Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
23.02.2018 Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.02.2018 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.02.2018 Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.02.2018 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)
23.02.2018 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)
23.02.2018 Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik
23.02.2018 Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik
22.02.2018 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)
22.02.2018 Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.02.2018 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.02.2018 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.02.2018 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.02.2018 Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
22.02.2018 Otopark Yönetmeliği
21.02.2018 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.02.2018 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
20.02.2018 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.02.2018 Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.02.2018 Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik
20.02.2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
18.02.2018 Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik
18.02.2018 Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
18.02.2018 Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği
17.02.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2015 Tarihli ve 5605-2 Sayılı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
17.02.2018 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 1760 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor