Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (6.129) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (5.159) Gelir Vergisi Mevzuatı (4.370) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (2.861) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1.824) Gümrük Mevzuatı (1.763) İthalat Mevzuatı (1.591) Enerji Mevzuatı (1.367) Damga Vergisi Mevzuatı (1.291) Harçlar Mevzuatı (1.099) Banka ve Finans Mevzuatı (893) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (759) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (733) İhracat Mevzuatı (664) Devlet Memurları Mevzuatı (630) Sağlık Mevzuatı (612) Ticaret Mevzuatı (600) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (564) Gıda Mevzuatı (556) Teşvik Mevzuatı (553) Emlak Vergisi Mevzuatı (439) Trafik Mevzuatı (417) Çevre Mevzuatı (411) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (406) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (356) Gider Vergisi Mevzuatı (353) İmalat Mevzuatı (331) İhale Mevzuatı (327) Belediye Gelirleri Mevzuatı (318) İş Hukuku Mevzuatı (316) Kambiyo Mevzuatı (299) Amme Alacakları Mevzuatı (294) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (278) Yükseköğretim Mevzuatı (267) Belediye Mevzuatı (249) Sigortacılık Mevzuatı (249) Serbest Bölgeler Mevzuatı (228) Turizm Mevzuatı (223) Avrupa Birliği Mevzuatı (221) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (219) İmar Mevzuatı (217) Mali Müşavirlik Mevzuatı (179) Medeni Kanun Mevzuatı (172) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (172) Avukatlık Mevzuatı (171) Tüketici Mevzuatı (158) Ceza Kanunu Mevzuatı (156) Bilişim Mevzuatı (155) Doğal Afetler Mevzuatı (148) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (148) Anayasa ve İdare Mevzuatı (138) Kooperatifler Mevzuatı (131) Basın Mevzuatı (119) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (102) Vakıflar Mevzuatı (101) Spor Mevzuatı (95) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (94) Dernekler Mevzuatı (89) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (86) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (64) Borçlar Kanunu Mevzuatı (60) Toplu Konut Mevzuatı (59) Kamulaştırma Mevzuatı (56) Rekabetin Korunması Mevzuatı (47) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (35) Tahkim Mevzuatı (30) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı (25) Kira Hukuku Mevzuatı (13)

2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 30453RG Tarihi: 19 Haz 2018Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2018
2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30453 Tebliğ Tarihi: 19.06.2018 Tebliğ Numarası: - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Tebliğin am...

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 30453RG Tarihi: 19 Haz 2018Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2018
Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30453 Tebliğ Tarihi: 19.06.2018 Tebliğ Numarası: - Amaç ve kapsam Madd...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

Güncel TebliğRG No: 30453RG Tarihi: 19 Haz 2018Tebliğ No: 2018/11Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2018
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11) Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30453 Tebliğ Tarihi: 19.06.2018 Tebliğ Numarası: 2018/11 Kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

Güncel TebliğRG No: 30453RG Tarihi: 19 Haz 2018Tebliğ No: 2018/12Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2018
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/12) Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30453 Tebliğ Tarihi: 19.06.2018 Tebliğ Numarası: 2018/12 Kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve ...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/22)

Güncel TebliğRG No: 30453RG Tarihi: 19 Haz 2018Tebliğ No: 2018/22Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/22) Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30453 Tebliğ Tarihi: 19.06.2018 Tebliğ Numarası: 2018/22 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/11/2017 tarihli...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24)

Güncel TebliğRG No: 30453RG Tarihi: 19 Haz 2018Tebliğ No: 2018/24Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24) Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30453 Tebliğ Tarihi: 19.06.2018 Tebliğ Numarası: 2018/24 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı tarafı...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/25)

Güncel TebliğRG No: 30453RG Tarihi: 19 Haz 2018Tebliğ No: 2018/25Tebliğ Tarihi: 19 Haz 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/25) Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30453 Tebliğ Tarihi: 19.06.2018 Tebliğ Numarası: 2018/25 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Soruşturma Amaç ...

25 Haziran 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler

Güncel SirkülerSirküler No: VUK-108/2018-12Sirküler Tarihi: 19 Haz 2018
25 Haziran 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Sirküler Tarihi: 19.06.2018 Sirküler Sayısı: VUK-108/2018...

İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30451RG Tarihi: 14 Haz 2018
İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30451 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) B...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30451RG Tarihi: 14 Haz 2018
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30451 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin a...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3307 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor