Lütfen bekleyiniz...

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.656) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.598) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.807) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.087) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.104) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.094) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.907) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.866) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.482) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.174) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.055) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (998) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (880) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (856) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (815) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (743) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (740) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (740) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (739) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (697) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (660) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (648) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (613) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (517) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (493) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (478) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (450) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (406) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (393) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (384) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (383) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (381) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (372) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (371) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (347) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (325) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (310) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (294) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (284) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (277) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (276) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (256) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (251) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (244) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (239) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (234) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (219) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (198) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (195) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (193) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (182) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (162) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (159) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (148) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (146) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (141) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (137) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (136) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (122) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (120) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (108) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (105) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (104) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (103) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (93) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (92) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (57) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (37) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14)

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31261RG Tarihi: 01 Eki 2020
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik, disiplin işleriyle i...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 9579RG No: 31261RG Tarihi: 01 Eki 2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 9579 Karar Tarihi: 30.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31261 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 tarihli toplantısında; ...

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033)

Cumhurbaşkanı YönetmeliğiKarar Sayısı: 3033RG No: 31261RG Tarihi: 01 Eki 2020
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033) Cumhurbaşkanı Kararı Sayısı: 3033 Cumhurbaşkanı Kararı Tarihi: 30.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31261 BİRİN...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9580 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 9580RG No: 31261RG Tarihi: 01 Eki 2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9580 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 9580 Karar Tarihi: 30.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31261 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 tarihli toplantısı...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9581 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 9581RG No: 31261RG Tarihi: 01 Eki 2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9581 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 9581 Karar Tarihi: 30.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31261 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 tarihli toplantısında; ...

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3034)

Cumhurbaşkanı YönetmeliğiKarar Sayısı: 3034RG No: 31261RG Tarihi: 01 Eki 2020
Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3034) Cumhurbaşkanı Kararı Sayısı: 3034 Cumhurbaşkanı Kararı Tarihi: 30.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31261 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç...

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/25)

Güncel TebliğRG No: 31260RG Tarihi: 30 Eyl 2020Tebliğ No: 2020/25Tebliğ Tarihi: 30 Eyl 2020
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/25) Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31260 Tebliğ Tarihi: 30.09.2020 Tebliğ Numarası: 2020/25 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan mes...

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31260RG Tarihi: 30 Eyl 2020
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yön...

Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31260RG Tarihi: 30 Eyl 2020Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 30 Eyl 2020
Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31260 Tebliğ Tarihi: 30.09.2020 Tebliğ Numarası: - BİR...

Orta Vadeli Program (2021-2023)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3030)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3030RG No: 31259 (Mükerrer)RG Tarihi: 29 Eyl 2020
Orta Vadeli Program (2021-2023)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3030) Karar Sayısı: 3030 Karar Tarihi: 29.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31259 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4511 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor