Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (6.134) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (5.174) Gelir Vergisi Mevzuatı (4.387) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (2.878) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1.827) Gümrük Mevzuatı (1.775) İthalat Mevzuatı (1.620) Enerji Mevzuatı (1.387) Damga Vergisi Mevzuatı (1.292) Harçlar Mevzuatı (1.099) Banka ve Finans Mevzuatı (911) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (762) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (757) İhracat Mevzuatı (668) Devlet Memurları Mevzuatı (639) Ticaret Mevzuatı (620) Sağlık Mevzuatı (617) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (573) Teşvik Mevzuatı (571) Gıda Mevzuatı (554) Trafik Mevzuatı (451) Emlak Vergisi Mevzuatı (440) Çevre Mevzuatı (415) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (412) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (357) Gider Vergisi Mevzuatı (354) İmalat Mevzuatı (338) İhale Mevzuatı (333) İş Hukuku Mevzuatı (325) Kambiyo Mevzuatı (323) Belediye Gelirleri Mevzuatı (320) Amme Alacakları Mevzuatı (295) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (279) Yükseköğretim Mevzuatı (270) Belediye Mevzuatı (257) Sigortacılık Mevzuatı (253) Serbest Bölgeler Mevzuatı (229) Avrupa Birliği Mevzuatı (225) Turizm Mevzuatı (225) İmar Mevzuatı (220) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (218) Mali Müşavirlik Mevzuatı (181) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (174) Medeni Kanun Mevzuatı (173) Avukatlık Mevzuatı (168) Ceza Kanunu Mevzuatı (167) Anayasa ve İdare Mevzuatı (164) Tüketici Mevzuatı (161) Bilişim Mevzuatı (159) Doğal Afetler Mevzuatı (150) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (149) Kooperatifler Mevzuatı (134) Basın Mevzuatı (120) Vakıflar Mevzuatı (103) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (103) Spor Mevzuatı (96) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (95) Dernekler Mevzuatı (90) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (87) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (69) Borçlar Kanunu Mevzuatı (68) Kamulaştırma Mevzuatı (59) Toplu Konut Mevzuatı (59) Rekabetin Korunması Mevzuatı (48) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (35) Tahkim Mevzuatı (31) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı (25) Kira Hukuku Mevzuatı (13)

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 30511RG Tarihi: 16 Ağu 2018Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 16 Ağu 2018
Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30511 Tebliğ Tarihi: 16.08.2018 Tebliğ Numarası: - Fiyat artış oranları Madde 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13...

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 36RG No: 30511RG Tarihi: 16 Ağu 2018
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36) Karar Sayısı: 36 Karar Tarihi: 15.08.2018 Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30511 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ün...

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 41RG No: 30511RG Tarihi: 16 Ağu 2018
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41) Karar Sayısı: 41 Karar Tarihi: 15.08.2018 Resmi Gazete Tar...

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 42RG No: 30511RG Tarihi: 16 Ağu 2018
Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42) Karar Sayısı: 42 Karar Tarihi...

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30510RG Tarihi: 15 Ağu 2018
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30510 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirk...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/26)

Güncel TebliğRG No: 30510 (Mükerrer)RG Tarihi: 15 Ağu 2018Tebliğ No: 2018/26Tebliğ Tarihi: 15 Ağu 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/26) Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30510 (Mükerrer) Tebliğ Tarihi: 15.08.2018 Tebliğ Numarası: 2018/26 Kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 say...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/27)

Güncel TebliğRG No: 30510 (Mükerrer)RG Tarihi: 15 Ağu 2018Tebliğ No: 2018/27Tebliğ Tarihi: 15 Ağu 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/27) Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30510 (Mükerrer) Tebliğ Tarihi: 15.08.2018 Tebliğ Numarası: 2018/27 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/2/2...

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 23)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 23RG No: 30510RG Tarihi: 15 Ağu 2018
Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 23) Karar Sayısı: 23 Karar Tarihi: 14.08.2018 Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30510 Ekli “Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tari...

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 26)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 26RG No: 30510RG Tarihi: 15 Ağu 2018
4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?26) Karar Sayısı: 26 Karar Tarihi: 14.08.2018 Resmi Gazete Tarihi: 15.0...

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 30507RG Tarihi: 12 Ağu 2018Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 12 Ağu 2018
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30507 Tebliğ Tarihi: 12.08.2018 Tebliğ Numarası: - ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3321 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor