Lütfen bekleyiniz...

Mevzuat Paketleri

Birbiriyle ilişkilendirilmiş mevzuat, yargı kararları, makaleler, dilekçe örnekleri ve yazışma form örnekleri ile Legalbank, yenilenen yüzü ile artık daha hızlı ve daha kolay!

Legalbank’ta Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Hukuku Mevzuatı, Gelir Vergisi Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, Belediye Mevzuatı, Spor Mevzuatı, Çevre Mevzuatı gibi 67 adet mevzuat serisi sektörlerine göre 8 grupta sizler için bir araya getirilmiştir. Ayrıca mevzuat ile birlikte yüksek mahkeme kararları, gerekçeler, dilekçe ve yazışma örnekleri, makaleler ile oluşturulmuş zengin içeriğe de tek tık ile ulaşma imkanı verilmiştir.

Hazırlanan her mevzuat grubu ile branşlarına göre seçilerek hazırlanmış kanun, KHK, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, özelge, kurul kararları ile tüm içtihata (Yargıtay kararları, Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Sayıştay kararları vb) online olarak ulaşma imkanına sahip olacaksınız. Kendi alanınızla ilgili mevzuat gelişmelerini belge kalabalığından kurtularak pratik bir şekilde takip edebileceksiniz.

MEVZUAT VE KARARLAR GRUBU

Mevzuat ve Kararlar Bankası