Lütfen bekleyiniz...
Gelişmiş Arama

Paket

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı (6.136) Katma Değer Vergisi Mevzuatı (5.174) Gelir Vergisi Mevzuatı (4.388) Kurumlar Vergisi Mevzuatı (2.879) Sermaye Piyasası Mevzuatı (1.829) Gümrük Mevzuatı (1.786) İthalat Mevzuatı (1.641) Enerji Mevzuatı (1.411) Damga Vergisi Mevzuatı (1.292) Harçlar Mevzuatı (1.100) Banka ve Finans Mevzuatı (919) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı (765) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (760) İhracat Mevzuatı (670) Devlet Memurları Mevzuatı (640) Ticaret Mevzuatı (628) Sağlık Mevzuatı (622) İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı (575) Teşvik Mevzuatı (573) Gıda Mevzuatı (556) Trafik Mevzuatı (464) Emlak Vergisi Mevzuatı (441) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (441) Çevre Mevzuatı (419) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı (357) Gider Vergisi Mevzuatı (354) İmalat Mevzuatı (341) İhale Mevzuatı (335) Kambiyo Mevzuatı (327) İş Hukuku Mevzuatı (325) Belediye Gelirleri Mevzuatı (320) Amme Alacakları Mevzuatı (299) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı (279) Yükseköğretim Mevzuatı (273) Belediye Mevzuatı (261) Sigortacılık Mevzuatı (253) Avrupa Birliği Mevzuatı (229) Serbest Bölgeler Mevzuatı (229) Turizm Mevzuatı (226) İmar Mevzuatı (220) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı (218) Mali Müşavirlik Mevzuatı (181) Anayasa ve İdare Mevzuatı (180) Medeni Kanun Mevzuatı (180) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı (176) Ceza Kanunu Mevzuatı (171) Avukatlık Mevzuatı (169) Tüketici Mevzuatı (162) Bilişim Mevzuatı (160) Doğal Afetler Mevzuatı (150) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı (149) Kooperatifler Mevzuatı (135) Basın Mevzuatı (122) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı (104) Vakıflar Mevzuatı (103) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı (98) Spor Mevzuatı (96) Dernekler Mevzuatı (90) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı (90) Tapu ve Kadastro Mevzuatı (75) Borçlar Kanunu Mevzuatı (68) Kamulaştırma Mevzuatı (59) Toplu Konut Mevzuatı (59) Rekabetin Korunması Mevzuatı (48) Tahkim Mevzuatı (37) Kat Mülkiyeti Mevzuatı (35) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı (25) Kira Hukuku Mevzuatı (13)

Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30572RG Tarihi: 21 Eki 2018
Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30572 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karayolu altyapısı güvenlik yönetimi k...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/36)

Güncel TebliğRG No: 30571RG Tarihi: 20 Eki 2018Tebliğ No: 2018/36Tebliğ Tarihi: 20 Eki 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/36) Resmi Gazete Tarihi: 20.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30571 Tebliğ Tarihi: 20.10.2018 Tebliğ Numarası: 2018/36 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/5/2018 tarihli ...

Çevre Etiketi Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 30570RG Tarihi: 19 Eki 2018
Çevre Etiketi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 19.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30570 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevrese...

Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 30570RG Tarihi: 19 Eki 2018
Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30570 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik Ülkemizdek...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/10/2018 Tarihli ve 8135 Sayılı Kararı

Güncel Kurul KararıKarar Sayısı: 8135RG No: 30571RG Tarihi: 20 Eki 2018
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/10/2018 Tarihli ve 8135 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 8135 Karar Tarihi: 18.10.2018 Resmi Gazete Tarihi: 20.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30571 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 tarihli toplantısı...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 Tarihli ve 8136 Sayılı Kararı

Güncel Kurul KararıKarar Sayısı: 8136RG No: 30571RG Tarihi: 20 Eki 2018
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 Tarihli ve 8136 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 8136 Karar Tarihi: 18.10.2018 Resmi Gazete Tarihi: 20.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30571 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 tarihli toplantısında; ...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 8033 Sayılı Kararı

Güncel Kurul KararıKarar Sayısı: 8033RG No: 30570RG Tarihi: 19 Eki 2018
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 8033 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 8033 Karar Tarihi: 16.10.2018 Resmi Gazete Tarihi: 19.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30570 Kurul Başkanlığının 15.10.2018 tarihli gündem yazısı ekin...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 186)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 186RG No: 30568RG Tarihi: 17 Eki 2018
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 186) Karar Sayısı: 186 ...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/37)

Güncel TebliğRG No: 30567RG Tarihi: 16 Eki 2018Tebliğ No: 2018/37Tebliğ Tarihi: 16 Eki 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/37) Resmi Gazete Tarihi: 16.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30567 Tebliğ Tarihi: 16.10.2018 Tebliğ Numarası: 2018/37 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/11/2017 tarihli ve 30...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/38)

Güncel TebliğRG No: 30567RG Tarihi: 16 Eki 2018Tebliğ No: 2018/38Tebliğ Tarihi: 16 Eki 2018
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/38) Resmi Gazete Tarihi: 16.10.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30567 Tebliğ Tarihi: 16.10.2018 Tebliğ Numarası: 2018/38 BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam Madde 1 – (...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3331 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor