Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
01.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9581 Sayılı Kararı
01.10.2020 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9580 Sayılı Kararı
01.10.2020 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033)
01.10.2020 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3034)
01.10.2020 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik
01.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579 Sayılı Kararı
30.09.2020 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/25)
30.09.2020 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.09.2020 Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.09.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)
30.09.2020 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.09.2020 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.09.2020 Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ
30.09.2020 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.09.2020 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)
30.09.2020 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30.09.2020 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.09.2020 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.09.2020 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.09.2020 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.09.2020 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.09.2020 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.09.2020 Orta Vadeli Program (2021-2023)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3030)
29.09.2020 Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2387 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor