Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
16.01.2019 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61)
16.01.2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 643)
16.01.2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 645)
16.01.2019 Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge
16.01.2019 Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.01.2019 Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 649)
16.01.2019 Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
16.01.2019 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 651)
16.01.2019 Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 650)
16.01.2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 644)
16.01.2019 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Valetta’ya Ait Cetvelin Değiştirilmesi ve Mezkûr Karara Asuncion, Lome, Maseru, Mbabane ve Monrovya’ya Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 646)
15.01.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/01/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/31] Sayılı Kararı
15.01.2019 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.01.2019 Karayolları Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.01.2019 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ Sıra No: 26’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 142)
15.01.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/01/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/20] Sayılı Kararı
15.01.2019 Tünel İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.01.2019 Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.01.2019 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 134)
15.01.2019 Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ Sıra No: 217’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 132)
15.01.2019 Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.01.2019 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 607)
15.01.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/01/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/44] Sayılı Kararı
15.01.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/01/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/43] Sayılı Kararı
15.01.2019 Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 1860 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor