Lütfen bekleyiniz...

Literatür

Yazar

Tarih

Paket

Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (121) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (113) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (55) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (53) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (51) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (27) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (24) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Yönergesine Dair Bazı Sorular ve Cevaplar

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Yönergesine Dair Bazı Sorular ve Cevaplar( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 20.05.2022 / “… Ezilmiş ellerimin arasında başım Bu yeryüzünde başka çarem kalmamış İşte gelip kap...
AB Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik

Borsa İstanbul Pay Piyasasında İlk Defa İşlem Görmek Üzere Asgari %20 Oranında Halka Arz Edilen Kurumlarda Kurumlar Vergisi Oranının 2 Puan İndirimli Uygulanması ile Aynı Kurumlarda Üretim ve İhracat Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda 1 Puan İndirim Uygulaması

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Borsa İstanbul Pay Piyasasında İlk Defa İşlem Görmek Üzere Asgari %20 Oranında Halka Arz Edilen Kurumlarda Kurumlar Vergisi Oranının 2 Puan İndirimli Uygulanması ile Aynı Kurumlarda Üretim ve İhracat Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda 1 Puan İn...
Borsa İstanbul Pay piyasası Halka Arz Kurumlar Vergisi Oranı Üretim İhracat

Uluslararası Kuruluşlar 6: Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS)

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Uluslararası Kuruluşlar 6: Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS)( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 16.05.2022 / “O sabah alnımda iki ter damlası konuşacak Yorgun olarak öldüğüme dair Benim Yeni Sabah’ı bir başkasına verecek gaz...
Banka Finans Uluslararası Kuruluşlar Basel Bankacılık Denetim Komitesi BCBS

Uluslararası Kuruluşlar 3: Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank)

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Uluslararası Kuruluşlar 3: Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank) ( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 16.05.2022 / “Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi Âdem âdem olmayınca âdem netsin âdemi.” Abdülhamid Ziyâeddin (nam-ı diğ...
Banka Finans Uluslararası Kuruluşlar Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankası European Central Bank

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Düzenlemesinde Son Durum

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Düzenlemesinde Son Durum( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 16.05.2022 / “… Yaşam bir ıstaka, gelir vurur işte ömrünün coşkusuna. Sesinde çığlıklar boğulur ama, bağıramazsın… …” Yılm...
Türk Vatandaşlığının Kazanılması Taşınmaz Edinme Yoluyla Vatandaşlık Vatandaşlık Yabancıların Türk Vatandaşlığını Kazanması

Uluslararası Kuruluşlar 9: Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI)

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Uluslararası Kuruluşlar 9: Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI)( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 16.05.2022 / “Yangın bacayı sardıktan sonra testi kâr etmez.” Türk Atasözü Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (Commit...
Uluslararası Kuruluşlar Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi CPMI Takas Uzlaştırma

Uluslararası Kuruluşlar 8: Uluslararası Menkul Kıymet Kurulları Organizasyonu (IOSCO)

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Uluslararası Kuruluşlar 8: Uluslararası Menkul Kıymet Kurulları Organizasyonu (IOSCO)( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 16.05.2022 / “Tembelliğin, aylaklığın, yüzeyselliğin, duyarsızlığın, aldırmazlığın ve vurdumduymazlığın egemen...
Uluslarası Kuruluşları Uluslararası Menkul Kıymet Kurulları Organizasyonu IOSCO Menkul Kıymet Kurulları

Uluslararası Kuruluşlar 2: Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements)

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Uluslararası Kuruluşlar 2: Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) ( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 13.05.2022 / Bu yazı, üzerimdeki hakları ödenemez Anama adanır... İşbu yazıda, uluslararası işbirliği...
Banka Finans Merkez Bankası Uluslararası Kuruluşlar Uluslararası Ödemeler Bankası

Uluslararası Kuruluşlar 7: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Uluslararası Kuruluşlar 7: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 13.05.2022 / “İtil, ütül, atıl, katıl, ama satılma.” Muhammed Celâleddîn-i Rumi (1207-1273) 1. Uluslararası Finansal Ra...
Banka Finans Uluslararası Kuruluşlar Muhasebe Uluslararası Muhasebe Standartları IASB

Uluslararası Kuruluşlar 4: Dünya Bankası (World Bank)

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Uluslararası Kuruluşlar 4: Dünya Bankası (World Bank)( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 12.05.2022 / “Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.” Platon (Antik dönem Yunan filozofu ve bilgesi; MÖ 428/427 veya 424/423-348...
Banka Dünya Bankası Uluslararası Kuruluşlar Finans Para World Bank
Sayfada 10 Kayıt Toplam 38 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor