
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:?8) Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2024 Resmi Gazete Sayısı: 32552 Tebliğ Tarihi: 21.05.2024 Tebliğ Numarası: 8 Tecil faizi Madde 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin ...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/19)

Güncel TebliğRG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024Tebliğ No: 2024/19Tebliğ Tarihi: 21 May 2024
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/19) Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2024 Resmi Gazete Sayısı: 32552 Tebliğ Tarihi: 21.05.2024 Tebliğ Numarası: 2024/19 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ayzin Zincir San. ve Tic...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşınmaz İdaresi Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşınmaz İdaresi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2024 Resmi Gazete Sayısı: 32552 Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gençlik ve spor il müdürlüklerinin mülki...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2024 Resmi Gazete Sayısı: 32552 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümle...

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 8484RG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8484) Karar Sayısı: 8484...

Romanya’nın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8473)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 8473RG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024
Romanya’nın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8473) Karar Sayısı: 84...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8480)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 8480RG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8480) Karar Sayısı: 8480 Karar Tarihi: 20.05.2024 Resmi ...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8481)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 8481RG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8481) Karar Sayısı: 8481 Karar Tarihi: 20.05.2024 Resmi ...

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 8485RG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024
3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?8485) Karar Sayısı: 8485 Karar Tarihi: ...

2024/2025 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8482)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 8482RG No: 32552RG Tarihi: 21 May 2024
2024/2025 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8482) Karar Sayısı: 8482 Karar Tarihi: 20.05.2024 Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2024 Resmi Gazete Sayısı: 32552 2024/2025 Pa...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5483 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor