Ürünlerimiz

Mevzuattaki Son Değişiklikler

22.01.2020 / Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/70) 22.01.2020 / Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/68) 22.01.2020 / Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (No: 2019/71) 22.01.2020 / Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/72) 22.01.2020 / Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/67) 22.01.2020 / Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/69) 21.01.2020 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 9129-1 Sayılı Kararı 21.01.2020 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 9129-3 Sayılı Kararı 21.01.2020 / Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 9129-2 Sayılı Kararı 21.01.2020 / Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>
01 Ocak 2020 - 24 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01 Ocak 2020 - 24 Ocak 2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01 Ocak 2020 - 27 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01 Ocak 2020 - 27 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01 Ocak 2020 - 27 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01 Ocak 2020 - 27 Ocak 2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01 Ocak 2020 - 27 Ocak 2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01 Ocak 2020 - 27 Ocak 2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 Yıllık Harçların Ödemesi
16 Ocak 2020 - 24 Ocak 2020 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16 Ocak 2020 - 27 Ocak 2020 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

E-posta listemize üye olun

Yeniliklerden, en son ürünlerden, kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için e-posta adresinize kaydedin

Ücretsiz Tanıtım Aboneliği Başvuru Formu

Aşağıdaki formu doldurarak Legalbank'ı 3 gün boyunca kullanabilirsiniz.

(Abone isminiz olarak da kullanılacaktır.)
Bilgileriniz kontrol edildikten sonra şifreniz en kısa zamanda e-posta adresinize gönderilecektir. Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz ve 'spam' , 'junk' veya 'gereksiz posta' klasörlerinizi de kontrol ediniz.
Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon belirtiniz.
(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

LEGALBANK ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki sözleşme, legalbank programları için abonelik şartlarını ve kullanma esaslarını düzenlemektedir. Legal Yayıncılık Anonim Şirketi ’nin (aşağıda kısaca Legal yayıncılık olarak anılacaktır) bu sözleşmedeki şartlara uyulmaması halinde, abonelikleri dondurma veya tamamen iptal etme hakkı saklıdır. Aboneler aşağıdaki sözleşmenin tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

1. ABONELİK
1.1. Legalbank aboneleri mevzuat ve mahkeme kararları ile diğer hukuki bilgilere internet üzerinden www.legalbank.net adresinden ulaşma hakkına sahip olurlar.
1.2. Abonelik ücretini ödemek ile bu kullanım hakkı başlamış sayılır.
1.3. Ücretsiz tanıtım aboneliğinde ücret ödemeden tanıtım süresince tam abone gibi kullanım hakkı verilmektedir. Bu kullanım tanıtım amaçlıdır ve yüz elli adet belge görüntülendikten sonra sona erer. Bununla birlikte arama motorlarından yararlanmaya devam edilebilir.
1.4. Legalbank programlarından yaralanmak için siteye gerek ücretli gerekse ücretsiz olsun mutlaka abone olunması gerekmektedir.
1.5. Abonelik süresi 1 yıldır. Abone isterse her yıl aboneliğini yenileyebilir.
1.6. Abonelik, kayıt olunan tarihte başlar, bir yıl sonra sona erer.
1.7. Abonelik ücreti yıllık KDV dahil 985,00 TL dir. (3 günlük tanıtım aboneliği ücretsizdir.)
1.8. Abonelik ücreti Legal Yayıncılık Anonim Şirketi tarafından belirlenir.
1.9. Abonelik süresi sona erdiğinde, yenileme işlemini gerçekleştirmeyen abonelere verilen hizmet otomatik olarak durmaktadır.
1.10. Abonelik hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredilemez, kiralanamaz.
1.11. Abonelik hiçbir şekilde bedelli veya bedelsiz üçüncü bir kişinin kullanımına sunulamaz.

2. KAYIT
2.1. Aboneler internet üzerinden siteye online abone olabilecekleri gibi telefon, faks, sözleşme imzalama veya mail yolu ile de Legal Yayıncılık tarafından da siteye abone yapılabilirler.
2.2. Abonelik formunda yer alan zorunlu bölümlerin gerçeğe uygun olarak doldurulması gereklidir.
2.3. Abonelik kayıt işlemi sonunda abonelerin abone ismi sisteme girdikleri mail adresidir.
2.4. Abonelik şifresi kredi kartı ödemelerinde otomatik olarak sistem tarafından gönderilmekte, diğer ödeme biçimleri ve ücretsiz tanıtım aboneliğinde şifreler abone bilgilerinin ve ödeme bilgisinin teyidinden sonra Legal Yayıncılık tarafından üyenin kayıtta bildirdiği e-posta adresine gönderilir.
2.5. Aboneler sadece kendi abonelik bilgilere ve bu aboneliğe bağlı program paketi içeriğine erişebilirler.

3. ÖDEME
3.1. Aboneler ödemelerini kredi kartı ile sistem üzerinden online veya Legal Yayıncılık aracılığı ile yapılabilirler.
3.1.1. Yapılacak tüm ödemelerde aboneler abonelik, kredi kartı ve fatura bilgilerini doğru olarak vermek zorundadır.
3.1.2. Kredi kartı ile sistem üzerinden online ödemelerde güvenlik gereği, abonelerin kredi kartı bilgileri Legal Yayıncılık tarafından görülmez ve saklanmaz, bu bilgiler doğrudan anlaşmalı bankaların e-ticaret sistemlerine gönderilir.
3.1.3. Kredi kartı ile sistem üzerinden online ödemelerde güvenli iletişim kanalları (SSL) kullanılmaktadır.
3.2. Aboneler ödemelerini belirtilen banka hesaplarına havale/EFT yolu ile yapılabilirler
3.3. Aboneler ödemelerini PTT (Posta Çeki yolu) ile yapılabilirler

4. ABONELİK İPTALİ veya DONDURULMASI
4.1. Aşağıdaki hallerde abonelerin aboneliği iptal edilir veya dondurulur. Aboneliği iptal edilene veya dondurulan üyenin ücreti iade olunmaz
4.2. Abonenin isteği üzerine,
4.3. Abonelik şartlarına aykırı davranılması halinde,
4.4. Abonelik ismi ve şifrenin üçüncü kişilere verilmesi halinde,
4.5. Geçersiz e-posta adresi bildirilmesi halinde,
4.6. Mevzuata aykırı davranışlar ve TCK’nda düzenlenen bilişim yolu ile işlenen suçların işlenmesi halinde

5. ABONE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Aboneler abonelik sırasında verdiği bilgilerin doğru olduğunu, hatalı veya noksan verilmesinden doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu durumlarda üyeliğinin Legal Yayıncılık tarafından sona erdirileceğini kabul ve taahhüt eder.
5.2. Aboneler legalbank sitesi ve programları kapsamında sağlanan her türlü yazılım ve içeriğin telif hakkının tamamen Legal Yayıncılık’a ait olduğunu, bu içeriği hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.3. Abonelere sözleşme şartlarına aykırı davranılması halinde Legal Yayıncılık’ın müdahalelerde bulunma ve aboneliğe son verme hakkının olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5.4. İşbu sözleşmeye aykırı suç fiillerinde Türk Ceza Kanunu'nun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlenen kanun hükümleri uygulanacaktır.

6. LEGAL YAYINCILIK’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Legal Yayıncılık abonelik sırasında aboneye abonelik sözleşmesini ve ücreti beyan eder.
6.2. Abonelik işlemleri tamamlanarak abonelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak doldurulması ve Legal Yayıncılık tarafından belirlenen hizmet bedelinin abone tarafından ödenmesi halinde abonelik gerçekleşir ve hizmetten yararlanma hakkı kazanılır.
6.3. Legal Yayıncılık legalbank programları için gerekli olacak güncellemeleri ve herhangi bir sebeple oluşabilecek hataları kendisinin öngöreceği sürelerde yapmayı ve düzeltmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.4. Legal Yayıncılık önceden haber vermeden legalbank programında ve dokümantasyonunda değişiklik yapabilir.
6.5. Legal Yayıncılık herhangi bir zamanda legalbank sisteminin çalışmasını geçici bir süre için askıya alabilir veya üyelere önceden haber vermek koşuluyla tamamen durdurabilir.
6.6. Legal Yayıncılık abonelik bilgilerini yasal koşullar gerçekleşmesi halinde resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:
6.7. Legal Yayıncılık sistemdeki bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan tüm telif haklarına sahiptir.
6.8. Legal Yayıncılık teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum amacıyla abonelere haber vermeden işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
6.9. Legal Yayıncılık programın dokümantasyon ile uyum içinde olması için gerekli özeni gösterir. Ancak, Legal Yayıncılık, legalbank sisteminin hatasız, kusursuz, mükemmel ve kullanıcının özel taleplerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmamaktadır.
6.10. Legalbank programlarının kullanımı, uygulanması ya da verilen hizmetler nedeni ile oluşabilecek sonuçlardan ve/veya bu programa dayanılarak alınan kararlardan, yapılan işlemlerden doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi ve hukuki sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan Legal Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Legal Yayıncılık’ın mali sorumluluğu üyenin ödemiş olduğu ilk üyelik bedeli ile sınırlıdır.
6.11. Anlaşmazlık durumunda T.C. İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme, abonelik talebi sırasında talepte bulunan kişi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

Cumartesi ve Pazar Günleri yaptığınız başvurular, Pazartesi günü değerlendirmeye alınacaktır.
* Ücretsiz tanıtım aboneliği sizi herhangi bir yükümlülük altına sokmamaktadır.
* Ücretsiz tanıtım üyeliğinden yalnızca 1 kez yararlanılabilir.

Baro Promosyon Kodunu Aktive Et

Aşağıdaki formu doldurarak Legalbank Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası ile Legalbank 71 adet Mevzuat Paketlerini 31.12.2018'e kadar ücretsiz/sınırsız kullanabilirsiniz.

(Abone isminiz olarak da kullanılacaktır.)
Şifreniz sistem tarafından oluşturulacak ve en kısa zamanda e-posta adresinize gönderilecektir. Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz ve 'spam' , 'junk' veya 'gereksiz posta' klasörlerinizi de kontrol ediniz.
Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon belirtiniz.
(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.