Lütfen bekleyiniz...
İhtarname Adı
 
1. Acentelik Sözleşmesi Feshi - Acentelik Vekaleti Azli
2. Bankanın Haksız Eyleminden Dolayı Tazminat İhtarı
3. Fatura ve Cari Hesap Alacağı
4. Haksız Rekabet - İhtara Yanıt
5. Haksız Rekabetin Durdurulması
6. Haksız Rekabetin Durdurulması İhtar 2
7. Hesap Özeti Gönderimi İle İlgili İhtarname
8. Hisse Devri Ve Ortaklıktan Çıkma Talebi
9. İhtiyaç Sebebiyle Tahliye ve Kira Artışı İhtarı
10. İşe Devamsızlık Nedeniyle İhtar
11. İşe İade – Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
12. İşe İade Talebi
13. İşyeri İhtiyacı Nedeni İle Taşınmazın Tahliye Edilmesi İstemi İhtarnamesi
14. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Ayıp Bildirimi
15. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – BK md. 369 Uyarınca Sözleşmenin Feshinin Bildirimi
16. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Cezai Şart İsteme Hakkının Saklı Tutulduğunun Bildirimi
17. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Gecikme Nedeniyle Feshin Bildirimi
18. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – İnşaatın Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Feshin Bildirimi
19. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – İnşaatın Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Ücrette İndirim Yapılması İhtarı
20. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – İnşaatta Kullanılan Malzeme Hakkında Uyarı
21. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – İşe Başlama Uyarısı
22. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sonradan Ortaya Çıkan Ayıpların Bildirimi
23. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmeye Aykırı İmalatın Düzeltilmesi Uyarısı
24. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Feshin Bildirimi
25. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Haklarını Devir Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Bildirimi
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor