Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/29)
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/18)
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/27)
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/15)
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/19)
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/20)
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/22)
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/26)
24.01.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/23)
22.01.2022 Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3)
22.01.2022 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.01.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10740 Sayılı Kararı
22.01.2022 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.01.2022 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ
22.01.2022 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Süreyle Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2022/19)
22.01.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10733 Sayılı Kararı
22.01.2022 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.01.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10734 Sayılı Kararı
22.01.2022 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.01.2022 Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.01.2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)
22.01.2022 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 184)
22.01.2022 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.01.2022 Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik
22.01.2022 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 186)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2588 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor