Lütfen bekleyiniz...

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.715) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.674) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.933) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.183) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.355) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.126) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.898) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.857) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.509) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.187) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.177) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.023) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (931) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (892) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (871) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (770) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (762) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (748) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (743) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (702) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (682) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (655) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (624) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (544) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (504) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (481) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (464) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (426) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (425) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (399) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (393) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (377) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (366) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (362) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (350) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (340) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (318) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (306) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (292) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (288) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (285) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (264) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (255) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (250) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (243) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (238) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (227) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (226) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (204) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (196) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (184) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (176) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (169) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (160) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (150) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (148) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (146) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (141) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (129) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (127) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (112) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (111) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (110) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (105) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (95) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (93) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (63) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (37) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18)

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31370RG Tarihi: 20 Oca 2021
Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31370 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetm...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31370RG Tarihi: 20 Oca 2021
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31370 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin am...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

Güncel TebliğRG No: 31366RG Tarihi: 16 Oca 2021Tebliğ No: 2021/1Tebliğ Tarihi: 16 Oca 2021
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) Resmi Gazete Tarihi: 16.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31366 Tebliğ Tarihi: 16.01.2021 Tebliğ Numarası: 2021/1 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ...

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31365RG Tarihi: 15 Oca 2021
Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 15.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31365 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavlar...

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Güncel TebliğRG No: 31365RG Tarihi: 15 Oca 2021Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 15 Oca 2021
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete Tarihi: 15.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31365 Tebliğ Tarihi: 15.01.2021 Tebliğ Numarası: - Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet...

Veri Sorumluları Tarafından Kişilerin Telefon Numarası, E-Posta Adresi Gibi İletişim Kanallarına Kanuna Aykırı Şekilde Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli Ve 2020/966 Sayılı İlke Kararı

Resmi HaberHaber Tarihi: 15 Oca 2021Kişisel Verilerin Korunması Kurumu
Veri Sorumluları Tarafından Kişilerin Telefon Numarası, E-Posta Adresi Gibi İletişim Kanallarına Kanuna Aykırı Şekilde Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli Ve 2020/966 Sayılı İlk...

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi HaberHaber Tarihi: 15 Oca 2021Gelir İdaresi Başkanlığı
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı Haber Tarihi: 15.01.2021 Kurum Adı: Gelir İdaresi Başkanlığı Haber Kaynağı: https://www.gib.gov.tr/degerli-konut-vergisi-uygulama-genel-tebligi-resmi-gazetede-yayimlandi Değe...

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3428)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3428RG No: 31365 (Mükerrer)RG Tarihi: 15 Oca 2021
2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3428) Karar Sayısı: 3428 Karar Tarihi: 15.01.2021 Resmi Gazete Tarihi: 15.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31365 (Mükerrer) Ekli “2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9971 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 9971RG No: 31366RG Tarihi: 16 Oca 2021
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9971 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 9971 Karar Tarihi: 14.01.2021 Resmi Gazete Tarihi: 16.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31366 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 tarihli toplantısı...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9979 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 9979RG No: 31366RG Tarihi: 16 Oca 2021
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9979 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 9979 Karar Tarihi: 14.01.2021 Resmi Gazete Tarihi: 16.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31366 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 tarihli toplantısında; ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4595 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor