Lütfen bekleyiniz...

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.602) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.559) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.771) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.082) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.083) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.063) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.898) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.850) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.481) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.174) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.006) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (988) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (852) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (851) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (780) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (731) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (731) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (731) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (723) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (694) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (654) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (645) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (607) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (511) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (482) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (471) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (450) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (396) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (383) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (380) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (379) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (372) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (370) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (370) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (343) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (324) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (310) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (295) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (285) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (277) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (266) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (255) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (250) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (240) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (238) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (230) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (218) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (195) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (192) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (189) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (181) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (160) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (157) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (145) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (145) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (141) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (136) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (134) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (120) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (120) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (107) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (104) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (104) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (100) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (92) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (56) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (37) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14)

Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2065)

Güncel Uluslararası SözleşmeKanun No: 7187Kabul Tarihi: 02 Eki 2020BKK No: 2065BKK Tarihi: 24 Oca 2020RG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020Sözleşme No: 2065Sözleşme Tarihi: 14 Nis 1961
Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2065) Bakanlar Kurulu Karar Numarası: 2065 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 24.01.2020 Kabul Tarihi: 02.10.2020 Kanun Numarası: 7187 Resmi Gazete Tarihi: 25.01...

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2765)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2765RG No: 31186RG Tarihi: 15 Tem 2020
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2765) ...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Uluslararası Organizasyon ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2766)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2766RG No: 31186RG Tarihi: 15 Tem 2020
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Uluslararası Organizasyon ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve E...

Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)

Güncel YönetmelikRG No: 31185RG Tarihi: 14 Tem 2020
Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7) Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31185 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı hava araçlarında kullanılacak mill...

İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

Güncel TebliğRG No: 31185RG Tarihi: 14 Tem 2020Tebliğ No: 2020/8Tebliğ Tarihi: 14 Tem 2020
İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8) Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31185 Tebliğ Tarihi: 14.07.2020 Tebliğ Numarası: 2020/8 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/12/2019 tar...

Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31182RG Tarihi: 11 Tem 2020
Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31182 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı...

Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31182RG Tarihi: 11 Tem 2020
Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31182 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve...

Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2749RG No: 31182RG Tarihi: 11 Tem 2020
Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749) Karar Sayısı: 2749 Karar Tarihi: 10.07.2020 Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31182 Ekli "Küçük...

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2752)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2752RG No: 31182RG Tarihi: 11 Tem 2020
4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2752) Karar Sayısı: 2752 Karar Tarihi: 10.07.2020 Resmi Gazete Tarihi: 11...

Adalet Bakanlığı 186 Adet Yeni Noterlik Kurdu

Resmi HaberHaber Tarihi: 10 Tem 2020T.C. Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı 186 Adet Yeni Noterlik Kurdu Haber Tarihi: 10.07.2020 Kurum Adı: T.C. Adalet Bakanlığı Haber Kaynağı: https://basin.adalet.gov.tr/kurulan-yeni-noterliklerden-122-si-birinci-sinif  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün imzasıyla 186 yen...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4477 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor