Lütfen bekleyiniz...

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
24.05.2019 Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
24.05.2019 İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
24.05.2019 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
24.05.2019 Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
24.05.2019 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.05.2019 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.05.2019 Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
24.05.2019 2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
24.05.2019 Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği
24.05.2019 Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
24.05.2019 Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
23.05.2019 Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ
23.05.2019 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17)
23.05.2019 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23.05.2019 Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2019 Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 1903 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor