Lütfen bekleyiniz...

Literatür

Yazar

Tarih

Paket

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (70) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (38) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (28) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (17) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

Proje Finansman Fonu

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Proje Finansman Fonu( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 27.07.2021 / 1. Giriş Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn/Kanun) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun...
Proje Finansman Fonu Finansman Fonu Fon SPK Sermaye Piyasası Piyasa Kamu Projelerinin Finansmanı

İş Sözleşmesinde Hafta Tatili Olarak Kararlaştırılan Cumartesi Günü Yıllık İzin Süresinden Sayılır Mı?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
İş Sözleşmesinde Hafta Tatili Olarak Kararlaştırılan Cumartesi Günü Yıllık İzin Süresinden Sayılır Mı? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 27.07.2021 / 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46'ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasa'nın 63'ünc...
İşçi İşveren İş Sözleşmesi İş Akdi Hafta Tatili Tatil İzin Cumartesi Günü Yıllık İzin Dinlenme Hakkı

Hafta Tatili Çalışması Karşılığı İşçiye Zamlı Ücret Yerine Serbest Zaman Verilebilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
Hafta Tatili Çalışması Karşılığı İşçiye Zamlı Ücret Yerine Serbest Zaman Verilebilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 27.07.2021 / Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir (AY m.50). Bu kapsamda, işçilerin 7 günlük çalışma süresi içinde, ara...
İşçi İşveren İş Sözleşmesi İş Akdi Tatil İzin Hafta Tatili Fazla Çalışma Fazla Mesai Ücret Zamlı Ücret Serbest Zaman

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 15.07.2021 / Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğuna ilişkin esaslar, 529 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebli...
Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Faydalanıcı Bilgisi Bilgi Bildirimi Verme Zorunluluğu Vergi Usul Kanunu Vergi Kaçakçılığı Mali Eylem Görev Gücü Servetlerin Sahibinin Tespiti Servetlerin Vergilendirilmesi

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 13.07.2021 / 1. Konuyla Alakalı 7326 Sayılı Kanun Hükmü Bilindiği üzere, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Ye...
Kasa Mevcudu İşletme Kasası Ortaklardan Alacaklar Alacakların Yeniden Yapılandırılması Yapılandırma Kasa Affı İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Vergi Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Vergi Beyannamesi

Türkiye’nin 2020 Yılı İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşunun Kısa Analizi

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Türkiye’nin 2020 Yılı İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşunun Kısa Analizi* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 09.07.2021 Bilindi üzere, İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl Türkiye’nin hem en büyük 500 sanayi kuruluşunu hem de ...
İstanbul Sanayi Odası Sanayi Odası İSO 500 En Büyük Sanayi Kuruluşu Türkiye Ekonomisi Türkiyenin En Büyük Sanayi Kuruluşları

Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Vergi Boyutu

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Vergi Boyutu* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 09.07.2021 1. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmeleri Her anonim şirket (şirket), genel kurulunun yönetim kuruluna ver...
Şirket Ticari Şirket Anonim Şirket Hisse Pay Şirketin Kendi Payını İktisabı Anonim Şirketin Kendi Payını İktisabı Vergi İvazlı İktisap Gelir Vergisi Sermaye Piyasası

Nakitsiz Toplum (‘Cashless Society’) Hadisesi (İnternet Kaynaklarından Derleme)(

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Nakitsiz Toplum (‘Cashless Society’) Hadisesi (İnternet Kaynaklarından Derleme)* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 08.07.2021 ‘Nakitsiz toplum’ (casless society), esasen kulağa bilimkurgudan çıkmış bir şey gibi gelebilir ama ş...
Finans Nakitsiz Toplum Toplum Para Bankacılık Dijital Para Kağıt Para

Hafta Tatilinde Bir Saat Çalışan İşçinin Hafta Tatili Ücreti Nasıl Ödenmelidir?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
Hafta Tatilinde Bir Saat Çalışan İşçinin Hafta Tatili Ücreti Nasıl Ödenmelidir? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 08.07.2021 / 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46'ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasa'nın 63'üncü maddesine göre belirl...
İşçi İşveren İş sözleşmesi İş Akdi Tatil Ücreti Hafta Tatili Ücreti İzin İşçi İzin Süresi Dinlenme Hakkı Günlük Ücret Ücret Maaş İş Günü

Ülkemizde Kamu Tasarruf Tedbirleri İçerikli Genelgelere İlişkin Bir Tarama(

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Ülkemizde Kamu Tasarruf Tedbirleri İçerikli Genelgelere İlişkin Bir Tarama* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 07.07.2021 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de ifade edildiği üzere, kamu kaynaklarının maksadına uygun ...
Tasarruf Tedbirleri Kamu Tasarruf Tedbirleri Kamu Kaynakları Kamu Kurumu Kamu Görevlisi Bürokratik İşlemlerin Azaltılması Tasarruf Genelgesi
Sayfada 10 Kayıt Toplam 18 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor