Lütfen bekleyiniz...

Literatür

Yazar

Tarih

Paket

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (598) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (465) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (205) İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (199) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (113) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (109) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (77) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (61) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (58) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (43) Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (41) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (35) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (34) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (29) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (19) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (17) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (17) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (16) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (15) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (9) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (8) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

‘Dövizle Ödeme Yasağının Esnetilmesi’ Hadisesi [2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Önemli Değişiklik]

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
‘Dövizle Ödeme Yasağının Esnetilmesi’ Hadisesi [2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Önemli Değişiklik] Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı   Yayın Tarihi: 28.02.2024 Bilindiği üzere, Tü...
32 Sayılı Karar Döviz İle Ödeme Türk Parası Türk Parası Kıymetini Koruma

‘Kurumsal Risk Yönetimi’ne Genel Bir Bakış

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
‘Kurumsal Risk Yönetimi’ne Genel Bir Bakış Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 28.02.2024 / / Giriş Stratejik planlama, kapsamlı risk tanımlama ve etkili iletişim ile dayanıklı kurumsal risk yönetimi (enterprise risk management) ...
Finans Hukuku Kurumsal Risk Yönetimi Operasyonel Risk Yönetimi Risk Risk Yönetimi

‘Operasyonel Risk Yönetimi’ne Genel Bir Bakış

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
‘Operasyonel Risk Yönetimi’ne Genel Bir Bakış Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 28.02.2024 / / Giriş Organizasyonları günümüzün dinamik ortamında kapsamlı, otomatikleştirilmiş uygulamaları benimsemeye teşvik eden operasyonel ri...
Finans Hukuku Kurumsal Risk Yönetimi Operasyonel Risk Yönetimi Risk Risk Yönetimi

Akıllı Sözleşmeler Zorunlu Olmalı mıdır?

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
Akıllı Sözleşmeler Zorunlu Olmalı mıdır? Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı   Yayın Tarihi: 27.02.2024 Akıllı sözleşmeler (smart contracts) genellikle kripto para birimlerinin transferini kolaylaştırmak için kullanılır ancak aslında her ...
Akıllı Sözleşme Dışsallık Sözleşme Ticaret Hukuku

Finansal Raporlama Konseyi’nin Yayınladığı ‘Güncellenmiş Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kuralları ve Kılavuzu’ Üzerine

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
Finansal Raporlama Konseyi’nin Yayınladığı ‘Güncellenmiş Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kuralları ve Kılavuzu’ Üzerine Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 27.02.2024 / / Finansal Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council)...
Birleşik Krallık Finansal Raporlama Finansal Raporlama Konseyi Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Kuralları Uy Ya Da Açıkla Kuralı Yönetim Kurulu

Kurumsal Vergi Uzmanlarının Bilmeleri Gereken En Önemli ‘Yapay Zekâ Terimleri’

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
Kurumsal Vergi Uzmanlarının Bilmeleri Gereken En Önemli ‘Yapay Zekâ Terimleri’ Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 27.02.2024 / / Giriş Yapay zekâdaki (artificial intelligence) gelişmeler her zaman hızla ilerlemekte olup, günlük...
Vergi Vergi Hukuku Vergi Uzmanları Yapay Zekâ Yapay Zekâ Terimleri

‘Şirketlere Yönelik Yapay Zekâ Dezenformasyon Tehdidi’ Üzerine

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
‘Şirketlere Yönelik Yapay Zekâ Dezenformasyon Tehdidi’ Üzerine Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı   Yayın Tarihi: 26.02.2024 Giriş Gelişen teknolojiler zararlı yanlış bilgilerin yayılmasını hızla hızlandırabilir. Gelişen yapay zekâ taba...
Dezenformasyon Dezenformasyon Tehdidi Şirketler Şirketler Hukuku Tehdit Yapay Zekâ

Bir ‘Emoji’ Belki De Bir Davada Bin Kelimeye Bedeldir

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
Bir ‘Emoji’ Belki De Bir Davada Bin Kelimeye Bedeldir Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı   Yayın Tarihi: 26.02.2024 Giriş Küçük simgeler davalarda ve düzenleyici işlemlerde giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Emojiler sadece çevrimiçi ko...
Dava Emoji Hukuk Davaları

‘Makro İhtiyati Finansal Düzenleme’ Bir Efsanedir

Legal BlogYavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yıl 2024
‘Makro İhtiyati Finansal Düzenleme’ Bir Efsanedir Yazar Adı: Yavuz AKBULAK – SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 26.02.2024 / / Eğer finans basınını takip ediyorsanız muhtemelen federal düzenleyici otoritelerin geçen yıl önerdiği yeni banka sermayesi yüküm...
ABD Bankalar Bankacılık Krizi Basel III Dodd-Frank Reformu Finansal Düzenleme Makro İhtiyati Finansal Düzenleme Mikro İhtiyati Finansal Düzenleme

Enflasyon Muhasebesi: Tarihsel Bir Tur

Legal BlogProf. Dr. Ali İhsan KARACAN Yıl 2024
Enflasyon Muhasebesi: Tarihsel Bir Tur Yazar Adı: Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN Yayın Tarihi: 23.02.2024 / Bu not Esra Erişir Karacan ve Vahit Ferhan Benli ile birlikte yürüttüğümüz “Banka Finansal Raporlama Sistemine Giriş” başlıklı kitap için hazır...
Enflasyon Enflasyon Muhasebesi Tarih Hiper-Enflasyon Yüksek-Enflasyon Enflasyonist Dönemler
Sayfada 10 Kayıt Toplam 181 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor