Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.343) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.314) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.501) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.947) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.947) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.828) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.737) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.716) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.407) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.132) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (940) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (807) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (782) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (681) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (664) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (662) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (643) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (619) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (598) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (597) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (577) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (559) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (456) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (446) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (368) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (365) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (359) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (358) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (358) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (344) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (329) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (301) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (294) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (282) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (269) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (261) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (242) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (236) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (233) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (231) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (220) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (207) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (194) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (192) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (190) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (185) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (173) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (167) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (163) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (153) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (151) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (139) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (128) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (119) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (115) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (109) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (103) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (96) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (88) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (86) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (76) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (65) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (51) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (46) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (35) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14)

TS 224 Deri –Sömikrom Vaketa–Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/17)

Güncel TebliğRG No: 30809RG Tarihi: 22 Haz 2019Tebliğ No: MSG - MS - 2019/17Tebliğ Tarihi: 22 Haz 2019
TS 224 Deri –Sömikrom Vaketa–Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/17) Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30809 Tebliğ Tarihi: 22.06.2019 Tebliğ Numarası: MSG - MS - 2019/17 Amaç Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı...

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30808RG Tarihi: 21 Haz 2019
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30808 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v...

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30808RG Tarihi: 21 Haz 2019
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30808 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunm...

Biyolojik İzleme Tebliği

Güncel TebliğRG No: 30808RG Tarihi: 21 Haz 2019Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 21 Haz 2019
Biyolojik İzleme Tebliği Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30808 Tebliğ Tarihi: 21.06.2019 Tebliğ Numarası: - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yerüstü sularında biyolojik...

Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30807RG Tarihi: 20 Haz 2019
Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30807 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maden ve Petrol Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmal...

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30807RG Tarihi: 20 Haz 2019
Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30807 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve k...

Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2019/29)

Güncel TebliğRG No: 30807RG Tarihi: 20 Haz 2019Tebliğ No: 2019/29Tebliğ Tarihi: 20 Haz 2019
Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2019/29) Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30807 Tebliğ Tarihi: 20.06.2019 Tebliğ Numarası: 2019/29 Amaç Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanl...

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

Güncel TebliğRG No: 30805RG Tarihi: 18 Haz 2019Tebliğ No: 12Tebliğ Tarihi: 18 Haz 2019
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30805 Tebliğ Tarihi: 18.06.2019 Tebliğ Numarası: 12 Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğde, 12/6/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmî Gazete’de ya...

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)

Güncel TebliğRG No: 30805RG Tarihi: 18 Haz 2019Tebliğ No: 2019/5Tebliğ Tarihi: 18 Haz 2019
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5) Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30805 Tebliğ Tarihi: 18.06.2019 Tebliğ Numarası: 2019/5 Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektroni...

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)

Güncel TebliğRG No: 30805RG Tarihi: 18 Haz 2019Tebliğ No: 2019/19Tebliğ Tarihi: 18 Haz 2019
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19) Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30805 Tebliğ Tarihi: 18.06.2019 Tebliğ Numarası: 2019/19 Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektro...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3460 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor