Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
28.09.2022 Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik
27.09.2022 Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
27.09.2022 Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ (2017/654/AB) (SGM: 2021/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/35)
27.09.2022 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12/8/2022 ve 31/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6090)
27.09.2022 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 14/7/2022 ve 5/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6091)
25.09.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/20)
25.09.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/17)
25.09.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/18)
24.09.2022 Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/25)
24.09.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/09/2022 Tarihli ve 11246 Sayılı Kararları
24.09.2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/09/2022 Tarihli ve 11245 Sayılı Kararları
24.09.2022 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.09.2022 İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.09.2022 Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.09.2022 Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.09.2022 Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.09.2022 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.09.2022 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.09.2022 Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği
23.09.2022 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541)
23.09.2022 Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/26)
22.09.2022 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/21)
22.09.2022 Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu
22.09.2022 Sermaye Piyasası Kurulunun 2022/49 Bülteni
21.09.2022 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2022/37
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2668 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor