Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
17.07.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/07/2018 Tarihli ve 7954 Sayılı Kararı
17.07.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/07/2018 Tarihli ve 7956 Sayılı Kararı
16.07.2018 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
16.07.2018 Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
15.07.2018 Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
15.07.2018 Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
15.07.2018 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
15.07.2018 Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
15.07.2018 Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
15.07.2018 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
15.07.2018 Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
10.07.2018 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
10.07.2018 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
10.07.2018 Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
09.07.2018 Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
09.07.2018 Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Destelenmesine İlişkin 06/07/2018 Tarihli ve 2018/15 Sayılı Kararı
09.07.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)
09.07.2018 Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
09.07.2018 Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliği
09.07.2018 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.07.2018 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
09.07.2018 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
08.07.2018 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
08.07.2018 Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar
08.07.2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 1808 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor