Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
12.10.2019 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.10.2019 Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.10.2019 TS 1027 Cıvatalar, Tırtıllı Başlı - Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/27)
12.10.2019 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)
12.10.2019 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerinde Görevli İşçi Personelin Çalışma Esasları ile İlgili Yönetmelik
11.10.2019 Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VIII, No: 79)
11.10.2019 Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11.10.2019 Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 90)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
11.10.2019 Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği
11.10.2019 Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 İstanbul Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
11.10.2019 Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
11.10.2019 İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.10.2019 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.10.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1658)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 1952 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor