Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.436) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.351) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.621) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.007) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.956) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.867) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.845) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.796) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.410) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.136) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (960) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (811) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (810) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (796) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (708) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (690) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (689) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (657) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (649) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (637) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (621) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (592) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (572) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (468) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (458) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (440) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (408) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (383) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (374) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (368) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (363) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (360) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (330) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (307) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (306) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (300) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (292) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (284) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (282) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (272) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (250) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (242) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (235) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (229) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (227) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (214) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (208) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (185) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (183) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (171) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (169) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (155) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (155) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (139) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (136) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (132) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (129) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (113) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (109) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (106) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (104) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (95) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (90) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (89) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (85) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (52) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31019 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31019 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazin...

Nükleer Güvence Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020
Nükleer Güvence Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31019 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl amaçlı kullanılan nükleer m...

Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemleri Hakkında Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 25 Oca 2020
Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemleri Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31019 Tebliğ Tarihi: 25.01.2020 Tebliğ Numarası: - Amaç M...

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/64)

Güncel TebliğRG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020Tebliğ No: 2019/64Tebliğ Tarihi: 25 Oca 2020
Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/64) Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31019 Tebliğ Tarihi: 25.01.2020 Tebliğ Numarası: 2019/64 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sözleşmeli usulde sa...

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2061RG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020
4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061) Karar Sayısı: 2061 Karar Tarihi: 24.01.2020 Resmi Gazete Tarihi: ...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 2062)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2062RG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 2062) Karar Sayısı: 2062 Karar Tarihi: 24.01.2020 Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2020 Resmi Gazete Sayısı...

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 2063RG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020
Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063) Karar Sayısı: 2063 Karar Tarihi: 24.01.2020 Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2020...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)

Güncel TebliğRG No: 31018RG Tarihi: 24 Oca 2020Tebliğ No: 516Tebliğ Tarihi: 24 Oca 2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516) Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31018 Tebliğ Tarihi: 24.01.2020 Tebliğ Numarası: 516 Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4...

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/67)

Güncel TebliğRG No: 31016RG Tarihi: 22 Oca 2020Tebliğ No: 2019/67Tebliğ Tarihi: 22 Oca 2020
Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/67) Resmi Gazete Tarihi: 22....
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4324 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor