Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
25.04.2018 Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
25.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Sirküler
21.04.2018 İzinsiz Faaliyette Bulunan Aile Danışma Merkezleri ile İlgili 2018/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
21.04.2018 Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı Hayvanlar, Arı ve Diğer Hayvanlar İle Üreme Ürünleri İthalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/15)
21.04.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 7802-2 Sayılı Kararı
21.04.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 7802-1 Sayılı Kararı
21.04.2018 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/15)
21.04.2018 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.04.2018 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler
20.04.2018 Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.04.2018 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)
20.04.2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar
20.04.2018 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.04.2018 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13)
19.04.2018 Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.04.2018 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19)
19.04.2018 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/20)
19.04.2018 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)
19.04.2018 Devlete Ait Üniversitelerin Tıp Fakültelerine Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimleri ile Rektörlüklerine Bağlı Sağlık Hizmeti Sunan Enstitüleri Döner Sermaye İşletmelerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin Borçlarının Ödenmesinde Uygulanacak İskonto Oranları Hakkında Karar
18.04.2018 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar
18.04.2018 Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
18.04.2018 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.b)
18.04.2018 Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.04.2018 Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
18.04.2018 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 1781 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor