Lütfen bekleyiniz...

Paket

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6.503) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5.408) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4.679) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3.027) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2.029) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.874) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.872) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.811) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.478) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1.174) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (972) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (890) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (847) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (823) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (722) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (716) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (708) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (699) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (692) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (683) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (646) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (629) Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (596) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (485) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (476) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (471) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (444) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (385) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (375) Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (371) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (370) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (364) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (362) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (342) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (331) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (310) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (309) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (286) Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (285) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (274) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (251) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (248) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (236) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (229) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (229) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (228) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (214) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (187) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (185) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (178) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (172) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (158) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (156) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (143) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (138) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (137) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (135) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (123) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (116) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (109) Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (107) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (96) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (94) Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (93) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (91) Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (60) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (53) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (36) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14)

Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2065)

Güncel Uluslararası SözleşmeKanun No: 7187Kabul Tarihi: 02 Eki 2020BKK No: 2065BKK Tarihi: 24 Oca 2020RG No: 31019RG Tarihi: 25 Oca 2020Sözleşme No: 2065Sözleşme Tarihi: 14 Nis 1961
Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2065) Bakanlar Kurulu Karar Numarası: 2065 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 24.01.2020 Kabul Tarihi: 02.10.2020 Kanun Numarası: 7187 Resmi Gazete Tarihi: 25.01...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

Güncel TebliğRG No: 31093RG Tarihi: 08 Nis 2020Tebliğ No: 2020/6Tebliğ Tarihi: 08 Nis 2020
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) Resmi Gazete Tarihi: 08.04.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31093 Tebliğ Tarihi: 08.04.2020 Tebliğ Numarası: 2020/6 Amaç ve kapsam Madde 1 -  (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Depar De...

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Güncel GenelgeGenelge No: 2020/6Genelge Tarihi: 08 Nis 2020
Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Genelge Tarihi: 08.04.2020 Genelge Sayısı: 2020/6 GENELGE Dünya ticareti; ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği, küresel ölçekte pazara giriş st...

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)

Güncel TebliğRG No: 31092RG Tarihi: 07 Nis 2020Tebliğ No: 2020/7Tebliğ Tarihi: 07 Nis 2020
Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31092 Tebliğ Tarihi: 07.04.2020 Tebliğ Numarası: 2020/7 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyanın ihrac...

COVID-19 Koruma-Kontrol Önlemi Duyurusu (6.4.2020)

Resmi HaberHaber Tarihi: 06 Nis 2020T.C. Rekabet Kurumu
COVID-19 Koruma-Kontrol Önlemi Duyurusu (6.4.2020) Haber Tarihi: 06.04.2020 Kurum Adı: T.C. Rekabet Kurumu Haber Kaynağı: https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/covid-19-koruma-kontrol-onlemi-duyurusu-6df1b0842d78ea11811800505694b4c6 Değerli Başvur...

Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18 - 20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar

Resmi HaberHaber Tarihi: 05 Nis 2020T.C. İçişleri Bakanlığı
Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18 - 20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar Haber Tarihi: 05.04.2020 Kurum Adı: T.C. İçişleri Bakanlığı Haber Kaynağı: https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-yasagi-bulunan-18---20-yas-arasindaki-genclerle-ilgi...

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında 81 İl Valiliğine Sokak Hayvanları Genelgesi

Resmi HaberHaber Tarihi: 05 Nis 2020T.C. İçişleri Bakanlığı
Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında 81 İl Valiliğine Sokak Hayvanları Genelgesi Haber Tarihi: 05.04.2020 Kurum Adı: T.C. İçişleri Bakanlığı Haber Kaynağı: https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-sokak-hayvanlari-genelgesi  Bakanlığımız 81 İl V...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi HaberHaber Tarihi: 04 Nis 2020Gelir İdaresi Başkanlığı
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) Resmi Gazete’de Yayımlandı Haber Tarihi: 04.04.2020 Kurum Adı: Gelir İdaresi Başkanlığı Haber Kaynağı: https://www.gib.gov.tr/muhtasar-v...

Şehirlere Araç Giriş/Çıkış Kısıtlaması ile İlgili İstisnalar

Resmi HaberHaber Tarihi: 04 Nis 2020T.C. İçişleri Bakanlığı
Şehirlere Araç Giriş/Çıkış Kısıtlaması ile İlgili İstisnalar Haber Tarihi: 04.04.2020 Kurum Adı: T.C. İçişleri Bakanlığı Haber Kaynağı: https://www.icisleri.gov.tr/sehirlere-arac-giriscikis-kisitlamasi-ile-ilgili-istisnalar Bakanlığımız, araç gir...

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

Güncel TebliğRG No: 31088RG Tarihi: 03 Nis 2020Tebliğ No: 2020/4Tebliğ Tarihi: 03 Nis 2020
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31088 Tebliğ Tarihi: 03.04.2020 Tebliğ Numarası: 2020/4 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/3/2020 tar...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4393 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor