Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
07.12.2019 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
07.12.2019 Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 109)
07.12.2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07.12.2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1815)
07.12.2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
06.12.2019 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.12.2019 Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48)
05.12.2019 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
05.12.2019 Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.12.2019 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 395)
05.12.2019 Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik
05.12.2019 Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60)
04.12.2019 İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.12.2019 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
04.12.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8695 Sayılı Kararı
04.12.2019 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.12.2019 TS 2337-8 Pimler - Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/19)
03.12.2019 Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
03.12.2019 Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.12.2019 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)
03.12.2019 Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)
03.12.2019 Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.12.2019 Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/62)
03.12.2019 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği
03.12.2019 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2256 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor