Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (5.931) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (5.067) Gelir Vergisi Mevzuatı (4.320) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (2.835) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1.821) Gümrük Mevzuatı (1.727) İthalat Mevzuatı (1.551) Enerji Mevzuatı (1.321) Damga Vergisi Mevzuatı (1.239) Harçlar Mevzuatı (1.053) Banka ve Finans Mevzuatı (876) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (720) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (706) İhracat Mevzuatı (660) Devlet Memurları Mevzuatı (620) Sağlık Mevzuatı (585) Ticaret Mevzuatı (579) Gıda Mevzuatı (547) Teşvik Mevzuatı (537) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (535) Emlak Vergisi Mevzuatı (429) Çevre Mevzuatı (393) Trafik Mevzuatı (370) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (368) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (352) Gider Vergisi Mevzuatı (334) İmalat Mevzuatı (325) İhale Mevzuatı (320) Belediye Gelirleri Mevzuatı (307) İş Hukuku Mevzuatı (303) Kambiyo Mevzuatı (294) Amme Alacakları Mevzuatı (286) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (271) Yükseköğretim Mevzuatı (247) Sigortacılık Mevzuatı (239) Belediye Mevzuatı (235) Serbest Bölgeler Mevzuatı (225) Avrupa Birliği Mevzuatı (215) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (214) Turizm Mevzuatı (210) İmar Mevzuatı (196) Avukatlık Mevzuatı (170) Mali Müşavirlik Mevzuatı (170) Medeni Kanun Mevzuatı (166) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (163) Tüketici Mevzuatı (152) Bilişim Mevzuatı (151) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (147) Doğal Afetler Mevzuatı (143) Ceza Kanunu Mevzuatı (128) Kooperatifler Mevzuatı (126) Anayasa ve İdare Mevzuatı (114) Basın Mevzuatı (112) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (97) Vakıflar Mevzuatı (96) Spor Mevzuatı (92) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (89) Dernekler Mevzuatı (88) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (74) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (57) Toplu Konut Mevzuatı (55) Kamulaştırma Mevzuatı (54) Borçlar Kanunu Mevzuatı (52) Rekabetin Korunması Mevzuatı (46) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (35) Tahkim Mevzuatı (23) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı (22) Kira Hukuku Mevzuatı (13)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)

Güncel TebliğRG No: 30341RG Tarihi: 23 Şub 2018Tebliğ No: 2018/2Tebliğ Tarihi: 23 Şub 2018
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) Resmi Gazete Tarihi: 23.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30341 Tebliğ Tarihi: 23.02.2018 Tebliğ Numarası:2018/2 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “4814.20.00.00.00, 4814.90.10....

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

Güncel TebliğRG No: 30341RG Tarihi: 23 Şub 2018Tebliğ No: 2018/1Tebliğ Tarihi: 23 Şub 2018
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) Resmi Gazete Tarihi: 23.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30341 Tebliğ Tarihi: 23.02.2018 Tebliğ Numarası:2018/1 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “3907.69.00.00.00 Gümrük Tarif...

Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30341RG Tarihi: 23 Şub 2018
Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 23.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30341 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığının, Makine v...

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30341RG Tarihi: 23 Şub 2018
Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 23.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30341 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, toprakları...

Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30340RG Tarihi: 22 Şub 2018
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30340 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl...

Otopark Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30340RG Tarihi: 22 Şub 2018
Otopark Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30340 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Bele...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30339RG Tarihi: 21 Şub 2018
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 21.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30339 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve ka...

Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30338RG Tarihi: 20 Şub 2018
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30338 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tek tırnaklıların kayıt al...

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Güncel GenelgeGenelge No: 2018/3Genelge Tarihi: 20 Şub 2018
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Genelge Tarihi: 20.02.2018 Genelge Sayısı: 2018/3 GENELGE 2018/3 Çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliği, k...

Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30336RG Tarihi: 18 Şub 2018
Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30336 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer il...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3242 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor