Lütfen bekleyiniz...

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7.137) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.421) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.353) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.399) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.777) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.296) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.033) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.967) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.828) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.599) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.292) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.201) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.095) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.068) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.024) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (958) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (895) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (890) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (793) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (764) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (742) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (732) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (684) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (680) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (582) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (569) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (564) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (485) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (483) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (472) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (451) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (410) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (398) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (384) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (383) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (375) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (343) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (339) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (328) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (309) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (301) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (283) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (275) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (270) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (269) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (252) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (248) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (244) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (230) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (208) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (192) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (192) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (189) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (186) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (181) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (175) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (168) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (157) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (154) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (152) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (152) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (139) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (138) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (125) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (121) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (107) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (99) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (77) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (62) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (20)

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5741)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5741RG No: 31876RG Tarihi: 24 Haz 2022
4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5741) Karar Sayısı: 5741 Karar Tarihi: 23.06.2022 Resmi Gazete Tarihi:...

Sermaye Piyasası Kurulunun 2022/32 Bülteni

Güncel Kurul BülteniRG No: -Bülten No: 2022/32Bülten Tarihi: 23 Haz 2022
Sermaye Piyasası Kurulunun 2022/32 Bülteni Bülten Sayısı: 2022/32 Bülten Tarihi: 23.06.2022 Resmi Gazete Tarihi: - Resmi Gazete Sayısı: - Bültene ulaşmak için tıklayınız.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31874RG Tarihi: 22 Haz 2022
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31874 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro...

İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31873RG Tarihi: 21 Haz 2022
İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31873 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İklim Değişikliği Ba...

Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31873RG Tarihi: 21 Haz 2022
Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31873 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaşt...

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31873RG Tarihi: 21 Haz 2022Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 21 Haz 2022
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31873 Tebliğ Tarihi: 21.06.2022 Tebliğ Numarası: - Yapı yaklaşık birim...

Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31870RG Tarihi: 18 Haz 2022
Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31870 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemekt...

Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31870RG Tarihi: 18 Haz 2022
Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31870 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, cemaat vakıflarının yönetim kurullarının belirlenmesi için yapılacak seçiml...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31870RG Tarihi: 18 Haz 2022
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31870 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ...

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31870RG Tarihi: 18 Haz 2022
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31870 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayolu, denizyolu ve demiry...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4939 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor