Lütfen bekleyiniz...

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

İDARİ PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI
(TL)

2017

CEZA MİKTARI
(TL)

2018

CEZA MİKTARI
(TL)

2019

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

6.229

7.130

8821

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

2.491

2.851

3527

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

4.983

5.704

7057

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

415

475

587