Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
28.02.2024 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/69)
25.02.2024 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
25.02.2024 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
24.02.2024 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12455 Sayılı Kararı
24.02.2024 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği
24.02.2024 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12454 Sayılı Kararı
24.02.2024 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12445 Sayılı Kararı
24.02.2024 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12453 Sayılı Kararı
24.02.2024 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12444 Sayılı Kararı
24.02.2024 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12452 Sayılı Kararı
23.02.2024 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8196)
23.02.2024 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188)
23.02.2024 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.02.2024 İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8189)
23.02.2024 Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8194)
23.02.2024 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8192)
23.02.2024 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8190)
23.02.2024 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8195)
23.02.2024 İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191)
22.02.2024 Sermaye Piyasası Kurulunun 2024/12 Bülteni
22.02.2024 Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.02.2024 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.02.2024 Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu (2024-09)
21.02.2024 Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.02.2024 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2024/08
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2895 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor