Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
20.09.2018 Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 108)
20.09.2018 Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
20.09.2018 Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/7)
20.09.2018 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)
19.09.2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 7966 Sayılı Kararı
19.09.2018 Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VIII, No: 77)
19.09.2018 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.09.2018 Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı
19.09.2018 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 106)
19.09.2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 7964 Sayılı Kararı
19.09.2018 Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)
19.09.2018 Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
18.09.2018 Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.09.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 8061-3 Sayılı Kararı
18.09.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 8061-1 Sayılı Kararı
18.09.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 8061-2 Sayılı Kararı
18.09.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 8058 Sayılı Kararı
17.09.2018 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/30)
17.09.2018 Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.09.2018 Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.09.2018 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)
15.09.2018 Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 89)
15.09.2018 Türkiye İçin Rekabetçilik ve Yenilik Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 88)
15.09.2018 Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
15.09.2018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 86)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 1816 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor