Lütfen bekleyiniz...

Literatür

Yazar

Tarih

Paket

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (90) Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (45) Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (44) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (30) Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (23) Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (21) Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (18) Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14) Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (14) Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (13) İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (12) Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (11) Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (10) Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (7) Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (6) İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (5) Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (4) Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (3) Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (2) Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1) Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi (1)

İş Kazasında Bedensel Zararlar

Legal BlogÇelik Ahmet ÇelikYıl 2021
İş Kazasında Bedensel Zararlar Yazar Adı: Çelik Ahmet Çelik Yayın Tarihi: 26.11.2021 / İŞ KAZASI 1- Tanım İşçinin, işveren tarafından verilen işi, işyerinde veya görevli olarak gönderildiği yerde yaptığı sırada ya da işveren tarafından sağlanan taşı...
İş İşçi İşveren İş Kazası Kaza Zarar Bedensel Zararlar İşyeri İş Servisi İş Aracı İşçinin Ölümü Ruhen Zarar

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 26.11.2021 / Bilindiği üzere, 7222 sayılı Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11’inci maddesi ile 54...
Finansal Piyasalar Piyasa Manipülasyon Yanıltıcı İşlemler Bankacılık Kanunu

İşyeri Aracını Yüksek Hızla Kullanan ve Kırmızı Işık İhlali Yapan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
İşyeri Aracını Yüksek Hızla Kullanan ve Kırmızı Işık İhlali Yapan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 25.11.2021 / Yargıtay’a göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin II. fıkrasında, a...
İşçi İşveren İş İlişkisi İş Sözleşmesi İş Akdi İşten Çıkartma İş Sözleşmesinin Feshi İşyeri Aracının Yüksek Hızla Kullanılması İşyeri Aracı İle Kırmızı Işık İhlali Haklı Nedenle Fesih Fesih

KOBİ’lere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Tarifesinde Son Durum

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
KOBİ’lere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Tarifesinde Son Durum* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 24.11.2021 1. Giriş Bilindiği üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devl...
KOBİ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ticari Alacak Sigortası Sigorta Tarifesi Alacak Sigortası Devlet Destekli Sigorta Sistemi

İş İlişkisi Devam Ederken, Fazla Çalışmanın Asıl Ücrete Dahil Olduğuna Dair İşyeri Yönetmeliği’ne Konulan Hükmün, İşçiye Tebliği Yeterli Midir?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
İş İlişkisi Devam Ederken, Fazla Çalışmanın Asıl Ücrete Dahil Olduğuna Dair İşyeri Yönetmeliği’ne Konulan Hükmün, İşçiye Tebliği Yeterli Midir? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 24.11.2021 4857 sayılı İş Kanununa ve bu Kanuna dayanılarak ...
İş İşçi İşveren İş Sözleşmesi İş Akdi Fazla Çalışma Fazla Mesai Ücreti Asıl Ücret Maaş Ücret İşyeri Yönetmeliği

İşçiye Yıllık İzin Kullandırıldığı İzin Defteri Yerine İzin Formları İle De İspat Edilebilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2021
İşçiye Yıllık İzin Kullandırıldığı İzin Defteri Yerine İzin Formları İle De İspat Edilebilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 12.11.2021 4857 sayılı İş Kanununda, işçinin işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de için...
İşçi İşveren Yıllık İzin İzin Defteri İzin Formları İznin Kullanımının İspatı İşyeri İşçinin İzni Deneme Süresi İznin Paraya Çevrilmesi

Hukuki Sorunlar Çerçevesinde Nesnelerin İnterneti

Legal BlogAv. Hatice Zümbül, Stj. Av. Ceren DuymazYıl 2021
Hukuki Sorunlar Çerçevesinde Nesnelerin İnterneti Yazar Adı: Av. Hatice Zümbül Yazar Adı: Stj. Av. Ceren Duymaz Yayın Tarihi: 12.11.2021 GİRİŞ Teknoloji ve internetin hızlı gelişimi sayesinde Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things) kavra...
IoT Kişisel Veri Güvenliği Teknoloji İnternetin Nesnelerin İnterneti IoT-Internet of Things İletişim Siber Saldırılar Veri Güvenliği Kişisel Verilerin Korunması

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına İlişkin Düzenlemeler

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına İlişkin Düzenlemeler( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 12.11.2021 / Karabağ Zaferinin birinci yıldönümüne… 1. Bankacılık Kanunu Hükümleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununa, 7186 s...
Finans Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Banka Finansal Kiralama Şirketleri Faktoring Şirketleri Finansman Şirketleri Yeniden Yapılandırma Borç Ödeme Kredi İlişkisi

Yeni İcra ve İflas Kanunu Değişiklik Teklifinde Ticari Yaşamı İlgilendiren Temelde Neler Var?

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Yeni İcra ve İflas Kanunu Değişiklik Teklifinde Ticari Yaşamı İlgilendiren Temelde Neler Var? ( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 09.11.2021 / 10 Kasım (?) anısına… Bilindiği üzere, 2/3911 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanun...
İcra ve İflas Kanunu Değişiklikleri Ticaret Ticari Yaşam Haciz Borçlu İhale Kıymet Takdiri Satış

İhracatın Teşvikine Yönelik Yeni Esaslar

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
İhracatın Teşvikine Yönelik Yeni Esaslar* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 05.11.2021 Bilindiği üzere, 2/3876 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunl...
İhracat Teşvik İhracatın Teşviki Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracatçı Birlikleri Döviz Kazandırıcı Hizmetler Türkiye İhracat Kredi Bankası Türk Eximbank
Sayfada 10 Kayıt Toplam 24 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor