Lütfen bekleyiniz...

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.968) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.119) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.367) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.371) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.709) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.247) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.989) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.953) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.632) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.595) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.289) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.155) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.077) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.060) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.001) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (915) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (874) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (775) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (751) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (743) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (727) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (680) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (661) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (625) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (568) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (541) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (489) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (479) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (461) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (437) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (428) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (405) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (386) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (377) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (373) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (363) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (338) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (332) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (322) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (303) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (296) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (281) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (266) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (266) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (258) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (255) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (246) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (241) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (220) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (205) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (191) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (189) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (189) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (179) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (172) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (167) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (160) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (152) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (150) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (147) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (138) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (135) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (124) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (118) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (107) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (97) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (74) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (62) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (42) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (20)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/15)

Güncel TebliğRG No: 31729 (Mükerrer)RG Tarihi: 24 Oca 2022Tebliğ No: 2021/15Tebliğ Tarihi: 24 Oca 2022
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/15) Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31729 (Mükerrer) Tebliğ Tarihi: 24.01.2022 Tebliğ Numarası: 2021/15 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde y...

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/18)

Güncel TebliğRG No: 31729 (Mükerrer)RG Tarihi: 24 Oca 2022Tebliğ No: 2021/18Tebliğ Tarihi: 24 Oca 2022
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/18) Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31729 (Mükerrer) Tebliğ Tarihi: 24.01.2022 Tebliğ Numarası: 2021/18 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde y...

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/29)

Güncel TebliğRG No: 31729 (Mükerrer)RG Tarihi: 24 Oca 2022Tebliğ No: 2021/29Tebliğ Tarihi: 24 Oca 2022
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/29) Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31729 (Mükerrer) Tebliğ Tarihi: 24.01.2022 Tebliğ Numarası: 2021/29 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde y...

Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31727RG Tarihi: 22 Oca 2022
Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31727 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin ama...

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31727RG Tarihi: 22 Oca 2022Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 22 Oca 2022
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31727 Tebliğ Tarihi: 22.01.2022 Tebliğ Numarası: - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından...

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Süreyle Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2022/19)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2022/19RG No: 31727RG Tarihi: 22 Oca 2022
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Süreyle Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2022/19) Karar Sayısı: 2022/19 Karar Tarihi: 21.01.2022 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31727 Olağanüstü Hal İşlemle...

Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31726RG Tarihi: 21 Oca 2022
Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31726 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına atanacakl...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10733 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 10733RG No: 31727RG Tarihi: 22 Oca 2022
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10733 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 10733 Karar Tarihi: 20.01.2022 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31727 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 tarihli toplantı...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10734 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 10734RG No: 31727RG Tarihi: 22 Oca 2022
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10734 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 10734 Karar Tarihi: 20.01.2022 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31727 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 tarihli toplantı...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10740 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 10740RG No: 31727RG Tarihi: 22 Oca 2022
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10740 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 10740 Karar Tarihi: 20.01.2022 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31727 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 tarihli toplantı...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4850 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor