Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (6.334) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (5.310) Gelir Vergisi Mevzuatı (4.493) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (2.945) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1.928) Gümrük Mevzuatı (1.810) İthalat Mevzuatı (1.708) Enerji Mevzuatı (1.656) Damga Vergisi Mevzuatı (1.407) Harçlar Mevzuatı (1.130) Banka ve Finans Mevzuatı (928) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (803) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (774) İhracat Mevzuatı (676) Ticaret Mevzuatı (654) Devlet Memurları Mevzuatı (652) Sağlık Mevzuatı (633) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (586) Teşvik Mevzuatı (582) Gıda Mevzuatı (569) Trafik Mevzuatı (569) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (512) Emlak Vergisi Mevzuatı (456) Çevre Mevzuatı (437) Gider Vergisi Mevzuatı (364) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (358) Kambiyo Mevzuatı (357) İş Hukuku Mevzuatı (349) İmalat Mevzuatı (346) İhale Mevzuatı (338) Belediye Gelirleri Mevzuatı (328) Amme Alacakları Mevzuatı (300) Yükseköğretim Mevzuatı (288) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (282) Belediye Mevzuatı (267) Sigortacılık Mevzuatı (257) Turizm Mevzuatı (235) Avrupa Birliği Mevzuatı (234) İmar Mevzuatı (231) Serbest Bölgeler Mevzuatı (231) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (220) Anayasa ve İdare Mevzuatı (192) Medeni Kanun Mevzuatı (189) Ceza Kanunu Mevzuatı (187) Mali Müşavirlik Mevzuatı (184) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (182) Avukatlık Mevzuatı (172) Tüketici Mevzuatı (167) Bilişim Mevzuatı (165) Doğal Afetler Mevzuatı (151) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (151) Kooperatifler Mevzuatı (137) Basın Mevzuatı (128) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (113) Vakıflar Mevzuatı (108) Spor Mevzuatı (107) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (103) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (95) Dernekler Mevzuatı (92) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı (85) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (80) İdari Yargılama Mevzuatı (77) Borçlar Kanunu Mevzuatı (75) İnsan Hakları Mevzuatı (62) Toplu Konut Mevzuatı (60) Kamulaştırma Mevzuatı (59) Rekabetin Korunması Mevzuatı (50) Tahkim Mevzuatı (44) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (36) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı (27) Kira Hukuku Mevzuatı (13)

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 30688RG Tarihi: 16 Şub 2019Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 16 Şub 2019
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30688 Tebliğ Tarihi: 16.02.2019 Tebliğ Numarası: - Fiyat artış oranları Madde 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/72] Sayılı Kararı

Güncel Kurul KararıRG No: 30688RG Tarihi: 16 Şub 2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/72] Sayılı Kararı Karar No: 75935942-050.01.04-[01/72] Karar Tarihi: 14.02.2019 Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30688 Kon...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/71] Sayılı Kararı

Güncel Kurul KararıRG No: 30688RG Tarihi: 16 Şub 2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/71] Sayılı Kararı Karar No: 75935942-050.01.04-[01/71] Karar Tarihi: 14.02.2019 Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30688 Kon...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/69] Sayılı Kararı

Güncel Kurul KararıRG No: 30688RG Tarihi: 16 Şub 2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/69] Sayılı Kararı Karar No: 75935942-050.01.04-[01/69] Karar Tarihi: 14.02.2019 Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30688 Kon...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2019/2)

Güncel TebliğRG No: 30686RG Tarihi: 14 Şub 2019Tebliğ No: 2019/2Tebliğ Tarihi: 14 Şub 2019
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2019/2) Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30686 Tebliğ Ta...

2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1)

Güncel TebliğRG No: 30686RG Tarihi: 14 Şub 2019Tebliğ No: 2019/1Tebliğ Tarihi: 14 Şub 2019
2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1) Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30686 Tebliğ Tarihi: 14.02.2019 Tebliğ Numarası: 2019/1 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Tü...

İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 758)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 758RG No: 30686RG Tarihi: 14 Şub 2019
İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 758) Karar Sayısı: 758 Karar Tarihi: 13.02.2019 Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2019 Resmi...

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30685RG Tarihi: 13 Şub 2019
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 13.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30685 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Baka...

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/11)

Güncel TebliğRG No: 30682RG Tarihi: 10 Şub 2019Tebliğ No: 2019/11Tebliğ Tarihi: 10 Şub 2019
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/11) Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30682 Tebliğ Tarihi: 10.02.2019 Tebliğ Numarası: 2019/11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap...

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)

Güncel TebliğRG No: 30681RG Tarihi: 09 Şub 2019Tebliğ No: 2019/1Tebliğ Tarihi: 09 Şub 2019
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/1) Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30681 Tebliğ Tarihi: 09.02.2019 Tebliğ Numarası: 2019/1 Amaç Madde 1 – (1) Bu Tebliğin...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3433 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor