Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (6.090) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (5.149) Gelir Vergisi Mevzuatı (4.345) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (2.851) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1.822) Gümrük Mevzuatı (1.748) İthalat Mevzuatı (1.573) Enerji Mevzuatı (1.351) Damga Vergisi Mevzuatı (1.284) Harçlar Mevzuatı (1.059) Banka ve Finans Mevzuatı (885) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (748) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (721) İhracat Mevzuatı (663) Devlet Memurları Mevzuatı (622) Sağlık Mevzuatı (597) Ticaret Mevzuatı (583) Gıda Mevzuatı (557) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (546) Teşvik Mevzuatı (543) Emlak Vergisi Mevzuatı (437) Çevre Mevzuatı (403) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (391) Trafik Mevzuatı (387) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (355) Gider Vergisi Mevzuatı (335) İmalat Mevzuatı (328) İhale Mevzuatı (322) Belediye Gelirleri Mevzuatı (316) İş Hukuku Mevzuatı (312) Kambiyo Mevzuatı (294) Amme Alacakları Mevzuatı (290) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (276) Yükseköğretim Mevzuatı (257) Sigortacılık Mevzuatı (245) Belediye Mevzuatı (240) Serbest Bölgeler Mevzuatı (227) Avrupa Birliği Mevzuatı (220) Turizm Mevzuatı (219) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (218) İmar Mevzuatı (200) Mali Müşavirlik Mevzuatı (179) Avukatlık Mevzuatı (171) Medeni Kanun Mevzuatı (170) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (165) Tüketici Mevzuatı (154) Bilişim Mevzuatı (153) Doğal Afetler Mevzuatı (147) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (147) Ceza Kanunu Mevzuatı (135) Kooperatifler Mevzuatı (130) Anayasa ve İdare Mevzuatı (124) Basın Mevzuatı (112) Vakıflar Mevzuatı (99) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (97) Spor Mevzuatı (93) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (89) Dernekler Mevzuatı (88) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (78) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (58) Kamulaştırma Mevzuatı (56) Borçlar Kanunu Mevzuatı (55) Toplu Konut Mevzuatı (55) Rekabetin Korunması Mevzuatı (47) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (35) Tahkim Mevzuatı (24) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı (22) Kira Hukuku Mevzuatı (13)

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Güncel TebliğRG No: 30402RG Tarihi: 25 Nis 2018Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 25 Nis 2018
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30402 Tebliğ Tarihi: 25.04.2018 Tebliğ Numarası: - Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) 3/3/2005 tarihli ve ...

Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Sirküler

Güncel SirkülerSirküler Tarihi: 24 Nis 2018
Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Sirküler Sirküler Tarihi: 24.04.2018 Sirküler Sayısı: VUK-104 / 2018-8 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gel...

İzinsiz Faaliyette Bulunan Aile Danışma Merkezleri ile İlgili 2018/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Güncel GenelgeGenelge No: 2018/6Genelge Tarihi: 21 Nis 2018
İzinsiz Faaliyette Bulunan Aile Danışma Merkezleri ile İlgili 2018/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Genelge Tarihi: 21.04.2018 Genelge Sayısı: 2018/6 Konu : İzinsiz Faaliyette Bulunan Aile Danışma Merkezleri GENELGE 2018/6 633 sayılı Aile ve Sosyal Pol...

Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı Hayvanlar, Arı ve Diğer Hayvanlar İle Üreme Ürünleri İthalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/15)

Güncel TebliğRG No: 30398RG Tarihi: 21 Nis 2018Tebliğ No: 2018/15Tebliğ Tarihi: 21 Nis 2018
Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı Hayvanlar, Arı ve Diğer Hayvanlar İle Üreme Ürünleri İthalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/15) Resmi Gazete Tarihi: 21.04.2018 Resmi Gazete Sayısı: 3...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/15)

Güncel TebliğRG No: 30398RG Tarihi: 21 Nis 2018Tebliğ No: 2018/15Tebliğ Tarihi: 21 Nis 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/15) Resmi Gazete Tarihi: 21.04.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30398 Tebliğ Tarihi: 21.04.2018 Tebliğ Numarası: 2018/15 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2017 t...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13)

Güncel TebliğRG No: 30397RG Tarihi: 20 Nis 2018Tebliğ No: 2018/13Tebliğ Tarihi: 20 Nis 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13) Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30397 Tebliğ Tarihi: 20.04.2018 Tebliğ Numarası: 2018/13 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2017 t...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)

Güncel TebliğRG No: 30397RG Tarihi: 20 Nis 2018Tebliğ No: 2018/14Tebliğ Tarihi: 20 Nis 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14) Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30397 Tebliğ Tarihi: 20.04.2018 Tebliğ Numarası: 2018/14 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler ...

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler

Güncel SirkülerSirküler Tarihi: 20 Nis 2018
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Sirküler Tarihi: 20.04.2018 Sirküler Sayısı: VUK-103 / 2018-...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar

Güncel Bakanlar Kurulu KararıBKK No: -RG No: 30397 (Mükerrer)RG Tarihi: 20 Nis 2018
Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar Bakanlar Kurulu Karar Numarası: - Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: - Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30397 (Mükerrer) Milletmeclisi Karar Numarası: 1183 Milletmeclis...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 7802-2 Sayılı Kararı

Güncel Kurul KararıRG No: 30398RG Tarihi: 21 Nis 2018
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 7802-2 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 7802-2 Karar Tarihi: 19.04.2018 Resmi Gazete Tarihi: 21.04.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30398 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/04/2018 tarihli toplan...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3282 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor