Lütfen bekleyiniz...

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.823) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.766) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.178) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.239) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.422) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.163) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.921) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.917) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.524) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.375) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.265) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.050) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (986) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (933) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (920) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (846) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (813) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (757) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (753) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (719) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (710) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (657) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (645) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (583) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (538) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (487) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (485) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (468) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (439) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (413) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (401) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (382) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (379) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (367) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (359) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (358) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (327) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (318) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (316) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (292) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (291) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (270) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (258) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (256) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (248) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (245) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (241) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (237) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (209) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (200) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (185) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (184) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (177) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (163) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (160) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (153) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (150) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (143) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (142) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (132) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (130) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (122) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (114) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (108) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (96) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (95) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (64) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (62) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (39) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 4091RG No: 31519RG Tarihi: 22 Haz 2021
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091) Karar Sayısı: 4091 Karar Tarihi: 21.06.2021 Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31519 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli ...

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 4092)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 4092RG No: 31519RG Tarihi: 22 Haz 2021
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 4092) Karar Sayısı: 4092 Karar Tarihi: 21.06.2021 Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31519 Ekli “Dev...

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 4093RG No: 31519RG Tarihi: 22 Haz 2021
Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093) Karar Sayısı: 4093 Karar Tarihi: 2...

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31518RG Tarihi: 21 Haz 2021Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 21 Haz 2021
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31518 Tebliğ Tarihi: 21.06.2021 Tebliğ Numarası: - Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ...

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili 2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Güncel GenelgeGenelge No: 2021/11Genelge Tarihi: 21 Haz 2021
Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili 2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Genelge Tarihi: 21.06.2021 Genelge Sayısı: 2021/11 GENELGE (2021/10) Ülkemizin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında kritik bir r...

Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31516RG Tarihi: 19 Haz 2021
Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31516 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 23/5/2019 ...

2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31516RG Tarihi: 19 Haz 2021Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2021
2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31516 Tebliğ Tarihi: 19.06.2021 Tebliğ Numarası: - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Tebliğin am...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/31)

Güncel TebliğRG No: 31516RG Tarihi: 19 Haz 2021Tebliğ No: 2021/31Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2021
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/31) Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31516 Tebliğ Tarihi: 19.06.2021 Tebliğ Numarası: 2021/31 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türk...

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31514RG Tarihi: 17 Haz 2021
Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31514 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarındaki eğit...

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021/30 Bülteni

Güncel Kurul BülteniRG No: -Bülten No: 2021/30Bülten Tarihi: 17 Haz 2021
Sermaye Piyasası Kurulunun 2021/30 Bülteni Bülten Sayısı: 2021/30 Bülten Tarihi: 17.06.2021 Resmi Gazete Tarihi: - Resmi Gazete Sayısı: - Bültene ulaşmak için tıklayınız.
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4691 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor