Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
20.01.2021 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği
20.01.2021 Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.01.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
20.01.2021 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.01.2021 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3430)
20.01.2021 Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.01.2021 Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.01.2021 Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.01.2021 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.01.2021 Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.01.2021 Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.01.2021 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
19.01.2021 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429)
16.01.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9978 Sayılı Kararı
16.01.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9979 Sayılı Kararı
16.01.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9980 Sayılı Kararı
16.01.2021 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)
16.01.2021 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.01.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9974 Sayılı Kararı
16.01.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9971 Sayılı Kararı
15.01.2021 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı
15.01.2021 Veri Sorumluları Tarafından Kişilerin Telefon Numarası, E-Posta Adresi Gibi İletişim Kanallarına Kanuna Aykırı Şekilde Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli Ve 2020/966 Sayılı İlke Kararı
15.01.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/168] Sayılı Kararları
15.01.2021 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3428)
15.01.2021 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2437 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor